Site map

Kalender

Diskussionforum: forskningsdata

Datum: 2015-04-08
Organisatör: SND
Plats: Göteborg

Hemsida: SND:s diskussionforum: forskningsdata, mer information och anmälan

På diskussionsforumet 12 november 2014 lyftes många intressanta och viktiga frågor som gäller hantering, långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata. Det bestämdes att ett nytt diskussionsforum vore en god idé och att början på april var en bra tid. SND bjuder nu in till möte den 8 april kl. 10:00 – 16:00 i Göteborg, där bland annat Riksarkivet kommer att medverka.
SND kommer att skapa ett webbforum där vi kan dela resurser och diskutera lösningar på de frågor som finns inför mötet. Vi kommer också att sätta upp en testmiljö där intresserade kan ladda upp, dela och administrera data och metadata. Mer information om detta kommer.

Mötesplats Open Access

Datum: 2015-04-14 to 2015-04-15
Organisatör: Malmö Högskola
Plats: Orkanen, Malmö högskola

Hemsida: MOA 2015

På Mötesplats Open Access 2015 öppnas det upp för samtal om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskningsresultat. Man utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupning i hantering av data, OA-utgivning av monografier och även nya publiceringsformer. Vad betyder open access inom olika ämnen och hur skapar man bäst förutsättningar för open access grundade i forskarnas arbete?

Open access handlar dessutom inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation med det omgivande samhället. Forskningsresultat sprids i nya kanaler och till nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Tema för Mötesplats Open Access 2015 är

  • Forskarstöd - relationen forskare-bibliotek i publiceringsprocessen
  • Spridning till andra grupper i samhället - allmänhetens förståelse av vetenskap, samverkan etc.
  • Genomslag - sociala medier, altmetrics, etc.
  • Open access till data, monografier och nya publiceringsformer

Från SND deltar Sofia Arvidsson och Caspar Jordan med presentationen "Datahantering genom hela forskningsprocessen".

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)

Datum: 2015-04-23 to 2015-04-26
Organisatör: ICRES
Plats: Antalya /Turkey

Hemsida: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE (ICRES)

The International Conference on Research in Education and Science (ICRES) will take place on April 23 - 26, 2015, at Queen Elizabeth Elite Suite Hotel in Antalya, Turkey. The conference will be organized in partnership with the International Journal of Research in Education and Science (IJRES).

The aim of the conference is to bring together scholars, students, and administrators from different countries, and to discuss theoretical and practical issues in all fields of education and science.

Your prospective, valuable contributions on this field will be evaluated by the Scientific Committee and the ones approved to be presented will also be published in the Proceedings.

We will be pleased to generate an atmosphere where you can share your expertise, experience, and resources with your colleagues.

ICRES Organizing Committee

The 1st Annual conference on Digital Preservation for the Arts, Social Sciences and Humanities

Datum: 2015-06-25 to 2015-06-26
Organisatör: Digital Repository of Ireland
Plats: Croke Park Conference Centre, Dublin, Ireland

Hemsida: DPASSH 2015

The Digital Preservation for Arts, Social Sciences and Humanities (DPASSH) conference is a response to the ever increasing problem of digital preservation within the arts and social science subject domain. It seeks to address the complexities of long-term digital preservation in the social and cultural realms and provide a platform for early career researchers, academics, scholars, cultural heritage and research institutions as well as libraries, archives and industry to engage and discuss the problem domain and exchange ideas on the solution.

DPASSH 2015, “Shaping our Legacy: Safeguarding the Social and Cultural Record”, is now open and submissions are invited from all sectors and perspectives (academics, researchers, students, industry, cultural heritage institutions, preservation infrastructures, etc.) for a variety of presentation formats (long or short paper and poster presentations) that critically reflect on all areas relating to digital preservation in the humanities and social sciences, arts, and cultural heritage sectors.

Please see the Call for Papers for more details.

Registration

Registration will open in 2015. Fees for the conference cover attendance for two days including lunch, tea and coffee breaks, and a reception.

Full delegate rate: €100
Student rate: €70

To the top
Funded by
 
 

© SND, University of Gothenburg, Box 330, 405 30 Gothenburg, Sweden
Phone (exchange): +46 31 786 0000, Contact

About the site