GIS-material for the archaeological project: A single farm? - Götala

SND-ID: snd2336-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001450

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Societas Archaeologica Upsaliensis

Description

GIS-material for the archaeological project: A single farm?

The ZIP file consist of GIS files with information about the excavations, findings and other metadata about the archaeological survey.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Time period(s) investigated

Data format / data structure

Type of archaeological remains

Settlement

Data collection
  • Mode of collection: Field observation
  • Description of the mode of collection: Den undersökta ytan samt alla anläggningar, lager, rutor och topografiska objekt mättes in med RTK-GPS. Fynd har mätts in med egen koordinat eller givits en relation till anläggning eller ruta. Data har kontinuerligt förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3).
  • Time period(s) for data collection: 2010-08-11 – 2010-08-25
  • Data collector: Societas Archaeologica Upsaliensis
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden, Östergötland County, Motala Municipality, Östergötland Province, Styra Parish

Geographic description: Götala 3:1

Lowest geographic unit

Parish

Administrative information

Identifiers

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-27541-09

Producents dnr för projektet: 3120 (projektbeteckning)

ProjektID: p510003

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

History and archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications
Published: 2012-12-17
Last updated: 2020-01-24