Temasidor
Val, arkeologi, hälsa, genus …

Juridiska frågor
Avtal, regelverk, sekretess, etik ...

Vi vill...
Partiprogram och valmanifest

Månadens data
Data som finns tillgängliga via SND

Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst är en serviceorganisation för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. SND underlättar för forskare att få tillgång till befintliga data inom och utom landet. Till SND:s uppgifter hör också att ge stöd och rådgivning under forskningsprocessen. SND ingår som den svenska noden i ett internationellt nätverk av dataarkiv. Detta nätverk är en viktig del av forskningsinfrastrukturen.

Klicka här för en karta hos eniro.se   

Doktorandnätverksträff och nationell forskarworkshop

I höst arrangerar SND en doktorandnätverksträff och en nationell forskarworkshop i Göteborg. Doktorandnätverksträffen 10 november fokuserar på centrala frågor kring hantering av forskningsdata. Forskarworkshopen 11 november behandlar förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial, där exempelvis Vetenskapsrådet presenterar sitt arbete med de nationella riktlinjerna för öppen tillgång till forskningsdata.
 

 

Nyheter

Lansering av nya webbsidor om datahantering på SND

Förra veckan lanserade SND nya webbsidor under ingången Forskarsupport. Under fliken Datahantering...
[2014-09-22]

Omfattande arkeologiskt GIS-material tillgängliggörs i höst

I augusti publicerade SND de första av 165 studier med GIS-data från arkeologiska undersökningar...
[2014-09-22]

Valundersökningar hos SND

Så här en vecka före valet finns det oändliga resurser att tillgå. SND har tillgängliggjort alla...
[2014-09-05]

 
Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden, ECDS, stöder miljö- och klimatforskning

DASISH

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities

registerforskning

Informationsportal för forskning på befolknings-baserade registerdata

Språkbanken

Tillgängliggör och utvecklar språkresurser och språkteknologi

 

Finansierat av

 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen