FOLK OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1970
     Totalbefolkningen efter ålder, civilstånd och kön.
                SSD 0205

              Primärforskare
            Statistiska centralbyrån

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FOLK OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1970 samlades
  ursprungligen in av Statistiska centralbyrån. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0205 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Församlingskod 8 Distriktskod 9 Tätortskod 10 Tätortslöpnummer 11 Storleksklass tätort 12 Storleksklass kommun 13 Kommunblockskod 14 Kommunblockslöpnummer 15 A-regionkod 16 Storstadszonkod 17 Ålder 0 år - ogift man 18 Ålder 0 år - ogift kvinna 19 Ålder 0 år - gift man 20 Ålder 0 år - gift kvinna 21 Ålder 0 år - änkling 22 Ålder 0 år - änka 23 Ålder 0 år - skild man 24 Ålder 0 år - skild kvinna 25 Ålder 1 år - ogift man 26 Ålder 1 år - ogift kvinna 27 Ålder 1 år - gift man 28 Ålder 1 år - gift kvinna 29 Ålder 1 år - änkling 30 Ålder 1 år - änka 31 Ålder 1 år - skild man 32 Ålder 1 år - skild kvinna 33 Ålder 2 år - ogift man 34 Ålder 2 år - ogift kvinna 35 Ålder 2 år - gift man 36 Ålder 2 år - gift kvinna 37 Ålder 2 år - änkling 38 Ålder 2 år - änka 39 Ålder 2 år - skild man 40 Ålder 2 år - skild kvinna 41 Ålder 3 år - ogift man 42 Ålder 3 år - ogift kvinna 43 Ålder 3 år - gift man 44 Ålder 3 år - gift kvinna 45 Ålder 3 år - änkling 46 Ålder 3 år - änka 47 Ålder 3 år - skild man 48 Ålder 3 år - skild kvinna 49 Ålder 4 år - ogift man 50 Ålder 4 år - ogift kvinna 51 Ålder 4 år - gift man 52 Ålder 4 år - gift kvinna 53 Ålder 4 år - änkling 54 Ålder 4 år - änka 55 Ålder 4 år - skild man 56 Ålder 4 år - skild kvinna 57 Ålder 5 år - ogift man 58 Ålder 5 år - ogift kvinna 59 Ålder 5 år - gift man 60 Ålder 5 år - gift kvinna 61 Ålder 5 år - änkling 62 Ålder 5 år - änka 63 Ålder 5 år - skild man 64 Ålder 5 år - skild kvinna 65 Ålder 6 år - ogift man 66 Ålder 6 år - ogift kvinna 67 Ålder 6 år - gift man 68 Ålder 6 år - gift kvinna 69 Ålder 6 år - änkling 70 Ålder 6 år - änka 71 Ålder 6 år - skild man 72 Ålder 6 år - skild kvinna 73 Ålder 7 år - ogift man 74 Ålder 7 år - ogift kvinna 75 Ålder 7 år - gift man 76 Ålder 7 år - gift kvinna 77 Ålder 7 år - änkling 78 Ålder 7 år - änka 79 Ålder 7 år - skild man 80 Ålder 7 år - skild kvinna 81 Ålder 8 år - ogift man 82 Ålder 8 år - ogift kvinna 83 Ålder 8 år - gift man 84 Ålder 8 år - gift kvinna 85 Ålder 8 år - änkling 86 Ålder 8 år - änka 87 Ålder 8 år - skild man 88 Ålder 8 år - skild kvinna 89 Ålder 9 år - ogift man 90 Ålder 9 år - ogift kvinna 91 Ålder 9 år - gift man 92 Ålder 9 år - gift kvinna 93 Ålder 9 år - änkling 94 Ålder 9 år - änka 95 Ålder 9 år - skild man 96 Ålder 9 år - skild kvinna 97 Ålder 10 år - ogift man 98 Ålder 10 år - ogift kvinna 99 Ålder 10 år - gift man 100 Ålder 10 år - gift kvinna 101 Ålder 10 år - änkling 102 Ålder 10 år - änka 103 Ålder 10 år - skild man 104 Ålder 10 år - skild kvinna 105 Ålder 11 år - ogift man 106 Ålder 11 år - ogift kvinna 107 Ålder 11 år - gift man 108 Ålder 11 år - gift kvinna 109 Ålder 11 år - änkling 110 Ålder 11 år - änka 111 Ålder 11 år - skild man 112 Ålder 11 år - skild kvinna 113 Ålder 12 år - ogift man 114 Ålder 12 år - ogift kvinna 115 Ålder 12 år - gift man 116 Ålder 12 år - gift kvinna 117 Ålder 12 år - änkling 118 Ålder 12 år - änka 119 Ålder 12 år - skild man 120 Ålder 12 år - skild kvinna 121 Ålder 13 år - ogift man 122 Ålder 13 år - ogift kvinna 123 Ålder 13 år - gift man 124 Ålder 13 år - gift kvinna 125 Ålder 13 år - änkling 126 Ålder 13 år - änka 127 Ålder 13 år - skild man 128 Ålder 13 år - skild kvinna 129 Ålder 14 år - ogift man 130 Ålder 14 år - ogift kvinna 131 Ålder 14 år - gift man 132 Ålder 14 år - gift kvinna 133 Ålder 14 år - änkling 134 Ålder 14 år - änka 135 Ålder 14 år - skild man 136 Ålder 14 år - skild kvinna 137 Ålder 15 år - ogift man 138 Ålder 15 år - ogift kvinna 139 Ålder 15 år - gift man 140 Ålder 15 år - gift kvinna 141 Ålder 15 år - änkling 142 Ålder 15 år - änka 143 Ålder 15 år - skild man 144 Ålder 15 år - skild kvinna 145 Ålder 16 år - ogift man 146 Ålder 16 år - ogift kvinna 147 Ålder 16 år - gift man 148 Ålder 16 år - gift kvinna 149 Ålder 16 år - änkling 150 Ålder 16 år - änka 151 Ålder 16 år - skild man 152 Ålder 16 år - skild kvinna 153 Ålder 17 år - ogift man 154 Ålder 17 år - ogift kvinna 155 Ålder 17 år - gift man 156 Ålder 17 år - gift kvinna 157 Ålder 17 år - änkling 158 Ålder 17 år - änka 159 Ålder 17 år - skild man 160 Ålder 17 år - skild kvinna 161 Ålder 18 år - ogift man 162 Ålder 18 år - ogift kvinna 163 Ålder 18 år - gift man 164 Ålder 18 år - gift kvinna 165 Ålder 18 år - änkling 166 Ålder 18 år - änka 167 Ålder 18 år - skild man 168 Ålder 18 år - skild kvinna 169 Ålder 19 år - ogift man 170 Ålder 19 år - ogift kvinna 171 Ålder 19 år - gift man 172 Ålder 19 år - gift kvinna 173 Ålder 19 år - änkling 174 Ålder 19 år - änka 175 Ålder 19 år - skild man 176 Ålder 19 år - skild kvinna 177 Ålder 20 år - ogift man 178 Ålder 20 år - ogift kvinna 179 Ålder 20 år - gift man 180 Ålder 20 år - gift kvinna 181 Ålder 20 år - änkling 182 Ålder 20 år - änka 183 Ålder 20 år - skild man 184 Ålder 20 år - skild kvinna 185 Ålder 21 år - ogift man 186 Ålder 21 år - ogift kvinna 187 Ålder 21 år - gift man 188 Ålder 21 år - gift kvinna 189 Ålder 21 år - änkling 190 Ålder 21 år - änka 191 Ålder 21 år - skild man 192 Ålder 21 år - skild kvinna 193 Ålder 22 år - ogift man 194 Ålder 22 år - ogift kvinna 195 Ålder 22 år - gift man 196 Ålder 22 år - gift kvinna 197 Ålder 22 år - änkling 198 Ålder 22 år - änka 199 Ålder 22 år - skild man 200 Ålder 22 år - skild kvinna 201 Ålder 23 år - ogift man 202 Ålder 23 år - ogift kvinna 203 Ålder 23 år - gift man 204 Ålder 23 år - gift kvinna 205 Ålder 23 år - änkling 206 Ålder 23 år - änka 207 Ålder 23 år - skild man 208 Ålder 23 år - skild kvinna 209 Ålder 24 år - ogift man 210 Ålder 24 år - ogift kvinna 211 Ålder 24 år - gift man 212 Ålder 24 år - gift kvinna 213 Ålder 24 år - änkling 214 Ålder 24 år - änka 215 Ålder 24 år - skild man 216 Ålder 24 år - skild kvinna 217 Ålder 25 år - ogift man 218 Ålder 25 år - ogift kvinna 219 Ålder 25 år - gift man 220 Ålder 25 år - gift kvinna 221 Ålder 25 år - änkling 222 Ålder 25 år - änka 223 Ålder 25 år - skild man 224 Ålder 25 år - skild kvinna 225 Ålder 26 år - ogift man 226 Ålder 26 år - ogift kvinna 227 Ålder 26 år - gift man 228 Ålder 26 år - gift kvinna 229 Ålder 26 år - änkling 230 Ålder 26 år - änka 231 Ålder 26 år - skild man 232 Ålder 26 år - skild kvinna 233 Ålder 27 år - ogift man 234 Ålder 27 år - ogift kvinna 235 Ålder 27 år - gift man 236 Ålder 27 år - gift kvinna 237 Ålder 27 år - änkling 238 Ålder 27 år - änka 239 Ålder 27 år - skild man 240 Ålder 27 år - skild kvinna 241 Ålder 28 år - ogift man 242 Ålder 28 år - ogift kvinna 243 Ålder 28 år - gift man 244 Ålder 28 år - gift kvinna 245 Ålder 28 år - änkling 246 Ålder 28 år - änka 247 Ålder 28 år - skild man 248 Ålder 28 år - skild kvinna 249 Ålder 29 år - ogift man 250 Ålder 29 år - ogift kvinna 251 Ålder 29 år - gift man 252 Ålder 29 år - gift kvinna 253 Ålder 29 år - änkling 254 Ålder 29 år - änka 255 Ålder 29 år - skild man 256 Ålder 29 år - skild kvinna 257 Ålder 30 år - ogift man 258 Ålder 30 år - ogift kvinna 259 Ålder 30 år - gift man 260 Ålder 30 år - gift kvinna 261 Ålder 30 år - änkling 262 Ålder 30 år - änka 263 Ålder 30 år - skild man 264 Ålder 30 år - skild kvinna 265 Ålder 31 år - ogift man 266 Ålder 31 år - ogift kvinna 267 Ålder 31 år - gift man 268 Ålder 31 år - gift kvinna 269 Ålder 31 år - änkling 270 Ålder 31 år - änka 271 Ålder 31 år - skild man 272 Ålder 31 år - skild kvinna 273 Ålder 32 år - ogift man 274 Ålder 32 år - ogift kvinna 275 Ålder 32 år - gift man 276 Ålder 32 år - gift kvinna 277 Ålder 32 år - änkling 278 Ålder 32 år - änka 279 Ålder 32 år - skild man 280 Ålder 32 år - skild kvinna 281 Ålder 33 år - ogift man 282 Ålder 33 år - ogift kvinna 283 Ålder 33 år - gift man 284 Ålder 33 år - gift kvinna 285 Ålder 33 år - änkling 286 Ålder 33 år - änka 287 Ålder 33 år - skild man 288 Ålder 33 år - skild kvinna 289 Ålder 34 år - ogift man 290 Ålder 34 år - ogift kvinna 291 Ålder 34 år - gift man 292 Ålder 34 år - gift kvinna 293 Ålder 34 år - änkling 294 Ålder 34 år - änka 295 Ålder 34 år - skild man 296 Ålder 34 år - skild kvinna 297 Ålder 35 år - ogift man 298 Ålder 35 år - ogift kvinna 299 Ålder 35 år - gift man 300 Ålder 35 år - gift kvinna 301 Ålder 35 år - änkling 302 Ålder 35 år - änka 303 Ålder 35 år - skild man 304 Ålder 35 år - skild kvinna 305 Ålder 36 år - ogift man 306 Ålder 36 år - ogift kvinna 307 Ålder 36 år - gift man 308 Ålder 36 år - gift kvinna 309 Ålder 36 år - änkling 310 Ålder 36 år - änka 311 Ålder 36 år - skild man 312 Ålder 36 år - skild kvinna 313 Ålder 37 år - ogift man 314 Ålder 37 år - ogift kvinna 315 Ålder 37 år - gift man 316 Ålder 37 år - gift kvinna 317 Ålder 37 år - änkling 318 Ålder 37 år - änka 319 Ålder 37 år - skild man 320 Ålder 37 år - skild kvinna 321 Ålder 38 år - ogift man 322 Ålder 38 år - ogift kvinna 323 Ålder 38 år - gift man 324 Ålder 38 år - gift kvinna 325 Ålder 38 år - änkling 326 Ålder 38 år - änka 327 Ålder 38 år - skild man 328 Ålder 38 år - skild kvinna 329 Ålder 39 år - ogift man 330 Ålder 39 år - ogift kvinna 331 Ålder 39 år - gift man 332 Ålder 39 år - gift kvinna 333 Ålder 39 år - änkling 334 Ålder 39 år - änka 335 Ålder 39 år - skild man 336 Ålder 39 år - skild kvinna 337 Ålder 40 år - ogift man 338 Ålder 40 år - ogift kvinna 339 Ålder 40 år - gift man 340 Ålder 40 år - gift kvinna 341 Ålder 40 år - änkling 342 Ålder 40 år - änka 343 Ålder 40 år - skild man 344 Ålder 40 år - skild kvinna 345 Ålder 41 år - ogift man 346 Ålder 41 år - ogift kvinna 347 Ålder 41 år - gift man 348 Ålder 41 år - gift kvinna 349 Ålder 41 år - änkling 350 Ålder 41 år - änka 351 Ålder 41 år - skild man 352 Ålder 41 år - skild kvinna 353 Ålder 42 år - ogift man 354 Ålder 42 år - ogift kvinna 355 Ålder 42 år - gift man 356 Ålder 42 år - gift kvinna 357 Ålder 42 år - änkling 358 Ålder 42 år - änka 359 Ålder 42 år - skild man 360 Ålder 42 år - skild kvinna 361 Ålder 43 år - ogift man 362 Ålder 43 år - ogift kvinna 363 Ålder 43 år - gift man 364 Ålder 43 år - gift kvinna 365 Ålder 43 år - änkling 366 Ålder 43 år - änka 367 Ålder 43 år - skild man 368 Ålder 43 år - skild kvinna 369 Ålder 44 år - ogift man 370 Ålder 44 år - ogift kvinna 371 Ålder 44 år - gift man 372 Ålder 44 år - gift kvinna 373 Ålder 44 år - änkling 374 Ålder 44 år - änka 375 Ålder 44 år - skild man 376 Ålder 44 år - skild kvinna 377 Ålder 45 år - ogift man 378 Ålder 45 år - ogift kvinna 379 Ålder 45 år - gift man 380 Ålder 45 år - gift kvinna 381 Ålder 45 år - änkling 382 Ålder 45 år - änka 383 Ålder 45 år - skild man 384 Ålder 45 år - skild kvinna 385 Ålder 46 år - ogift man 386 Ålder 46 år - ogift kvinna 387 Ålder 46 år - gift man 388 Ålder 46 år - gift kvinna 389 Ålder 46 år - änkling 390 Ålder 46 år - änka 391 Ålder 46 år - skild man 392 Ålder 46 år - skild kvinna 393 Ålder 47 år - ogift man 394 Ålder 47 år - ogift kvinna 395 Ålder 47 år - gift man 396 Ålder 47 år - gift kvinna 397 Ålder 47 år - änkling 398 Ålder 47 år - änka 399 Ålder 47 år - skild man 400 Ålder 47 år - skild kvinna 401 Ålder 48 år - ogift man 402 Ålder 48 år - ogift kvinna 403 Ålder 48 år - gift man 404 Ålder 48 år - gift kvinna 405 Ålder 48 år - änkling 406 Ålder 48 år - änka 407 Ålder 48 år - skild man 408 Ålder 48 år - skild kvinna 409 Ålder 49 år - ogift man 410 Ålder 49 år - ogift kvinna 411 Ålder 49 år - gift man 412 Ålder 49 år - gift kvinna 413 Ålder 49 år - änkling 414 Ålder 49 år - änka 415 Ålder 49 år - skild man 416 Ålder 49 år - skild kvinna 417 Ålder 50 år - ogift man 418 Ålder 50 år - ogift kvinna 419 Ålder 50 år - gift man 420 Ålder 50 år - gift kvinna 421 Ålder 50 år - änkling 422 Ålder 50 år - änka 423 Ålder 50 år - skild man 424 Ålder 50 år - skild kvinna 425 Ålder 51 år - ogift man 426 Ålder 51 år - ogift kvinna 427 Ålder 51 år - gift man 428 Ålder 51 år - gift kvinna 429 Ålder 51 år - änkling 430 Ålder 51 år - änka 431 Ålder 51 år - skild man 432 Ålder 51 år - skild kvinna 433 Ålder 52 år - ogift man 434 Ålder 52 år - ogift kvinna 435 Ålder 52 år - gift man 436 Ålder 52 år - gift kvinna 437 Ålder 52 år - änkling 438 Ålder 52 år - änka 439 Ålder 52 år - skild man 440 Ålder 52 år - skild kvinna 441 Ålder 53 år - ogift man 442 Ålder 53 år - ogift kvinna 443 Ålder 53 år - gift man 444 Ålder 53 år - gift kvinna 445 Ålder 53 år - änkling 446 Ålder 53 år - änka 447 Ålder 53 år - skild man 448 Ålder 53 år - skild kvinna 449 Ålder 54 år - ogift man 450 Ålder 54 år - ogift kvinna 451 Ålder 54 år - gift man 452 Ålder 54 år - gift kvinna 453 Ålder 54 år - änkling 454 Ålder 54 år - änka 455 Ålder 54 år - skild man 456 Ålder 54 år - skild kvinna 457 Ålder 55 år - ogift man 458 Ålder 55 år - ogift kvinna 459 Ålder 55 år - gift man 460 Ålder 55 år - gift kvinna 461 Ålder 55 år - änkling 462 Ålder 55 år - änka 463 Ålder 55 år - skild man 464 Ålder 55 år - skild kvinna 465 Ålder 56 år - ogift man 466 Ålder 56 år - ogift kvinna 467 Ålder 56 år - gift man 468 Ålder 56 år - gift kvinna 469 Ålder 56 år - änkling 470 Ålder 56 år - änka 471 Ålder 56 år - skild man 472 Ålder 56 år - skild kvinna 473 Ålder 57 år - ogift man 474 Ålder 57 år - ogift kvinna 475 Ålder 57 år - gift man 476 Ålder 57 år - gift kvinna 477 Ålder 57 år - änkling 478 Ålder 57 år - änka 479 Ålder 57 år - skild man 480 Ålder 57 år - skild kvinna 481 Ålder 58 år - ogift man 482 Ålder 58 år - ogift kvinna 483 Ålder 58 år - gift man 484 Ålder 58 år - gift kvinna 485 Ålder 58 år - änkling 486 Ålder 58 år - änka 487 Ålder 58 år - skild man 488 Ålder 58 år - skild kvinna 489 Ålder 59 år - ogift man 490 Ålder 59 år - ogift kvinna 491 Ålder 59 år - gift man 492 Ålder 59 år - gift kvinna 493 Ålder 59 år - änkling 494 Ålder 59 år - änka 495 Ålder 59 år - skild man 496 Ålder 59 år - skild kvinna 497 Ålder 60 år - ogift man 498 Ålder 60 år - ogift kvinna 499 Ålder 60 år - gift man 500 Ålder 60 år - gift kvinna 501 Ålder 60 år - änkling 502 Ålder 60 år - änka 503 Ålder 60 år - skild man 504 Ålder 60 år - skild kvinna 505 Ålder 61 år - ogift man 506 Ålder 61 år - ogift kvinna 507 Ålder 61 år - gift man 508 Ålder 61 år - gift kvinna 509 Ålder 61 år - änkling 510 Ålder 61 år - änka 511 Ålder 61 år - skild man 512 Ålder 61 år - skild kvinna 513 Ålder 62 år - ogift man 514 Ålder 62 år - ogift kvinna 515 Ålder 62 år - gift man 516 Ålder 62 år - gift kvinna 517 Ålder 62 år - änkling 518 Ålder 62 år - änka 519 Ålder 62 år - skild man 520 Ålder 62 år - skild kvinna 521 Ålder 63 år - ogift man 522 Ålder 63 år - ogift kvinna 523 Ålder 63 år - gift man 524 Ålder 63 år - gift kvinna 525 Ålder 63 år - änkling 526 Ålder 63 år - änka 527 Ålder 63 år - skild man 528 Ålder 63 år - skild kvinna 529 Ålder 64 år - ogift man 530 Ålder 64 år - ogift kvinna 531 Ålder 64 år - gift man 532 Ålder 64 år - gift kvinna 533 Ålder 64 år - änkling 534 Ålder 64 år - änka 535 Ålder 64 år - skild man 536 Ålder 64 år - skild kvinna 537 Ålder 65 år - ogift man 538 Ålder 65 år - ogift kvinna 539 Ålder 65 år - gift man 540 Ålder 65 år - gift kvinna 541 Ålder 65 år - änkling 542 Ålder 65 år - änka 543 Ålder 65 år - skild man 544 Ålder 65 år - skild kvinna 545 Ålder 66 år - ogift man 546 Ålder 66 år - ogift kvinna 547 Ålder 66 år - gift man 548 Ålder 66 år - gift kvinna 549 Ålder 66 år - änkling 550 Ålder 66 år - änka 551 Ålder 66 år - skild man 552 Ålder 66 år - skild kvinna 553 Ålder 67 år - ogift man 554 Ålder 67 år - ogift kvinna 555 Ålder 67 år - gift man 556 Ålder 67 år - gift kvinna 557 Ålder 67 år - änkling 558 Ålder 67 år - änka 559 Ålder 67 år - skild man 560 Ålder 67 år - skild kvinna 561 Ålder 68 år - ogift man 562 Ålder 68 år - ogift kvinna 563 Ålder 68 år - gift man 564 Ålder 68 år - gift kvinna 565 Ålder 68 år - änkling 566 Ålder 68 år - änka 567 Ålder 68 år - skild man 568 Ålder 68 år - skild kvinna 569 Ålder 69 år - ogift man 570 Ålder 69 år - ogift kvinna 571 Ålder 69 år - gift man 572 Ålder 69 år - gift kvinna 573 Ålder 69 år - änkling 574 Ålder 69 år - änka 575 Ålder 69 år - skild man 576 Ålder 69 år - skild kvinna 577 Ålder 70 år - ogift man 578 Ålder 70 år - ogift kvinna 579 Ålder 70 år - gift man 580 Ålder 70 år - gift kvinna 581 Ålder 70 år - änkling 582 Ålder 70 år - änka 583 Ålder 70 år - skild man 584 Ålder 70 år - skild kvinna 585 Ålder 71 år - ogift man 586 Ålder 71 år - ogift kvinna 587 Ålder 71 år - gift man 588 Ålder 71 år - gift kvinna 589 Ålder 71 år - änkling 590 Ålder 71 år - änka 591 Ålder 71 år - skild man 592 Ålder 71 år - skild kvinna 593 Ålder 72 år - ogift man 594 Ålder 72 år - ogift kvinna 595 Ålder 72 år - gift man 596 Ålder 72 år - gift kvinna 597 Ålder 72 år - änkling 598 Ålder 72 år - änka 599 Ålder 72 år - skild man 600 Ålder 72 år - skild kvinna 601 Ålder 73 år - ogift man 602 Ålder 73 år - ogift kvinna 603 Ålder 73 år - gift man 604 Ålder 73 år - gift kvinna 605 Ålder 73 år - änkling 606 Ålder 73 år - änka 607 Ålder 73 år - skild man 608 Ålder 73 år - skild kvinna 609 Ålder 74 år - ogift man 610 Ålder 74 år - ogift kvinna 611 Ålder 74 år - gift man 612 Ålder 74 år - gift kvinna 613 Ålder 74 år - änkling 614 Ålder 74 år - änka 615 Ålder 74 år - skild man 616 Ålder 74 år - skild kvinna 617 Ålder 75 år - ogift man 618 Ålder 75 år - ogift kvinna 619 Ålder 75 år - gift man 620 Ålder 75 år - gift kvinna 621 Ålder 75 år - änkling 622 Ålder 75 år - änka 623 Ålder 75 år - skild man 624 Ålder 75 år - skild kvinna 625 Ålder 76 år - ogift man 626 Ålder 76 år - ogift kvinna 627 Ålder 76 år - gift man 628 Ålder 76 år - gift kvinna 629 Ålder 76 år - änkling 630 Ålder 76 år - änka 631 Ålder 76 år - skild man 632 Ålder 76 år - skild kvinna 633 Ålder 77 år - ogift man 634 Ålder 77 år - ogift kvinna 635 Ålder 77 år - gift man 636 Ålder 77 år - gift kvinna 637 Ålder 77 år - änkling 638 Ålder 77 år - änka 639 Ålder 77 år - skild man 640 Ålder 77 år - skild kvinna 641 Ålder 78 år - ogift man 642 Ålder 78 år - ogift kvinna 643 Ålder 78 år - gift man 644 Ålder 78 år - gift kvinna 645 Ålder 78 år - änkling 646 Ålder 78 år - änka 647 Ålder 78 år - skild man 648 Ålder 78 år - skild kvinna 649 Ålder 79 år - ogift man 650 Ålder 79 år - ogift kvinna 651 Ålder 79 år - gift man 652 Ålder 79 år - gift kvinna 653 Ålder 79 år - änkling 654 Ålder 79 år - änka 655 Ålder 79 år - skild man 656 Ålder 79 år - skild kvinna 657 Ålder 80 år - ogift man 658 Ålder 80 år - ogift kvinna 659 Ålder 80 år - gift man 660 Ålder 80 år - gift kvinna 661 Ålder 80 år - änkling 662 Ålder 80 år - änka 663 Ålder 80 år - skild man 664 Ålder 80 år - skild kvinna 665 Ålder 81 år - ogift man 666 Ålder 81 år - ogift kvinna 667 Ålder 81 år - gift man 668 Ålder 81 år - gift kvinna 669 Ålder 81 år - änkling 670 Ålder 81 år - änka 671 Ålder 81 år - skild man 672 Ålder 81 år - skild kvinna 673 Ålder 82 år - ogift man 674 Ålder 82 år - ogift kvinna 675 Ålder 82 år - gift man 676 Ålder 82 år - gift kvinna 677 Ålder 82 år - änkling 678 Ålder 82 år - änka 679 Ålder 82 år - skild man 680 Ålder 82 år - skild kvinna 681 Ålder 83 år - ogift man 682 Ålder 83 år - ogift kvinna 683 Ålder 83 år - gift man 684 Ålder 83 år - gift kvinna 685 Ålder 83 år - änkling 686 Ålder 83 år - änka 687 Ålder 83 år - skild man 688 Ålder 83 år - skild kvinna 689 Ålder 84 år - ogift man 690 Ålder 84 år - ogift kvinna 691 Ålder 84 år - gift man 692 Ålder 84 år - gift kvinna 693 Ålder 84 år - änkling 694 Ålder 84 år - änka 695 Ålder 84 år - skild man 696 Ålder 84 år - skild kvinna 697 Ålder 85 år - ogift man 698 Ålder 85 år - ogift kvinna 699 Ålder 85 år - gift man 700 Ålder 85 år - gift kvinna 701 Ålder 85 år - änkling 702 Ålder 85 år - änka 703 Ålder 85 år - skild man 704 Ålder 85 år - skild kvinna 705 Ålder 86 år - ogift man 706 Ålder 86 år - ogift kvinna 707 Ålder 86 år - gift man 708 Ålder 86 år - gift kvinna 709 Ålder 86 år - änkling 710 Ålder 86 år - änka 711 Ålder 86 år - skild man 712 Ålder 86 år - skild kvinna 713 Ålder 87 år - ogift man 714 Ålder 87 år - ogift kvinna 715 Ålder 87 år - gift man 716 Ålder 87 år - gift kvinna 717 Ålder 87 år - änkling 718 Ålder 87 år - änka 719 Ålder 87 år - skild man 720 Ålder 87 år - skild kvinna 721 Ålder 88 år - ogift man 722 Ålder 88 år - ogift kvinna 723 Ålder 88 år - gift man 724 Ålder 88 år - gift kvinna 725 Ålder 88 år - änkling 726 Ålder 88 år - änka 727 Ålder 88 år - skild man 728 Ålder 88 år - skild kvinna 729 Ålder 89 år - ogift man 730 Ålder 89 år - ogift kvinna 731 Ålder 89 år - gift man 732 Ålder 89 år - gift kvinna 733 Ålder 89 år - änkling 734 Ålder 89 år - änka 735 Ålder 89 år - skild man 736 Ålder 89 år - skild kvinna 737 Ålder 90 år - ogift man 738 Ålder 90 år - ogift kvinna 739 Ålder 90 år - gift man 740 Ålder 90 år - gift kvinna 741 Ålder 90 år - änkling 742 Ålder 90 år - änka 743 Ålder 90 år - skild man 744 Ålder 90 år - skild kvinna 745 Ålder 91 år - ogift man 746 Ålder 91 år - ogift kvinna 747 Ålder 91 år - gift man 748 Ålder 91 år - gift kvinna 749 Ålder 91 år - änkling 750 Ålder 91 år - änka 751 Ålder 91 år - skild man 752 Ålder 91 år - skild kvinna 753 Ålder 92 år - ogift man 754 Ålder 92 år - ogift kvinna 755 Ålder 92 år - gift man 756 Ålder 92 år - gift kvinna 757 Ålder 92 år - änkling 758 Ålder 92 år - änka 759 Ålder 92 år - skild man 760 Ålder 92 år - skild kvinna 761 Ålder 93 år - ogift man 762 Ålder 93 år - ogift kvinna 763 Ålder 93 år - gift man 764 Ålder 93 år - gift kvinna 765 Ålder 93 år - änkling 766 Ålder 93 år - änka 767 Ålder 93 år - skild man 768 Ålder 93 år - skild kvinna 769 Ålder 94 år - ogift man 770 Ålder 94 år - ogift kvinna 771 Ålder 94 år - gift man 772 Ålder 94 år - gift kvinna 773 Ålder 94 år - änkling 774 Ålder 94 år - änka 775 Ålder 94 år - skild man 776 Ålder 94 år - skild kvinna 777 Ålder 95 år - ogift man 778 Ålder 95 år - ogift kvinna 779 Ålder 95 år - gift man 780 Ålder 95 år - gift kvinna 781 Ålder 95 år - änkling 782 Ålder 95 år - änka 783 Ålder 95 år - skild man 784 Ålder 95 år - skild kvinna 785 Ålder 96 år - ogift man 786 Ålder 96 år - ogift kvinna 787 Ålder 96 år - gift man 788 Ålder 96 år - gift kvinna 789 Ålder 96 år - änkling 790 Ålder 96 år - änka 791 Ålder 96 år - skild man 792 Ålder 96 år - skild kvinna 793 Ålder 97 år - ogift man 794 Ålder 97 år - ogift kvinna 795 Ålder 97 år - gift man 796 Ålder 97 år - gift kvinna 797 Ålder 97 år - änkling 798 Ålder 97 år - änka 799 Ålder 97 år - skild man 800 Ålder 97 år - skild kvinna 801 Ålder 98 år - ogift man 802 Ålder 98 år - ogift kvinna 803 Ålder 98 år - gift man 804 Ålder 98 år - gift kvinna 805 Ålder 98 år - änkling 806 Ålder 98 år - änka 807 Ålder 98 år - skild man 808 Ålder 98 år - skild kvinna 809 Ålder 99 år - ogift man 810 Ålder 99 år - ogift kvinna 811 Ålder 99 år - gift man 812 Ålder 99 år - gift kvinna 813 Ålder 99 år - änkling 814 Ålder 99 år - änka 815 Ålder 99 år - skild man 816 Ålder 99 år - skild kvinna 817 Ålder 100 år - ogift man 818 Ålder 100 år - ogift kvinna 819 Ålder 100 år - gift man 820 Ålder 100 år - gift kvinna 821 Ålder 100 år - änkling 822 Ålder 100 år - änka 823 Ålder 100 år - skild man 824 Ålder 100 år - skild kvinna 825 Ålder 101 år - ogift man 826 Ålder 101 år - ogift kvinna 827 Ålder 101 år - gift man 828 Ålder 101 år - gift kvinna 829 Ålder 101 år - änkling 830 Ålder 101 år - änka 831 Ålder 101 år - skild man 832 Ålder 101 år - skild kvinna 833 Ålder 102 år - ogift man 834 Ålder 102 år - ogift kvinna 835 Ålder 102 år - gift man 836 Ålder 102 år - gift kvinna 837 Ålder 102 år - änkling 838 Ålder 102 år - änka 839 Ålder 102 år - skild man 840 Ålder 102 år - skild kvinna 841 Ålder 103 år - ogift man 842 Ålder 103 år - ogift kvinna 843 Ålder 103 år - gift man 844 Ålder 103 år - gift kvinna 845 Ålder 103 år - änkling 846 Ålder 103 år - änka 847 Ålder 103 år - skild man 848 Ålder 103 år - skild kvinna 849 Ålder 104 år - ogift man 850 Ålder 104 år - ogift kvinna 851 Ålder 104 år - gift man 852 Ålder 104 år - gift kvinna 853 Ålder 104 år - änkling 854 Ålder 104 år - änka 855 Ålder 104 år - skild man 856 Ålder 104 år - skild kvinna 857 Ålder 105 år - ogift man 858 Ålder 105 år - ogift kvinna 859 Ålder 105 år - gift man 860 Ålder 105 år - gift kvinna 861 Ålder 105 år - änkling 862 Ålder 105 år - änka 863 Ålder 105 år - skild man 864 Ålder 105 år - skild kvinna 865 Ålder 106 år - ogift man 866 Ålder 106 år - ogift kvinna 867 Ålder 106 år - gift man 868 Ålder 106 år - gift kvinna 869 Ålder 106 år - änkling 870 Ålder 106 år - änka 871 Ålder 106 år - skild man 872 Ålder 106 år - skild kvinna 873 Ålder 107 år - ogift man 874 Ålder 107 år - ogift kvinna 875 Ålder 107 år - gift man 876 Ålder 107 år - gift kvinna 877 Ålder 107 år - änkling 878 Ålder 107 år - änka 879 Ålder 107 år - skild man 880 Ålder 107 år - skild kvinna 881 Ålder 108 år - ogift man 882 Ålder 108 år - ogift kvinna 883 Ålder 108 år - gift man 884 Ålder 108 år - gift kvinna 885 Ålder 108 år - änkling 886 Ålder 108 år - änka 887 Ålder 108 år - skild man 888 Ålder 108 år - skild kvinna 889 Ålder 109 år - ogift man 890 Ålder 109 år - ogift kvinna 891 Ålder 109 år - gift man 892 Ålder 109 år - gift kvinna 893 Ålder 109 år - änkling 894 Ålder 109 år - änka 895 Ålder 109 år - skild man 896 Ålder 109 år - skild kvinna

VAR 1 SSD STUDY NR 0205              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0205


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Totalbefolkning efter ålder, civilstånd och kön. En post per län, kom, förs, distr, tätort.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 10 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 19 width 2 Län 791 01. Stockholms län 245 03. Uppsala län 236 04. Södermanlands län 408 05. Östergötlands län 350 06. Jönköpings län 193 07. Kronobergs län 302 08. Kalmar län 120 09. Gotlands län 153 10. Blekinge län 322 11. Kristianstads län 571 12. Malmöhus län 223 13. Hallands län 357 14. Göteborgs och Bohus län 466 15. Älvsborgs län 428 16. Skaraborgs län 268 17. Värmlands län 269 18. Örebro län 241 19. Västmanlands län 266 20. Kopparbergs län 284 21. Gävleborgs län 268 22. Västernorrlands län 155 23. Jämtlands län 223 24. Västerbottens län 233 25. Norrbottens län
VAR 6 KOMMUN Loc 21 width 4 Kommun 16 0114. Upplands-Väsby 17 0115. Vallentuna 15 0117. Österåker 5 0119. Djurö 2 0120. Värmdö 8 0121. Gustavsberg 35 0123. Järfälla 15 0125. Ekerö 38 0126. Huddinge 23 0127. Botkyrka 5 0128. Salem 5 0133. Sorunda 5 0134. Ösmo 47 0136. Haninge 17 0138. Tyresö 12 0139. Upplands-Bro 26 0160. Täby 15 0162. Danderyd 27 0163. Sollentuna 207 0180. Stockholm 55 0181. Södertälje 38 0182. Nacka 19 0183. Sundbyberg 25 0184. Solna 28 0186. Lidingö 6 0187. Vaxholm 45 0188. Norrtälje 24 0191. Sigtuna 11 0192. Nynäshamn 7 0305. Håbo 13 0312. Oland 6 0313. Dannemora 6 0316. Vendel 5 0317. Tierpsbygden 3 0318. Söderfors 13 0319. Älvkarleby 2 0320. Västland 2 0321. Österlövsta 1 0322. Hållnäs 3 0360. Tierp 116 0380. Uppsala 55 0381. Enköping 13 0382. Östhammar 3 0408. Vagnhärad 5 0411. Daga 11 0428. Vingåker 3 0461. Gnesta 54 0480. Nyköping 8 0481. Oxelösund 24 0482. Flen 36 0483. Katrineholm 64 0484. Eskilstuna 26 0486. Strängnäs 2 0488. Trosa 2 0502. Tjällmo 8 0505. Aska 12 0509. Ödeshög 8 0512. Ydre 5 0513. Västra Kinda 3 0514. Södra Kinda 5 0515. Norra Kinda 14 0531. Vikbolandet 4 0533. Stegeborg 11 0560. Boxholm 19 0561. Åtvidaberg 31 0562. Finspång 10 0563. Valdemarsvik 101 0580. Linköping 79 0581. Norrköping 10 0582. Söderköping 35 0583. Motala 13 0584. Vadstena 38 0586. Mjölby 14 0604. Aneby 5 0616. Södra Mo 11 0617. Gnosjö 5 0619. Villstad 6 0620. Burseryd 5 0621. Hylte 4 0622. Unnaryd 4 0623. Reftele 5 0633. Hjälmseryd 8 0662. Gislaved 11 0665. Vaggeryd 3 0666. Anderstorp 98 0680. Jönköping 32 0682. Nässjö 40 0683. Värnamo 11 0684. Sävsjö 45 0685. Vetlanda 26 0686. Eksjö 17 0687. Tranås 17 0760. Uppvidinge 8 0761. Lessebo 20 0763. Tingsryd 22 0764. Alvesta 18 0765. Älmhult 8 0767. Markaryd 68 0780. Växjö 32 0781. Ljungby 13 0821. Högsby 2 0822. Fliseryd 8 0824. Ålem 10 0834. Torsås 5 0836. Ölands-Åkerbo 8 0839. Torslunda 16 0840. Mörbylånga 26 0860. Hultsfred 6 0861. Mönsterås 15 0862. Emmaboda 56 0880. Kalmar 29 0881. Nybro 29 0882. Oskarshamn 44 0883. Västervik 19 0884. Vimmerby 16 0885. Borgholm 120 0980. Gotland 11 1001. Jämjö 6 1005. Rödeby 8 1006. Fridlevstad 4 1007. Nättraby 2 1008. Hasslö 17 1060. Olofström 24 1080. Karlskrona 34 1081. Ronneby 29 1082. Karlshamn 18 1083. Sölvesborg 9 1108. Kivik 7 1110. Degeberga 8 1112. Tollarp 2 1118. Näsum 3 1119. Oppmanna och Vånga 4 1120. Hjärsås 5 1121. Östra Göinge 6 1123. Broby 2 1124. Glimåkra 4 1125. Örkened 2 1126. Loshult 3 1128. Hästveda 5 1129. Vittsjö 6 1130. Bjärnum 5 1132. Vinslöv 5 1133. Sösdala 11 1134. Tyringe 5 1135. Riseberga 10 1137. Örkelljunga 5 1139. Östra Ljungby 2 1140. Kvidinge 26 1160. Tomelilla 9 1162. Bromölla 6 1163. Osby 1 1164. Vinslövs centralkommun 5 1165. Perstorp 9 1166. Klippan 7 1167. Åstorp 16 1168. Båstad 62 1180. Kristianstad 32 1181. Simrishamn 23 1182. Ängelholm 17 1183. Hässleholm 9 1207. Billesholm 2 1209. Ekeby 7 1212. Härslöv 23 1214. Svalöv 6 1221. Löddeköpinge 5 1225. Södra Sandby 5 1226. Dalby 4 1227. Genarp 4 1228. Veberöd 6 1229. Bara 13 1230. Staffanstorp 7 1231. Burlöv 7 1233. Vellinge 5 1234. Räng 9 1236. Månstorp 4 1246. Blentarp 6 1247. Östra Färs 5 1248. Vollsjö 6 1249. Bjärsjölagård 5 1260. Bjuv 15 1261. Kävlinge 11 1262. Lomma 5 1263. Svedala 19 1264. Skurup 4 1265. Sjöbo 12 1266. Hörby 12 1267. Höör 95 1280. Malmö 36 1281. Lund 20 1282. Landskrona 65 1283. Helsingborg 20 1284. Höganäs 33 1285. Eslöv 33 1286. Ystad 49 1287. Trelleborg 4 1288. Skanör med Falsterbo 2 1301. Hishult 6 1304. Ränneslöv 2 1305. Knäred 6 1307. Veinge 5 1308. Eldsberga 6 1310. Söndrum 4 1311. Harplinge 3 1312. Getinge 6 1313. Kvibille 4 1314. Enslöv 7 1315. Torup 8 1328. Löftadalen 4 1329. Fjärås 2 1330. Onsala 2 1360. Oskarström 29 1380. Halmstad 12 1381. Laholm 51 1382. Falkenberg 51 1383. Varberg 13 1384. Kungsbacka 18 1401. Härryda 11 1402. Partille 6 1405. Askim 4 1406. Styrsö 9 1407. Öckerö 12 1415. Stenungsund 16 1419. Tjörn 15 1421. Orust 3 1426. Smögen 8 1427. Södra Sotenäs 4 1428. Tossene 4 1430. Munkedal 4 1431. Svarteborg 4 1432. Sörbygden 13 1435. Tanum 118 1480. Göteborg 26 1481. Mölndal 25 1482. Kungälv 12 1484. Lysekil 35 1485. Uddevalla 10 1486. Strömstad 7 1504. Dals-Ed 6 1506. Högsäter 6 1507. Färgelanda 4 1512. Brålanda 3 1513. Frändefors 6 1514. Västra Tunhem 7 1516. Bjärke 4 1519. Skepplanda 5 1520. Starrkärr 6 1521. Nödinge 17 1524. Lerum 3 1526. Hemsjö 20 1527. Vårgårda 19 1529. Gäsene 13 1530. Hökerum 13 1531. Dalsjöfors 12 1533. Fristad 10 1534. Sandhult 8 1535. Bollebygd 6 1538. Viskafors 14 1552. Tranemo 8 1553. Dalstorp 12 1554. Åsunden 21 1555. Redväg 21 1560. Bengtsfors 15 1561. Mellerud 13 1562. Lilla Edet 36 1563. Mark 22 1565. Svenljunga 6 1566. Herrljunga 16 1580. Vänersborg 27 1581. Trollhättan 16 1582. Alingsås 44 1583. Borås 6 1584. Ulricehamn 14 1585. Åmål 13 1602. Grästorp 11 1603. Essunga 5 1605. Larv 8 1618. Kvänum 13 1619. Vilske 6 1620. Frökind 13 1621. Vartofta 6 1622. Mullsjö 7 1623. Habo 4 1624. Fågelås 9 1625. Hökensås 5 1626. Fröjered 15 1627. Dimbo 10 1628. Stenstorp 11 1629. Gudhem 10 1637. Karlsborg 12 1643. Gullspång 21 1660. Vara 30 1661. Götene 9 1662. Tibro 17 1663. Töreboda 33 1680. Mariestad 49 1681. Lidköping 32 1682. Skara 55 1683. Skövde 8 1684. Hjo 5 1685. Tidaholm 11 1686. Falköping 6 1708. Finnskoga-Dalby 3 1709. Norra Ny 6 1710. Ekshärad 2 1711. Gustav Adolf 8 1712. Norra Råda 5 1714. Ullerud 8 1715. Kil 4 1727. Töcksmark 11 1730. Eda 11 1737. Torsby 6 1760. Storfors 5 1761. Hammarö 8 1762. Munkfors 4 1763. Forshaga 12 1764. Grums 11 1765. Årjäng 12 1766. Sunne 53 1780. Karlstad 19 1781. Kristinehamn 18 1782. Filipstad 5 1783. Hagfors 29 1784. Arvika 22 1785. Säffle 7 1804. Glanshammar 11 1860. Laxå 19 1861. Hallsberg 12 1862. Degerfors 14 1863. Hällefors 10 1864. Ljusnarsberg 95 1880. Örebro 21 1881. Kumla 17 1882. Askersund 26 1883. Karlskoga 11 1884. Nora 26 1885. Lindesberg 8 1904. Skinnskatteberg 11 1907. Surahammar 18 1917. Heby 8 1960. Kungsör 20 1961. Hallstahammar 7 1962. Norberg 105 1980. Västerås 24 1981. Sala 11 1982. Fagersta 20 1983. Köping 9 1984. Arboga 3 2014. Söderbärke 10 2021. Vansbro 15 2023. Malung 12 2026. Gagnef 2 2027. Ål 11 2029. Leksand 2 2030. Siljansnäs 11 2031. Rättvik 3 2033. Ore 8 2034. Orsa 16 2039. Älvdalen 7 2061. Smedjebacken 25 2062. Mora 36 2080. Falun 30 2081. Borlänge 12 2082. Säter 18 2083. Hedemora 19 2084. Avesta 26 2085. Ludvika 10 2101. Ockelbo 14 2104. Hofors 2 2114. Rengsjö 6 2118. Hanebo 5 2120. Alfta 10 2121. Ovanåker 6 2127. Arbrå 8 2132. Nordanstig 2 2133. Gnarp 3 2134. Bergsjö 3 2135. Hassela 28 2161. Ljusdal 61 2180. Gävle 41 2181. Sandviken 33 2182. Söderhamn 16 2183. Bollnäs 36 2184. Hudiksvall 4 2204. Stöde 6 2206. Matfors 13 2208. Njurunda 5 2210. Indals-Liden 4 2214. Noraström 3 2215. Nordingrå 4 2216. Ullånger 5 2217. Bjärtrå 5 2218. Boteå 8 2219. Ytterlännäs 5 2223. Ramsele 9 2226. Fjällsjö 16 2260. Ånge 15 2262. Timrå 23 2280. Härnösand 41 2281. Sundsvall 16 2282. Kramfors 22 2283. Sollefteå 64 2284. Örnsköldsvik 3 2301. Fors 4 2302. Kälarne 5 2303. Ragunda 3 2304. Ragunda 4 2305. Bräcke 5 2306. Revsund 8 2309. Rödön 5 2312. Hammerdal 8 2313. Ström 2 2314. Frostviken 4 2316. Föllinge 4 2317. Offerdal 2 2318. Alsen 4 2319. Mörsil 1 2320. Kall 5 2321. Åre 5 2322. Undersåker 3 2323. Hallen 15 2326. Berg 6 2328. Hede 3 2329. Tännäs 4 2331. Hogdal 2 2332. Lillhärdal 7 2361. Sveg 43 2380. Östersund 9 2401. Nordmaling 3 2402. Hörnefors 3 2403. Bjurholm 10 2404. Vindeln 6 2407. Sävar 1 2408. Holmön 6 2409. Bygdeå 3 2410. Nysätra 3 2411. Lövånger 8 2412. Burträsk 6 2417. Norsjö 5 2418. Malå 10 2421. Storuman 5 2422. Sorsele 5 2425. Dorotea 2 2427. Fredrika 7 2460. Vännäs 5 2461. Holmsund 12 2462. Vilhelmina 4 2463. Åsele 38 2480. Umeå 14 2481. Lycksele 58 2482. Skellefteå 8 2505. Arvidsjaur 5 2506. Arjeplog 12 2510. Jokkmokk 10 2513. Överkalix 18 2514. Kalix 10 2518. Övertorneå 14 2521. Pajala 23 2523. Gällivare 10 2560. Älvsbyn 41 2580. Luleå 34 2581. Piteå 21 2582. Boden 9 2583. Haparanda 18 2584. Kiruna
VAR 7 FÖRSAMLINGSKOD Loc 25 width 6 Församlingskod Valid-n=7372 Min=11401 Max=258403 Mean=129753.7 St.Dev=70727.4
VAR 8 DISTRIKTSKOD Loc 31 width 2 Distriktskod 01. Distriktskod 1 . . 96. Distriktskod 96 2 99. Diplomater och beskickningspersonal Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 2528 871 587 428 333 258 219 166 154 124 127 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 88 97 84 92 78 81 64 60 58 61 50 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 48 35 42 40 33 22 18 16 19 12 15 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 17 16 18 13 18 10 17 12 11 5 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 8 5 7 5 6 9 9 6 13 4 5 Kod: 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 3 4 1 8 8 9 6 3 7 4 7 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 9 9 9 5 5 9 7 4 9 5 7 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 5 6 7 8 11 6 6 4 5 2 4 Kod: 90 91 92 93 96 99 Frek: 5 5 5 2 19 2
VAR 9 TÄTORTSKOD Loc 33 width 2 Tätortskod 3264 00. Glesbygd 01. Tätortskod per kommunblock . . 28. Tätortskod per kommunbloblock Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 3264 465 392 439 368 685 331 274 197 218 121 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 114 100 52 98 20 20 35 18 27 57 8 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 7 54 4 1 1 1 1
VAR 10 TÄTORTSLÖPNUMMER Loc 35 width 4 Tätortslöpnummer Valid-n=7372 Min=0 Max=3131 Mean=733.3 St.Dev=968.8
VAR 11 STORLEKSKLASS TÄTORT Loc 39 width 2 Storleksklass tätort 529 01. 100 000 - 479 02. 50 000 - 99 999 484 03. 20 000 - 49 999 400 04. 10 000 - 19 999 230 05. 5 000 - 9 999 398 06. 2 000 - 4 999 288 07. 1 000 - 1 999 469 08. 500 - 999 831 09. 200 - 499 3264 10. - 199
VAR 12 STORLEKSKLASS KOMMUN Loc 41 width 1 Storleksklass kommun 3185 0. < 20 000 390 1. 20 000 - 24 999 1794 2. 25 000 - 49 999 744 3. 50 000 - 74 999 1259 4. 75 000 -
VAR 13 KOMMUNBLOCKSKOD Loc 42 width 4 Kommunblockskod 207 0101. Stockholm 45 0103. Norrtälje 24 0105. Sigtuna 17 0106. Vallentuna 21 0108. Vaxholm/Österåker 16 0109. Upplands-Väsby 35 0110. Järfälla 27 0111. Sollentuna 44 0112. Solna/Sundbyberg 15 0113. Ekerö 26 0114. Täby 15 0115. Danderyd 28 0116. Lidingö 15 0117. Gustavsberg 38 0118. Nacka 17 0119. Tyresö 47 0120. Haninge 38 0121. Huddinge 23 0122. Botkyrka 21 0123. Nynäshamn 74 0124. Södertälje 12 0126. Upplands-Bro 62 0302. Enköping 121 0303. Uppsala 22 0306. Tierp 13 0307. Älvkarleby 27 0308. Östhammar 53 0401. Nyköping 8 0402. Oxelösund 36 0403. Katrineholm 11 0404. Vingåker 64 0405. Eskilstuna 26 0406. Strängnäs 24 0407. Flen 58 0501. Motala 38 0502. Mjölby 12 0503. Ödeshög 11 0504. Boxholm 8 0505. Ydre 13 0506. Kisa 19 0507. Åtvidaberg 101 0508. Linköping 31 0509. Finspång 93 0510. Norrköping 14 0511. Söderköping 10 0512. Valdemarsvik 98 0601. Jönköping 17 0602. Tranås 14 0603. Aneby 32 0604. Nässjö 26 0605. Eksjö 45 0606. Vetlanda 16 0607. Sävsjö 11 0608. Vaggeryd 40 0609. Värnamo 11 0610. Gnosjö 31 0611. Gislaved 16 0612. Hyltebruk 32 0701. Ljungby 8 0702. Markaryd 18 0703. Älmhult 22 0704. Alvesta 68 0705. Växjö 20 0706. Tingsryd 17 0707. Uppvidinge 8 0708. Lessebo 44 0801. Västervik 19 0802. Vimmerby 26 0803. Hultsfred 13 0804. Högsby 29 0805. Oskarshamn 16 0806. Mönsterås 29 0807. Nybro 15 0808. Emmaboda 56 0809. Kalmar 10 0810. Torsås 24 0811. Mörbylånga 21 0812. Borgholm 120 0901. Gotland 55 1001. Karlskrona 34 1002. Ronneby 29 1003. Karlshamn 18 1004. Sölvesborg 17 1005. Olofström 41 1101. Simrishamn 26 1102. Tomelilla 80 1103. Kristianstad 11 1104. Bromölla 17 1105. Broby 13 1106. Osby 52 1107. Hässleholm 5 1108. Perstorp 18 1109. Klippan 10 1110. Örkelljunga 9 1111. Åstorp 24 1112. Ängelholm 16 1113. Båstad 20 1201. Höganäs 65 1202. Helsingborg 16 1203. Bjuv 27 1204. Landskrona 23 1205. Svalöv 21 1206. Kävlinge 62 1207. Lund 11 1208. Lomma 120 1209. Malmö 23 1210. Vellinge 49 1211. Trelleborg 19 1212. Skurup 33 1213. Ystad 22 1214. Sjöbo 33 1215. Eslöv 15 1216. Hörby 12 1217. Höör 59 1301. Halmstad 28 1302. Laholm 51 1303. Falkenberg 51 1304. Varberg 27 1305. Kungsbacka 18 1401. Härryda 11 1402. Partille 26 1403. Mölndal 128 1404. Göteborg 9 1405. Öckerö 25 1406. Kungälv 12 1407. Stenungsund 16 1408. Tjörn 15 1409. Orust 35 1410. Uddevalla 12 1411. Lysekil 15 1412. Gravarne 12 1413. Munkedal 13 1414. Tanum 10 1415. Strömstad 14 1501. Åmål 28 1502. Bengtsfors 12 1503. Färgelanda 15 1504. Mellerud 29 1505. Vänersborg 28 1506. Trollhättan 13 1507. Lilla Edet 15 1508. Surte 17 1509. Lerum 25 1510. Alingsås 20 1511. Vårgårda 25 1512. Herrljunga 47 1513. Ulricehamn 22 1514. Tranemo 22 1515. Svenljunga 36 1516. Mark 93 1517. Borås 13 1601. Grästorp 45 1603. Vara 49 1604. Lidköping 30 1605. Götene 32 1606. Skara 70 1607. Falköping 14 1608. Habo 29 1609. Tidaholm 15 1610. Hjo 9 1611. Tibro 10 1612. Karlsborg 55 1613. Skövde 17 1614. Töreboda 33 1615. Mariestad 12 1616. Gullspång 19 1701. Kristinehamn 6 1702. Storfors 18 1703. Filipstad 53 1704. Karlstad 5 1705. Hammarö 8 1706. Kil 9 1707. Forshaga 12 1708. Grums 22 1709. Säffle 15 1710. Årjäng 11 1711. Eda 29 1712. Arvika 12 1713. Sunne 11 1714. Torsby 6 1715. Finnskoga-Dalby 9 1716. Kyrkheden 15 1717. Hagfors 8 1718. Munkfors 100 1801. Örebro 21 1802. Kumla 19 1803. Hallsberg 17 1805. Askersund 11 1806. Laxå 12 1807. Degerfors 26 1808. Karlskoga 11 1809. Nora 14 1810. Hällefors 26 1811. Lindesberg 10 1812. Ljusnarsberg 105 1901. Västerås 20 1902. Hallstahammar 11 1903. Surahammar 20 1904. Köping 8 1905. Kungsör 11 1906. Arboga 11 1907. Fagersta 8 1908. Skinnskatteberg 7 1909. Norberg 24 1910. Sala 18 1911. Heby 36 2001. Falun 30 2002. Borlänge 12 2003. Gagnef 12 2004. Säter 18 2005. Hedemora 19 2006. Avesta 26 2007. Ludvika 10 2008. Smedjebacken 10 2009. Vansbro 15 2010. Malung 15 2011. Leksand 11 2012. Rättvik 25 2013. Mora 11 2014. Orsa 16 2015. Älvdalen 61 2101. Gävle 41 2102. Sandviken 14 2103. Hofors 10 2104. Ockelbo 33 2105. Söderhamn 35 2106. Bollnäs 10 2107. Ovanåker 28 2108. Ljusdal 36 2109. Hudiksvall 16 2110. Bergsjö 16 2201. Ånge 69 2202. Sundsvall 15 2204. Timrå 23 2205. Härnösand 41 2206. Kramfors 31 2207. Sollefteå 64 2209. Örnsköldsvik 11 2301. Hammarstrand 13 2302. Bräcke 43 2303. Östersund 24 2305. Strömsund 18 2306. Krokom 18 2307. Järpen 15 2308. Berg 22 2309. Sveg 53 2401. Umeå 9 2402. Nordmaling 10 2403. Vindeln 10 2404. Vännäs 9 2405. Robertsfors 69 2406. Skellefteå 11 2407. Norsjö 14 2408. Lycksele 10 2409. Storuman 5 2410. Sorsele 12 2411. Vilhelmina 11 2412. Åsele 34 2501. Piteå 10 2502. Älvsbyn 8 2503. Arvidsjaur 5 2504. Arjeplog 41 2505. Luleå 21 2506. Boden 12 2507. Jokkmokk 18 2508. Kalix 10 2509. Överkalix 9 2510. Haparanda 10 2511. Övertorneå 14 2512. Pajala 23 2513. Gällivare 18 2514. Kiruna
VAR 14 KOMMUNBLOCKSLÖPNUMMER Loc 46 width 3 Kommunblockslöpnummer 002. . . 273. Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 207 45 24 17 21 16 35 27 44 15 26 15 28 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 15 38 17 47 38 23 21 74 12 62 121 22 13 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 27 53 8 36 11 64 26 24 58 38 12 11 8 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 13 19 101 31 93 14 10 98 17 14 32 26 45 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 16 11 40 11 31 16 32 8 18 22 68 20 17 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 8 44 19 26 13 29 16 29 15 56 10 24 21 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 120 55 34 29 18 17 41 26 80 11 17 13 52 Kod: 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Frek: 5 18 10 9 24 16 20 65 16 27 23 21 62 Kod: 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Frek: 11 120 23 49 19 33 22 33 15 12 59 28 51 Kod: 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Frek: 51 27 18 11 26 128 9 25 12 16 15 35 12 Kod: 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Frek: 15 12 13 10 14 28 12 15 29 28 13 15 17 Kod: 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Frek: 25 20 25 47 22 22 36 93 13 45 49 30 32 Kod: 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Frek: 70 14 29 15 9 10 55 17 33 12 19 6 18 Kod: 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Frek: 53 5 8 9 12 22 15 11 29 12 11 6 9 Kod: 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Frek: 15 8 100 21 19 17 11 12 26 11 14 26 10 Kod: 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Frek: 105 20 11 20 8 11 11 8 7 24 18 36 30 Kod: 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 Frek: 12 12 18 19 26 10 10 15 15 11 25 11 16 Kod: 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 Frek: 61 41 14 10 33 35 10 28 36 16 16 69 15 Kod: 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 Frek: 23 41 31 64 11 13 43 24 18 18 15 22 53 Kod: 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Frek: 9 10 10 9 69 11 14 10 5 12 11 34 10 Kod: 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 Frek: 8 5 41 21 12 18 10 9 10 14 23 18
VAR 15 A-REGIONKOD Loc 49 width 2 A-regionkod 760 01. Stockholm/Södertälje 45 02. Norrtälje 62 03. Enköping 148 04. Uppsala 61 05. Nyköping 71 06. Katrineholm 90 07. Eskilstuna 119 08. Mjölby/Motala 133 09. Linköping 148 10. Norrköping 123 11. Jönköping 39 12. Tranås 119 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 82 14. Värnamo 40 15. Ljungby 153 16. Växjö 44 17. Västervik 45 18. Hultsfred/Vimmerby 58 19. Oskarshamn 155 20. Kalmar/Nyköping 120 21. Visby 89 22. Karlskrona 64 23. Karlshamn 108 24. Kristianstad 70 25. Hässleholm 50 26. Ängelholm 178 27. Helsingborg/Landskrona 286 28. Malmö/Lund/Trelleborg 141 29. Ystad/Simrishamn 60 30. Eslöv 103 31. Halmstad 102 32. Falkenberg/Varberg 349 33. Göteborg 124 34. Uddevalla 98 35. Trollhättan/Vänersborg 245 36. Borås 156 37. Lidköping/Skara 99 38. Falköping 89 39. Skövde 62 40. Mariestad 43 41. Kristinehamn 148 42. Karlstad 64 43. Säffle/Åmål 55 44. Arvika 168 45. Örebro 38 46. Karlskoga 61 47. Lindesberg 136 48. Västerås 39 49. Köping 26 50. Fagersta 42 51. Sala 126 52. Borlänge/Falun 37 53. Avesta/Hedemora 36 54. Ludvika 67 55. Mora 161 56. Gävle/Sandviken 78 57. Bollnäs/Söderhamn 80 58. Hudiksvall/Ljusdal 100 59. Sundsvall 64 60. Härnösand/Kramfors 31 61. Sollefteå 64 62. Örnsköldsvik 164 63. Östersund 91 64. Umeå 80 65. Skellefteå 52 66. Lycksele 57 67. Piteå 74 68. Luleå/Boden 47 69. Haparanda/Kalix 55 70. Kiruna/Gällivare
VAR 16 STORSTADSZONKOD Loc 51 width 2 Storstadszonkod 6112 00. 73 11. STOR-STOCKHOLM - Inre staden 81 12. STOR-STOCKHOLM - Söderort 53 13. STOR-STOCKHOLM - Västerort 280 14. STOR-STOCKHOLM - Norra förortskommunerna 183 15. STOR-STOCKHOLM - Södra förortskommunerna 118 21. STOR-GÖTEBORG - Göteborg 10 22. STOR-GÖTEBORG - Askim-Styrsö 62 23. STOR-GÖTEBORG - Norra Stor-Göteborg 32 24. STOR-GÖTEBORG - Nordöstra Stor-Göteborg 55 25. STOR-GÖTEBORG - Sydöstra Stor-Göteborg 27 26. STOR-GÖTEBORG - Södra Stor-Göteborg 95 31. STOR-MALMÖ - Malmö 36 32. STOR-MALMÖ - Lund 49 33. STOR-MALMÖ - Trelleborg 106 34. STOR-MALMÖ - Övriga kommuner
VAR 17 ÅLDER 0 ÅR - OGIFT MAN Loc 53 width 3 Ålder 0 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=140 Mean=6.5 St.Dev=9.9
VAR 18 ÅLDER 0 ÅR -OGIFT KVINNA Loc 56 width 3 Ålder 0 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=152 Mean=6.1 St.Dev=9.5
VAR 19 ÅLDER 0 ÅR - GIFT MAN Loc 59 width 3 Ålder 0 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 20 ÅLDER 0 ÅR - GIFT KVINNA Loc 62 width 3 Ålder 0 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 21 ÅLDER 0 ÅR - ÄNKLING Loc 65 width 3 Ålder 0 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 22 ÅLDER 0 ÅR - ÄNKA Loc 68 width 3 Ålder 0 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 23 ÅLDER 0 ÅR - SKILD MAN Loc 71 width 3 Ålder 0 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 24 ÅLDER 0 ÅR -SKILD KVINNA Loc 74 width 3 Ålder 0 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 25 ÅLDER 1 ÅR - OGIFT MAN Loc 77 width 3 Ålder 1 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=136 Mean=7.5 St.Dev=11.2
VAR 26 ÅLDER 1 ÅR - OG KVINNA Loc 80 width 3 Ålder 1 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=130 Mean=7.1 St.Dev=10.5
VAR 27 ÅLDER 1 ÅR - GIFT MAN Loc 83 width 3 Ålder 1 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 28 ÅLDER 1 ÅR - GIFT KVINNA Loc 86 width 3 Ålder 1 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 29 ÅLDER 1 ÅR - ÄNKLING Loc 89 width 3 Ålder 1 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 30 ÅLDER 1 ÅR - ÄNKA Loc 92 width 3 Ålder 1 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 31 ÅLDER 1 ÅR - SKILD MAN Loc 95 width 3 Ålder 1 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 32 ÅLDER 1 ÅR -SKILD KVINNA Loc 98 width 3 Ålder 1 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 33 ÅLDER 2 ÅR - OGIFT MAN Loc 101 width 3 Ålder 2 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=140 Mean=7.9 St.Dev=11.4
VAR 34 ÅLDER 2 ÅR - OG KVINNA Loc 104 width 3 Ålder 2 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=120 Mean=7.6 St.Dev=10.9
VAR 35 ÅLDER 2 ÅR - GIFT MAN Loc 107 width 3 Ålder 2 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 36 ÅLDER 2 ÅR - GIFT KVINNA Loc 110 width 3 Ålder 2 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 37 ÅLDER 2 ÅR - ÄNKLING Loc 113 width 3 Ålder 2 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 38 ÅLDER 2 ÅR - ÄNKA Loc 116 width 3 Ålder 2 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 39 ÅLDER 2 ÅR - SKILD MAN Loc 119 width 3 Ålder 2 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 40 ÅLDER 2 ÅR -SKILD KVINNA Loc 122 width 3 Ålder 2 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 41 ÅLDER 3 ÅR - OGIFT MAN Loc 125 width 3 Ålder 3 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=122 Mean=8.5 St.Dev=11.9
VAR 42 ÅLDER 3 ÅR - OG KVINNA Loc 128 width 3 Ålder 3 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=124 Mean=8.1 St.Dev=11.4
VAR 43 ÅLDER 3 ÅR - GIFT MAN Loc 131 width 3 Ålder 3 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 44 ÅLDER 3 ÅR - GIFT KVINNA Loc 134 width 3 Ålder 3 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 45 ÅLDER 3 ÅR - ÄNKLING Loc 137 width 3 Ålder 3 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 46 ÅLDER 3 ÅR - ÄNKA Loc 140 width 3 Ålder 3 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 47 ÅLDER 3 ÅR - SKILD MAN Loc 143 width 3 Ålder 3 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 48 ÅLDER 3 ÅR -SKILD KVINNA Loc 146 width 3 Ålder 3 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 49 ÅLDER 4 ÅR - OGIFT MAN Loc 149 width 3 Ålder 4 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=127 Mean=8.6 St.Dev=11.9
VAR 50 ÅLDER 4 ÅR - OG KVINNA Loc 152 width 3 Ålder 4 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=121 Mean=8.1 St.Dev=11.3
VAR 51 ÅLDER 4 ÅR - GIFT MAN Loc 155 width 3 Ålder 4 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 52 ÅLDER 4 ÅR - GIFT KVINNA Loc 158 width 3 Ålder 4 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 53 ÅLDER 4 ÅR - ÄNKLING Loc 161 width 3 Ålder 4 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 54 ÅLDER 4 ÅR - ÄNKA Loc 164 width 3 Ålder 4 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 55 ÅLDER 4 ÅR - SKILD MAN Loc 167 width 3 Ålder 4 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 56 ÅLDER 4 ÅR -SKILD KVINNA Loc 170 width 3 Ålder 4 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 57 ÅLDER 5 ÅR - OGIFT MAN Loc 173 width 3 Ålder 5 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=123 Mean=8.6 St.Dev=11.6
VAR 58 ÅLDER 5 ÅR - OG KVINNA Loc 176 width 3 Ålder 5 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=124 Mean=8.2 St.Dev=11.1
VAR 59 ÅLDER 5 ÅR - GIFT MAN Loc 179 width 3 Ålder 5 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 60 ÅLDER 5 ÅR - GIFT KVINNA Loc 182 width 3 Ålder 5 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 61 ÅLDER 5 ÅR - ÄNKLING Loc 185 width 3 Ålder 5 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 62 ÅLDER 5 ÅR - ÄNKA Loc 188 width 3 Ålder 5 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 63 ÅLDER 5 ÅR - SKILD MAN Loc 191 width 3 Ålder 5 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 64 ÅLDER 5 ÅR -SKILD KVINNA Loc 194 width 3 Ålder 5 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 65 ÅLDER 6 ÅR - OGIFT MAN Loc 197 width 3 Ålder 6 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=115 Mean=8.6 St.Dev=11.3
VAR 66 ÅLDER 6 ÅR - OG KVINNA Loc 200 width 3 Ålder 6 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=95 Mean=8.2 St.Dev=10.9
VAR 67 ÅLDER 6 ÅR - GIFT MAN Loc 203 width 3 Ålder 6 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 68 ÅLDER 6 ÅR - GIFT KVINNA Loc 206 width 3 Ålder 6 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 69 ÅLDER 6 ÅR - ÄNKLING Loc 209 width 3 Ålder 6 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 70 ÅLDER 6 ÅR - ÄNKA Loc 212 width 3 Ålder 6 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 71 ÅLDER 6 ÅR - SKILD MAN Loc 215 width 3 Ålder 6 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 72 ÅLDER 6 ÅR -SKILD KVINNA Loc 218 width 3 Ålder 6 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 73 ÅLDER 7 ÅR - OGIFT MAN Loc 221 width 3 Ålder 7 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=108 Mean=8.0 St.Dev=10.4
VAR 74 ÅLDER 7 ÅR - OG KVINNA Loc 224 width 3 Ålder 7 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=100 Mean=7.5 St.Dev=9.8
VAR 75 ÅLDER 7 ÅR - GIFT MAN Loc 227 width 3 Ålder 7 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 76 ÅLDER 7 ÅR - GIFT KVINNA Loc 230 width 3 Ålder 7 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 77 ÅLDER 7 ÅR - ÄNKLING Loc 233 width 3 Ålder 7 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 78 ÅLDER 7 ÅR - ÄNKA Loc 236 width 3 Ålder 7 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 79 ÅLDER 7 ÅR - SKILD MAN Loc 239 width 3 Ålder 7 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 80 ÅLDER 7 ÅR -SKILD KVINNA Loc 242 width 3 Ålder 7 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 81 ÅLDER 8 ÅR - OGIFT MAN Loc 245 width 3 Ålder 8 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=97 Mean=7.5 St.Dev=9.6
VAR 82 ÅLDER 8 ÅR - OG KVINNA Loc 248 width 3 Ålder 8 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=93 Mean=7.2 St.Dev=9.2
VAR 83 ÅLDER 8 ÅR - GIFT MAN Loc 251 width 3 Ålder 8 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 84 ÅLDER 8 ÅR - GIFT KVINNA Loc 254 width 3 Ålder 8 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 85 ÅLDER 8 ÅR - ÄNKLING Loc 257 width 3 Ålder 8 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 86 ÅLDER 8 ÅR - ÄNKA Loc 260 width 3 Ålder 8 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 87 ÅLDER 8 ÅR - SKILD MAN Loc 263 width 3 Ålder 8 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 88 ÅLDER 8 ÅR -SKILD KVINNA Loc 266 width 3 Ålder 8 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 ÅLDER 9 ÅR - OGIFT MAN Loc 269 width 3 Ålder 9 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=100 Mean=7.4 St.Dev=9.3
VAR 90 ÅLDER 9 ÅR - OG KVINNA Loc 272 width 3 Ålder 9 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=83 Mean=7.0 St.Dev=8.8
VAR 91 ÅLDER 9 ÅR - GIFT MAN Loc 275 width 3 Ålder 9 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 92 ÅLDER 9 ÅR - GIFT KVINNA Loc 278 width 3 Ålder 9 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 93 ÅLDER 9 ÅR - ÄNKLING Loc 281 width 3 Ålder 9 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 94 ÅLDER 9 ÅR - ÄNKA Loc 284 width 3 Ålder 9 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 95 ÅLDER 9 ÅR - SKILD MAN Loc 287 width 3 Ålder 9 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 96 ÅLDER 9 ÅR -SKILD KVINNA Loc 290 width 3 Ålder 9 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 97 ÅLDER 10 ÅR - OGIFT MAN Loc 293 width 3 Ålder 10 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=83 Mean=7.1 St.Dev=8.7
VAR 98 ÅLDER 10 ÅR - OG KVINNA Loc 296 width 3 Ålder 10 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=96 Mean=6.8 St.Dev=8.5
VAR 99 ÅLDER 10 ÅR - GIFT MAN Loc 299 width 3 Ålder 10 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 100 ÅLDER 10 ÅR -GIFT KVINNA Loc 302 width 3 Ålder 10 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 101 ÅLDER 10 ÅR - ÄNKLING Loc 305 width 3 Ålder 10 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 102 ÅLDER 10 ÅR - ÄNKA Loc 308 width 3 Ålder 10 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 103 ÅLDER 10 ÅR - SKILD MAN Loc 311 width 3 Ålder 10 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 104 ÅLDER 10 ÅR-SKILD KVINNA Loc 314 width 3 Ålder 10 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 105 ÅLDER 11 ÅR - OGIFT MAN Loc 317 width 3 Ålder 11 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=97 Mean=7.4 St.Dev=9.0
VAR 106 ÅLDER 11 ÅR - OG KVINNA Loc 320 width 3 Ålder 11 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=86 Mean=6.9 St.Dev=8.4
VAR 107 ÅLDER 11 ÅR - GIFT MAN Loc 323 width 3 Ålder 11 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 108 ÅLDER 11 ÅR -GIFT KVINNA Loc 326 width 3 Ålder 11 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 109 ÅLDER 11 ÅR - ÄNKLING Loc 329 width 3 Ålder 11 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 110 ÅLDER 11 ÅR - ÄNKA Loc 332 width 3 Ålder 11 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 ÅLDER 11 ÅR - SKILD MAN Loc 335 width 3 Ålder 11 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 112 ÅLDER 11 ÅR-SKILD KVINNA Loc 338 width 3 Ålder 11 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 113 ÅLDER 12 ÅR - OGIFT MAN Loc 341 width 3 Ålder 12 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=96 Mean=7.4 St.Dev=8.9
VAR 114 ÅLDER 12 ÅR - OG KVINNA Loc 344 width 3 Ålder 12 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=102 Mean=7.0 St.Dev=8.5
VAR 115 ÅLDER 12 ÅR - GIFT MAN Loc 347 width 3 Ålder 12 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 116 ÅLDER 12 ÅR -GIFT KVINNA Loc 350 width 3 Ålder 12 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 117 ÅLDER 12 ÅR - ÄNKLING Loc 353 width 3 Ålder 12 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 118 ÅLDER 12 ÅR - ÄNKA Loc 356 width 3 Ålder 12 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 119 ÅLDER 12 ÅR - SKILD MAN Loc 359 width 3 Ålder 12 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 120 ÅLDER 12 ÅR-SKILD KVINNA Loc 362 width 3 Ålder 12 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 121 ÅLDER 13 ÅR - OGIFT MAN Loc 365 width 3 Ålder 13 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=98 Mean=7.4 St.Dev=8.9
VAR 122 ÅLDER 13 ÅR - OG KVINNA Loc 368 width 3 Ålder 13 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=92 Mean=7.1 St.Dev=8.5
VAR 123 ÅLDER 13 ÅR - GIFT MAN Loc 371 width 3 Ålder 13 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 124 ÅLDER 13 ÅR -GIFT KVINNA Loc 374 width 3 Ålder 13 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 125 ÅLDER 13 ÅR - ÄNKLING Loc 377 width 3 Ålder 13 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 126 ÅLDER 13 ÅR - ÄNKA Loc 380 width 3 Ålder 13 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 127 ÅLDER 13 ÅR - SKILD MAN Loc 383 width 3 Ålder 13 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 128 ÅLDER 13 ÅR-SKILD KVINNA Loc 386 width 3 Ålder 13 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 129 ÅLDER 14 ÅR - OGIFT MAN Loc 389 width 3 Ålder 14 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=88 Mean=7.6 St.Dev=8.9
VAR 130 ÅLDER 14 ÅR - OG KVINNA Loc 392 width 3 Ålder 14 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=82 Mean=7.1 St.Dev=8.3
VAR 131 ÅLDER 14 ÅR - GIFT MAN Loc 395 width 3 Ålder 14 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 132 ÅLDER 14 ÅR -GIFT KVINNA Loc 398 width 3 Ålder 14 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 133 ÅLDER 14 ÅR - ÄNKLING Loc 401 width 3 Ålder 14 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 134 ÅLDER 14 ÅR - ÄNKA Loc 404 width 3 Ålder 14 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 135 ÅLDER 14 ÅR - SKILD MAN Loc 407 width 3 Ålder 14 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 136 ÅLDER 14 ÅR-SKILD KVINNA Loc 410 width 3 Ålder 14 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 137 ÅLDER 15 ÅR - OGIFT MAN Loc 413 width 3 Ålder 15 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=77 Mean=7.5 St.Dev=8.7
VAR 138 ÅLDER 15 ÅR - OG KVINNA Loc 416 width 3 Ålder 15 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=82 Mean=7.1 St.Dev=8.3
VAR 139 ÅLDER 15 ÅR - GIFT MAN Loc 419 width 3 Ålder 15 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 140 ÅLDER 15 ÅR -GIFT KVINNA Loc 422 width 3 Ålder 15 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 141 ÅLDER 15 ÅR - ÄNKLING Loc 425 width 3 Ålder 15 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 142 ÅLDER 15 ÅR - ÄNKA Loc 428 width 3 Ålder 15 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 143 ÅLDER 15 ÅR - SKILD MAN Loc 431 width 3 Ålder 15 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 144 ÅLDER 15 ÅR-SKILD KVINNA Loc 434 width 3 Ålder 15 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 145 ÅLDER 16 ÅR - OGIFT MAN Loc 437 width 3 Ålder 16 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=82 Mean=7.4 St.Dev=8.4
VAR 146 ÅLDER 16 ÅR - OG KVINNA Loc 440 width 3 Ålder 16 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=78 Mean=7.0 St.Dev=8.1
VAR 147 ÅLDER 16 ÅR - GIFT MAN Loc 443 width 3 Ålder 16 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 148 ÅLDER 16 ÅR -GIFT KVINNA Loc 446 width 3 Ålder 16 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 149 ÅLDER 16 ÅR - ÄNKLING Loc 449 width 3 Ålder 16 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 150 ÅLDER 16 ÅR - ÄNKA Loc 452 width 3 Ålder 16 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 151 ÅLDER 16 ÅR - SKILD MAN Loc 455 width 3 Ålder 16 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 152 ÅLDER 16 ÅR-SKILD KVINNA Loc 458 width 3 Ålder 16 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 153 ÅLDER 17 ÅR - OGIFT MAN Loc 461 width 3 Ålder 17 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=88 Mean=7.7 St.Dev=8.8
VAR 154 ÅLDER 17 ÅR - OG KVINNA Loc 464 width 3 Ålder 17 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=78 Mean=7.3 St.Dev=8.6
VAR 155 ÅLDER 17 ÅR - GIFT MAN Loc 467 width 3 Ålder 17 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 156 ÅLDER 17 ÅR -GIFT KVINNA Loc 470 width 3 Ålder 17 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 157 ÅLDER 17 ÅR - ÄNKLING Loc 473 width 3 Ålder 17 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 158 ÅLDER 17 ÅR - ÄNKA Loc 476 width 3 Ålder 17 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 159 ÅLDER 17 ÅR - SKILD MAN Loc 479 width 3 Ålder 17 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 160 ÅLDER 17 ÅR-SKILD KVINNA Loc 482 width 3 Ålder 17 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 161 ÅLDER 18 ÅR - OGIFT MAN Loc 485 width 3 Ålder 18 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=89 Mean=7.8 St.Dev=8.9
VAR 162 ÅLDER 18 ÅR - OG KVINNA Loc 488 width 3 Ålder 18 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=82 Mean=7.3 St.Dev=8.6
VAR 163 ÅLDER 18 ÅR - GIFT MAN Loc 491 width 3 Ålder 18 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 164 ÅLDER 18 ÅR -GIFT KVINNA Loc 494 width 3 Ålder 18 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 165 ÅLDER 18 ÅR - ÄNKLING Loc 497 width 3 Ålder 18 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 166 ÅLDER 18 ÅR - ÄNKA Loc 500 width 3 Ålder 18 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 167 ÅLDER 18 ÅR - SKILD MAN Loc 503 width 3 Ålder 18 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 168 ÅLDER 18 ÅR-SKILD KVINNA Loc 506 width 3 Ålder 18 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 169 ÅLDER 19 ÅR - OGIFT MAN Loc 509 width 3 Ålder 19 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=102 Mean=7.8 St.Dev=8.9
VAR 170 ÅLDER 19 ÅR - OG KVINNA Loc 512 width 3 Ålder 19 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=84 Mean=7.1 St.Dev=8.7
VAR 171 ÅLDER 19 ÅR - GIFT MAN Loc 515 width 3 Ålder 19 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 172 ÅLDER 19 ÅR -GIFT KVINNA Loc 518 width 3 Ålder 19 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=28 Mean=0.5 St.Dev=1.2
VAR 173 ÅLDER 19 ÅR - ÄNKLING Loc 521 width 3 Ålder 19 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 174 ÅLDER 19 ÅR - ÄNKA Loc 524 width 3 Ålder 19 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 175 ÅLDER 19 ÅR - SKILD MAN Loc 527 width 3 Ålder 19 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 176 ÅLDER 19 ÅR-SKILD KVINNA Loc 530 width 3 Ålder 19 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 177 ÅLDER 20 ÅR - OGIFT MAN Loc 533 width 3 Ålder 20 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=84 Mean=8.1 St.Dev=9.1
VAR 178 ÅLDER 20 ÅR - OG KVINNA Loc 536 width 3 Ålder 20 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=90 Mean=6.8 St.Dev=8.8
VAR 179 ÅLDER 20 ÅR - GIFT MAN Loc 539 width 3 Ålder 20 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 180 ÅLDER 20 ÅR -GIFT KVINNA Loc 542 width 3 Ålder 20 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=68 Mean=1.1 St.Dev=2.5
VAR 181 ÅLDER 20 ÅR - ÄNKLING Loc 545 width 3 Ålder 20 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 182 ÅLDER 20 ÅR - ÄNKA Loc 548 width 3 Ålder 20 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 183 ÅLDER 20 ÅR - SKILD MAN Loc 551 width 3 Ålder 20 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 184 ÅLDER 20 ÅR-SKILD KVINNA Loc 554 width 3 Ålder 20 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 185 ÅLDER 21 ÅR - OGIFT MAN Loc 557 width 3 Ålder 21 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=94 Mean=8.3 St.Dev=9.6
VAR 186 ÅLDER 21 ÅR - OG KVINNA Loc 560 width 3 Ålder 21 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=123 Mean=6.3 St.Dev=8.8
VAR 187 ÅLDER 21 ÅR - GIFT MAN Loc 563 width 3 Ålder 21 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=42 Mean=0.5 St.Dev=1.4
VAR 188 ÅLDER 21 ÅR -GIFT KVINNA Loc 566 width 3 Ålder 21 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=81 Mean=2.1 St.Dev=4.3
VAR 189 ÅLDER 21 ÅR - ÄNKLING Loc 569 width 3 Ålder 21 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 190 ÅLDER 21 ÅR - ÄNKA Loc 572 width 3 Ålder 21 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 191 ÅLDER 21 ÅR - SKILD MAN Loc 575 width 3 Ålder 21 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 192 ÅLDER 21 ÅR-SKILD KVINNA Loc 578 width 3 Ålder 21 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 193 ÅLDER 22 ÅR - OGIFT MAN Loc 581 width 3 Ålder 22 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=116 Mean=8.1 St.Dev=9.9
VAR 194 ÅLDER 22 ÅR - OG KVINNA Loc 584 width 3 Ålder 22 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=123 Mean=5.5 St.Dev=8.2
VAR 195 ÅLDER 22 ÅR - GIFT MAN Loc 587 width 3 Ålder 22 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=67 Mean=1.2 St.Dev=2.7
VAR 196 ÅLDER 22 ÅR -GIFT KVINNA Loc 590 width 3 Ålder 22 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=119 Mean=3.3 St.Dev=6.4
VAR 197 ÅLDER 22 ÅR - ÄNKLING Loc 593 width 3 Ålder 22 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 198 ÅLDER 22 ÅR - ÄNKA Loc 596 width 3 Ålder 22 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 199 ÅLDER 22 ÅR - SKILD MAN Loc 599 width 3 Ålder 22 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 200 ÅLDER 22 ÅR-SKILD KVINNA Loc 602 width 3 Ålder 22 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 201 ÅLDER 23 ÅR - OGIFT MAN Loc 605 width 3 Ålder 23 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=117 Mean=7.4 St.Dev=9.5
VAR 202 ÅLDER 23 ÅR - OG KVINNA Loc 608 width 3 Ålder 23 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=116 Mean=4.5 St.Dev=7.1
VAR 203 ÅLDER 23 ÅR - GIFT MAN Loc 611 width 3 Ålder 23 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=97 Mean=2.1 St.Dev=4.5
VAR 204 ÅLDER 23 ÅR -GIFT KVINNA Loc 614 width 3 Ålder 23 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=152 Mean=4.4 St.Dev=8.1
VAR 205 ÅLDER 23 ÅR - ÄNKLING Loc 617 width 3 Ålder 23 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 206 ÅLDER 23 ÅR - ÄNKA Loc 620 width 3 Ålder 23 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 207 ÅLDER 23 ÅR - SKILD MAN Loc 623 width 3 Ålder 23 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 208 ÅLDER 23 ÅR-SKILD KVINNA Loc 626 width 3 Ålder 23 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 209 ÅLDER 24 ÅR - OGIFT MAN Loc 629 width 3 Ålder 24 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=129 Mean=6.6 St.Dev=8.6
VAR 210 ÅLDER 24 ÅR - OG KVINNA Loc 632 width 3 Ålder 24 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=79 Mean=3.7 St.Dev=6.1
VAR 211 ÅLDER 24 ÅR - GIFT MAN Loc 635 width 3 Ålder 24 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=106 Mean=3.1 St.Dev=6.2
VAR 212 ÅLDER 24 ÅR -GIFT KVINNA Loc 638 width 3 Ålder 24 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=132 Mean=5.4 St.Dev=9.3
VAR 213 ÅLDER 24 ÅR - ÄNKLING Loc 641 width 3 Ålder 24 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 214 ÅLDER 24 ÅR - ÄNKA Loc 644 width 3 Ålder 24 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 215 ÅLDER 24 ÅR - SKILD MAN Loc 647 width 3 Ålder 24 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.2
VAR 216 ÅLDER 24 ÅR-SKILD KVINNA Loc 650 width 3 Ålder 24 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 217 ÅLDER 25 ÅR - OGIFT MAN Loc 653 width 3 Ålder 25 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=99 Mean=5.5 St.Dev=7.5
VAR 218 ÅLDER 25 ÅR - OG KVINNA Loc 656 width 3 Ålder 25 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=65 Mean=3.0 St.Dev=5.2
VAR 219 ÅLDER 25 ÅR - GIFT MAN Loc 659 width 3 Ålder 25 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=120 Mean=4.1 St.Dev=7.9
VAR 220 ÅLDER 25 ÅR -GIFT KVINNA Loc 662 width 3 Ålder 25 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=130 Mean=6.0 St.Dev=10.0
VAR 221 ÅLDER 25 ÅR - ÄNKLING Loc 665 width 3 Ålder 25 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 222 ÅLDER 25 ÅR - ÄNKA Loc 668 width 3 Ålder 25 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 223 ÅLDER 25 ÅR - SKILD MAN Loc 671 width 3 Ålder 25 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 224 ÅLDER 25 ÅR-SKILD KVINNA Loc 674 width 3 Ålder 25 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 225 ÅLDER 26 ÅR - OGIFT MAN Loc 677 width 3 Ålder 26 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=85 Mean=4.6 St.Dev=6.4
VAR 226 ÅLDER 26 ÅR - OG KVINNA Loc 680 width 3 Ålder 26 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=48 Mean=2.4 St.Dev=4.3
VAR 227 ÅLDER 26 ÅR - GIFT MAN Loc 683 width 3 Ålder 26 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=130 Mean=5.0 St.Dev=9.0
VAR 228 ÅLDER 26 ÅR -GIFT KVINNA Loc 686 width 3 Ålder 26 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=122 Mean=6.4 St.Dev=10.3
VAR 229 ÅLDER 26 ÅR - ÄNKLING Loc 689 width 3 Ålder 26 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 230 ÅLDER 26 ÅR - ÄNKA Loc 692 width 3 Ålder 26 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 231 ÅLDER 26 ÅR - SKILD MAN Loc 695 width 3 Ålder 26 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 232 ÅLDER 26 ÅR-SKILD KVINNA Loc 698 width 3 Ålder 26 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.7
VAR 233 ÅLDER 27 ÅR - OGIFT MAN Loc 701 width 3 Ålder 27 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=56 Mean=3.6 St.Dev=5.2
VAR 234 ÅLDER 27 ÅR - OG KVINNA Loc 704 width 3 Ålder 27 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=3.5
VAR 235 ÅLDER 27 ÅR - GIFT MAN Loc 707 width 3 Ålder 27 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=127 Mean=5.4 St.Dev=9.4
VAR 236 ÅLDER 27 ÅR -GIFT KVINNA Loc 710 width 3 Ålder 27 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=141 Mean=6.3 St.Dev=9.9
VAR 237 ÅLDER 27 ÅR - ÄNKLING Loc 713 width 3 Ålder 27 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 238 ÅLDER 27 ÅR - ÄNKA Loc 716 width 3 Ålder 27 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 239 ÅLDER 27 ÅR - SKILD MAN Loc 719 width 3 Ålder 27 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 240 ÅLDER 27 ÅR-SKILD KVINNA Loc 722 width 3 Ålder 27 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 241 ÅLDER 28 ÅR - OGIFT MAN Loc 725 width 3 Ålder 28 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=54 Mean=2.8 St.Dev=4.2
VAR 242 ÅLDER 28 ÅR - OG KVINNA Loc 728 width 3 Ålder 28 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=27 Mean=1.5 St.Dev=2.8
VAR 243 ÅLDER 28 ÅR - GIFT MAN Loc 731 width 3 Ålder 28 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=105 Mean=5.4 St.Dev=9.1
VAR 244 ÅLDER 28 ÅR -GIFT KVINNA Loc 734 width 3 Ålder 28 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=119 Mean=6.0 St.Dev=9.0
VAR 245 ÅLDER 28 ÅR - ÄNKLING Loc 737 width 3 Ålder 28 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 246 ÅLDER 28 ÅR - ÄNKA Loc 740 width 3 Ålder 28 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 247 ÅLDER 28 ÅR - SKILD MAN Loc 743 width 3 Ålder 28 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 248 ÅLDER 28 ÅR-SKILD KVINNA Loc 746 width 3 Ålder 28 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 249 ÅLDER 29 ÅR - OGIFT MAN Loc 749 width 3 Ålder 29 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=41 Mean=2.2 St.Dev=3.4
VAR 250 ÅLDER 29 ÅR - OG KVINNA Loc 752 width 3 Ålder 29 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=28 Mean=1.1 St.Dev=2.2
VAR 251 ÅLDER 29 ÅR - GIFT MAN Loc 755 width 3 Ålder 29 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=104 Mean=5.1 St.Dev=8.2
VAR 252 ÅLDER 29 ÅR -GIFT KVINNA Loc 758 width 3 Ålder 29 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=77 Mean=5.5 St.Dev=8.1
VAR 253 ÅLDER 29 ÅR - ÄNKLING Loc 761 width 3 Ålder 29 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 254 ÅLDER 29 ÅR - ÄNKA Loc 764 width 3 Ålder 29 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 255 ÅLDER 29 ÅR - SKILD MAN Loc 767 width 3 Ålder 29 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 256 ÅLDER 29 ÅR-SKILD KVINNA Loc 770 width 3 Ålder 29 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 257 ÅLDER 30 ÅR - OGIFT MAN Loc 773 width 3 Ålder 30 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=33 Mean=1.8 St.Dev=2.8
VAR 258 ÅLDER 30 ÅR - OG KVINNA Loc 776 width 3 Ålder 30 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=0.9 St.Dev=1.8
VAR 259 ÅLDER 30 ÅR - GIFT MAN Loc 779 width 3 Ålder 30 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=85 Mean=5.1 St.Dev=7.8
VAR 260 ÅLDER 30 ÅR -GIFT KVINNA Loc 782 width 3 Ålder 30 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=84 Mean=5.3 St.Dev=7.7
VAR 261 ÅLDER 30 ÅR - ÄNKLING Loc 785 width 3 Ålder 30 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 262 ÅLDER 30 ÅR - ÄNKA Loc 788 width 3 Ålder 30 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 263 ÅLDER 30 ÅR - SKILD MAN Loc 791 width 3 Ålder 30 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 264 ÅLDER 30 ÅR-SKILD KVINNA Loc 794 width 3 Ålder 30 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 265 ÅLDER 31 ÅR - OGIFT MAN Loc 797 width 3 Ålder 31 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=33 Mean=1.6 St.Dev=2.5
VAR 266 ÅLDER 31 ÅR - OG KVINNA Loc 800 width 3 Ålder 31 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.8 St.Dev=1.6
VAR 267 ÅLDER 31 ÅR - GIFT MAN Loc 803 width 3 Ålder 31 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=85 Mean=5.3 St.Dev=8.0
VAR 268 ÅLDER 31 ÅR -GIFT KVINNA Loc 806 width 3 Ålder 31 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=95 Mean=5.6 St.Dev=7.9
VAR 269 ÅLDER 31 ÅR - ÄNKLING Loc 809 width 3 Ålder 31 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 270 ÅLDER 31 ÅR - ÄNKA Loc 812 width 3 Ålder 31 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 271 ÅLDER 31 ÅR - SKILD MAN Loc 815 width 3 Ålder 31 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.2 St.Dev=0.7
VAR 272 ÅLDER 31 ÅR-SKILD KVINNA Loc 818 width 3 Ålder 31 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 273 ÅLDER 32 ÅR - OGIFT MAN Loc 821 width 3 Ålder 32 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=23 Mean=1.4 St.Dev=2.1
VAR 274 ÅLDER 32 ÅR - OG KVINNA Loc 824 width 3 Ålder 32 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.7 St.Dev=1.5
VAR 275 ÅLDER 32 ÅR - GIFT MAN Loc 827 width 3 Ålder 32 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=88 Mean=5.3 St.Dev=7.8
VAR 276 ÅLDER 32 ÅR -GIFT KVINNA Loc 830 width 3 Ålder 32 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=86 Mean=5.4 St.Dev=7.6
VAR 277 ÅLDER 32 ÅR - ÄNKLING Loc 833 width 3 Ålder 32 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 278 ÅLDER 32 ÅR - ÄNKA Loc 836 width 3 Ålder 32 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 279 ÅLDER 32 ÅR - SKILD MAN Loc 839 width 3 Ålder 32 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 280 ÅLDER 32 ÅR-SKILD KVINNA Loc 842 width 3 Ålder 32 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 281 ÅLDER 33 ÅR - OGIFT MAN Loc 845 width 3 Ålder 33 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=23 Mean=1.2 St.Dev=1.9
VAR 282 ÅLDER 33 ÅR - OG KVINNA Loc 848 width 3 Ålder 33 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=0.6 St.Dev=1.3
VAR 283 ÅLDER 33 ÅR - GIFT MAN Loc 851 width 3 Ålder 33 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=88 Mean=5.1 St.Dev=7.4
VAR 284 ÅLDER 33 ÅR -GIFT KVINNA Loc 854 width 3 Ålder 33 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=77 Mean=5.2 St.Dev=7.2
VAR 285 ÅLDER 33 ÅR - ÄNKLING Loc 857 width 3 Ålder 33 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 286 ÅLDER 33 ÅR - ÄNKA Loc 860 width 3 Ålder 33 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 287 ÅLDER 33 ÅR - SKILD MAN Loc 863 width 3 Ålder 33 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 288 ÅLDER 33 ÅR-SKILD KVINNA Loc 866 width 3 Ålder 33 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 289 ÅLDER 34 ÅR - OGIFT MAN Loc 869 width 3 Ålder 34 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=1.1 St.Dev=1.7
VAR 290 ÅLDER 34 ÅR - OG KVINNA Loc 872 width 3 Ålder 34 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.6 St.Dev=1.2
VAR 291 ÅLDER 34 ÅR - GIFT MAN Loc 875 width 3 Ålder 34 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=77 Mean=5.0 St.Dev=7.1
VAR 292 ÅLDER 34 ÅR -GIFT KVINNA Loc 878 width 3 Ålder 34 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=78 Mean=5.2 St.Dev=6.9
VAR 293 ÅLDER 34 ÅR - ÄNKLING Loc 881 width 3 Ålder 34 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 294 ÅLDER 34 ÅR - ÄNKA Loc 884 width 3 Ålder 34 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 295 ÅLDER 34 ÅR - SKILD MAN Loc 887 width 3 Ålder 34 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 296 ÅLDER 34 ÅR-SKILD KVINNA Loc 890 width 3 Ålder 34 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 297 ÅLDER 35 ÅR - OGIFT MAN Loc 893 width 3 Ålder 35 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=23 Mean=1.0 St.Dev=1.6
VAR 298 ÅLDER 35 ÅR - OG KVINNA Loc 896 width 3 Ålder 35 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.5 St.Dev=1.1
VAR 299 ÅLDER 35 ÅR - GIFT MAN Loc 899 width 3 Ålder 35 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=71 Mean=4.9 St.Dev=6.9
VAR 300 ÅLDER 35 ÅR -GIFT KVINNA Loc 902 width 3 Ålder 35 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=63 Mean=5.0 St.Dev=6.6
VAR 301 ÅLDER 35 ÅR - ÄNKLING Loc 905 width 3 Ålder 35 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 302 ÅLDER 35 ÅR - ÄNKA Loc 908 width 3 Ålder 35 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.1 St.Dev=0.2
VAR 303 ÅLDER 35 ÅR - SKILD MAN Loc 911 width 3 Ålder 35 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 304 ÅLDER 35 ÅR-SKILD KVINNA Loc 914 width 3 Ålder 35 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 305 ÅLDER 36 ÅR - OGIFT MAN Loc 917 width 3 Ålder 36 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=1.0 St.Dev=1.5
VAR 306 ÅLDER 36 ÅR - OG KVINNA Loc 920 width 3 Ålder 36 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 307 ÅLDER 36 ÅR - GIFT MAN Loc 923 width 3 Ålder 36 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=64 Mean=4.8 St.Dev=6.6
VAR 308 ÅLDER 36 ÅR -GIFT KVINNA Loc 926 width 3 Ålder 36 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=60 Mean=5.0 St.Dev=6.5
VAR 309 ÅLDER 36 ÅR - ÄNKLING Loc 929 width 3 Ålder 36 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 310 ÅLDER 36 ÅR - ÄNKA Loc 932 width 3 Ålder 36 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.1 St.Dev=0.2
VAR 311 ÅLDER 36 ÅR - SKILD MAN Loc 935 width 3 Ålder 36 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 312 ÅLDER 36 ÅR-SKILD KVINNA Loc 938 width 3 Ålder 36 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 313 ÅLDER 37 ÅR - OGIFT MAN Loc 941 width 3 Ålder 37 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.9 St.Dev=1.5
VAR 314 ÅLDER 37 ÅR - OG KVINNA Loc 944 width 3 Ålder 37 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 315 ÅLDER 37 ÅR - GIFT MAN Loc 947 width 3 Ålder 37 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=65 Mean=4.8 St.Dev=6.5
VAR 316 ÅLDER 37 ÅR -GIFT KVINNA Loc 950 width 3 Ålder 37 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=58 Mean=4.9 St.Dev=6.3
VAR 317 ÅLDER 37 ÅR - ÄNKLING Loc 953 width 3 Ålder 37 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 318 ÅLDER 37 ÅR - ÄNKA Loc 956 width 3 Ålder 37 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 319 ÅLDER 37 ÅR - SKILD MAN Loc 959 width 3 Ålder 37 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 320 ÅLDER 37 ÅR-SKILD KVINNA Loc 962 width 3 Ålder 37 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 321 ÅLDER 38 ÅR - OGIFT MAN Loc 965 width 3 Ålder 38 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.9 St.Dev=1.5
VAR 322 ÅLDER 38 ÅR - OG KVINNA Loc 968 width 3 Ålder 38 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 323 ÅLDER 38 ÅR - GIFT MAN Loc 971 width 3 Ålder 38 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=72 Mean=5.0 St.Dev=6.8
VAR 324 ÅLDER 38 ÅR -GIFT KVINNA Loc 974 width 3 Ålder 38 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=66 Mean=5.2 St.Dev=6.7
VAR 325 ÅLDER 38 ÅR - ÄNKLING Loc 977 width 3 Ålder 38 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 326 ÅLDER 38 ÅR - ÄNKA Loc 980 width 3 Ålder 38 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 327 ÅLDER 38 ÅR - SKILD MAN Loc 983 width 3 Ålder 38 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 328 ÅLDER 38 ÅR-SKILD KVINNA Loc 986 width 3 Ålder 38 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 329 ÅLDER 39 ÅR - OGIFT MAN Loc 989 width 3 Ålder 39 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 330 ÅLDER 39 ÅR - OG KVINNA Loc 992 width 3 Ålder 39 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 331 ÅLDER 39 ÅR - GIFT MAN Loc 995 width 3 Ålder 39 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=65 Mean=5.0 St.Dev=6.7
VAR 332 ÅLDER 39 ÅR -GIFT KVINNA Loc 998 width 3 Ålder 39 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=66 Mean=5.2 St.Dev=6.7
VAR 333 ÅLDER 39 ÅR - ÄNKLING Loc 1001 width 3 Ålder 39 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 334 ÅLDER 39 ÅR - ÄNKA Loc 1004 width 3 Ålder 39 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 335 ÅLDER 39 ÅR - SKILD MAN Loc 1007 width 3 Ålder 39 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 336 ÅLDER 39 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1010 width 3 Ålder 39 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 337 ÅLDER 40 ÅR - OGIFT MAN Loc 1013 width 3 Ålder 40 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 338 ÅLDER 40 ÅR - OG KVINNA Loc 1016 width 3 Ålder 40 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 339 ÅLDER 40 ÅR - GIFT MAN Loc 1019 width 3 Ålder 40 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=66 Mean=5.1 St.Dev=6.7
VAR 340 ÅLDER 40 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1022 width 3 Ålder 40 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=66 Mean=5.3 St.Dev=6.8
VAR 341 ÅLDER 40 ÅR - ÄNKLING Loc 1025 width 3 Ålder 40 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 342 ÅLDER 40 ÅR - ÄNKA Loc 1028 width 3 Ålder 40 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 343 ÅLDER 40 ÅR - SKILD MAN Loc 1031 width 3 Ålder 40 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 344 ÅLDER 40 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1034 width 3 Ålder 40 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 345 ÅLDER 41 ÅR - OGIFT MAN Loc 1037 width 3 Ålder 41 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 346 ÅLDER 41 ÅR - OG KVINNA Loc 1040 width 3 Ålder 41 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 347 ÅLDER 41 ÅR - GIFT MAN Loc 1043 width 3 Ålder 41 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=69 Mean=5.0 St.Dev=6.4
VAR 348 ÅLDER 41 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1046 width 3 Ålder 41 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=71 Mean=5.2 St.Dev=6.6
VAR 349 ÅLDER 41 ÅR - ÄNKLING Loc 1049 width 3 Ålder 41 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 350 ÅLDER 41 ÅR - ÄNKA Loc 1052 width 3 Ålder 41 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 351 ÅLDER 41 ÅR - SKILD MAN Loc 1055 width 3 Ålder 41 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 352 ÅLDER 41 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1058 width 3 Ålder 41 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 353 ÅLDER 42 ÅR - OGIFT MAN Loc 1061 width 3 Ålder 42 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 354 ÅLDER 42 ÅR - OG KVINNA Loc 1064 width 3 Ålder 42 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 355 ÅLDER 42 ÅR - GIFT MAN Loc 1067 width 3 Ålder 42 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=62 Mean=5.2 St.Dev=6.7
VAR 356 ÅLDER 42 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1070 width 3 Ålder 42 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=62 Mean=5.4 St.Dev=6.7
VAR 357 ÅLDER 42 ÅR - ÄNKLING Loc 1073 width 3 Ålder 42 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 358 ÅLDER 42 ÅR - ÄNKA Loc 1076 width 3 Ålder 42 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 359 ÅLDER 42 ÅR - SKILD MAN Loc 1079 width 3 Ålder 42 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 360 ÅLDER 42 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1082 width 3 Ålder 42 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 361 ÅLDER 43 ÅR - OGIFT MAN Loc 1085 width 3 Ålder 43 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=23 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 362 ÅLDER 43 ÅR - OG KVINNA Loc 1088 width 3 Ålder 43 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 363 ÅLDER 43 ÅR - GIFT MAN Loc 1091 width 3 Ålder 43 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=59 Mean=5.1 St.Dev=6.6
VAR 364 ÅLDER 43 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1094 width 3 Ålder 43 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=57 Mean=5.4 St.Dev=6.7
VAR 365 ÅLDER 43 ÅR - ÄNKLING Loc 1097 width 3 Ålder 43 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 366 ÅLDER 43 ÅR - ÄNKA Loc 1100 width 3 Ålder 43 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 367 ÅLDER 43 ÅR - SKILD MAN Loc 1103 width 3 Ålder 43 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 368 ÅLDER 43 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1106 width 3 Ålder 43 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=20 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 369 ÅLDER 44 ÅR - OGIFT MAN Loc 1109 width 3 Ålder 44 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 370 ÅLDER 44 ÅR - OG KVINNA Loc 1112 width 3 Ålder 44 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 371 ÅLDER 44 ÅR - GIFT MAN Loc 1115 width 3 Ålder 44 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=68 Mean=5.3 St.Dev=6.8
VAR 372 ÅLDER 44 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1118 width 3 Ålder 44 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=61 Mean=5.5 St.Dev=6.9
VAR 373 ÅLDER 44 ÅR - ÄNKLING Loc 1121 width 3 Ålder 44 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 374 ÅLDER 44 ÅR - ÄNKA Loc 1124 width 3 Ålder 44 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 375 ÅLDER 44 ÅR - SKILD MAN Loc 1127 width 3 Ålder 44 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 376 ÅLDER 44 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1130 width 3 Ålder 44 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 377 ÅLDER 45 ÅR - OGIFT MAN Loc 1133 width 3 Ålder 45 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=1.0 St.Dev=1.5
VAR 378 ÅLDER 45 ÅR - OG KVINNA Loc 1136 width 3 Ålder 45 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.5 St.Dev=1.1
VAR 379 ÅLDER 45 ÅR - GIFT MAN Loc 1139 width 3 Ålder 45 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=63 Mean=5.5 St.Dev=7.0
VAR 380 ÅLDER 45 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1142 width 3 Ålder 45 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=87 Mean=5.6 St.Dev=7.1
VAR 381 ÅLDER 45 ÅR - ÄNKLING Loc 1145 width 3 Ålder 45 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 382 ÅLDER 45 ÅR - ÄNKA Loc 1148 width 3 Ålder 45 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 383 ÅLDER 45 ÅR - SKILD MAN Loc 1151 width 3 Ålder 45 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 384 ÅLDER 45 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1154 width 3 Ålder 45 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 385 ÅLDER 46 ÅR - OGIFT MAN Loc 1157 width 3 Ålder 46 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=1.0 St.Dev=1.4
VAR 386 ÅLDER 46 ÅR - OG KVINNA Loc 1160 width 3 Ålder 46 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.5 St.Dev=1.1
VAR 387 ÅLDER 46 ÅR - GIFT MAN Loc 1163 width 3 Ålder 46 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=72 Mean=5.5 St.Dev=7.0
VAR 388 ÅLDER 46 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1166 width 3 Ålder 46 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=74 Mean=5.7 St.Dev=7.1
VAR 389 ÅLDER 46 ÅR - ÄNKLING Loc 1169 width 3 Ålder 46 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.2
VAR 390 ÅLDER 46 ÅR - ÄNKA Loc 1172 width 3 Ålder 46 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 391 ÅLDER 46 ÅR - SKILD MAN Loc 1175 width 3 Ålder 46 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 392 ÅLDER 46 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1178 width 3 Ålder 46 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.5 St.Dev=1.2
VAR 393 ÅLDER 47 ÅR - OGIFT MAN Loc 1181 width 3 Ålder 47 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=1.0 St.Dev=1.5
VAR 394 ÅLDER 47 ÅR - OG KVINNA Loc 1184 width 3 Ålder 47 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 395 ÅLDER 47 ÅR - GIFT MAN Loc 1187 width 3 Ålder 47 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=72 Mean=5.7 St.Dev=7.2
VAR 396 ÅLDER 47 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1190 width 3 Ålder 47 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=75 Mean=5.8 St.Dev=7.2
VAR 397 ÅLDER 47 ÅR - ÄNKLING Loc 1193 width 3 Ålder 47 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 398 ÅLDER 47 ÅR - ÄNKA Loc 1196 width 3 Ålder 47 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 399 ÅLDER 47 ÅR - SKILD MAN Loc 1199 width 3 Ålder 47 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 400 ÅLDER 47 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1202 width 3 Ålder 47 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=1.2
VAR 401 ÅLDER 48 ÅR - OGIFT MAN Loc 1205 width 3 Ålder 48 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=1.0 St.Dev=1.5
VAR 402 ÅLDER 48 ÅR - OG KVINNA Loc 1208 width 3 Ålder 48 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.6 St.Dev=1.2
VAR 403 ÅLDER 48 ÅR - GIFT MAN Loc 1211 width 3 Ålder 48 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=81 Mean=5.7 St.Dev=7.2
VAR 404 ÅLDER 48 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1214 width 3 Ålder 48 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=69 Mean=5.8 St.Dev=7.1
VAR 405 ÅLDER 48 ÅR - ÄNKLING Loc 1217 width 3 Ålder 48 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 406 ÅLDER 48 ÅR - ÄNKA Loc 1220 width 3 Ålder 48 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 407 ÅLDER 48 ÅR - SKILD MAN Loc 1223 width 3 Ålder 48 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 408 ÅLDER 48 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1226 width 3 Ålder 48 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=22 Mean=0.5 St.Dev=1.2
VAR 409 ÅLDER 49 ÅR - OGIFT MAN Loc 1229 width 3 Ålder 49 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=1.1 St.Dev=1.5
VAR 410 ÅLDER 49 ÅR - OG KVINNA Loc 1232 width 3 Ålder 49 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.6 St.Dev=1.3
VAR 411 ÅLDER 49 ÅR - GIFT MAN Loc 1235 width 3 Ålder 49 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=84 Mean=6.2 St.Dev=7.7
VAR 412 ÅLDER 49 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1238 width 3 Ålder 49 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=86 Mean=6.2 St.Dev=7.7
VAR 413 ÅLDER 49 ÅR - ÄNKLING Loc 1241 width 3 Ålder 49 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 414 ÅLDER 49 ÅR - ÄNKA Loc 1244 width 3 Ålder 49 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 415 ÅLDER 49 ÅR - SKILD MAN Loc 1247 width 3 Ålder 49 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 416 ÅLDER 49 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1250 width 3 Ålder 49 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.5 St.Dev=1.3
VAR 417 ÅLDER 50 ÅR - OGIFT MAN Loc 1253 width 3 Ålder 50 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=26 Mean=1.1 St.Dev=1.6
VAR 418 ÅLDER 50 ÅR - OG KVINNA Loc 1256 width 3 Ålder 50 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=0.6 St.Dev=1.3
VAR 419 ÅLDER 50 ÅR - GIFT MAN Loc 1259 width 3 Ålder 50 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=76 Mean=6.6 St.Dev=8.2
VAR 420 ÅLDER 50 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1262 width 3 Ålder 50 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=78 Mean=6.6 St.Dev=8.1
VAR 421 ÅLDER 50 ÅR - ÄNKLING Loc 1265 width 3 Ålder 50 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 422 ÅLDER 50 ÅR - ÄNKA Loc 1268 width 3 Ålder 50 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 423 ÅLDER 50 ÅR - SKILD MAN Loc 1271 width 3 Ålder 50 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=1.1
VAR 424 ÅLDER 50 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1274 width 3 Ålder 50 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=25 Mean=0.5 St.Dev=1.4
VAR 425 ÅLDER 51 ÅR - OGIFT MAN Loc 1277 width 3 Ålder 51 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 426 ÅLDER 51 ÅR - OG KVINNA Loc 1280 width 3 Ålder 51 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=1.1
VAR 427 ÅLDER 51 ÅR - GIFT MAN Loc 1283 width 3 Ålder 51 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=75 Mean=5.5 St.Dev=6.7
VAR 428 ÅLDER 51 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1286 width 3 Ålder 51 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=70 Mean=5.4 St.Dev=6.6
VAR 429 ÅLDER 51 ÅR - ÄNKLING Loc 1289 width 3 Ålder 51 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 430 ÅLDER 51 ÅR - ÄNKA Loc 1292 width 3 Ålder 51 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 431 ÅLDER 51 ÅR - SKILD MAN Loc 1295 width 3 Ålder 51 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 432 ÅLDER 51 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1298 width 3 Ålder 51 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 433 ÅLDER 52 ÅR - OGIFT MAN Loc 1301 width 3 Ålder 52 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.8 St.Dev=1.3
VAR 434 ÅLDER 52 ÅR - OG KVINNA Loc 1304 width 3 Ålder 52 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=1.2
VAR 435 ÅLDER 52 ÅR - GIFT MAN Loc 1307 width 3 Ålder 52 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=64 Mean=5.5 St.Dev=6.6
VAR 436 ÅLDER 52 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1310 width 3 Ålder 52 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=61 Mean=5.4 St.Dev=6.5
VAR 437 ÅLDER 52 ÅR - ÄNKLING Loc 1313 width 3 Ålder 52 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 438 ÅLDER 52 ÅR - ÄNKA Loc 1316 width 3 Ålder 52 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 439 ÅLDER 52 ÅR - SKILD MAN Loc 1319 width 3 Ålder 52 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 440 ÅLDER 52 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1322 width 3 Ålder 52 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 441 ÅLDER 53 ÅR - OGIFT MAN Loc 1325 width 3 Ålder 53 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.8 St.Dev=1.3
VAR 442 ÅLDER 53 ÅR - OG KVINNA Loc 1328 width 3 Ålder 53 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.6 St.Dev=1.2
VAR 443 ÅLDER 53 ÅR - GIFT MAN Loc 1331 width 3 Ålder 53 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=59 Mean=5.5 St.Dev=6.7
VAR 444 ÅLDER 53 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1334 width 3 Ålder 53 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=69 Mean=5.4 St.Dev=6.5
VAR 445 ÅLDER 53 ÅR - ÄNKLING Loc 1337 width 3 Ålder 53 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 446 ÅLDER 53 ÅR - ÄNKA Loc 1340 width 3 Ålder 53 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 447 ÅLDER 53 ÅR - SKILD MAN Loc 1343 width 3 Ålder 53 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 448 ÅLDER 53 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1346 width 3 Ålder 53 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.4 St.Dev=1.2
VAR 449 ÅLDER 54 ÅR - OGIFT MAN Loc 1349 width 3 Ålder 54 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 450 ÅLDER 54 ÅR - OG KVINNA Loc 1352 width 3 Ålder 54 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.6 St.Dev=1.2
VAR 451 ÅLDER 54 ÅR - GIFT MAN Loc 1355 width 3 Ålder 54 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=68 Mean=5.4 St.Dev=6.4
VAR 452 ÅLDER 54 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1358 width 3 Ålder 54 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=50 Mean=5.2 St.Dev=6.2
VAR 453 ÅLDER 54 ÅR - ÄNKLING Loc 1361 width 3 Ålder 54 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 454 ÅLDER 54 ÅR - ÄNKA Loc 1364 width 3 Ålder 54 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 455 ÅLDER 54 ÅR - SKILD MAN Loc 1367 width 3 Ålder 54 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 456 ÅLDER 54 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1370 width 3 Ålder 54 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.4 St.Dev=1.2
VAR 457 ÅLDER 55 ÅR - OGIFT MAN Loc 1373 width 3 Ålder 55 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 458 ÅLDER 55 ÅR - OG KVINNA Loc 1376 width 3 Ålder 55 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.6 St.Dev=1.3
VAR 459 ÅLDER 55 ÅR - GIFT MAN Loc 1379 width 3 Ålder 55 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=61 Mean=5.3 St.Dev=6.3
VAR 460 ÅLDER 55 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1382 width 3 Ålder 55 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=60 Mean=5.2 St.Dev=6.2
VAR 461 ÅLDER 55 ÅR - ÄNKLING Loc 1385 width 3 Ålder 55 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.4
VAR 462 ÅLDER 55 ÅR - ÄNKA Loc 1388 width 3 Ålder 55 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 463 ÅLDER 55 ÅR - SKILD MAN Loc 1391 width 3 Ålder 55 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 464 ÅLDER 55 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1394 width 3 Ålder 55 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 465 ÅLDER 56 ÅR - OGIFT MAN Loc 1397 width 3 Ålder 56 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 466 ÅLDER 56 ÅR - OG KVINNA Loc 1400 width 3 Ålder 56 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=20 Mean=0.7 St.Dev=1.4
VAR 467 ÅLDER 56 ÅR - GIFT MAN Loc 1403 width 3 Ålder 56 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=52 Mean=5.5 St.Dev=6.5
VAR 468 ÅLDER 56 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1406 width 3 Ålder 56 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=60 Mean=5.3 St.Dev=6.4
VAR 469 ÅLDER 56 ÅR - ÄNKLING Loc 1409 width 3 Ålder 56 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 470 ÅLDER 56 ÅR - ÄNKA Loc 1412 width 3 Ålder 56 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.7 St.Dev=1.2
VAR 471 ÅLDER 56 ÅR - SKILD MAN Loc 1415 width 3 Ålder 56 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 472 ÅLDER 56 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1418 width 3 Ålder 56 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.4 St.Dev=1.2
VAR 473 ÅLDER 57 ÅR - OGIFT MAN Loc 1421 width 3 Ålder 57 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 474 ÅLDER 57 ÅR - OG KVINNA Loc 1424 width 3 Ålder 57 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.7 St.Dev=1.5
VAR 475 ÅLDER 57 ÅR - GIFT MAN Loc 1427 width 3 Ålder 57 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=60 Mean=5.5 St.Dev=6.5
VAR 476 ÅLDER 57 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1430 width 3 Ålder 57 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=45 Mean=5.1 St.Dev=6.0
VAR 477 ÅLDER 57 ÅR - ÄNKLING Loc 1433 width 3 Ålder 57 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 478 ÅLDER 57 ÅR - ÄNKA Loc 1436 width 3 Ålder 57 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 479 ÅLDER 57 ÅR - SKILD MAN Loc 1439 width 3 Ålder 57 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 480 ÅLDER 57 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1442 width 3 Ålder 57 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 481 ÅLDER 58 ÅR - OGIFT MAN Loc 1445 width 3 Ålder 58 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 482 ÅLDER 58 ÅR - OG KVINNA Loc 1448 width 3 Ålder 58 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=0.7 St.Dev=1.5
VAR 483 ÅLDER 58 ÅR - GIFT MAN Loc 1451 width 3 Ålder 58 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=59 Mean=5.5 St.Dev=6.5
VAR 484 ÅLDER 58 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1454 width 3 Ålder 58 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=59 Mean=5.1 St.Dev=6.1
VAR 485 ÅLDER 58 ÅR - ÄNKLING Loc 1457 width 3 Ålder 58 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 486 ÅLDER 58 ÅR - ÄNKA Loc 1460 width 3 Ålder 58 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.8 St.Dev=1.4
VAR 487 ÅLDER 58 ÅR - SKILD MAN Loc 1463 width 3 Ålder 58 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 488 ÅLDER 58 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1466 width 3 Ålder 58 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.4 St.Dev=1.2
VAR 489 ÅLDER 59 ÅR - OGIFT MAN Loc 1469 width 3 Ålder 59 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 490 ÅLDER 59 ÅR - OG KVINNA Loc 1472 width 3 Ålder 59 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=24 Mean=0.8 St.Dev=1.6
VAR 491 ÅLDER 59 ÅR - GIFT MAN Loc 1475 width 3 Ålder 59 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=52 Mean=5.3 St.Dev=6.3
VAR 492 ÅLDER 59 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1478 width 3 Ålder 59 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=48 Mean=4.8 St.Dev=5.9
VAR 493 ÅLDER 59 ÅR - ÄNKLING Loc 1481 width 3 Ålder 59 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 494 ÅLDER 59 ÅR - ÄNKA Loc 1484 width 3 Ålder 59 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=0.9 St.Dev=1.5
VAR 495 ÅLDER 59 ÅR - SKILD MAN Loc 1487 width 3 Ålder 59 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 496 ÅLDER 59 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1490 width 3 Ålder 59 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 497 ÅLDER 60 ÅR - OGIFT MAN Loc 1493 width 3 Ålder 60 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 498 ÅLDER 60 ÅR - OG KVINNA Loc 1496 width 3 Ålder 60 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=27 Mean=0.8 St.Dev=1.7
VAR 499 ÅLDER 60 ÅR - GIFT MAN Loc 1499 width 3 Ålder 60 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=55 Mean=5.3 St.Dev=6.2
VAR 500 ÅLDER 60 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1502 width 3 Ålder 60 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=44 Mean=4.7 St.Dev=5.7
VAR 501 ÅLDER 60 ÅR - ÄNKLING Loc 1505 width 3 Ålder 60 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 502 ÅLDER 60 ÅR - ÄNKA Loc 1508 width 3 Ålder 60 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.9 St.Dev=1.6
VAR 503 ÅLDER 60 ÅR - SKILD MAN Loc 1511 width 3 Ålder 60 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 504 ÅLDER 60 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1514 width 3 Ålder 60 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 505 ÅLDER 61 ÅR - OGIFT MAN Loc 1517 width 3 Ålder 61 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 506 ÅLDER 61 ÅR - OG KVINNA Loc 1520 width 3 Ålder 61 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=20 Mean=0.8 St.Dev=1.7
VAR 507 ÅLDER 61 ÅR - GIFT MAN Loc 1523 width 3 Ålder 61 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=49 Mean=5.2 St.Dev=6.1
VAR 508 ÅLDER 61 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1526 width 3 Ålder 61 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=45 Mean=4.6 St.Dev=5.6
VAR 509 ÅLDER 61 ÅR - ÄNKLING Loc 1529 width 3 Ålder 61 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.3 St.Dev=0.6
VAR 510 ÅLDER 61 ÅR - ÄNKA Loc 1532 width 3 Ålder 61 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=1.1 St.Dev=1.8
VAR 511 ÅLDER 61 ÅR - SKILD MAN Loc 1535 width 3 Ålder 61 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 512 ÅLDER 61 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1538 width 3 Ålder 61 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=0.4 St.Dev=1.1
VAR 513 ÅLDER 62 ÅR - OGIFT MAN Loc 1541 width 3 Ålder 62 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.9 St.Dev=1.2
VAR 514 ÅLDER 62 ÅR - OG KVINNA Loc 1544 width 3 Ålder 62 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=0.9 St.Dev=1.7
VAR 515 ÅLDER 62 ÅR - GIFT MAN Loc 1547 width 3 Ålder 62 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=56 Mean=5.0 St.Dev=5.9
VAR 516 ÅLDER 62 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1550 width 3 Ålder 62 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=48 Mean=4.4 St.Dev=5.4
VAR 517 ÅLDER 62 ÅR - ÄNKLING Loc 1553 width 3 Ålder 62 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 518 ÅLDER 62 ÅR - ÄNKA Loc 1556 width 3 Ålder 62 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=1.2 St.Dev=1.9
VAR 519 ÅLDER 62 ÅR - SKILD MAN Loc 1559 width 3 Ålder 62 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 520 ÅLDER 62 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1562 width 3 Ålder 62 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.3 St.Dev=1.0
VAR 521 ÅLDER 63 ÅR - OGIFT MAN Loc 1565 width 3 Ålder 63 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 522 ÅLDER 63 ÅR - OG KVINNA Loc 1568 width 3 Ålder 63 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=20 Mean=0.9 St.Dev=1.7
VAR 523 ÅLDER 63 ÅR - GIFT MAN Loc 1571 width 3 Ålder 63 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=44 Mean=4.7 St.Dev=5.6
VAR 524 ÅLDER 63 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1574 width 3 Ålder 63 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=48 Mean=4.1 St.Dev=5.1
VAR 525 ÅLDER 63 ÅR - ÄNKLING Loc 1577 width 3 Ålder 63 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 526 ÅLDER 63 ÅR - ÄNKA Loc 1580 width 3 Ålder 63 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=20 Mean=1.2 St.Dev=2.0
VAR 527 ÅLDER 63 ÅR - SKILD MAN Loc 1583 width 3 Ålder 63 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 528 ÅLDER 63 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1586 width 3 Ålder 63 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=1.0
VAR 529 ÅLDER 64 ÅR - OGIFT MAN Loc 1589 width 3 Ålder 64 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 530 ÅLDER 64 ÅR - OG KVINNA Loc 1592 width 3 Ålder 64 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=24 Mean=0.9 St.Dev=1.8
VAR 531 ÅLDER 64 ÅR - GIFT MAN Loc 1595 width 3 Ålder 64 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=51 Mean=4.5 St.Dev=5.3
VAR 532 ÅLDER 64 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1598 width 3 Ålder 64 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=40 Mean=3.8 St.Dev=4.7
VAR 533 ÅLDER 64 ÅR - ÄNKLING Loc 1601 width 3 Ålder 64 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 534 ÅLDER 64 ÅR - ÄNKA Loc 1604 width 3 Ålder 64 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=20 Mean=1.3 St.Dev=2.1
VAR 535 ÅLDER 64 ÅR - SKILD MAN Loc 1607 width 3 Ålder 64 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.2 St.Dev=0.7
VAR 536 ÅLDER 64 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1610 width 3 Ålder 64 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 537 ÅLDER 65 ÅR - OGIFT MAN Loc 1613 width 3 Ålder 65 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 538 ÅLDER 65 ÅR - OG KVINNA Loc 1616 width 3 Ålder 65 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=0.9 St.Dev=1.8
VAR 539 ÅLDER 65 ÅR - GIFT MAN Loc 1619 width 3 Ålder 65 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=55 Mean=4.2 St.Dev=5.0
VAR 540 ÅLDER 65 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1622 width 3 Ålder 65 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=40 Mean=3.6 St.Dev=4.4
VAR 541 ÅLDER 65 ÅR - ÄNKLING Loc 1625 width 3 Ålder 65 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.4 St.Dev=0.7
VAR 542 ÅLDER 65 ÅR - ÄNKA Loc 1628 width 3 Ålder 65 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=25 Mean=1.4 St.Dev=2.2
VAR 543 ÅLDER 65 ÅR - SKILD MAN Loc 1631 width 3 Ålder 65 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 544 ÅLDER 65 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1634 width 3 Ålder 65 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 545 ÅLDER 66 ÅR - OGIFT MAN Loc 1637 width 3 Ålder 66 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.8 St.Dev=1.1
VAR 546 ÅLDER 66 ÅR - OG KVINNA Loc 1640 width 3 Ålder 66 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=24 Mean=0.9 St.Dev=1.8
VAR 547 ÅLDER 66 ÅR - GIFT MAN Loc 1643 width 3 Ålder 66 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=38 Mean=4.0 St.Dev=4.7
VAR 548 ÅLDER 66 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1646 width 3 Ålder 66 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=40 Mean=3.3 St.Dev=4.1
VAR 549 ÅLDER 66 ÅR - ÄNKLING Loc 1649 width 3 Ålder 66 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 550 ÅLDER 66 ÅR - ÄNKA Loc 1652 width 3 Ålder 66 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=1.4 St.Dev=2.2
VAR 551 ÅLDER 66 ÅR - SKILD MAN Loc 1655 width 3 Ålder 66 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 552 ÅLDER 66 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1658 width 3 Ålder 66 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 553 ÅLDER 67 ÅR - OGIFT MAN Loc 1661 width 3 Ålder 67 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 554 ÅLDER 67 ÅR - OG KVINNA Loc 1664 width 3 Ålder 67 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=27 Mean=0.9 St.Dev=1.8
VAR 555 ÅLDER 67 ÅR - GIFT MAN Loc 1667 width 3 Ålder 67 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=37 Mean=3.8 St.Dev=4.5
VAR 556 ÅLDER 67 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1670 width 3 Ålder 67 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=36 Mean=3.0 St.Dev=3.8
VAR 557 ÅLDER 67 ÅR - ÄNKLING Loc 1673 width 3 Ålder 67 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 558 ÅLDER 67 ÅR - ÄNKA Loc 1676 width 3 Ålder 67 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=24 Mean=1.5 St.Dev=2.4
VAR 559 ÅLDER 67 ÅR - SKILD MAN Loc 1679 width 3 Ålder 67 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 560 ÅLDER 67 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1682 width 3 Ålder 67 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.2 St.Dev=0.8
VAR 561 ÅLDER 68 ÅR - OGIFT MAN Loc 1685 width 3 Ålder 68 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 562 ÅLDER 68 ÅR - OG KVINNA Loc 1688 width 3 Ålder 68 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=27 Mean=1.0 St.Dev=1.9
VAR 563 ÅLDER 68 ÅR - GIFT MAN Loc 1691 width 3 Ålder 68 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=42 Mean=3.6 St.Dev=4.3
VAR 564 ÅLDER 68 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1694 width 3 Ålder 68 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=28 Mean=2.8 St.Dev=3.4
VAR 565 ÅLDER 68 ÅR - ÄNKLING Loc 1697 width 3 Ålder 68 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 566 ÅLDER 68 ÅR - ÄNKA Loc 1700 width 3 Ålder 68 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=25 Mean=1.6 St.Dev=2.6
VAR 567 ÅLDER 68 ÅR - SKILD MAN Loc 1703 width 3 Ålder 68 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 568 ÅLDER 68 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1706 width 3 Ålder 68 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.2 St.Dev=0.7
VAR 569 ÅLDER 69 ÅR - OGIFT MAN Loc 1709 width 3 Ålder 69 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.7 St.Dev=1.0
VAR 570 ÅLDER 69 ÅR - OG KVINNA Loc 1712 width 3 Ålder 69 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=22 Mean=1.0 St.Dev=1.9
VAR 571 ÅLDER 69 ÅR - GIFT MAN Loc 1715 width 3 Ålder 69 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=34 Mean=3.4 St.Dev=4.0
VAR 572 ÅLDER 69 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1718 width 3 Ålder 69 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=34 Mean=2.6 St.Dev=3.3
VAR 573 ÅLDER 69 ÅR - ÄNKLING Loc 1721 width 3 Ålder 69 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 574 ÅLDER 69 ÅR - ÄNKA Loc 1724 width 3 Ålder 69 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=30 Mean=1.6 St.Dev=2.6
VAR 575 ÅLDER 69 ÅR - SKILD MAN Loc 1727 width 3 Ålder 69 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 576 ÅLDER 69 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1730 width 3 Ålder 69 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.2 St.Dev=0.7
VAR 577 ÅLDER 70 ÅR - OGIFT MAN Loc 1733 width 3 Ålder 70 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 578 ÅLDER 70 ÅR - OG KVINNA Loc 1736 width 3 Ålder 70 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=24 Mean=0.9 St.Dev=1.8
VAR 579 ÅLDER 70 ÅR - GIFT MAN Loc 1739 width 3 Ålder 70 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=35 Mean=3.1 St.Dev=3.7
VAR 580 ÅLDER 70 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1742 width 3 Ålder 70 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=27 Mean=2.4 St.Dev=3.0
VAR 581 ÅLDER 70 ÅR - ÄNKLING Loc 1745 width 3 Ålder 70 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 582 ÅLDER 70 ÅR - ÄNKA Loc 1748 width 3 Ålder 70 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=29 Mean=1.7 St.Dev=2.7
VAR 583 ÅLDER 70 ÅR - SKILD MAN Loc 1751 width 3 Ålder 70 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 584 ÅLDER 70 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1754 width 3 Ålder 70 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.2 St.Dev=0.7
VAR 585 ÅLDER 71 ÅR - OGIFT MAN Loc 1757 width 3 Ålder 71 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 586 ÅLDER 71 ÅR - OG KVINNA Loc 1760 width 3 Ålder 71 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=0.9 St.Dev=1.7
VAR 587 ÅLDER 71 ÅR - GIFT MAN Loc 1763 width 3 Ålder 71 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=29 Mean=2.8 St.Dev=3.4
VAR 588 ÅLDER 71 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1766 width 3 Ålder 71 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=26 Mean=2.0 St.Dev=2.6
VAR 589 ÅLDER 71 ÅR - ÄNKLING Loc 1769 width 3 Ålder 71 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 590 ÅLDER 71 ÅR - ÄNKA Loc 1772 width 3 Ålder 71 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=29 Mean=1.7 St.Dev=2.7
VAR 591 ÅLDER 71 ÅR - SKILD MAN Loc 1775 width 3 Ålder 71 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 592 ÅLDER 71 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1778 width 3 Ålder 71 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 593 ÅLDER 72 ÅR - OGIFT MAN Loc 1781 width 3 Ålder 72 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 594 ÅLDER 72 ÅR - OG KVINNA Loc 1784 width 3 Ålder 72 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=23 Mean=0.9 St.Dev=1.7
VAR 595 ÅLDER 72 ÅR - GIFT MAN Loc 1787 width 3 Ålder 72 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=31 Mean=2.7 St.Dev=3.3
VAR 596 ÅLDER 72 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1790 width 3 Ålder 72 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=27 Mean=1.9 St.Dev=2.5
VAR 597 ÅLDER 72 ÅR - ÄNKLING Loc 1793 width 3 Ålder 72 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 598 ÅLDER 72 ÅR - ÄNKA Loc 1796 width 3 Ålder 72 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=29 Mean=1.8 St.Dev=2.8
VAR 599 ÅLDER 72 ÅR - SKILD MAN Loc 1799 width 3 Ålder 72 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 600 ÅLDER 72 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1802 width 3 Ålder 72 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 601 ÅLDER 73 ÅR - OGIFT MAN Loc 1805 width 3 Ålder 73 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=0.8
VAR 602 ÅLDER 73 ÅR - OG KVINNA Loc 1808 width 3 Ålder 73 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.8 St.Dev=1.6
VAR 603 ÅLDER 73 ÅR - GIFT MAN Loc 1811 width 3 Ålder 73 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=28 Mean=2.4 St.Dev=3.0
VAR 604 ÅLDER 73 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1814 width 3 Ålder 73 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=25 Mean=1.6 St.Dev=2.2
VAR 605 ÅLDER 73 ÅR - ÄNKLING Loc 1817 width 3 Ålder 73 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.6 St.Dev=0.9
VAR 606 ÅLDER 73 ÅR - ÄNKA Loc 1820 width 3 Ålder 73 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=30 Mean=1.8 St.Dev=2.8
VAR 607 ÅLDER 73 ÅR - SKILD MAN Loc 1823 width 3 Ålder 73 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 608 ÅLDER 73 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1826 width 3 Ålder 73 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 609 ÅLDER 74 ÅR - OGIFT MAN Loc 1829 width 3 Ålder 74 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 610 ÅLDER 74 ÅR - OG KVINNA Loc 1832 width 3 Ålder 74 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=0.8 St.Dev=1.6
VAR 611 ÅLDER 74 ÅR - GIFT MAN Loc 1835 width 3 Ålder 74 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=25 Mean=2.2 St.Dev=2.9
VAR 612 ÅLDER 74 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1838 width 3 Ålder 74 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=1.4 St.Dev=2.0
VAR 613 ÅLDER 74 ÅR - ÄNKLING Loc 1841 width 3 Ålder 74 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 614 ÅLDER 74 ÅR - ÄNKA Loc 1844 width 3 Ålder 74 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=31 Mean=1.8 St.Dev=2.8
VAR 615 ÅLDER 74 ÅR - SKILD MAN Loc 1847 width 3 Ålder 74 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 616 ÅLDER 74 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1850 width 3 Ålder 74 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 617 ÅLDER 75 ÅR - OGIFT MAN Loc 1853 width 3 Ålder 75 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.4 St.Dev=0.7
VAR 618 ÅLDER 75 ÅR - OG KVINNA Loc 1856 width 3 Ålder 75 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=0.7 St.Dev=1.5
VAR 619 ÅLDER 75 ÅR - GIFT MAN Loc 1859 width 3 Ålder 75 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=27 Mean=2.0 St.Dev=2.5
VAR 620 ÅLDER 75 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1862 width 3 Ålder 75 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=1.3 St.Dev=1.8
VAR 621 ÅLDER 75 ÅR - ÄNKLING Loc 1865 width 3 Ålder 75 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 622 ÅLDER 75 ÅR - ÄNKA Loc 1868 width 3 Ålder 75 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=32 Mean=1.8 St.Dev=2.8
VAR 623 ÅLDER 75 ÅR - SKILD MAN Loc 1871 width 3 Ålder 75 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 624 ÅLDER 75 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1874 width 3 Ålder 75 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 625 ÅLDER 76 ÅR - OGIFT MAN Loc 1877 width 3 Ålder 76 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 626 ÅLDER 76 ÅR - OG KVINNA Loc 1880 width 3 Ålder 76 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=0.7 St.Dev=1.5
VAR 627 ÅLDER 76 ÅR - GIFT MAN Loc 1883 width 3 Ålder 76 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=20 Mean=1.7 St.Dev=2.3
VAR 628 ÅLDER 76 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1886 width 3 Ålder 76 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=1.1 St.Dev=1.6
VAR 629 ÅLDER 76 ÅR - ÄNKLING Loc 1889 width 3 Ålder 76 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 630 ÅLDER 76 ÅR - ÄNKA Loc 1892 width 3 Ålder 76 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=29 Mean=1.7 St.Dev=2.7
VAR 631 ÅLDER 76 ÅR - SKILD MAN Loc 1895 width 3 Ålder 76 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 632 ÅLDER 76 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1898 width 3 Ålder 76 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 633 ÅLDER 77 ÅR - OGIFT MAN Loc 1901 width 3 Ålder 77 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 634 ÅLDER 77 ÅR - OG KVINNA Loc 1904 width 3 Ålder 77 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=20 Mean=0.7 St.Dev=1.4
VAR 635 ÅLDER 77 ÅR - GIFT MAN Loc 1907 width 3 Ålder 77 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=1.5 St.Dev=2.1
VAR 636 ÅLDER 77 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1910 width 3 Ålder 77 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 637 ÅLDER 77 ÅR - ÄNKLING Loc 1913 width 3 Ålder 77 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 638 ÅLDER 77 ÅR - ÄNKA Loc 1916 width 3 Ålder 77 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=28 Mean=1.7 St.Dev=2.6
VAR 639 ÅLDER 77 ÅR - SKILD MAN Loc 1919 width 3 Ålder 77 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 640 ÅLDER 77 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1922 width 3 Ålder 77 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 641 ÅLDER 78 ÅR - OGIFT MAN Loc 1925 width 3 Ålder 78 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.3 St.Dev=0.6
VAR 642 ÅLDER 78 ÅR - OG KVINNA Loc 1928 width 3 Ålder 78 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=19 Mean=0.6 St.Dev=1.4
VAR 643 ÅLDER 78 ÅR - GIFT MAN Loc 1931 width 3 Ålder 78 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=1.3 St.Dev=1.8
VAR 644 ÅLDER 78 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1934 width 3 Ålder 78 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.7 St.Dev=1.2
VAR 645 ÅLDER 78 ÅR - ÄNKLING Loc 1937 width 3 Ålder 78 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 646 ÅLDER 78 ÅR - ÄNKA Loc 1940 width 3 Ålder 78 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=23 Mean=1.6 St.Dev=2.5
VAR 647 ÅLDER 78 ÅR - SKILD MAN Loc 1943 width 3 Ålder 78 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 648 ÅLDER 78 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1946 width 3 Ålder 78 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 649 ÅLDER 79 ÅR - OGIFT MAN Loc 1949 width 3 Ålder 79 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 650 ÅLDER 79 ÅR - OG KVINNA Loc 1952 width 3 Ålder 79 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=23 Mean=0.6 St.Dev=1.3
VAR 651 ÅLDER 79 ÅR - GIFT MAN Loc 1955 width 3 Ålder 79 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=17 Mean=1.1 St.Dev=1.7
VAR 652 ÅLDER 79 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1958 width 3 Ålder 79 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 653 ÅLDER 79 ÅR - ÄNKLING Loc 1961 width 3 Ålder 79 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 654 ÅLDER 79 ÅR - ÄNKA Loc 1964 width 3 Ålder 79 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=23 Mean=1.5 St.Dev=2.4
VAR 655 ÅLDER 79 ÅR - SKILD MAN Loc 1967 width 3 Ålder 79 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 656 ÅLDER 79 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1970 width 3 Ålder 79 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 657 ÅLDER 80 ÅR - OGIFT MAN Loc 1973 width 3 Ålder 80 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 658 ÅLDER 80 ÅR - OG KVINNA Loc 1976 width 3 Ålder 80 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.5 St.Dev=1.1
VAR 659 ÅLDER 80 ÅR - GIFT MAN Loc 1979 width 3 Ålder 80 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 660 ÅLDER 80 ÅR -GIFT KVINNA Loc 1982 width 3 Ålder 80 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 661 ÅLDER 80 ÅR - ÄNKLING Loc 1985 width 3 Ålder 80 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 662 ÅLDER 80 ÅR - ÄNKA Loc 1988 width 3 Ålder 80 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=22 Mean=1.4 St.Dev=2.2
VAR 663 ÅLDER 80 ÅR - SKILD MAN Loc 1991 width 3 Ålder 80 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 664 ÅLDER 80 ÅR-SKILD KVINNA Loc 1994 width 3 Ålder 80 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 665 ÅLDER 81 ÅR - OGIFT MAN Loc 1997 width 3 Ålder 81 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 666 ÅLDER 81 ÅR - OG KVINNA Loc 2000 width 3 Ålder 81 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 667 ÅLDER 81 ÅR - GIFT MAN Loc 2003 width 3 Ålder 81 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 668 ÅLDER 81 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2006 width 3 Ålder 81 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 669 ÅLDER 81 ÅR - ÄNKLING Loc 2009 width 3 Ålder 81 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 670 ÅLDER 81 ÅR - ÄNKA Loc 2012 width 3 Ålder 81 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=22 Mean=1.3 St.Dev=2.1
VAR 671 ÅLDER 81 ÅR - SKILD MAN Loc 2015 width 3 Ålder 81 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 672 ÅLDER 81 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2018 width 3 Ålder 81 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 673 ÅLDER 82 ÅR - OGIFT MAN Loc 2021 width 3 Ålder 82 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 674 ÅLDER 82 ÅR - OG KVINNA Loc 2024 width 3 Ålder 82 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=13 Mean=0.4 St.Dev=1.0
VAR 675 ÅLDER 82 ÅR - GIFT MAN Loc 2027 width 3 Ålder 82 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 676 ÅLDER 82 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2030 width 3 Ålder 82 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 677 ÅLDER 82 ÅR - ÄNKLING Loc 2033 width 3 Ålder 82 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 678 ÅLDER 82 ÅR - ÄNKA Loc 2036 width 3 Ålder 82 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=1.2 St.Dev=1.9
VAR 679 ÅLDER 82 ÅR - SKILD MAN Loc 2039 width 3 Ålder 82 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 680 ÅLDER 82 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2042 width 3 Ålder 82 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 681 ÅLDER 83 ÅR - OGIFT MAN Loc 2045 width 3 Ålder 83 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 682 ÅLDER 83 ÅR - OG KVINNA Loc 2048 width 3 Ålder 83 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 683 ÅLDER 83 ÅR - GIFT MAN Loc 2051 width 3 Ålder 83 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 684 ÅLDER 83 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2054 width 3 Ålder 83 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 685 ÅLDER 83 ÅR - ÄNKLING Loc 2057 width 3 Ålder 83 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 686 ÅLDER 83 ÅR - ÄNKA Loc 2060 width 3 Ålder 83 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=18 Mean=1.1 St.Dev=1.8
VAR 687 ÅLDER 83 ÅR - SKILD MAN Loc 2063 width 3 Ålder 83 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 688 ÅLDER 83 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2066 width 3 Ålder 83 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 689 ÅLDER 84 ÅR - OGIFT MAN Loc 2069 width 3 Ålder 84 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 690 ÅLDER 84 ÅR - OG KVINNA Loc 2072 width 3 Ålder 84 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 691 ÅLDER 84 ÅR - GIFT MAN Loc 2075 width 3 Ålder 84 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 692 ÅLDER 84 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2078 width 3 Ålder 84 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 693 ÅLDER 84 ÅR - ÄNKLING Loc 2081 width 3 Ålder 84 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 694 ÅLDER 84 ÅR - ÄNKA Loc 2084 width 3 Ålder 84 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=16 Mean=0.9 St.Dev=1.6
VAR 695 ÅLDER 84 ÅR - SKILD MAN Loc 2087 width 3 Ålder 84 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 696 ÅLDER 84 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2090 width 3 Ålder 84 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 697 ÅLDER 85 ÅR - OGIFT MAN Loc 2093 width 3 Ålder 85 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 698 ÅLDER 85 ÅR - OG KVINNA Loc 2096 width 3 Ålder 85 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 699 ÅLDER 85 ÅR - GIFT MAN Loc 2099 width 3 Ålder 85 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 700 ÅLDER 85 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2102 width 3 Ålder 85 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 701 ÅLDER 85 ÅR - ÄNKLING Loc 2105 width 3 Ålder 85 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 702 ÅLDER 85 ÅR - ÄNKA Loc 2108 width 3 Ålder 85 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=15 Mean=0.8 St.Dev=1.5
VAR 703 ÅLDER 85 ÅR - SKILD MAN Loc 2111 width 3 Ålder 85 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 704 ÅLDER 85 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2114 width 3 Ålder 85 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 705 ÅLDER 86 ÅR - OGIFT MAN Loc 2117 width 3 Ålder 86 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 706 ÅLDER 86 ÅR - OG KVINNA Loc 2120 width 3 Ålder 86 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 707 ÅLDER 86 ÅR - GIFT MAN Loc 2123 width 3 Ålder 86 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.3 St.Dev=0.6
VAR 708 ÅLDER 86 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2126 width 3 Ålder 86 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 709 ÅLDER 86 ÅR - ÄNKLING Loc 2129 width 3 Ålder 86 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.4 St.Dev=0.7
VAR 710 ÅLDER 86 ÅR - ÄNKA Loc 2132 width 3 Ålder 86 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=12 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 711 ÅLDER 86 ÅR - SKILD MAN Loc 2135 width 3 Ålder 86 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 712 ÅLDER 86 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2138 width 3 Ålder 86 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 713 ÅLDER 87 ÅR - OGIFT MAN Loc 2141 width 3 Ålder 87 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 714 ÅLDER 87 ÅR - OG KVINNA Loc 2144 width 3 Ålder 87 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 715 ÅLDER 87 ÅR - GIFT MAN Loc 2147 width 3 Ålder 87 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 716 ÅLDER 87 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2150 width 3 Ålder 87 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 717 ÅLDER 87 ÅR - ÄNKLING Loc 2153 width 3 Ålder 87 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.3 St.Dev=0.6
VAR 718 ÅLDER 87 ÅR - ÄNKA Loc 2156 width 3 Ålder 87 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=21 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 719 ÅLDER 87 ÅR - SKILD MAN Loc 2159 width 3 Ålder 87 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 720 ÅLDER 87 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2162 width 3 Ålder 87 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 721 ÅLDER 88 ÅR - OGIFT MAN Loc 2165 width 3 Ålder 88 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 722 ÅLDER 88 ÅR - OG KVINNA Loc 2168 width 3 Ålder 88 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 723 ÅLDER 88 ÅR - GIFT MAN Loc 2171 width 3 Ålder 88 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 724 ÅLDER 88 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2174 width 3 Ålder 88 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 725 ÅLDER 88 ÅR - ÄNKLING Loc 2177 width 3 Ålder 88 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=6 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 726 ÅLDER 88 ÅR - ÄNKA Loc 2180 width 3 Ålder 88 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=9 Mean=0.4 St.Dev=0.9
VAR 727 ÅLDER 88 ÅR - SKILD MAN Loc 2183 width 3 Ålder 88 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 728 ÅLDER 88 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2186 width 3 Ålder 88 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 729 ÅLDER 89 ÅR - OGIFT MAN Loc 2189 width 3 Ålder 89 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 730 ÅLDER 89 ÅR - OG KVINNA Loc 2192 width 3 Ålder 89 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 731 ÅLDER 89 ÅR - GIFT MAN Loc 2195 width 3 Ålder 89 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 732 ÅLDER 89 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2198 width 3 Ålder 89 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 733 ÅLDER 89 ÅR - ÄNKLING Loc 2201 width 3 Ålder 89 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 734 ÅLDER 89 ÅR - ÄNKA Loc 2204 width 3 Ålder 89 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=14 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 735 ÅLDER 89 ÅR - SKILD MAN Loc 2207 width 3 Ålder 89 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 736 ÅLDER 89 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2210 width 3 Ålder 89 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 737 ÅLDER 90 ÅR - OGIFT MAN Loc 2213 width 3 Ålder 90 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 738 ÅLDER 90 ÅR - OG KVINNA Loc 2216 width 3 Ålder 90 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 739 ÅLDER 90 ÅR - GIFT MAN Loc 2219 width 3 Ålder 90 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 740 ÅLDER 90 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2222 width 3 Ålder 90 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 741 ÅLDER 90 ÅR - ÄNKLING Loc 2225 width 3 Ålder 90 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.4
VAR 742 ÅLDER 90 ÅR - ÄNKA Loc 2228 width 3 Ålder 90 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=8 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 743 ÅLDER 90 ÅR - SKILD MAN Loc 2231 width 3 Ålder 90 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 744 ÅLDER 90 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2234 width 3 Ålder 90 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 745 ÅLDER 91 ÅR - OGIFT MAN Loc 2237 width 3 Ålder 91 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 746 ÅLDER 91 ÅR - OG KVINNA Loc 2240 width 3 Ålder 91 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 747 ÅLDER 91 ÅR - GIFT MAN Loc 2243 width 3 Ålder 91 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 748 ÅLDER 91 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2246 width 3 Ålder 91 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 749 ÅLDER 91 ÅR - ÄNKLING Loc 2249 width 3 Ålder 91 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 750 ÅLDER 91 ÅR - ÄNKA Loc 2252 width 3 Ålder 91 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 751 ÅLDER 91 ÅR - SKILD MAN Loc 2255 width 3 Ålder 91 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 752 ÅLDER 91 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2258 width 3 Ålder 91 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 753 ÅLDER 92 ÅR - OGIFT MAN Loc 2261 width 3 Ålder 92 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 754 ÅLDER 92 ÅR - OG KVINNA Loc 2264 width 3 Ålder 92 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 755 ÅLDER 92 ÅR - GIFT MAN Loc 2267 width 3 Ålder 92 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 756 ÅLDER 92 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2270 width 3 Ålder 92 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 757 ÅLDER 92 ÅR - ÄNKLING Loc 2273 width 3 Ålder 92 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 758 ÅLDER 92 ÅR - ÄNKA Loc 2276 width 3 Ålder 92 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 759 ÅLDER 92 ÅR - SKILD MAN Loc 2279 width 3 Ålder 92 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 760 ÅLDER 92 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2282 width 3 Ålder 92 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 761 ÅLDER 93 ÅR - OGIFT MAN Loc 2285 width 3 Ålder 93 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 762 ÅLDER 93 ÅR - OG KVINNA Loc 2288 width 3 Ålder 93 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 763 ÅLDER 93 ÅR - GIFT MAN Loc 2291 width 3 Ålder 93 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 764 ÅLDER 93 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2294 width 3 Ålder 93 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 765 ÅLDER 93 ÅR - ÄNKLING Loc 2297 width 3 Ålder 93 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 766 ÅLDER 93 ÅR - ÄNKA Loc 2300 width 3 Ålder 93 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 767 ÅLDER 93 ÅR - SKILD MAN Loc 2303 width 3 Ålder 93 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 768 ÅLDER 93 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2306 width 3 Ålder 93 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 769 ÅLDER 94 ÅR - OGIFT MAN Loc 2309 width 3 Ålder 94 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 770 ÅLDER 94 ÅR - OG KVINNA Loc 2312 width 3 Ålder 94 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 771 ÅLDER 94 ÅR - GIFT MAN Loc 2315 width 3 Ålder 94 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 772 ÅLDER 94 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2318 width 3 Ålder 94 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 773 ÅLDER 94 ÅR - ÄNKLING Loc 2321 width 3 Ålder 94 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 774 ÅLDER 94 ÅR - ÄNKA Loc 2324 width 3 Ålder 94 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 775 ÅLDER 94 ÅR - SKILD MAN Loc 2327 width 3 Ålder 94 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 776 ÅLDER 94 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2330 width 3 Ålder 94 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 777 ÅLDER 95 ÅR - OGIFT MAN Loc 2333 width 3 Ålder 95 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 778 ÅLDER 95 ÅR - OG KVINNA Loc 2336 width 3 Ålder 95 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 779 ÅLDER 95 ÅR - GIFT MAN Loc 2339 width 3 Ålder 95 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 780 ÅLDER 95 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2342 width 3 Ålder 95 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 781 ÅLDER 95 ÅR - ÄNKLING Loc 2345 width 3 Ålder 95 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 782 ÅLDER 95 ÅR - ÄNKA Loc 2348 width 3 Ålder 95 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.2
VAR 783 ÅLDER 95 ÅR - SKILD MAN Loc 2351 width 3 Ålder 95 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 784 ÅLDER 95 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2354 width 3 Ålder 95 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 785 ÅLDER 96 ÅR - OGIFT MAN Loc 2357 width 3 Ålder 96 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 786 ÅLDER 96 ÅR - OG KVINNA Loc 2360 width 3 Ålder 96 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 787 ÅLDER 96 ÅR - GIFT MAN Loc 2363 width 3 Ålder 96 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 788 ÅLDER 96 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2366 width 3 Ålder 96 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 789 ÅLDER 96 ÅR - ÄNKLING Loc 2369 width 3 Ålder 96 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 790 ÅLDER 96 ÅR - ÄNKA Loc 2372 width 3 Ålder 96 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=4 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 791 ÅLDER 96 ÅR - SKILD MAN Loc 2375 width 3 Ålder 96 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 792 ÅLDER 96 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2378 width 3 Ålder 96 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 793 ÅLDER 97 ÅR - OGIFT MAN Loc 2381 width 3 Ålder 97 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 794 ÅLDER 97 ÅR - OG KVINNA Loc 2384 width 3 Ålder 97 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 795 ÅLDER 97 ÅR - GIFT MAN Loc 2387 width 3 Ålder 97 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 796 ÅLDER 97 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2390 width 3 Ålder 97 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 797 ÅLDER 97 ÅR - ÄNKLING Loc 2393 width 3 Ålder 97 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 798 ÅLDER 97 ÅR - ÄNKA Loc 2396 width 3 Ålder 97 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 799 ÅLDER 97 ÅR - SKILD MAN Loc 2399 width 3 Ålder 97 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 800 ÅLDER 97 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2402 width 3 Ålder 97 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 801 ÅLDER 98 ÅR - OGIFT MAN Loc 2405 width 3 Ålder 98 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 802 ÅLDER 98 ÅR - OG KVINNA Loc 2408 width 3 Ålder 98 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 803 ÅLDER 98 ÅR - GIFT MAN Loc 2411 width 3 Ålder 98 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 804 ÅLDER 98 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2414 width 3 Ålder 98 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 805 ÅLDER 98 ÅR - ÄNKLING Loc 2417 width 3 Ålder 98 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 806 ÅLDER 98 ÅR - ÄNKA Loc 2420 width 3 Ålder 98 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 807 ÅLDER 98 ÅR - SKILD MAN Loc 2423 width 3 Ålder 98 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 808 ÅLDER 98 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2426 width 3 Ålder 98 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 809 ÅLDER 99 ÅR - OGIFT MAN Loc 2429 width 3 Ålder 99 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 810 ÅLDER 99 ÅR - OG KVINNA Loc 2432 width 3 Ålder 99 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 811 ÅLDER 99 ÅR - GIFT MAN Loc 2435 width 3 Ålder 99 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 812 ÅLDER 99 ÅR -GIFT KVINNA Loc 2438 width 3 Ålder 99 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 813 ÅLDER 99 ÅR - ÄNKLING Loc 2441 width 3 Ålder 99 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 814 ÅLDER 99 ÅR - ÄNKA Loc 2444 width 3 Ålder 99 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 815 ÅLDER 99 ÅR - SKILD MAN Loc 2447 width 3 Ålder 99 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 816 ÅLDER 99 ÅR-SKILD KVINNA Loc 2450 width 3 Ålder 99 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 817 ÅLDER 100 ÅR - OGIFT MAN Loc 2453 width 3 Ålder 100 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 818 ÅLDER 100 ÅR - OG KVINNA Loc 2456 width 3 Ålder 100 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 819 ÅLDER 100 ÅR - GIFT MAN Loc 2459 width 3 Ålder 100 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 820 ÅLDER 100 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2462 width 3 Ålder 100 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 821 ÅLDER 100 ÅR - ÄNKLING Loc 2465 width 3 Ålder 100 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 822 ÅLDER 100 ÅR - ÄNKA Loc 2468 width 3 Ålder 100 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 823 ÅLDER 100 ÅR - SKILD MAN Loc 2471 width 3 Ålder 100 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 824 ÅLDER 100 ÅR-SKILD KVINN Loc 2474 width 3 Ålder 100 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 825 ÅLDER 101 ÅR - OGIFT MAN Loc 2477 width 3 Ålder 101 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 826 ÅLDER 101 ÅR - OG KVINNA Loc 2480 width 3 Ålder 101 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 827 ÅLDER 101 ÅR - GIFT MAN Loc 2483 width 3 Ålder 101 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 828 ÅLDER 101 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2486 width 3 Ålder 101 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 829 ÅLDER 101 ÅR - ÄNKLING Loc 2489 width 3 Ålder 101 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 830 ÅLDER 101 ÅR - ÄNKA Loc 2492 width 3 Ålder 101 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 831 ÅLDER 101 ÅR - SKILD MAN Loc 2495 width 3 Ålder 101 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 832 ÅLDER 101 ÅR-SKILD KVINN Loc 2498 width 3 Ålder 101 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 833 ÅLDER 102 ÅR - OGIFT MAN Loc 2501 width 3 Ålder 102 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 834 ÅLDER 102 ÅR - OG KVINNA Loc 2504 width 3 Ålder 102 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 835 ÅLDER 102 ÅR - GIFT MAN Loc 2507 width 3 Ålder 102 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 836 ÅLDER 102 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2510 width 3 Ålder 102 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 837 ÅLDER 102 ÅR - ÄNKLING Loc 2513 width 3 Ålder 102 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 838 ÅLDER 102 ÅR - ÄNKA Loc 2516 width 3 Ålder 102 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 839 ÅLDER 102 ÅR - SKILD MAN Loc 2519 width 3 Ålder 102 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 840 ÅLDER 102 ÅR-SKILD KVINN Loc 2522 width 3 Ålder 102 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 841 ÅLDER 103 ÅR - OGIFT MAN Loc 2525 width 3 Ålder 103 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 842 ÅLDER 103 ÅR - OG KVINNA Loc 2528 width 3 Ålder 103 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 843 ÅLDER 103 ÅR - GIFT MAN Loc 2531 width 3 Ålder 103 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 844 ÅLDER 103 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2534 width 3 Ålder 103 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 845 ÅLDER 103 ÅR - ÄNKLING Loc 2537 width 3 Ålder 103 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 846 ÅLDER 103 ÅR - ÄNKA Loc 2540 width 3 Ålder 103 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 847 ÅLDER 103 ÅR - SKILD MAN Loc 2543 width 3 Ålder 103 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 848 ÅLDER 103 ÅR-SKILD KVINN Loc 2546 width 3 Ålder 103 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 849 ÅLDER 104 ÅR - OGIFT MAN Loc 2549 width 3 Ålder 104 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 850 ÅLDER 104 ÅR - OG KVINNA Loc 2552 width 3 Ålder 104 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 851 ÅLDER 104 ÅR - GIFT MAN Loc 2555 width 3 Ålder 104 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 852 ÅLDER 104 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2558 width 3 Ålder 104 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 853 ÅLDER 104 ÅR - ÄNKLING Loc 2561 width 3 Ålder 104 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 854 ÅLDER 104 ÅR - ÄNKA Loc 2564 width 3 Ålder 104 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 855 ÅLDER 104 ÅR - SKILD MAN Loc 2567 width 3 Ålder 104 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 856 ÅLDER 104 ÅR-SKILD KVINN Loc 2570 width 3 Ålder 104 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 857 ÅLDER 105 ÅR - OGIFT MAN Loc 2573 width 3 Ålder 105 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 858 ÅLDER 105 ÅR - OG KVINNA Loc 2576 width 3 Ålder 105 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 859 ÅLDER 105 ÅR - GIFT MAN Loc 2579 width 3 Ålder 105 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 860 ÅLDER 105 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2582 width 3 Ålder 105 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 861 ÅLDER 105 ÅR - ÄNKLING Loc 2585 width 3 Ålder 105 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 862 ÅLDER 105 ÅR - ÄNKA Loc 2588 width 3 Ålder 105 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 863 ÅLDER 105 ÅR - SKILD MAN Loc 2591 width 3 Ålder 105 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 864 ÅLDER 105 ÅR-SKILD KVINN Loc 2594 width 3 Ålder 105 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 865 ÅLDER 106 ÅR - OGIFT MAN Loc 2597 width 3 Ålder 106 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 866 ÅLDER 106 ÅR - OG KVINNA Loc 2600 width 3 Ålder 106 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 867 ÅLDER 106 ÅR - GIFT MAN Loc 2603 width 3 Ålder 106 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 868 ÅLDER 106 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2606 width 3 Ålder 106 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 869 ÅLDER 106 ÅR - ÄNKLING Loc 2609 width 3 Ålder 106 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 870 ÅLDER 106 ÅR - ÄNKA Loc 2612 width 3 Ålder 106 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 871 ÅLDER 106 ÅR - SKILD MAN Loc 2615 width 3 Ålder 106 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 872 ÅLDER 106 ÅR-SKILD KVINN Loc 2618 width 3 Ålder 106 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 873 ÅLDER 107 ÅR - OGIFT MAN Loc 2621 width 3 Ålder 107 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 874 ÅLDER 107 ÅR - OG KVINNA Loc 2624 width 3 Ålder 107 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 875 ÅLDER 107 ÅR - GIFT MAN Loc 2627 width 3 Ålder 107 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 876 ÅLDER 107 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2630 width 3 Ålder 107 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 877 ÅLDER 107 ÅR - ÄNKLING Loc 2633 width 3 Ålder 107 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 878 ÅLDER 107 ÅR - ÄNKA Loc 2636 width 3 Ålder 107 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 879 ÅLDER 107 ÅR - SKILD MAN Loc 2639 width 3 Ålder 107 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 880 ÅLDER 107 ÅR-SKILD KVINN Loc 2642 width 3 Ålder 107 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 881 ÅLDER 108 ÅR - OGIFT MAN Loc 2645 width 3 Ålder 108 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 882 ÅLDER 108 ÅR - OG KVINNA Loc 2648 width 3 Ålder 108 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 883 ÅLDER 108 ÅR - GIFT MAN Loc 2651 width 3 Ålder 108 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 884 ÅLDER 108 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2654 width 3 Ålder 108 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 885 ÅLDER 108 ÅR - ÄNKLING Loc 2657 width 3 Ålder 108 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 886 ÅLDER 108 ÅR - ÄNKA Loc 2660 width 3 Ålder 108 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 887 ÅLDER 108 ÅR - SKILD MAN Loc 2663 width 3 Ålder 108 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 888 ÅLDER 108 ÅR-SKILD KVINN Loc 2666 width 3 Ålder 108 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 889 ÅLDER 109 ÅR - OGIFT MAN Loc 2669 width 3 Ålder 109 år - ogift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 890 ÅLDER 109 ÅR - OG KVINNA Loc 2672 width 3 Ålder 109 år - ogift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 891 ÅLDER 109 ÅR - GIFT MAN Loc 2675 width 3 Ålder 109 år - gift man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 892 ÅLDER 109 ÅR-GIFT KVINNA Loc 2678 width 3 Ålder 109 år - gift kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 893 ÅLDER 109 ÅR - ÄNKLING Loc 2681 width 3 Ålder 109 år - änkling Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 894 ÅLDER 109 ÅR - ÄNKA Loc 2684 width 3 Ålder 109 år - änka Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 895 ÅLDER 109 ÅR - SKILD MAN Loc 2687 width 3 Ålder 109 år - skild man Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 896 ÅLDER 109 ÅR-SKILD KVINN Loc 2690 width 3 Ålder 109 år - skild kvinna Valid-n=7372 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0