Terms and Conditions

SND:s utfästelser

När forskningsdata lämnas in åtar sig SND att de tekniskt bibehålls, vilket bland annat innebär migrering för att långtidsbevara data och säkerställa att de förblir användbara. SND dokumenterar materialet i samarbete med forskaren. Beskrivning av datamaterial på SND organiseras enligt metadataspecifikationen DDI (Data Documentation Initiative) och kan t.ex. mappas mot Dublin Core. På sikt kommer formuläret även att stödja INSPIRE och andra metadatastandarder.  

Beskrivningen av datamaterialet visas upp i SND:s studiesamling (webbkatalog) och om data har lämnats in får materialet en unik DOI (Digital Object Identifier), vilket gör data sökbara och citeringsbara. SND lämnar tillbaka materialet till forskaren om så önskas. Datamaterial lämnas ut till andra forskare eller studenter enligt överenskommelse med forskaren.

Tillgänglighet till data

Datamaterial som tillgängliggörs vid SND kan ha olika tillgänglighetsnivå. Ett villkor kan till exempel innefatta att SND alltid måste inhämta forskningshuvudmannens godkännande innan materialet förmedlas. Vilken nivå som datamaterialet skall ha anges i formuläret för att beskriva och skicka in data, som finns på SND:s hemsida, och specificeras också i avtalet mellan forskningshuvudman och SND.

Avtal

I samband med att data skickas in till SND, via formuläret för att beskriva och lämna in data, får överlämnaren granska och godkänna ett digitalt avtal. Möjligheten att underteckna ett pappersavtal finns som alternativ. I avtalet mellan forskningshuvudman och SND regleras förutsättningarna för hur SND ska omhänderta, visa upp och förmedla datamaterialet. Som komplement till avtalet finns en bilaga som beskriver hantering av deponerat forskningsmaterial vid SND.