Variable list


1 SSDstudie NR 0206 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 004 4 ID-Nummer Uppgifter från blankett 1 i självdeklarationen 5 Summa inkomst av tjänst brutto 6 Lön och ersättning, deklarationsuppgift 7 Lön från taxeringsavi och kontrolluppgift 8 Traktamenten och övriga kostnadsersättningar 9 Avdrag under inkomst av tjänst 10 Pension, livränta (deklaranter) 11 Periodiskt understöd 12 Ränta, utdelning m.m. 13 Räntekostnader 14 Extra avdrag 15 Underskott kapital 16 Pensionsförsäkringar 17 Försäkringspremier 18 Periodiskt understöd (avdrag) 19 Livränta (hela beloppet) 20 Försäkringskassan En- eller tvåfamiljsfastighet (1) 21 Län 22 Färdig/Ej färdig 23 Taxeringsvärde eget hem 24 Skuldbelopp statligt eget hem 25 Skuldbelopp övriga eget hem 26 Beräknad intäkt eget hem 27 Kommun 28 Förvärvats/Överlåtits 29 Typkod 30 Månad 31 Räntekostnad eget hem 32 Tomträttsavgäld eget hem 33 Extra avdrag eget hem 34 Nettointäkt eget hem 35 Underskott eget hem 36 Ägande-andel eget hem En- eller tvåfamiljsfastighet (2) 37 Län 38 Färdig/Ej färdig 39 Taxeringsvärde eget hem 40 Skuldbelopp statligt eget hem 41 Skuldbelopp övriga eget hem 42 Beräknad intäkt eget hem 43 Kommun 44 Förvärvats/Överlåtits 45 Typkod 46 Månad 47 Räntekostnad eget hem 48 Tomträttsavgäld eget hem 49 Extra avdrag eget hem 50 Nettointäkt eget hem 51 Underskott eget hem 52 Ägande-andel eget hem En- eller tvåfamiljsfastighet (3) 53 Län 54 Färdig/Ej färdig 55 Taxeringsvärde eget hem 56 Skuldbelopp statligt eget hem 57 Skuldbelopp övriga eget hem 58 Beräknad intäkt eget hem 59 Kommun 60 Förvärvats/Överlåtits 61 Typkod 62 Månad 63 Räntekostnad eget hem 64 Tomträttsavgäld eget hem 65 Extra avdrag eget hem 66 Nettointäkt eget hem 67 Underskott eget hem 68 Ägande-andel eget hem En- eller tvåfamiljsfastighet (4) 69 Län 70 Färdig/Ej färdig 71 Taxeringsvärde eget hem 72 Skuldbelopp statligt eget hem 73 Skuldbelopp övriga eget hem 74 Beräknad intäkt eget hem 75 Kommun 76 Förvärvats/Överlåtits 77 Typkod 78 Månad 79 Räntekostnad eget hem 80 Tomträttsavgäld eget hem 81 Extra avdrag eget hem 82 Nettointäkt eget hem 83 Underskott eget hem 84 Ägande-andel eget hem Fritidsfastighet (1) 85 Län 86 Färdig/Ej färdig 87 Taxeringsvärde fritidsfastighet 88 Skuldbelopp statligt fritidsfastighet 89 Skuldbelopp övriga fritidsfastighet 90 Beräknad intäkt fritidsfastighet 91 Kommun 92 Förvärvats/Överlåtits 93 Typkod 94 Månad 95 Räntekostnad fritidsfastighet 96 Tomträttsavgäld fritidsfastighet 97 Extra avdrag fritidsfastighet 98 Nettointäkt fritidsfastighet 99 Underskott fritidsfastighet 100 Ägande-andel fritidsfastighet Fritidsfastighet (2) 101 Län 102 Färdig/Ej färdig 103 Taxeringsvärde fritidsfastighet 104 Skuldbelopp statligt fritidsfastighet 105 Skuldbelopp övriga fritidsfastighet 106 Beräknad intäkt fritidsfastighet 107 Kommun 108 Förvärvats/Överlåtits 109 Typkod 110 Månad 111 Räntekostnad fritidsfastighet 112 Tomträttsavgäld fritidsfastighet 113 Extra avdrag fritidsfastighet 114 Nettointäkt fritidsfastighet 115 Underskott fritidsfastighet 116 Ägande-andel fritidsfastighet Fritidsfastighet (3) 117 Län 118 Färdig/Ej färdig 119 Taxeringsvärde fritidsfastighet 120 Skuldbelopp statligt fritidsfastighet 121 Skuldbelopp övriga fritidsfastighet 122 Beräknad intäkt fritidsfastighet 123 Kommun 124 Förvärvats/Överlåtits 125 Typkod 126 Månad 127 Räntekostnad fritidsfastighet 128 Tomträttsavgäld fritidsfastighet 129 Extra avdrag fritidsfastighet 130 Nettointäkt fritidsfastighet 131 Underskott fritidsfastighet 132 Ägande-andel fritidsfastighet Fritidsfastighet (4) 133 Län 134 Färdig/Ej färdig 135 Taxeringsvärde fritidsfastighet 136 Skuldbelopp statligt fritidsfastighet 137 Skuldbelopp övriga fritidsfastighet 138 Beräknad intäkt fritidsfastighet 139 Kommun 140 Förvärvats/Överlåtits 141 Typkod 142 Månad 143 Räntekostnad fritidsfastighet 144 Tomträttsavgäld fritidsfastighet 145 Extra avdrag fritidsfastighet 146 Nettointäkt fritidsfastighet 147 Underskott fritidsfastighet 148 Ägande-andel fritidsfastighet Övrigt från självdeklarationen 149 Årsarbetstid 150 Näringsgren 151 Yrkesställning och socioekonomisk kod 152 Yrke Hyresfastighet (1) 153 Avgäld hyresfastighet 154 Sjukpenning 155 Koncernbidrag hyresfastighet (intäkter) 156 Ränta hyresfastighet 157 Utgifter för försäkringar hyresfastighet 158 Koncernbidrag hyresfastighet (kostnader) 159 Nettointäkt hyresfastighet 160 Andel av nettointäkt hyresfastighet 161 Underskott hyresfastighet 162 Andel av underskott hyresfastighet 163 Procentandel av intäkt/underskott hyresfastighet Hyresfastighet (2) 164 Avgäld hyresfastighet 165 Sjukpenning 166 Koncernbidrag hyresfastighet (intäkter) 167 Ränta hyresfastighet 168 Utgifter för försäkringar hyresfastighet 169 Koncernbidrag hyresfastighet (kostnader) 170 Nettointäkt hyresfastighet 171 Andel av nettointäkt hyresfastighet 172 Underskott hyresfastighet 173 Andel av underskott hyresfastighet 174 Procentandel av intäkt/underskott hyresfastighet Jordbruksfastighet (1) 175 Klassning jordbruksfastighet 176 Upplåtelse av avverkningsrätt 177 Uttag från skogskonto 178 Arrendeintäkt 179 Ersättning för rätt till sten, torv, grus m.m. 180 Ersättning för rätt til bete, jakt, fiske m.m. 181 Bidrag av statsmedel och övriga intäkter 182 Återfört särskilt investeringsavdrag 183 Nettointäkt av jordbruksfastighet 184 Andel av nettointäkt 185 Undantagsförmåner 186 Försäkringsavgifter och övriga kostnader 187 Arrendekostnad 188 Räntekostnader 189 Värdeminskning av skog och naturtillgångar 190 Insättning på skogskonto 191 Insättning på investeringskonto 192 Särskilt investeringsavdrag 193 Underskott 194 Andel av underskott 195 Sjukpenning 196 Procentandel av intäkt/underskott 197 Ränteintäkter Jordbruksfastighet (2) 198 Klassning jordbruksfastighet 199 Upplåtelse av avverkningsrätt 200 Uttag från skogskonto 201 Arrendeintäkt 202 Ersättning för rätt till sten, torv, grus m.m. 203 Ersättning för rätt til bete, jakt, fiske m.m. 204 Bidrag av statsmedel och övriga intäkter 205 Återfört särskilt investeringsavdrag 206 Nettointäkt av jordbruksfastighet 207 Andel av nettointäkt 208 Undantagsförmåner 209 Försäkringsavgifter och övriga kostnader 210 Arrendekostnad 211 Räntekostnader 212 Värdeminskning av skog och naturtillgångar 213 Insättning på skogskonto 214 Insättning på investeringskonto 215 Särskilt investeringsavdrag 216 Underskott 217 Andel av underskott 218 Sjukpenning 219 Procentandel av intäkt/underskott 220 Ränteintäkter Jordbruksfastighet (3) 221 Klassning jordbruksfastighet 222 Upplåtelse av avverkningsrätt 223 Uttag från skogskonto 224 Arrendeintäkt 225 Ersättning för rätt till sten, torv, grus m.m. 226 Ersättning för rätt til bete, jakt, fiske m.m. 227 Bidrag av statsmedel och övriga intäkter 228 Återfört särskilt investeringsavdrag 229 Nettointäkt av jordbruksfastighet 230 Andel av nettointäkt 231 Undantagsförmåner 232 Försäkringsavgifter och övriga kostnader 233 Arrendekostnad 234 Räntekostnader 235 Värdeminskning av skog och naturtillgångar 236 Insättning på skogskonto 237 Insättning på investeringskonto 238 Särskilt investeringsavdrag 239 Underskott 240 Andel av underskott 241 Sjukpenning 242 Procentandel av intäkt/underskott 243 Ränteintäkter Jordbruksfastighet (4) 244 Klassning jordbruksfastighet 245 Upplåtelse av avverkningsrätt 246 Uttag från skogskonto 247 Arrendeintäkt 248 Ersättning för rätt till sten, torv, grus m.m. 249 Ersättning för rätt til bete, jakt, fiske m.m. 250 Bidrag av statsmedel och övriga intäkter 251 Återfört särskilt investeringsavdrag 252 Nettointäkt av jordbruksfastighet 253 Andel av nettointäkt 254 Undantagsförmåner 255 Försäkringsavgifter och övriga kostnader 256 Arrendekostnad 257 Räntekostnader 258 Värdeminskning av skog och naturtillgångar 259 Insättning på skogskonto 260 Insättning på investeringskonto 261 Särskilt investeringsavdrag 262 Underskott 263 Andel av underskott 264 Sjukpenning 265 Procentandel av intäkt/underskott 266 Ränteintäkter Rörelse (1) 267 Klassning 268 Övriga intäkter 269 Särskilt investeringsavdrag (intäkt) 270 Nettointäkt 271 Andel av nettointäkt 272 Arrendekostnad 273 Räntekostnader 274 Försäkringsavgifter och övriga kostnader 275 Värdeminskning av patenträtter och naturtillgångar 276 Särskilda avdrag 277 Underskott 278 Andel av underskott 279 Sjukpenning 280 Procentandel av intäkt/underskott 281 Vinst vid avyttring av inventarier 282 Arrendeintäkt 283 Ränteintäkter Rörelse (2) 284 Klassning 285 Övriga intäkter 286 Särskilt investeringsavdrag (intäkt) 287 Nettointäkt 288 Andel av nettointäkt 289 Arrendekostnad 290 Räntekostnader 291 Försäkringsavgifter och övriga kostnader 292 Värdeminskning av patenträtter och naturtillgångar 293 Särskilda avdrag 294 Underskott 295 Andel av underskott 296 Sjukpenning 297 Procentandel av intäkt/underskott 298 Vinst vid avyttring av inventarier 299 Arrendeintäkt 300 Ränteintäkter Rörelse (3) 301 Klassning 302 Övriga intäkter 303 Särskilt investeringsavdrag (intäkt) 304 Nettointäkt 305 Andel av nettointäkt 306 Arrendekostnad 307 Räntekostnader 308 Försäkringsavgifter och övriga kostnader 309 Värdeminskning av patenträtter och naturtillgångar 310 Särskilda avdrag 311 Underskott 312 Andel av underskott 313 Sjukpenning 314 Procentandel av intäkt/underskott 315 Vinst vid avyttring av inventarier 316 Arrendeintäkt 317 Ränteintäkter Rörelse (4) 318 Klassning 319 Övriga intäkter 320 Särskilt investeringsavdrag (intäkt) 321 Nettointäkt 322 Andel av nettointäkt 323 Arrendekostnad 324 Räntekostnader 325 Försäkringsavgifter och övriga kostnader 326 Värdeminskning av patenträtter och naturtillgångar 327 Särskilda avdrag 328 Underskott 329 Andel av underskott 330 Sjukpenning 331 Procentandel av intäkt/underskott 332 Vinst vid avyttring av inventarier 333 Arrendeintäkt 334 Ränteintäkter Uppgifter från skönstaxering 335 Inkomst av tjänst vid skönstaxering 336 Inkomst av kapital vid skönstaxering 337 Skönstaxering - annan fastighet än jordbruksfastighet 338 Skönstaxering jordbruksfastighet 339 Skönstaxering rörelse 340 Sammanräknad inkomst vid skönstaxering 341 Underskott i förvärvskälla vid skönstaxering

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0206              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0206


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 004 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. GRUNDREGISTER 002. INDIVIDREGISTER 003. HUSHÅLLSREGISTER 004. DEKLARATIONSREGISTER
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-NUMMER.
VAR 5 S:A INK TJ BRUTTO ISU116 Loc 16 width 6 MD=999999 SUMMA INKOMST AV TJÄNST BRUTTO. Variabeln utgör summan av alla inkomster under inkomst av tjänst: lön + ersättning, kostnadsersättning, pension, livränta och periodiskt understöd. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 2776 Valid-n=15664 Min=0 Max=798488 Mean=38186.9 St.Dev=0.0
VAR 6 LÖN + ERSÄTTNING ILN111 Loc 22 width 6 MD=999999 LÖN OCH ERSÄTTNING, DEKLARATIONSUPPGIFT. Förutom lön och andra förmåner från arbetsgivaren ingår vissa ersättningar som utbetalas av annan än arbetsgivaren, t.ex. arbetslöshetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 4195 Valid-n=14245 Min=0 Max=797951 Mean=39048.6 St.Dev=0.0
VAR 7 LÖN TAXAVI K-UPPG ILN112 Loc 28 width 5 MD=99999 LÖN FRÅN TAXERINGSAVI OCH KONTROLLUPPGIFT. Variabeln används för att beräkna lön för individer som saknar deklarationsuppgifter. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 17805 Valid-n=635 Min=0 Max=39320 Mean=1974.6 St.Dev=0.0
VAR 8 KOSTN.ERS. ILN103 Loc 33 width 5 MD=99999 TRAKTAMENTEN OCH ÖVRIGA KOSTNADSERSÄTTNINGAR. Resekostnads, traktaments- och representationskostnadsersättningar i enskild tjänst som utbetalas av arbetsgivaren för utgifter i samband med arbetet. Ersättning som för vardera inkomstslag understiger 500 kr,eller för traktamenten som visserligen överstiger 500 kr men inte avser mer än 24 dagar, uppges inte på kontrolluppgift. Det innebär att de inte heller behöver upptas i deklarationen som intäkt. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 15740 Valid-n=2700 Min=0 Max=89536 Mean=4720.1 St.Dev=0.0
VAR 9 AVDRAG TJÄNST ILN105 Loc 38 width 5 MD=99999 AVDRAG UNDER INKOMST AV TJÄNST. Variabeln innehåller avdrag för omkostnader i samband med arbetet, såsom avdrag för kostnader för resor till och från arbetet med bil eller allmänna kommunikationsmedel, för bilkostnader i tjänst med egen bil, för fördyrade levnadskostnader vid resa i tjänsten samt övriga kostnader som är nödvändiga för att kunna fullgöra sitt arbete. Oberoende av om omkostnaderna för inkomstens förvärvande understigit 100 kr eller om inga kostnader alls förekommit erhålls ett schablonavdrag om 100 kr. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 3067 Valid-n=15373 Min=0 Max=93836 Mean=1824.2 St.Dev=0.0
VAR 10 PENSION,LIVRÄNTA ITP103 Loc 43 width 6 MD=999999 PENSION, LIVRÄNTA (DEKLARANTER).Variabeln hämtas från deklarationen för samtliga deklaranter. Innehåller följande typer av pension: ålderspension, hustrutillägg, barntillägg, pensionstillskott, ATP, privata pensioner. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 16343 Valid-n=2097 Min=0 Max=125620 Mean=13653.2 St.Dev=0.0
VAR 11 PER. UNDERSTÖD ITP104 Loc 49 width 5 MD=99999 PERIODISKT UNDERSTÖD. Huvudregeln för periodiskt understöd är att mottagaren beskattar för understödet i den mån utgivaren medges avdrag. Underhållsbidrag är inte skattepliktig inkomst. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18329 Valid-n=111 Min=0 Max=38700 Mean=5004.3 St.Dev=0.0
VAR 12 RÄNTA IKA105 Loc 54 width 6 MD= 0 RÄNTA, UTDELNING M.M. Variabeln utgör summan av ränta på bankmedel, utdelning på aktier, ränta på andra fordringar, inkomst av uthyrd bostadsrättslägenhet och ränta på överskjutande preliminärskatt. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 7073 Valid-n=11367 Min=1 Max=322103 Mean=1985.5 St.Dev=0.0
VAR 13 RÄNTEKOSTNADER IKA106 Loc 60 width 6 MD=999999 RÄNTEKOSTNADER. Variabeln innehåller skuldränta, förvaltningskostnader samt underskott av uthyrd bostadsrättslägenhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 12149 Valid-n=6291 Min=0 Max=171608 Mean=1489.6 St.Dev=0.0
VAR 14 EXTRA AVDRAG IKA109 Loc 66 width 4 MD= 0 EXTRA AVDRAG. Om överskott uppkommer under inkomst av kapital får man göra ett extra avdrag. Det extra avdraget får inte överstiga överskottet.För ensamstående är avdraget högst 800 kr och för makar gemensamt 1.600 kr. Make får tillgodogöra sig avdrag som den andre maken inte kan utnyttja. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 9736 Valid-n=8704 Min=1 Max=1600 Mean=700.1 St.Dev=0.0
VAR 15 UNDERSKOTT IKA108 Loc 70 width 6 MD=999999 UNDERSKOTT KAPITAL.Underskott av kapital uppkommer då avdragen (skuldränta o.d.) överstiger redovisade ränteintäkter. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 14852 Valid-n=3588 Min=0 Max=166008 Mean=1675.1 St.Dev=0.0
VAR 16 PENSIONSFÖRS. IAV101 Loc 76 width 6 MD= 0 PENSIONSFÖRSÄKRINGAR. Avdrag får göras för egen pensionsförsäkring och sådan som ägs av omyndiga barn. Begränsningar finns, t.ex. pensionsförsäkring som tagits i utomlands bedriven försäkringsrörelse kräver dispens av RSV. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 17040 Valid-n=1400 Min=17 Max=402632 Mean=7342.7 St.Dev=0.0
VAR 17 FÖRS.PREMIER IAV110 Loc 82 width 5 MD=99999 FÖRSÄKRINGSPREMIER. Som allmänt avdrag får avdrag göras för avgifter som erlagts för kapitalförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, annan sjuk- och olycksfallsförsäkring samt för avgifter till sjukkassa för begravningshjälp. Avdragsrätten gäller för försäkringar som ägs av den skattskyldige, hans make eller barn (under 18 år). Avdraget får inte överstiga 250 kr för ensamstående och 500 kr för makar. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 7057 Valid-n=11383 Min=0 Max=12645 Mean=304.0 St.Dev=0.0
VAR 18 PER.UND.ST.(AVDR) ITN101 Loc 87 width 5 MD= 0 PERIODISKT UNDERSTÖD (AVDRAG). Underhållsbidrag till barn under 18 år, max. 2.500 kr för varje barn. Avdrag medges MED UTGIVET belopp för periodiska utbetalningar: till make eller förutvarande make; till tidigare anställd; till sådant som avser skadestånd; till livränta eller liknande vid förvärv av egendom genom köp,byte eller liknande;pga föreskrift i testamente;från juridisk person. För annat periodiskt understöd medges avdrag med högst 5.000 kr per mottagare. Om givaren varit gift och levt tillsammans med sin make/maka medges avdrag för dem båda gemensamt med 5.000 kr per mottagare. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 17691 Valid-n=749 Min=50 Max=59834 Mean=3625.6 St.Dev=0.0
VAR 19 LIVRÄNTA ILN902 Loc 92 width 5 MD= 0 LIVRÄNTA (HELA BELOPPET). Variabeln innehåller livränta, både skattefri och skattepliktig del. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18133 Valid-n=307 Min=18 Max=41839 Mean=4547.0 St.Dev=0.0
VAR 20 FÖRSÄKRINGSKASSAN ITP105 Loc 97 width 5 MD=99999 FÖRSÄKRINGSKASSAN. All ersättning från försäkringskassan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 10376 Valid-n=8064 Min=0 Max=59262 Mean=3197.6 St.Dev=0.0
VAR 21 LÄN KFA1011 Loc 102 width 2 MD= 0 LÄN. Länskod för det län i vilken fastigheten (egna hem) är belägen. Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 Frek: 13447 832 137 112 224 184 119 175 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 33 115 213 453 175 412 270 175 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 179 155 139 176 152 159 77 156 Kod: 25 Frek: 171
VAR 22 FÄRDIG/EJ FÄRDIG KFA1041 Loc 104 width 1 FÄRDIG/EJ FÄRDIG. Anger om bebyggelsen på fastigheten vid årets utgång var färdig eller ej. 1. Ej färdig 2. Färdig fastighet eller ej fastighet Kod: 1 2 Frek: 96 18344
VAR 23 TAXERINGSVÄRDE FPR1011 Loc 105 width 6 MD= 0 TAXERINGSVÄRDE EGET HEM. Vid allmän fastighetstaxering, som äger rum ungefär vart 5:e år, taxeras samtliga fastigheter. Under mellanliggande period sker årliga särskilda fastighetstaxeringar av ny- eller ombyggda byggnader etc. Senaste allmänna taxering har ägt rum 1975. En fastighets taxeringsvärde skall bestämmas till 75% av fastighetens marknadsvärde. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 13447 Valid-n=4993 Min=667 Max=536000 Mean=122099.1 St.Dev=0.0
VAR 24 STATLIG SKULD FPR1021 Loc 111 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP STATLIGT EGET HEM. Variabeln avser skuldbeloppet på statliga lån för eget hem. Statliga lån beviljas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden och utgör max 25% av det totala lånebeloppet vid nybyggnation. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 16897 Valid-n=1543 Min=30 Max=244751 Mean=29448.7 St.Dev=0.0
VAR 25 SKULD ÖVRIG FPR1031 Loc 117 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP ÖVRIGA EGET HEM. Variabeln avser skuldbeloppet på andra lån, ej statliga, för eget hem. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 14685 Valid-n=3755 Min=200 Max=750878 Mean=96294.3 St.Dev=0.0
VAR 26 BER INTÄKT IFA1011 Loc 123 width 5 MD= 0 BERÄKNAD INTÄKT EGET HEM. Som bruttointäkt av en- och tvåfamiljsfastighet tas viss procent av taxeringsvärdet upp. Intäkten beräknas till 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 200.000 kr, 4% av den del som överstiger 200.000 kr men inte 250.000 kr, 8% av den del som överstiger 250.000 kr men inte 300.000 kr och till 10% av den del som överstiger 300.000 kr. Har fastigheten innehafts kortare tid än ett år reduceras intäkten med hänsyn till innehavstid. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 13478 Valid-n=4962 Min=7 Max=24500 Mean=2190.1 St.Dev=0.0
VAR 27 KOMMUN KFA1021 Loc 128 width 2 MD= 0 KOMMUN. Kommunkod för den kommun i vilken fastigheten (eget hem) är belägen. Måste tolkas i samband med V21. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 13447 35 27 9 20 23 5 20 Kod: 8 9 10 12 13 14 15 17 Frek: 1 7 4 7 25 44 50 21 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 6 26 17 74 9 78 30 26 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 64 55 7 14 31 17 9 33 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 43 Frek: 12 18 26 24 26 22 9 5 Kod: 52 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 8 162 116 184 128 31 63 32 Kod: 67 68 80 81 82 83 84 85 Frek: 32 11 1302 512 407 393 274 139 Kod: 86 87 88 91 92 Frek: 136 64 40 14 9
VAR 28 FÖRV./ÖVERL. KFA1051 Loc 130 width 1 FÖRVÄRVATS/ÖVERLÅTITS. Anger om fastigheten förvärvats eller överlåtits under inkomståret. 1. Förvärvats under inkomståret 2. Överlåtits under inkomståret 3. Inga förändringar eller ingen fastighet Kod: 1 2 3 Frek: 487 173 17780
VAR 29 TYPKOD KFA1031 Loc 131 width 2 MD= 0 TYPKOD. Vid fastighetstaxering åsätts varje taxeringsenhet en typkod. Den anger sådan taxeringsenhets avsedda eller pågående användning. 10. Okänd småhusenhet 11. Småhusenhet som består av tomtmark till permanentbostad 12. Småhusenhet som består av tomtmark till fritidshus 13. Enfamiljsfastighet 14. Tvåfamiljsfastighet 15. Kedjehus 18. Annat småhus ex.lanthandel 00. Ej fastighet Kod: 0 10 11 12 13 14 15 18 Frek: 14056 9 81 44 3462 196 547 45
VAR 30 MÅNAD KFA1061 Loc 133 width 2 MD= 0 MÅNAD. Anger månad då fastigheten (eget hem) förvärvats eller överlåtits.Se V28. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 17780 34 49 52 49 49 72 95 Kod: 8 9 10 11 12 Frek: 56 38 81 37 48
VAR 31 RÄNTEKOSTNAD IFA1021 Loc 135 width 5 MD= 0 RÄNTEKOSTNAD EGET HEM. Avser ränta på hela skuldbeloppet (statligt och övrigt) efter avdrag för ev räntebidrag eller eftergiven del av räntelån. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 14439 Valid-n=4001 Min=14 Max=41757 Mean=7871.4 St.Dev=0.0
VAR 32 TOMTRÄTTSAVGÄLD IFA1051 Loc 140 width 4 MD= 0 TOMTRÄTTSAVGÄLD EGET HEM. Tomträtt är en särskild form för upplåtelse av nyttjanderätten på obestämd tid till mark som är i allmänhetens ägo. Tomträttsavgälden får dras av från intäkt av en- och tvåfamiljsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18133 Valid-n=307 Min=16 Max=3092 Mean=695.6 St.Dev=590.8
VAR 33 EXTRA AVDRAG IFA1061 Loc 144 width 4 MD= 0 EXTRA AVDRAG EGET HEM. Ägare till en- eller tvåfamiljsfastighet som blivit mantalsskriven på fastigheten för inkomst- och/eller taxeringsåret erhåller ett extra avdrag med 1000 kr för helt år. Avdraget får dock uppgå till högst den redovisade intäkten av fastigheten. Äger man endast del av fastigheten, jämkas avdraget i motsvarande mån. Samma sak sker om man ägt fastigheten endast en del av inkomståret. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 14066 Valid-n=4374 Min=7 Max=1000 Mean=848.2 St.Dev=0.0
VAR 34 NETTOINTÄKT IFA1071 Loc 148 width 5 MD= 0 NETTOINTÄKT EGET HEM. Intäkter minus avdrag för fastigheten. Som intäkter upptas beräknad intäkt och som avdrag ev ränta, tomträttsavgäld och extra avdrag. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 17449 Valid-n=991 Min=1 Max=13208 Mean=927.8 St.Dev=0.0
VAR 35 UNDERSKOTT IFA1081 Loc 153 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT EGET HEM. Underskott uppkommer då avdragen för fastigheten är större än intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 14607 Valid-n=3833 Min=2 Max=39934 Mean=6658.5 St.Dev=0.0
VAR 36 ÄGANDE-ANDEL KFA1071 Loc 158 width 3 MD= 0 or GE 999 ÄGANDE-ANDEL EGET HEM. Anger hur många procent av fastigheten (eget hem) som ägs av individen. Genom att multiplicera denna variabel med taxeringsvärdet får man fram individens ägande i kronor. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 Frek: 9 1 2 1 5 3 2 6 Kod: 9 10 11 12 13 15 17 19 Frek: 7 3 2 1 1 2 3 2 Kod: 22 24 25 26 27 29 30 31 Frek: 2 2 2 2 2 1 1 2 Kod: 33 34 39 40 41 42 44 45 Frek: 15 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 49 50 55 57 58 59 60 64 Frek: 2 797 1 1 1 1 3 1 Kod: 66 67 68 70 72 73 75 77 Frek: 3 2 2 3 1 2 3 2 Kod: 80 82 84 86 87 88 89 90 Frek: 2 3 2 1 1 2 1 8 Kod: 91 93 94 95 96 97 98 99 Frek: 6 2 3 6 1 2 1 1 Kod: 100 999 Frek: 4048 13437
VAR 37 LÄN KFA1012 Loc 161 width 2 MD= 0 LÄN. Länskod för det län i vilken fastigheten (egna hem) är belägen. Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 Frek: 18044 66 12 11 26 5 6 16 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 3 7 20 34 21 38 16 9 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 18 11 12 13 9 13 9 9 Kod: 25 Frek: 12
VAR 38 FÄRDIG/EJ FÄRDIG KFA1042 Loc 163 width 1 FÄRDIG/EJ FÄRDIG. Anger om bebyggelsen på fastigheten vid årets utgång var färdig eller ej. 1. Ej färdig 2. Färdig fastighet eller ej fastighet Kod: 1 2 Frek: 21 18419
VAR 39 TAXERINGSVÄRDE FPR1012 Loc 164 width 6 MD= 0 TAXERINGSVÄRDE EGET HEM. Vid allmän fastighetstaxering, som äger rum ungefär vart 5:e år, taxeras samtliga fastigheter. Under mellanliggande period sker årliga särskilda fastighetstaxeringar av ny- eller ombyggda byggnader etc. Senaste allmänna taxering har ägt rum 1975. En fastighets taxeringsvärde skall bestämmas till 75% av fastighetens marknadsvärde. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18043 Valid-n=397 Min=357 Max=410000 Mean=74871.5 St.Dev=0.0
VAR 40 STATLIG SKULD FPR1022 Loc 170 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP STATLIGT EGET HEM. Variabeln avser skuldbeloppet på statliga lån för eget hem. Statliga lån beviljas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden och utgör max 25% av det totala lånebeloppet vid nybyggnation. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18415 Valid-n=25 Min=6418 Max=162680 Mean=34745.7 St.Dev=0.0
VAR 41 SKULD ÖVRIG FPR1032 Loc 176 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP ÖVRIGA EGET HEM. Variabeln avser skuldbeloppet på andra lån, ej statliga, för eget hem. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18261 Valid-n=179 Min=600 Max=893000 Mean=112137.6 St.Dev=0.0
VAR 42 BER INTÄKT IFA1012 Loc 182 width 5 MD= 0 BERÄKNAD INTÄKT EGET HEM. Som bruttointäkt av en- och tvåfamiljsfastighet tas viss procent av taxeringsvärdet upp. Intäkten beräknas till 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 200.000 kr, 4% av den del som överstiger 200.000 kr men inte 250.000 kr, 8% av den del som överstiger 250.000 kr men inte 300.000 kr och till 10% av den del som överstiger 300.000 kr. Har fastigheten innehafts kortare tid än ett år reduceras intäkten med hänsyn till innehavstid. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18049 Valid-n=391 Min=7 Max=15000 Mean=998.7 St.Dev=1455.1
VAR 43 KOMMUN KFA1022 Loc 187 width 2 MD= 0 KOMMUN. Kommunkod för den kommun i vilken fastigheten (eget hem) är belägen. Måste tolkas i samband med V37. Kod: 0 1 2 6 7 12 13 14 Frek: 18044 4 1 1 1 1 5 1 Kod: 15 17 19 20 21 22 23 24 Frek: 6 1 5 4 7 1 4 1 Kod: 25 26 27 29 30 32 33 34 Frek: 1 4 3 1 2 2 6 2 Kod: 35 36 37 38 39 60 61 62 Frek: 2 1 1 1 1 17 17 13 Kod: 63 64 65 66 67 68 80 81 Frek: 7 1 2 6 4 4 85 34 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 92 Frek: 40 26 30 8 9 7 14 2
VAR 44 FÖRV./ÖVERL. KFA1052 Loc 189 width 1 FÖRVÄRVATS/ÖVERLÅTITS. Anger om fastigheten förvärvats eller överlåtits under inkomståret. 1. Förvärvats under inkomståret 2. Överlåtits under inkomståret 3. Inga förändringar eller ingen fastighet Kod: 1 2 3 Frek: 94 75 18271
VAR 45 TYPKOD KFA1032 Loc 190 width 2 MD= 0 TYPKOD. Vid fastighetstaxering åsätts varje taxeringsenhet en typkod. Den anger sådan taxeringsenhets avsedda eller pågående användning. 10. Okänd småhusenhet 11. Småhusenhet som består av tomtmark till permanentbostad 12. Småhusenhet som består av tomtmark till fritidshus 13. Enfamiljsfastighet 14. Tvåfamiljsfastighet 15. Kedjehus 18. Annat småhus ex.lanthandel 00. Ej fastighet Kod: 0 10 11 12 13 14 15 18 Frek: 18218 7 20 18 138 18 16 5
VAR 46 MÅNAD KFA1062 Loc 192 width 2 MD= 0 MÅNAD. Anger månad då fastigheten (eget hem) förvärvats eller överlåtits.Se V44. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 18271 9 14 6 9 11 20 22 Kod: 8 9 10 11 12 Frek: 10 15 19 10 24
VAR 47 RÄNTEKOSTNAD IFA1022 Loc 194 width 5 MD= 0 RÄNTEKOSTNAD EGET HEM. Avser ränta på hela skuldbeloppet (statligt och övrigt) efter avdrag för ev räntebidrag eller eftergiven del av räntelån. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18237 Valid-n=203 Min=38 Max=33561 Mean=5778.0 St.Dev=0.0
VAR 48 TOMTRÄTTSAVGÄLD IFA1052 Loc 199 width 4 MD= 0 TOMTRÄTTSAVGÄLD EGET HEM. Tomträtt är en särskild form för upplåtelse av nyttjanderätten på obestämd tid till mark som är i allmänhetens ägo. Tomträttsavgälden får dras av från intäkt av en- och tvåfamiljsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18431 Valid-n=9 Min=10 Max=1298 Mean=382.8 St.Dev=432.4
VAR 49 EXTRA AVDRAG IFA1062 Loc 203 width 4 MD= 0 EXTRA AVDRAG EGET HEM. Ägare till en- eller tvåfamiljsfastighet som blivit mantalsskriven på fastigheten för inkomst- och/eller taxeringsåret erhåller ett extra avdrag med 1000 kr för helt år. Avdraget får dock uppgå till högst den redovisade intäkten av fastigheten. Äger man endast del av fastigheten, jämkas avdraget i motsvarande mån. Samma sak sker om man ägt fastigheten endast en del av inkomståret. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18329 Valid-n=111 Min=40 Max=1000 Mean=494.8 St.Dev=324.8
VAR 50 NETTOINTÄKT IFA1072 Loc 207 width 4 MD= 0 NETTOINTÄKT EGET HEM. Intäkter minus avdrag för fastigheten. Som intäkter upptas beräknad intäkt och som avdrag ev ränta, tomträttsavgäld och extra avdrag. Om underskott uppkommer sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18233 Valid-n=207 Min=7 Max=5333 Mean=573.9 St.Dev=732.9
VAR 51 UNDERSKOTT IFA1082 Loc 211 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT EGET HEM. Underskott uppkommer då avdragen för fastigheten är större än intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18264 Valid-n=176 Min=11 Max=31700 Mean=5496.6 St.Dev=0.0
VAR 52 ÄGANDE-ANDEL KFA1072 Loc 216 width 3 MD=999 ÄGANDE-ANDEL EGET HEM. Anger hur många procent av fastigheten (eget hem) som ägs av individen. Genom att multiplicera denna variabel med taxeringsvärdet får man fram individens ägande i kronor. Kod: 33 50 55 66 67 100 999 Frek: 2 46 1 1 1 346 18043
VAR 53 LÄN KFA1013 Loc 219 width 2 MD= 0 LÄN. Länskod för det län i vilken fastigheten (egna hem) är belägen. Kod: 0 1 5 8 9 11 12 13 Frek: 18392 9 2 4 1 3 3 2 Kod: 14 15 16 17 19 20 22 23 Frek: 6 2 1 2 2 4 2 1 Kod: 24 25 Frek: 3 1
VAR 54 FÄRDIG/EJ FÄRDIG KFA1043 Loc 221 width 1 FÄRDIG/EJ FÄRDIG. Anger om bebyggelsen på fastigheten vid årets utgång var färdig eller ej. 1. Ej färdig 2. Färdig fastighet eller ej fastighet Kod: 1 2 Frek: 4 18436
VAR 55 TAXERINGSVÄRDE FPR1013 Loc 222 width 6 MD= 0 TAXERINGSVÄRDE EGET HEM. Vid allmän fastighetstaxering, som äger rum ungefär vart 5:e år, taxeras samtliga fastigheter. Under mellanliggande period sker årliga särskilda fastighetstaxeringar av ny- eller ombyggda byggnader etc. Senaste allmänna taxering har ägt rum 1975. En fastighets taxeringsvärde skall bestämmas till 75% av fastighetens marknadsvärde. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18391 Valid-n=49 Min=1667 Max=420000 Mean=70088.3 St.Dev=0.0
VAR 56 STATLIG SKULD FPR1023 Loc 228 width 1 MD=0 SKULDBELOPP STATLIGT EGET HEM. Variabeln avser skuldbeloppet på statliga lån för eget hem. Statliga lån beviljas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden och utgör max 25% av det totala lånebeloppet vid nybyggnation. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 57 SKULD ÖVRIG FPR1033 Loc 229 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP ÖVRIGA EGET HEM. Variabeln avser skuldbeloppet på andra lån, ej statliga, för eget hem. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18423 Valid-n=17 Min=6000 Max=427000 Mean=113217.2 St.Dev=0.0
VAR 58 BER INTÄKT IFA1013 Loc 235 width 5 MD= 0 BERÄKNAD INTÄKT EGET HEM. Som bruttointäkt av en- och tvåfamiljsfastighet tas viss procent av taxeringsvärdet upp. Intäkten beräknas till 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 200.000 kr, 4% av den del som överstiger 200.000 kr men inte 250.000 kr, 8% av den del som överstiger 250.000 kr men inte 300.000 kr och till 10% av den del som överstiger 300.000 kr. Har fastigheten innehafts kortare tid än ett år reduceras intäkten med hänsyn till innehavstid. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18391 Valid-n=49 Min=17 Max=22000 Mean=1212.0 St.Dev=3256.5
VAR 59 KOMMUN KFA1023 Loc 240 width 2 MD= 0 KOMMUN. Kommunkod för den kommun i vilken fastigheten (eget hem) är belägen. Måste tolkas i samband med V53. Kod: 0 25 26 33 35 39 60 61 Frek: 18392 1 1 1 1 1 4 2 Kod: 62 67 80 81 82 83 84 86 Frek: 3 1 11 4 8 3 2 1 Kod: 87 88 Frek: 2 2
VAR 60 FÖRV./ÖVERL. KFA1053 Loc 242 width 1 FÖRVÄRVATS/ÖVERLÅTITS. Anger om fastigheten förvärvats eller överlåtits under inkomståret. 1. Förvärvats under inkomståret 2. Överlåtits under inkomståret 3. Inga förändringar eller ingen fastighet Kod: 1 2 3 Frek: 10 8 18422
VAR 61 TYPKOD KFA1033 Loc 243 width 2 MD= 0 TYPKOD. Vid fastighetstaxering åsätts varje taxeringsenhet en typkod. Den anger sådan taxeringsenhets avsedda eller pågående användning. 10. Okänd småhusenhet 11. Småhusenhet som består av tomtmark till permanentbostad 12. Småhusenhet som består av tomtmark till fritidshus 13. Enfamiljsfastighet 14. Tvåfamiljsfastighet 15. Kedjehus 18. Annat småhus ex.lanthandel 00. Ej fastighet Kod: 0 10 11 12 13 14 15 Frek: 18422 1 2 1 11 2 1
VAR 62 MÅNAD KFA1063 Loc 245 width 2 MD= 0 MÅNAD. Anger månad då fastigheten (eget hem) förvärvats eller överlåtits.Se V60. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 18422 2 1 1 1 1 2 2 Kod: 8 9 10 11 12 Frek: 1 4 1 1 1
VAR 63 RÄNTEKOSTNAD IFA1023 Loc 247 width 5 MD= 0 RÄNTEKOSTNAD EGET HEM. Avser ränta på hela skuldbeloppet (statligt och övrigt) efter avdrag för ev räntebidrag eller eftergiven del av räntelån. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18422 Valid-n=18 Min=95 Max=19448 Mean=5923.6 St.Dev=6635.2
VAR 64 TOMTRÄTTSAVGÄLD IFA1053 Loc 252 width 3 MD= 0 TOMTRÄTTSAVGÄLD EGET HEM. Tomträtt är en särskild form för upplåtelse av nyttjanderätten på obestämd tid till mark som är i allmänhetens ägo. Tomträttsavgälden får dras av från intäkt av en- och tvåfamiljsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 65 EXTRA AVDRAG IFA1063 Loc 255 width 4 MD= 0 EXTRA AVDRAG EGET HEM. Ägare till en- eller tvåfamiljsfastighet som blivit mantalsskriven på fastigheten för inkomst- och/eller taxeringsåret erhåller ett extra avdrag med 1000 kr för helt år. Avdraget får dock uppgå till högst den redovisade intäkten av fastigheten. Äger man endast del av fastigheten, jämkas avdraget i motsvarande mån. Samma sak sker om man ägt fastigheten endast en del av inkomståret. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18432 Valid-n=8 Min=30 Max=1000 Mean=417.5 St.Dev=384.2
VAR 66 NETTOINTÄKT IFA1073 Loc 259 width 4 MD= 0 NETTOINTÄKT EGET HEM. Intäkter minus avdrag för fastigheten. Som intäkter upptas beräknad intäkt och som avdrag ev ränta, tomträttsavgäld och extra avdrag. Om underskott uppkommer sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18408 Valid-n=32 Min=17 Max=7299 Mean=602.5 St.Dev=1310.3
VAR 67 UNDERSKOTT IFA1083 Loc 263 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT EGET HEM. Underskott uppkommer då avdragen för fastigheten är större än intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18425 Valid-n=15 Min=9 Max=18948 Mean=4689.9 St.Dev=5988.3
VAR 68 ÄGANDE-ANDEL KFA1073 Loc 268 width 3 MD=999 ÄGANDE-ANDEL EGET HEM. Anger hur många procent av fastigheten (eget hem) som ägs av individen. Genom att multiplicera denna variabel med taxeringsvärdet får man fram individens ägande i kronor. Kod: 50 100 999 Frek: 6 43 18391
VAR 69 LÄN KFA1014 Loc 271 width 2 MD= 0 LÄN. Länskod för det län i vilken fastigheten (egna hem) är belägen. Kod: 0 1 5 7 8 11 13 14 Frek: 18428 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 16 19 20 Frek: 1 1 2
VAR 70 FÄRDIG/EJ FÄRDIG KFA1044 Loc 273 width 1 FÄRDIG/EJ FÄRDIG. Anger om bebyggelsen på fastigheten vid årets utgång var färdig eller ej. 1. Ej färdig 2. Färdig fastighet eller ej fastighet Kod: 2 Frek: 18440
VAR 71 TAXERINGSVÄRDE FPR1014 Loc 274 width 5 MD= 0 TAXERINGSVÄRDE EGET HEM. Vid allmän fastighetstaxering, som äger rum ungefär vart 5:e år, taxeras samtliga fastigheter. Under mellanliggande period sker årliga särskilda fastighetstaxeringar av ny- eller ombyggda byggnader etc. Senaste allmänna taxering har ägt rum 1975. En fastighets taxeringsvärde skall bestämmas till 75% av fastighetens marknadsvärde. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18429 Valid-n=11 Min=800 Max=70000 Mean=33654.6 St.Dev=0.0
VAR 72 STATLIG SKULD FPR1024 Loc 279 width 1 MD=0 SKULDBELOPP STATLIGT EGET HEM. Variabeln avser skuldbeloppet på statliga lån för eget hem. Statliga lån beviljas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden och utgör max 25% av det totala lånebeloppet vid nybyggnation. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 73 SKULD ÖVRIG FPR1034 Loc 280 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP ÖVRIGA EGET HEM. Variabeln avser skuldbeloppet på andra lån, ej statliga, för eget hem. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18437 Valid-n=3 Min=57339 Max=364500 Mean=179113.0 St.Dev=0.0
VAR 74 BER INTÄKT IFA1014 Loc 286 width 4 MD= 0 BERÄKNAD INTÄKT EGET HEM. Som bruttointäkt av en- och tvåfamiljsfastighet tas viss procent av taxeringsvärdet upp. Intäkten beräknas till 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 200.000 kr, 4% av den del som överstiger 200.000 kr men inte 250.000 kr, 8% av den del som överstiger 250.000 kr men inte 300.000 kr och till 10% av den del som överstiger 300.000 kr. Har fastigheten innehafts kortare tid än ett år reduceras intäkten med hänsyn till innehavstid. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18429 Valid-n=11 Min=16 Max=1400 Mean=469.5 St.Dev=484.3
VAR 75 KOMMUN KFA1024 Loc 290 width 2 MD= 0 KOMMUN. Kommunkod för den kommun i vilken fastigheten (eget hem) är belägen. Måste tolkas i samband med V69. Kod: 0 27 60 61 67 80 82 83 Frek: 18428 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 84 85 87 88 Frek: 1 1 1 1
VAR 76 FÖRV./ÖVERL. KFA1054 Loc 292 width 1 FÖRVÄRVATS/ÖVERLÅTITS. Anger om fastigheten förvärvats eller överlåtits under inkomståret. 1. Förvärvats under inkomståret 2. Överlåtits under inkomståret 3. Inga förändringar eller ingen fastighet Kod: 1 2 3 Frek: 1 2 18437
VAR 77 TYPKOD KFA1034 Loc 293 width 2 MD= 0 TYPKOD. Vid fastighetstaxering åsätts varje taxeringsenhet en typkod. Den anger sådan taxeringsenhets avsedda eller pågående användning. 10. Okänd småhusenhet 11. Småhusenhet som består av tomtmark till permanentbostad 12. Småhusenhet som består av tomtmark till fritidshus 13. Enfamiljsfastighet 14. Tvåfamiljsfastighet 15. Kedjehus 18. Annat småhus ex.lanthandel 00. Ej fastighet Kod: 0 11 13 14 Frek: 18436 1 2 1
VAR 78 MÅNAD KFA1064 Loc 295 width 2 MD= 0 MÅNAD. Anger månad då fastigheten (eget hem) förvärvats eller överlåtits.Se V76. Kod: 0 2 7 11 Frek: 18437 1 1 1
VAR 79 RÄNTEKOSTNAD IFA1024 Loc 297 width 5 MD= 0 RÄNTEKOSTNAD EGET HEM. Avser ränta på hela skuldbeloppet (statligt och övrigt) efter avdrag för ev räntebidrag eller eftergiven del av räntelån. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=961 Max=12274 Mean=5870.8 St.Dev=4716.3
VAR 80 TOMTRÄTTSAVGÄLD IFA1054 Loc 302 width 1 MD=0 TOMTRÄTTSAVGÄLD EGET HEM. Tomträtt är en särskild form för upplåtelse av nyttjanderätten på obestämd tid till mark som är i allmänhetens ägo. Tomträttsavgälden får dras av från intäkt av en- och tvåfamiljsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 81 EXTRA AVDRAG IFA1064 Loc 303 width 1 MD=0 EXTRA AVDRAG EGET HEM. Ägare till en- eller tvåfamiljsfastighet som blivit mantalsskriven på fastigheten för inkomst- och/eller taxeringsåret erhåller ett extra avdrag med 1000 kr för helt år. Avdraget får dock uppgå till högst den redovisade intäkten av fastigheten. Äger man endast del av fastigheten, jämkas avdraget i motsvarande mån. Samma sak sker om man ägt fastigheten endast en del av inkomståret. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 82 NETTOINTÄKT IFA1074 Loc 304 width 4 MD= 0 NETTOINTÄKT EGET HEM. Intäkter minus avdrag för fastigheten. Som intäkter upptas beräknad intäkt och som avdrag ev ränta, tomträttsavgäld och extra avdrag. Om underskott uppkommer sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18432 Valid-n=8 Min=16 Max=1260 Mean=379.9 St.Dev=440.6
VAR 83 UNDERSKOTT IFA1084 Loc 308 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT EGET HEM. Underskott uppkommer då avdragen för fastigheten är större än intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=728 Max=11782 Mean=5339.5 St.Dev=4637.7
VAR 84 ÄGANDE-ANDEL KFA1074 Loc 313 width 3 MD=999 ÄGANDE-ANDEL EGET HEM. Anger hur många procent av fastigheten (eget hem) som ägs av individen. Genom att multiplicera denna variabel med taxeringsvärdet får man fram individens ägande i kronor. Kod: 100 999 Frek: 12 18428
VAR 85 LÄN KFA2011 Loc 316 width 2 MD= 0 LÄN. Länskod för det län i vilken fastigheten (fritidsfastighet) är belägen. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 16776 310 1 59 79 63 32 31 Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 81 23 29 49 83 91 93 62 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 34 55 46 43 86 76 56 56 Kod: 24 25 Frek: 70 56
VAR 86 FÄRDIG/EJ FÄRDIG KFA2041 Loc 318 width 1 FÄRDIG/EJ FÄRDIG. Anger om bebyggelsen på fastigheten vid årets utgång var färdig eller ej. 1. Ej färdig 2. Färdig fastighet eller ej fastighet Kod: 1 2 Frek: 45 18395
VAR 87 TAXERINGSVÄRDE FPR2011 Loc 319 width 6 MD= 0 TAXERINGSVÄRDE FRITIDSFASTIGHET. Vid allmän fastighetstaxering, som äger rum ungefär vart 5:e år, taxeras samtliga fastigheter. Under mellanliggande period sker årliga särskilda fastighetstaxeringar av ny- eller ombyggda byggnader etc. Senaste allmänna taxering har ägt rum 1975. En fastighets taxeringsvärde skall bestämmas till 75% av fastighetens marknadsvärde. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 16776 Valid-n=1664 Min=1250 Max=237000 Mean=40652.3 St.Dev=0.0
VAR 88 STATLIG SKULD FPR2021 Loc 325 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP STATLIGT FRITIDSFASTIGHET. Variabeln avser skuldbeloppet på statliga lån för fritidsfastighet. Statliga lån beviljas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden utgör max 25% av det totala lånebeloppet vid nybyggnation. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18427 Valid-n=13 Min=1400 Max=125000 Mean=41295.0 St.Dev=0.0
VAR 89 SKULD ÖVRIG FPR2031 Loc 331 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP ÖVRIGA FRITIDSFASTIGHET. Variabeln avser skuldbeloppet på andra lån, statliga, för fritidsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 17972 Valid-n=468 Min=300 Max=318150 Mean=28828.7 St.Dev=0.0
VAR 90 BER INTÄKT IFA2011 Loc 337 width 4 MD= 0 BERÄKNAD INTÄKT FRITIDSFASTIGHET.Som bruttointäkt av en- och tvåfamiljsfastighet tas viss procent av taxeringsvärdet upp. Intäkten beräknas till 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 200.000 kr, 4% av den del som överstiger 200.000 kr men inte 250.000 kr, 8% av den del som överstiger 250.000 kr men inte 300.000 kr och till 10% av den del som överstiger 300.000 kr. Har fastigheten innehafts kortare tid än ett år reduceras intäkten med hänsyn till innehavstid. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 16780 Valid-n=1660 Min=20 Max=5400 Mean=740.2 St.Dev=564.5
VAR 91 KOMMUN KFA2021 Loc 341 width 2 MD= 0 KOMMUN. Kommunkod för den kommun i vilken fastigheten (fritidsfastighet) är belägen. Måste tolkas i samband med V85. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 16777 10 3 1 4 13 3 6 Kod: 9 10 12 13 14 15 16 17 Frek: 12 1 1 7 7 15 1 12 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 3 10 71 37 3 18 4 10 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 22 13 4 10 4 8 2 16 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 43 Frek: 7 11 20 10 15 8 16 2 Kod: 52 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 3 33 65 26 24 7 16 7 Kod: 67 68 80 81 82 83 84 85 Frek: 16 8 290 156 142 111 122 50 Kod: 86 87 88 91 92 Frek: 41 41 74 4 7
VAR 92 FÖRV./ÖVERL. KFA2051 Loc 343 width 1 FÖRVÄRVATS/ÖVERLÅTITS. Anger om fastigheten förvärvats eller överlåtits under inkomståret. 1. Förvärvats under inkomståret 2. Överlåtits under inkomståret 3. Inga förändringar eller ingen fastighet Kod: 1 2 3 Frek: 40 45 18355
VAR 93 TYPKOD KFA2031 Loc 344 width 2 MD= 0 TYPKOD. Vid fastighetstaxering åsätts varje taxeringsenhet en typkod. Den anger sådan taxeringsenhets avsedda eller pågående användning. 16. Fritidsfastighet 00. Ej fastighet Kod: 0 16 Frek: 16776 1664
VAR 94 MÅNAD KFA2061 Loc 346 width 2 MD= 0 MÅNAD.Anger månad då fastigheten (fritidsfastighet) förvärvats eller överlåtits. Se V92. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 18354 4 3 2 2 13 13 19 Kod: 8 9 10 11 12 Frek: 4 7 7 4 8
VAR 95 RÄNTEKOSTNAD IFA2021 Loc 348 width 5 MD= 0 RÄNTEKOSTNAD FRITIDSFASTIGHET. Avser ränta på hela skuldbeloppet (statligt och övrigt) efter avdrag för ev räntebidrag eller eftergiven del av räntelån. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 17935 Valid-n=505 Min=38 Max=35524 Mean=2608.1 St.Dev=0.0
VAR 96 TOMTRÄTTSAVGÄLD IFA2051 Loc 353 width 3 MD= 0 TOMTRÄTTSAVGÄLD FRITIDSFASTIGHET. Tomträtt är en särskild form för upplåtelse av nyttjanderätten på obestämd tid till mark som är i allmänhetens ägo. Tomträttsavgälden får dras av från intäkt av en- och tvåfamiljsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18430 Valid-n=10 Min=40 Max=956 Mean=407.8 St.Dev=344.6
VAR 97 EXTRA AVDRAG IFA2061 Loc 356 width 4 MD= 0 EXTRA AVDRAG FRITIDSFASTIGHET. Ägare till en- eller tvåfamiljsfastighet som blivit mantalsskriven på fastigheten för inkomst- och/eller taxeringsåret erhåller ett extra avdrag med 1000 kr för helt år. Avdraget får dock uppgå till högst den redovisade intäkten av fastigheten. Äger man endast del av fastigheten , jämkas avdraget i motsvarande mån. Samma sak sker om man ägt fastigheten endast en del av inkomståret. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18396 Valid-n=44 Min=67 Max=1000 Mean=665.8 St.Dev=296.5
VAR 98 NETTOINTÄKT IFA2071 Loc 360 width 4 MD= 0 NETTOINTÄKT FRITIDSFASTIGHET.Intäkter minus avdrag för fastigheten. Som intäkter upptas beräknad intäkt och som avdrag ev ränta,tomträttsavgäld och extra avdrag. Om underskott uppkommer sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 17159 Valid-n=1281 Min=8 Max=3700 Mean=600.1 St.Dev=475.1
VAR 99 UNDERSKOTT IFA2081 Loc 364 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT FRITIDSFASTIGHET. Underskott uppkommer då avdragen för fastigheten är större än intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18078 Valid-n=362 Min=6 Max=32324 Mean=2461.2 St.Dev=0.0
VAR 100 ÄGANDE-ANDEL KFA2071 Loc 369 width 3 MD=999 ÄGANDE-ANDEL FRITIDSFASTIGHET. Anger hur många procent av fastigheten (fritidsfastighet) som ägs av individen. Genom att multiplicera denna variabel med taxeringsvärdet får man fram individens ägande i kronor. Kod: 0 2 18 20 25 28 29 31 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 33 34 35 36 37 41 42 43 Frek: 2 2 1 3 1 1 1 3 Kod: 47 48 50 51 52 56 57 58 Frek: 1 1 105 1 1 3 1 1 Kod: 60 62 63 64 65 66 68 70 Frek: 1 1 3 1 2 2 1 1 Kod: 71 77 79 81 93 97 99 100 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 1504 Kod: 999 Frek: 16776
VAR 101 LÄN KFA2012 Loc 372 width 2 MD= 0 LÄN. Länskod för det län i vilken fastigheten (fritidsfastighet) är belägen. Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 Frek: 18347 23 4 3 2 3 1 9 Kod: 9 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 1 1 4 10 2 2 1 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 2 1 7 3 2 7 2 2
VAR 102 FÄRDIG/EJ FÄRDIG KFA2042 Loc 374 width 1 FÄRDIG/EJ FÄRDIG. Anger om bebyggelsen på fastigheten vid årets utgång var färdig eller ej. 1. Ej färdig 2. Färdig fastighet eller ej fastighet Kod: 1 2 Frek: 1 18439
VAR 103 TAXERINGSVÄRDE FPR2012 Loc 375 width 6 MD= 0 TAXERINGSVÄRDE FRITIDSFASTIGHET. Vid allmän fastighetstaxering, som äger rum ungefär vart 5:e år, taxeras samtliga fastigheter. Under mellanliggande period sker årliga särskilda fastighetstaxeringar av ny- eller ombyggda byggnader etc. Senaste allmänna taxering har ägt rum 1975. En fastighets taxeringsvärde skall bestämmas till 75% av fastighetens marknadsvärde. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18347 Valid-n=93 Min=2285 Max=155000 Mean=38925.7 St.Dev=0.0
VAR 104 STATLIG SKULD FPR2022 Loc 381 width 5 MD= 0 SKULDBELOPP STATLIGT FRITIDSFASTIGHET. Variabeln avser skuldbeloppet på statliga lån för fritidsfastighet. Statliga lån beviljas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden utgör max 25% av det totala lånebeloppet vid nybyggnation. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 105 SKULD ÖVRIG FPR2032 Loc 386 width 6 MD= 0 SKULDBELOPP ÖVRIGA FRITIDSFASTIGHET. Variabeln avser skuldbeloppet på andra lån, statliga, för fritidsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18422 Valid-n=18 Min=400 Max=140000 Mean=30355.9 St.Dev=0.0
VAR 106 BER INTÄKT IFA2012 Loc 392 width 4 MD= 0 BERÄKNAD INTÄKT FRITIDSFASTIGHET.Som bruttointäkt av en- och tvåfamiljsfastighet tas viss procent av taxeringsvärdet upp. Intäkten beräknas till 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 200.000 kr, 4% av den del som överstiger 200.000 kr men inte 250.000 kr, 8% av den del som överstiger 250.000 kr men inte 300.000 kr och till 10% av den del som överstiger 300.000 kr. Har fastigheten innehafts kortare tid än ett år reduceras intäkten med hänsyn till innehavstid. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18347 Valid-n=93 Min=40 Max=2920 Mean=674.6 St.Dev=595.0
VAR 107 KOMMUN KFA2022 Loc 396 width 2 MD= 0 KOMMUN. Kommunkod för den kommun i vilken fastigheten (fritidsfastighet) är belägen. Måste tolkas i samband med V101. Kod: 0 1 9 15 17 20 21 23 Frek: 18347 1 1 1 1 2 4 4 Kod: 25 26 27 28 36 40 60 61 Frek: 1 3 6 1 1 4 4 4 Kod: 62 64 68 80 81 82 83 84 Frek: 4 1 1 11 8 6 5 5 Kod: 85 86 87 88 91 Frek: 3 1 2 7 1
VAR 108 FÖRV./ÖVERL. KFA2052 Loc 398 width 1 FÖRVÄRVATS/ÖVERLÅTITS. Anger om fastigheten förvärvats eller överlåtits under inkomståret. 1. Förvärvats under inkomståret 2. Överlåtits under inkomståret 3. Inga förändringar eller ingen fastighet Kod: 1 2 3 Frek: 7 8 18425
VAR 109 TYPKOD KFA2032 Loc 399 width 2 MD= 0 TYPKOD. Vid fastighetstaxering åsätts varje taxeringsenhet en typkod. Den anger sådan taxeringsenhets avsedda eller pågående användning. 16. Fritidsfastighet 00. Ej fastighet Kod: 0 16 Frek: 18347 93
VAR 110 MÅNAD KFA2062 Loc 401 width 2 MD= 0 MÅNAD.Anger månad då fastigheten (fritidsfastighet) förvärvats eller överlåtits. Se V108. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 18425 2 1 1 1 1 1 3 Kod: 9 10 12 Frek: 2 1 2
VAR 111 RÄNTEKOSTNAD IFA2022 Loc 403 width 5 MD= 0 RÄNTEKOSTNAD FRITIDSFASTIGHET. Avser ränta på hela skuldbeloppet (statligt och övrigt) efter avdrag för ev räntebidrag eller eftergiven del av räntelån. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18417 Valid-n=23 Min=15 Max=15684 Mean=2626.8 St.Dev=3794.0
VAR 112 TOMTRÄTTSAVGÄLD IFA2052 Loc 408 width 1 MD=0 TOMTRÄTTSAVGÄLD FRITIDSFASTIGHET. Tomträtt är en särskild form för upplåtelse av nyttjanderätten på obestämd tid till mark som är i allmänhetens ägo. Tomträttsavgälden får dras av från intäkt av en- och tvåfamiljsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 113 EXTRA AVDRAG IFA2062 Loc 409 width 3 MD= 0 EXTRA AVDRAG FRITIDSFASTIGHET. Ägare till en- eller tvåfamiljsfastighet som blivit mantalsskriven på fastigheten för inkomst- och/eller taxeringsåret erhåller ett extra avdrag med 1000 kr för helt år. Avdraget får dock uppgå till högst den redovisade intäkten av fastigheten. Äger man endast del av fastigheten , jämkas avdraget i motsvarande mån. Samma sak sker om man ägt fastigheten endast en del av inkomståret. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 114 NETTOINTÄKT IFA2072 Loc 412 width 4 MD= 0 NETTOINTÄKT FRITIDSFASTIGHET.Intäkter minus avdrag för fastigheten. Som intäkter upptas beräknad intäkt och som avdrag ev ränta,tomträttsavgäld och extra avdrag. Om underskott uppkommer sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18361 Valid-n=79 Min=25 Max=2920 Mean=588.9 St.Dev=571.8
VAR 115 UNDERSKOTT IFA2082 Loc 416 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT FRITIDSFASTIGHET. Underskott uppkommer då avdragen för fastigheten är större än intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18426 Valid-n=14 Min=24 Max=13584 Mean=3192.1 St.Dev=3865.0
VAR 116 ÄGANDE-ANDEL KFA2072 Loc 421 width 3 MD=999 ÄGANDE-ANDEL FRITIDSFASTIGHET. Anger hur många procent av fastigheten (fritidsfastighet) som ägs av individen. Genom att multiplicera denna variabel med taxeringsvärdet får man fram individens ägande i kronor. Kod: 50 100 999 Frek: 2 91 18347
VAR 117 LÄN KFA2013 Loc 424 width 2 MD= 0 LÄN. Länskod för det län i vilken fastigheten (fritidsfastighet) är belägen. Kod: 0 1 3 4 8 16 17 21 Frek: 18425 5 4 1 2 1 1 1
VAR 118 FÄRDIG/EJ FÄRDIG KFA2043 Loc 426 width 1 FÄRDIG/EJ FÄRDIG. Anger om bebyggelsen på fastigheten vid årets utgång var färdig eller ej. 1. Ej färdig 2. Färdig fastighet eller ej fastighet Kod: 2 Frek: 18440
VAR 119 TAXERINGSVÄRDE FPR2013 Loc 427 width 5 MD= 0 TAXERINGSVÄRDE FRITIDSFASTIGHET. Vid allmän fastighetstaxering, som äger rum ungefär vart 5:e år, taxeras samtliga fastigheter. Under mellanliggande period sker årliga särskilda fastighetstaxeringar av ny- eller ombyggda byggnader etc. Senaste allmänna taxering har ägt rum 1975. En fastighets taxeringsvärde skall bestämmas till 75% av fastighetens marknadsvärde. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18425 Valid-n=15 Min=6000 Max=65000 Mean=26729.6 St.Dev=0.0
VAR 120 STATLIG SKULD FPR2023 Loc 432 width 1 MD=0 SKULDBELOPP STATLIGT FRITIDSFASTIGHET. Variabeln avser skuldbeloppet på statliga lån för fritidsfastighet. Statliga lån beviljas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden utgör max 25% av det totala lånebeloppet vid nybyggnation. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 121 SKULD ÖVRIG FPR2033 Loc 433 width 5 MD= 0 SKULDBELOPP ÖVRIGA FRITIDSFASTIGHET. Variabeln avser skuldbeloppet på andra lån, statliga, för fritidsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 122 BER INTÄKT IFA2013 Loc 438 width 4 MD= 0 BERÄKNAD INTÄKT FRITIDSFASTIGHET.Som bruttointäkt av en- och tvåfamiljsfastighet tas viss procent av taxeringsvärdet upp. Intäkten beräknas till 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 200.000 kr, 4% av den del som överstiger 200.000 kr men inte 250.000 kr, 8% av den del som överstiger 250.000 kr men inte 300.000 kr och till 10% av den del som överstiger 300.000 kr. Har fastigheten innehafts kortare tid än ett år reduceras intäkten med hänsyn till innehavstid. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18425 Valid-n=15 Min=120 Max=1900 Mean=575.3 St.Dev=497.9
VAR 123 KOMMUN KFA2023 Loc 442 width 2 MD= 0 KOMMUN. Kommunkod för den kommun i vilken fastigheten (fritidsfastighet) är belägen. Måste tolkas i samband med V117. Kod: 0 20 23 25 27 40 60 61 Frek: 18425 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 64 80 81 83 Frek: 1 1 3 2
VAR 124 FÖRV./ÖVERL. KFA2053 Loc 444 width 1 FÖRVÄRVATS/ÖVERLÅTITS. Anger om fastigheten förvärvats eller överlåtits under inkomståret. 1. Förvärvats under inkomståret 2. Överlåtits under inkomståret 3. Inga förändringar eller ingen fastighet Kod: 2 3 Frek: 2 18438
VAR 125 TYPKOD KFA2033 Loc 445 width 2 MD= 0 TYPKOD. Vid fastighetstaxering åsätts varje taxeringsenhet en typkod. Den anger sådan taxeringsenhets avsedda eller pågående användning. 16. Fritidsfastighet 00. Ej fastighet Kod: 0 16 Frek: 18425 15
VAR 126 MÅNAD KFA2063 Loc 447 width 2 MD= 0 MÅNAD.Anger månad då fastigheten (fritidsfastighet) förvärvats eller överlåtits. Se V124. Kod: 0 3 4 Frek: 18438 1 1
VAR 127 RÄNTEKOSTNAD IFA2023 Loc 449 width 4 MD= 0 RÄNTEKOSTNAD FRITIDSFASTIGHET. Avser ränta på hela skuldbeloppet (statligt och övrigt) efter avdrag för ev räntebidrag eller eftergiven del av räntelån. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18437 Valid-n=3 Min=200 Max=3780 Mean=1418.0 St.Dev=2045.9
VAR 128 TOMTRÄTTSAVGÄLD IFA2053 Loc 453 width 1 MD=0 TOMTRÄTTSAVGÄLD FRITIDSFASTIGHET. Tomträtt är en särskild form för upplåtelse av nyttjanderätten på obestämd tid till mark som är i allmänhetens ägo. Tomträttsavgälden får dras av från intäkt av en- och tvåfamiljsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 129 EXTRA AVDRAG IFA2063 Loc 454 width 1 MD=0 EXTRA AVDRAG FRITIDSFASTIGHET. Ägare till en- eller tvåfamiljsfastighet som blivit mantalsskriven på fastigheten för inkomst- och/eller taxeringsåret erhåller ett extra avdrag med 1000 kr för helt år. Avdraget får dock uppgå till högst den redovisade intäkten av fastigheten. Äger man endast del av fastigheten , jämkas avdraget i motsvarande mån. Samma sak sker om man ägt fastigheten endast en del av inkomståret. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 130 NETTOINTÄKT IFA2073 Loc 455 width 3 MD= 0 NETTOINTÄKT FRITIDSFASTIGHET.Intäkter minus avdrag för fastigheten. Som intäkter upptas beräknad intäkt och som avdrag ev ränta,tomträttsavgäld och extra avdrag. Om underskott uppkommer sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18427 Valid-n=13 Min=93 Max=980 Mean=402.2 St.Dev=282.0
VAR 131 UNDERSKOTT IFA2083 Loc 458 width 4 MD= 0 UNDERSKOTT FRITIDSFASTIGHET. Underskott uppkommer då avdragen för fastigheten är större än intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 132 ÄGANDE-ANDEL KFA2073 Loc 462 width 3 MD=999 ÄGANDE-ANDEL FRITIDSFASTIGHET. Anger hur många procent av fastigheten (fritidsfastighet) som ägs av individen. Genom att multiplicera denna variabel med taxeringsvärdet får man fram individens ägande i kronor. Kod: 50 100 999 Frek: 1 14 18425
VAR 133 LÄN KFA2014 Loc 465 width 2 MD= 0 LÄN. Länskod för det län i vilken fastigheten (fritidsfastighet) är belägen. Kod: 0 1 3 8 Frek: 18436 1 2 1
VAR 134 FÄRDIG/EJ FÄRDIG KFA2044 Loc 467 width 1 FÄRDIG/EJ FÄRDIG. Anger om bebyggelsen på fastigheten vid årets utgång var färdig eller ej. 1. Ej färdig 2. Färdig fastighet eller ej fastighet Kod: 2 Frek: 18440
VAR 135 TAXERINGSVÄRDE FPR2014 Loc 468 width 5 MD= 0 TAXERINGSVÄRDE FRITIDSFASTIGHET. Vid allmän fastighetstaxering, som äger rum ungefär vart 5:e år, taxeras samtliga fastigheter. Under mellanliggande period sker årliga särskilda fastighetstaxeringar av ny- eller ombyggda byggnader etc. Senaste allmänna taxering har ägt rum 1975. En fastighets taxeringsvärde skall bestämmas till 75% av fastighetens marknadsvärde. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=4500 Max=66000 Mean=24375.0 St.Dev=0.0
VAR 136 STATLIG SKULD FPR2024 Loc 473 width 1 MD=0 SKULDBELOPP STATLIGT FRITIDSFASTIGHET. Variabeln avser skuldbeloppet på statliga lån för fritidsfastighet. Statliga lån beviljas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden utgör max 25% av det totala lånebeloppet vid nybyggnation. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 137 SKULD ÖVRIG FPR2034 Loc 474 width 1 MD=0 SKULDBELOPP ÖVRIGA FRITIDSFASTIGHET. Variabeln avser skuldbeloppet på andra lån, statliga, för fritidsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 138 BER INTÄKT IFA2014 Loc 475 width 4 MD= 0 BERÄKNAD INTÄKT FRITIDSFASTIGHET.Som bruttointäkt av en- och tvåfamiljsfastighet tas viss procent av taxeringsvärdet upp. Intäkten beräknas till 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 200.000 kr, 4% av den del som överstiger 200.000 kr men inte 250.000 kr, 8% av den del som överstiger 250.000 kr men inte 300.000 kr och till 10% av den del som överstiger 300.000 kr. Har fastigheten innehafts kortare tid än ett år reduceras intäkten med hänsyn till innehavstid. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=90 Max=1320 Mean=487.5 St.Dev=569.5
VAR 139 KOMMUN KFA2024 Loc 479 width 2 MD= 0 KOMMUN. Kommunkod för den kommun i vilken fastigheten (fritidsfastighet) är belägen. Måste tolkas i samband med V133. Kod: 0 27 80 81 83 Frek: 18436 1 1 1 1
VAR 140 FÖRV./ÖVERL. KFA2054 Loc 481 width 1 FÖRVÄRVATS/ÖVERLÅTITS. Anger om fastigheten förvärvats eller överlåtits under inkomståret. 1. Förvärvats under inkomståret 2. Överlåtits under inkomståret 3. Inga förändringar eller ingen fastighet Kod: 3 Frek: 18440
VAR 141 TYPKOD KFA2034 Loc 482 width 2 MD= 0 TYPKOD. Vid fastighetstaxering åsätts varje taxeringsenhet en typkod. Den anger sådan taxeringsenhets avsedda eller pågående användning. 16. Fritidsfastighet 00. Ej fastighet Kod: 0 16 Frek: 18436 4
VAR 142 MÅNAD KFA2064 Loc 484 width 2 MD= 0 MÅNAD.Anger månad då fastigheten (fritidsfastighet) förvärvats eller överlåtits. Se V140. Kod: 0 Frek: 18440
VAR 143 RÄNTEKOSTNAD IFA2024 Loc 486 width 1 MD=0 RÄNTEKOSTNAD FRITIDSFASTIGHET. Avser ränta på hela skuldbeloppet (statligt och övrigt) efter avdrag för ev räntebidrag eller eftergiven del av räntelån. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 144 TOMTRÄTTSAVGÄLD IFA2054 Loc 487 width 1 MD=0 TOMTRÄTTSAVGÄLD FRITIDSFASTIGHET. Tomträtt är en särskild form för upplåtelse av nyttjanderätten på obestämd tid till mark som är i allmänhetens ägo. Tomträttsavgälden får dras av från intäkt av en- och tvåfamiljsfastighet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 145 EXTRA AVDRAG IFA2064 Loc 488 width 1 MD=0 EXTRA AVDRAG FRITIDSFASTIGHET. Ägare till en- eller tvåfamiljsfastighet som blivit mantalsskriven på fastigheten för inkomst- och/eller taxeringsåret erhåller ett extra avdrag med 1000 kr för helt år. Avdraget får dock uppgå till högst den redovisade intäkten av fastigheten. Äger man endast del av fastigheten , jämkas avdraget i motsvarande mån. Samma sak sker om man ägt fastigheten endast en del av inkomståret. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 146 NETTOINTÄKT IFA2074 Loc 489 width 4 MD= 0 NETTOINTÄKT FRITIDSFASTIGHET.Intäkter minus avdrag för fastigheten. Som intäkter upptas beräknad intäkt och som avdrag ev ränta,tomträttsavgäld och extra avdrag. Om underskott uppkommer sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=90 Max=1320 Mean=487.5 St.Dev=569.5
VAR 147 UNDERSKOTT IFA2084 Loc 493 width 1 MD=0 UNDERSKOTT FRITIDSFASTIGHET. Underskott uppkommer då avdragen för fastigheten är större än intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 148 ÄGANDE-ANDEL KFA2074 Loc 494 width 3 MD=999 ÄGANDE-ANDEL FRITIDSFASTIGHET. Anger hur många procent av fastigheten (fritidsfastighet) som ägs av individen. Genom att multiplicera denna variabel med taxeringsvärdet får man fram individens ägande i kronor. Kod: 100 999 Frek: 4 18436
VAR 149 ÅRSARBETSTID KSY102 Loc 497 width 1 MD=8 or GE 9 ÅRSARBETSTID. Årsarbetstiden hämtas från deklarationsblanketten för enkätbortfallet och det partiella bortfallet på enkäten. 0. Ej arbete 1. 1 - 1.039 timmar eller inkomst mindre än 18.490 kronor 2. 1.040 - 1.871 timmar eller inkomst 18.491 - 35.500 kronor 3. Minst 1.872 timmar eller inkomst högre än 35.501 kronor 8. Uppgiften finns i GREG 9. Ej klassade (rekonstruktion misslyckad) Kod: 0 1 2 3 8 9 Frek: 61 580 390 1309 15661 439
VAR 150 NÄRINGSGREN KSY111 Loc 498 width 2 MD=98 or GE 99 NÄRINGSGREN. Näringsgren hämtas från deklarationsblanketten för enkätbortfallet och det partiella bortfallet på enkäten. Näringsgren kodas utifrån företagets namn där personen arbetat längsta tiden i andra hand efter inkomst. 00. Ej yrkesverksamma 11. Jordbruk, jakt 12. Skogsbruk 13. Fiske, fiskevård 23. Malmbrytning 29. Annan brytning och utvinning 31. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakstillverkning 32. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning 33. Byggnadsmaterialtillverkning 34. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 35. Tillverkning av kemiska produkter 36. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 37. Metallframställning 38. Verkstadsvarutillverkning 39. Annan tillverkning 41. El-, gas- och värmeförsörjning 42. Vattenförsörjning 50. Byggnadsverksamhet 61. Partihandel och varuförmedling 62. Detaljhandel 63. Restaurang- och hotellverksamhet 71. Samfärdsel 72. Post- och telekommunikationer 81. Bank- och annan finansverksamhet 82. Försäkringsverksamhet 83. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 91. Offentlig förvaltning, brandskyddsverksamhet 92. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 93. Undervisning, forskning, sjukvård m.m. 94. Rekreationsverksamhet, kulturell serviceverksamhet 95. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 96. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 98. Uppgiften finns i GREG 99. Ej klassificerade. Ej specificerad näringsgren och bortfall. Kod: 0 11 12 13 23 29 31 32 Frek: 75 245 17 1 3 1 32 31 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 41 Frek: 51 58 26 10 30 182 1 17 Kod: 50 61 62 63 71 72 81 82 Frek: 132 117 174 32 103 25 28 15 Kod: 83 91 92 93 94 95 96 98 Frek: 110 111 19 397 31 50 1 15772 Kod: 99 Frek: 543
VAR 151 YRKESST.+ SEI-KOD KSY108 Loc 500 width 3 MD= 0 or GE 999 YRKESSTÄLLNING OCH SOCIOEKONOMISK KOD. Yrkesställning och socioekonomisk kod hämtas för enkätbortfallet och det partiella bortfallet från deklarationsblanketten. Normalt LO-organiserade, statligt anställda: 111. Ej facklärda, i varuproduktion ( < 2 år) 112. Ej facklärda, i tjänsteproduktion ( < 2 år) 121. Facklärda, i varuproduktion ( >= 2 år) 122. Facklärda, i tjänsteproduktion ( >= 2 år) Normalt TCO, SACO/SR-organiserade, statligt anställda: 133. Lägre tjänstemän I ( < 2 år) 136. Lägre tjänstemän II ( >= 2 år men < 3 år) 146. Tjänstemän på mellannivå ( >= 3 år men < 6 år) 156. Högre tjänstemän ( >= 6 år) 157. Ledande befattningar 199. Ej klassificerade anställda Normalt LO-organiserade, kommunalt anställda: 211. Ej facklärda, i varuproduktion ( < 2 år) 212. Ej facklärda, i tjänsteproduktion ( < 2 år) 221. Facklärda, i varuproduktion ( >= 2 år) 222. Facklärda, i tjänsteproduktion ( >= 2 år) Normalt TCO, SACO/SR-organiserade, kommunalt anställda: 233. Lägre tjänstemän I ( < 2 år) 236. Lägre tjänstemän II ( >= 2 år men < 3 år) 246. Tjänstemän på mellannivå ( >= 3 år men < 6 år) 256. Högre tjänstemän ( >= 6 år) 257. Ledande befattningar 299. Ej klassificerade anställda Normalt LO-organiserade, privat anställda: 311. Ej facklärda, i varuproduktion ( < 2 år) 312. Ej facklärda, i tjänsteproduktion ( < 2 år) 321. Facklärda, i varuproduktion ( >= 2 år) 322. Facklärda, i tjänsteproduktion ( >= 2 år) Normalt TCO, SACO/SR-organiserade, privat anställda: 333. Lägre tjänstemän I ( < 2 år) 336. Lägre tjänstemän II ( >= 2 år men < 3 år) 346. Tjänstemän på mellannivå ( >= 3 år men < 6 år) 356. Högre tjänstemän ( >= 6 år) 357. Ledande befattningar 399. Ej klassificerade anställda Företagare: 479. Företagare 489. Lantbrukare Ej förvärvsarbetande: 615. Skall bestå av 616 + 617 + 618??? 616. Ålderspensionärer (födda 1908 eller tidigare) 617. Studerande med ITP741 > 0 (studiestöd) 618. Övriga (=återstoden) 622. Medhjälpande familjemedlem Normalt LO-organiserade, anställd ej klassad: 911. Ej facklärda, i varuproduktion ( < 2 år) 912. Ej facklärda, i tjänsteproduktion ( < 2 år) 921. Facklärda, i varuproduktion ( >= 2 år) Normalt TCO, SACO/SR-organiserade, anställd ej klassad: 933. Lägre tjänstemän I ( < 2 år) 936. Lägre tjänstemän II ( >= 2 år men < 3 år) 946. Tjänstemän på mellannivå ( >= 3 år men < 6 år) 956. Högre tjänstemän ( >= 6 år) 000. Uppgiften finns i GREG 999. Ej klassificerade anställda Kod: 0 111 112 121 122 133 136 146 Frek: 14450 6 10 6 4 25 20 24 Kod: 156 157 199 211 212 221 233 236 Frek: 45 8 10 31 51 15 23 21 Kod: 246 256 257 299 311 312 321 322 Frek: 78 72 4 39 115 138 117 12 Kod: 333 336 346 356 357 399 479 489 Frek: 106 62 166 95 7 135 232 224 Kod: 615 616 617 618 622 912 921 933 Frek: 1788 1 5 14 6 1 3 1 Kod: 936 956 999 Frek: 1 2 267
VAR 152 YRKE KSY106 Loc 503 width 2 MD=96 or GE 99 YRKE. För enkätbortfallet och det partiella bortfallet på enkäten kodas yrke utifrån uppgifter på deklarationsblanketten. 00. Ej yrkesverksamma 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete 02. Biologiskt arbete 03. Medicinskt arbete 04. Hälso- och sjukvårdsarbete 05. Pedagogiskt arbete 06. Religiöst arbete 07. Juridiskt arbete 08. Litterärt och konstnärligt arbete 09. Övrigt tekniskt,naturvetenskapligt m.m. arbete 10. Allmänt samhällsadministrativt arbete 11. Företagsadministrativt samt annat tekniskt och ekonomiskt administrativt arbete 13. Övrig affärspersonal 14. Lantbrukare,skogsbrukare och trädgårdsbrukare 15. Motorfordonsförare,spårvagnsförare 16. Verkstadsmekaniker 17. Maskinmontörer och reparatörer 20. Bokförings- och kassaarbete 29. Stenografi- och maskinskrivnings- samt annat kontorsarbete 30. Parti- och detaljhandelsföretagare 31. Försäljning av fast och lös egendom,tjänster och värdebevis m.m. 33. Övrigt kommersiellt arbete (-13) 40. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning (-14) 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete,djurskötsel 42. Viltvård och jakt 43. Fiskeriarbete 44. Skogsarbete 50. Gruv- och stenbrytningsarbete 60. Sjöbefälsarbete 61. Däcks- och maskinmanskap 62. Flygarbete 63. Lokförare,järnvägskonduktörer,trafikbiträden samt vägtrafikarbete (-15) 64. Trafikledning och trafikarbetsledning 65. Post- och telekommunikation 66. Postalt och annat budarbete 67. Övrigt transport- och kommunikationsarbete 70. Textilarbete 71. Sömnadsarbete 73. Järnbruks-,metallverks-,smides- och gjuteriarbetare 74. Finmekaniskt arbete 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbete (-16 och 17) 76. Elektroarbete 77. Träarbete 78. Målnings- och lackeringsarbete 79. Mureri- och betongarbete m.m. 80. Grafiskt arbete 81. Glas-,porslins-,keramik- och tegelarbete 82. Livsmedelsarbete 83. Kemiskt- och cellulosatekniskt arbete 85. Övrigt tillverkningsarbete 86. Grov- och diversearbete 87. Maskin- och motorskötsel 88. Paketerings- och emballeringsarbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 91. Husligt arbete,portierarbete m.m. 92. Serveringsarbete 93. Fastighetsskötsel,städning 94. Övrigt servicearbete 97. Tekniskt arbete 98. Militärt arbete 96. Uppgiften finns i GREG 99. Ej klasificerade.Ej identifierbara yrken och bortfall. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 78 15 2 37 89 104 5 10 Kod: 8 9 10 11 13 14 15 16 Frek: 32 34 21 40 50 225 36 31 Kod: 17 20 29 30 31 33 40 41 Frek: 47 25 166 39 8 68 13 12 Kod: 42 43 44 50 60 61 62 63 Frek: 1 2 7 4 3 4 3 25 Kod: 64 65 66 67 70 71 73 74 Frek: 4 19 3 1 4 12 13 5 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 Frek: 19 27 43 16 26 6 1 12 Kod: 83 85 86 87 88 90 91 92 Frek: 15 3 6 20 23 12 42 8 Kod: 93 94 96 97 98 99 Frek: 33 27 15891 122 10 781
VAR 153 AVGÄLD IFA3081 Loc 505 width 4 MD= 0 AVGÄLD HYRESFASTIGHET. Ersättning för upplåtelse av fast egendom. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=1378 Max=4200 Mean=2790.0 St.Dev=1628.1
VAR 154 SJUKPENNING IFA3091 Loc 509 width 1 SJUKPENNING. Sjukpenningersättning som grundats på den inkomst som är knuten till fastigheten. Kod: 0 Frek: 18440
VAR 155 KONCERNBIDRAG IFA3101 Loc 510 width 3 MD= 0 KONCERNBIDRAG HYRESFASTIGHET (INTÄKTER). Emottaget koncernbidrag. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18425 Valid-n=15 Min=21 Max=896 Mean=453.5 St.Dev=320.0
VAR 156 RÄNTA IFA3021 Loc 513 width 6 MD= 0 RÄNTA HYRESFASTIGHET. Ränta på lånat, i fastigheten nedlagt kapital. Avser konventionellt beskattade fastigheter, dvs. hyresfastigheter m.fl. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18153 Valid-n=287 Min=36 Max=600525 Mean=38670.3 St.Dev=0.0
VAR 157 UTG FÖRSÄKRINGAR IFA3111 Loc 519 width 5 MD= 0 UTGIFTER FÖR FÖRSÄKRINGAR HYRESFASTIGHET. Utgift för att försäkra fast och lös egendom. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18183 Valid-n=257 Min=30 Max=24857 Mean=2230.0 St.Dev=0.0
VAR 158 KONCERNBIDRAG IFA3121 Loc 524 width 1 MD=0 KONCERNBIDRAG HYRESFASTIGHET (KOSTNADER). Avgivet koncernbidrag. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 159 NETTOINTÄKT IFA3041 Loc 525 width 6 MD= 0 NETTOINTÄKT HYRESFASTIGHET. Nettointäkten anger den skattepliktiga inkomst som återstår efter avdrag för kostnader. Som intäkt upptas under året erhållna hyresintäkter, ev förmånsvärde för egen bostad, sjukpenning, avgäld m.m. Som avdragsgill kostnad räknas ränta på lånat, i fastigheten nedlagt kapital, driftskostnader och övriga omkostnader. Dessutom avgår värdeminskning av byggnader, maskinell utrustning och lösa inventarier som tillhör fastigheten. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18250 Valid-n=190 Min=6 Max=602347 Mean=25696.7 St.Dev=0.0
VAR 160 DEL NETTOINTÄKT IFA3051 Loc 531 width 6 MD= 0 ANDEL AV NETTOINTÄKT HYRESFASTIGHET. Anger nettointäktens storlek för individ som äger fastighet gemensamt med en eller flera personer. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18360 Valid-n=80 Min=82 Max=200782 Mean=11521.0 St.Dev=0.0
VAR 161 UNDERSKOTT IFA3061 Loc 537 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT HYRESFASTIGHET. Underskott i förvärvskällan inkomst av annan fastighet (hyresfastighet m.fl.) uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18257 Valid-n=183 Min=1 Max=96571 Mean=13466.1 St.Dev=0.0
VAR 162 DEL UNDERSKOTT IFA3071 Loc 542 width 5 MD= 0 ANDEL AV UNDERSKOTT HYRESFASTIGHET. Anger underskottets storlek för individ som äger fastighet (hyresfastighet m.fl.) gemensamt med en eller flera personer. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18396 Valid-n=44 Min=15 Max=36262 Mean=9509.8 St.Dev=0.0
VAR 163 DEL INTÄKT/UNDSK KFA1101 Loc 547 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT HYRESFASTIGHET. Anger delägarens andel i fastighetens (hyresfastighet m.fl.) resultat uttryckt i procent. Kod: 1 2 5 6 7 10 11 12 Frek: 1 1 2 2 2 3 1 1 Kod: 16 17 20 25 27 31 33 35 Frek: 1 13 4 10 1 1 19 1 Kod: 41 47 50 51 60 68 69 75 Frek: 1 2 50 1 1 1 1 1 Kod: 100 999 Frek: 249 18070
VAR 164 AVGÄLD IFA3082 Loc 550 width 1 MD=0 AVGÄLD HYRESFASTIGHET. Ersättning för upplåtelse av fast egendom. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 165 SJUKPENNING IFA3092 Loc 551 width 1 SJUKPENNING. Sjukpenningersättning som grundats på den inkomst som är knuten till fastigheten. Kod: 0 Frek: 18440
VAR 166 KONCERNBIDRAG IFA3102 Loc 552 width 3 MD= 0 KONCERNBIDRAG HYRESFASTIGHET (INTÄKTER). Emottaget koncernbidrag. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18435 Valid-n=5 Min=141 Max=949 Mean=484.4 St.Dev=371.8
VAR 167 RÄNTA IFA3022 Loc 555 width 6 MD= 0 RÄNTA HYRESFASTIGHET. Ränta på lånat, i fastigheten nedlagt kapital. Avser konventionellt beskattade fastigheter, dvs. hyresfastigheter m.fl. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18382 Valid-n=58 Min=1498 Max=502631 Mean=61115.0 St.Dev=0.0
VAR 168 UTG FÖRSÄKRINGAR IFA3112 Loc 561 width 5 MD= 0 UTGIFTER FÖR FÖRSÄKRINGAR HYRESFASTIGHET. Utgift för att försäkra fast och lös egendom. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18385 Valid-n=55 Min=100 Max=15659 Mean=2833.4 St.Dev=3246.8
VAR 169 KONCERNBIDRAG IFA3122 Loc 566 width 1 MD=0 KONCERNBIDRAG HYRESFASTIGHET (KOSTNADER). Avgivet koncernbidrag. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 170 NETTOINTÄKT IFA3042 Loc 567 width 6 MD= 0 NETTOINTÄKT HYRESFASTIGHET. Nettointäkten anger den skattepliktiga inkomst som återstår efter avdrag för kostnader. Som intäkt upptas under året erhållna hyresintäkter, ev förmånsvärde för egen bostad, sjukpenning, avgäld m.m. Som avdragsgill kostnad räknas ränta på lånat, i fastigheten nedlagt kapital, driftskostnader och övriga omkostnader. Dessutom avgår värdeminskning av byggnader, maskinell utrustning och lösa inventarier som tillhör fastigheten. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18401 Valid-n=39 Min=25 Max=228013 Mean=32485.5 St.Dev=0.0
VAR 171 DEL NETTOINTÄKT IFA3052 Loc 573 width 6 MD= 0 ANDEL AV NETTOINTÄKT HYRESFASTIGHET. Anger nettointäktens storlek för individ som äger fastighet gemensamt med en eller flera personer. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18417 Valid-n=23 Min=11 Max=101779 Mean=13415.1 St.Dev=0.0
VAR 172 UNDERSKOTT IFA3062 Loc 579 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT HYRESFASTIGHET. Underskott i förvärvskällan inkomst av annan fastighet (hyresfastighet m.fl.) uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18410 Valid-n=30 Min=28 Max=78680 Mean=14043.5 St.Dev=0.0
VAR 173 DEL UNDERSKOTT IFA3072 Loc 584 width 4 MD= 0 ANDEL AV UNDERSKOTT HYRESFASTIGHET. Anger underskottets storlek för individ som äger fastighet (hyresfastighet m.fl.) gemensamt med en eller flera personer. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18434 Valid-n=6 Min=186 Max=9812 Mean=4905.3 St.Dev=3850.2
VAR 174 DEL INTÄKT/UNDSK KFA1102 Loc 588 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT HYRESFASTIGHET. Anger delägarens andel i fastighetens (hyresfastighet m.fl.) resultat uttryckt i procent. Kod: 6 17 20 25 33 36 50 60 Frek: 2 4 4 4 4 1 9 1 Kod: 100 999 Frek: 40 18371
VAR 175 KLASSNING KJB1011 Loc 591 width 1 MD=0 KLASSNING JORDBRUKSFASTIGHET. Anger redovisningssätt för inkomst av jordbruksfastighet. J1: Redovisning enligt kontantprincipen. Som inkomst upptas vad som kontant uppburits under inkomståret för sålda produkter oberoende av om likviden avser ersättning för årets produktion eller förskott på kommande års. Därjämte tas som inkomst upp värdet av de naturaförmåner som åtnjutits under inkomståret. I analogi härmed ska utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet dras av det år då de kontant betalts oavsett om de hänför sig till detta år, tidigare år eller efterföljande år. S.k. brutet räkenskapsår kan ej förekomma - utom förstås det år då verksamheten upphört före kalenderårets utgång. J2: Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder UTAN räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto. J3: Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder MED räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto. Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder innebär: 1.att hänsyn tas till fordringar och skulder som uppkommit i jordbruksdriften 2.att kostnaderna för anläggningstillgångar i princip skall fördelas på de redovisningsperioder under vilka tillgångarna förbrukas samt 3.att hänsyn tas till lagertillgångar vid beskattningsårets in- och utgång. 1. Blankett J1/J2 2. Blankett J3 0. Har ej jordbruk Kod: 0 1 2 Frek: 16425 1629 386
VAR 176 AVVERKNINGSRÄTT IJB1441 Loc 592 width 5 MD=99999 UPPLÅTELSE AV AVVERKNINGSRÄTT JORDBRUKSFASTIGHET. Köpeskilling erhållen vid upplåtelse av avverkningsrätt, s.k. leveransrotköp. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18125 Valid-n=315 Min=0 Max=93450 Mean=16383.6 St.Dev=0.0
VAR 177 UTTAG SKOGSKONTO IJB1371 Loc 597 width 5 MD=99999 UTTAG FRÅN SKOGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Från skogskonto uttagna medel för vilka uppskov med taxeringen erhållits. Upptas som intäkt i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18268 Valid-n=172 Min=0 Max=81049 Mean=8879.6 St.Dev=0.0
VAR 178 ARRENDEINTÄKT IJB1241 Loc 602 width 5 MD=99999 ARRENDEINTÄKT JORDBRUKSFASTIGHET. Ersättning för upplåtelse av rätt att bruka jord, fiskevatten e.d. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18085 Valid-n=355 Min=0 Max=70000 Mean=4202.3 St.Dev=0.0
VAR 179 ERS STEN MM IJB1551 Loc 607 width 5 MD= 0 ERSÄTTNING FÖR RÄTT TILL STEN, TORV, GRUS M.M. JORDBRUKSFASTIGHET. Ersättning för rätt att tillgodogöra sig sten, torv, grus, lera, vattenkraft o.d., samt för rätten att framdra ledningar. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18429 Valid-n=11 Min=22 Max=48340 Mean=17084.6 St.Dev=0.0
VAR 180 ERS BETE MM IJB1561 Loc 612 width 5 MD= 0 ERSÄTTNING FÖR RÄTT TILL BETE, JAKT, FISKE M.M. JORDBRUKSFASTIGHET. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18360 Valid-n=80 Min=13 Max=36000 Mean=976.7 St.Dev=4022.3
VAR 181 STATSBIDRAG IJB1251 Loc 617 width 5 MD=99999 BIDRAG AV STATSMEDEL OCH ÖVRIGA INTÄKTER - JORDBRUKSFASTIGHET. Skattepliktiga bidrag av statsmedel kan utgöras av: 1.ersättningar för skördeskador 2.särskilt övergångsbidrag 3.restitution av skatter och avgifter 4.statligt avgångsvederlag till jordbrukare som upphört med sitt jordbruk. För jordbrukare med redovisning enligt blankett J3 är dessutom följande ersättningar noterade: 1. försäkringsersättningar 2.driftsbidrag 3.erhållna koncernbidrag etc. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18065 Valid-n=375 Min=0 Max=35000 Mean=1857.3 St.Dev=995.8
VAR 182 INVEST.AVDRAG IJB1471 Loc 622 width 5 MD= 0 ÅTERFÖRT SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG JORDBRUKSFASTIGHET. Till beskattning återfört särskilt investeringsavdrag. Återföringen sker av sådana särskilda investeringsavdrag som åtnjutits för investering under anskaffningsperioden 710101-730630. Dessutom skall under vissa förutsättningar investeringsavdraget återföras om leverans inte skett inom föreskriven tid, förvärvskälla nedlagts eller om prisändring skett. Tillägg görs med belopp motsvarande 1 1/2 gång det investeringsavdrag som erhållits för tillgången i de fall leverans leverans inte skett inom föreskriven tid eller om förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Om den slutliga anskaffningskostnaden är lägre än det belopp varpå investeringsavdrag beräknats skall 30% eller 45% av prisskillnaden, beroende på avtalstidpunkt, tas upp till beskattning. Återföringen sker endast vid den statliga taxeringen. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=100 Max=13500 Mean=4137.5 St.Dev=6284.8
VAR 183 NETTOINTÄKT IJB1191 Loc 627 width 6 MD=999999 NETTOINTÄKT AV JORDBRUKSFASTIGHET. Nettointäkten utgörs av den del av den skattepliktiga inkomsten som återstår efter avdrag för kostnader. Inkomst av jordbruksfastighet redovisas antingen enligt kontantprincip eller enligt bokföringsmässiga grunder. Under förutsättning att inga resultatreglerande åtgärder vidtagits i bokslutet utvisar nettointäkten det verkliga ekonomiska resultatet - och därmed den verkliga skatteförmågan. Individens andel av nettointäkten erhålls genom beräkningen KJB110 * IJB119. Erhållen sjukpenning som utgått på grund av egen rörelseverksamhet ingår i nettointäkten. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till 0 kronor. Faktiska värdet är kodat. See notes : 1 2 Kod: 999999 Frek: 16908 Valid-n=1532 Min=0 Max=437867 Mean=23052.9 St.Dev=0.0
VAR 184 DEL NETTOINTÄKT IJB1541 Loc 633 width 5 MD=99999 ANDEL AV NETTOINTÄKT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger nettointäktens storlek för individ som driver verksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18051 Valid-n=389 Min=0 Max=90164 Mean=17699.8 St.Dev=0.0
VAR 185 UNDANTAGSFÖRM. IJB1291 Loc 638 width 4 MD= 0 UNDANTAGSFÖRMÅNER JORDBRUKSFASTIGHET. Vid gåva eller försäljning av jordbruksfastighet kan givaren/säljaren förbehålla sig nyttjanderätten till bostadshus eller vissa produkter från gården. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18434 Valid-n=6 Min=198 Max=3900 Mean=1300.0 St.Dev=1464.3
VAR 186 FÖRSÄKRINGSAVG IJB1281 Loc 642 width 5 MD=99999 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER JORDBRUKSFASTIGHET. Utgifter för att försäkra fast och lös egendom, ansvars- och olycksfallsförsäkringar m.fl. Lämnade koncernbidrag (noteringen förekommer endast vid redovisning enligt blankett J3). Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 16868 Valid-n=1572 Min=0 Max=42916 Mean=1570.9 St.Dev=0.0
VAR 187 ARRENDEKOSTNAD IJB1261 Loc 647 width 5 MD= 0 ARRENDEKOSTNAD JORDBRUKSFASTIGHET. Utgift för rätten att bruka jord, fiskevatten e.d. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18220 Valid-n=220 Min=20 Max=56850 Mean=3959.0 St.Dev=0.0
VAR 188 RÄNTEKOSTNADER IJB1361 Loc 652 width 6 MD=999999 RÄNTEKOSTNADER JORDBRUKSFASTIGHET. Ränta på lånat i jordbruket nedlagt kapital. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 17266 Valid-n=1174 Min=0 Max=212426 Mean=7896.3 St.Dev=0.0
VAR 189 VÄRDEMINSKNING IJB1341 Loc 658 width 6 MD= 0 VÄRDEMINSKNING AV SKOG OCH NATURTILLGÅNGAR JORDBRUKSFASTIGHET. Avdrag för värdeminskning av skog erhålles då avverkningen medfört en förrådsminskning jämfört med ingångsförrådet eller att det verkliga värdet på skogen efter avverkning understiger det skattemässiga restvärdet. Substansminskningsavdrag erhålles i princip med belopp varmed anskaffningsvärdet av naturtillgång nedgått under året till följd av tillgodogörandet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18384 Valid-n=56 Min=80 Max=137643 Mean=16498.5 St.Dev=0.0
VAR 190 INS SKOGSKONTO IJB1381 Loc 664 width 6 MD=999999 INSÄTTNING PÅ SKOGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Jordbrukare som redovisar inkomst av skogsbruk kan erhålla uppskov med beskattningen för den del av intäkten som insatts på särskilt bankkonto - skogskonto. Uppskov kan för ett och samma år medges med högst: 60% av köpeskillingen för såld avverkningsrätt, 40% av köpeskillingen för sålda skogsprodukter och 40% av saluvärdet av skogsprodukter som uttagits för förädling i egen verksamhet. För att uppskov skall kunna medges, krävs att det insatta beloppet uppgår till minst 2000 kronor. Uppskovet får inte medföra att underskott uppkommer i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 18221 Valid-n=219 Min=0 Max=160000 Mean=11869.2 St.Dev=0.0
VAR 191 INVEST.K:O IJB1511 Loc 670 width 5 MD= 0 INSÄTTNING PÅ INVESTERINGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Jordbrukare som under tiden 741101-751231 haft stora skogsintäkter är skyldig sätta in viss del av intäkten på räntelöst konto i riksbanken (investeringskonto för skog). För sådan insättning medges uppskov med taxeringen.Medlen skall i princip stå inne i 5 år. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18414 Valid-n=26 Min=5 Max=30800 Mean=11315.6 St.Dev=0.0
VAR 192 INVEST.AVDRAG IJB1401 Loc 675 width 4 MD= 0 SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG JORDBRUKSFASTIGHET. Avdrag kan erhållas vid den statliga taxeringen för den som driver jord- eller skogsbruk och som under perioden 751015-761231 anskaffar eller tillverkar maskiner eller inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Avdraget utgör 10% av anskaffnings/tillverkningskostnaden som måste ha uppgått till minst 10.000 kr under beskattningsåret. Avdraget får inte medföra underskott i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18391 Valid-n=49 Min=5 Max=8080 Mean=2911.7 St.Dev=2061.5
VAR 193 UNDERSKOTT IJB1201 Loc 679 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT AV JORDBRUKSFASTIGHET. Underskott i förvärvskällan jordbruksfastighet uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Individens andel av underskottet erhålls genom beräkningen KJB110 * IJB120. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 17967 Valid-n=473 Min=3 Max=82638 Mean=7537.7 St.Dev=0.0
VAR 194 DEL UNDERSKOTT IJB1501 Loc 684 width 5 MD= 0 ANDEL AV UNDERSKOTT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger underskottets storlek för individ som driver jordbruksverksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18378 Valid-n=62 Min=1 Max=41845 Mean=8600.3 St.Dev=0.0
VAR 195 SJUKPENNING IJB1571 Loc 689 width 5 MD=99999 SJUKPENNING JORDBRUKSFASTIGHET. Sjukpenningen utgör skattepliktig intäkt av jordbruksfastighet i de fall sjukpenningen grundas på inkomst som hänför sig till sådan verksamhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18210 Valid-n=230 Min=0 Max=48914 Mean=1985.7 St.Dev=1182.8
VAR 196 DEL INTÄKT/UNDSK KJB1101 Loc 694 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger den procentuella andelen av intäkt eller underskott som belöper på individ som är delägare i jordbruksfastighet. Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 Frek: 2 1 3 1 1 2 1 6 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 1 3 3 15 4 7 2 2 Kod: 17 18 19 20 21 25 26 27 Frek: 9 1 2 9 1 34 4 1 Kod: 28 30 32 33 34 35 36 37 Frek: 2 5 1 44 5 4 3 2 Kod: 38 40 41 43 44 45 46 49 Frek: 3 14 3 1 1 4 1 6 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 159 5 3 1 2 3 1 3 Kod: 58 59 60 61 62 64 65 66 Frek: 1 2 14 1 3 3 4 3 Kod: 67 68 70 71 72 73 75 80 Frek: 9 1 3 1 1 1 4 3 Kod: 83 84 85 89 92 96 100 999 Frek: 1 1 1 1 2 1 1549 16439
VAR 197 RÄNTEINTÄKT IJB1351 Loc 697 width 5 MD= 0 RÄNTEINTÄKTER JORDBRUKSFASTIGHET. Inkomstränta på rörelsekapital. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J3. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18298 Valid-n=142 Min=15 Max=34081 Mean=3714.9 St.Dev=869.9
VAR 198 KLASSNING KJB1012 Loc 702 width 1 MD=0 KLASSNING JORDBRUKSFASTIGHET. Anger redovisningssätt för inkomst av jordbruksfastighet. J1: Redovisning enligt kontantprincipen. Som inkomst upptas vad som kontant uppburits under inkomståret för sålda produkter oberoende av om likviden avser ersättning för årets produktion eller förskott på kommande års. Därjämte tas som inkomst upp värdet av de naturaförmåner som åtnjutits under inkomståret. I analogi härmed ska utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet dras av det år då de kontant betalts oavsett om de hänför sig till detta år, tidigare år eller efterföljande år. S.k. brutet räkenskapsår kan ej förekomma - utom förstås det år då verksamheten upphört före kalenderårets utgång. J2: Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder UTAN räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto. J3: Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder MED räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto. Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder innebär: 1.att hänsyn tas till fordringar och skulder som uppkommit i jordbruksdriften 2.att kostnaderna för anläggningstillgångar i princip skall fördelas på de redovisningsperioder under vilka tillgångarna förbrukas samt 3.att hänsyn tas till lagertillgångar vid beskattningsårets in- och utgång. . 1. Blankett J1/J2 2. Blankett J3 0. Har ej jordbruksfastighet Kod: 0 1 2 Frek: 18317 91 32
VAR 199 AVVERKNINGSRÄTT IJB1442 Loc 703 width 5 MD=99999 UPPLÅTELSE AV AVVERKNINGSRÄTT JORDBRUKSFASTIGHET. Köpeskilling erhållen vid upplåtelse av avverkningsrätt, s.k. leveransrotköp. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18423 Valid-n=17 Min=0 Max=72500 Mean=19771.5 St.Dev=0.0
VAR 200 UTTAG SKOGSKONTO IJB1372 Loc 708 width 5 MD= 0 UTTAG FRÅN SKOGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Från skogskonto uttagna medel för vilka uppskov med taxeringen erhållits. Upptas som intäkt i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18430 Valid-n=10 Min=1000 Max=29330 Mean=11903.1 St.Dev=8970.9
VAR 201 ARRENDEINTÄKT IJB1242 Loc 713 width 5 MD=99999 ARRENDEINTÄKT JORDBRUKSFASTIGHET. Ersättning för upplåtelse av rätt att bruka jord, fiskevatten e.d. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18418 Valid-n=22 Min=0 Max=19500 Mean=3519.5 St.Dev=5540.4
VAR 202 ERS STEN MM IJB1552 Loc 718 width 3 MD= 0 ERSÄTTNING FÖR RÄTT TILL STEN, TORV, GRUS M.M. JORDBRUKSFASTIGHET. Ersättning för rätt att tillgodogöra sig sten, torv, grus, lera, vattenkraft o.d., samt för rätten att framdra ledningar. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 203 ERS BETE MM IJB1562 Loc 721 width 4 MD=9999 ERSÄTTNING FÖR RÄTT TILL BETE, JAKT, FISKE M.M. JORDBRUKSFASTIGHET. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 18433 Valid-n=7 Min=0 Max=7293 Mean=2957.0 St.Dev=3064.4
VAR 204 STATSBIDRAG IJB1252 Loc 725 width 5 MD= 0 BIDRAG AV STATSMEDEL OCH ÖVRIGA INTÄKTER - JORDBRUKSFASTIGHET. Skattepliktiga bidrag av statsmedel kan utgöras av: 1.ersättningar för skördeskador 2.särskilt övergångsbidrag 3.restitution av skatter och avgifter 4.statligt avgångsvederlag till jordbrukare som upphört med sitt jordbruk. För jordbrukare med redovisning enligt blankett J3 är dessutom följande ersättningar noterade: 1. försäkringsersättningar 2.driftsbidrag 3.erhållna koncernbidrag etc. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18421 Valid-n=19 Min=40 Max=25100 Mean=4909.9 St.Dev=8764.5
VAR 205 INVEST.AVDRAG IJB1472 Loc 730 width 1 MD=0 ÅTERFÖRT SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG JORDBRUKSFASTIGHET. Till beskattning återfört särskilt investeringsavdrag. Återföringen sker av sådana särskilda investeringsavdrag som åtnjutits för investering under anskaffningsperioden 710101-730630. Dessutom skall under vissa förutsättningar investeringsavdraget återföras om leverans inte skett inom föreskriven tid, förvärvskälla nedlagts eller om prisändring skett. Tillägg görs med belopp motsvarande 1 1/2 gång det investeringsavdrag som erhållits för tillgången i de fall leverans leverans inte skett inom föreskriven tid eller om förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Om den slutliga anskaffningskostnaden är lägre än det belopp varpå investeringsavdrag beräknats skall 30% eller 45% av prisskillnaden, beroende på avtalstidpunkt, tas upp till beskattning. Återföringen sker endast vid den statliga taxeringen. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 206 NETTOINTÄKT IJB1192 Loc 731 width 6 MD=999999 NETTOINTÄKT AV JORDBRUKSFASTIGHET. Nettointäkten utgörs av den del av den skattepliktiga inkomsten som återstår efter avdrag för kostnader. Inkomst av jordbruksfastighet redovisas antingen enligt kontantprincip eller enligt bokföringsmässiga grunder. Under förutsättning att inga resultatreglerande åtgärder vidtagits i bokslutet utvisar nettointäkten det verkliga ekonomiska resultatet - och därmed den verkliga skatteförmågan. Individens andel av nettointäkten erhålls genom beräkningen KJB110 * IJB119. Erhållen sjukpenning som utgått på grund av egen rörelseverksamhet ingår i nettointäkten. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till 0 kronor. Faktiska värdet är kodat. See notes : 1 2 Kod: 999999 Frek: 18359 Valid-n=81 Min=0 Max=260854 Mean=27122.1 St.Dev=0.0
VAR 207 DEL NETTOINTÄKT IJB1542 Loc 737 width 5 MD= 0 ANDEL AV NETTOINTÄKT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger nettointäktens storlek för individ som driver verksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18406 Valid-n=34 Min=104 Max=98582 Mean=21056.8 St.Dev=0.0
VAR 208 UNDANTAGSFÖRM. IJB1292 Loc 742 width 1 MD=0 UNDANTAGSFÖRMÅNER JORDBRUKSFASTIGHET. Vid gåva eller försäljning av jordbruksfastighet kan givaren/säljaren förbehålla sig nyttjanderätten till bostadshus eller vissa produkter från gården. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 209 FÖRSÄKRINGSAVG IJB1282 Loc 743 width 5 MD=99999 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER JORDBRUKSFASTIGHET. Utgifter för att försäkra fast och lös egendom, ansvars- och olycksfallsförsäkringar m.fl. Lämnade koncernbidrag (noteringen förekommer endast vid redovisning enligt blankett J3). Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18356 Valid-n=84 Min=0 Max=40005 Mean=3159.3 St.Dev=0.0
VAR 210 ARRENDEKOSTNAD IJB1262 Loc 748 width 5 MD= 0 ARRENDEKOSTNAD JORDBRUKSFASTIGHET. Utgift för rätten att bruka jord, fiskevatten e.d. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=200 Max=57976 Mean=20544.0 St.Dev=0.0
VAR 211 RÄNTEKOSTNADER IJB1362 Loc 753 width 6 MD= 0 RÄNTEKOSTNADER JORDBRUKSFASTIGHET. Ränta på lånat i jordbruket nedlagt kapital. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18383 Valid-n=57 Min=4 Max=114800 Mean=14683.9 St.Dev=0.0
VAR 212 VÄRDEMINSKNING IJB1342 Loc 759 width 4 MD= 0 VÄRDEMINSKNING AV SKOG OCH NATURTILLGÅNGAR JORDBRUKSFASTIGHET. Avdrag för värdeminskning av skog erhålles då avverkningen medfört en förrådsminskning jämfört med ingångsförrådet eller att det verkliga värdet på skogen efter avverkning understiger det skattemässiga restvärdet. Substansminskningsavdrag erhålles i princip med belopp varmed anskaffningsvärdet av naturtillgång nedgått under året till följd av tillgodogörandet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18435 Valid-n=5 Min=3353 Max=7932 Mean=5126.8 St.Dev=2105.0
VAR 213 INS SKOGSKONTO IJB1382 Loc 763 width 5 MD=99999 INSÄTTNING PÅ SKOGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Jordbrukare som redovisar inkomst av skogsbruk kan erhålla uppskov med beskattningen för den del av intäkten som insatts på särskilt bankkonto - skogskonto. Uppskov kan för ett och samma år medges med högst: 60% av köpeskillingen för såld avverkningsrätt, 40% av köpeskillingen för sålda skogsprodukter och 40% av saluvärdet av skogsprodukter som uttagits för förädling i egen verksamhet. För att uppskov skall kunna medges, krävs att det insatta beloppet uppgår till minst 2000 kronor. Uppskovet får inte medföra att underskott uppkommer i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18430 Valid-n=10 Min=0 Max=43500 Mean=12218.8 St.Dev=0.0
VAR 214 INVEST.K:O IJB1512 Loc 768 width 5 MD= 0 INSÄTTNING PÅ INVESTERINGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Jordbrukare som under tiden 741101-751231 haft stora skogsintäkter är skyldig sätta in viss del av intäkten på räntelöst konto i riksbanken (investeringskonto för skog). För sådan insättning medges uppskov med taxeringen.Medlen skall i princip stå inne i 5 år. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=1066 Max=28800 Mean=15691.5 St.Dev=11467.3
VAR 215 INVEST.AVDRAG IJB1402 Loc 773 width 4 MD= 0 SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG JORDBRUKSFASTIGHET. Avdrag kan erhållas vid den statliga taxeringen för den som driver jord- eller skogsbruk och som under perioden 751015-761231 anskaffar eller tillverkar maskiner eller inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Avdraget utgör 10% av anskaffnings/tillverkningskostnaden som måste ha uppgått till minst 10.000 kr under beskattningsåret. Avdraget får inte medföra underskott i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 216 UNDERSKOTT IJB1202 Loc 777 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT AV JORDBRUKSFASTIGHET. Underskott i förvärvskällan jordbruksfastighet uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Individens andel av underskottet erhålls genom beräkningen KJB110 * IJB120. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18402 Valid-n=38 Min=5 Max=78661 Mean=5771.7 St.Dev=4632.7
VAR 217 DEL UNDERSKOTT IJB1502 Loc 782 width 5 MD= 0 ANDEL AV UNDERSKOTT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger underskottets storlek för individ som driver jordbruksverksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18430 Valid-n=10 Min=67 Max=64312 Mean=10838.3 St.Dev=4943.3
VAR 218 SJUKPENNING IJB1572 Loc 787 width 4 MD= 0 SJUKPENNING JORDBRUKSFASTIGHET. Sjukpenningen utgör skattepliktig intäkt av jordbruksfastighet i de fall sjukpenningen grundas på inkomst som hänför sig till sådan verksamhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18429 Valid-n=11 Min=20 Max=9717 Mean=1250.9 St.Dev=2824.9
VAR 219 DEL INTÄKT/UNDSK KJB1102 Loc 791 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger den procentuella andelen av intäkt eller underskott som belöper på individ som är delägare i jordbruksfastighet. Kod: 0 4 6 7 17 18 19 20 Frek: 2 1 5 2 2 1 1 1 Kod: 25 29 33 40 50 56 64 66 Frek: 2 1 5 2 14 2 1 1 Kod: 75 81 100 999 Frek: 1 1 73 18322
VAR 220 RÄNTEINTÄKT IJB1352 Loc 794 width 5 MD= 0 RÄNTEINTÄKTER JORDBRUKSFASTIGHET. Inkomstränta på rörelsekapital. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J3. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18432 Valid-n=8 Min=66 Max=66929 Mean=11663.1 St.Dev=0.0
VAR 221 KLASSNING KJB1013 Loc 799 width 1 MD=0 KLASSNING JORDBRUKSFASTIGHET. Anger redovisningssätt för inkomst av jordbruksfastighet. J1: Redovisning enligt kontantprincipen. Som inkomst upptas vad som kontant uppburits under inkomståret för sålda produkter oberoende av om likviden avser ersättning för årets produktion eller förskott på kommande års. Därjämte tas som inkomst upp värdet av de naturaförmåner som åtnjutits under inkomståret. I analogi härmed ska utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet dras av det år då de kontant betalts oavsett om de hänför sig till detta år, tidigare år eller efterföljande år. S.k. brutet räkenskapsår kan ej förekomma - utom förstås det år då verksamheten upphört före kalenderårets utgång. J2: Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder UTAN räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto. J3: Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder MED räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto. Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder innebär: 1.att hänsyn tas till fordringar och skulder som uppkommit i jordbruksdriften 2.att kostnaderna för anläggningstillgångar i princip skall fördelas på de redovisningsperioder under vilka tillgångarna förbrukas samt 3.att hänsyn tas till lagertillgångar vid beskattningsårets in- och utgång. 1. Blankett J1/J2 2. Blankett J3 0. Har ej jordbruksfastighet Kod: 0 2 Frek: 18438 2
VAR 222 AVVERKNINGSRÄTT IJB1443 Loc 800 width 1 MD=0 UPPLÅTELSE AV AVVERKNINGSRÄTT JORDBRUKSFASTIGHET. Köpeskilling erhållen vid upplåtelse av avverkningsrätt, s.k. leveransrotköp. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 223 UTTAG SKOGSKONTO IJB1373 Loc 801 width 1 MD=0 UTTAG FRÅN SKOGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Från skogskonto uttagna medel för vilka uppskov med taxeringen erhållits. Upptas som intäkt i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 224 ARRENDEINTÄKT IJB1243 Loc 802 width 4 MD= 0 ARRENDEINTÄKT JORDBRUKSFASTIGHET. Ersättning för upplåtelse av rätt att bruka jord, fiskevatten e.d. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 225 ERS STEN MM IJB1553 Loc 806 width 1 MD=0 ERSÄTTNING FÖR RÄTT TILL STEN, TORV, GRUS M.M. JORDBRUKSFASTIGHET. Ersättning för rätt att tillgodogöra sig sten, torv, grus, lera, vattenkraft o.d., samt för rätten att framdra ledningar. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 226 ERS BETE MM IJB1563 Loc 807 width 1 MD=0 ERSÄTTNING FÖR RÄTT TILL BETE, JAKT, FISKE M.M. JORDBRUKSFASTIGHET. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 227 STATSBIDRAG IJB1253 Loc 808 width 1 MD=0 BIDRAG AV STATSMEDEL OCH ÖVRIGA INTÄKTER - JORDBRUKSFASTIGHET. Skattepliktiga bidrag av statsmedel kan utgöras av: 1.ersättningar för skördeskador 2.särskilt övergångsbidrag 3.restitution av skatter och avgifter 4.statligt avgångsvederlag till jordbrukare som upphört med sitt jordbruk. För jordbrukare med redovisning enligt blankett J3 är dessutom följande ersättningar noterade: 1. försäkringsersättningar 2.driftsbidrag 3.erhållna koncernbidrag etc. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 228 INVEST.AVDRAG IJB1473 Loc 809 width 1 MD=0 ÅTERFÖRT SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG JORDBRUKSFASTIGHET. Till beskattning återfört särskilt investeringsavdrag. Återföringen sker av sådana särskilda investeringsavdrag som åtnjutits för investering under anskaffningsperioden 710101-730630. Dessutom skall under vissa förutsättningar investeringsavdraget återföras om leverans inte skett inom föreskriven tid, förvärvskälla nedlagts eller om prisändring skett. Tillägg görs med belopp motsvarande 1 1/2 gång det investeringsavdrag som erhållits för tillgången i de fall leverans leverans inte skett inom föreskriven tid eller om förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Om den slutliga anskaffningskostnaden är lägre än det belopp varpå investeringsavdrag beräknats skall 30% eller 45% av prisskillnaden, beroende på avtalstidpunkt, tas upp till beskattning. Återföringen sker endast vid den statliga taxeringen. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 229 NETTOINTÄKT IJB1193 Loc 810 width 1 MD=0 NETTOINTÄKT AV JORDBRUKSFASTIGHET. Nettointäkten utgörs av den del av den skattepliktiga inkomsten som återstår efter avdrag för kostnader. Inkomst av jordbruksfastighet redovisas antingen enligt kontantprincip eller enligt bokföringsmässiga grunder. Under förutsättning att inga resultatreglerande åtgärder vidtagits i bokslutet utvisar nettointäkten det verkliga ekonomiska resultatet - och därmed den verkliga skatteförmågan. Individens andel av nettointäkten erhålls genom beräkningen KJB110 * IJB119. Erhållen sjukpenning som utgått på grund av egen rörelseverksamhet ingår i nettointäkten. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till 0 kronor. Faktiska värdet är kodat. See notes : 1 2 Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 230 DEL NETTOINTÄKT IJB1543 Loc 811 width 1 MD=0 ANDEL AV NETTOINTÄKT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger nettointäktens storlek för individ som driver verksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 231 UNDANTAGSFÖRM. IJB1293 Loc 812 width 1 MD=0 UNDANTAGSFÖRMÅNER JORDBRUKSFASTIGHET. Vid gåva eller försäljning av jordbruksfastighet kan givaren/säljaren förbehålla sig nyttjanderätten till bostadshus eller vissa produkter från gården. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 232 FÖRSÄKRINGSAVG IJB1283 Loc 813 width 1 MD=0 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER JORDBRUKSFASTIGHET. Utgifter för att försäkra fast och lös egendom, ansvars- och olycksfallsförsäkringar m.fl. Lämnade koncernbidrag (noteringen förekommer endast vid redovisning enligt blankett J3). Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 233 ARRENDEKOSTNAD IJB1263 Loc 814 width 1 MD=0 ARRENDEKOSTNAD JORDBRUKSFASTIGHET. Utgift för rätten att bruka jord, fiskevatten e.d. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 234 RÄNTEKOSTNADER IJB1363 Loc 815 width 4 MD= 0 RÄNTEKOSTNADER JORDBRUKSFASTIGHET. Ränta på lånat i jordbruket nedlagt kapital. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 235 VÄRDEMINSKNING IJB1343 Loc 819 width 1 MD=0 VÄRDEMINSKNING AV SKOG OCH NATURTILLGÅNGAR JORDBRUKSFASTIGHET. Avdrag för värdeminskning av skog erhålles då avverkningen medfört en förrådsminskning jämfört med ingångsförrådet eller att det verkliga värdet på skogen efter avverkning understiger det skattemässiga restvärdet. Substansminskningsavdrag erhålles i princip med belopp varmed anskaffningsvärdet av naturtillgång nedgått under året till följd av tillgodogörandet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 236 INS SKOGSKONTO IJB1383 Loc 820 width 1 MD=0 INSÄTTNING PÅ SKOGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Jordbrukare som redovisar inkomst av skogsbruk kan erhålla uppskov med beskattningen för den del av intäkten som insatts på särskilt bankkonto - skogskonto. Uppskov kan för ett och samma år medges med högst: 60% av köpeskillingen för såld avverkningsrätt, 40% av köpeskillingen för sålda skogsprodukter och 40% av saluvärdet av skogsprodukter som uttagits för förädling i egen verksamhet. För att uppskov skall kunna medges, krävs att det insatta beloppet uppgår till minst 2000 kronor. Uppskovet får inte medföra att underskott uppkommer i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 237 INVEST.K:O IJB1513 Loc 821 width 1 MD=0 INSÄTTNING PÅ INVESTERINGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Jordbrukare som under tiden 741101-751231 haft stora skogsintäkter är skyldig sätta in viss del av intäkten på räntelöst konto i riksbanken (investeringskonto för skog). För sådan insättning medges uppskov med taxeringen.Medlen skall i princip stå inne i 5 år. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 238 INVEST.AVDRAG IJB1403 Loc 822 width 1 MD=0 SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG JORDBRUKSFASTIGHET. Avdrag kan erhållas vid den statliga taxeringen för den som driver jord- eller skogsbruk och som under perioden 751015-761231 anskaffar eller tillverkar maskiner eller inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Avdraget utgör 10% av anskaffnings/tillverkningskostnaden som måste ha uppgått till minst 10.000 kr under beskattningsåret. Avdraget får inte medföra underskott i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 239 UNDERSKOTT IJB1203 Loc 823 width 4 MD= 0 UNDERSKOTT AV JORDBRUKSFASTIGHET. Underskott i förvärvskällan jordbruksfastighet uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Individens andel av underskottet erhålls genom beräkningen KJB110 * IJB120. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 240 DEL UNDERSKOTT IJB1503 Loc 827 width 4 MD= 0 ANDEL AV UNDERSKOTT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger underskottets storlek för individ som driver jordbruksverksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 241 SJUKPENNING IJB1573 Loc 831 width 1 MD=0 SJUKPENNING JORDBRUKSFASTIGHET. Sjukpenningen utgör skattepliktig intäkt av jordbruksfastighet i de fall sjukpenningen grundas på inkomst som hänför sig till sådan verksamhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 242 DEL INTÄKT/UNDSK KJB1103 Loc 832 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger den procentuella andelen av intäkt eller underskott som belöper på individ som är delägare i jordbruksfastighet. Kod: 33 50 999 Frek: 1 1 18438
VAR 243 RÄNTEINTÄKT IJB1353 Loc 835 width 1 MD=0 RÄNTEINTÄKTER JORDBRUKSFASTIGHET. Inkomstränta på rörelsekapital. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J3. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 244 KLASSNING KJB1014 Loc 836 width 1 MD=0 KLASSNING JORDBRUKSFASTIGHET. Anger redovisningssätt för inkomst av jordbruksfastighet. J1: Redovisning enligt kontantprincipen. Som inkomst upptas vad som kontant uppburits under inkomståret för sålda produkter oberoende av om likviden avser ersättning för årets produktion eller förskott på kommande års. Därjämte tas som inkomst upp värdet av de naturaförmåner som åtnjutits under inkomståret. I analogi härmed ska utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet dras av det år då de kontant betalts oavsett om de hänför sig till detta år, tidigare år eller efterföljande år. S.k. brutet räkenskapsår kan ej förekomma - utom förstås det år då verksamheten upphört före kalenderårets utgång. J2: Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder UTAN räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto. J3: Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder MED räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto. Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder innebär: 1.att hänsyn tas till fordringar och skulder som uppkommit i jordbruksdriften 2.att kostnaderna för anläggningstillgångar i princip skall fördelas på de redovisningsperioder under vilka tillgångarna förbrukas samt 3.att hänsyn tas till lagertillgångar vid beskattningsårets in- och utgång. 1. Blankett J1/J2 2. Blankett J3 0. Har ej jordbruksfastighet Kod: 0 Frek: 18440
VAR 245 AVVERKNINGSRÄTT IJB1444 Loc 837 width 1 MD=0 UPPLÅTELSE AV AVVERKNINGSRÄTT JORDBRUKSFASTIGHET. Köpeskilling erhållen vid upplåtelse av avverkningsrätt, s.k. leveransrotköp. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 246 UTTAG SKOGSKONTO IJB1374 Loc 838 width 1 MD=0 UTTAG FRÅN SKOGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Från skogskonto uttagna medel för vilka uppskov med taxeringen erhållits. Upptas som intäkt i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 247 ARRENDEINTÄKT IJB1244 Loc 839 width 1 MD=0 ARRENDEINTÄKT JORDBRUKSFASTIGHET. Ersättning för upplåtelse av rätt att bruka jord, fiskevatten e.d. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 248 ERS STEN MM IJB1554 Loc 840 width 1 MD=0 ERSÄTTNING FÖR RÄTT TILL STEN, TORV, GRUS M.M. JORDBRUKSFASTIGHET. Ersättning för rätt att tillgodogöra sig sten, torv, grus, lera, vattenkraft o.d., samt för rätten att framdra ledningar. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 249 ERS BETE MM IJB1564 Loc 841 width 1 MD=0 ERSÄTTNING FÖR RÄTT TILL BETE, JAKT, FISKE M.M. JORDBRUKSFASTIGHET. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 250 STATSBIDRAG IJB1254 Loc 842 width 1 MD=0 BIDRAG AV STATSMEDEL OCH ÖVRIGA INTÄKTER - JORDBRUKSFASTIGHET. Skattepliktiga bidrag av statsmedel kan utgöras av: 1.ersättningar för skördeskador 2.särskilt övergångsbidrag 3.restitution av skatter och avgifter 4.statligt avgångsvederlag till jordbrukare som upphört med sitt jordbruk. För jordbrukare med redovisning enligt blankett J3 är dessutom följande ersättningar noterade: 1. försäkringsersättningar 2.driftsbidrag 3.erhållna koncernbidrag etc. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 251 INVEST.AVDRAG IJB1474 Loc 843 width 1 MD=0 ÅTERFÖRT SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG JORDBRUKSFASTIGHET. Till beskattning återfört särskilt investeringsavdrag. Återföringen sker av sådana särskilda investeringsavdrag som åtnjutits för investering under anskaffningsperioden 710101-730630. Dessutom skall under vissa förutsättningar investeringsavdraget återföras om leverans inte skett inom föreskriven tid, förvärvskälla nedlagts eller om prisändring skett. Tillägg görs med belopp motsvarande 1 1/2 gång det investeringsavdrag som erhållits för tillgången i de fall leverans leverans inte skett inom föreskriven tid eller om förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Om den slutliga anskaffningskostnaden är lägre än det belopp varpå investeringsavdrag beräknats skall 30% eller 45% av prisskillnaden, beroende på avtalstidpunkt, tas upp till beskattning. Återföringen sker endast vid den statliga taxeringen. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 252 NETTOINTÄKT IJB1194 Loc 844 width 1 MD=0 NETTOINTÄKT AV JORDBRUKSFASTIGHET. Nettointäkten utgörs av den del av den skattepliktiga inkomsten som återstår efter avdrag för kostnader. Inkomst av jordbruksfastighet redovisas antingen enligt kontantprincip eller enligt bokföringsmässiga grunder. Under förutsättning att inga resultatreglerande åtgärder vidtagits i bokslutet utvisar nettointäkten det verkliga ekonomiska resultatet - och därmed den verkliga skatteförmågan. Individens andel av nettointäkten erhålls genom beräkningen KJB110 * IJB119. Erhållen sjukpenning som utgått på grund av egen rörelseverksamhet ingår i nettointäkten. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till 0 kronor. Faktiska värdet är kodat. See notes : 1 2 Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 253 DEL NETTOINTÄKT IJB1544 Loc 845 width 1 MD=0 ANDEL AV NETTOINTÄKT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger nettointäktens storlek för individ som driver verksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 254 UNDANTAGSFÖRM. IJB1294 Loc 846 width 1 MD=0 UNDANTAGSFÖRMÅNER JORDBRUKSFASTIGHET. Vid gåva eller försäljning av jordbruksfastighet kan givaren/säljaren förbehålla sig nyttjanderätten till bostadshus eller vissa produkter från gården. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J1 eller J2. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 255 FÖRSÄKRINGSAVG IJB1284 Loc 847 width 1 MD=0 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER JORDBRUKSFASTIGHET. Utgifter för att försäkra fast och lös egendom, ansvars- och olycksfallsförsäkringar m.fl. Lämnade koncernbidrag (noteringen förekommer endast vid redovisning enligt blankett J3). Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 256 ARRENDEKOSTNAD IJB1264 Loc 848 width 1 MD=0 ARRENDEKOSTNAD JORDBRUKSFASTIGHET. Utgift för rätten att bruka jord, fiskevatten e.d. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 257 RÄNTEKOSTNADER IJB1364 Loc 849 width 1 MD=0 RÄNTEKOSTNADER JORDBRUKSFASTIGHET. Ränta på lånat i jordbruket nedlagt kapital. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 258 VÄRDEMINSKNING IJB1344 Loc 850 width 1 MD=0 VÄRDEMINSKNING AV SKOG OCH NATURTILLGÅNGAR JORDBRUKSFASTIGHET. Avdrag för värdeminskning av skog erhålles då avverkningen medfört en förrådsminskning jämfört med ingångsförrådet eller att det verkliga värdet på skogen efter avverkning understiger det skattemässiga restvärdet. Substansminskningsavdrag erhålles i princip med belopp varmed anskaffningsvärdet av naturtillgång nedgått under året till följd av tillgodogörandet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 259 INS SKOGSKONTO IJB1384 Loc 851 width 1 MD=0 INSÄTTNING PÅ SKOGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Jordbrukare som redovisar inkomst av skogsbruk kan erhålla uppskov med beskattningen för den del av intäkten som insatts på särskilt bankkonto - skogskonto. Uppskov kan för ett och samma år medges med högst: 60% av köpeskillingen för såld avverkningsrätt, 40% av köpeskillingen för sålda skogsprodukter och 40% av saluvärdet av skogsprodukter som uttagits för förädling i egen verksamhet. För att uppskov skall kunna medges, krävs att det insatta beloppet uppgår till minst 2000 kronor. Uppskovet får inte medföra att underskott uppkommer i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 260 INVEST.K:O IJB1514 Loc 852 width 1 MD=0 INSÄTTNING PÅ INVESTERINGSKONTO JORDBRUKSFASTIGHET. Jordbrukare som under tiden 741101-751231 haft stora skogsintäkter är skyldig sätta in viss del av intäkten på räntelöst konto i riksbanken (investeringskonto för skog). För sådan insättning medges uppskov med taxeringen.Medlen skall i princip stå inne i 5 år. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 261 INVEST.AVDRAG IJB1404 Loc 853 width 1 MD=0 SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG JORDBRUKSFASTIGHET. Avdrag kan erhållas vid den statliga taxeringen för den som driver jord- eller skogsbruk och som under perioden 751015-761231 anskaffar eller tillverkar maskiner eller inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Avdraget utgör 10% av anskaffnings/tillverkningskostnaden som måste ha uppgått till minst 10.000 kr under beskattningsåret. Avdraget får inte medföra underskott i förvärvskällan. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 262 UNDERSKOTT IJB1204 Loc 854 width 1 MD=0 UNDERSKOTT AV JORDBRUKSFASTIGHET. Underskott i förvärvskällan jordbruksfastighet uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Individens andel av underskottet erhålls genom beräkningen KJB110 * IJB120. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 263 DEL UNDERSKOTT IJB1504 Loc 855 width 1 MD=0 ANDEL AV UNDERSKOTT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger underskottets storlek för individ som driver jordbruksverksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 264 SJUKPENNING IJB1574 Loc 856 width 1 MD=0 SJUKPENNING JORDBRUKSFASTIGHET. Sjukpenningen utgör skattepliktig intäkt av jordbruksfastighet i de fall sjukpenningen grundas på inkomst som hänför sig till sådan verksamhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 265 DEL INTÄKT/UNDSK KJB1104 Loc 857 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT JORDBRUKSFASTIGHET. Anger den procentuella andelen av intäkt eller underskott som belöper på individ som är delägare i jordbruksfastighet. Kod: 999 Frek: 18440
VAR 266 RÄNTEINTÄKT IJB1354 Loc 860 width 1 MD=0 RÄNTEINTÄKTER JORDBRUKSFASTIGHET. Inkomstränta på rörelsekapital. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett J3. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 267 KLASSNING KRR1011 Loc 861 width 1 MD=0 KLASSNING RÖRELSE. Anger redovisningssätt för inkomst av rörelse, vilket sker enligt bokföringsmässiga grunder, antingen utan räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto (Blankett R1) eller med räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto (Blankett R5). 1. Blankett R1 2. Blankett R5 0. Har ej rörelse Kod: 0 1 2 Frek: 16438 1086 916
VAR 268 ÖVRIGA INTÄKTER IRR1251 Loc 862 width 5 MD=99999 ÖVRIGA INTÄKTER RÖRELSE. Här noteras följande intäkter: försäkringsersättningar, driftsbidrag, ränteintäkter, återbäring av skatt och realisationsvinster - endast för rörelseidkare med räkenskaper som avslutas med resultaträkning och balansräkning (R5). För övriga rörelseidkare återfinns realisationsvinsterna i variabel IRR148. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18361 Valid-n=79 Min=0 Max=47081 Mean=4405.2 St.Dev=2261.1
VAR 269 INV.AVDRAG(IN) IRR1471 Loc 867 width 5 MD= 0 SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG (INTÄKT) RÖRELSE. Till beskattning återfört särskilt investeringsavdrag. Återföringen sker av sådana särskilda investeringsavdrag som åtnjutits för investering under anskaffningsperioden 710101-730630. Dessutom skall under vissa förutsättningar investeringsavdraget återföras om leverans inte skett inom föreskriven tid, förvärvskälla nedlagts eller om prisändring skett. Tillägg görs med belopp motsvarande 1 1/2 gång det investeringsavdrag som erhållits för tillgången i de fall leverans inte skett inom föreskriven tid eller om förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Om den slutliga anskaffningskostnaden är lägre än det belopp varpå investeringsavdrag beräknats skall 30% eller 45% av prisskillnaden, beroende på avtalstidpunkt, tas upp till beskattning. Återföringen sker endast vid den statliga taxeringen. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=228 Max=54899 Mean=26742.5 St.Dev=0.0
VAR 270 NETTOINTÄKT IRR1191 Loc 872 width 7 MD=9999999 NETTOINTÄKT AV RÖRELSE. Nettointäkten utgörs av vad som återstår som skattepliktig inkomst av bedriven verksamhet i inkomstslaget rörelse. Från bruttointäkterna av rörelse medges avdrag för alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande - driftskostnader. Vissa kostnader, t.ex. anskaffningskostnad för anläggningstillgångar, fördelas över flera år genom årliga värdeminskningsavdrag. Inkomst av rörelse skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder. Detta innebär bl.a. att intäkter och kostnader redovisas på rätt räkenskapsår. De balansposter som påverkar rörelsens resultat är främst varulager,varufordringar samt varu- och driftskostnadsskulder. Ur resultatreglerande syfte medges avdrag för nedskrivning av varulager och pågående arbeten. Vidare sker justering för i verksamheten ej avdragsgilla kostnader respektive ej skattepliktiga intäkter. Vad som härefter återstår utgör nettointäkt av rörelse. Under förutsättning att inga extra resultatreglerande åtgärder vidtagits i bokslutet utvisar nettointäkten det verkliga ekonomiska resultatet - och därmed den verkliga skatteförmågan. Erhållen sjukpenning som utgått på grund av egen rörelseverksamhet ingår i nettointäkten. Individens andel av nettointäkten erhålls genom beräkningen KRR110 * IRR119. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999999 Frek: 16568 Valid-n=1872 Min=0 Max=1600056 Mean=51929.8 St.Dev=0.0
VAR 271 DEL NETTOINTÄKT IRR1541 Loc 879 width 6 MD=999999 ANDEL AV NETTOINTÄKT RÖRELSE. Anger nettointäktens storlek för individ som driver rörelseverksamhet tillsammans med en eller flera personer.Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 17988 Valid-n=452 Min=0 Max=334899 Mean=37111.8 St.Dev=0.0
VAR 272 ARRENDEKOSTNAD IRR1261 Loc 885 width 5 MD= 0 ARRENDEKOSTNAD RÖRELSE. Utgift för rätten att driva annans rörelse utan övertagande av ägarskapet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18429 Valid-n=11 Min=128 Max=11000 Mean=4896.5 St.Dev=4779.6
VAR 273 RÄNTEKOSTNADER IRR1361 Loc 890 width 6 MD=999999 RÄNTEKOSTNADER RÖRELSE. Ränta på lånat i rörelsen nedlagt kapital. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 17518 Valid-n=922 Min=0 Max=440368 Mean=8859.9 St.Dev=0.0
VAR 274 FÖRSÄKRINGSAVG IRR1281 Loc 896 width 5 MD=99999 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER RÖRELSE. Utgifter för att försäkra fast och lös egendom, ansvars- och olycksfallsförsäkringar m.fl. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 17728 Valid-n=712 Min=0 Max=97823 Mean=2043.1 St.Dev=0.0
VAR 275 VÄRDEMINSKNING IRR1341 Loc 901 width 4 MD= 0 VÄRDEMINSKNING AV PATENTRÄTTER OCH NATURTILLGÅNGAR RÖRELSE. Här noteras värdeminskning av patenträtter, hyresrätter, rättigheter av goodwills natur och naturtillgångar (gruvor, grustag, stenbrott o.d.). Patenträtt, hyresrätt, goodwill och liknande rättighet skall i avskrivningshänseende behandlas efter samma grunder som inventarier. Substansminskningsavdrag medges i princip med belopp varmed anskaffningsvärdet av naturtillgång nedgått under beskattningsåret till följd av tillgodoförandet. Avskrivning av inventarier ingår ej i variabeln. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18430 Valid-n=10 Min=125 Max=9600 Mean=3063.8 St.Dev=3826.3
VAR 276 SÄRSKILDA AVDRAG IRR1651 Loc 905 width 5 MD= 0 SÄRSKILDA AVDRAG RÖRELSE. Här noteras följande intäkter: investeringsavdrag, forskningsavdrag och exportkreditavdrag. INVESTERINGSAVDRAG: Avdrag medges vid den statliga taxeringen för rörelseidkare som under perioden 751015-761231 anskaffar eller tillverkar maskiner eller inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Avdraget utgör 10% av anskaffningskostnaden/tillverkningskostnaden som måste ha uppgått till minst 10.000 kr under beskattningsåret. Avdraget får inte medföra underskott i förvärvskällan. FORSKNINGSAVDRAG: Avdrag medges för kostnad för sådant forsknings- eller utvecklingsarbete som har eller kan antas få betydelse för verksamheten. Reglerna får tillämpas av den som driver industriell tillverkning och som under åren 1973-1980 har kostnader om minst 5.000 kr för sådant arbete. EXPORTKREDITAVDRAG: Regeringen kan efter särskild ansökan medge särskilt avdrag i syfte att kompensera svenska exportföretag för ränteförluster på grund av att högre ränta betalas för refinansiering av exportkredit än vad som erhålls från den utländske beställaren. Avdraget medges med belopp som motsvarar skillnaden mellan refinansieringsräntan och exportkrediträntan, dock högst 2% av den utestående exportkrediten. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18416 Valid-n=24 Min=1138 Max=43000 Mean=10182.3 St.Dev=0.0
VAR 277 UNDERSKOTT IRR1201 Loc 910 width 6 MD= 0 UNDERSKOTT RÖRELSE. Underskott i förvärvskällan rörelse uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Individens andel av underskottet erhålls genom beräkningen KRR110 * IRR120. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18311 Valid-n=129 Min=63 Max=105790 Mean=12102.8 St.Dev=0.0
VAR 278 DEL UNDERSKOTT IRR1501 Loc 916 width 5 MD= 0 ANDEL AV UNDERSKOTT RÖRELSE. Anger underskottets storlek för individ som driver rörelseverksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18394 Valid-n=46 Min=32 Max=64070 Mean=5738.6 St.Dev=3376.8
VAR 279 SJUKPENNING IRR1571 Loc 921 width 5 MD=99999 SJUKPENNING RÖRELSE. Sjukpenning utgör skattepliktig intäkt av rörelse i de fall sjukpenningen grundas på inkomst som hänför sig till sådan verksamhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 17975 Valid-n=465 Min=0 Max=48800 Mean=3646.7 St.Dev=0.0
VAR 280 DEL INTÄKT/UNDSK KRR1101 Loc 926 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT RÖRELSE. Anger den procentuella andelen av intäkt eller underskott som belöper på individ som är delägare i rörelse. Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 Frek: 4 3 4 2 8 3 6 2 Kod: 9 10 11 12 14 15 17 18 Frek: 5 3 3 5 4 1 6 1 Kod: 20 21 22 24 25 26 27 28 Frek: 4 2 1 4 14 1 2 2 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 3 6 4 3 30 8 3 3 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 3 7 5 12 2 3 4 3 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 6 2 4 7 11 139 8 8 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 9 7 5 5 5 4 6 9 Kod: 61 62 63 64 66 67 68 69 Frek: 2 6 2 2 5 8 2 4 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 6 3 3 1 1 2 1 2 Kod: 78 79 80 83 85 88 89 90 Frek: 1 3 1 2 1 2 2 1 Kod: 93 94 96 97 100 999 Frek: 1 4 1 1 1500 16446
VAR 281 VINST AVYTTR INV IRR1481 Loc 929 width 5 MD=99999 VINST VID AVYTTRING AV INVENTARIER RÖRELSE. Vid inventarieförsäljning skall ev vinst, dvs. den del av försäljningspriset som överstiger det oavskrivna restvärdet, upptas till beskattning. Notering förekommmer endast vid redovisning enligt blankett R1. För övriga rörelseidkare återfinns realisationsvinsterna i variabel IRR125. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18403 Valid-n=37 Min=0 Max=32800 Mean=8086.5 St.Dev=0.0
VAR 282 ARRENDEINTÄKT IRR1241 Loc 934 width 4 MD= 0 ARRENDEINTÄKT RÖRELSE. Ersättning för upplåtelse (utarrendering) av rörelse där ägaren fortsätter att vara den verklige ägaren av företaget. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett R5. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18426 Valid-n=14 Min=100 Max=9900 Mean=3827.6 St.Dev=2935.0
VAR 283 RÄNTEINTÄKTER IRR1351 Loc 938 width 5 MD=99999 RÄNTEINTÄKTER RÖRELSE. Inkomstränta på rörelsekapital. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett R5. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18119 Valid-n=321 Min=0 Max=80105 Mean=4802.9 St.Dev=0.0
VAR 284 KLASSNING KRR1012 Loc 943 width 1 MD=0 KLASSNING RÖRELSE. Anger redovisningssätt för inkomst av rörelse, vilket sker enligt bokföringsmässiga grunder, antingen utan räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto (Blankett R1) eller med räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto (Blankett R5). 1. Blankett R1 2. Blankett R5 0. Har ej rörelse Kod: 0 1 2 Frek: 18356 33 51
VAR 285 ÖVRIGA INTÄKTER IRR1252 Loc 944 width 4 MD= 0 ÖVRIGA INTÄKTER RÖRELSE. Här noteras följande intäkter: försäkringsersättningar, driftsbidrag, ränteintäkter, återbäring av skatt och realisationsvinster - endast för rörelseidkare med räkenskaper som avslutas med resultaträkning och balansräkning (R5). För övriga rörelseidkare återfinns realisationsvinsterna i variabel IRR148. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18437 Valid-n=3 Min=10 Max=2361 Mean=880.0 St.Dev=1289.1
VAR 286 INV.AVDRAG(IN) IRR1472 Loc 948 width 1 MD=0 SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG (INTÄKT) RÖRELSE. Till beskattning återfört särskilt investeringsavdrag. Återföringen sker av sådana särskilda investeringsavdrag som åtnjutits för investering under anskaffningsperioden 710101-730630. Dessutom skall under vissa förutsättningar investeringsavdraget återföras om leverans inte skett inom föreskriven tid, förvärvskälla nedlagts eller om prisändring skett. Tillägg görs med belopp motsvarande 1 1/2 gång det investeringsavdrag som erhållits för tillgången i de fall leverans inte skett inom föreskriven tid eller om förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Om den slutliga anskaffningskostnaden är lägre än det belopp varpå investeringsavdrag beräknats skall 30% eller 45% av prisskillnaden, beroende på avtalstidpunkt, tas upp till beskattning. Återföringen sker endast vid den statliga taxeringen. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 287 NETTOINTÄKT IRR1192 Loc 949 width 6 MD=999999 NETTOINTÄKT AV RÖRELSE. Nettointäkten utgörs av vad som återstår som skattepliktig inkomst av bedriven verksamhet i inkomstslaget rörelse. Från bruttointäkterna av rörelse medges avdrag för alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande - driftskostnader. Vissa kostnader, t.ex. anskaffningskostnad för anläggningstillgångar, fördelas över flera år genom årliga värdeminskningsavdrag. Inkomst av rörelse skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder. Detta innebär bl.a. att intäkter och kostnader redovisas på rätt räkenskapsår. De balansposter som påverkar rörelsens resultat är främst varulager,varufordringar samt varu- och driftskostnadsskulder. Ur resultatreglerande syfte medges avdrag för nedskrivning av varulager och pågående arbeten. Vidare sker justering för i verksamheten ej avdragsgilla kostnader respektive ej skattepliktiga intäkter. Vad som härefter återstår utgör nettointäkt av rörelse. Under förutsättning att inga extra resultatreglerande åtgärder vidtagits i bokslutet utvisar nettointäkten det verkliga ekonomiska resultatet - och därmed den verkliga skatteförmågan. Erhållen sjukpenning som utgått på grund av egen rörelseverksamhet ingår i nettointäkten. Individens andel av nettointäkten erhålls genom beräkningen KRR110 * IRR119. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 18369 Valid-n=71 Min=0 Max=167095 Mean=33754.3 St.Dev=0.0
VAR 288 DEL NETTOINTÄKT IRR1542 Loc 955 width 5 MD=99999 ANDEL AV NETTOINTÄKT RÖRELSE. Anger nettointäktens storlek för individ som driver rörelseverksamhet tillsammans med en eller flera personer.Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18405 Valid-n=35 Min=0 Max=77375 Mean=15963.7 St.Dev=0.0
VAR 289 ARRENDEKOSTNAD IRR1262 Loc 960 width 5 MD= 0 ARRENDEKOSTNAD RÖRELSE. Utgift för rätten att driva annans rörelse utan övertagande av ägarskapet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 290 RÄNTEKOSTNADER IRR1362 Loc 965 width 6 MD=999999 RÄNTEKOSTNADER RÖRELSE. Ränta på lånat i rörelsen nedlagt kapital. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999999 Frek: 18397 Valid-n=43 Min=0 Max=334665 Mean=18773.8 St.Dev=0.0
VAR 291 FÖRSÄKRINGSAVG IRR1282 Loc 971 width 4 MD= 0 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER RÖRELSE. Utgifter för att försäkra fast och lös egendom, ansvars- och olycksfallsförsäkringar m.fl. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18411 Valid-n=29 Min=75 Max=7418 Mean=1702.0 St.Dev=2014.1
VAR 292 VÄRDEMINSKNING IRR1342 Loc 975 width 3 MD=999 VÄRDEMINSKNING AV PATENTRÄTTER OCH NATURTILLGÅNGAR RÖRELSE. Här noteras värdeminskning av patenträtter, hyresrätter, rättigheter av goodwills natur och naturtillgångar (gruvor, grustag, stenbrott o.d.). Patenträtt, hyresrätt, goodwill och liknande rättighet skall i avskrivningshänseende behandlas efter samma grunder som inventarier. Substansminskningsavdrag medges i princip med belopp varmed anskaffningsvärdet av naturtillgång nedgått under beskattningsåret till följd av tillgodoförandet. Avskrivning av inventarier ingår ej i variabeln. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 293 SÄRSKILDA AVDRAG IRR1652 Loc 978 width 1 MD=0 SÄRSKILDA AVDRAG RÖRELSE. Här noteras följande intäkter: investeringsavdrag, forskningsavdrag och exportkreditavdrag. INVESTERINGSAVDRAG: Avdrag medges vid den statliga taxeringen för rörelseidkare som under perioden 751015-761231 anskaffar eller tillverkar maskiner eller inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Avdraget utgör 10% av anskaffningskostnaden/tillverkningskostnaden som måste ha uppgått till minst 10.000 kr under beskattningsåret. Avdraget får inte medföra underskott i förvärvskällan. FORSKNINGSAVDRAG: Avdrag medges för kostnad för sådant forsknings- eller utvecklingsarbete som har eller kan antas få betydelse för verksamheten. Reglerna får tillämpas av den som driver industriell tillverkning och som under åren 1973-1980 har kostnader om minst 5.000 kr för sådant arbete. EXPORTKREDITAVDRAG: Regeringen kan efter särskild ansökan medge särskilt avdrag i syfte att kompensera svenska exportföretag för ränteförluster på grund av att högre ränta betalas för refinansiering av exportkredit än vad som erhålls från den utländske beställaren. Avdraget medges med belopp som motsvarar skillnaden mellan refinansieringsräntan och exportkrediträntan, dock högst 2% av den utestående exportkrediten. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 294 UNDERSKOTT IRR1202 Loc 979 width 5 MD=99999 UNDERSKOTT RÖRELSE. Underskott i förvärvskällan rörelse uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Individens andel av underskottet erhålls genom beräkningen KRR110 * IRR120. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18422 Valid-n=18 Min=0 Max=93588 Mean=20127.2 St.Dev=0.0
VAR 295 DEL UNDERSKOTT IRR1502 Loc 984 width 5 MD=99999 ANDEL AV UNDERSKOTT RÖRELSE. Anger underskottets storlek för individ som driver rörelseverksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18431 Valid-n=9 Min=0 Max=12988 Mean=5017.3 St.Dev=5173.9
VAR 296 SJUKPENNING IRR1572 Loc 989 width 4 MD=9999 SJUKPENNING RÖRELSE. Sjukpenning utgör skattepliktig intäkt av rörelse i de fall sjukpenningen grundas på inkomst som hänför sig till sådan verksamhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 18426 Valid-n=14 Min=0 Max=3198 Mean=710.1 St.Dev=898.8
VAR 297 DEL INTÄKT/UNDSK KRR1102 Loc 993 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT RÖRELSE. Anger den procentuella andelen av intäkt eller underskott som belöper på individ som är delägare i rörelse. Kod: 6 8 14 15 17 18 20 22 Frek: 2 2 2 1 1 1 2 2 Kod: 23 25 32 33 37 46 50 65 Frek: 1 1 1 6 1 2 6 1 Kod: 67 72 75 99 100 999 Frek: 1 1 1 1 42 18362
VAR 298 VINST AVYTTR INV IRR1482 Loc 996 width 5 MD= 0 VINST VID AVYTTRING AV INVENTARIER RÖRELSE. Vid inventarieförsäljning skall ev vinst, dvs. den del av försäljningspriset som överstiger det oavskrivna restvärdet, upptas till beskattning. Notering förekommmer endast vid redovisning enligt blankett R1. För övriga rörelseidkare återfinns realisationsvinsterna i variabel IRR125. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=2000 Max=43000 Mean=13956.3 St.Dev=19592.1
VAR 299 ARRENDEINTÄKT IRR1242 Loc 1001 width 4 MD= 0 ARRENDEINTÄKT RÖRELSE. Ersättning för upplåtelse (utarrendering) av rörelse där ägaren fortsätter att vara den verklige ägaren av företaget. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett R5. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18436 Valid-n=4 Min=1680 Max=5000 Mean=3480.3 St.Dev=1769.7
VAR 300 RÄNTEINTÄKTER IRR1352 Loc 1005 width 5 MD=99999 RÄNTEINTÄKTER RÖRELSE. Inkomstränta på rörelsekapital. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett R5. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18418 Valid-n=22 Min=0 Max=35658 Mean=3579.5 St.Dev=8281.6
VAR 301 KLASSNING KRR1013 Loc 1010 width 1 MD=0 KLASSNING RÖRELSE. Anger redovisningssätt för inkomst av rörelse, vilket sker enligt bokföringsmässiga grunder, antingen utan räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto (Blankett R1) eller med räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto (Blankett R5). 1. Blankett R1 2. Blankett R5 0. Har ej rörelse Kod: 0 2 Frek: 18438 2
VAR 302 ÖVRIGA INTÄKTER IRR1253 Loc 1011 width 1 MD=0 ÖVRIGA INTÄKTER RÖRELSE. Här noteras följande intäkter: försäkringsersättningar, driftsbidrag, ränteintäkter, återbäring av skatt och realisationsvinster - endast för rörelseidkare med räkenskaper som avslutas med resultaträkning och balansräkning (R5). För övriga rörelseidkare återfinns realisationsvinsterna i variabel IRR148. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 303 INV.AVDRAG(IN) IRR1473 Loc 1012 width 1 MD=0 SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG (INTÄKT) RÖRELSE. Till beskattning återfört särskilt investeringsavdrag. Återföringen sker av sådana särskilda investeringsavdrag som åtnjutits för investering under anskaffningsperioden 710101-730630. Dessutom skall under vissa förutsättningar investeringsavdraget återföras om leverans inte skett inom föreskriven tid, förvärvskälla nedlagts eller om prisändring skett. Tillägg görs med belopp motsvarande 1 1/2 gång det investeringsavdrag som erhållits för tillgången i de fall leverans inte skett inom föreskriven tid eller om förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Om den slutliga anskaffningskostnaden är lägre än det belopp varpå investeringsavdrag beräknats skall 30% eller 45% av prisskillnaden, beroende på avtalstidpunkt, tas upp till beskattning. Återföringen sker endast vid den statliga taxeringen. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 304 NETTOINTÄKT IRR1193 Loc 1013 width 5 MD= 0 NETTOINTÄKT AV RÖRELSE. Nettointäkten utgörs av vad som återstår som skattepliktig inkomst av bedriven verksamhet i inkomstslaget rörelse. Från bruttointäkterna av rörelse medges avdrag för alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande - driftskostnader. Vissa kostnader, t.ex. anskaffningskostnad för anläggningstillgångar, fördelas över flera år genom årliga värdeminskningsavdrag. Inkomst av rörelse skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder. Detta innebär bl.a. att intäkter och kostnader redovisas på rätt räkenskapsår. De balansposter som påverkar rörelsens resultat är främst varulager,varufordringar samt varu- och driftskostnadsskulder. Ur resultatreglerande syfte medges avdrag för nedskrivning av varulager och pågående arbeten. Vidare sker justering för i verksamheten ej avdragsgilla kostnader respektive ej skattepliktiga intäkter. Vad som härefter återstår utgör nettointäkt av rörelse. Under förutsättning att inga extra resultatreglerande åtgärder vidtagits i bokslutet utvisar nettointäkten det verkliga ekonomiska resultatet - och därmed den verkliga skatteförmågan. Erhållen sjukpenning som utgått på grund av egen rörelseverksamhet ingår i nettointäkten. Individens andel av nettointäkten erhålls genom beräkningen KRR110 * IRR119. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 305 DEL NETTOINTÄKT IRR1543 Loc 1018 width 1 MD=0 ANDEL AV NETTOINTÄKT RÖRELSE. Anger nettointäktens storlek för individ som driver rörelseverksamhet tillsammans med en eller flera personer.Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 306 ARRENDEKOSTNAD IRR1263 Loc 1019 width 5 MD= 0 ARRENDEKOSTNAD RÖRELSE. Utgift för rätten att driva annans rörelse utan övertagande av ägarskapet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 307 RÄNTEKOSTNADER IRR1363 Loc 1024 width 3 MD=999 RÄNTEKOSTNADER RÖRELSE. Ränta på lånat i rörelsen nedlagt kapital. Faktiska värdet är kodat. Kod: 999 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 308 FÖRSÄKRINGSAVG IRR1283 Loc 1027 width 3 MD= 0 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER RÖRELSE. Utgifter för att försäkra fast och lös egendom, ansvars- och olycksfallsförsäkringar m.fl. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 309 VÄRDEMINSKNING IRR1343 Loc 1030 width 1 MD=0 VÄRDEMINSKNING AV PATENTRÄTTER OCH NATURTILLGÅNGAR RÖRELSE. Här noteras värdeminskning av patenträtter, hyresrätter, rättigheter av goodwills natur och naturtillgångar (gruvor, grustag, stenbrott o.d.). Patenträtt, hyresrätt, goodwill och liknande rättighet skall i avskrivningshänseende behandlas efter samma grunder som inventarier. Substansminskningsavdrag medges i princip med belopp varmed anskaffningsvärdet av naturtillgång nedgått under beskattningsåret till följd av tillgodoförandet. Avskrivning av inventarier ingår ej i variabeln. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 310 SÄRSKILDA AVDRAG IRR1653 Loc 1031 width 1 MD=0 SÄRSKILDA AVDRAG RÖRELSE. Här noteras följande intäkter: investeringsavdrag, forskningsavdrag och exportkreditavdrag. INVESTERINGSAVDRAG: Avdrag medges vid den statliga taxeringen för rörelseidkare som under perioden 751015-761231 anskaffar eller tillverkar maskiner eller inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Avdraget utgör 10% av anskaffningskostnaden/tillverkningskostnaden som måste ha uppgått till minst 10.000 kr under beskattningsåret. Avdraget får inte medföra underskott i förvärvskällan. FORSKNINGSAVDRAG: Avdrag medges för kostnad för sådant forsknings- eller utvecklingsarbete som har eller kan antas få betydelse för verksamheten. Reglerna får tillämpas av den som driver industriell tillverkning och som under åren 1973-1980 har kostnader om minst 5.000 kr för sådant arbete. EXPORTKREDITAVDRAG: Regeringen kan efter särskild ansökan medge särskilt avdrag i syfte att kompensera svenska exportföretag för ränteförluster på grund av att högre ränta betalas för refinansiering av exportkredit än vad som erhålls från den utländske beställaren. Avdraget medges med belopp som motsvarar skillnaden mellan refinansieringsräntan och exportkrediträntan, dock högst 2% av den utestående exportkrediten. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 311 UNDERSKOTT IRR1203 Loc 1032 width 1 MD=9 UNDERSKOTT RÖRELSE. Underskott i förvärvskällan rörelse uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Individens andel av underskottet erhålls genom beräkningen KRR110 * IRR120. Faktiska värdet är kodat. Kod: 9 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 312 DEL UNDERSKOTT IRR1503 Loc 1033 width 1 MD=0 ANDEL AV UNDERSKOTT RÖRELSE. Anger underskottets storlek för individ som driver rörelseverksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 313 SJUKPENNING IRR1573 Loc 1034 width 1 MD=0 SJUKPENNING RÖRELSE. Sjukpenning utgör skattepliktig intäkt av rörelse i de fall sjukpenningen grundas på inkomst som hänför sig till sådan verksamhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 314 DEL INTÄKT/UNDSK KRR1103 Loc 1035 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT RÖRELSE. Anger den procentuella andelen av intäkt eller underskott som belöper på individ som är delägare i rörelse. Kod: 100 999 Frek: 2 18438
VAR 315 VINST AVYTTR INV IRR1483 Loc 1038 width 1 MD=0 VINST VID AVYTTRING AV INVENTARIER RÖRELSE. Vid inventarieförsäljning skall ev vinst, dvs. den del av försäljningspriset som överstiger det oavskrivna restvärdet, upptas till beskattning. Notering förekommmer endast vid redovisning enligt blankett R1. För övriga rörelseidkare återfinns realisationsvinsterna i variabel IRR125. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 316 ARRENDEINTÄKT IRR1243 Loc 1039 width 1 MD=0 ARRENDEINTÄKT RÖRELSE. Ersättning för upplåtelse (utarrendering) av rörelse där ägaren fortsätter att vara den verklige ägaren av företaget. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett R5. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 317 RÄNTEINTÄKTER IRR1353 Loc 1040 width 1 MD=9 RÄNTEINTÄKTER RÖRELSE. Inkomstränta på rörelsekapital. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett R5. Faktiska värdet är kodat. Kod: 9 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 318 KLASSNING KRR1014 Loc 1041 width 1 MD=0 KLASSNING RÖRELSE. Anger redovisningssätt för inkomst av rörelse, vilket sker enligt bokföringsmässiga grunder, antingen utan räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto (Blankett R1) eller med räkenskapsavslutning med vinst- och förlustkonto (Blankett R5). 1. Blankett R1 2. Blankett R5 0. Har ej rörelse Kod: 0 Frek: 18440
VAR 319 ÖVRIGA INTÄKTER IRR1254 Loc 1042 width 1 MD=0 ÖVRIGA INTÄKTER RÖRELSE. Här noteras följande intäkter: försäkringsersättningar, driftsbidrag, ränteintäkter, återbäring av skatt och realisationsvinster - endast för rörelseidkare med räkenskaper som avslutas med resultaträkning och balansräkning (R5). För övriga rörelseidkare återfinns realisationsvinsterna i variabel IRR148. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 320 INV.AVDRAG(IN) IRR1474 Loc 1043 width 1 MD=0 SÄRSKILT INVESTERINGSAVDRAG (INTÄKT) RÖRELSE. Till beskattning återfört särskilt investeringsavdrag. Återföringen sker av sådana särskilda investeringsavdrag som åtnjutits för investering under anskaffningsperioden 710101-730630. Dessutom skall under vissa förutsättningar investeringsavdraget återföras om leverans inte skett inom föreskriven tid, förvärvskälla nedlagts eller om prisändring skett. Tillägg görs med belopp motsvarande 1 1/2 gång det investeringsavdrag som erhållits för tillgången i de fall leverans inte skett inom föreskriven tid eller om förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Om den slutliga anskaffningskostnaden är lägre än det belopp varpå investeringsavdrag beräknats skall 30% eller 45% av prisskillnaden, beroende på avtalstidpunkt, tas upp till beskattning. Återföringen sker endast vid den statliga taxeringen. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 321 NETTOINTÄKT IRR1194 Loc 1044 width 1 MD=0 NETTOINTÄKT AV RÖRELSE. Nettointäkten utgörs av vad som återstår som skattepliktig inkomst av bedriven verksamhet i inkomstslaget rörelse. Från bruttointäkterna av rörelse medges avdrag för alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande - driftskostnader. Vissa kostnader, t.ex. anskaffningskostnad för anläggningstillgångar, fördelas över flera år genom årliga värdeminskningsavdrag. Inkomst av rörelse skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder. Detta innebär bl.a. att intäkter och kostnader redovisas på rätt räkenskapsår. De balansposter som påverkar rörelsens resultat är främst varulager,varufordringar samt varu- och driftskostnadsskulder. Ur resultatreglerande syfte medges avdrag för nedskrivning av varulager och pågående arbeten. Vidare sker justering för i verksamheten ej avdragsgilla kostnader respektive ej skattepliktiga intäkter. Vad som härefter återstår utgör nettointäkt av rörelse. Under förutsättning att inga extra resultatreglerande åtgärder vidtagits i bokslutet utvisar nettointäkten det verkliga ekonomiska resultatet - och därmed den verkliga skatteförmågan. Erhållen sjukpenning som utgått på grund av egen rörelseverksamhet ingår i nettointäkten. Individens andel av nettointäkten erhålls genom beräkningen KRR110 * IRR119. Uppkommer underskott sätts nettointäkten till noll. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 322 DEL NETTOINTÄKT IRR1544 Loc 1045 width 1 MD=0 ANDEL AV NETTOINTÄKT RÖRELSE. Anger nettointäktens storlek för individ som driver rörelseverksamhet tillsammans med en eller flera personer.Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 323 ARRENDEKOSTNAD IRR1264 Loc 1046 width 1 MD=0 ARRENDEKOSTNAD RÖRELSE. Utgift för rätten att driva annans rörelse utan övertagande av ägarskapet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 324 RÄNTEKOSTNADER IRR1364 Loc 1047 width 1 MD=0 RÄNTEKOSTNADER RÖRELSE. Ränta på lånat i rörelsen nedlagt kapital. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 325 FÖRSÄKRINGSAVG IRR1284 Loc 1048 width 1 MD=0 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER RÖRELSE. Utgifter för att försäkra fast och lös egendom, ansvars- och olycksfallsförsäkringar m.fl. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 326 VÄRDEMINSKNING IRR1344 Loc 1049 width 1 MD=0 VÄRDEMINSKNING AV PATENTRÄTTER OCH NATURTILLGÅNGAR RÖRELSE. Här noteras värdeminskning av patenträtter, hyresrätter, rättigheter av goodwills natur och naturtillgångar (gruvor, grustag, stenbrott o.d.). Patenträtt, hyresrätt, goodwill och liknande rättighet skall i avskrivningshänseende behandlas efter samma grunder som inventarier. Substansminskningsavdrag medges i princip med belopp varmed anskaffningsvärdet av naturtillgång nedgått under beskattningsåret till följd av tillgodoförandet. Avskrivning av inventarier ingår ej i variabeln. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 327 SÄRSKILDA AVDRAG IRR1654 Loc 1050 width 1 MD=0 SÄRSKILDA AVDRAG RÖRELSE. Här noteras följande intäkter: investeringsavdrag, forskningsavdrag och exportkreditavdrag. INVESTERINGSAVDRAG: Avdrag medges vid den statliga taxeringen för rörelseidkare som under perioden 751015-761231 anskaffar eller tillverkar maskiner eller inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Avdraget utgör 10% av anskaffningskostnaden/tillverkningskostnaden som måste ha uppgått till minst 10.000 kr under beskattningsåret. Avdraget får inte medföra underskott i förvärvskällan. FORSKNINGSAVDRAG: Avdrag medges för kostnad för sådant forsknings- eller utvecklingsarbete som har eller kan antas få betydelse för verksamheten. Reglerna får tillämpas av den som driver industriell tillverkning och som under åren 1973-1980 har kostnader om minst 5.000 kr för sådant arbete. EXPORTKREDITAVDRAG: Regeringen kan efter särskild ansökan medge särskilt avdrag i syfte att kompensera svenska exportföretag för ränteförluster på grund av att högre ränta betalas för refinansiering av exportkredit än vad som erhålls från den utländske beställaren. Avdraget medges med belopp som motsvarar skillnaden mellan refinansieringsräntan och exportkrediträntan, dock högst 2% av den utestående exportkrediten. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 328 UNDERSKOTT IRR1204 Loc 1051 width 1 MD=0 UNDERSKOTT RÖRELSE. Underskott i förvärvskällan rörelse uppkommer då redovisade kostnader överstiger intäkterna. Individens andel av underskottet erhålls genom beräkningen KRR110 * IRR120. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 329 DEL UNDERSKOTT IRR1504 Loc 1052 width 1 MD=0 ANDEL AV UNDERSKOTT RÖRELSE. Anger underskottets storlek för individ som driver rörelseverksamhet tillsammans med en eller flera personer. Anges i kronor. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 330 SJUKPENNING IRR1574 Loc 1053 width 1 MD=0 SJUKPENNING RÖRELSE. Sjukpenning utgör skattepliktig intäkt av rörelse i de fall sjukpenningen grundas på inkomst som hänför sig till sådan verksamhet. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 331 DEL INTÄKT/UNDSK KRR1104 Loc 1054 width 3 MD=999 PROCENTANDEL AV INTÄKT/UNDERSKOTT RÖRELSE. Anger den procentuella andelen av intäkt eller underskott som belöper på individ som är delägare i rörelse. Kod: 999 Frek: 18440
VAR 332 VINST AVYTTR INV IRR1484 Loc 1057 width 1 MD=0 VINST VID AVYTTRING AV INVENTARIER RÖRELSE. Vid inventarieförsäljning skall ev vinst, dvs. den del av försäljningspriset som överstiger det oavskrivna restvärdet, upptas till beskattning. Notering förekommmer endast vid redovisning enligt blankett R1. För övriga rörelseidkare återfinns realisationsvinsterna i variabel IRR125. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 333 ARRENDEINTÄKT IRR1244 Loc 1058 width 1 MD=0 ARRENDEINTÄKT RÖRELSE. Ersättning för upplåtelse (utarrendering) av rörelse där ägaren fortsätter att vara den verklige ägaren av företaget. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett R5. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 334 RÄNTEINTÄKTER IRR1354 Loc 1059 width 1 MD=0 RÄNTEINTÄKTER RÖRELSE. Inkomstränta på rörelsekapital. Notering förekommer endast vid redovisning enligt blankett R5. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 335 SKÖNTAX TJÄNST ISU401 Loc 1060 width 5 MD=99999 INKOMST AV TJÄNST VID SKÖNSTAXERING. Av taxeringsnämnden påförd inkomst av tjänst i de fall deklaration ej lämnats. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18292 Valid-n=148 Min=0 Max=71395 Mean=13326.6 St.Dev=0.0
VAR 336 SKÖNTAX KAPITAL IKA401 Loc 1065 width 5 MD= 0 INKOMST AV KAPITAL VID SKÖNSTAXERING. Av taxeringsnämnden påförd inkomst av kapital i de fall deklaration ej lämnats. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 337 SKÖNTAX FASTIGHET IFA401 Loc 1070 width 4 MD=9999 SKÖNSTAXERING - ANNAN FASTIGHET ÄN JORDBRUKSFASTIGHET. Av taxeringsnämnden påförd inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet i de fall deklaration ej lämnats. Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 18428 Valid-n=12 Min=0 Max=2700 Mean=677.3 St.Dev=795.3
VAR 338 SKÖNTAX JORDBRUK IJB401 Loc 1074 width 1 MD=0 SKÖNSTAXERING JORDBRUKSFASTIGHET. Av taxeringsnämnden påförd inkomst av jordbruksfastighet i de fall deklaration ej lämnats. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18440 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 339 SKÖNTAX RÖRELSE IRR401 Loc 1075 width 4 MD= 0 SKÖNSTAXERING RÖRELSE. Av taxeringsnämnden påförd inkomst av rörelse i de fall deklaration ej lämnats. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18438 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 340 SKÖNTAX S:A INK ISU402 Loc 1079 width 5 MD=99999 SAMMANRÄKNAD INKOMST VID SKÖNSTAXERING. Summan av påförd inkomst i de sex inkomstslagen i de fall deklaration ej lämnats. De sex inkomstslagen utgörs av: inkomst av tjänst, inkomst av kapital, inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet, inkomst av jordbruksfastighet och inkomst av rörelse. Faktiska värdet är kodat. Kod: 99999 Frek: 18298 Valid-n=142 Min=0 Max=71395 Mean=12843.1 St.Dev=0.0
VAR 341 SKÖNTAX UNDRSKOTT ISU403 Loc 1084 width 5 MD= 0 UNDERSKOTT I FÖRVÄRVSKÄLLA VID SKÖNSTAXERING. Underskott som uppkommit vid beräkning av inkomst från någon av de sex inkomstslagen som ingår i sammanräknad inkomst i de fall deklaration ej lämnats. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 18439 För litet antal att göra statistiska beräkningar på. Note 1 NETTOINTÄKT AV JORDBRUKSFASTIGHET - 1 IJB119 Inkomstredovisning enligt kontantprincip innebär att som inkomst upptas allt som kontant uppburits under inkomståret (=kalenderåret) för sålda produkter, djur och inventarier, oberoende av om likviden avser ersättning för årets produktion eller förskott på kommande års. Från inkomsterna görs avdrag för utgifter och omkostnader som erlagts under året för driften. Avdrag medges även för beräknad värdeminskning av byggnader, täckdikningsanläggningar och skogsvägar i jordbruket. Däremot tas ingen hänsyn till balansposter i form av in- och utgående lager av skörd, fodervaror e.d. Under året inträffade förändringar i fråga om fordringar och skulder i jordbruket beaktas ej heller vid inkomstberäkningen. Försäljning av hela eller större delen av en stamdjursbesättning hänförs till realisation. Detsamma gäller om avyttring avser ett helt inventariebestånd. Vid redovisningen får annan redovisningsperiod än kalenderår inte förekomma. Note 2 NETTOINTÄKT AV JORDBRUKSFASTIGHET - 2 IJB119 Inkomstredovisningen enligt bokföringsmässiga grunder innebär att intäkter och kostnader redovisas på rätt räkenskapsår. Från bruttointäkterna av verksamheten medges avdrag för alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande - driftskostnader. Vissa kostnader, t.ex. anskaffningskostnad för anläggningstillgångar,fördelas över flera år genom årliga värdeminskningsavdrag. De balansposter som påverkar rörelsens resultat är främst varulager, varufordringar samt varu- och driftskostnadsskulder. Ur resultatreglerande syfte medges avdrag för nedskrivning av varulager och pågående arbeten samt avsättning till skogskonto. Vidare sker justering för i verksamheten ej avdragsgilla kostnader respektive ej skattepliktiga intäkter. Dessutom tillkommer vissa stimulansavdrag som inte motsvaras av några kostnader: särskilt investeringsavdrag. Vad som härefter återstår utgör nettointäkt av jordbruksfastighet.