Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement remains on Storängen in Tannefors

SND-ID: snd2455-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002593

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Swedish National Heritage Board, UV Öst

Research principal

Uppsala University rorId

Description

Settlement remains on Storängen in Tannefors

The ZIP file contains two Shapefiles with information from the archaeological survey, and a rectified trench plan GeoTIFF format.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Data format / data structure

Type of archaeological investigation

Archaeological assessment

Type of archaeological remains

Settlement

Data collection

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Description of the mode of collection: Schakt och anläggningar mättes i fält in med nätverks-RTK, och efterbearbetades i det digitala dokumentationsprogrammet Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Time period(s) for data collection: 2013-11
  • Data collector: Swedish National Heritage Board, UV Öst

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Description of the mode of collection: Schakt och anläggningar mättes i fält in med nätverks-RTK, och efterbearbetades i det digitala dokumentationsprogrammet Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Linköping Municipality, Linköping Parish

Geographic description: Tannefors, City of Linköping

Lowest geographic unit

Municipality

Highest geographic unit

Municipality

Administrative information

Identifiers

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-9506-13

Organisationens dnr för undersökningen: 311-02965-2013

ProjektID: p513002

ProjektID: 513002

RAÄ-nr: Linköping 572

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Keywords

Finds

Publications

Ajnebom, Britt (2013). Boplatsspår på Storängen i Tannefors [Elektronisk resurs] : inför arbetet med detaljplaneprövning i samband med Ostlänken : Östergötland, Linköpings stad och kommun, del av Tannefors 1:2 : arkeologisk utredning, etapp 2. UV rapport 2013:135. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Öst), Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2015-01-29
Last updated: 2020-01-23