Webbkarta

Kalender

Konferens om infrastruktur för forskningsinformation i Sverige (IFFIS14)

Datum: 2014-10-21
Organisatör: Vetenskapsrådet och Kungliga Biblioteket
Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Hemsida: IFFIS 2014

Det svenska forskningslandskapet och med det ekosystemet för forskningsinformation, befinner sig i ständig förändring. Utvecklingen påverkar kommunikation kring forskning och spridning av forskningsbaserad kunskap för forskare, finansiärer och forskningsinstitutioner.

Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet bjuder in till en konferens för att inleda och fördjupa dialog och kunskapsutveckling kring infrastruktur för forskningsinformation.

Vem riktar sig konferensen till?

Konferensen riktar sig främst till dig som arbetar med att ge stöd åt någon del av forskningsprocessen. Det kan gälla finansiering, administration, spridning och uppföljning av forskningsresultat.

Konferensen kommer att behandla följande ämnen:

  • Hur ser Vetenskapsrådets förslag på en ny modell för resursfördelning ut?
  • Hur kan data i SwePub användas för analys?
  • Vilken roll kan forskningspublikationer ha i framtida utvärderingar?
  • Hur kommer lärosätenas samverkan med samhället och näringslivet att utvärderas i framtiden?
  • Nationell samordning av ramverket för forskningsinformation - vem, hur och vad?
  • Hur kan tjänsterna SwePub, Prisma och SweCRIS samverka i forskningsinformationens ekosystem? Vilka standarder kommer att ha betydelse?
  • Vad behövs för stöd till forskarna när nya krav kommer i nya ekosystemet?
  • Vilka krav ställs på lärosätenas lokala infrastruktur för hantering av forskningsinformation?
  • Vilka erfarenheter av att arbeta och utveckla infrastruktur för forskningsinformation finns från andra länder?

Från Svensk nationell datatjänst deltar Iris Alfredsson och Birger Jerlehag i konferensen, och de kommer att medverka i sessionen Open Space.

Doktorandnätverksträff och Nationell Workshop 2014

Datum: 2014-11-10 till 2014-11-11
Organisatör: Svensk Nationell Datatjänst
Plats: Göteborg

Den 10-11 november arrangerar SND följande två evenemang:

Måndag 10 november arrangeras årets doktorandnätverksträff som i år avser att över en heldag utbilda forskarstuderande i datahantering. Olika steg i datahanteringen kommer att behandlas, med utrymme för att diskutera kring deltagarnas egna forskningsmaterial. Läs mer om doktorandnätverksträffen här.

Tisdag 11 november arrangeras SND:s nationella forskarworkshop. Årets tema är förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial. Presentationer (av bland andra Vetenskapsrådet och VINNOVA) kommer att varvas med fråge- och diskussionsmoment. Läs mer om den nationella forskarworkshopen här.

Diskussionsforum: Forskningsdata

Datum: 2014-11-12
Organisatör: SND
Plats: SND, Bohusgatan 15, Göteborg

Hemsida: Mer information och anmälan

Vad händer med forskningsdata?

Informationsutbyte inför införandet av nationella riktlinjer för open access till forskningsdata

Hur kan forskningsinfrastrukturerna, universitetsbiblioteken och universitetsarkiven samverka? Vad är på gång? Vad vill vi ha? Hur kan de nuvarande forskningsinfrastrukturerna hjälpa till vid uppbyggandet av kompletterande resurser? Öppen diskussion om hur vi kan hitta gemensamma lösningar till gemensamma problem.

Anmälan Senast onsdagen den 5 november.

The first Swedish national SWE-CLARIN workshop LT-based e-HSS in Sweden – taking stock and looking ahead

Datum: 2014-11-13
Organisatör: CLARIN
Plats: Uppsala, Sweden

Hemsida: More information will be available from

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) was established by the European Commission as an ERIC (European Research Infrastructure Consortium) in 2012. In 2013, Vetenskapsrådet (the Swedish Research Council) approved a proposal for Swedish membership in CLARIN, including a Swedish national CLARIN organization. The process of setting up SWE-CLARIN is ongoing, and it is likely that Sweden will be able to join the CLARIN ERIC during 2014.

CLARIN aims at making language-based material available as primary research data to the humanities and social sciences (HSS) research communities with the help of the sophisticated language and speech processing tools and language resources (LRs) that have been developed over many years through research in language technology (LT), and taking advantage of the fact that increasing amounts of text and speech material – including historical material – are available in digital form, thus allowing for the utilization of unprecedented volumes of text and speech data in HSS research. The expectation is that this LT-based e-HSS paradigm will lead to completely new kinds of research as well as to new ways of addressing old research questions.

This first national Swedish CLARIN workshop is organized in conjunction with SLTC 2014, the Fifth Swedish Language Technology Conference, in Uppsala on the morning of the 13th of November 2014. The purpose of the workshop is to take stock of ongoing activities falling within the remit of SWE-CLARIN, as well as to look ahead, by formulating needs to be filled and research avenues to be explored over the upcoming years.

In line with the exploratory nature of this first national SWE-CLARIN workshop, we welcome submissions describing completed, ongoing, and planned e-HSS work – crucially involving the use of LT and LRs – on (but not limited to):

- specific e-HSS projects
- digitization efforts involving intangible cultural heritage
- concrete efforts as well as general methodology development aiming at adaptation of LT and LRs to, e.g., historical or non-standard language varieties and genres (e.g., social media)
- multilingual aspects of LT-based e-HSS
- efforts to create workflows and effective user interfaces
- research questions relevant to the LT-based e-HSS paradigm
- how to reconcile large-scale quantitative and "close-reading" qualitative research methods

We invite contributions for either 10-minute oral presentations or poster presentations. Posters will typically describe ongoing or completed work, while oral presentations will be expected to describe needed or planned work. Both kinds of submissions should be in the form of an extended abstract. Accepted abstracts will be published on the workshop website prior to the workshop.

Submissions should adhere to the format of NoDaLiDa 2013,
http://emmtee.net/oe/nodalida13/
(please ignore the abstract section) and consist of 2-5 pages (800-2000 words). Submissions need not be anonymous. Preferences regarding presentation format (oral/poster) may be indicated, but the program committee will decide which format best fits the overall programme.
Submission through EasyChair is now open:
https://easychair.org/conferences/?conf=sweclarinws2014

Important dates

- First call for papers: 19th June 2014
- Second call for papers/Submission opens: 4th August 2014
- Deadline for submissions: 8th September 2014
- Notification of acceptance: 6th October 2014
- Workshop: 13th November 2014, 9–12am

Workshop organizers

- Johanna Berg, Digisam
- Lars Borin, Språkbanken, University of Gothenburg
- Rickard Domeij, the Swedish Language Council
- Marianne Gullberg, Lund University
- David House, KTH
- Hans Jørgen Marker, SND
- Magnus Merkel, Linköping University
- Joakim Nivre, Uppsala University
- Mats Wirén, Stockholm University

More information will be available from
http://spraakbanken.gu.se/eng/Forskning/Infrastruktur/swe-clarin/first-s...

The Swedish Interdisciplinary Graduate School in Register-Based Research (SINGS)/New call

Datum: 2014-12-01 till 2014-12-05
Organisatör: The Swedish INterdisciplinary Graduate School in Register-Based Research (SINGS)
Plats: Karolinska Institutet, Stockholm

Hemsida: Call, Application

New call - deadline for application is September 11, 2014 at 12:00 (noon)

Swedish population registers constitute a unique resource for research. Participation in SINGS aims to develop deeper knowledge, skills and scientific and ethical approaches regarding how different sources of data and registers can and should be utilised in research, preparing for a scientific career in the area of register-based research.

The graduate school is a result of the Swedish Research Council´sinitiative in providing a national focus on register-based research, through the ”Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical sciences” (SIMSAM), website www.simsam.nu.


The school is relevant for all quantitative scientific disciplines that use registers, such as epidemiology, public health, sociology, psychology, economics and demography and others. The programme includes a minimum of 12 higher education credits and will run for two years, beginning in December 2014.


Please circulate to any interested parties.
The call can be found here.

Please contact coordinator Anita Berglund with any questions:

Anita Berglund, Ph.D., Assistant Professor,  Lecturer in Epidemiology
Karolinska Institutet
Institute of Environmental Medicine (IMM)
E-mail address: anita.berglund@ki.se
Cellular: +46 70 798 65 34
Phone Direct: +46 8 524 874 66

10th International Digital Curation Conference

Datum: 2015-02-09 till 2015-02-12
Organisatör: Digital Curation Center
Plats: 30 Euston Square, London

Hemsida: IDCC15

"Ten years back, ten years foward: achievements, lessons and the future for digital curation."

For a decade IDCC has bought together leaders and experts in digital curation and the significance of good curation to research and innovation is now well recognised across the globe. At IDCC15 we aim to assess our progess and to help identify and stimulate debate on the critical digital curation questions for the future. The 10th International Digital Curation Conference will be held from Monday 9 February to Thursday 12 February 2015 at 30 Euston Square, London. The main conference will take place over the first two days followed by 2 days of workshops and other satellite events.  

Till sidans topp

Finansierat av

 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen