Swedish press council 1916-1987_2

SND-ID: snd0276-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001026

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Lennart Weibull - University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

Britt Börjeson - University of Gothenburg, Department of Political Science

Research principal

University of Gothenburg - Department of Political Science rorId

Description

This study is a description of incoming reports to the Swedish Press Council during the period 1916-1987. Each incoming report is coded for the period 1916-1969 and every five report for the period 1970-1987. Part one includes information on the incoming reports over time with regard to what and who is reported, by whom and with what motivation and also how the report was treated. Part two only includes information on reported paper and decision.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Time Method

Sampling procedure

Probability: Simple random
Total universe/Complete enumeration
Totalt har 7 504 ärenden kommit in till Pressens Opinionsnämn under tiden 1916-1987. Huvuddelen av dessa ärenden har inkommit under den senare delen av perioden. Endast 875 ärenden kom in under perioden 1916-1969. Ett systematiskt urval över hela perioden skulle därför medföra ett alltför litet material från den första perioden. Problemet löstes genom en kombination av totalurval och slumpvis urval. Samtliga ärenden inkomna under perioden 1916-1969 kodades. Av de därefter inkomna kodades vart femte ärende. Som utgångspunkt för kodningen har Allmänhetens Pressombudsmans diarium över inkomna ärenden använts. Efter att ha konstaterat att det inte fanns någon inbyggd periodicitet i diariet, beslöts att välja ut vart femte ärende i den ordning de inkommit. För varje år fastställdes en ´startsiffra´ med hjälp av en tärning.

Time period(s) investigated

1916-01-01 – 1987-12-31

Variables

13

Number of individuals/objects

2517

Data format / data structure

Data collection
  • Time period(s) for data collection: 1916-01-01 – 1987-12-31
  • Source of the data: Registers/Records/Accounts: Administrative, Registers/Records/Accounts
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political Science

Topic and keywords

Research area

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Keywords

Press

Publications

Börjesson, B. (1990) Heder och seder - anmälningar till Pressens Opinionsnämnd åren 1916-1987. PM från projektet Publicistisk sed nr 7. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 1997-06-12
Last updated: 2019-12-10