Site map

Kalender

10th International Digital Curation Conference

Datum: 2015-02-09 to 2015-02-12
Organisatör: Digital Curation Center
Plats: 30 Euston Square, London

Hemsida: IDCC15

"Ten years back, ten years foward: achievements, lessons and the future for digital curation."

For a decade IDCC has bought together leaders and experts in digital curation and the significance of good curation to research and innovation is now well recognised across the globe. At IDCC15 we aim to assess our progess and to help identify and stimulate debate on the critical digital curation questions for the future. The 10th International Digital Curation Conference will be held from Monday 9 February to Thursday 12 February 2015 at 30 Euston Square, London. The main conference will take place over the first two days followed by 2 days of workshops and other satellite events.  

Hur delar man erfarenheter kring datahantering i registerbaserad forskning?

Datum: 2015-03-02
Organisatör: SND och SIMSAM-INFRA
Plats: Wallenberg konferens, Medicinaregatan 20, Göteborg

Hemsida: SIMSAM:s webbsida/workshop

Har du någonsin behövt råd om hur du förbereder dina data för forskning? Har du någonsin frågat en erfaren programmerare eller forskare om kända fel och problem med ett särskilt register? Eller ännu värre, upptäckte du felen i dina data efter att du gjort analyserna och skrev din artikel? Har du fördröjts av den långa och tråkiga processen att först erhålla alla behörigheter, sedan fått data från registerhållaren, och sedan lagt ner månader på att förbereda data för analys? Hur kontrollerar du att rätt data har levererats? Hur rensar du bort felaktiga värden i variabler? Hur kopplar du ihop data för att konstruera ett dataset för analys? Är "yrke" och/eller "diagnosdatum" definierat på olika sätt i olika register? Är kodningen av "kön" gjort på samma sätt i olika register? Hur konstruerar du nya variabler anpassade till särskilda typer av forskningsproblem?

Workshopen är öppen för forskare inom och utanför SIMSAM som använder svenska register. Begränsat antal deltagare. Workshopen är gratis och kommer hållas på engelska.

Tid: 12.30-17.00 (inkl lunch och kaffe)

Anmäl dig senast i 20:e februari genom att skicka ett mail till elisabeth.strandhagen@gu.se

Workshopen är organiserad som en pre-konferens inför det öppna nationella SIMSAM mötet "Social stratification and health" som hålls den 3 mars i Göteborg och organiseras av SIMSAM-noden GOCARTS.

Call for papers: Opening up open access på Mötesplats Open Access i Malmö 14-15 april 2015

Datum: 2015-04-14 to 2015-04-15
Organisatör: Malmö Högskola
Plats: Orkanen, Malmö högskola

Hemsida: MOA 2015

Programkommittén för Mötesplats Open Access bjuder in att anmäla bidrag och presentationer kring arbete med open access. På Mötesplats Open Access 2015 öppnar vi upp för samtal om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskning. Vi utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupar oss i hantering av data, OA-utgivning av monografier och även nya publiceringsformer. Vad betyder open access inom olika ämnen och hur skapar man bäst förutsättningar för open access grundade i forskarnas arbete? Open access handlar dessutom inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation med det omgivande samhället. Forskning sprids i nya former (eller på nya sätt) och till nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Vi välkomnar nu bidrag bland annat inom temaområdena:
·         Forskarstöd - relationen forskare-bibliotek i publiceringsprocessen
·         Spridning till andra grupper i samhället - allmänhetens förståelse av vetenskap, samverkan, medier etc.
·         Genomslag - sociala medier, altmetrics, etc.
·         Open access till data, monografier och nya publiceringsformer

Insända bidrag kommer att bedömas av programkommittén och godkända bidrag ges möjlighet att presenteras antingen ett föredrag om 20 minuter eller som en kort femminuterspresentation, kompletterad med en poster i konferensens open space-session. Skicka rubrik och en kort beskrivning på cirka tio rader till ilona.johansson[at] kb.se senast den 16 januari 2015.

Keynotes blir Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata.

Tagg: #moa2015
 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE (ICRES)

Datum: 2015-04-23 to 2015-04-26
Organisatör: ICRES
Plats: Antalya /TURKEY

Hemsida: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE (ICRES)

Dear Colleague,

We would like to invite you to the International Conference on Research in Education and Science (ICRES) which will take place on April 23 - 26, 2015, at Queen Elizabeth Elite Suite Hotel in Antalya, Turkey. The conference will be organized in partnership with the International Journal of Research in Education and Science (IJRES).

The aim of the conference is to bring together scholars, students, and administrators from different countries, and to discuss theoretical and practical issues in all fields of education and science.

Your prospective, valuable contributions on this field will be evaluated by the Scientific Committee and the ones approved to be presented will also be published in the Proceedings.

We will be pleased to generate an atmosphere where you can share your expertise, experience, and resources with your colleagues.

Best regards,

ICRES Organizing Committee

The 1st Annual conference on Digital Preservation for the Arts, Social Sciences and Humanities

Datum: 2015-06-25 to 2015-06-26
Organisatör: Digital Repository of Ireland
Plats: Croke Park Conference Centre, Dublin, Ireland

Hemsida: DPASSH 2015

The Digital Preservation for Arts, Social Sciences and Humanities (DPASSH) conference is a response to the ever increasing problem of digital preservation within the arts and social science subject domain. It seeks to address the complexities of long-term digital preservation in the social and cultural realms and provide a platform for early career researchers, academics, scholars, cultural heritage and research institutions as well as libraries, archives and industry to engage and discuss the problem domain and exchange ideas on the solution.

DPASSH 2015, “Shaping our Legacy: Safeguarding the Social and Cultural Record”, is now open and submissions are invited from all sectors and perspectives (academics, researchers, students, industry, cultural heritage institutions, preservation infrastructures, etc.) for a variety of presentation formats (long or short paper and poster presentations) that critically reflect on all areas relating to digital preservation in the humanities and social sciences, arts, and cultural heritage sectors.

Please see the Call for Papers for more details.

Registration

Registration will open in 2015. Fees for the conference cover attendance for two days including lunch, tea and coffee breaks, and a reception.

Full delegate rate: €100
Student rate: €70

To the top

Funded by

 
 

© SND, University of Gothenburg, Box 330, 405 30 Gothenburg, Sweden
Phone (exchange): +46 31 786 0000, Contact

About the site