Local campaign leaders 2001

SND-ID: snd0782-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/zdz5-x555

Associated documentation

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Nicklas Håkansson - University of Gothenburg, Center for Public Sector Research

Henrik Ekengren Oscarsson - University of Gothenburg, Department of Political Science

Research principal

University of Gothenburg - Department of Political Science rorId

Description

I juni 2000 gav Författningsutredningen ett forskarlag vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra forskning med anknytning till frågorna om att införa skilda valdagar och vårval i Sverige. Som ett led i denna satsning genomfördes en enkätundersökning av ett urval av partiernas val- och kampanjansvariga på kommunal nivå. Syftet med enkäten var att undersöka de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska vaölsystemet.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Time Method

Time period(s) investigated

2001-02-05 – 2001-04-04

Variables

135

Number of individuals/objects

217

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Self-administered questionnaire: paper
  • Time period(s) for data collection: 2001-02-05 – 2001-04-04
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political Science

Topic and keywords

Research area

Elections (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications

Oscarsson, Henrik (ed.) Skilda valdagar och vårval? SOU 2001:65. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. ISBN 91-38-21500-4.
Libris
ISBN: 91-38-21500-4

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2002-01-01
Last updated: 2019-02-06