Swedish Church Customs 2002

SND-ID: snd0577-7. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001614

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Lund University, Lund University Church History Archive

Research principal

Lund University - Lund University Church History Archive rorId

Description

Lund University Church History Archive was founded in 1942. The task was to explain and document how the life and manners of the Swedish people was rooted in Christian belief and church customs. Parallel with the investigations of the older church customs the Church Archive started to examine the changes of the contemporary church customs. To get a view of the usage of different customs in the country at the same point of time, a questionnaire was sent to all parishes in 1962. The questionnaire included questions on customs in connection with the general services and at church festivals, and also at different church ceremonies such as christenings, confirmations, marriages and funerals. This nationwide inventory has been repeated in 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002 and in 2008/2009.

Purpose:

To identify changes in the contemporary church practice.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Vicars in the Church of Sweden

Time period(s) investigated

2002-01-01 – 2002-12-31

Variables

235

Number of individuals/objects

2220

Response rate/participation rate

72.9%

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Self-administered questionnaire: paper
  • Description of the mode of collection:
    Försändelserna från Kyrkohistoriska Arkivet innehöll ett formulär för varje församling som enligt "Matrikel för Svenska kyrkan 2002" ingick i respektive kyrkoherdes pastorat. Knappt hälften av kyrkoherdarna fick ett formulär, 21 % fick två formulär, 13 % fick tre formulär, 8 % fyra formulär och ungefär lika många fick fem eller fler formulär.

    Det finns dock formulär där uppgiftslämnaren på raden "Församling:..." skrivit in två eller flera församlingsnamn eller lagt till "pastorat" och därmed markerat att svaren gällde inte bara den församling som formuläret var avsett för utan alla församlingar som ingick i det pastorat vartill moderförsamlingen fått ge namn. I den mån mer än en församling angivits på raden "Församling:..." eller ordet "pastorat" lagts till har uppgifterna ansetts gälla samtliga de nämnda församlingarna eller alla de i pastoratet ingående församlingarna. Uppgifterna från det ifyllda formuläret har då kopierats över på de andra aktuella församlingarna. Sedan materialet behandlats på detta sätt föreligger "formuläruppgifter" om 89,6 % och "kopieringsuppgifter" om 10,4 % av alla församlingar i undersökningen.
  • Time period(s) for data collection: 2003-02 – 2004-01
  • Data collector: Lund University, Lund University Church History Archive
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Country

Administrative information

Responsible department/unit

Lund University Church History Archive

Topic and keywords

Research area

Cultural activities and participation (CESSDA Topic Classification)

Religious studies (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

History of religions (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion and values (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Bringéus, Nils-Arvid (2005). Den kyrkliga seden. Carlsson Bokförlag.
Libris | Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 9172037156

Gustafsson, Göran (2006). LUKA 27 om Kyrklig sed 2002 : materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel . Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Libris | Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 0455-0196
ISBN: 91-89515-13-7

Jarlert, Anders (2009). Danska spår i syd- och västsvenskt kyrkoliv - kan LUKA ge svar?. Religionssociologi i brytningstider. En vänbok till Curt Dahlgren. s. 242-253.
Swepub | Libris | Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 978-91-974760-3-4
ISSN: 1651-4432

Bringéus, N.-A. (2004). Frågelistorna och den kyrkliga seden. I,: Arkiv, fakultet, kyrka: festskrift till Ingmar Brohed, p. 413-422.
Libris

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2013-11-08
Last updated: 2020-01-20