Temasidor
Val, arkeologi, hälsa, genus …

Juridiska frågor
Avtal, regelverk, sekretess, etik ...

Vi vill...
Partiprogram och valmanifest

Månadens data
Data som finns tillgängliga via SND

Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst är en serviceorganisation för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. SND underlättar för forskare att få tillgång till befintliga data inom och utom landet. Till SND:s uppgifter hör också att ge stöd och rådgivning under hela forskningsprocessen. SND ingår som den svenska noden i ett internationellt nätverk av dataarkiv. Detta nätverk är en viktig del av forskningsinfrastrukturen.

Välkomna till SND!

Nu hittar du oss på Bohusgatan 15 i centrala Göteborg. Du är hjärtligt välkommen på besök för att diskutera forskningsmaterial och datahantering med våra experter. På Bohusgatan kan du också få hjälp med att ta del av våra samlingar av forskningsdata inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa.

Klicka här för en karta hos eniro.se   

 

Nyheter

Mediernas valbevakning månadens data

Medievalundersökningarna som finns tillgängliggjorda i SND:s samlingar omfattar nyhetsmediernas...
[2014-07-01]

Westerberg föreslår att SND blir en egen myndighet

På regeringens uppdrag har Bengt Westerberg utrett hur framtidens registerbaserade forskning kan...
[2014-06-27]

Doktorandnätverksträff och nationell forskarworkshop

Under hösten arrangerar SND en doktorandnätverksträff och en nationell forskarworkshop....
[2014-06-05]

 
Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden, ECDS, stöder miljö- och klimatforskning

DASISH

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities

registerforskning

Informationsportal för forskning på befolknings-baserade registerdata

Språkbanken

Tillgängliggör och utvecklar språkresurser och språkteknologi

 

Finansierat av

 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen