Webbkarta

Kalender

Diskussionsforum: Forskningsdata

Datum: 2015-11-10
Organisatör: Svensk nationell datatjänst

Hemsida: Diskussionsforum: Forskningsdata 10 november 2015

Informations- och kunskapsutbyte inför införandet av nationella riktlinjer för open access till forskningsdata med mera. Hur kan forskningsinfrastrukturerna, bibliotek, arkiv och andra forskningsstödjande funktioner vid lärosätena samverka? Vad är på gång? Vad behövs? Hur kan de nuvarande forskningsinfrastrukturerna hjälpa till vid uppbyggandet av kompletterande resurser? Den 10 november hålls en uppföljande diskussion (från forumet i april) om hur vi kan hitta lösningar på gemensamma problem.

 

DATUM: Tisdagen den 10 november 2015
TID: återkommer med exakt tid
PLATS: Torgny Segerstedtssalen, Vasaparken, Göteborg
ANMÄLAN: Senast onsdag den 28 oktober. Länk till anmälan
KONTAKT: Daniel Knezevic daniel.knezevic@snd.gu.se 031-786 1207
Webbforum för diskussion om forskningsdata: snd.gu.se/forum/forskningsdata

SND:s nationella workshop för forskare

Datum: 2015-11-11
Organisatör: Svensk nationell datatjänst
Plats: Göteborgs universitet, Vasaparken

Hemsida: SND: s nationella workshop för forskare 2015

Nya villkor för forskning

 

SND:s nationella workshop riktar sig till forskare inom områdena medicin och hälsa, humaniora och samhällsvetenskap. I år behandlas ett antal av de förändrade förutsättningar för hur forskning kan bedrivas i dagens Sverige. På förmiddagen inleder SND:s tf. föreståndare professor Max Petzold med att ge en kort presentation av SND:s roll och situation i det pågående förändringsarbetet.
Därefter presenterar departementssekreterare Eva Stensköld från Utbildningsdepartementet arbetet kring de nationella riktlinjerna för öppen tillgång (Open Access) till vetenskaplig information.
Docent Magnus Stenbeck från Karolinska institutet/SIMSAM-INFRA presenterar status för EU:s nya dataskyddsförordning och vilka konsekvenser den kommer att få för personuppgiftshantering i forskning. Dessutom redogör professor Håkan Billig, ledamot i Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) för VR-RFI:s tankar och planer för den kommande utlysningen för forskningsinfrastrukturer.

På eftermiddagen blir det två parallella spår med diskussion kring hur nya insamlingsmetoder respektive nya analysverktyg kan påverka forskningen. Diskussionerna inleds med paneler men är tänka att erbjuda erfarenhetsutbyte för samtliga deltagare.
I panelen för nya insamlingsmetoder sitter docent Helena Francke (Högskolan i Borås, sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap), professor Christel Larsson (Göteborgs universitet, institutionen för kost- och idrottsvetenskap) och professor Maria Lindén (Mälardalens högskola, akademin för innovation, design och teknik).
I panelen för nya analysverktyg deltar doktor Jens Edlund (Kungliga tekniska högskolan, avdelningen för tal, musik och hörsel), professor Johan Sundström (Uppsala universitet, institutionen för medicinska vetenskaper) och Ulf Johansson (professor i datavetenskap vid tekniska högskolan i Jönköping och vid sektionen för informationsteknologi på Högskolan i Borås).

Förmiddagens presentationer kan vara relevanta även för personer som är allmänt intresserade av förutsättningarna för svensk forskning, medan eftermiddagen i första hand riktar sig mot aktiva forskare och forskarstuderande.

DATUM: Onsdag den 11 november 2015.
TID: Kl. 9:30 – 16:00. (Registrering och kaffe från 9.00. Detaljerat program kommer inom kort)
PLATS: Göteborgs universitet, Vasaparken.
MÅLGRUPP: Aktiva forskare och forskarstuderande från hela landet.
AVGIFT: Kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår.
ANMÄLAN: Senast onsdag den 28 oktober. Länk till anmälan
KONTAKT: Daniel Knezevic, daniel.knezevic@snd.gu.se, 031-786 1207

SND:s datahanteringsutbildning 2015

Datum: 2015-11-12 till 2015-11-13
Organisatör: Svensk nationell datatjänst
Plats: Torgny Segerstedtsalen, Vasaparken (dag 1)/SND:s lokaler, Bohusgatan 15 (dag 2), Göteborg

Hemsida: SND:s datahanteringsutbildning, webbsida och anmälan

SND:s datahanteringsutbildning 2015 riktar sig till forskare och doktorander som vill lära sig grundläggandende datahantering och hur man kan handskas med sina data på ett säkert och praktiskt sätt. Datahantering innebär en systematisk förvaltning av forskningsmaterialet från projektets början till slut. Bland annat tar vi upp hur man effektivt håller ordning på sina filer, vad metadata är och hur man kan dokumentera dem och vilka juridiska frågeställningar man kan behöva ta hänsyn till. Vi ger också deltagarna möjlighet att prova på verktyg för datahantering och metadatadokumentation.

Sharing research data and open access to publications in H2020

Datum: 2015-11-18
Organisatör: OpenAIRE
Plats: Het Pand, Onderbergen 1, Ghent University, Gent, Belgium

Hemsida: Sharing research data and open access to publications in H2020

Horizon2020 has been at the forefront as a major funder implementing Open Access policies. Following the Open Access pilot in FP7, Horizon2020 brings a strong mandate for Open Access to publications as well as an Open Data Pilot in certain areas.

Many questions arise from this policy: how to practically follow the requirements, which media to use, and what about confidentiality issues?
And which issues should be taken care of at proposal state, during the project and after the project finishes?
The aim of the workshop is to provide answers and to exchange experiences, define problems and barriers. Target audience is NCP's, research administrators and project coordinators.

The morning will be devoted to Open Science in Horizon2020.
After an introduction by the EC, the benefits of Open Science will be presented by Lennart Martens. The Open Access mandate and the Open Data Pilot will be clarified with examples of how OpenAIRE services can be of help.

The afternoon will propose interactive workshops, taking a closer look at the practical implications of the Open Access mandate and the Open Data Pilot. One track will discuss the mandate, how it affects projects and researchers and how OpenAIRE can help you to comply.
In a parallel group the Open Data Pilot will be discussed, with a presentation of research data management tools.
There will be time for discussion and questions as your input is important for the success of the project.

EDDI15 – 7th Annual European DDI User Conference

Datum: 2015-12-02 till 2015-12-03
Organisatör: DST, DDA, GESIS, IDSC
Plats: University of Copenhagen, Denmark

Hemsida: EDDI15

The conference will bring together DDI users and professionals from all over Europe and the world. Anyone interested in developing, applying, or using DDI is invited to attend and present.

The conference will provide presentations on a wide range of topics relating to DDI:

  • Case studies
  • Mature implementations
  • Early implementations
  • Interplay of DDI with other standards or technologies
  • Projects in early phases in which DDI is under consideration
  • Critiques of DDI

11th International Digital Curation Conference

Datum: 2016-02-22 till 2016-02-25
Organisatör: DCC
Plats: Mövenpick Hotel, Amsterdam City Centre, Amsterdam

Hemsida: IDCC16

"Visible data, invisible infrastructure"

The 11th International Digital Curation Conference (IDCC16) will be held in Amsterdam at the Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre.

There will be a programme of workshops on Monday 22 February and Thursday 25 February and the main conference will run from Tuesday 23 to Wednesday 24 February 2016.

Mötesplats Open Access 2016

Datum: 2016-04-26 till 2016-04-27
Organisatör: Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet

Hemsida: MOA2016

Konferensen Mötesplats Open Access 2016 blir två halvdagar med samtal och information kring aktuella frågor om Open Access. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Kungl. biblioteket och Stockholms universitetsbibliotek.

IASSIST's 42nd Annual Conference

Datum: 2016-05-31 till 2016-06-03
Organisatör: IASSIST
Plats: Bergen

Hemsida: More about the conference, More about Bergen

IASSIST's 42nd Annual Conference will be held in Bergen, Norway from May 31 to June 3, 2016 and hosted by the Norwegian Social Science Data Services (NSD).
 
NSD is one of the largest research data archives of its kind and also a resource centre assisting researchers with data gathering, data analysis, and methodology, privacy and research ethics issues.
 

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen