Health on equal terms? - Västra Götaland, 2004

SND-ID: ext0184-1.

Is part of collection at SND: Health on equal terms? - Västra Götaland

Creator/Principal investigator(s)

Public Health Agency of Sweden

Research principal

Region Västra Götaland rorId

Description

The survey “Health on equal terms?” is a national survey, conducted every year since 2004. The Public Health Agency is responsible for the survey and Statistics Sweden (SCB) is responsible for the distribution, collection and registration. During the data collection in 2004, Region Västra Götaland ordered an additional sample for Västra Götaland County.

The additional sample in 2004 included all individuals aged 18-84 years living in Ale, Kungälv, Tjörn, Öckerö, Härryda, Mölndal, Partille and Gothenburg. The questionnaire were answered by 3,923 individuals from the additional sample.

Including the national sample produced by Statistics Sweden (SCB), a total of 5,047 individuals participated from Västra Götaland County.

The questionnaire consisted a total of 143 questions covering e.g. issues of health, lifestyle, economic conditions, work and employment, and security and social relations. In addition to data collected through the questionnaires, registry data were also included.

Purpose:

... Show more..
The survey “Health on equal terms?” is a national survey, conducted every year since 2004. The Public Health Agency is responsible for the survey and Statistics Sweden (SCB) is responsible for the distribution, collection and registration. During the data collection in 2004, Region Västra Götaland ordered an additional sample for Västra Götaland County.

The additional sample in 2004 included all individuals aged 18-84 years living in Ale, Kungälv, Tjörn, Öckerö, Härryda, Mölndal, Partille and Gothenburg. The questionnaire were answered by 3,923 individuals from the additional sample.

Including the national sample produced by Statistics Sweden (SCB), a total of 5,047 individuals participated from Västra Götaland County.

The questionnaire consisted a total of 143 questions covering e.g. issues of health, lifestyle, economic conditions, work and employment, and security and social relations. In addition to data collected through the questionnaires, registry data were also included.

Purpose:

The aim of the national survey was to investigate the health in the population and to show changes in the population's health over time as a follow up of the national health politics. The aim of the additional sample in Västra Götaland County was to investigate the health in the population in Västra Götaland County. Show less..

Data contains personal data

No

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Individuals aged 18-84 years, living in Västra Götaland County.

Sampling procedure

Probability: Stratified
Probability: Simple random
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Västra Götalands län i åldern 18-84 år, antalet individer i ramen var 1 159 924 den 31/3 2004.

Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Sedan drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval i Västra Götaland så att den bestämda urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.

Time period(s) investigated

2004-03-26 – 2004-06-15

Number of individuals/objects

5047

Response rate/participation rate

60.8%

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Self-administered questionnaire
  • Time period(s) for data collection: 2004-03-26 – 2004-06-15
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Västra Götaland County

Geographic description: Västra Götaland County

Administrative information
Publications