ISSP 2007
                  -
           ÅSIKTER OM IDROTT OCH FRITID
  
                SND 0862

              Primärforskare
               Jonas Edlund
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

           © Svensk Nationell Datatjänst
                Box 300
              S-405 30 Göteborg

  


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SND tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SND ber därför
  alla användare av SND-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Nationell Datatjänst. Materialet i ISSP
  2007 - Åsikter om idrott och fritid samlades ursprungligen in
  av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå
  universitet under ledning av Jonas Edlund och Stefan
  Svallfors. Varken SND eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Nationell Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SND:s skriftliga tillstånd. Rapporter
  och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två
  exemplar till SND, som vidarebefordrar ett exemplar till
  primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SND. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SND efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning om
  svenskarnas åsikter om religion i Sverige och den ingår som en
  del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning
  'Leisure Time and Sports".
  Huvudansvarig forskare för undersökningen var Jonas Edlund och
  Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2001 personer i åldern 18-79 år.
  Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden 6 februari
  till 5 april 2007 i form av en enkätundersökning med fyra
  påminnelser. De tre första via post, den fjärde per telefon
  (via post till personer med okänt telefonnummer).

  Bruttourval              2 001
  Intervjuade              1 309

  Icke svarande              692
  - vägrande                88
  - ingen kontakt             482
  - bortrest                11
  - tidsbrist               64
  - fysiskt/psykiskt oförmögen       16
  - språkproblem              14
  - ej kvalificerad            17

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 34  (2)TÄNKER JOBB PÅ FRITID 5   (3)LOC 58 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) 5c På din fritid, hur ofta kommer du på dig själv med
       att tänka på jobbet?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      120 1.  Mycket ofta
      298 2.  Ofta
      385 3.  Ibland
      206 4.  Sällan
      125 5.  Aldrig
      164 8.  Vet ej

      11 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SND DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Nationell Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System
  for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0862 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 A-region 7 H-region 8 Kön 9 Ålder 10 Fritidsaktivitet: Titta på TV, DVD, video 11 Fritidsaktivitet: Gå på bio 12 Fritidsaktivitet: Shoppa för nöjes skull 13 Fritidsaktivitet: Läsa böcker 14 Fritidsaktivitet: Gå på kulturevenemang 15 Fritidsaktivitet: Träffa släktingar 16 Fritidsaktivitet: Träffa vänner 17 Fritidsaktivitet: Spela kort eller spel 18 Fritidsaktivitet: Lyssna på musik 19 Fritidsaktivitet: Motionera 20 Fritidsaktivitet: Gå på idrottsevenemang som åskådare 21 Fritidsaktivitet: Hantverk 22 Fritidsaktivitet: Använda internet/dator 23 Fritidsaktivitet ger möjlighet vara den person man är 24 Fritidsaktivitet ger möjlighet stärka relationer 25 Nöje av att läsa böcker 26 Nöje av att träffa vänner 27 Nöje av att motionera 28 Nöje av att titta på TV, DVD, video 29 Fritiden används för att skapa nyttiga kontakter 30 Fritiden används för avkoppling 31 Fritiden används för att lära nya saker eller utveckla färdigheter 32 Känner sig uttråkad på fritiden 33 Känner sig jäktad på fritiden 34 Tänker på jobbet på fritiden 35 Fritid tillsammans med andra eller ensam 36 Tid ägnad åt förvärvsarbete 37 Tid ägnad åt hushållsarbete 38 Tid ägnad åt familjen 39 Tid ägnad åt fritidsaktiviteter 40 Antal nätter hemifrån på grund av fritidsaktivitet 41 Antal lediga dagar senaste året 42 Oftast utövad idrott eller fysisk aktivitet 43 Oftast spelade spel 44 Deltar i idrott eller spel för välbefinnande 45 Deltar i idrott eller spel för att träffa andra 46 Deltar i idrott eller spel för att tävla mot andra 47 Deltar i idrott eller spel för att se bra ut 48 TV-sport man tittar oftast på 49 TV-sport man tittar näst oftast på 50 Stolt när Sverige presterar bra i idrottssammanhang 51 Idrottsutövande bra för barnens mentala utveckling 52 TV visar för mycket sport 53 Idrott gör att olika sociala/etniska grupper kommer närmare varandra 54 Internationella idrottstävlingar skapar spända relationer mellan länder 55 Svenska staten borde satsa mer pengar på idrott 56 Deltagit i aktivitet anordnad av idrottsförening 57 Deltagit i aktivitet anordnad av kulturförening 58 Deltagit i aktivitet anordnad av kyrka eller annan religiös organisation 59 Deltagit i aktivitet anordnad av samhällsnyttig organisation 60 Deltagit i aktivitet anordnad av politisk organisation 61 I allmänhet kan man lita på människor 62 Politiskt intresse 63 Hinder fritidsaktivitet: Inga anläggningar i närheten 64 Hinder fritidsaktivitet: Brist på pengar 65 Hinder fritidsaktivitet: Hälsa, ålder, funktionshinder 66 Hinder fritidsaktivitet: Tar hand om närstående 67 Hinder fritidsaktivitet: Tidsbrist 68 Lycklig med livet i allmänhet 69 Allmänt hälsotillstånd 70 Arbetsmarknadsgrupp 71 Veckoarbetstid 72 Socio-ekonomisk indelning 73 Yrke, SSYK-kod position 1 74 Yrke, SSYK-kod position 1-2 75 Yrke. SSYK-kod position 1-3 76 Yrke, SSYK-kod position 1-4 77 Företagare eller anställd 78 Antal anställda 79 Arbetsledande funktion 80 Offentlig eller privat tjänst 81 Någon gång medlem i facklig organisation 82 Facklig organisation 83 Utbildning 84 Utbildningens längd 85 Månadsinkomst 86 Civilstånd 87 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 88 Partner: Veckoarbetstid 89 Partner: Socio-ekonomisk indelning 90 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1 91 Partner: yrke, SSYK-kod position 1-2 92 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-3 93 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-4 94 Partner: Företagare eller anställd 95 Partner: Antal anställda 96 Partner: Arbetsledande funktion 97 Partner: Offentlig eller privat tjänst 98 Partner: Utbildning 99 Hushållets inkomst 100 Hushållets storlek 101 Antal skolbarn i hushållet 102 Antal förskolebarn i hushållet 103 Partisympati 104 Röstade i senaste riksdagsvalet 105 Subjektiv klasstillhörighet 106 Placering på skala över samhällsgrupper 107 Föräldrars medborgarskap 108 Tillhör kyrka eller religiös församling 109 Kyrka eller församling 110 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 111 Bostadsort

VAR 1 SSD STUDY NR 0862              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0862


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juli 2009
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 2007 - Åsikter om idrott och fritid
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 17 width 2 Län 237 01. Stockholms län 40 03. Uppsala län 45 04. Södermanlands län 50 05. Östergötlands län 42 06. Jönköpings län 27 07. Kronobergs län 34 08. Kalmar län 6 09. Gotlands län 26 10. Blekinge län 164 12. Skåne län 42 13. Hallands län 248 14. Västra Götalands län 41 17. Värmlands län 36 18. Örebro län 24 19. Västmanlands län 50 20. Dalarnas län 38 21. Gävleborgs län 39 22. Västernorrlands län 20 23. Jämtlands län 57 24. Västerbottens län 43 25. Norrbottens län
VAR 6 A-REGION Loc 19 width 2 A-region 230 01. Stockholm/Södertälje 7 02. Norrtälje 5 03. Enköping 27 04. Uppsala 10 05. Nyköping 9 06. Katrineholm 26 07. Eskilstuna 13 08. Mjölby/Motala 18 09. Linköping 18 10. Norrköping 15 11. Linköping 6 12. Tranås 16 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 6 14. Värnamo 5 15. Ljungby 22 16. Växjö 7 17. Västervik 3 18. Hultsfred/Vimmerby 7 19. Oskarshamn 17 20. Kalmar/Nybro 6 21. Visby 14 22. Karlskrona 12 23. Karlshamn 8 24. Kristianstad 15 25. Hässleholm 6 26. Ängelholm 29 27. Helsingborg/Landskrona 79 28. Malmö/Lund/Trelleborg 16 29. Ystad/Simrishamn 11 30. Eslöv 16 31. Halmstad 16 32. Falkenberg/Varberg 129 33. Göteborg 23 34. Uddevalla 26 35. Trollhättan/Vänersborg 31 36. Borås 17 37. Lidköping/Skara 7 38. Falköping 10 39. Skövde 10 40. Mariestad 4 41. Kristinehamn 29 42. Karlstad 7 43. Säffle/Åmål 6 44. Arvika 22 45. Örebro 7 46. Karlskoga 7 47. Lindesberg 15 48. Västerås 4 49. Köping 3 50. Fagersta 4 51. Sala 32 52. Borlänge/Falun 4 53. Avesta/Hedemora 4 54. Ludvika 10 55. Mora 29 56. Gävle/Sandviken 8 57. Bollnäs/Söderhamn 7 58. Hudiksvall/Ljusdal 11 59. Sundsvall 13 60. Härnösand/Kramfors 4 61. Sollefteå 11 62. Örnsköldsvik 20 63. Östersund 29 64. Umeå 21 65. Skellefteå 7 66. Lycksele 4 67. Piteå 19 68. Luleå/Boden 5 69. Haparanda/Kalix 15 70. Kiruna/Gällivare
VAR 7 H-REGION Loc 21 width 1 H-region 230 1. Stockholmsregionen: Stockholm med förorter 458 3. Urban 1: Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 242 4. Urban 2: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentra samt med mer än 3000 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 76 5. Rural 1: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från samma punkt 95 6. Rural 2: Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 129 8. Göteborgsregionen: Göteborg med förorter 79 9. Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter
VAR 8 KÖN Loc 22 width 1 Kön 616 1. Man 693 2. Kvinna
VAR 9 ÅLDER Loc 23 width 2 Ålder 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 21 23 13 14 24 13 10 20 20 18 17 14 16 33 20 16 21 22 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 26 19 21 26 25 29 26 31 21 26 17 25 23 18 28 25 25 27 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 21 26 26 25 26 30 31 30 28 25 30 16 22 23 18 18 16 15 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 17 12 18 15 13 10 12 13
VAR 10 FRITID-TV DVD VIDEO 1 Loc 25 width 1 MD=9 Frågorna nedan avser din fritid, dvs. den tid då inte är upptagen av förvärvsarbete, hushållsarbete eller andra saker som du måste göra 1 Hur ofta gör du var och en av följande aktiviteter på din fritid? 1a Tittar på TV, DVD, video 979 1. Varje dag 247 2. Flera gånger i veckan 47 3. Flera gånger i månaden 16 4. Några gånger per år eller mindre 8 5. Aldrig 12 9. Uppgift saknas
VAR 11 FRITID-GÅ PÅ BIO 1 Loc 26 width 1 MD=9 1b Går på bio <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 1. Varje dag 0 2. Flera gånger i veckan 36 3. Flera gånger i månaden 978 4. Några gånger per år eller mindre 281 5. Aldrig 12 9. Uppgift saknas
VAR 12 FRITID-NÖJESSHOPPING 1 Loc 27 width 1 MD=9 1c Shoppar för nöjes skull <Se F.1 för fullständig frågetext> 3 1. Varje dag 25 2. Flera gånger i veckan 291 3. Flera gånger i månaden 644 4. Några gånger per år eller mindre 323 5. Aldrig 23 9. Uppgift saknas
VAR 13 FRITID-LÄSA BÖCKER 1 Loc 28 width 1 MD=9 1d Läser böcker <Se F.1 för fullständig frågetext> 206 1. Varje dag 213 2. Flera gånger i veckan 252 3. Flera gånger i månaden 440 4. Några gånger per år eller mindre 183 5. Aldrig 15 9. Uppgift saknas
VAR 14 FRITID-KULTUREVENEMANG 1 Loc 29 width 1 MD=9 1e Går på kulturevenemang t.ex. konserter, teater, utställningar <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 1. Varje dag 6 2. Flera gånger i veckan 95 3. Flera gånger i månaden 936 4. Några gånger per år eller mindre 254 5. Aldrig 16 9. Uppgift saknas
VAR 15 FRITID-TRÄFFA SLÄKT 1 Loc 30 width 1 MD=9 1f Träffar släktingar <Se F.1 för fullständig frågetext> 44 1. Varje dag 216 2. Flera gånger i veckan 596 3. Flera gånger i månaden 422 4. Några gånger per år eller mindre 17 5. Aldrig 14 9. Uppgift saknas
VAR 16 FRITID-TRÄFFA VÄNNER 1 Loc 31 width 1 MD=9 1g Träffar vänner <Se F.1 för fullständig frågetext> 103 1. Varje dag 368 2. Flera gånger i veckan 654 3. Flera gånger i månaden 157 4. Några gånger per år eller mindre 11 5. Aldrig 16 9. Uppgift saknas
VAR 17 FRITID-SÄLLSKAPSSPEL 1 Loc 32 width 1 MD=9 1h Spelar kort eller spel <Se F.1 för fullständig frågetext> 24 1. Varje dag 94 2. Flera gånger i veckan 278 3. Flera gånger i månaden 616 4. Några gånger per år eller mindre 282 5. Aldrig 15 9. Uppgift saknas
VAR 18 FRITID-LYSSNA PÅ MUSIK 1 Loc 33 width 1 MD=9 1i Lyssnar på musik <Se F.1 för fullständig frågetext> 741 1. Varje dag 340 2. Flera gånger i veckan 159 3. Flera gånger i månaden 45 4. Några gånger per år eller mindre 15 5. Aldrig 9 9. Uppgift saknas
VAR 19 FRITID-MOTIONERA 1 Loc 34 width 1 MD=9 1j Motionerar t.ex. idrottar, tränar på gym, promenerar <Se F.1 för fullständig frågetext> 246 1. Varje dag 537 2. Flera gånger i veckan 321 3. Flera gånger i månaden 131 4. Några gånger per år eller mindre 62 5. Aldrig 12 9. Uppgift saknas
VAR 20 FRITID-ÅSKÅDARE IDROTT 1 Loc 35 width 1 MD=9 1k Går på idrottsevenemang som åskådare <Se F.1 för fullständig frågetext> 0 1. Varje dag 23 2. Flera gånger i veckan 146 3. Flera gånger i månaden 562 4. Några gånger per år eller mindre 566 5. Aldrig 12 9. Uppgift saknas
VAR 21 FRITID-HANTVERK 1 Loc 36 width 1 MD=9 1l Ägnar mig åt hantverk t.ex. handarbete, träslöjd etc. <Se F.1 för fullständig frågetext> 70 1. Varje dag 96 2. Flera gånger i veckan 182 3. Flera gånger i månaden 357 4. Några gånger per år eller mindre 583 5. Aldrig 21 9. Uppgift saknas
VAR 22 FRITID-INTERNET/DATOR 1 Loc 37 width 1 MD=9 1m Använder Internet/dator <Se F.1 för fullständig frågetext> 597 1. Varje dag 272 2. Flera gånger i veckan 146 3. Flera gånger i månaden 51 4. Några gånger per år eller mindre 230 5. Aldrig 13 9. Uppgift saknas
VAR 23 DEN MAN VERKLIGEN ÄR 2 Loc 38 width 1 MD=9 2a I vilken utsträckning gör dina fritidsaktiviteter det möjligt för dig att vara den person som du tror du innerst inne är? 247 1. Mycket stor 418 2. Stor 391 3. Till viss del 87 4. Lite grann 30 5. Inte alls 115 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 24 STÄRKA RELATIONER 2 Loc 39 width 1 MD=9 2b I vilken utsträckning gör dina fritidsaktiviteter det möjligt för dig att stärka dina relationer till andra människor? 145 1. Mycket stor 359 2. Stor 464 3. Till viss del 160 4. Lite grann 66 5. Inte alls 93 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 25 NÖJE LÄSA BÖCKER 3 Loc 40 width 1 MD=9 3 Var vänlig och ange hur mycket du får ut av följande fritidsaktiviteter: 3a Läsa böcker 44 1. Inget nöje alls 80 2. Inte särskilt mycket nöje 226 3. En del nöje 263 4. Ganska mycket nöje 552 5. Mycket nöje 135 6. Jag gör aldrig detta 9 9. Uppgift saknas
VAR 26 NÖJE TRÄFFA VÄNNER 3 Loc 41 width 1 MD=9 3b Träffa vänner <Se F.3 för fullständig frågetext> 8 1. Inget nöje alls 13 2. Inte särskilt mycket nöje 117 3. En del nöje 293 4. Ganska mycket nöje 857 5. Mycket nöje 8 6. Jag gör aldrig detta 13 9. Uppgift saknas
VAR 27 NÖJE MOTIONERA 3 Loc 42 width 1 MD=9 3c Motionera t.ex. idrotta, träna på gym, promenera <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 1. Inget nöje alls 74 2. Inte särskilt mycket nöje 257 3. En del nöje 377 4. Ganska mycket nöje 502 5. Mycket nöje 76 6. Jag gör aldrig detta 10 9. Uppgift saknas
VAR 28 NÖJE TV, DVD, VIDEO 3 Loc 43 width 1 MD=9 3d Titta på TV, DVD, video <Se F.3 för fullständig frågetext> 8 1. Inget nöje alls 67 2. Inte särskilt mycket nöje 387 3. En del nöje 494 4. Ganska mycket nöje 338 5. Mycket nöje 9 6. Jag gör aldrig detta 6 9. Uppgift saknas
VAR 29 FRITID SKAPA KONTAKTER 4 Loc 44 width 1 MD=9 4a Människor gör olika saker på sin fritid. Ange hur ofta du använder din fritid till att skapa nyttiga kontakter. 28 1. Mycket ofta 145 2. Ofta 505 3. Ibland 453 4. Sällan 122 5. Aldrig 45 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 30 FRITID FÖR AVKOPPLING 4 Loc 45 width 1 MD=9 4b Människor gör olika saker på sin fritid. Ange hur ofta du använder din fritid till att träffa vänner 203 1. Mycket ofta 557 2. Ofta 375 3. Ibland 127 4. Sällan 18 5. Aldrig 19 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 31 FRITID FÖR UTVECKLING 4 Loc 46 width 1 MD=9 4c Människor gör olika saker på sin fritid. Ange hur ofta du använder din fritid till att lära dig nya saker eller utveckla färdigheter. 87 1. Mycket ofta 283 2. Ofta 606 3. Ibland 239 4. Sällan 37 5. Aldrig 45 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTTRÅKAD PÅ FRITID 5 Loc 47 width 1 MD=9 5a På din fritid, hur ofta känner du dig uttråkad? 28 1. Mycket ofta 88 2. Ofta 438 3. Ibland 484 4. Sällan 241 5. Aldrig 21 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 33 JÄKTAD PÅ FRITID 5 Loc 48 width 1 MD=9 5b På din fritid, hur ofta känner du dig jäktad? 55 1. Mycket ofta 229 2. Ofta 527 3. Ibland 350 4. Sällan 121 5. Aldrig 17 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 34 TÄNKER JOBB PÅ FRITID 5 Loc 49 width 1 MD=9 5c På din fritid, hur ofta kommer du på dig själv med att tänka på jobbet? 120 1. Mycket ofta 298 2. Ofta 385 3. Ibland 206 4. Sällan 125 5. Aldrig 164 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 35 ENSAM ELLER MED ANDRA 6 Loc 50 width 1 MD=9 6 Föredrar du att vara tillsammans med andra människor eller att vara ensam på din fritid? Jag föredrar att... 258 1. Mestadels vara med andra människor 601 2. Oftare vara med andra människor än ensam 339 3. Oftare vara ensam än med andra människor 53 4. Mestadels vara ensam 44 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 36 TID FÖRVÄRVSARBETE 7 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 7 Föreställ dig att du kunde förändra hur du använder din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid åt andra. Till vilka av följande saker skulle du vilja ägna mer tid, till vilka skulle du vilja ägna mindre tid, och vilka skulle du vilja ägna samma tid som nu? 7a Förvärvsarbete 24 1. Mycket mer tid 53 2. Något mer tid 303 3. Samma tid som nu 385 4. Lite mindre tid 173 5. Mycket mindre nu 67 8. Vet ej 275 0. Frågan är inte tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 37 TID HUSHÅLLSARBETE 7 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 7b <Tid ägnad åt> Hushållsarbete <Se F.7 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket mer tid 164 2. Något mer tid 579 3. Samma tid som nu 286 4. Lite mindre tid 163 5. Mycket mindre nu 29 8. Vet ej 47 0. Frågan är inte tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 38 TID ÅT FAMILJEN 7 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 7c <Tid ägnad åt> Familjen <Se F.7 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket mer tid 443 2. Något mer tid 487 3. Samma tid som nu 14 4. Lite mindre tid 1 5. Mycket mindre nu 14 8. Vet ej 53 0. Frågan är inte tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 39 TID FRITIDSAKTIV 7 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 7d <Tid ägnad åt> Fritidsaktiviteter <Se F.7 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket mer tid 527 2. Något mer tid 406 3. Samma tid som nu 16 4. Lite mindre tid 9 5. Mycket mindre nu 32 8. Vet ej 38 0. Frågan är inte tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 40 NÄTTER HEMIFRÅN 8 Loc 55 width 1 MD=9 8 Hur många nätter sammanlagt under de senaste 12 månaderna har du varit hemifrån på grund av semester eller besök hos släktingar/vänner? 171 1. Jag har inte varit hemifrån 205 2. 1-5 nätter 190 3. 6-10 nätter 276 4. 11-20 nätter 199 5. 21-30 nätter 243 6. Mer än 30 nätter 20 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 41 LEDIGA DAGAR 9 Loc 56 width 1 MD=9 9 Hur många dagar sammanlagt under de senaste 12 månaderna har du tagit ledigt från jobbet (räkna med semester)? (Räkna inte med föräldraledighet, sjukfrånvaro eller liknande frånvaro.) 90 1. Ingen 57 2. 1-5 dagar 56 3. 6-10 dagar 114 4. 11-20 dagar 319 5. 21-30 dagar 286 6. Mer än 30 dagar 28 7. Vet ej 343 8. Jag förvärvsarbetar inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 42 OFTAST UTÖVAD IDROTT 10 Loc 57 width 3 MD=999 10 Vilken idrott/fysisk aktivitet utövar du oftast? 5 105. Ishockey 20 107. Fotboll 2 108. Handboll 2 112. Volleyboll 24 199. Annan lagsport 7 201. Badminton 3 202. Squash 5 203. Bordtennis 11 204. Tennis 1 299. Annan racketsport 1 301. Friidrott, maraton 7 302. Tävlingsinriktad kroppsträning (t.ex. tyngdlyftning, kroppsbyggnad, artistisk gymnastik) 221 303. Fitness (aerobics, träning med maskinell utrustning, work-out, icke-tävlingsinriktad gymnastik) 59 304. Jogging, (icke-tävlingsinriktad) löpning) 431 305. Gång, stavgång, friluftsliv, fotvandring, klättring 6 399. Annan fitness-sport 7 404. Bowling, curling, boccia 3 405. Båtsport (t.ex. segling, rodd, kanot, kajak) 44 408. Cykling, terrängcykel 17 409. Dans (t.ex. standarddans, latinsk dans, Hip Hop, jazzdans, balett). 1 410. Dart 7 412. Fiske, jakt 18 413. Golf, minigolf 15 414. Hästsport, ridning 1 416. Inline skating, skateboard, rullskridsko 8 417. Kampsport (t.ex. boxning, brottning, judo, karate). 3 418. Motor sport (banracing, go-cart) 4 420. Skytte (pistol, gevär, bågskytte) 32 421. Simning, dykning, snorkling 1 422. Surfing, vattenskidor 24 423. Vintersport (alpint, snowboard, längd, kälke, bobsleigh, pulka) 38 499. Annan sport 266 500. Jag utövar ingen idrott/fysisk aktivitet 15 999. Uppgift saknas
VAR 43 OFTAST SPELADE SPEL 11 Loc 60 width 2 MD=99 11 Om man tänker på spel snarare än idrott/fysiska aktiviteter, vilken typ av spel spelar du oftast? 12 01. Backgammon 0 02. Damspel 16 03. Schack 2 04. Go 98 05. Andra brädspel/sällskapsspel (t.ex. Monopol, Alfapet) 202 06. Kortspel (t.ex. bridge, rummy, femhundra, patiens) 4 07. Dominospel 4 08. Mah-Jong 19 09. Pussel 249 10. Ord- eller sifferlekar (t.ex. korsord, sudoku) 135 11. TV-spel, dataspel, flipperspel 56 12. Hasardspel (t.ex. kasinospel, spelautomater, lotteri, tips, bingolotto) 14 13. Landsspecifika spel (t.ex. kubb) 40 14. Andra spel 327 15. Jag spelar inga spel 131 99. Uppgift saknas
VAR 44 IDROTT-VÄLBEFINNANDE 12 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 12 Ange hur stor betydelse följande skäl har för att du skall delta i idrott eller spel? 12a Psykiskt eller fysiskt välbefinnande 536 1. Mycket stor betydelse 436 2. Ganska stor betydelse 89 3. Inte så stor betydelse 52 4. Ingen betydelse 51 8. Vet ej 99 0. Frågan är ej tillämplig 46 9. Uppgift saknas
VAR 45 IDROTT-TRÄFFA ANDRA 12 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 12b <Betydelse för att delta i idrott/spel> Träffa andra människor <Se F.12 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket stor betydelse 483 2. Ganska stor betydelse 360 3. Inte så stor betydelse 146 4. Ingen betydelse 37 8. Vet ej 86 0. Frågan är ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 46 IDROTT-TÄVLA 12 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 12c <Betydelse för att delta i idrott/spel> Tävla mot andra <Se F.12 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket stor betydelse 153 2. Ganska stor betydelse 328 3. Inte så stor betydelse 537 4. Ingen betydelse 57 8. Vet ej 122 0. Frågan är ej tillämplig 71 9. Uppgift saknas
VAR 47 IDROTT-SE BRA UT 12 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 12e <Betydelse för att delta i idrott/spel> Se bra ut <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket stor betydelse 235 2. Ganska stor betydelse 265 3. Inte så stor betydelse 450 4. Ingen betydelse 54 8. Vet ej 149 0. Frågan är ej tillämplig 77 9. Uppgift saknas
VAR 48 TITTAR PÅ TV-SPORT 13 Loc 66 width 3 MD=999 13 På TV, vilken sport tittar du oftast på? 322 000. Jag tittar inte på någon sport på TV 2 101. Amerikansk fotboll 4 103. Basket 175 105. Ishockey 279 107. Fotboll 15 108. Handboll 1 112. Volleyboll 2 199. Annan lagsport 15 204. Tennis 101 301. Friidrott, maraton 3 302. Tävlingsinriktad kroppsträning (t.ex. kroppsbyggnad, tyngdlyftning, artistisk gymnastik) 7 402. Biljard, pool, snooker 2 408. Cykling, terrängcykel 3 409. Dans (t.ex. standarddans, latinsk dans, Hip Hop, jazzdans, balett) 15 413. Golf, minigolf 33 414. Hästsport, ridning 21 415. Konståkning 19 417. Kampsport (t.ex. boxning, brottning, judo, karate) 30 418. Motor sport (banracing, go-cart) 4 421. Simning, dykning, snorkling 2 422. Surfing, vattenskidor 192 423. Vintersport (alpin, snowboard, längd, kälke, bobsleigh, pulka) 47 499. Annan sport 15 999. Uppgift saknas
VAR 49 TV-SPORT NÄST MYCKET 14 Loc 69 width 3 MD=999 14 På TV, vilken sport tittar du NÄST OFTAST på? 93 000. Jag tittar inte på någon sport på TV. 1 101. Amerikansk fotboll 1 102. Baseboll, softboll 5 103. Basket 158 105. Ishockey 184 107. Fotboll 32 108. Handboll 1 112. Volleyboll 10 199. Annan lagsport 1 203. Bordtennis 27 204. Tennis 141 301. Friidrott, maraton 6 302. Tävlingsinriktad kroppsträning (t.ex. kroppsbyggnad, tyngdlyftning, artistisk gymnastik). 1 303. Fitness (aerobics, träning med maskinell utrustning, work-out, icke-tävlingsinriktad gymnastik) 3 402. Biljard, pool, snooker 2 404. Bowling, curling, boccia 1 405. Båtsport (t.ex. segling, rodd, kanot, kajak) 2 408. Cykling, mountain-bike 3 409. Dans (t.ex. standarddans, latinsk dans, Hip Hop, jazzdans, balett) 16 413. golf, minigolf 30 414. Hästsport, ridning 21 415. Konståkning 14 417. Kampsport (t.ex. boxning, brottning, judo, karate) 21 418. Motor sport (ban-racing, go-cart) 10 421. Simning, dykning, snorkling 1 422. Surfing, vattenskidåkning 157 423. Vintersport (alpint, snowboard, längdåkning, kälkåkning, bobsleigh, pulka) 25 499. Annan sport 342 999. Uppgift saknas
VAR 50 STOLT SV PREST BRA 15 Loc 72 width 1 MD=9 15 Hur stolt blir du när Sverige gör bra ifrån sig i internationella idrottssammanhang eller speltävlingar? 469 1. Jag blir mycket stolt 531 2. Jag blir ganska stolt 152 3. Jag blir inte särskilt stolt 72 4. Jag blir inte stolt alls 68 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 51 BRA MENT UTVECKL 16 Loc 73 width 1 MD=9 16 Människor tycker olika om idrott. Håller du med om eller tar du avstånd från följande påståenden? 16a Att delta i idrott är bra för barns mentala utveckling 740 1. Instämmer starkt 423 2. Instämmer delvis 61 3. Varken instämmer eller tar avstånd 13 4. Tar delvis avstånd 5 5. Tar starkt avstånd 43 8. Vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 52 FÖR MKT SPORT TV 16 Loc 74 width 1 MD=9 16b Det visas för mycket sport på TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 282 2. Instämmer delvis 434 3. Varken instämmer eller tar avstånd 131 4. Tar delvis avstånd 239 5. Tar starkt avstånd 62 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 53 NÄRMA SOCIALA GRUPP 16 Loc 75 width 1 MD=9 16c Idrott gör att olika sociala/etniska grupper kommer närmare varandra <Se F.16 för fullständig frågetext> 330 1. Instämmer starkt 596 2. Instämmer delvis 206 3. Varken instämmer eller tar avstånd 25 4. Tar delvis avstånd 12 5. Tar starkt avstånd 113 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 54 SKAPAR SPÄNDA REL 16 Loc 76 width 1 MD=9 16d Internationella idrottstävlingar skapar oftare spända relationer än bra relationer mellan länder <Se F.16 för fullständig frågetext> 40 1. Instämmer starkt 143 2. Instämmer delvis 331 3. Varken instämmer eller tar avstånd 235 4. Tar delvis avstånd 344 5. Tar starkt avstånd 195 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 55 STATEN SATSA IDROTT 16 Loc 77 width 1 MD=9 16e Svenska staten borde satsa mer pengar på idrott <Se F.16 för fullständig frågetext> 322 1. Instämmer starkt 323 2. Instämmer delvis 320 3. Varken instämmer eller tar avstånd 98 4. Tar delvis avstånd 68 5. Tar starkt avstånd 159 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 56 AKTIVITET-IDROTTSFÖR 17 Loc 78 width 1 MD=9 NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DITT SOCIALA ENGAGEMANG 17 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du deltagit i en aktivitet anordnad av någon av följande föreningar eller organisationer? 17a Idrottsförening 175 1. Minst en gång i veckan 80 2. Minst en gång i månaden 169 3. Några gånger 145 4. En eller två gånger 716 5. Aldrig 24 9. Uppgift saknas
VAR 57 AKTIVITET-KULTURFÖREN 17 Loc 79 width 1 MD=9 17b <Deltagit i aktivitet anordnad av> Kulturförening <Se F.17 för fullständig frågetext> 29 1. Minst en gång i veckan 50 2. Minst en gång i månaden 156 3. Några gånger 206 4. En eller två gånger 825 5. Aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 58 AKTIVITET-REL ORG 17 Loc 80 width 1 MD=9 17c <Deltagit i aktivitet anordnad av> Kyrka eller annan religiös organisation <Se F.17 för fullständig frågetext> 40 1. Minst en gång i veckan 47 2. Minst en gång i månaden 116 3. Några gånger 205 4. En eller två gånger 859 5. Aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 59 AKTIVITET-VOLONTÄR 17 Loc 81 width 1 MD=9 17d <Deltagit i aktivitet anordnad av> Volontärverksamhet/samhällsnyttig organisation <Se F.17 för fullständig frågetext> 21 1. Minst en gång i veckan 48 2. Minst en gång i månaden 61 3. Några gånger 114 4. En eller två gånger 1027 5. Aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 60 AKTIVITET-POL ORG 17 Loc 82 width 1 MD=9 17e <Deltagit i aktivitet anordnad av> Politiskt parti eller organisation <Se F.17 för fullständig frågetext> 8 1. Minst en gång i veckan 24 2. Minst en gång i månaden 44 3. Några gånger 57 4. En eller två gånger 1142 5. Aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 61 LITA PÅ MÄNNISKOR 18 Loc 83 width 1 MD=9 18 Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra? 136 1. Man kan nästan alltid lita på människor 811 2. Man kan vanligtvis lita på människor 242 3. Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 96 4. Man bör nästan alltid vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 19 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 62 POLITISKT INTRESSE 19 Loc 84 width 1 MD=9 19 Hur intresserad är du av politik? 89 1. Mycket intresserad 464 2. Ganska intresserad 532 3. Inte särskilt intresserad 206 4. Inte alls intresserad 12 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 63 HINDER-INGA ANLÄGGN 20 Loc 85 width 1 MD=9 NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DIN LIVSSITUATION 20 I vilken utsträckning hindrar följande omständigheter dig från att utöva de fritidsaktiviteter du skulle vilja? 20a Inga anläggningar i närheten 62 1. Mycket stor utsträckning 79 2. Stor utsträckning 260 3. Viss utsträckning 772 4. Inte alls 80 8. Vet ej 56 9. Uppgift saknas
VAR 64 HINDER-BRIST PENGAR 20 Loc 86 width 1 MD=9 20b <Hinder för fritidsaktivitet> Brist på pengar <Se F.20 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket stor utsträckning 104 2. Stor utsträckning 284 3. Viss utsträckning 739 4. Inte alls 51 8. Vet ej 51 9. Uppgift saknas
VAR 65 HINDER-HÄLSA/ÅLDER 20 Loc 87 width 1 MD=9 20c <Hinder för fritidsaktivitet> Min egen hälsa, ålder eller funktionshinder <Se F.20 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket stor utsträckning 85 2. Stor utsträckning 286 3. Viss utsträckning 796 4. Inte alls 33 8. Vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 66 HINDER-ANSVAR TA HAND 20 Loc 88 width 1 MD=9 20d <Hinder för fritidsaktivitet> Ansvar för att ta hand om närstående (t.ex. åldring/barn) <Se F.20 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket stor utsträckning 99 2. Stor utsträckning 221 3. Viss utsträckning 830 4. Inte alls 55 8. Vet ej 53 9. Uppgift saknas
VAR 67 HINDER-TIDSBRIST 20 Loc 89 width 1 MD=9 20e <Hinder för fritidsaktivitet> Tidsbrist <Se F.20 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket stor utsträckning 241 2. Stor utsträckning 411 3. Viss utsträckning 424 4. Inte alls 41 8. Vet ej 42 9. Uppgift saknas
VAR 68 LYCKLIG MED LIVET 21 Loc 90 width 1 MD=9 21 Om du betraktar ditt liv i största allmänhet, hur lycklig eller olycklig skulle du säga att du på det hela taget är... 339 1. Mycket lycklig 808 2. Ganska lycklig 123 3. Inte särskilt lycklig 8 4. Inte alls lycklig 26 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 69 HÄLSOTILLSTÅND 22 Loc 91 width 1 MD=9 22 Skulle du säga att ditt allmänna hälsotillstånd är... 191 1. Utmärkt 381 2. Mycket bra 595 3. Bra 100 4. Ganska dåligt 14 6. Vet ej 24 8. Dåligt 4 9. Uppgift saknas
VAR 70 ARBETSMARKNADSGRUPP 23 Loc 92 width 2 MD=99 23 Vilken av följande grupper tillhör du? Om du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om du arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 677 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 162 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 14 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 3 04. Medhjälpande familjemedlem 40 05. Arbetslös 5 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 74 07. Studerande 221 08. Ålderspensionär 11 09. Hemarbetande 59 10. Förtidspensionär 2 11. Gör värnplikten 41 99. Uppgift saknas
VAR 71 VECKOARBETSTID 24 Loc 94 width 2 MD=99 24 Vilken är din normala veckoarbetstid? 24(1) Normal veckoarbetstid 388 00. Förvärvsarbetar inte 01. 1 timmar per vecka . . 70. 70 timmar per vecka 24 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20 Frek: 388 1 1 2 6 2 7 3 2 4 3 2 45 Kod: 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 1 1 4 12 2 10 1 42 2 15 6 5 34 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 18 26 31 25 385 5 10 10 6 66 3 4 2 Kod: 49 50 55 60 65 70 99 Frek: 1 58 11 18 1 4 24
VAR 72 SEI 25 Loc 96 width 2 MD=99 25 Vilket yrke har Du? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 72 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 197 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 118 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 105 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 153 36. Lägre tjänstemän 249 46. Tjänstemän på mellannivå 151 56. Högre tjänstemän 72 57. Ledande befattningar 79 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 11 89. Lantbrukare, ospecificerad areal 102 99. Uppgift saknas
VAR 73 YRKE SSYK POS 1 26 Loc 98 width 2 MD=99 26 Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe du arbetar, eller arbetade senast? 26(1) Yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassficering 1996". 3 00. Militärt arbete 99 01. Ledningsarbete 213 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 206 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 96 04. Kontors- och kundservicearbete 243 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 23 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 140 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 113 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 46 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 127 99. Uppgift saknas
VAR 74 YRKE SSYK POS 1-2 26 Loc 100 width 2 MD=99 26(2) Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.26 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor fär Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassfiering 1996". 3 10. Militärer 3 11. Politiskt arbete m.m. 45 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 51 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 44 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 31 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 62 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 76 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 52 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 36 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 23 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 89 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 85 41. Kontorsarbete m.m. 17 42. Kundservicearbete 180 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 63 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 23 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 68 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 55 72. Målare, lackerare, skorstensfejare m.m. 9 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 8 74. Annat hantverksarbete 15 81. Processoperatörsarbete 63 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 35 83. Transport- och maskinförararbete 42 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 4 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 127 99. Uppgift saknas
VAR 75 YRKE SSYK POS 1-3 26 Loc 102 width 3 MD=999 26(3) Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.26 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor fär Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassfiering 1996". 3 011. Militärer 2 111. Högre ämbetsmän och politiker 1 112. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 10 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 22 122. Drift- och verksamhetschefer 13 123. Chefer för särskilda funktioner 51 131. Chefer för mindre företag och enheter 2 211. Fysiker, kemister m.fl. 1 212. Matematiker och statistiker 20 213. Dataspecialister 21 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 5 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 17 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 9 223. Barnmorskor: sjuksköterskor med särskild kompetens 2 231. Universitets- och högskolelärare 26 232. Gymnasielärare m.fl. 28 233. Grundskollärare 3 234. Speciallärare 3 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 36 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 4 242. Jurister 13 245. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 1 246. Präster 7 247. Administratörer i offentlig förvaltning 4 248. Administratörer i intresseorganisationer 11 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 27 311. Ingenjörer och tekniker 11 312. Datatekniker och dataoperatörer 4 313. Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 7 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 3 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 3 321. Lantmästare, skogsmästare m.fl. 14 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 17 323. Sjuksköterskor 2 324. Biomedicinska analytiker 17 331. Förskollärare och fritidspedagoger 6 332. Andra lärare och instruktörer 49 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 6 342. Agenter, förmedlare m.fl. 19 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 3 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 3 345. Poliser 6 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 2 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 348. Pastorer 6 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 21 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 18 413. Lager- och transportassistenter 5 414. Biblioteksassistenter m.fl. 8 415. Brevbärare m.fl. 27 419. Övrig kontorspersonal 4 421. Kassapersonal m.fl. 13 422. Kundinformatörer 3 511. Resevärdar m.fl. 18 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 144 513. Vård- och omsorgspersonal 10 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 5 515. Säkerhetspersonal 63 522. Försäljare, detaljhandel;demonstratörer 8 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 5 612. Djuruppfödare och djurskötare 6 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 4 614. Skogsbrukare 1 711. Gruv- och berghuggare, stenhuggare 30 712. Byggnads. och anläggningsarbetare 27 713. Byggnadshantverkare 10 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 13 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 5 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 17 723. Maskin- och motorreparatörer 20 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 5 731. Finmekaniker m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 1 733. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 2 734. Grafiker m.fl. 5 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 2 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 1 811. Malmförädlingsoperatörer, brunsborrare m.fl. 3 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 6 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 816. Driftsmaskinister m.fl. 2 817. Industrirobotreparatörer 20 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 6 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 7 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 2 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 9 825. Maskinoperatörer, grafisk, industri, pappersvaruindustri 3 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 3 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 12 828. Montörer 1 829. Övrig maskinoperatörer och montörer 24 832. Fordonsförare 10 833. Maskinförare 1 834. Däckspersonal 14 912. Städare m.fl. 21 913. Köks- och restaurangbiträden 5 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 2 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 3 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 933. Godshanterare och expressbud 127 999. Uppgift saknas
VAR 76 YRKE, SSYK POS 1-4 26 Loc 105 width 4 MD=9999 26(4) Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.26 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor fär Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassfiering 1996". 3 0110. Militärer 2 1110. Högre ämbetsmän och politiker 1 1120. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 10 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 9 1222. Driftschefer inom tillverkning, el-, värme och vattenförsörjning m.m. 2 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 3 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 4 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 1 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 3 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 2 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 2 1232. Personalchefer 4 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1235. Inköps- och distributionschefer 1 1236. IT-chefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 2 1311. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-,värme- och vattenförsörjning m.m. 2 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-,, värme- och vattenförsörjning m.m. 4 1313. Chefer för mindre byggföretag 14 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 11 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet 3 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 3 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 12 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 2 2113. Kemister 1 2121. Matematiker 1 2130. Dataspecialister 16 2131. Systemerare och programmerare 3 2139. Övriga dataspecialister 3 2141. Arkitekter och stadsplanerare 1 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 2 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 5 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik. 8 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 0 2147. Civilingenjörer m.fl. gruvteknik och metallurgi 1 2148. Lantmätare 1 2211. Biologer 4 2212. Farmakologer m.fl. 13 2221. Läkare 4 2222. Tandläkare 3 2231. Barnmorskor 3 2233. Akutsköterskor m.fl. 3 2235. Distriktssköterskor 0 2241. Nationalekonomer 2 2310. Universitets- och högskollärare 17 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 4 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 5 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 28 2330. Grundskollärare 3 2340. Speciallärare 3 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 15 2411. Revisorer m.fl. 6 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 6 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 1 2414. Organisationsutvecklare 8 2419. Övriga företagsekonomer 1 2421. Advokater och åklagare 1 2422. Domare 2 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 7 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 3 2452. Skulptörer, målare m.fl. 2 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2456. Formgivare 1 2460. Präster 7 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 4 2480. Administratörer i intresseorganisationer 3 2491. Psykologer m.fl. 8 2492. Socialsekreterare och kuratorer 2 3111. Laboratorieingenjörer 6 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 1 3113. Elingenjörer och eltekniker 5 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 5 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 3 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 2 3118. Kartingenjörer m.fl. 2 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 11 3121. Datatekniker 1 3131. Fotografer 1 3132. Dataoperatörer 1 3133. Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 2 3142. Fartygsbefäl m.fl. 4 3143. Piloter m.fl. 1 3144. Flygledare 3 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 2 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 2 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3224. Optiker 7 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 1 3228. Receptarier 3 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 2 3232. Operationssjuksköterskor 2 3233. Geriatriksjuksköterskor 10 3239. Övriga sjuksköterskor 2 3240. Biomedicinska analytiker 17 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 6 3320. Andra lärare och instruktörer 5 3412. Försäkringsrepresentanter 4 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 1 3414. Reseproducenter 18 3415. Företagssäljare 4 3416. Inköpare 1 3417. Värderare och auktionister 10 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 6 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3422. Speditörer 4 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3429. Övriga agenter m.fl. 14 3431. Administrativa assistenter 5 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3442. Taxeringstjänstemän 2 3443. Socialförsäkringstjänstemän 3 3450. Poliser 2 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 4 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 3480. Pastorer 6 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 21 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 17 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4132. Transportassistenter 5 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 8 4150. Brevbärare m.fl. 27 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 2 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 7 4222. Receptionister m.fl. 2 4223. Telefonister 2 4224. Trafikinformatörer 2 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5113. Guider och reseledare 3 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 12 5122. Kockar och kokerskor 3 5123. Hovmästare, servitöre,och bartendrar 31 5131. Barnskötare m.fl. 19 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 80 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 10 5134. Skötare och vårdare 2 5135. Tandsköterskor 2 5139. Övrig vård-och omsorgspersonal 9 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5142. Begravningsentreprenörer 2 5151. Brandmän 2 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5159. övrig säkerhetspersonal 22 5221. Försäljare, dagligvaror 29 5222. Försäljare, fackhandel 3 5223. Kafeföreståndare 3 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5226. Bil-, båt- och husvagnsföreståndare 4 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 3 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 5 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 2 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 3 6129. Övriga djuruppfödare och djurskötare 6 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 4 6140. Skogsbrukare 1 7111. Gruv- och bergarbetare 3 7121. Murare m.fl. 1 7122. Betongarbetare 9 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 8 7124. Anläggningsarbetare 9 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7131. Takmontörer 1 7132. Golvläggare 1 7134. Glasmästare 11 7135. VVS-montörer m.fl. 4 7136. Installationselektriker 8 7137. Fastighetsskötare 1 7139. Övriga byggnadshantverkare 6 7141. Målare 3 7142. Lackerare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 6 7212. Svetsare och gasskärare 5 7213. Tunnplåtslagare 2 7214. Stålkonstruktionsmontörer och gruvplåtslagare 3 7222. Verktygsmakare m.fl. 1 7223. Verktygsuppsättare 1 7224. Slipare m.fl. 1 7230. Finmekanistiskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 11 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 5 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 8 7241. Elmontörer och elreparatörer 6 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 6 7243. Distributionselektriker 2 7311. Finmekaniker 3 7313. Guld- och silversmeder 1 7324. Dekorationsmålare 1 7330. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 2 7341. Text- och bildoperatörer 2 7411. Slaktare, styckare m.fl. 3 7412. Bagare och konditorer 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 7434. Sömmare 1 8111. Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 1 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8123. Värmebehandlingsoperatörer 1 8125. Gjuterioperatörer 2 8141. Sågverksoperatörer 1 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 3 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 8160. Driftsmaskinister m.fl. 2 8170. Industrirobotoperatörer 18 8211. Verktygsmaskinoperatörer 2 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 3 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 2 8229. övriga maskinoperatörer. kemisk-teknisk industri 2 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 5 8232. Maskinoperatör, plastindustri 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 8 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 2 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8269. Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 1 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 2 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 4 8281. Fordonsmontörer m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 6 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 5 8321. Bil- och taxiförare 4 8322. Buss- och spårvagnsförare 15 8323. Lastbils- och långtradarförare 2 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 4 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 1 8333. Kranförare m.fl. 3 8334. Truckförare 1 8340. Däckspersonal 1 9121. Hembiträden m.fl. 13 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 21 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 4 9142. Vaktmästare m.fl. 2 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 3 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 127 9999. Uppgift saknas
VAR 77 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 27 Loc 109 width 1 MD=9 27(1) Är du företagare eller anställd? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om du var företagare eller anställd i ditt förra arbete. 80 1. Egen företagare utan anställd 63 2. Egen företagare med anställda 1062 3. Anställd 45 4. Har aldrig förvärvsarbetat 59 9. Uppgift saknas
VAR 78 ANTAL ANSTÄLLDA 27 Loc 110 width 3 MD=999 27(2) Om du är egen företagare , ange hur många anställda du har? 001. En anställd . . 110. 110 anställda 1250 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 8 7 9 9 2 3 1 1 2 4 2 Kod: 13 15 16 20 24 25 33 55 70 110 999 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1250 Kod: 13 15 16 20 24 25 33 55 70 110 999 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1250
VAR 79 ARBETSLEDARE 28 Loc 113 width 1 MD=9 28 Har du någon arbetsledande funktion? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om du var arbetsledande på ditt förra arbete 434 1. Ja 797 2. Nej 39 3. Har aldrig förvärvsarbetat 39 9. Uppgift saknas
VAR 80 PRIV/OFF TJÄNST 29 Loc 114 width 1 MD=9 29 Arbetar du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 458 1. Arbetar i offentlig tjänst 113 2. Arbetar i statlig tjänst 638 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 39 4. Har aldrig förvärvsarbetat 61 9. Uppgift saknas
VAR 81 FACKL ORG NGN GÅNG 30 Loc 115 width 1 MD=9 30 Har du någon gång varit medlem i en facklig organisation? 1050 1. Ja 242 2. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 82 FACKLIG ORGANISATION 31 Loc 116 width 1 MD=9 31 Är du medlem i någon facklig organisation just nu? 334 1. Ja, ett LO-förbund 146 2. Ja, ett TCO-förbund 95 3. Ja, ett SACO-förbund 201 4. Ja, en annan facklig organisation 341 5. Nej 192 9. Uppgift saknas
VAR 83 UTBILDNING 32 Loc 117 width 2 MD=99 32 Vilken är din nuvarande högsta utbildning? 255 01. Folkskola eller grundskola 158 02. 2-årig gymnasielinje 59 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 104 04. Yrkesskola 32 05. Folkhögskola 48 06. Realskola 134 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 27 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1982) 48 09. Studentexamen 113 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 296 11. Examen från universitet eller högskola 35 99. Uppgift saknas
VAR 84 UTBILDN LÄNGD 33 Loc 119 width 2 MD=99 33 Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium! 01. 1 år . . 24. 24 år 108 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 6 6 2 6 7 26 68 48 86 68 162 207 104 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 99 Frek: 72 79 87 79 45 21 14 1 3 1 3 108
VAR 85 MÅNADSINKOMST 34 Loc 121 width 3 MD=999 34 Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 001. 1 000 kronor per månad . . 220. 220 000 kronor per månad 179 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 10 10 8 3 7 9 36 21 27 29 15 38 27 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 31 64 39 40 62 49 95 43 59 37 47 60 26 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 Frek: 24 19 13 43 6 9 11 3 21 4 6 3 15 Kod: 41 42 43 45 46 47 49 50 51 53 54 55 57 Frek: 2 2 3 10 2 2 2 10 1 1 3 4 1 Kod: 60 65 67 70 75 78 80 83 85 99 110 140 220 Frek: 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 999 Frek: 179
VAR 86 CIVILSTÅND 35 Loc 124 width 1 MD=9 35 Är du gift, sammanboende eller ensamstående? 595 1. Gift 305 2. Sammanboende 78 3. Frånskild 47 4. Änka/änkling 264 5. Ensamstående 20 9. Uppgift saknas
VAR 87 PARTNER ARBMARKNGRUPP 36 Loc 125 width 2 MD=99 36 Vilken av följande grupper tillhör din make/maka/sambo? Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 498 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 111 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 12 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 0 04. Medhjälpande familjemedlem 22 05. Arbetslös 2 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 38 07. Studerande 170 08. Ålderspensionär 6 09. Hemarbetande 44 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 406 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 88 PARTNER VECKOARBTID 37 Loc 127 width 2 MD=99 37 Vilken är hans/hennes veckoarbetstid? 254 00. Förvärvsarbetar inte 01. 1 timme . . 80. 80 timmar 418 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 0 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16 20 21 Frek: 254 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 24 1 Kod: 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 1 2 1 11 2 6 1 35 2 7 1 2 23 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 50 Frek: 10 15 20 6 357 1 3 2 35 3 4 4 24 Kod: 55 58 60 61 65 70 80 99 Frek: 3 1 11 1 1 1 1 418
VAR 89 PARTNER SEI 38 Loc 129 width 2 MD=99 38 Vilket yrke har din make/maka/sambo? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke du hade senast. 48 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 133 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 88 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 65 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 98 36. Lägre tjänstemän 180 46. Tjänstemän på mellannivå 118 56. Högre tjänstemän 55 57. Ledande befattningar 62 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 7 89. Lantbrukare, ospecificerad areal 455 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 90 PARTNER YRKE SSSYK 1 39 Loc 131 width 2 MD=99 39 Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe hon/han arbetar, eller arbetade senast? 39(1) Partners yrke, SSYK-Kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassficering 1996". 2 00. Militärt arbete 111 01. Ledningsarbete 132 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 140 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 70 04. Kontors- och kundservicearbete 145 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 19 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 100 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 82 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 29 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 479 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 91 PARTNER YRKE SSYK 1-2 39 Loc 133 width 2 MD=99 39(2) Partners yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.39 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassficering 1996". 2 01. Militärer 4 11. Politiskt arbete m.m. 33 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 38 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 36 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 23 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälao- och sjukvård 48 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 61 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 35 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 25 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 14 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 66 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 47 41. Kontorsarbete m.m. 23 42. Kundservicearbete 100 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 45 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 19 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 55 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 36 72. Målare, lackerare, skorstensfejare m.m. 3 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 6 74. Annat hantverksarbete 13 81. Processoperatörsarbete 39 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 30 83. Transport- och maskinförararbete 23 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 6 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 479 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 92 PARTNER YRKE SSYK 1-3 39 Loc 135 width 3 MD=999 39(3) Partners yrke, SSYK-kod 1-3 <Se F.39 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassfiecring 1996". 2 011. Militärer 4 111. Högre ämbetsmän och politiker 6 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 17 122. Drift- och verksamhetschefer 10 123. Chefer för särskilda funktioner 38 131. Chefer för mindre företag och enheter 12 213. Dataspecialister 24 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 6 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 6 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 11 223. Barnmorskor: sjuksköterskor med särskild kompetens 7 231. Universitets- och högskolelärare 13 232. Gymnasielärare m.fl. 25 233. Grundskollärare 1 234. Speciallärare 2 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 29 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 4 242. Jurister 3 243. Civilingenjörer m.fl. elkraft 2 244. Civilingenjörer m.fl. elektronik och teleteknik 10 245. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 4 247. Administratörer i offentlig förvaltning 9 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 24 311. Ingenjörer och tekniker 7 312. Datatekniker och dataoperatörer 3 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 1 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 321. Lantmästare, skogsmästare m.fl. 9 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 14 323. Sjuksköterskor 1 324. Biomedicinska analytiker 11 331. Förskollärare och fritidspedagoger 3 332. Andra lärare och instruktörer 31 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 4 342. Agenter, förmedlare m.fl. 13 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 6 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 3 345. Poliser 7 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 2 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 7 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 9 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 12 413. Lager- och transportassistenter 5 415. Brevbärare m.fl. 14 419. Övrig kontorspersonal 5 421. Kassapersonal m.fl. 18 422. Kundinformatörer 1 511. Resevärdar m.fl. 15 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 79 513. Vård- och omsorgspersonal 3 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 2 515. Säkerhetspersonal 45 522. Försäljare, detaljhandel;demonstratörer 6 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 5 612. Djuruppfödare och djurskötare 3 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 5 614. Skogsbrukare 2 711. Gruv- och berghuggare, stenhuggare 20 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 26 713. Byggnadshantverkare 7 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 11 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 14 723. Maskin- och motorreparatörer 10 724. Elmontörer, tele- och elektronokreparatörer m.fl. 2 731. Finmekaniker m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 4 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 1 744. Garvare, skinnberedare och skomakare 2 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 1 813. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 5 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 4 816. Driftsmaskinister m.fl. 1 817. Industrirobotreparatörer 10 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 1 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 3 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 2 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 3 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 18 828. Montörer 25 832. Fordonsförare 4 833. Maskinförare 1 834. Däckspersonal 9 912. Städare m.fl. 9 913. Köks- och restaurangbiträden 2 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 2 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 919. Övriga servicearbetare 3 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 3 933. Godshanterare och expressbud 479 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 93 PARTNER YRKE SSYK 1-4 39 Loc 138 width 4 MD=9999 39(4) Partners yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.39 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassfiecring 1996". 2 0110. Militärer 4 1110. Högre ämbetsmän och politiker 6 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1 1221. Driftchefer inom jordbruk, trädgård. skogsbruk och fiske 1 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme och vattenförsörjning m.m. 1 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 2 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 3 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 1 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 7 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 1 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 2 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 2 1232. Personalchefer 2 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1235. Inköps- och distributionschefer 3 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 2 1313. Chefer för mindre byggföretag 11 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 6 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet 2 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 16 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 9 2131. Systemerare och programmerare 3 2139. Övriga dataspecialister 5 2141. Arkitekter och stadsplanerare 1 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 2 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 3 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 7 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 4 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 1 2148. Lantmätare 4 2211. Biologer 2 2212. Farmakologer m.fl. 4 2221. Läkare 2 2224. Apotekare 1 2231. Barnmorskor 2 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 3 2233. Akutsköterskor m.fl. 2 2234. Barnsjuksköterskor 2 2235. Distriktssköterskor 1 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 7 2310. Universitets- och högskollärare 9 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 1 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 3 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 25 2330. Grundskollärare 1 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 1 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 6 2411. Revisorer m.fl. 5 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 4 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 6 2414. Organisationsutvecklare 8 2419. Övriga företagsekonomer 1 2422. Domare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 2 2429. Övriga jurister 3 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2441. Nationalekonomer 1 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 4 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2452. Skulptörer, målare m.fl. 4 2456. Formgivare 4 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 9 2492. Socialsekreterare och kuratorer 1 3111. Laboratorieingenjörer 11 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 1 3113. Elingenjörer och eltekniker 1 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 6 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 3 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 7 3121. Datatekniker 1 3141. Maskinbefäl 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3143. Piloter m.fl. 1 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 1 3221. Arbetsterapeuter 1 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3224. Optiker 1 3225. Tandhygienister 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3228. Receptarier 2 3229. Övriga terapeuter 1 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3232. Operationssjuksköterskor 1 3233. Geriatriksjuksköterskor 1 3235. Röntgensjuksköterskor 10 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 11 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 3 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 3 3412. Försäkringsrepresentanter 2 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 1 3414. Reseproducenter 12 3415. Företagssäljare 4 3416. Inköpare 1 3417. Värderare och auktionister 6 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3421. Agenter 1 3422. Speditörer 2 3429. Övriga agenter m.fl. 7 3431. Administrativa assistenter 6 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 2 3441. Tulltjänstemän 1 3442. Taxeringstjänstemän 3 3443. Socialförsäkringstjänstemän 3 3450. Poliser 3 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 4 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 1 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 7 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 9 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 11 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4132. Transportassistenter 5 4150. Brevbärare m.fl. 14 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupierer m. fl. 5 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 6 4222. Receptionister m.fl. 7 4223. Telefonister 1 5112. Flygvärdinnor m.fl. 3 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 12 5122. Kockar och kokerskor 13 5131. Barnskötare m.fl. 5 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 51 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 7 5134. Skötare och vårdare 3 5135. Tandsköterskor 2 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5142. Begravningsentreprenörer 1 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 10 5221. Försäljare, dagligvaror 27 5222. Försäljare, fackhandel 3 5223. Kafeföreståndare 1 5224. Kioskföreståndare 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 5226. Bil-, båt- och husvagnsföreståndare 1 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 3 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 3 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 5 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 3 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 5 6140. Skogsbrukare 2 7111. Gruv- och bergarbetare 11 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 3 7124. Anläggningsarbetare 6 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 2 7132. Golvläggare 6 7135. VVS-montörer m.fl. 6 7136. Installationselektriker 11 7137. Fastighetsskötare 1 7139. Övriga byggnadshantverkare 5 7141. Målare 2 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 4 7212. Svetsare och gasskärare 5 7213. Tunnplåtslagare 2 7214. Stålkonstruktionsmontörer och gruvplåtslagare 1 7221. Smeder 7 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 7 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 3 7241. Elmontörer och elreparatörer 5 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 7243. Distributionselektriker 2 7311. Finmekaniker 1 7324. Dekorationsmålare 3 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7422. Korgmakare och borstbindare 1 7435. Tapetserare 1 7442. Skomakare m.fl. 2 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 1 8141. Sågverksoperatörer 4 8144. Processoperatörer, papper 4 8160. Driftsmaskinister m.fl. 1 8170. Industrirobotoperatörer 7 8211. Verktygsmaskinoperatörer 3 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 1 8263. Symaskinoperatörer 1 8269. Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 1 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 1 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 1 8277. Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning 7 8281. Fordonsmontörer m.fl. 4 8282. Montörer, el- och teleutrustning 4 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 3 8284. Montörer, träprodukter m.m. 5 8321. Bil- och taxiförare 7 8322. Buss- och spårvagnsförare 13 8323. Lastbils- och långtradarförare 1 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 1 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 2 8334. Truckförare 1 8340. Däckspersonal 9 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 9 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9142. Vaktmästare m.fl. 2 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9190. Övriga servicearbetare 3 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 3 9330. Godshanterare och expressbud 479 9999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 94 PARTN FÖRET/ANSTÄLLD 40 Loc 142 width 1 MD=9 40(1) Är din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om hon han är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hon/han var företagare eller anställd i ditt förra arbete. 52 1. Egen företagare utan anställd 59 2. Egen företagare med anställda 749 3. Anställd 22 4. Har aldrig förvärvsarbetat 427 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 95 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 40 Loc 143 width 3 MD=999 40(2) Om din partner är egen företagare, ange hur många anställda hon/han har? 001. En anställd . . 100. 100 anställda 1253 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 10 12 14 15 20 Frek: 9 15 6 3 3 2 6 1 1 3 2 Kod: 22 25 37 50 100 999 Frek: 1 1 1 1 1 1253
VAR 96 PARTNER ARBETSLEDARE 41 Loc 146 width 1 MD=9 41 Har din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete 312 1. Ja 573 2. Nej 15 3. Har aldrig förvärvsarbetat 409 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 97 PARTN OFF/PRIV TJÄNST 42 Loc 147 width 1 MD=9 42 Arbetar din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 320 1. Arbetar i offentlig tjänst 78 2. Arbetar i statligt företag 456 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 21 4. Har aldrig förvärvsarbetat 434 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 98 PARTNER UTBILDNING 43 Loc 148 width 2 MD=99 43 Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning? 191 01. Folkskola eller grundskola 101 02. 2-årig gymnasielinje 30 03. Yrkesinriktad gymnasieprogram (efter 1992) 92 04. Yrkeskola 20 05. Folkhögskola 26 06. Realskola 108 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 41 09. Studentexamen 63 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 218 11. Examen från universitet eller högskola 411 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 99 HUSHÅLLETS INKOMST 44 Loc 150 width 3 MD=999 44 Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 001. 1 000 kronor per månad . . 499. 499 000 kronor per månad 187 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 4 1 2 6 3 2 15 7 4 14 11 19 10 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 16 22 17 12 25 16 49 25 22 23 14 44 16 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 23 27 17 56 12 15 9 11 53 11 12 20 9 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 63 14 19 14 17 38 11 17 12 6 47 4 5 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 4 9 22 3 5 6 2 21 3 2 5 3 16 Kod: 66 67 68 70 71 74 75 78 80 82 83 85 87 Frek: 2 1 1 17 1 2 5 1 9 1 2 7 1 Kod: 88 89 90 95 96 99 100 105 110 118 120 125 155 Frek: 1 1 5 1 2 1 4 2 5 1 2 1 1 Kod: 160 404 499 999 Frek: 1 1 1 187
VAR 100 HUSHÅLLETS STORLEK 45 Loc 153 width 1 MD=9 45 Hur många personer ingår i ditt hushåll? (Räkna med dig själv!) 264 1. En person 544 2. Två personer 185 3. Tre personer 201 4. Fyra personer 68 5. Fem personer 19 6. Sex personer 3 7. Sju personer 2 8. Åtta personer 23 9. Uppgift saknas
VAR 101 ANTAL SKOLBARN I HUSH 46 Loc 154 width 1 MD=9 46 Hur många personer i ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? 876 0. Inga 155 1. En person 141 2. Två personer 25 3. Tre personer 7 4. Fyra personer 3 5. Fem personer 1 6. Sex personer 101 9. Uppgift saknas
VAR 102 ANTAL FÖRSKOLEBARN HH 47 Loc 155 width 1 MD=9 47 Hur många personer i ditt hushåll är under 7 år? 1017 0. Inga 117 1. En person 59 2. Två personer 4 3. Tre personer 112 9. Uppgift saknas
VAR 103 PARTISYMPATI 48 Loc 156 width 1 MD=9 48 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med? 88 1. Centerpartiet 83 2. Folkpartiet liberalerna 43 3. Kristdemokraterna 82 4. Miljöpartiet - de gröna 291 5. Moderata samlingspartiet 482 6. Socialdemokratiska arbetarpartiet 70 7. Vänsterpartiet 97 8. Annat parti 73 9. Uppgift saknas
VAR 104 RÖSTADE SENASTE VAL 49 Loc 157 width 1 MD=9 49 Röstade du i senaste Riksdagsvalet? 1152 1. Ja 146 2. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 105 SUBJ SAMHÄLLKLASS 50 Loc 158 width 1 MD=9 50 Man talar ju om ibland att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 23 1. Underklassen 416 2. Arbetarklassen 595 3. Medelklassen 151 4. Övre medelklassen 12 5. Överklassen 98 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 106 PLACERING SAMHSKALA 51 Loc 159 width 2 MD=99 51 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner du en skala från topp till botten. Var skulle du placera dig själv på denna skala? 30 01. TOPPEN 26 02. 156 03. 268 04. 471 05. 130 06. 76 07. 49 08. 23 09. 20 10. BOTTEN 60 99. Uppgift saknas
VAR 107 FÖRÄLDR MEDBORGSKAP 52 Loc 161 width 1 MD=9 52 Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes? 1115 1. Ja, båda var svenska medborgare 37 2. Nej, en var utländsk medborgare 151 3. Nej, båda var utländska medborgare 6 9. Uppgift saknas
VAR 108 TILLHÖR KYRKA/FÖRSAML 53 Loc 162 width 1 MD=9 53 Tillhör du själv någon kyrka eller religiös församling? 908 1. Ja 382 2. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 109 KYRKA EL FÖRSAMLING 54 Loc 163 width 2 MD=99 54 Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det? 853 01. Svenska kyrkan 19 02. Katolska kyrkan 14 03. Ortodoxa kyrkan 16 04. Kristen frikyrka 4 05. Annan kristen församling 1 06. Judisk församling 11 07. Islamisk församling 2 08. Buddhistiskt samfund 0 09. Hinduistiskt samfund 5 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 21 11. Vet inte 363 99. Uppgift saknas
VAR 110 GUDSTJÄNST/ REL MÖTEN 55 Loc 165 width 2 MD=99 55 Hur ofta brukar du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 9 01. Flera gånger i veckan 20 02. En gång i veckan 29 03. Två till tre gånger i månaden 26 04. En gång i månaden 176 05. Flera gånger om året 190 06. En gång om året 395 07. Mindre ofta 434 08. Aldrig 20 09. Vet inte 10 99. Uppgift saknas
VAR 111 BOSTADSORT 56 Loc 167 width 1 MD=9 56 Är stället du bor på? 280 1. En storstad 231 2. En förort till eller i närheten av en storstad 336 3. En liten stad 332 4. En by eller mindre samhälle 124 5. En gård eller enskilt hus på landet 6 9. Uppgift saknas