Variable list


1 SSDstudie NR 0415 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Löpnummer 5 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 6 Län och härad 7 Namn på föreningen 8 Kommunens namn 9 Organisationens kod 10 Typ av organisation 11 Fackföreningsrörelse 12 Summa antal år som föreningen existerat 13 Första år då föreningen existerar 14 Sista år då föreningen existerar ANTAL MEDLEMMAR - KÄLLDATA 15 Antal medlemmar den 31 december 1881 16 Antal medlemmar den 31 december 1882 17 Antal medlemmar den 31 december 1883 18 Antal medlemmar den 31 december 1884 19 Antal medlemmar den 31 december 1885 20 Antal medlemmar den 31 december 1886 21 Antal medlemmar den 31 december 1887 22 Antal medlemmar den 31 december 1888 23 Antal medlemmar den 31 december 1889 24 Antal medlemmar den 31 december 1890 25 Antal medlemmar den 31 december 1891 26 Antal medlemmar den 31 december 1892 27 Antal medlemmar den 31 december 1893 28 Antal medlemmar den 31 december 1894 29 Antal medlemmar den 31 december 1895 30 Antal medlemmar den 31 december 1896 31 Antal medlemmar den 31 december 1897 32 Antal medlemmar den 31 december 1898 33 Antal medlemmar den 31 december 1899 34 Antal medlemmar den 31 december 1900 35 Antal medlemmar den 31 december 1901 36 Antal medlemmar den 31 december 1902 37 Antal medlemmar den 31 december 1903 38 Antal medlemmar den 31 december 1904 39 Antal medlemmar den 31 december 1905 40 Antal medlemmar den 31 december 1906 41 Antal medlemmar den 31 december 1907 42 Antal medlemmar den 31 december 1908 43 Antal medlemmar den 31 december 1909 44 Antal medlemmar den 31 december 1910 45 Antal medlemmar den 31 december 1911 46 Antal medlemmar den 31 december 1912 47 Antal medlemmar den 31 december 1913 48 Antal medlemmar den 31 december 1914 49 Antal medlemmar den 31 december 1915 50 Antal medlemmar den 31 december 1916 51 Antal medlemmar den 31 december 1917 52 Antal medlemmar den 31 december 1918 53 Antal medlemmar den 31 december 1919 54 Antal medlemmar den 31 december 1920 55 Antal medlemmar den 31 december 1921 56 Antal medlemmar den 31 december 1922 57 Antal medlemmar den 31 december 1923 58 Antal medlemmar den 31 december 1924 59 Antal medlemmar den 31 december 1925 60 Antal medlemmar den 31 december 1926 61 Antal medlemmar den 31 december 1927 62 Antal medlemmar den 31 december 1928 63 Antal medlemmar den 31 december 1929 64 Antal medlemmar den 31 december 1930 65 Antal medlemmar den 31 december 1931 66 Antal medlemmar den 31 december 1932 67 Antal medlemmar den 31 december 1933 68 Antal medlemmar den 31 december 1934 69 Antal medlemmar den 31 december 1935 70 Antal medlemmar den 31 december 1936 71 Antal medlemmar den 31 december 1937 72 Antal medlemmar den 31 december 1938 73 Antal medlemmar den 31 december 1939 74 Antal medlemmar den 31 december 1940 75 Antal medlemmar den 31 december 1941 76 Antal medlemmar den 31 december 1942 77 Antal medlemmar den 31 december 1943 78 Antal medlemmar den 31 december 1944 79 Antal medlemmar den 31 december 1945 80 Antal medlemmar den 31 december 1946 81 Antal medlemmar den 31 december 1947 82 Antal medlemmar den 31 december 1948 83 Antal medlemmar den 31 december 1949 84 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - KÄLLDATA 85 Antal föreningar den 31 december 1881 86 Antal föreningar den 31 december 1882 87 Antal föreningar den 31 december 1883 88 Antal föreningar den 31 december 1884 89 Antal föreningar den 31 december 1885 90 Antal föreningar den 31 december 1886 91 Antal föreningar den 31 december 1887 92 Antal föreningar den 31 december 1888 93 Antal föreningar den 31 december 1889 94 Antal föreningar den 31 december 1890 95 Antal föreningar den 31 december 1891 96 Antal föreningar den 31 december 1892 97 Antal föreningar den 31 december 1893 98 Antal föreningar den 31 december 1894 99 Antal föreningar den 31 december 1895 100 Antal föreningar den 31 december 1896 101 Antal föreningar den 31 december 1897 102 Antal föreningar den 31 december 1898 103 Antal föreningar den 31 december 1899 104 Antal föreningar den 31 december 1900 105 Antal föreningar den 31 december 1901 106 Antal föreningar den 31 december 1902 107 Antal föreningar den 31 december 1903 108 Antal föreningar den 31 december 1904 109 Antal föreningar den 31 december 1905 110 Antal föreningar den 31 december 1906 111 Antal föreningar den 31 december 1907 112 Antal föreningar den 31 december 1908 113 Antal föreningar den 31 december 1909 114 Antal föreningar den 31 december 1910 115 Antal föreningar den 31 december 1911 116 Antal föreningar den 31 december 1912 117 Antal föreningar den 31 december 1913 118 Antal föreningar den 31 december 1914 119 Antal föreningar den 31 december 1915 120 Antal föreningar den 31 december 1916 121 Antal föreningar den 31 december 1917 122 Antal föreningar den 31 december 1918 123 Antal föreningar den 31 december 1919 124 Antal föreningar den 31 december 1920 125 Antal föreningar den 31 december 1921 126 Antal föreningar den 31 december 1922 127 Antal föreningar den 31 december 1923 128 Antal föreningar den 31 december 1924 129 Antal föreningar den 31 december 1925 130 Antal föreningar den 31 december 1926 131 Antal föreningar den 31 december 1927 132 Antal föreningar den 31 december 1928 133 Antal föreningar den 31 december 1929 134 Antal föreningar den 31 december 1930 135 Antal föreningar den 31 december 1931 136 Antal föreningar den 31 december 1932 137 Antal föreningar den 31 december 1933 138 Antal föreningar den 31 december 1934 139 Antal föreningar den 31 december 1935 140 Antal föreningar den 31 december 1936 141 Antal föreningar den 31 december 1937 142 Antal föreningar den 31 december 1938 143 Antal föreningar den 31 december 1939 144 Antal föreningar den 31 december 1940 145 Antal föreningar den 31 december 1941 146 Antal föreningar den 31 december 1942 147 Antal föreningar den 31 december 1943 148 Antal föreningar den 31 december 1944 149 Antal föreningar den 31 december 1945 150 Antal föreningar den 31 december 1946 151 Antal föreningar den 31 december 1947 152 Antal föreningar den 31 december 1948 153 Antal föreningar den 31 december 1949 154 Antal föreningar den 31 december 1950 ANTAL MEDLEMMAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 155 Antal medlemmar den 31 december 1881 156 Antal medlemmar den 31 december 1882 157 Antal medlemmar den 31 december 1883 158 Antal medlemmar den 31 december 1884 159 Antal medlemmar den 31 december 1885 160 Antal medlemmar den 31 december 1886 161 Antal medlemmar den 31 december 1887 162 Antal medlemmar den 31 december 1888 163 Antal medlemmar den 31 december 1889 164 Antal medlemmar den 31 december 1890 165 Antal medlemmar den 31 december 1891 166 Antal medlemmar den 31 december 1892 167 Antal medlemmar den 31 december 1893 168 Antal medlemmar den 31 december 1894 169 Antal medlemmar den 31 december 1895 170 Antal medlemmar den 31 december 1896 171 Antal medlemmar den 31 december 1897 172 Antal medlemmar den 31 december 1898 173 Antal medlemmar den 31 december 1899 174 Antal medlemmar den 31 december 1900 175 Antal medlemmar den 31 december 1901 176 Antal medlemmar den 31 december 1902 177 Antal medlemmar den 31 december 1903 178 Antal medlemmar den 31 december 1904 179 Antal medlemmar den 31 december 1905 180 Antal medlemmar den 31 december 1906 181 Antal medlemmar den 31 december 1907 182 Antal medlemmar den 31 december 1908 183 Antal medlemmar den 31 december 1909 184 Antal medlemmar den 31 december 1910 185 Antal medlemmar den 31 december 1911 186 Antal medlemmar den 31 december 1912 187 Antal medlemmar den 31 december 1913 188 Antal medlemmar den 31 december 1914 189 Antal medlemmar den 31 december 1915 190 Antal medlemmar den 31 december 1916 191 Antal medlemmar den 31 december 1917 192 Antal medlemmar den 31 december 1918 193 Antal medlemmar den 31 december 1919 194 Antal medlemmar den 31 december 1920 195 Antal medlemmar den 31 december 1921 196 Antal medlemmar den 31 december 1922 197 Antal medlemmar den 31 december 1923 198 Antal medlemmar den 31 december 1924 199 Antal medlemmar den 31 december 1925 200 Antal medlemmar den 31 december 1926 201 Antal medlemmar den 31 december 1927 202 Antal medlemmar den 31 december 1928 203 Antal medlemmar den 31 december 1929 204 Antal medlemmar den 31 december 1930 205 Antal medlemmar den 31 december 1931 206 Antal medlemmar den 31 december 1932 207 Antal medlemmar den 31 december 1933 208 Antal medlemmar den 31 december 1934 209 Antal medlemmar den 31 december 1935 210 Antal medlemmar den 31 december 1936 211 Antal medlemmar den 31 december 1937 212 Antal medlemmar den 31 december 1938 213 Antal medlemmar den 31 december 1939 214 Antal medlemmar den 31 december 1940 215 Antal medlemmar den 31 december 1941 216 Antal medlemmar den 31 december 1942 217 Antal medlemmar den 31 december 1943 218 Antal medlemmar den 31 december 1944 219 Antal medlemmar den 31 december 1945 220 Antal medlemmar den 31 december 1946 221 Antal medlemmar den 31 december 1947 222 Antal medlemmar den 31 december 1948 223 Antal medlemmar den 31 december 1949 224 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 225 Antal föreningar den 31 december 1881 226 Antal föreningar den 31 december 1882 227 Antal föreningar den 31 december 1883 228 Antal föreningar den 31 december 1884 229 Antal föreningar den 31 december 1885 230 Antal föreningar den 31 december 1886 231 Antal föreningar den 31 december 1887 232 Antal föreningar den 31 december 1888 233 Antal föreningar den 31 december 1889 234 Antal föreningar den 31 december 1890 235 Antal föreningar den 31 december 1891 236 Antal föreningar den 31 december 1892 237 Antal föreningar den 31 december 1893 238 Antal föreningar den 31 december 1894 239 Antal föreningar den 31 december 1895 240 Antal föreningar den 31 december 1896 241 Antal föreningar den 31 december 1897 242 Antal föreningar den 31 december 1898 243 Antal föreningar den 31 december 1899 244 Antal föreningar den 31 december 1900 245 Antal föreningar den 31 december 1901 246 Antal föreningar den 31 december 1902 247 Antal föreningar den 31 december 1903 248 Antal föreningar den 31 december 1904 249 Antal föreningar den 31 december 1905 250 Antal föreningar den 31 december 1906 251 Antal föreningar den 31 december 1907 252 Antal föreningar den 31 december 1908 253 Antal föreningar den 31 december 1909 254 Antal föreningar den 31 december 1910 255 Antal föreningar den 31 december 1911 256 Antal föreningar den 31 december 1912 257 Antal föreningar den 31 december 1913 258 Antal föreningar den 31 december 1914 259 Antal föreningar den 31 december 1915 260 Antal föreningar den 31 december 1916 261 Antal föreningar den 31 december 1917 262 Antal föreningar den 31 december 1918 263 Antal föreningar den 31 december 1919 264 Antal föreningar den 31 december 1920 265 Antal föreningar den 31 december 1921 266 Antal föreningar den 31 december 1922 267 Antal föreningar den 31 december 1923 268 Antal föreningar den 31 december 1924 269 Antal föreningar den 31 december 1925 270 Antal föreningar den 31 december 1926 271 Antal föreningar den 31 december 1927 272 Antal föreningar den 31 december 1928 273 Antal föreningar den 31 december 1929 274 Antal föreningar den 31 december 1930 275 Antal föreningar den 31 december 1931 276 Antal föreningar den 31 december 1932 277 Antal föreningar den 31 december 1933 278 Antal föreningar den 31 december 1934 279 Antal föreningar den 31 december 1935 280 Antal föreningar den 31 december 1936 281 Antal föreningar den 31 december 1937 282 Antal föreningar den 31 december 1938 283 Antal föreningar den 31 december 1939 284 Antal föreningar den 31 december 1940 285 Antal föreningar den 31 december 1941 286 Antal föreningar den 31 december 1942 287 Antal föreningar den 31 december 1943 288 Antal föreningar den 31 december 1944 289 Antal föreningar den 31 december 1945 290 Antal föreningar den 31 december 1946 291 Antal föreningar den 31 december 1947 292 Antal föreningar den 31 december 1948 293 Antal föreningar den 31 december 1949 294 Antal föreningar den 31 december 1950

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0415              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0415


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 LÖPNUMMER Loc 9 width 4 Löpnummer
VAR 5 VALGEO Loc 13 width 7 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100080 Max=2521080 Mean=-443849.8 St.Dev=0.0
VAR 6 LANHAR Loc 20 width 4 Län och härad Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100 Max=2532 Mean=1224.3 St.Dev=0.0
VAR 7 FÖRENINGSNAMN Loc 24 width 16 alphabetic Namn på föreningen Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 KOMMUNNAMN Loc 40 width 20 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 9 ORGANISATIONENS KOD Loc 60 width 5 MD= 0 Organisationens kod Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 542 Valid-n=2034 Min=65135 Max=65135 Mean=65135.0 St.Dev=0.0
VAR 10 ORGANISATIONENS ART Loc 65 width 5 alphabetic Typ av organisation Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 11 FACKFÖRENINGSRÖRELSE Loc 70 width 2 MD= 0 Fackföreningsrörelse Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 543 Valid-n=2033 Min=65 Max=65 Mean=65.0 St.Dev=0.0
VAR 12 ANTAL FÖRENINGSÅR Loc 72 width 4 MD=9999 Summa antal år som föreningen existerat Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 34 69 47 42 27 24 31 53 40 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 45 53 58 64 56 58 45 46 50 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 51 45 30 49 27 29 36 40 102 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 23 38 27 20 57 23 24 20 23 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 26 18 21 26 31 19 16 21 16 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 19 14 22 10 12 11 17 8 13 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 8 4 8 4 7 7 2 6 7 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 3 7 3 4 3 6 5 2 3 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 81 82 Frek: 5 4 3 4 2 2 4 2 2 Kod: 83 84 85 86 87 88 89 92 93 Frek: 3 3 1 2 1 1 4 2 2 Kod: 94 96 97 98 99 100 101 102 104 Frek: 1 3 3 2 4 1 2 5 1 Kod: 106 107 108 109 110 111 113 115 116 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 2 2 Kod: 117 118 121 123 124 126 130 138 141 Frek: 1 1 1 1 3 2 1 1 1 Kod: 142 144 145 146 147 148 153 160 162 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 164 174 177 178 179 194 197 200 203 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 213 214 224 259 389 9999 Frek: 1 1 1 1 1 543
VAR 13 LÄGSTA STARTÅR Loc 76 width 4 MD= 0 Första år då föreningen existerar Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1950 Frek: 543 3 Valid-n=2033 Min=1894 Max=1950 Mean=1920.3 St.Dev=0.0
VAR 14 HÖGSTA SLUTÅR Loc 80 width 4 MD= 0 Sista år då föreningen existerar Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1950 Frek: 543 315 Valid-n=2033 Min=1900 Max=1950 Mean=1943.7 St.Dev=0.0
VAR 15 ANTAL MEDLEMMAR 1881 Loc 84 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 16 ANTAL MEDLEMMAR 1882 Loc 86 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 17 ANTAL MEDLEMMAR 1883 Loc 88 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 18 ANTAL MEDLEMMAR 1884 Loc 90 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 19 ANTAL MEDLEMMAR 1885 Loc 92 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 20 ANTAL MEDLEMMAR 1886 Loc 94 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 21 ANTAL MEDLEMMAR 1887 Loc 96 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 22 ANTAL MEDLEMMAR 1888 Loc 98 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 23 ANTAL MEDLEMMAR 1889 Loc 100 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 24 ANTAL MEDLEMMAR 1890 Loc 102 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 25 ANTAL MEDLEMMAR 1891 Loc 104 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 26 ANTAL MEDLEMMAR 1892 Loc 106 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 27 ANTAL MEDLEMMAR 1893 Loc 108 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 28 ANTAL MEDLEMMAR 1894 Loc 110 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2560 9999. Ej tillämplig Valid-n=16 Min=5 Max=3691 Mean=489.4 St.Dev=941.1
VAR 29 ANTAL MEDLEMMAR 1895 Loc 114 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2557 9999. Ej tillämplig Valid-n=19 Min=4 Max=5265 Mean=540.9 St.Dev=1249.6
VAR 30 ANTAL MEDLEMMAR 1896 Loc 118 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 1 9998. Uppgift saknas 2547 9999. Ej tillämplig Valid-n=28 Min=3 Max=7168 Mean=563.7 St.Dev=1403.7
VAR 31 ANTAL MEDLEMMAR 1897 Loc 122 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2532 99999. Ej tillämplig Valid-n=44 Min=3 Max=11147 Mean=1526.9 St.Dev=3239.9
VAR 32 ANTAL MEDLEMMAR 1898 Loc 127 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2524 99999. Ej tillämplig Valid-n=52 Min=3 Max=14744 Mean=1332.8 St.Dev=3069.6
VAR 33 ANTAL MEDLEMMAR 1899 Loc 132 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2511 99999. Ej tillämplig Valid-n=65 Min=3 Max=17051 Mean=1611.6 St.Dev=3503.3
VAR 34 ANTAL MEDLEMMAR 1900 Loc 137 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2499 99999. Ej tillämplig Valid-n=77 Min=3 Max=15758 Mean=2126.9 St.Dev=3901.8
VAR 35 ANTAL MEDLEMMAR 1901 Loc 142 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2486 99999. Ej tillämplig Valid-n=90 Min=10 Max=13534 Mean=2647.3 St.Dev=0.0
VAR 36 ANTAL MEDLEMMAR 1902 Loc 147 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2472 99999. Ej tillämplig Valid-n=104 Min=11 Max=15903 Mean=2490.5 St.Dev=0.0
VAR 37 ANTAL MEDLEMMAR 1903 Loc 152 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2459 99999. Ej tillämplig Valid-n=117 Min=10 Max=18021 Mean=2942.2 St.Dev=0.0
VAR 38 ANTAL MEDLEMMAR 1904 Loc 157 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2460 99999. Ej tillämplig Valid-n=116 Min=49 Max=20233 Mean=9829.9 St.Dev=0.0
VAR 39 ANTAL MEDLEMMAR 1905 Loc 162 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 32 99998. Uppgift saknas 2421 99999. Ej tillämplig Valid-n=123 Min=7 Max=18863 Mean=562.6 St.Dev=1982.9
VAR 40 ANTAL MEDLEMMAR 1906 Loc 167 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 35 99998. Uppgift saknas 2383 99999. Ej tillämplig Valid-n=158 Min=6 Max=25339 Mean=622.7 St.Dev=2229.7
VAR 41 ANTAL MEDLEMMAR 1907 Loc 172 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 28 99998. Uppgift saknas 2334 99999. Ej tillämplig Valid-n=214 Min=7 Max=30976 Mean=529.7 St.Dev=2207.2
VAR 42 ANTAL MEDLEMMAR 1908 Loc 177 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 30 99998. Uppgift saknas 2287 99999. Ej tillämplig Valid-n=259 Min=6 Max=27217 Mean=411.2 St.Dev=1820.1
VAR 43 ANTAL MEDLEMMAR 1909 Loc 182 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 58 99998. Uppgift saknas 2253 99999. Ej tillämplig Valid-n=265 Min=5 Max=15581 Mean=265.1 St.Dev=1069.8
VAR 44 ANTAL MEDLEMMAR 1910 Loc 187 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 86 99998. Uppgift saknas 2200 99999. Ej tillämplig Valid-n=290 Min=5 Max=13241 Mean=205.1 St.Dev=899.0
VAR 45 ANTAL MEDLEMMAR 1911 Loc 192 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 82 99998. Uppgift saknas 2113 99999. Ej tillämplig Valid-n=381 Min=7 Max=13869 Mean=164.9 St.Dev=789.0
VAR 46 ANTAL MEDLEMMAR 1912 Loc 197 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 108 99998. Uppgift saknas 2054 99999. Ej tillämplig Valid-n=414 Min=2 Max=14392 Mean=159.1 St.Dev=799.6
VAR 47 ANTAL MEDLEMMAR 1913 Loc 202 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 117 99998. Uppgift saknas 2004 99999. Ej tillämplig Valid-n=455 Min=3 Max=16469 Mean=165.7 St.Dev=892.8
VAR 48 ANTAL MEDLEMMAR 1914 Loc 207 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 86 99998. Uppgift saknas 1822 99999. Ej tillämplig Valid-n=668 Min=2 Max=16753 Mean=128.5 St.Dev=762.9
VAR 49 ANTAL MEDLEMMAR 1915 Loc 212 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 600 99998. Uppgift saknas 1818 99999. Ej tillämplig Valid-n=158 Min=5 Max=17788 Mean=234.7 St.Dev=1449.2
VAR 50 ANTAL MEDLEMMAR 1916 Loc 217 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 522 99998. Uppgift saknas 1801 99999. Ej tillämplig Valid-n=253 Min=5 Max=20549 Mean=193.0 St.Dev=1329.3
VAR 51 ANTAL MEDLEMMAR 1917 Loc 222 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 486 99998. Uppgift saknas 1731 99999. Ej tillämplig Valid-n=359 Min=3 Max=22710 Mean=169.1 St.Dev=1263.5
VAR 52 ANTAL MEDLEMMAR 1918 Loc 227 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 606 99998. Uppgift saknas 1722 99999. Ej tillämplig Valid-n=248 Min=4 Max=25116 Mean=237.3 St.Dev=1714.2
VAR 53 ANTAL MEDLEMMAR 1919 Loc 232 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 262 99998. Uppgift saknas 1483 99999. Ej tillämplig Valid-n=831 Min=4 Max=25277 Mean=152.2 St.Dev=968.9
VAR 54 ANTAL MEDLEMMAR 1920 Loc 237 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 312 99998. Uppgift saknas 1442 99999. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=3 Max=25542 Mean=143.4 St.Dev=988.3
VAR 55 ANTAL MEDLEMMAR 1921 Loc 242 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 388 99998. Uppgift saknas 1420 99999. Ej tillämplig Valid-n=768 Min=3 Max=26237 Mean=133.1 St.Dev=1008.5
VAR 56 ANTAL MEDLEMMAR 1922 Loc 247 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 363 99998. Uppgift saknas 1380 99999. Ej tillämplig Valid-n=833 Min=1 Max=26878 Mean=133.6 St.Dev=1003.4
VAR 57 ANTAL MEDLEMMAR 1923 Loc 252 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 372 99998. Uppgift saknas 1354 99999. Ej tillämplig Valid-n=850 Min=1 Max=25252 Mean=135.9 St.Dev=968.5
VAR 58 ANTAL MEDLEMMAR 1924 Loc 257 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 345 99998. Uppgift saknas 1316 99999. Ej tillämplig Valid-n=915 Min=3 Max=26014 Mean=141.4 St.Dev=991.2
VAR 59 ANTAL MEDLEMMAR 1925 Loc 262 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 338 99998. Uppgift saknas 1280 99999. Ej tillämplig Valid-n=958 Min=3 Max=30829 Mean=150.5 St.Dev=1132.9
VAR 60 ANTAL MEDLEMMAR 1926 Loc 267 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 297 99998. Uppgift saknas 1245 99999. Ej tillämplig Valid-n=1034 Min=3 Max=35837 Mean=144.4 St.Dev=1171.7
VAR 61 ANTAL MEDLEMMAR 1927 Loc 272 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 272 99998. Uppgift saknas 1220 99999. Ej tillämplig Valid-n=1084 Min=3 Max=38444 Mean=152.5 St.Dev=1226.3
VAR 62 ANTAL MEDLEMMAR 1928 Loc 277 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 571 99998. Uppgift saknas 1183 99999. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=3 Max=41484 Mean=169.1 St.Dev=1492.1
VAR 63 ANTAL MEDLEMMAR 1929 Loc 282 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 278 99998. Uppgift saknas 1162 99999. Ej tillämplig Valid-n=1136 Min=2 Max=43824 Mean=175.8 St.Dev=0.0
VAR 64 ANTAL MEDLEMMAR 1930 Loc 287 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 512 99998. Uppgift saknas 1119 99999. Ej tillämplig Valid-n=945 Min=2 Max=50020 Mean=183.9 St.Dev=0.0
VAR 65 ANTAL MEDLEMMAR 1931 Loc 292 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 198 99998. Uppgift saknas 1064 99999. Ej tillämplig Valid-n=1314 Min=2 Max=53821 Mean=187.5 St.Dev=0.0
VAR 66 ANTAL MEDLEMMAR 1932 Loc 297 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 192 99998. Uppgift saknas 1023 99999. Ej tillämplig Valid-n=1361 Min=2 Max=56505 Mean=180.2 St.Dev=0.0
VAR 67 ANTAL MEDLEMMAR 1933 Loc 302 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 171 99998. Uppgift saknas 953 99999. Ej tillämplig Valid-n=1452 Min=3 Max=58335 Mean=178.9 St.Dev=0.0
VAR 68 ANTAL MEDLEMMAR 1934 Loc 307 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 150 99998. Uppgift saknas 902 99999. Ej tillämplig Valid-n=1524 Min=3 Max=59263 Mean=179.0 St.Dev=0.0
VAR 69 ANTAL MEDLEMMAR 1935 Loc 312 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 141 99998. Uppgift saknas 882 99999. Ej tillämplig Valid-n=1553 Min=3 Max=61717 Mean=183.8 St.Dev=0.0
VAR 70 ANTAL MEDLEMMAR 1936 Loc 317 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 121 99998. Uppgift saknas 941 99999. Ej tillämplig Valid-n=1514 Min=4 Max=62054 Mean=186.5 St.Dev=0.0
VAR 71 ANTAL MEDLEMMAR 1937 Loc 322 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 181 99998. Uppgift saknas 922 99999. Ej tillämplig Valid-n=1473 Min=3 Max=70010 Mean=199.1 St.Dev=771.0
VAR 72 ANTAL MEDLEMMAR 1938 Loc 327 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 84 99998. Uppgift saknas 892 99999. Ej tillämplig Valid-n=1600 Min=3 Max=74373 Mean=207.2 St.Dev=989.0
VAR 73 ANTAL MEDLEMMAR 1939 Loc 332 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 103 99998. Uppgift saknas 884 99999. Ej tillämplig Valid-n=1589 Min=3 Max=79762 Mean=209.3 St.Dev=0.0
VAR 74 ANTAL MEDLEMMAR 1940 Loc 337 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 136 99998. Uppgift saknas 896 99999. Ej tillämplig Valid-n=1544 Min=4 Max=84201 Mean=222.0 St.Dev=0.0
VAR 75 ANTAL MEDLEMMAR 1941 Loc 342 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 94 99998. Uppgift saknas 907 99999. Ej tillämplig Valid-n=1575 Min=4 Max=85960 Mean=233.6 St.Dev=0.0
VAR 76 ANTAL MEDLEMMAR 1942 Loc 347 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 50 99998. Uppgift saknas 913 99999. Ej tillämplig Valid-n=1613 Min=4 Max=88435 Mean=244.6 St.Dev=0.0
VAR 77 ANTAL MEDLEMMAR 1943 Loc 352 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 105 99998. Uppgift saknas 916 99999. Ej tillämplig Valid-n=1555 Min=4 Max=91282 Mean=255.6 St.Dev=263.9
VAR 78 ANTAL MEDLEMMAR 1944 Loc 357 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 104 99998. Uppgift saknas 920 99999. Ej tillämplig Valid-n=1552 Min=3 Max=90167 Mean=258.8 St.Dev=0.0
VAR 79 ANTAL MEDLEMMAR 1945 Loc 362 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 308 99998. Uppgift saknas 938 99999. Ej tillämplig Valid-n=1330 Min=3 Max=88498 Mean=267.7 St.Dev=0.0
VAR 80 ANTAL MEDLEMMAR 1946 Loc 367 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 7 99998. Uppgift saknas 2201 99999. Ej tillämplig Valid-n=368 Min=5 Max=67792 Mean=423.9 St.Dev=956.3
VAR 81 ANTAL MEDLEMMAR 1947 Loc 372 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 368 99998. Uppgift saknas 2206 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 82 ANTAL MEDLEMMAR 1948 Loc 377 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 365 99998. Uppgift saknas 2208 99999. Ej tillämplig Valid-n=3 Min=20 Max=73047 Mean=24416.0 St.Dev=0.0
VAR 83 ANTAL MEDLEMMAR 1949 Loc 382 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 313 99998. Uppgift saknas 2260 99999. Ej tillämplig Valid-n=3 Min=26 Max=78166 Mean=26121.7 St.Dev=0.0
VAR 84 ANTAL MEDLEMMAR 1950 Loc 387 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 315 99998. Uppgift saknas 2260 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 85 ANTAL FÖRENINGAR 1881 Loc 392 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 86 ANTAL FÖRENINGAR 1882 Loc 394 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 87 ANTAL FÖRENINGAR 1883 Loc 396 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 88 ANTAL FÖRENINGAR 1884 Loc 398 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 ANTAL FÖRENINGAR 1885 Loc 400 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 90 ANTAL FÖRENINGAR 1886 Loc 402 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 91 ANTAL FÖRENINGAR 1887 Loc 404 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 92 ANTAL FÖRENINGAR 1888 Loc 406 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 93 ANTAL FÖRENINGAR 1889 Loc 408 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 94 ANTAL FÖRENINGAR 1890 Loc 410 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 95 ANTAL FÖRENINGAR 1891 Loc 412 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 96 ANTAL FÖRENINGAR 1892 Loc 414 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 97 ANTAL FÖRENINGAR 1893 Loc 416 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 98 ANTAL FÖRENINGAR 1894 Loc 418 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 99 ANTAL FÖRENINGAR 1895 Loc 420 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 100 ANTAL FÖRENINGAR 1896 Loc 422 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 101 ANTAL FÖRENINGAR 1897 Loc 424 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 102 ANTAL FÖRENINGAR 1898 Loc 426 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 103 ANTAL FÖRENINGAR 1899 Loc 428 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 104 ANTAL FÖRENINGAR 1900 Loc 430 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 105 ANTAL FÖRENINGAR 1901 Loc 432 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 106 ANTAL FÖRENINGAR 1902 Loc 434 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 107 ANTAL FÖRENINGAR 1903 Loc 436 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 108 ANTAL FÖRENINGAR 1904 Loc 438 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 109 ANTAL FÖRENINGAR 1905 Loc 440 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=2 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 110 ANTAL FÖRENINGAR 1906 Loc 442 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 111 ANTAL FÖRENINGAR 1907 Loc 444 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 112 ANTAL FÖRENINGAR 1908 Loc 446 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 113 ANTAL FÖRENINGAR 1909 Loc 448 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 114 ANTAL FÖRENINGAR 1910 Loc 450 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=3 Mean=0.2 St.Dev=0.4
VAR 115 ANTAL FÖRENINGAR 1911 Loc 452 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=4 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 116 ANTAL FÖRENINGAR 1912 Loc 454 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=4 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 117 ANTAL FÖRENINGAR 1913 Loc 456 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=5 Mean=0.3 St.Dev=0.5
VAR 118 ANTAL FÖRENINGAR 1914 Loc 458 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=7 Mean=0.4 St.Dev=0.6
VAR 119 ANTAL FÖRENINGAR 1915 Loc 460 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 120 ANTAL FÖRENINGAR 1916 Loc 462 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 121 ANTAL FÖRENINGAR 1917 Loc 464 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=4 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 122 ANTAL FÖRENINGAR 1918 Loc 466 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 123 ANTAL FÖRENINGAR 1919 Loc 468 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=5 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 124 ANTAL FÖRENINGAR 1920 Loc 470 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=5 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 125 ANTAL FÖRENINGAR 1921 Loc 472 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=5 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 126 ANTAL FÖRENINGAR 1922 Loc 474 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=6 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 127 ANTAL FÖRENINGAR 1923 Loc 476 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=6 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 128 ANTAL FÖRENINGAR 1924 Loc 478 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=7 Mean=0.6 St.Dev=0.7
VAR 129 ANTAL FÖRENINGAR 1925 Loc 480 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=9 Mean=0.6 St.Dev=0.8
VAR 130 ANTAL FÖRENINGAR 1926 Loc 482 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=8 Mean=0.7 St.Dev=0.9
VAR 131 ANTAL FÖRENINGAR 1927 Loc 484 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=8 Mean=0.7 St.Dev=0.9
VAR 132 ANTAL FÖRENINGAR 1928 Loc 486 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=9 Mean=0.5 St.Dev=0.8
VAR 133 ANTAL FÖRENINGAR 1929 Loc 488 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=9 Mean=0.8 St.Dev=0.9
VAR 134 ANTAL FÖRENINGAR 1930 Loc 490 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=8 Mean=0.6 St.Dev=0.9
VAR 135 ANTAL FÖRENINGAR 1931 Loc 492 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=9 Mean=0.9 St.Dev=1.0
VAR 136 ANTAL FÖRENINGAR 1932 Loc 494 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=12 Mean=0.9 St.Dev=1.1
VAR 137 ANTAL FÖRENINGAR 1933 Loc 496 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=12 Mean=1.0 St.Dev=1.1
VAR 138 ANTAL FÖRENINGAR 1934 Loc 498 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=13 Mean=1.0 St.Dev=1.1
VAR 139 ANTAL FÖRENINGAR 1935 Loc 500 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=13 Mean=1.1 St.Dev=1.1
VAR 140 ANTAL FÖRENINGAR 1936 Loc 502 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=16 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 141 ANTAL FÖRENINGAR 1937 Loc 504 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=15 Mean=1.0 St.Dev=1.2
VAR 142 ANTAL FÖRENINGAR 1938 Loc 506 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=15 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 143 ANTAL FÖRENINGAR 1939 Loc 508 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=14 Mean=1.1 St.Dev=1.0
VAR 144 ANTAL FÖRENINGAR 1940 Loc 510 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=13 Mean=1.0 St.Dev=1.0
VAR 145 ANTAL FÖRENINGAR 1941 Loc 512 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=13 Mean=1.0 St.Dev=1.0
VAR 146 ANTAL FÖRENINGAR 1942 Loc 514 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=14 Mean=1.1 St.Dev=1.1
VAR 147 ANTAL FÖRENINGAR 1943 Loc 516 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=14 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 148 ANTAL FÖRENINGAR 1944 Loc 518 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=14 Mean=1.0 St.Dev=1.0
VAR 149 ANTAL FÖRENINGAR 1945 Loc 520 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=15 Mean=0.9 St.Dev=1.1
VAR 150 ANTAL FÖRENINGAR 1946 Loc 522 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=16 Mean=0.3 St.Dev=1.0
VAR 151 ANTAL FÖRENINGAR 1947 Loc 524 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 152 ANTAL FÖRENINGAR 1948 Loc 526 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 153 ANTAL FÖRENINGAR 1949 Loc 528 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 154 ANTAL FÖRENINGAR 1950 Loc 530 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 543 99. Ej tillämplig Valid-n=2033 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 155 MEDLEMMAR 1881 INTERPOL Loc 532 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 156 MEDLEMMAR 1882 INTERPOL Loc 534 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 157 MEDLEMMAR 1883 INTERPOL Loc 536 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 158 MEDLEMMAR 1884 INTERPOL Loc 538 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 159 MEDLEMMAR 1885 INTERPOL Loc 540 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 160 MEDLEMMAR 1886 INTERPOL Loc 542 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 161 MEDLEMMAR 1887 INTERPOL Loc 544 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 162 MEDLEMMAR 1888 INTERPOL Loc 546 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 163 MEDLEMMAR 1889 INTERPOL Loc 548 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 164 MEDLEMMAR 1890 INTERPOL Loc 550 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 165 MEDLEMMAR 1891 INTERPOL Loc 552 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 166 MEDLEMMAR 1892 INTERPOL Loc 554 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 167 MEDLEMMAR 1893 INTERPOL Loc 556 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 168 MEDLEMMAR 1894 INTERPOL Loc 558 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2560 9999. Ej tillämplig Valid-n=16 Min=5 Max=3691 Mean=489.4 St.Dev=941.1
VAR 169 MEDLEMMAR 1895 INTERPOL Loc 562 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2557 9999. Ej tillämplig Valid-n=19 Min=4 Max=5265 Mean=540.9 St.Dev=1249.6
VAR 170 MEDLEMMAR 1896 INTERPOL Loc 566 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2548 9999. Ej tillämplig Valid-n=28 Min=3 Max=7168 Mean=563.7 St.Dev=1403.7
VAR 171 MEDLEMMAR 1897 INTERPOL Loc 570 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2533 99999. Ej tillämplig Valid-n=43 Min=3 Max=11147 Mean=641.9 St.Dev=1802.9
VAR 172 MEDLEMMAR 1898 INTERPOL Loc 575 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2527 99999. Ej tillämplig Valid-n=49 Min=3 Max=14744 Mean=802.3 St.Dev=2243.1
VAR 173 MEDLEMMAR 1899 INTERPOL Loc 580 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2514 99999. Ej tillämplig Valid-n=62 Min=3 Max=17051 Mean=723.9 St.Dev=2297.7
VAR 174 MEDLEMMAR 1900 INTERPOL Loc 585 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2504 99999. Ej tillämplig Valid-n=72 Min=3 Max=15758 Mean=619.6 St.Dev=1980.5
VAR 175 MEDLEMMAR 1901 INTERPOL Loc 590 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2495 99999. Ej tillämplig Valid-n=81 Min=3 Max=13534 Mean=601.0 St.Dev=1703.7
VAR 176 MEDLEMMAR 1902 INTERPOL Loc 595 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2487 99999. Ej tillämplig Valid-n=89 Min=10 Max=15903 Mean=555.6 St.Dev=1826.4
VAR 177 MEDLEMMAR 1903 INTERPOL Loc 600 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2481 99999. Ej tillämplig Valid-n=95 Min=10 Max=18021 Mean=577.3 St.Dev=2034.3
VAR 178 MEDLEMMAR 1904 INTERPOL Loc 605 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2488 99999. Ej tillämplig Valid-n=88 Min=15 Max=20233 Mean=700.0 St.Dev=2378.8
VAR 179 MEDLEMMAR 1905 INTERPOL Loc 610 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2452 99999. Ej tillämplig Valid-n=124 Min=7 Max=18863 Mean=558.3 St.Dev=1975.4
VAR 180 MEDLEMMAR 1906 INTERPOL Loc 615 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2410 99999. Ej tillämplig Valid-n=166 Min=6 Max=25339 Mean=594.2 St.Dev=2178.7
VAR 181 MEDLEMMAR 1907 INTERPOL Loc 620 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2360 99999. Ej tillämplig Valid-n=216 Min=7 Max=30976 Mean=527.4 St.Dev=2197.2
VAR 182 MEDLEMMAR 1908 INTERPOL Loc 625 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2310 99999. Ej tillämplig Valid-n=266 Min=6 Max=27217 Mean=401.3 St.Dev=1796.9
VAR 183 MEDLEMMAR 1909 INTERPOL Loc 630 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2279 99999. Ej tillämplig Valid-n=297 Min=5 Max=15581 Mean=245.2 St.Dev=1013.2
VAR 184 MEDLEMMAR 1910 INTERPOL Loc 635 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2250 99999. Ej tillämplig Valid-n=326 Min=5 Max=13241 Mean=189.7 St.Dev=849.3
VAR 185 MEDLEMMAR 1911 INTERPOL Loc 640 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2171 99999. Ej tillämplig Valid-n=405 Min=7 Max=13869 Mean=157.7 St.Dev=767.0
VAR 186 MEDLEMMAR 1912 INTERPOL Loc 645 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2125 99999. Ej tillämplig Valid-n=451 Min=2 Max=14392 Mean=147.9 St.Dev=767.0
VAR 187 MEDLEMMAR 1913 INTERPOL Loc 650 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2093 99999. Ej tillämplig Valid-n=483 Min=3 Max=16702 Mean=158.4 St.Dev=876.2
VAR 188 MEDLEMMAR 1914 INTERPOL Loc 655 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1887 99999. Ej tillämplig Valid-n=689 Min=2 Max=16986 Mean=126.1 St.Dev=758.9
VAR 189 MEDLEMMAR 1915 INTERPOL Loc 660 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1918 99999. Ej tillämplig Valid-n=658 Min=2 Max=18021 Mean=132.4 St.Dev=795.3
VAR 190 MEDLEMMAR 1916 INTERPOL Loc 665 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2038 99999. Ej tillämplig Valid-n=538 Min=5 Max=20549 Mean=162.6 St.Dev=969.8
VAR 191 MEDLEMMAR 1917 INTERPOL Loc 670 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1975 99999. Ej tillämplig Valid-n=601 Min=3 Max=22710 Mean=161.8 St.Dev=1031.7
VAR 192 MEDLEMMAR 1918 INTERPOL Loc 675 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1983 99999. Ej tillämplig Valid-n=593 Min=4 Max=25116 Mean=180.5 St.Dev=1168.7
VAR 193 MEDLEMMAR 1919 INTERPOL Loc 680 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1709 99999. Ej tillämplig Valid-n=867 Min=4 Max=25277 Mean=147.4 St.Dev=948.9
VAR 194 MEDLEMMAR 1920 INTERPOL Loc 685 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1674 99999. Ej tillämplig Valid-n=902 Min=3 Max=25542 Mean=133.3 St.Dev=944.0
VAR 195 MEDLEMMAR 1921 INTERPOL Loc 690 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1676 99999. Ej tillämplig Valid-n=900 Min=3 Max=26237 Mean=123.3 St.Dev=932.7
VAR 196 MEDLEMMAR 1922 INTERPOL Loc 695 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1663 99999. Ej tillämplig Valid-n=913 Min=1 Max=26878 Mean=123.5 St.Dev=958.9
VAR 197 MEDLEMMAR 1923 INTERPOL Loc 700 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1646 99999. Ej tillämplig Valid-n=930 Min=1 Max=25252 Mean=126.0 St.Dev=926.4
VAR 198 MEDLEMMAR 1924 INTERPOL Loc 705 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1598 99999. Ej tillämplig Valid-n=978 Min=1 Max=26014 Mean=134.0 St.Dev=959.2
VAR 199 MEDLEMMAR 1925 INTERPOL Loc 710 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1568 99999. Ej tillämplig Valid-n=1008 Min=3 Max=30829 Mean=143.9 St.Dev=1104.8
VAR 200 MEDLEMMAR 1926 INTERPOL Loc 715 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1490 99999. Ej tillämplig Valid-n=1086 Min=3 Max=35837 Mean=146.6 St.Dev=1169.2
VAR 201 MEDLEMMAR 1927 INTERPOL Loc 720 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1458 99999. Ej tillämplig Valid-n=1118 Min=3 Max=38444 Mean=149.0 St.Dev=1207.9
VAR 202 MEDLEMMAR 1928 INTERPOL Loc 725 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1426 99999. Ej tillämplig Valid-n=1150 Min=3 Max=41484 Mean=160.9 St.Dev=1286.7
VAR 203 MEDLEMMAR 1929 INTERPOL Loc 730 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1395 99999. Ej tillämplig Valid-n=1181 Min=2 Max=43824 Mean=170.4 St.Dev=0.0
VAR 204 MEDLEMMAR 1930 INTERPOL Loc 735 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1340 99999. Ej tillämplig Valid-n=1236 Min=2 Max=50020 Mean=182.3 St.Dev=0.0
VAR 205 MEDLEMMAR 1931 INTERPOL Loc 740 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1237 99999. Ej tillämplig Valid-n=1339 Min=2 Max=53821 Mean=184.6 St.Dev=0.0
VAR 206 MEDLEMMAR 1932 INTERPOL Loc 745 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1172 99999. Ej tillämplig Valid-n=1404 Min=2 Max=56505 Mean=185.0 St.Dev=0.0
VAR 207 MEDLEMMAR 1933 INTERPOL Loc 750 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1089 99999. Ej tillämplig Valid-n=1487 Min=3 Max=58335 Mean=177.2 St.Dev=0.0
VAR 208 MEDLEMMAR 1934 INTERPOL Loc 755 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1015 99999. Ej tillämplig Valid-n=1561 Min=3 Max=59263 Mean=177.6 St.Dev=0.0
VAR 209 MEDLEMMAR 1935 INTERPOL Loc 760 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 993 99999. Ej tillämplig Valid-n=1583 Min=3 Max=61717 Mean=182.9 St.Dev=0.0
VAR 210 MEDLEMMAR 1936 INTERPOL Loc 765 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1028 99999. Ej tillämplig Valid-n=1548 Min=4 Max=62054 Mean=183.3 St.Dev=0.0
VAR 211 MEDLEMMAR 1937 INTERPOL Loc 770 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 1013 99999. Ej tillämplig Valid-n=1563 Min=3 Max=70010 Mean=193.7 St.Dev=750.7
VAR 212 MEDLEMMAR 1938 INTERPOL Loc 775 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 951 99999. Ej tillämplig Valid-n=1625 Min=3 Max=74373 Mean=204.7 St.Dev=981.7
VAR 213 MEDLEMMAR 1939 INTERPOL Loc 780 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 932 99999. Ej tillämplig Valid-n=1644 Min=3 Max=79762 Mean=206.1 St.Dev=0.0
VAR 214 MEDLEMMAR 1940 INTERPOL Loc 785 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 966 99999. Ej tillämplig Valid-n=1610 Min=4 Max=84201 Mean=218.8 St.Dev=0.0
VAR 215 MEDLEMMAR 1941 INTERPOL Loc 790 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 974 99999. Ej tillämplig Valid-n=1602 Min=4 Max=85960 Mean=230.8 St.Dev=0.0
VAR 216 MEDLEMMAR 1942 INTERPOL Loc 795 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 948 99999. Ej tillämplig Valid-n=1628 Min=4 Max=88435 Mean=242.9 St.Dev=0.0
VAR 217 MEDLEMMAR 1943 INTERPOL Loc 800 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 946 99999. Ej tillämplig Valid-n=1630 Min=4 Max=91282 Mean=250.7 St.Dev=280.2
VAR 218 MEDLEMMAR 1944 INTERPOL Loc 805 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 983 99999. Ej tillämplig Valid-n=1593 Min=3 Max=90167 Mean=257.6 St.Dev=0.0
VAR 219 MEDLEMMAR 1945 INTERPOL Loc 810 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 946 99999. Ej tillämplig Valid-n=1630 Min=3 Max=88498 Mean=254.4 St.Dev=0.0
VAR 220 MEDLEMMAR 1946 INTERPOL Loc 815 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2202 99999. Ej tillämplig Valid-n=374 Min=5 Max=67792 Mean=419.3 St.Dev=949.4
VAR 221 MEDLEMMAR 1947 INTERPOL Loc 820 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2574 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 222 MEDLEMMAR 1948 INTERPOL Loc 825 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2573 99999. Ej tillämplig Valid-n=3 Min=20 Max=73047 Mean=24416.0 St.Dev=0.0
VAR 223 MEDLEMMAR 1949 INTERPOL Loc 830 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2573 99999. Ej tillämplig Valid-n=3 Min=26 Max=78166 Mean=26121.7 St.Dev=0.0
VAR 224 MEDLEMMAR 1950 INTERPOL Loc 835 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2575 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 225 FÖRENINGAR 1881 INTERPOL Loc 840 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 226 FÖRENINGAR 1882 INTERPOL Loc 842 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 227 FÖRENINGAR 1883 INTERPOL Loc 844 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 228 FÖRENINGAR 1884 INTERPOL Loc 846 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 229 FÖRENINGAR 1885 INTERPOL Loc 848 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 230 FÖRENINGAR 1886 INTERPOL Loc 850 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 231 FÖRENINGAR 1887 INTERPOL Loc 852 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 232 FÖRENINGAR 1888 INTERPOL Loc 854 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 233 FÖRENINGAR 1889 INTERPOL Loc 856 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 234 FÖRENINGAR 1890 INTERPOL Loc 858 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 235 FÖRENINGAR 1891 INTERPOL Loc 860 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 236 FÖRENINGAR 1892 INTERPOL Loc 862 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 237 FÖRENINGAR 1893 INTERPOL Loc 864 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 238 FÖRENINGAR 1894 INTERPOL Loc 866 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 239 FÖRENINGAR 1895 INTERPOL Loc 868 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 240 FÖRENINGAR 1896 INTERPOL Loc 870 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 241 FÖRENINGAR 1897 INTERPOL Loc 872 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 242 FÖRENINGAR 1898 INTERPOL Loc 874 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 243 FÖRENINGAR 1899 INTERPOL Loc 876 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 244 FÖRENINGAR 1900 INTERPOL Loc 878 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 245 FÖRENINGAR 1901 INTERPOL Loc 880 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 246 FÖRENINGAR 1902 INTERPOL Loc 882 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 247 FÖRENINGAR 1903 INTERPOL Loc 884 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 248 FÖRENINGAR 1904 INTERPOL Loc 886 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 249 FÖRENINGAR 1905 INTERPOL Loc 888 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=2 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 250 FÖRENINGAR 1906 INTERPOL Loc 890 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 251 FÖRENINGAR 1907 INTERPOL Loc 892 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 252 FÖRENINGAR 1908 INTERPOL Loc 894 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 253 FÖRENINGAR 1909 INTERPOL Loc 896 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=3 Mean=0.2 St.Dev=0.4
VAR 254 FÖRENINGAR 1910 INTERPOL Loc 898 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=3 Mean=0.2 St.Dev=0.4
VAR 255 FÖRENINGAR 1911 INTERPOL Loc 900 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=4 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 256 FÖRENINGAR 1912 INTERPOL Loc 902 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=4 Mean=0.3 St.Dev=0.5
VAR 257 FÖRENINGAR 1913 INTERPOL Loc 904 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=5 Mean=0.3 St.Dev=0.5
VAR 258 FÖRENINGAR 1914 INTERPOL Loc 906 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=7 Mean=0.4 St.Dev=0.7
VAR 259 FÖRENINGAR 1915 INTERPOL Loc 908 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=6 Mean=0.4 St.Dev=0.6
VAR 260 FÖRENINGAR 1916 INTERPOL Loc 910 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=4 Mean=0.3 St.Dev=0.5
VAR 261 FÖRENINGAR 1917 INTERPOL Loc 912 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=4 Mean=0.3 St.Dev=0.6
VAR 262 FÖRENINGAR 1918 INTERPOL Loc 914 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=4 Mean=0.3 St.Dev=0.6
VAR 263 FÖRENINGAR 1919 INTERPOL Loc 916 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=5 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 264 FÖRENINGAR 1920 INTERPOL Loc 918 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=5 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 265 FÖRENINGAR 1921 INTERPOL Loc 920 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=5 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 266 FÖRENINGAR 1922 INTERPOL Loc 922 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=6 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 267 FÖRENINGAR 1923 INTERPOL Loc 924 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=6 Mean=0.6 St.Dev=0.7
VAR 268 FÖRENINGAR 1924 INTERPOL Loc 926 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=7 Mean=0.6 St.Dev=0.8
VAR 269 FÖRENINGAR 1925 INTERPOL Loc 928 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=9 Mean=0.6 St.Dev=0.8
VAR 270 FÖRENINGAR 1926 INTERPOL Loc 930 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=9 Mean=0.7 St.Dev=0.9
VAR 271 FÖRENINGAR 1927 INTERPOL Loc 932 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=8 Mean=0.8 St.Dev=0.9
VAR 272 FÖRENINGAR 1928 INTERPOL Loc 934 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=9 Mean=0.8 St.Dev=0.9
VAR 273 FÖRENINGAR 1929 INTERPOL Loc 936 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=9 Mean=0.8 St.Dev=0.9
VAR 274 FÖRENINGAR 1930 INTERPOL Loc 938 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=9 Mean=0.8 St.Dev=1.0
VAR 275 FÖRENINGAR 1931 INTERPOL Loc 940 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=9 Mean=0.9 St.Dev=1.0
VAR 276 FÖRENINGAR 1932 INTERPOL Loc 942 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=12 Mean=1.0 St.Dev=1.1
VAR 277 FÖRENINGAR 1933 INTERPOL Loc 944 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=12 Mean=1.0 St.Dev=1.1
VAR 278 FÖRENINGAR 1934 INTERPOL Loc 946 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=13 Mean=1.1 St.Dev=1.1
VAR 279 FÖRENINGAR 1935 INTERPOL Loc 948 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=16 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 280 FÖRENINGAR 1936 INTERPOL Loc 950 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=17 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 281 FÖRENINGAR 1937 INTERPOL Loc 952 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=16 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 282 FÖRENINGAR 1938 INTERPOL Loc 954 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=16 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 283 FÖRENINGAR 1939 INTERPOL Loc 956 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=15 Mean=1.1 St.Dev=1.1
VAR 284 FÖRENINGAR 1940 INTERPOL Loc 958 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=14 Mean=1.1 St.Dev=1.0
VAR 285 FÖRENINGAR 1941 INTERPOL Loc 960 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=15 Mean=1.1 St.Dev=1.0
VAR 286 FÖRENINGAR 1942 INTERPOL Loc 962 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=15 Mean=1.1 St.Dev=1.1
VAR 287 FÖRENINGAR 1943 INTERPOL Loc 964 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=15 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 288 FÖRENINGAR 1944 INTERPOL Loc 966 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=16 Mean=1.1 St.Dev=1.2
VAR 289 FÖRENINGAR 1945 INTERPOL Loc 968 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=17 Mean=1.1 St.Dev=1.1
VAR 290 FÖRENINGAR 1946 INTERPOL Loc 970 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=17 Mean=0.3 St.Dev=1.0
VAR 291 FÖRENINGAR 1947 INTERPOL Loc 972 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 292 FÖRENINGAR 1948 INTERPOL Loc 974 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 293 FÖRENINGAR 1949 INTERPOL Loc 976 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 294 FÖRENINGAR 1950 INTERPOL Loc 978 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 542 99. Ej tillämplig Valid-n=2034 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0