Webbkarta

Kalender

Hur delar man erfarenheter kring datahantering i registerbaserad forskning?

Datum: 2015-03-02
Organisatör: SND och SIMSAM-INFRA
Plats: Wallenberg konferens, Medicinaregatan 20, Göteborg

Hemsida: SIMSAM:s webbsida/workshop

Har du någonsin behövt råd om hur du förbereder dina data för forskning? Har du någonsin frågat en erfaren programmerare eller forskare om kända fel och problem med ett särskilt register? Eller ännu värre, upptäckte du felen i dina data efter att du gjort analyserna och skrev din artikel? Har du fördröjts av den långa och tråkiga processen att först erhålla alla behörigheter, sedan fått data från registerhållaren, och sedan lagt ner månader på att förbereda data för analys? Hur kontrollerar du att rätt data har levererats? Hur rensar du bort felaktiga värden i variabler? Hur kopplar du ihop data för att konstruera ett dataset för analys? Är "yrke" och/eller "diagnosdatum" definierat på olika sätt i olika register? Är kodningen av "kön" gjort på samma sätt i olika register? Hur konstruerar du nya variabler anpassade till särskilda typer av forskningsproblem?

Workshopen är öppen för forskare inom och utanför SIMSAM som använder svenska register. Begränsat antal deltagare. Workshopen är gratis och kommer hållas på engelska.

Tid: 12.30-17.00 (inkl lunch och kaffe)

Anmäl dig senast i 20:e februari genom att skicka ett mail till elisabeth.strandhagen@gu.se

Workshopen är organiserad som en pre-konferens inför det öppna nationella SIMSAM mötet "Social stratification and health" som hålls den 3 mars i Göteborg och organiseras av SIMSAM-noden GOCARTS.

Diskussionforum: forskningsdata

Datum: 2015-04-08
Organisatör: SND
Plats: Göteborg

Hemsida: SND:s diskussionforum: forskningsdata, mer information och anmälan

På diskussionsforumet 12 november 2014 lyftes många intressanta och viktiga frågor som gäller hantering, långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata. Det bestämdes att ett nytt diskussionsforum vore en god idé och att början på april var en bra tid. SND bjuder nu in till möte den 8 april kl. 10:00 – 16:00 i Göteborg, där bland annat Riksarkivet kommer att medverka.
SND kommer att skapa ett webbforum där vi kan dela resurser och diskutera lösningar på de frågor som finns inför mötet. Vi kommer också att sätta upp en testmiljö där intresserade kan ladda upp, dela och administrera data och metadata. Mer information om detta kommer.

Mötesplats Open Access

Datum: 2015-04-14 till 2015-04-15
Organisatör: Malmö Högskola
Plats: Orkanen, Malmö högskola

Hemsida: MOA 2015

På Mötesplats Open Access 2015 öppnas det upp för samtal om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskningsresultat. Man utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupning i hantering av data, OA-utgivning av monografier och även nya publiceringsformer. Vad betyder open access inom olika ämnen och hur skapar man bäst förutsättningar för open access grundade i forskarnas arbete?

Open access handlar dessutom inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation med det omgivande samhället. Forskningsresultat sprids i nya kanaler och till nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Tema för Mötesplats Open Access 2015 är

  • Forskarstöd - relationen forskare-bibliotek i publiceringsprocessen
  • Spridning till andra grupper i samhället - allmänhetens förståelse av vetenskap, samverkan etc.
  • Genomslag - sociala medier, altmetrics, etc.
  • Open access till data, monografier och nya publiceringsformer

Från SND deltar Sofia Arvidsson och Caspar Jordan med presentationen "Datahantering genom hela forskningsprocessen".

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)

Datum: 2015-04-23 till 2015-04-26
Organisatör: ICRES
Plats: Antalya /Turkey

Hemsida: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE (ICRES)

The International Conference on Research in Education and Science (ICRES) will take place on April 23 - 26, 2015, at Queen Elizabeth Elite Suite Hotel in Antalya, Turkey. The conference will be organized in partnership with the International Journal of Research in Education and Science (IJRES).

The aim of the conference is to bring together scholars, students, and administrators from different countries, and to discuss theoretical and practical issues in all fields of education and science.

Your prospective, valuable contributions on this field will be evaluated by the Scientific Committee and the ones approved to be presented will also be published in the Proceedings.

We will be pleased to generate an atmosphere where you can share your expertise, experience, and resources with your colleagues.

ICRES Organizing Committee

The 1st Annual conference on Digital Preservation for the Arts, Social Sciences and Humanities

Datum: 2015-06-25 till 2015-06-26
Organisatör: Digital Repository of Ireland
Plats: Croke Park Conference Centre, Dublin, Ireland

Hemsida: DPASSH 2015

The Digital Preservation for Arts, Social Sciences and Humanities (DPASSH) conference is a response to the ever increasing problem of digital preservation within the arts and social science subject domain. It seeks to address the complexities of long-term digital preservation in the social and cultural realms and provide a platform for early career researchers, academics, scholars, cultural heritage and research institutions as well as libraries, archives and industry to engage and discuss the problem domain and exchange ideas on the solution.

DPASSH 2015, “Shaping our Legacy: Safeguarding the Social and Cultural Record”, is now open and submissions are invited from all sectors and perspectives (academics, researchers, students, industry, cultural heritage institutions, preservation infrastructures, etc.) for a variety of presentation formats (long or short paper and poster presentations) that critically reflect on all areas relating to digital preservation in the humanities and social sciences, arts, and cultural heritage sectors.

Please see the Call for Papers for more details.

Registration

Registration will open in 2015. Fees for the conference cover attendance for two days including lunch, tea and coffee breaks, and a reception.

Full delegate rate: €100
Student rate: €70

Till sidans topp

Finansierat av

 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen