Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: By the east city boundary in north Tannefors

SND-ID: snd2442-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002325

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland County Museum, Archaeology department

Research principal

Uppsala University - Archaeology department rorId

Description

Inför arbetet med ny detaljplan för kvarteren Konsuln och Krigaren samt Östra Strandpromenaden i stadsdelen Tannefors, Linköpings stad, har en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 genomförts. Det historiska kartmaterialet visar att området till största delen utgjorts av åkermark som ingått i Södra Kungsladugårdsgärdet. Undantaget utgörs av strandremsan som var betes- och slåttermark, samt området närmast Stångebro där en tullstuga varit placerad sedan 1600-talet. Platsen för tullstugan var inte möjlig att utreda närmare med sökschakt under utredningens andra etapp p g a den mängd elkablar som korsade området. Det går därmed inte att utesluta att fast fornlämning i form av äldre brofästen, väglämningar och grunder till tullstugan finns bevarade inom detta område. I den resterande delen av utredningsområdet öppnades sex sökschakt på ytor som bedömdes ostörda nog att kunna innehålla bevarade äldre lämningar. Inget av sökschakten visade spår av fast fornlämning. Platsen för tullstugan bör bli föremål för en arkeologisk förundersökning i händelse av exploatering. Inom den resterande ytan bedöms att

... Show more..
Inför arbetet med ny detaljplan för kvarteren Konsuln och Krigaren samt Östra Strandpromenaden i stadsdelen Tannefors, Linköpings stad, har en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 genomförts. Det historiska kartmaterialet visar att området till största delen utgjorts av åkermark som ingått i Södra Kungsladugårdsgärdet. Undantaget utgörs av strandremsan som var betes- och slåttermark, samt området närmast Stångebro där en tullstuga varit placerad sedan 1600-talet. Platsen för tullstugan var inte möjlig att utreda närmare med sökschakt under utredningens andra etapp p g a den mängd elkablar som korsade området. Det går därmed inte att utesluta att fast fornlämning i form av äldre brofästen, väglämningar och grunder till tullstugan finns bevarade inom detta område. I den resterande delen av utredningsområdet öppnades sex sökschakt på ytor som bedömdes ostörda nog att kunna innehålla bevarade äldre lämningar. Inget av sökschakten visade spår av fast fornlämning. Platsen för tullstugan bör bli föremål för en arkeologisk förundersökning i händelse av exploatering. Inom den resterande ytan bedöms att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

The ZIP file contains three Shape files with information on trenches, monuments and finds, and other metadata from the archaeological survey, as well as a geo-referenced map (© Lantmäteriet i2014/00696) of the survey area in GeoTIFF format. Show less..

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Time period(s) investigated

Data format / data structure

Type of archaeological investigation

Archaeological assessment

Data collection

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Time period(s) for data collection: 2009-12-05
  • Data collector: Östergötland County Museum, Archaeology department

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Linköping Municipality

Geographic description: City of Linköping

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Administrative information

Responsible department/unit

Archaeology department

Identifiers

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-34616-08

Organisationens dnr för undersökningen: 118/09

ProjektID: p509028

ProjektID: 509028

RAÄ-nr: Linköping 501

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications
Published: 2014-12-12
Last updated: 2020-02-13