Riks-SOM 2008
( SOM-undersökningen 2008 )

SND- 0878

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Entire Codebook

Document Description

Title:

xml-kodbok för Riks-SOM 2008

Parallel Title:

xml codebook for National SOM 2008

Identification Number:

0878-001

Authoring Entity:

Svensk nationell datatjänst

Producer:

Svensk nationell datatjänst

Copyright:

Copyright (c) Svensk nationell datatjänst 2011

Date of Production:

2011-02-24

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Version:

Bibliographic Citation:

xml-kodbok för Riks-SOM 2008, 1:a xml-editionen, Göteborg 2011

Documentation Source

Title:

Riks-SOM 2008

Identification Number:

0878-001sve

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Study Description

Title:

Riks-SOM 2008

Alternative Title:

SOM-undersökningen 2008

Parallel Title:

National SOM 2008

Identification Number:

0878-001sve

Authoring Entity:

Nilsson, Lennart (Göteborgs universitet, SOM-institutet)

Holmberg, Sören (Göteborgs universitet, SOM-institutet)

Weibull, Lennart (Göteborgs universitet, SOM-institutet)

Producer:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Date of Deposit:

Series Name:

Riks-SOM

Series Information:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Idag är tidsserien unik i sitt slag. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier - och består sedan 2009 av tre parallella delundersökningar. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har något olika inriktningar.

Version:

SND 3.1

Bibliographic Citation:

Nilsson, Lennart, Holmberg, Sören och Weibull, Lennart. RIKS-SOM 2008 [datafil]. Göteborgs universitet, SOM-institutet, 2010. Göteborg, Sverige: Svensk Nationell Datatjänst (SND) [distributör], 2011.

Study Scope

Keywords:

radiolyssnande , tidnings läsekrets , nyheter , radiostation , TV-kanal , TV-program , TV-tittande , TV-nyheter , TV-reklam , ljud- och videoutrustning , internet , kultur , teaterbesök , landsbygdsbefolkning , massmedia , förtroende , politiskt intresse , demokrati , Europeiska Unionen , politisk anhängare , partiledare , politiskt parti , kommunal service , sjukvård , miljöförstörelse , miljö , kärnkraft , energipolitik , informationsspridning , deltagande , medlemskap , fritidsaktiviteter , intresse , livskvalitet , hälsa , medlemskap i fackförening , hushållets sammansättning , utbildning , globalisering , geografisk mobilitet

Topic Classification:

inrikespolitiska frågor , politiskt beteende, attityder/åsikter , internationell politik och organisationer , fritid, turism och sport , kulturaktiviteter och deltagande , naturresurser och energi , miljöförstörelse/förorening och miljöskydd , massmedia

Abstract:

SOM-institutet genomför sedan 1986 årligen en nationell frågeundersökning - Riks-SOM - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Riks-SOM 2008 är därmed den tjugotredje undersökningen i serien. SOM-institutet är ett samarbete mellan tre institutioner/institut vid Göteborgs universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS). En rad forskningsprojekt medverkar i Riks-SOM - flertalet med förankring i någon av dessa tre institutioner, men också externa projekt deltar. Sedan 1998 genomförs Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Datainsamlingarna genomförs parallellt och under identiska förhållanden. I Riks-SOM 2008 är en knapp fjärdedel av frågorna gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser. Politikformuläret innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; Sveriges förhållande till omvärlden; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Mediaformuläret tar upp åtta frågeområden: nyheter och tidningar; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; medieteknik, internet och mobiltelefoni; kultur, samhälle och medier; intressen, aktiviteter och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Time Period:

-

Date of Collection:

-

Country:

Sverige

Geographic Unit(s):

Kommun

Unit of Analysis:

Individer

Universe:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige.

Kind of Data:

Surveydata

Methodology and Processing

Time Method:

Regelbunden tvärsnittsundersökning

Data Collector:

Kinnmark Information AB

Sampling Procedure:

Slumpmässigt urval

Mode of Data Collection:

Postenkät

Type of Research Instrument:

Semi-strukturerad

Sources Statement

Actions to Minimize Losses:

Fältarbetet för SOM-undersökningen omfattar, sedan 1994, tre insatser med telefonpåminnelser. I SOM-undersökningen 2008 inleddes den första insatsen tre veckor efter det att enkäten nått ut, den 16 oktober, och pågick 12 dagar i sträck, dvs. till och med den 27 oktober. Respondenten hade då redan erhållit två postala påminnelser: ett kort samt en försändelse med en helt ny enkät.

Response Rate:

58

Class of the Study:

SND Klass 1: Fullt genomgången av SND

Data Access

Restrictions:

Tillgång till materialet ges för akademiskt bruk; SNDs regler för tillgängliggörande tillämpas.

Citation Requirement:

Publikationer baserat på material från SNDs samlingar ska ange källa i form av bibliografisk citering. För att säkerställa att sådana källhänvisningar

Deposit Requirement:

Users of SND data are requested to send to SND bibliographic citations for, or copies of, each completed manuscript or thesis abstract.

Disclaimer:

The original collector of the data, SND, and the relevant funding agency bear no responsibility for uses of this collection or for interpretations or inferences based upon such uses. According to an agreement between the principal investigator and SND this study can be disseminated to and analyzed by researchers on condition that the usage is for research purpose. The code of ethics for humanities and social sciences research established in 1990 by the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Science, and published in HSFR ethics, must be adhered to wherever applicable.

Other Study Description Materials

Related Materials

Title:

Methodological description National SOM 2008 (in Swedish)

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1845

Title:

SOM institute codebook

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1765

Title:

Questionnaire (politics)

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1766

Title:

Questionnaire (mass media)

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1767

Related Studies

Title:

National SOM 1986 (SND 0216)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/129

Title:

National SOM 1987 (SND 0228)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/137

Title:

National SOM 1988 (SND 0264)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/157

Title:

National SOM 1989 (SND 0279)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/166

Title:

National SOM 1990 (SND 0296)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/176

Title:

National SOM 1991 (SND 0395)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/219

Title:

National SOM 1992 (SND 0436)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/240

Title:

Western SOM 1992 (SND 0460)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/251

Title:

National SOM 1993 (SND 0465)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/253

Title:

Western SOM 1993 (SND 0466)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/254

Title:

Student SOM 1993 (SND 0475)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/262

Title:

National SOM 1994 (SND 0484)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/268

Title:

Student SOM 1994 (SND 0485)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/269

Title:

Western SOM 1994 (SND 0493)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/276

Title:

National SOM 1995 (SND 0511)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/287

Title:

Western SOM 1995 (SND 0512)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/288

Title:

Student SOM 1995 (SND 0588)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/324

Title:

National SOM 1996 (SND 0589)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/325

Title:

Western SOM 1996 (SND 0590)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/326

Title:

Student SOM 1996 (SND 0591)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/327

Title:

National SOM 1997 (SND 0635)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/356

Title:

Western SOM 1997 (SND 0636)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/357

Title:

Student SOM 1997 (SND 0637)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/358

Title:

National SOM 1998 (SND 0739)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/395

Title:

Western SOM 1998 (SND 0740)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/396

Title:

Student SOM 1998 (SND 0741)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/397

Title:

Local SOM 1996 (SND 0742)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/398

Title:

Local SOM 1997 (SND 0743)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/399

Title:

National SOM 1999 (SND 0746)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/402

Title:

Western SOM 1999 (SND 0747)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/403

Title:

National SOM 2000 (SND 0761)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/410

Title:

Western SOM 2000 (SND 0762)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/411

Title:

Student SOM 1999 (SND 0788)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/422

Title:

Student SOM 2000 (SND 0789)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/423

Title:

Student SOM 2001 (SND 0790)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/424

Title:

Student SOM 2002 (SND 0791)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/425

Title:

Local SOM 1998 (SND 0795)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/429

Title:

National SOM 2001 (SND 0797)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/431

Title:

Western SOM 2001 (SND 0798)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/432

Title:

Student SOM 2003 (SND 0799)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/433

Title:

National SOM 2002 (SND 0801)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/435

Title:

Student SOM 2004 (SND 0807)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/441

Title:

Student SOM 2005 (SND 0808)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/442

Title:

National SOM 2003 (SND 0813)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/447

Title:

Youth SOM 2000 (SND 0821)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/455

Title:

Western SOM 2002 (SND 0824)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/458

Title:

Western SOM 2003 (SND 0825)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/459

Title:

National SOM 2004 (SND 0827)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/461

Title:

Southern SOM 2001 (SND 0830)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/464

Title:

Western SOM 2004 (SND 0841)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/475

Title:

Southern SOM 2004 (SND 0842)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/476

Title:

Western SOM 2005 (SND 0850)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/484

Title:

National SOM 2005 (SND 0851)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/485

Title:

National SOM 2006 (SND 0853)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/490

Title:

Western SOM 2006 (SND 0854)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/491

Title:

Student SOM 2006 (SND 0855)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/492

Title:

Big city SOM 2003 (SND 0856)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/493

Title:

Local SOM 2004 (SND 0857)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/494

Title:

Southern SOM 2006 (SND 0858)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/495

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

Western SOM 2007 (SND 0869)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/567

Title:

Student SOM 2007 (SND 0871)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/566

Title:

National SOM 2008 (SND 0878)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/585

Title:

Western SOM 2008 (SND 0880)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/593

Title:

Student SOM 2008 (SND 0881)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/594

Title:

Short SOM 2007 (SND 0883)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/597

Title:

Southern SOM 2008 (SND 0886)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/601

Title:

National SOM 1996 (SND 0589)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/325

Title:

National SOM 1986 (SND 0216)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/129

Title:

National SOM 1987 (SND 0228)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/137

Title:

National SOM 1988 (SND 0264)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/157

Title:

National SOM 1989 (SND 0279)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/166

Title:

National SOM 1990 (SND 0296)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/176

Title:

National SOM 1991 (SND 0395)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/219

Title:

National SOM 1992 (SND 0436)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/240

Title:

National SOM 1993 (SND 0465)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/253

Title:

National SOM 1994 (SND 0484)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/268

Title:

National SOM 1995 (SND 0511)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/287

Title:

National SOM 1996 (SND 0589)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/325

Title:

National SOM 1997 (SND 0635)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/356

Title:

National SOM 1998 (SND 0739)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/395

Title:

National SOM 1999 (SND 0746)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/402

Title:

National SOM 2000 (SND 0761)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/410

Title:

National SOM 2001 (SND 0797)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/431

Title:

National SOM 2002 (SND 0801)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/435

Title:

National SOM 2003 (SND 0813)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/447

Title:

National SOM 2004 (SND 0827)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/461

Title:

National SOM 2005 (SND 0851)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/485

Title:

National SOM 2006 (SND 0853)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/490

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

National SOM 2009 (SND 0888)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/598

Title:

National SOM 1986 (SND 0216)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/129

Title:

National SOM 1987 (SND 0228)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/137

Title:

National SOM 1988 (SND 0264)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/157

Title:

National SOM 1989 (SND 0279)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/166

Title:

National SOM 1990 (SND 0296)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/176

Title:

National SOM 1991 (SND 0395)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/219

Title:

National SOM 1992 (SND 0436)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/240

Title:

National SOM 1993 (SND 0465)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/253

Title:

National SOM 1994 (SND 0484)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/268

Title:

National SOM 1995 (SND 0511)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/287

Title:

National SOM 1996 (SND 0589)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/325

Title:

National SOM 1997 (SND 0635)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/356

Title:

National SOM 1998 (SND 0739)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/395

Title:

National SOM 1999 (SND 0746)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/402

Title:

National SOM 2000 (SND 0761)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/410

Title:

National SOM 2001 (SND 0797)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/431

Title:

National SOM 2002 (SND 0801)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/435

Title:

National SOM 2003 (SND 0813)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/447

Title:

National SOM 2004 (SND 0827)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/461

Title:

National SOM 2005 (SND 0851)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/485

Title:

National SOM 2006 (SND 0853)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/490

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

National SOM 2009 (SND 0888)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/598

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

National SOM 1986 (SND 0216)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/129

Title:

National SOM 1987 (SND 0228)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/137

Title:

National SOM 1988 (SND 0264)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/157

Title:

National SOM 1989 (SND 0279)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/166

Title:

National SOM 1990 (SND 0296)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/176

Title:

National SOM 1991 (SND 0395)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/219

Title:

National SOM 1992 (SND 0436)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/240

Title:

National SOM 1993 (SND 0465)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/253

Title:

National SOM 1994 (SND 0484)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/268

Title:

National SOM 1995 (SND 0511)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/287

Title:

National SOM 1996 (SND 0589)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/325

Title:

National SOM 1997 (SND 0635)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/356

Title:

National SOM 1998 (SND 0739)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/395

Title:

National SOM 1999 (SND 0746)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/402

Title:

National SOM 2000 (SND 0761)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/410

Title:

National SOM 2001 (SND 0797)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/431

Title:

National SOM 2002 (SND 0801)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/435

Title:

National SOM 2003 (SND 0813)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/447

Title:

National SOM 2004 (SND 0827)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/461

Title:

National SOM 2005 (SND 0851)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/485

Title:

National SOM 2006 (SND 0853)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/490

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

National SOM 2009 (SND 0888)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/598

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

National SOM 1986 (SND 0216)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/129

Title:

National SOM 1987 (SND 0228)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/137

Title:

National SOM 1988 (SND 0264)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/157

Title:

National SOM 1989 (SND 0279)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/166

Title:

National SOM 1990 (SND 0296)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/176

Title:

National SOM 1991 (SND 0395)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/219

Title:

National SOM 1992 (SND 0436)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/240

Title:

National SOM 1993 (SND 0465)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/253

Title:

National SOM 1994 (SND 0484)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/268

Title:

National SOM 1995 (SND 0511)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/287

Title:

National SOM 1996 (SND 0589)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/325

Title:

National SOM 1997 (SND 0635)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/356

Title:

National SOM 1998 (SND 0739)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/395

Title:

National SOM 1999 (SND 0746)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/402

Title:

National SOM 2000 (SND 0761)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/410

Title:

National SOM 2001 (SND 0797)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/431

Title:

National SOM 2002 (SND 0801)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/435

Title:

National SOM 2003 (SND 0813)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/447

Title:

National SOM 2004 (SND 0827)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/461

Title:

National SOM 2005 (SND 0851)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/485

Title:

National SOM 2006 (SND 0853)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/490

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

National SOM 2009 (SND 0888)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/598

Title:

National SOM 1986 (SND 0216)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/129

Title:

National SOM 1987 (SND 0228)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/137

Title:

National SOM 1988 (SND 0264)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/157

Title:

National SOM 1989 (SND 0279)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/166

Title:

National SOM 1990 (SND 0296)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/176

Title:

National SOM 1991 (SND 0395)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/219

Title:

National SOM 1992 (SND 0436)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/240

Title:

National SOM 1993 (SND 0465)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/253

Title:

National SOM 1994 (SND 0484)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/268

Title:

National SOM 1995 (SND 0511)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/287

Title:

National SOM 1996 (SND 0589)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/325

Title:

National SOM 1997 (SND 0635)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/356

Title:

National SOM 1998 (SND 0739)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/395

Title:

National SOM 1999 (SND 0746)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/402

Title:

National SOM 2000 (SND 0761)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/410

Title:

National SOM 2001 (SND 0797)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/431

Title:

National SOM 2002 (SND 0801)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/435

Title:

National SOM 2003 (SND 0813)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/447

Title:

National SOM 2004 (SND 0827)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/461

Title:

National SOM 2005 (SND 0851)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/485

Title:

National SOM 2006 (SND 0853)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/490

Title:

National SOM 2007 (SND 0868)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/565

Title:

National SOM 2009 (SND 0888)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/598

Related Publications

Title:

Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle

File Description

File: se.gu.snd.ddi.0878-001sve.NSDstat

  • Number of cases: 3259

  • No. of variables per record: 1015

  • Type of File: NSDstat 200501

Variable Description

Variable Groups

Studieinformation

Variables within Studieinformation

Nyheter och tidningar

Variables within Nyheter och tidningar

Radio och TV

Variables within Radio och TV

Medieteknik, internet och mobiltelefoni

Variables within Medieteknik, internet och mobiltelefoni

Kultur, samhälle och medier

Variables within Kultur, samhälle och medier

Politik, samhälle och demokrati

Variables within Politik, samhälle och demokrati

Omvärlden

Variables within Omvärlden

Samhälle och service

Variables within Samhälle och service

Miljö och energi

Variables within Miljö och energi

Kunskap och samhälle

Variables within Kunskap och samhälle

Intressen, aktiviteter och värderingar

Variables within Intressen, aktiviteter och värderingar

Arbetsliv

Variables within Arbetsliv

Bakgrund

Variables within Bakgrund

Konstruerade variabler

Variables within Konstruerade variabler

Variables


SND studie 0878

SND studie 0878

Value

Label

Frequency

878.

SND-studie 0878

3259

Range of Valid Data Values: 878-878

Summary Statistics: Valid 3259 ;

Variable Format: numeric


SND dataset 0878-001

SND dataset 0878-001

Value

Label

Frequency

1.

SND dataset 0878-001

3259

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 3259 ;

Variable Format: numeric


SND version 3.1

SND version 3.1

Value

Label

Frequency

3.

SND version 3.1

3259

Range of Valid Data Values: 3-3

Summary Statistics: Valid 3259 ;

Variable Format: numeric


IP-nummer

IP-nummer

Range of Valid Data Values: 1000001-2999992

Summary Statistics: Valid 3259 ; Min. 1000001 ; Max. 2999992

Variable Format: numeric


Del av undersökningen

Del av undersökningen

Value

Label

Frequency

1.

Riks-SOM I (politik)

1598

2.

Riks-SOM II (massmedia)

1661

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 3259 ;

Variable Format: numeric


F1a. Tar del av nyhetsprogram - Lokalnyheter i radions P4


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - Lokalnyheter i radions P4

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

891

2.

5-6 dagar/vecka

215

3.

3-4 dagar/vecka

233

4.

1-2 dagar/vecka

248

5.

Mer sällan

673

6.

Aldrig

795

0.

Uppgift saknas på delfrågan

188

98.

Flera svar markerade

5

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3055 ;

Variable Format: numeric


F1b. Tar del av nyhetsprogram - Ekonyheterna i riksradion


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - Ekonyheterna i riksradion

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

591

2.

5-6 dagar/vecka

224

3.

3-4 dagar/vecka

301

4.

1-2 dagar/vecka

328

5.

Mer sällan

732

6.

Aldrig

752

0.

Uppgift saknas på delfrågan

316

98.

Flera svar markerade

4

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2928 ;

Variable Format: numeric


F1c. Tar del av nyhetsprogram - Nyheter i privat lokalradio


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - Nyheter i privat lokalradio

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

221

2.

5-6 dagar/vecka

126

3.

3-4 dagar/vecka

160

4.

1-2 dagar/vecka

183

5.

Mer sällan

626

6.

Aldrig

1495

0.

Uppgift saknas på delfrågan

435

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2811 ;

Variable Format: numeric


F1d. Tar del av nyhetsprogram - Aktuellt/Rapport i SVT


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - Aktuellt/Rapport i SVT

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

1206

2.

5-6 dagar/vecka

463

3.

3-4 dagar/vecka

501

4.

1-2 dagar/vecka

460

5.

Mer sällan

363

6.

Aldrig

142

0.

Uppgift saknas på delfrågan

105

98.

Flera svar markerade

8

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3135 ;

Variable Format: numeric


F1e. Tar del av nyhetsprogram - Regionala nyheter i SVT


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - Regionala nyheter i SVT

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

944

2.

5-6 dagar/vecka

399

3.

3-4 dagar/vecka

515

4.

1-2 dagar/vecka

492

5.

Mer sällan

499

6.

Aldrig

216

0.

Uppgift saknas på delfrågan

173

98.

Flera svar markerade

10

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3065 ;

Variable Format: numeric


F1f. Tar del av nyhetsprogram - SVT:s morgonnyheter


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - SVT:s morgonnyheter

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

327

2.

5-6 dagar/vecka

143

3.

3-4 dagar/vecka

215

4.

1-2 dagar/vecka

311

5.

Mer sällan

940

6.

Aldrig

1003

0.

Uppgift saknas på delfrågan

305

98.

Flera svar markerade

4

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2939 ;

Variable Format: numeric


F1g. Tar del av nyhetsprogram - TV 4 Nyheterna


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - TV4 Nyheterna

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

685

2.

5-6 dagar/vecka

362

3.

3-4 dagar/vecka

650

4.

1-2 dagar/vecka

641

5.

Mer sällan

542

6.

Aldrig

180

0.

Uppgift saknas på delfrågan

181

98.

Flera svar markerade

7

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3060 ;

Variable Format: numeric


F1h. Tar del av nyhetsprogram - Lokala nyheter i TV4


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - Lokala nyheter i TV4

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

516

2.

5-6 dagar/vecka

250

3.

3-4 dagar/vecka

463

4.

1-2 dagar/vecka

581

5.

Mer sällan

704

6.

Aldrig

461

0.

Uppgift saknas på delfrågan

265

98.

Flera svar markerade

8

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2975 ;

Variable Format: numeric


F1i. Tar del av nyhetsprogram - Nyhetsmorgon i TV4


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - Nyhetsmorgon i TV4

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

282

2.

5-6 dagar/vecka

131

3.

3-4 dagar/vecka

222

4.

1-2 dagar/vecka

405

5.

Mer sällan

907

6.

Aldrig

1013

0.

Uppgift saknas på delfrågan

285

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2960 ;

Variable Format: numeric


F1j. Tar del av nyhetsprogram - Nyheter på text-TV


Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV? - Nyheter på text-TV

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

529

2.

5-6 dagar/vecka

144

3.

3-4 dagar/vecka

208

4.

1-2 dagar/vecka

250

5.

Mer sällan

828

6.

Aldrig

1043

0.

Uppgift saknas på delfrågan

244

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3002 ;

Variable Format: numeric


F2a. Morgontidningsläsningsfrekvens - Papperstidning 1


Läser eller tittar du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om du läser mer än en morgontidning, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. Frågan gäller inte läsning på internet. - Antal dagar per vecka, morgontidning 1

Value

Label

Frequency

1.

7 dgr/vecka

979

2.

6 dgr/vecka

907

3.

5 dgr/vecka

257

4.

4 dgr/vecka

115

5.

3 dgr/vecka

194

6.

2 dgr/vecka

98

7.

1 dgr/vecka

74

8.

Mer sällan

179

0.

Uppgift saknas på delfrågan

423

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2803 ;

Variable Format: numeric


F2b. Morgontidningsläsningsfrekvens - Papperstidning 2


Läser eller tittar du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om du läser mer än en morgontidning, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. Frågan gäller inte läsning på internet. - Antal dagar per vecka, morgontidning 2

Value

Label

Frequency

1.

7 dgr/vecka

81

2.

6 dgr/vecka

91

3.

5 dgr/vecka

82

4.

4 dgr/vecka

59

5.

3 dgr/vecka

112

6.

2 dgr/vecka

92

7.

1 dgr/vecka

96

8.

Mer sällan

94

0.

Uppgift saknas på delfrågan

2519

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 707 ;

Variable Format: numeric


F2c. Morgontidningsläsningsfrekvens - Papperstidning 3


Läser eller tittar du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om du läser mer än en morgontidning, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. Frågan gäller inte läsning på internet. - Antal dagar per vecka, morgontidning 3

Value

Label

Frequency

1.

7 dgr/vecka

12

2.

6 dgr/vecka

5

3.

5 dgr/vecka

15

4.

4 dgr/vecka

12

5.

3 dgr/vecka

21

6.

2 dgr/vecka

17

7.

1 dgr/vecka

38

8.

Mer sällan

58

0.

Uppgift saknas på delfrågan

3048

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 178 ;

Variable Format: numeric


F2d. Läser aldrig någon morgontidning på papper


Jag läser aldrig någon morgontidning på papper

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

2749

1.

Markerat

477

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 3226 ;

Variable Format: numeric


Morgontidningstitel - Papper 1


Läser eller tittar du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om du läser mer än en morgontidning, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. Frågan gäller inte läsning på internet. - Morgontidning 1

Value

Label

Frequency

1.

Metro (oavsett utgivningsort)

120

2.

Stockholm City/Göteborg City

8

10.

Tidningen Ångermanland

19

12.

Kungsbacka-Posten

1

14.

Världen Idag

1

15.

Computer Sweden

2

202.

Arbetarbladet

18

204.

Dagbladet Nya Samhället

6

205.

Dala-Demokraten

16

206.

Folkbladet Östgöten

3

207.

Folket

5

208.

Gotlands Tidningar

10

209.

Karlskogakuriren

3

211.

Länstidningen (Östersund)

14

212.

Norrländska socialdemokraten

43

215.

Piteå-Tidningen

11

217.

Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad

11

219.

Värmlands Folkblad

21

220.

Västerbottens Folkblad

7

225.

Östra Småland

10

226.

Nyheterna

2

238.

Söderhamnskuriren

4

305.

Hallands Nyheter

35

307.

Hudiksvalls Tidning

18

311.

Laholms Tidning

2

313.

Länstidningen Södertälje

9

314.

Länstidningen Östergötland

1

317.

Norra Halland/Nordhalland

1

318.

Norra Skåne

27

319.

Norrtelje Tidning

9

323.

Skånska Dagbladet

26

324.

Smålandsbygdens Tidning

1

325.

Södermanlands Nyheter

20

327.

Vimmerby Tidning - Kinda-Posten

10

333.

Östersunds-Posten

30

334.

Upplands Nyheter

1

337.

Gästriklands Tidning

1

401.

Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning

5

402.

Arboga Tidning

4

403.

Bergslags-Posten

1

405.

Bohusläningen

30

406.

Bärgslagsbladet med Arboga Tidn.

7

408.

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning

30

410.

Falu-Kuriren

30

411.

Gefle Dagblad

19

414.

Göteborgs-Posten

240

415.

Hallands-Posten

31

417.

Katrineholms-Kuriren

18

418.

Kristianstadsbladet

24

421.

Ljusnan

18

423.

Motala Tidning med Vadstena Tidning

10

424.

Nerikes Allehanda

58

425.

Norra Västerbotten

29

426.

Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen

17

430.

Smålands-Tidningen Eksjö/Smålands Dagblad & - med Tranås Tid

28

433.

Sundsvalls Tidning

27

434.

Sydsvenska Dagbladet

110

437.

Sölvesborgs-Tidningen

1

439.

Trelleborgs Allehanda

5

440.

Upsala Nya Tidning

59

442.

Vestmanlands Läns Tidning

35

444.

Västerbottens-Kuriren

43

445.

Ystads Allehanda

24

446.

Örnsköldsviks Allehanda

15

501.

Barometern/OT

34

502.

Borås Tidning

64

503.

Enköpings-Posten

4

504.

Falköpings Tidning

8

505.

Filipstads Tidning

1

506.

Gotlands Allehanda

11

507.

Haparandabladet

1

509.

Hjo Tidning

1

510.

Mariestads-Tidningen

11

512.

Norrköpings Tidningar

43

513.

Nya Kristinehamns-Posten

5

514.

Nya Wermlandstidningen

68

516.

Smålandsposten

39

517.

Svenska Dagbladet

148

518.

Tranås-Posten

3

519.

Ulricehamns Tidning

1

520.

Västerviks-Tidningen

14

522.

Östgöta Correspondenten

60

601.

Arvika Nyheter

8

606.

Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda

36

609.

Smålänningen

11

610.

Nordvästra Skånes Tidningar/ Landskrona-Posten (NST)

25

611.

Norrbottens-Kuriren

30

612.

Skaraborgs Allehanda (SLA)

17

613.

Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidn.)

11

615.

Västgöta-Bladet

4

616.

Ölandsbladet

2

801.

Avesta Tidning/Avesta-Posten

6

803.

Borlänge Tidning

11

804.

Dagen

2

805.

Dagens Nyheter

306

809.

Fagersta-Posten

12

812.

Helsingborgs Dagblad

48

817.

Jönköpings-Posten

45

818.

Karlskoga Tidning

9

820.

Kungälvs-Posten

1

821.

Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter

1

823.

Ljusdals-Posten

6

824.

Nya Ludvika Tidning

11

826.

Mora tidning

8

828.

Mölndals-Posten

1

831.

Sala Allehanda

2

836.

Säffle-Tidningen Västra Värmland

8

838.

Södra Dalarnas Tidning/Säters Tidning

4

839.

Trollhättans Tidning med Lilla Edet-Posten och Elfsborgs Län

36

842.

Värnamo Nyheter

16

852.

Dagens Industri

6

857.

Östhammars Nyheter

1

915.

Jnytt

1

997.

Okodbar tidning

15

998.

Nämnt icke morgontidning (t.ex.kvälls- eller veckotidning)

34

0.

Ej svar/ytterligare tidning

532

999.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 1-998

Range of Invalid Data Values: 0, 999

Summary Statistics: Valid 2694 ;

Variable Format: numeric


Morgontidningstitel - Papper 2


Läser eller tittar du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om du läser mer än en morgontidning, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. Frågan gäller inte läsning på internet. - Morgontidning 2

Value

Label

Frequency

1.

Metro (oavsett utgivningsort)

57

2.

Stockholm City/Göteborg City

22

10.

Tidningen Ångermanland

1

12.

Kungsbacka-Posten

4

14.

Världen Idag

3

15.

Computer Sweden

3

202.

Arbetarbladet

6

204.

Dagbladet Nya Samhället

5

205.

Dala-Demokraten

4

206.

Folkbladet Östgöten

3

207.

Folket

5

208.

Gotlands Tidningar

2

211.

Länstidningen (Östersund)

3

212.

Norrländska socialdemokraten

7

215.

Piteå-Tidningen

4

217.

Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad

6

219.

Värmlands Folkblad

10

220.

Västerbottens Folkblad

7

225.

Östra Småland

5

226.

Nyheterna

2

301.

Blekinge-Posten

1

305.

Hallands Nyheter

3

307.

Hudiksvalls Tidning

1

311.

Laholms Tidning

2

313.

Länstidningen Södertälje

2

318.

Norra Skåne

1

319.

Norrtelje Tidning

3

323.

Skånska Dagbladet

4

325.

Södermanlands Nyheter

2

327.

Vimmerby Tidning - Kinda-Posten

1

333.

Östersunds-Posten

4

401.

Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning

6

405.

Bohusläningen

3

408.

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning

4

410.

Falu-Kuriren

4

411.

Gefle Dagblad

3

414.

Göteborgs-Posten

39

415.

Hallands-Posten

4

416.

Karlstads-Tidningen

1

418.

Kristianstadsbladet

1

421.

Ljusnan

1

423.

Motala Tidning med Vadstena Tidning

2

424.

Nerikes Allehanda

2

425.

Norra Västerbotten

1

426.

Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen

3

427.

Provinstidningen Dalsland

1

430.

Smålands-Tidningen Eksjö/Smålands Dagblad & - med Tranås Tid

1

433.

Sundsvalls Tidning

3

434.

Sydsvenska Dagbladet

16

439.

Trelleborgs Allehanda

2

440.

Upsala Nya Tidning

5

442.

Vestmanlands Läns Tidning

2

444.

Västerbottens-Kuriren

1

445.

Ystads Allehanda

1

446.

Örnsköldsviks Allehanda

1

501.

Barometern/OT

6

502.

Borås Tidning

1

503.

Enköpings-Posten

3

504.

Falköpings Tidning

3

506.

Gotlands Allehanda

2

507.

Haparandabladet

2

510.

Mariestads-Tidningen

1

512.

Norrköpings Tidningar

3

513.

Nya Kristinehamns-Posten

2

514.

Nya Wermlandstidningen

7

516.

Smålandsposten

2

517.

Svenska Dagbladet

69

519.

Ulricehamns Tidning

4

520.

Västerviks-Tidningen

1

522.

Östgöta Correspondenten

4

601.

Arvika Nyheter

3

606.

Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda

3

609.

Smålänningen

1

610.

Nordvästra Skånes Tidningar/ Landskrona-Posten (NST)

6

611.

Norrbottens-Kuriren

10

612.

Skaraborgs Allehanda (SLA)

3

616.

Ölandsbladet

4

801.

Avesta Tidning/Avesta-Posten

1

803.

Borlänge Tidning

1

804.

Dagen

7

805.

Dagens Nyheter

105

809.

Fagersta-Posten

1

811.

Fryksdals-Bygden/Sunnebygden

2

812.

Helsingborgs Dagblad

1

820.

Kungälvs-Posten

6

823.

Ljusdals-Posten

1

824.

Nya Ludvika Tidning

1

826.

Mora tidning

4

828.

Mölndals-Posten

1

834.

Strömstads Tidning Norra Bohuslän

2

838.

Södra Dalarnas Tidning/Säters Tidning

1

839.

Trollhättans Tidning med Lilla Edet-Posten och Elfsborgs Län

1

842.

Värnamo Nyheter

3

852.

Dagens Industri

35

855.

Stenungssundsposten

2

857.

Östhammars Nyheter

1

858.

ST tidning

2

891.

Utländsk dagstidning

2

901.

Aftonbladet.se

1

997.

Okodbar tidning

9

998.

Nämnt icke morgontidning (t.ex.kvälls- eller veckotidning)

45

0.

Ej svar/ytterligare tidning

2561

999.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 1-998

Range of Invalid Data Values: 0, 999

Summary Statistics: Valid 665 ;

Variable Format: numeric


Morgontidningstitel - Papper 3


Läser eller tittar du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om du läser mer än en morgontidning, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. Frågan gäller inte läsning på internet. - Morgontidning 3

Value

Label

Frequency

1.

Metro (oavsett utgivningsort)

3

2.

Stockholm City/Göteborg City

9

15.

Computer Sweden

2

21.

Stockholms Fria Tidning

1

204.

Dagbladet Nya Samhället

1

205.

Dala-Demokraten

2

215.

Piteå-Tidningen

2

217.

Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad

1

225.

Östra Småland

1

309.

Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning

1

313.

Länstidningen Södertälje

1

318.

Norra Skåne

1

319.

Norrtelje Tidning

1

401.

Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning

1

408.

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning

1

411.

Gefle Dagblad

1

414.

Göteborgs-Posten

3

416.

Karlstads-Tidningen

1

423.

Motala Tidning med Vadstena Tidning

1

440.

Upsala Nya Tidning

1

444.

Västerbottens-Kuriren

1

507.

Haparandabladet

1

512.

Norrköpings Tidningar

1

514.

Nya Wermlandstidningen

1

516.

Smålandsposten

2

517.

Svenska Dagbladet

16

520.

Västerviks-Tidningen

1

601.

Arvika Nyheter

1

611.

Norrbottens-Kuriren

1

804.

Dagen

1

805.

Dagens Nyheter

19

821.

Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter

1

852.

Dagens Industri

17

855.

Stenungssundsposten

1

891.

Utländsk dagstidning

1

997.

Okodbar tidning

5

998.

Nämnt icke morgontidning (t.ex.kvälls- eller veckotidning)

16

0.

Ej svar/ytterligare tidning

3105

999.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 1-998

Range of Invalid Data Values: 0, 999

Summary Statistics: Valid 121 ;

Variable Format: numeric


F3a. Morgontidningsläsningsfrekvens - Internet 1


Läser eller tittar du regelbundet i någon eller några morgontidningar på internet? Om du läser mer än en morgontidning på internet, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. - Antal dagar per vecka, morgontidning på internet 1

Value

Label

Frequency

1.

7 dgr/vecka

217

2.

6 dgr/vecka

67

3.

5 dgr/vecka

161

4.

4 dgr/vecka

97

5.

3 dgr/vecka

119

6.

2 dgr/vecka

101

7.

1 dgr/vecka

101

8.

Mer sällan

661

0.

Uppgift saknas på delfrågan

1656

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 1524 ;

Variable Format: numeric


F3b. Morgontidningsläsningsfrekvens - Internet 2


Läser eller tittar du regelbundet i någon eller några morgontidningar på internet? Om du läser mer än en morgontidning på internet, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. - Antal dagar per vecka, morgontidning på internet 2

Value

Label

Frequency

1.

7 dgr/vecka

80

2.

6 dgr/vecka

22

3.

5 dgr/vecka

46

4.

4 dgr/vecka

28

5.

3 dgr/vecka

43

6.

2 dgr/vecka

45

7.

1 dgr/vecka

30

8.

Mer sällan

108

0.

Uppgift saknas på delfrågan

2778

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 402 ;

Variable Format: numeric


F3c. Morgontidningsläsningsfrekvens - Internet 3


Läser eller tittar du regelbundet i någon eller några morgontidningar på internet? Om du läser mer än en morgontidning på internet, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. - Antal dagar per vecka, morgontidning på internet 3

Value

Label

Frequency

1.

7 dgr/vecka

33

2.

6 dgr/vecka

11

3.

5 dgr/vecka

18

4.

4 dgr/vecka

8

5.

3 dgr/vecka

9

6.

2 dgr/vecka

8

7.

1 dgr/vecka

14

8.

Mer sällan

62

0.

Uppgift saknas på delfrågan

3017

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 163 ;

Variable Format: numeric


F3d. Läser aldrig någon morgontidning på internet


Jag läser aldrig någon morgontidning på internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1376

1.

Markerat

1804

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 3180 ;

Variable Format: numeric


Morgontidningstitel - Internet 1


Läser eller tittar du regelbundet i någon eller några morgontidningar på internet? Om du läser mer än en morgontidning på internet, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. - Morgontidning på internet, 1

Value

Label

Frequency

1.

Metro (oavsett utgivningsort)

6

2.

Stockholm City/Göteborg City

1

10.

Tidningen Ångermanland

4

202.

Arbetarbladet

7

204.

Dagbladet Nya Samhället

3

206.

Folkbladet Östgöten

2

208.

Gotlands Tidningar

3

211.

Länstidningen (Östersund)

4

212.

Norrländska socialdemokraten

17

215.

Piteå-Tidningen

6

217.

Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad

2

219.

Värmlands Folkblad

8

220.

Västerbottens Folkblad

3

225.

Östra Småland

1

305.

Hallands Nyheter

7

307.

Hudiksvalls Tidning

5

313.

Länstidningen Södertälje

1

318.

Norra Skåne

3

323.

Skånska Dagbladet

1

324.

Smålandsbygdens Tidning

1

325.

Södermanlands Nyheter

8

327.

Vimmerby Tidning - Kinda-Posten

1

333.

Östersunds-Posten

7

405.

Bohusläningen

6

408.

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning

6

410.

Falu-Kuriren

1

411.

Gefle Dagblad

4

414.

Göteborgs-Posten

91

415.

Hallands-Posten

7

417.

Katrineholms-Kuriren

3

418.

Kristianstadsbladet

8

421.

Ljusnan

3

423.

Motala Tidning med Vadstena Tidning

1

424.

Nerikes Allehanda

25

425.

Norra Västerbotten

12

430.

Smålands-Tidningen Eksjö/Smålands Dagblad & - med Tranås Tid

1

433.

Sundsvalls Tidning

12

434.

Sydsvenska Dagbladet

41

439.

Trelleborgs Allehanda

2

440.

Upsala Nya Tidning

19

442.

Vestmanlands Läns Tidning

7

444.

Västerbottens-Kuriren

21

445.

Ystads Allehanda

2

446.

Örnsköldsviks Allehanda

3

501.

Barometern/OT

5

502.

Borås Tidning

8

504.

Falköpings Tidning

1

506.

Gotlands Allehanda

1

510.

Mariestads-Tidningen

2

512.

Norrköpings Tidningar

14

514.

Nya Wermlandstidningen

10

516.

Smålandsposten

10

517.

Svenska Dagbladet

75

518.

Tranås-Posten

1

520.

Västerviks-Tidningen

2

522.

Östgöta Correspondenten

17

601.

Arvika Nyheter

1

606.

Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda

10

610.

Nordvästra Skånes Tidningar/ Landskrona-Posten (NST)

2

611.

Norrbottens-Kuriren

11

612.

Skaraborgs Allehanda (SLA)

1

616.

Ölandsbladet

1

803.

Borlänge Tidning

4

804.

Dagen

2

805.

Dagens Nyheter

223

812.

Helsingborgs Dagblad

23

817.

Jönköpings-Posten

2

818.

Karlskoga Tidning

1

823.

Ljusdals-Posten

1

824.

Nya Ludvika Tidning

1

839.

Trollhättans Tidning med Lilla Edet-Posten och Elfsborgs Län

2

842.

Värnamo Nyheter

1

852.

Dagens Industri

25

858.

ST tidning

1

891.

Utländsk dagstidning

12

901.

Aftonbladet.se

210

902.

Expressen.se

20

903.

GT.se

4

904.

Kvallsposten.se

3

911.

E24

1

913.

DT.se (Dalarnas tidningar)

7

915.

Jnytt

1

996.

Nyhetssajt som ej är dagstidning, t.ex. sr.se,cnn.com

6

997.

Okodbar tidning

7

0.

Ej svar/ytterligare tidning

2075

999.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: 1-997

Range of Invalid Data Values: 0, 999

Summary Statistics: Valid 1105 ;

Variable Format: numeric


Morgontidningstitel - Internet 2


Läser eller tittar du regelbundet i någon eller några morgontidningar på internet? Om du läser mer än en morgontidning på internet, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. - Morgontidning på internet, 2

Value

Label

Frequency

1.

Metro (oavsett utgivningsort)

2

2.

Stockholm City/Göteborg City

2

202.

Arbetarbladet

2

204.

Dagbladet Nya Samhället

4

205.

Dala-Demokraten

2

206.

Folkbladet Östgöten

3

207.

Folket

1

208.

Gotlands Tidningar

2

211.

Länstidningen (Östersund)

2

212.

Norrländska socialdemokraten

5

215.

Piteå-Tidningen

1

217.

Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad

3

219.

Värmlands Folkblad

5

220.

Västerbottens Folkblad

3

225.

Östra Småland

1

307.

Hudiksvalls Tidning

1

313.

Länstidningen Södertälje

1

319.

Norrtelje Tidning

1

323.

Skånska Dagbladet

1

325.

Södermanlands Nyheter

2

326.

Sörmlandsbygden

1

333.

Östersunds-Posten

1

401.

Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning

1

408.

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning

1

410.

Falu-Kuriren

1

411.

Gefle Dagblad

1

414.

Göteborgs-Posten

15

418.

Kristianstadsbladet

2

424.

Nerikes Allehanda

1

425.

Norra Västerbotten

3

430.

Smålands-Tidningen Eksjö/Smålands Dagblad & - med Tranås Tid

1

433.

Sundsvalls Tidning

3

434.

Sydsvenska Dagbladet

10

440.

Upsala Nya Tidning

1

442.

Vestmanlands Läns Tidning

2

444.

Västerbottens-Kuriren

5

446.

Örnsköldsviks Allehanda

1

501.

Barometern/OT

1

502.

Borås Tidning

1

506.

Gotlands Allehanda

1

512.

Norrköpings Tidningar

2

514.

Nya Wermlandstidningen

6

516.

Smålandsposten

2

517.

Svenska Dagbladet

52

522.

Östgöta Correspondenten

2

606.

Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda

3

611.

Norrbottens-Kuriren

15

805.

Dagens Nyheter

72

812.

Helsingborgs Dagblad

1

852.

Dagens Industri

19

891.

Utländsk dagstidning

10

901.

Aftonbladet.se

45

902.

Expressen.se

38

903.

GT.se

1

911.

E24

1

913.

DT.se (Dalarnas tidningar)

1

915.

Jnytt

1

996.

Nyhetssajt som ej är dagstidning, t.ex. sr.se,cnn.com

1

997.

Okodbar tidning

1

0.

Ej svar/ytterligare tidning

2810

999.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: 1-997

Range of Invalid Data Values: 0, 999

Summary Statistics: Valid 370 ;

Variable Format: numeric


Morgontidningstitel - Internet 3


Läser eller tittar du regelbundet i någon eller några morgontidningar på internet? Om du läser mer än en morgontidning på internet, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. - Morgontidning på internet, 3

Value

Label

Frequency

2.

Stockholm City/Göteborg City

1

207.

Folket

1

212.

Norrländska socialdemokraten

2

217.

Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad

1

220.

Västerbottens Folkblad

1

333.

Östersunds-Posten

2

411.

Gefle Dagblad

1

414.

Göteborgs-Posten

3

423.

Motala Tidning med Vadstena Tidning

1

434.

Sydsvenska Dagbladet

4

440.

Upsala Nya Tidning

3

446.

Örnsköldsviks Allehanda

1

501.

Barometern/OT

2

502.

Borås Tidning

1

512.

Norrköpings Tidningar

4

516.

Smålandsposten

1

517.

Svenska Dagbladet

24

611.

Norrbottens-Kuriren

1

805.

Dagens Nyheter

14

812.

Helsingborgs Dagblad

2

823.

Ljusdals-Posten

1

839.

Trollhättans Tidning med Lilla Edet-Posten och Elfsborgs Län

2

852.

Dagens Industri

13

891.

Utländsk dagstidning

7

901.

Aftonbladet.se

13

902.

Expressen.se

6

903.

GT.se

1

904.

Kvallsposten.se

1

911.

E24

1

996.

Nyhetssajt som ej är dagstidning, t.ex. sr.se,cnn.com

1

997.

Okodbar tidning

3

0.

Ej svar/ytterligare tidning

3061

999.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: 2-997

Range of Invalid Data Values: 0, 999

Summary Statistics: Valid 119 ;

Variable Format: numeric


F4a. Läsning gratistidning - Metro


Brukar du läsa eller titta i följande gratistidningar? - Metro

Value

Label

Frequency

1.

Minst 5 dagar/vecka

269

2.

3-4 dagar/vecka

334

3.

1-2 dagar/vecka

446

4.

Mer sällan

1214

5.

Aldrig

948

0.

Uppgift saknas på delfrågan

23

99.

Uppgift saknas på hela frågan

25

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 3211 ;

Variable Format: numeric


F4b. Läsning gratistidning - City


Brukar du läsa eller titta i följande gratistidningar? - City (Stockholm/Göteborg/Malmö Lund)

Value

Label

Frequency

1.

Minst 5 dagar/vecka

83

2.

3-4 dagar/vecka

126

3.

1-2 dagar/vecka

161

4.

Mer sällan

415

5.

Aldrig

1873

0.

Uppgift saknas på delfrågan

576

99.

Uppgift saknas på hela frågan

25

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2658 ;

Variable Format: numeric


F4c. Läsning gratistidning - Extra Östergötland


Brukar du läsa eller titta i följande gratistidningar? - Extra Östergötland/Xtra Helsingborg

Value

Label

Frequency

1.

Minst 5 dagar/vecka

11

2.

3-4 dagar/vecka

15

3.

1-2 dagar/vecka

27

4.

Mer sällan

89

5.

Aldrig

2355

0.

Uppgift saknas på delfrågan

737

99.

Uppgift saknas på hela frågan

25

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2497 ;

Variable Format: numeric


F5aa. Läsning kvällstidning - Aftonbladet på papper


Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? - Aftonbladet på papper

Value

Label

Frequency

1.

6-7 dagar/vecka

175

2.

3-5 dagar/vecka

213

3.

1-2 dagar/vecka

530

4.

Mer sällan

1206

5.

Aldrig

859

0.

Uppgift saknas på delfrågan

241

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2983 ;

Variable Format: numeric


F5ab. Läsning kvällstidning - Aftonbladet på internet


Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? - Aftonbladet på internet

Value

Label

Frequency

1.

6-7 dagar/vecka

460

2.

3-5 dagar/vecka

386

3.

1-2 dagar/vecka

356

4.

Mer sällan

534

5.

Aldrig

1075

0.

Uppgift saknas på delfrågan

413

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2811 ;

Variable Format: numeric


F5ba. Läsning kvällstidning - Expressen på papper


Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? - Expressen på papper

Value

Label

Frequency

1.

6-7 dagar/vecka

67

2.

3-5 dagar/vecka

92

3.

1-2 dagar/vecka

283

4.

Mer sällan

1223

5.

Aldrig

1253

0.

Uppgift saknas på delfrågan

306

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2918 ;

Variable Format: numeric


F5bb. Läsning kvällstidning - Expressen på internet


Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? - Expressen på internet

Value

Label

Frequency

1.

6-7 dagar/vecka

177

2.

3-5 dagar/vecka

170

3.

1-2 dagar/vecka

173

4.

Mer sällan

615

5.

Aldrig

1626

0.

Uppgift saknas på delfrågan

463

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2761 ;

Variable Format: numeric


F5ca. Läsning kvällstidning - GT eller Kvällsposten på papper


Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? - GT eller Kvällsposten på papper

Value

Label

Frequency

1.

6-7 dagar/vecka

33

2.

3-5 dagar/vecka

51

3.

1-2 dagar/vecka

173

4.

Mer sällan

484

5.

Aldrig

2211

0.

Uppgift saknas på delfrågan

272

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2952 ;

Variable Format: numeric


F5cb. Läsning kvällstidning - GT eller Kvällsposten på internet


Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? - GT eller Kvällsposten på internet

Value

Label

Frequency

1.

6-7 dagar/vecka

32

2.

3-5 dagar/vecka

20

3.

1-2 dagar/vecka

49

4.

Mer sällan

256

5.

Aldrig

2410

0.

Uppgift saknas på delfrågan

457

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2767 ;

Variable Format: numeric


F6. Prenumererar på någon morgontidning


Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2075

2.

Nej

1030

99.

Uppgift saknas

154

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 3105 ;

Variable Format: numeric


F7a. Funderat på att upphöra prenumerera på morgontidning


Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret?

Value

Label

Frequency

1.

Nej

725

2.

Ja, någon enstaka gång

216

3.

Ja, flera gånger

138

4.

Tveksam, vet ej

27

5.

Prenumererar ej på någon morgontidning

57

0.

Uppgift saknas på delfrågan

5

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-99

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1163 ;

Variable Format: numeric


F7ba. Funderat på att upphöra prenumerera - Prenumerationspriset har höjts


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Prenumerationspriset har höjts
(Fler än ett svar kan markeras.)  

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1025

1.

Markerat

143

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bb. Funderat på att upphöra prenumerera - Får lokal info i radio och tv


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Jag får lokal information i radio och TV

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1128

1.

Markerat

40

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bc. Funderat på att upphöra prenumerera - Tidningsutdelningen sköts dåligt


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Tidningsutdelningen sköts dåligt

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1128

1.

Markerat

40

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bd. Funderat på att upphöra prenumerera - Har inte tid att läsa den


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Jag har inte tid att läsa den

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1088

1.

Markerat

80

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7be. Funderat på att upphöra prenumerera - Kan läsa tidningen på internet


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Jag kan läsa tidningen på internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1090

1.

Markerat

78

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bf. Funderat på att upphöra prenumerera - Tidningens innehåll inte tillräckligt bra


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1086

1.

Markerat

82

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bg. Funderat på att upphöra prenumerera - Allt har blivit dyrt så pengarna räcker inte till


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1080

1.

Markerat

88

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bh. Funderat på att upphöra prenumerera - Har tillgång på arbetet/i skolan


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Jag har tillgång till tidningen på arbetet/i skolan

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1116

1.

Markerat

52

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bi. Funderat på att upphöra prenumerera - Får de nyheter jag behöver från en gratistidning


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Jag får de nyheter jag behöver från en gratistidning

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1146

1.

Markerat

22

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bj. Funderat på att upphöra prenumerera - Papperstidningen har negativ miljöpåverkan


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Papperstidningen har negativ miljöpåverkan

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1146

1.

Markerat

22

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bk. Funderat på att upphöra prenumerera - För mycket papper att ta hand om


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Det blir för mycket papper att ta hand om

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1097

1.

Markerat

71

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F7bl. Funderat på att upphöra prenumerera - Nyheterna i morgontidningen är redan gamla


Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? - Nyheterna i morgontidningen är redan gamla

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1138

1.

Markerat

30

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

493

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1168 ;

Variable Format: numeric


F8. Morgontidningsprenumeration i hemmet under uppväxten


Fanns det någon morgontidningsprenumeration i det hem som du växte upp i?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, under hela min uppväxt

1080

2.

Ja under större delen av min uppväxt

226

3.

Ja, under kortare period/perioder

63

4.

Nej

183

5.

Minns inte

73

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas

36

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1625 ;

Variable Format: numeric


F9a. Tid ägnad morgontidningen genomsnittlig vardag - Före kl. 08


Ungefär hur lång tid brukar du ägna morgontidningen en genomsnittlig vardag? Frågan gäller inte läsning på internet. - Före kl 08

Value

Label

Frequency

1.

0 min

196

2.

5 min

85

3.

10 min

157

4.

15 min

178

5.

20 min

147

6.

25 min

34

7.

30 min

106

8.

35 min

16

9.

40 min

19

10.

45 min

19

11.

50 min

5

12.

55 min

1

13.

60 min

23

14.

Mer än 60 min

11

0.

Uppgift saknas på delfrågan

628

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-14

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 997 ;

Variable Format: numeric


F9b. Tid ägnad morgontidningen genomsnittlig vardag - Kl. 08-12


Ungefär hur lång tid brukar du ägna morgontidningen en genomsnittlig vardag? Frågan gäller inte läsning på internet. - Kl 08-12

Value

Label

Frequency

1.

0 min

296

2.

5 min

69

3.

10 min

96

4.

15 min

99

5.

20 min

82

6.

25 min

28

7.

30 min

68

8.

35 min

13

9.

40 min

19

10.

45 min

27

11.

50 min

9

12.

55 min

5

13.

60 min

30

14.

Mer än 60 min

18

0.

Uppgift saknas på delfrågan

767

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-14

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 859 ;

Variable Format: numeric


F9c. Tid ägnad morgontidningen genomsnittlig vardag - Kl. 12-17


Ungefär hur lång tid brukar du ägna morgontidningen en genomsnittlig vardag? Frågan gäller inte läsning på internet. - Kl 12-17

Value

Label

Frequency

1.

0 min

369

2.

5 min

51

3.

10 min

59

4.

15 min

58

5.

20 min

27

6.

25 min

9

7.

30 min

22

8.

35 min

5

9.

40 min

8

10.

45 min

4

11.

50 min

2

12.

55 min

0

13.

60 min

2

14.

Mer än 60 min

3

0.

Uppgift saknas på delfrågan

1007

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-14

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 619 ;

Variable Format: numeric


F9d. Tid ägnad morgontidningen genomsnittlig vardag - Efter kl 17


Ungefär hur lång tid brukar du ägna morgontidningen en genomsnittlig vardag? Frågan gäller inte läsning på internet. - Efter kl 17

Value

Label

Frequency

1.

0 min

245

2.

5 min

115

3.

10 min

120

4.

15 min

98

5.

20 min

81

6.

25 min

18

7.

30 min

56

8.

35 min

9

9.

40 min

19

10.

45 min

5

11.

50 min

4

12.

55 min

1

13.

60 min

3

14.

Mer än 60 min

4

0.

Uppgift saknas på delfrågan

847

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-14

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 778 ; Min. 1 ; Max. 14

Variable Format: numeric


F9e. Läser aldrig morgontidning på papper


Läser aldrig morgontidning på papper

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1371

1.

Markerat

255

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1626 ;

Variable Format: numeric


F10a. Morgontidningsläsning nu jämfört med för 12 månader sedan - På papper


Om du tänker på hur mycket du brukar läsa morgontidning på papper respektive på internet, hur ser din morgontidningsläsning ut nu jämfört med för 12 månader sedan? - På papper

Value

Label

Frequency

1.

Läser mycket mer nu

68

2.

Läser något mer nu

108

3.

Läser ungefär lika mycket nu som för ett år sen

1047

4.

Läser något mindre nu

72

5.

Läser mycket mindre nu

87

6.

Brukar inte läsa morgontidning

211

0.

Uppgift saknas på delfrågan

27

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

41

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1593 ;

Variable Format: numeric


F10b. Morgontidningsläsning nu jämfört med för 12 månader sedan - På internet


Om du tänker på hur mycket du brukar läsa morgontidning på papper respektive på internet, hur ser din morgontidningsläsning ut nu jämfört med för 12 månader sedan? - På internet

Value

Label

Frequency

1.

Läser mycket mer nu

70

2.

Läser något mer nu

168

3.

Läser ungefär lika mycket nu som för ett år sen

417

4.

Läser något mindre nu

38

5.

Läser mycket mindre nu

36

6.

Brukar inte läsa morgontidning

554

0.

Uppgift saknas på delfrågan

337

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

41

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1283 ;

Variable Format: numeric


F11a. Radiolyssnande kanaler - P1 i Sveriges Radio


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - P1 i Sveriges Radio

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

403

2.

5-6 dgr/vecka

112

3.

3-4 dgr/vecka

120

4.

1-2 dgr/vecka

245

5.

Mer sällan

870

6.

Aldrig

1327

0.

Uppgift saknas på delfrågan

150

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

30

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3077 ;

Variable Format: numeric


F11b. Radiolyssnande kanaler - P2 i Sveriges Radio


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - P2 i Sveriges Radio

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

55

2.

5-6 dgr/vecka

23

3.

3-4 dgr/vecka

66

4.

1-2 dgr/vecka

144

5.

Mer sällan

932

6.

Aldrig

1816

0.

Uppgift saknas på delfrågan

192

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

30

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3036 ;

Variable Format: numeric


F11c. Radiolyssnande kanaler - P3 i Sveriges Radio


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - P3 i Sveriges Radio

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

137

2.

5-6 dgr/vecka

123

3.

3-4 dgr/vecka

229

4.

1-2 dgr/vecka

456

5.

Mer sällan

1133

6.

Aldrig

959

0.

Uppgift saknas på delfrågan

192

99.

Uppgift saknas på hela frågan

30

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 3037 ;

Variable Format: numeric


F11d. Radiolyssnande kanaler - P4 i Sveriges Radio/Lokalradion


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - P4 i Sveriges Radio/Lokalradion

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

897

2.

5-6 dgr/vecka

296

3.

3-4 dgr/vecka

320

4.

1-2 dgr/vecka

392

5.

Mer sällan

660

6.

Aldrig

601

0.

Uppgift saknas på delfrågan

59

98.

Flera svar markerade

4

99.

Uppgift saknas på hela frågan

30

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3166 ;

Variable Format: numeric


F11e. Radiolyssnande kanaler - Rix FM


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - Rix FM

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

140

2.

5-6 dgr/vecka

96

3.

3-4 dgr/vecka

165

4.

1-2 dgr/vecka

196

5.

Mer sällan

351

6.

Aldrig

602

0.

Uppgift saknas på delfrågan

94

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

15

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1550 ;

Variable Format: numeric


F11f. Radiolyssnande kanaler - Mix Megapol


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - Mix Megapol

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

77

2.

5-6 dgr/vecka

60

3.

3-4 dgr/vecka

135

4.

1-2 dgr/vecka

150

5.

Mer sällan

404

6.

Aldrig

729

0.

Uppgift saknas på delfrågan

90

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

15

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1555 ;

Variable Format: numeric


F11g. Radiolyssnande kanaler - NRJ (Radio Energy)


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - NRJ (Radio Energy)

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

15

2.

5-6 dgr/vecka

22

3.

3-4 dgr/vecka

42

4.

1-2 dgr/vecka

78

5.

Mer sällan

321

6.

Aldrig

1056

0.

Uppgift saknas på delfrågan

111

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

15

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1534 ;

Variable Format: numeric


F11h. Radiolyssnande kanaler - Lugna favoriter


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - Lugna favoriter

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

37

2.

5-6 dgr/vecka

40

3.

3-4 dgr/vecka

86

4.

1-2 dgr/vecka

131

5.

Mer sällan

394

6.

Aldrig

869

0.

Uppgift saknas på delfrågan

89

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

15

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1557 ;

Variable Format: numeric


F11i. Radiolyssnande kanaler - The Voice


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - The Voice

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

17

2.

5-6 dgr/vecka

18

3.

3-4 dgr/vecka

30

4.

1-2 dgr/vecka

68

5.

Mer sällan

194

6.

Aldrig

1219

0.

Uppgift saknas på delfrågan

100

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

15

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1546 ;

Variable Format: numeric


F11j. Radiolyssnande kanaler - Annan privat lokalradio


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - Annan privat lokalradio

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

33

2.

5-6 dgr/vecka

30

3.

3-4 dgr/vecka

33

4.

1-2 dgr/vecka

55

5.

Mer sällan

221

6.

Aldrig

1174

0.

Uppgift saknas på delfrågan

100

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

15

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1546 ;

Variable Format: numeric


F11k. Radiolyssnande - Privat lokalradio


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - Privat lokalradio (t.ex. Rix FM, Mix Megapol, NRJ)

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

219

2.

5-6 dgr/vecka

150

3.

3-4 dgr/vecka

168

4.

1-2 dgr/vecka

189

5.

Mer sällan

347

6.

Aldrig

462

0.

Uppgift saknas på delfrågan

48

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1661

99.

Uppgift saknas på hela frågan

15

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1535 ;

Variable Format: numeric


F11l. Radiolyssnande kanaler - Närradio


Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? - Närradio

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

75

2.

5-6 dgr/vecka

49

3.

3-4 dgr/vecka

63

4.

1-2 dgr/vecka

129

5.

Mer sällan

695

6.

Aldrig

2040

0.

Uppgift saknas på delfrågan

177

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

30

Range of Valid Data Values: 0-99

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3051 ;

Variable Format: numeric


F12a. Radioprogram via radioapparaten


Hur ofta brukar du lyssna på radioprogram i följande? - Radioapparat

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

1398

2.

5-6 dgr/vecka

270

3.

3-4 dgr/vecka

282

4.

1-2 dgr/vecka

341

5.

Mer sällan

456

6.

Aldrig

427

0.

Uppgift saknas på delfrågan

44

98.

Flera svar markerade

7

99.

Uppgift saknas på hela frågan

34

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3174 ;

Variable Format: numeric


F12b. Radioprogram via bilradio


Hur ofta brukar du lyssna på radioprogram i följande? - Bilradio

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

853

2.

5-6 dgr/vecka

437

3.

3-4 dgr/vecka

478

4.

1-2 dgr/vecka

468

5.

Mer sällan

493

6.

Aldrig

395

0.

Uppgift saknas på delfrågan

93

98.

Flera svar markerade

8

99.

Uppgift saknas på hela frågan

34

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3124 ;

Variable Format: numeric


F12c. Radioprogram via persondator


Hur ofta brukar du lyssna på radioprogram i följande? - Persondator

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

75

2.

5-6 dgr/vecka

48

3.

3-4 dgr/vecka

112

4.

1-2 dgr/vecka

161

5.

Mer sällan

677

6.

Aldrig

1984

0.

Uppgift saknas på delfrågan

167

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

34

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3057 ;

Variable Format: numeric


F12d. Radioprogram via mobiltelefon


Hur ofta brukar du lyssna på radioprogram i följande? - Mobiltelefon

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

62

2.

5-6 dgr/vecka

41

3.

3-4 dgr/vecka

66

4.

1-2 dgr/vecka

103

5.

Mer sällan

453

6.

Aldrig

2343

0.

Uppgift saknas på delfrågan

157

99.

Uppgift saknas på hela frågan

34

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 3068 ;

Variable Format: numeric


F12e. Radioprogram via mp3-spelare


Hur ofta brukar du lyssna på radioprogram i följande? - Mp3-spelare

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

32

2.

5-6 dgr/vecka

21

3.

3-4 dgr/vecka

28

4.

1-2 dgr/vecka

57

5.

Mer sällan

287

6.

Aldrig

2639

0.

Uppgift saknas på delfrågan

160

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

34

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3064 ;

Variable Format: numeric


F13a. Antal tv-kanaler - Tillgång till


Ungefär hur många tv-kanaler har du tillgång till i ditt hushåll - och hur många av dessa kanaler brukar du regelbundet titta på? - Har tillgång till

Value

Label

Frequency

1.

Inga

53

2.

1-5

298

3.

6-12

751

4.

13-20

800

5.

21-30

440

6.

31-40

282

7.

Fler än 40

413

8.

Vet inte

140

0.

Uppgift saknas på delfrågan

22

98.

Flera svar markerade

5

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3177 ;

Variable Format: numeric


F13b. Antal tv-kanaler - Tittar på regelbundet


Ungefär hur många tv-kanaler har du tillgång till i ditt hushåll - och hur många av dessa kanaler brukar du regelbundet titta på? - Brukar titta regelbundet på

Value

Label

Frequency

1.

Inga

101

2.

1-5

1926

3.

6-12

915

4.

13-20

85

5.

21-30

21

6.

31-40

8

7.

Fler än 40

2

8.

Vet inte

79

0.

Uppgift saknas på delfrågan

61

98.

Flera svar markerade

6

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3137 ;

Variable Format: numeric


F14a. Tv-tittande kanaler - SVT1


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - SVT1

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

16

2.

Dagligen

795

3.

5-6 dgr/vecka

198

4.

3-4 dgr/vecka

216

5.

1-2 dgr/vecka

212

6.

Mer sällan

140

7.

Aldrig

37

0.

Uppgift saknas på delfrågan

20

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

6

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1614 ;

Variable Format: numeric


F14b. Tv-tittande kanaler - SVT2


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - SVT2

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

15

2.

Dagligen

716

3.

5-6 dgr/vecka

212

4.

3-4 dgr/vecka

205

5.

1-2 dgr/vecka

210

6.

Mer sällan

181

7.

Aldrig

63

0.

Uppgift saknas på delfrågan

33

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

5

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1602 ;

Variable Format: numeric


F14c. Tv-tittande kanaler - SVT1/SVT2


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - SVT1/SVT2

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

17

2.

Dagligen

858

3.

5-6 dgr/vecka

201

4.

3-4 dgr/vecka

171

5.

1-2 dgr/vecka

153

6.

Mer sällan

123

7.

Aldrig

32

0.

Uppgift saknas på delfrågan

24

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM II

1661

98.

Flera svar markerade

5

99.

Uppgift saknas på hela frågan

14

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1555 ;

Variable Format: numeric


F14d. Tv-tittande kanaler - TV3


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - TV3

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

241

2.

Dagligen

637

3.

5-6 dgr/vecka

368

4.

3-4 dgr/vecka

557

5.

1-2 dgr/vecka

557

6.

Mer sällan

463

7.

Aldrig

249

0.

Uppgift saknas på delfrågan

147

98.

Flera svar markerade

5

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3072 ;

Variable Format: numeric


F14e. Tv-tittande kanaler - TV4


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - TV4

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

32

2.

Dagligen

1363

3.

5-6 dgr/vecka

568

4.

3-4 dgr/vecka

599

5.

1-2 dgr/vecka

358

6.

Mer sällan

195

7.

Aldrig

56

0.

Uppgift saknas på delfrågan

43

98.

Flera svar markerade

10

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3171 ;

Variable Format: numeric


F14f. Tv-tittande kanaler - Kanal 5


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - Kanal 5

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

235

2.

Dagligen

539

3.

5-6 dgr/vecka

352

4.

3-4 dgr/vecka

556

5.

1-2 dgr/vecka

542

6.

Mer sällan

568

7.

Aldrig

299

0.

Uppgift saknas på delfrågan

130

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3091 ;

Variable Format: numeric


F14g. Tv-tittande kanaler - TV4 Plus


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - TV4 Plus

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

145

2.

Dagligen

149

3.

5-6 dgr/vecka

103

4.

3-4 dgr/vecka

215

5.

1-2 dgr/vecka

325

6.

Mer sällan

447

7.

Aldrig

191

0.

Uppgift saknas på delfrågan

59

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

6

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1575 ;

Variable Format: numeric


F14h. Tv-tittande kanaler - TV6


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - TV6

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

158

2.

Dagligen

295

3.

5-6 dgr/vecka

186

4.

3-4 dgr/vecka

381

5.

1-2 dgr/vecka

589

6.

Mer sällan

1003

7.

Aldrig

481

0.

Uppgift saknas på delfrågan

126

98.

Flera svar markerade

5

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3093 ;

Variable Format: numeric


F14i. Tv-tittande kanaler - TV8


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - TV8

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

363

2.

Dagligen

84

3.

5-6 dgr/vecka

54

4.

3-4 dgr/vecka

149

5.

1-2 dgr/vecka

369

6.

Mer sällan

1217

7.

Aldrig

830

0.

Uppgift saknas på delfrågan

157

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3066 ;

Variable Format: numeric


F14j. Tv-tittande kanaler - Kanal 9


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - Kanal 9

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

191

2.

Dagligen

41

3.

5-6 dgr/vecka

31

4.

3-4 dgr/vecka

79

5.

1-2 dgr/vecka

176

6.

Mer sällan

529

7.

Aldrig

499

0.

Uppgift saknas på delfrågan

92

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1546 ;

Variable Format: numeric


F14k. Tv-tittande kanaler - SVT 24


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - SVT24

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

47

2.

Dagligen

84

3.

5-6 dgr/vecka

66

4.

3-4 dgr/vecka

163

5.

1-2 dgr/vecka

296

6.

Mer sällan

595

7.

Aldrig

301

0.

Uppgift saknas på delfrågan

79

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

9

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1552 ;

Variable Format: numeric


F14l. Tv-tittande kanaler - SVT Barnkanalen


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - SVT B Barnkanalen

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

58

2.

Dagligen

85

3.

5-6 dgr/vecka

25

4.

3-4 dgr/vecka

35

5.

1-2 dgr/vecka

90

6.

Mer sällan

400

7.

Aldrig

843

0.

Uppgift saknas på delfrågan

98

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

6

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1536 ;

Variable Format: numeric


F14m. Tv-tittande kanaler - SVT Kunskapskanalen


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - SVT/UR Kunskapskanalen

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

56

2.

Dagligen

38

3.

5-6 dgr/vecka

36

4.

3-4 dgr/vecka

99

5.

1-2 dgr/vecka

246

6.

Mer sällan

555

7.

Aldrig

502

0.

Uppgift saknas på delfrågan

106

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1532 ;

Variable Format: numeric


F14n. Tv-tittande kanaler - Discovery


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - Discovery

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

260

2.

Dagligen

74

3.

5-6 dgr/vecka

57

4.

3-4 dgr/vecka

118

5.

1-2 dgr/vecka

175

6.

Mer sällan

378

7.

Aldrig

500

0.

Uppgift saknas på delfrågan

76

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1562 ;

Variable Format: numeric


F14o. Tv-tittande kanaler - MTV


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - MTV

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

179

2.

Dagligen

32

3.

5-6 dgr/vecka

25

4.

3-4 dgr/vecka

43

5.

1-2 dgr/vecka

86

6.

Mer sällan

372

7.

Aldrig

807

0.

Uppgift saknas på delfrågan

95

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

21

Range of Valid Data Values: 2-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1544 ;

Variable Format: numeric


F14p. Tv-tittande kanaler - Filmkanal/-er


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - Filmkanal/-er

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

601

2.

Dagligen

103

3.

5-6 dgr/vecka

79

4.

3-4 dgr/vecka

176

5.

1-2 dgr/vecka

312

6.

Mer sällan

630

7.

Aldrig

1164

0.

Uppgift saknas på delfrågan

152

98.

Flera svar markerade

7

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3065 ;

Variable Format: numeric


F14q. Tv-tittande kanaler - Sportkanal/-er


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - Sportkanal/-er

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

415

2.

Dagligen

224

3.

5-6 dgr/vecka

154

4.

3-4 dgr/vecka

233

5.

1-2 dgr/vecka

328

6.

Mer sällan

641

7.

Aldrig

1108

0.

Uppgift saknas på delfrågan

116

98.

Flera svar markerade

5

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3103 ;

Variable Format: numeric


F14r. Tv-tittande kanaler - BBC eller CNN


Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler? - BBC eller CNN

Value

Label

Frequency

1.

Har ej tillgång

522

2.

Dagligen

41

3.

5-6 dgr/vecka

20

4.

3-4 dgr/vecka

67

5.

1-2 dgr/vecka

163

6.

Mer sällan

782

7.

Aldrig

1485

0.

Uppgift saknas på delfrågan

141

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

35

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3080 ;

Variable Format: numeric


F15a. Tv-kanal har bäst program - Barnprogram


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Barnprogram

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

221

2.

SVT2

8

3.

TV3

6

4.

TV4

28

5.

Kanal 5

4

6.

SVTB Barnkanalen

360

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

9

8.

Annan kanal

70

9.

Ingen uppfattning

843

0.

Uppgift saknas på delfrågan

77

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

6

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1549 ;

Variable Format: numeric


F15b. Tv-kanal har bäst program - Nyheter


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Nyheter

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

655

2.

SVT2

237

3.

TV3

5

4.

TV4

561

5.

Kanal 5

0

6.

SVTB Barnkanalen

0

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

1

8.

Annan kanal

9

9.

Ingen uppfattning

123

0.

Uppgift saknas på delfrågan

27

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

14

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1591 ;

Variable Format: numeric


F15c. Tv-kanal har bäst program - Ungdomsprogram


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Ungdomsprogram

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

113

2.

SVT2

27

3.

TV3

59

4.

TV4

55

5.

Kanal 5

100

6.

SVTB Barnkanalen

34

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

11

8.

Annan kanal

55

9.

Ingen uppfattning

1078

0.

Uppgift saknas på delfrågan

94

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

6

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1532 ;

Variable Format: numeric


F15d. Tv-kanal har bäst program - Sport


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Sport

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

208

2.

SVT2

124

3.

TV3

15

4.

TV4

366

5.

Kanal 5

1

6.

SVTB Barnkanalen

1

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

2

8.

Annan kanal

248

9.

Ingen uppfattning

592

0.

Uppgift saknas på delfrågan

66

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

9

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1557 ;

Variable Format: numeric


F15e. Tv-kanal har bäst program - Lättare underhållning


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Lättare underhållning

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

200

2.

SVT2

69

3.

TV3

165

4.

TV4

521

5.

Kanal 5

173

6.

SVTB Barnkanalen

0

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

6

8.

Annan kanal

67

9.

Ingen uppfattning

349

0.

Uppgift saknas på delfrågan

68

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

14

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1550 ;

Variable Format: numeric


F15f. Tv-kanal har bäst program - Naturprogram


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Naturprogram

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

319

2.

SVT2

170

3.

TV3

2

4.

TV4

52

5.

Kanal 5

9

6.

SVTB Barnkanalen

0

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

76

8.

Annan kanal

434

9.

Ingen uppfattning

494

0.

Uppgift saknas på delfrågan

65

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

11

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1556 ;

Variable Format: numeric


F15g. Tv-kanal har bäst program - Samhällsprogram/-magasin


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Samhällsprogram/-magasin

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

476

2.

SVT2

222

3.

TV3

25

4.

TV4

128

5.

Kanal 5

6

6.

SVTB Barnkanalen

1

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

42

8.

Annan kanal

62

9.

Ingen uppfattning

547

0.

Uppgift saknas på delfrågan

110

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

13

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1509 ;

Variable Format: numeric


F15h. Tv-kanal har bäst program - Teater, opera, konsert


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Teater, opera, konsert

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

151

2.

SVT2

166

3.

TV3

2

4.

TV4

37

5.

Kanal 5

2

6.

SVTB Barnkanalen

1

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

4

8.

Annan kanal

76

9.

Ingen uppfattning

1097

0.

Uppgift saknas på delfrågan

89

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

7

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1536 ;

Variable Format: numeric


F15i. Tv-kanal har bäst program - Kulturprogram/-magasin


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Kulturprogram/-magasin

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

282

2.

SVT2

246

3.

TV3

3

4.

TV4

18

5.

Kanal 5

7

6.

SVTB Barnkanalen

1

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

42

8.

Annan kanal

52

9.

Ingen uppfattning

866

0.

Uppgift saknas på delfrågan

108

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

7

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1517 ;

Variable Format: numeric


F15j. Tv-kanal har bäst program - Svenska tv-serier/drama/komedi


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Svenska tv-serier/drama/komedi

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

499

2.

SVT2

125

3.

TV3

35

4.

TV4

324

5.

Kanal 5

36

6.

SVTB Barnkanalen

0

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

0

8.

Annan kanal

24

9.

Ingen uppfattning

511

0.

Uppgift saknas på delfrågan

65

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

13

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1554 ;

Variable Format: numeric


F15k. Tv-kanal har bäst program - Utländska tv-serier/drama/komedi


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Utländska tv-serier/drama/komedi

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

68

2.

SVT2

55

3.

TV3

156

4.

TV4

260

5.

Kanal 5

306

6.

SVTB Barnkanalen

0

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

3

8.

Annan kanal

145

9.

Ingen uppfattning

553

0.

Uppgift saknas på delfrågan

78

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

8

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1546 ;

Variable Format: numeric


F15l. Tv-kanal har bäst program - Långfilmer


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Långfilmer

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

132

2.

SVT2

45

3.

TV3

162

4.

TV4

288

5.

Kanal 5

124

6.

SVTB Barnkanalen

1

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

2

8.

Annan kanal

289

9.

Ingen uppfattning

510

0.

Uppgift saknas på delfrågan

62

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

17

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1553 ;

Variable Format: numeric


F15m. Tv-kanal har bäst program - Populärmusik


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Populärmusik

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

66

2.

SVT2

51

3.

TV3

6

4.

TV4

72

5.

Kanal 5

15

6.

SVTB Barnkanalen

1

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

0

8.

Annan kanal

312

9.

Ingen uppfattning

1020

0.

Uppgift saknas på delfrågan

87

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1543 ;

Variable Format: numeric


F15n. Tv-kanal har bäst program - Dokumentärer


Vilken TV-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller: Dokumentärer

Value

Label

Frequency

1.

SVT1

270

2.

SVT2

210

3.

TV3

25

4.

TV4

121

5.

Kanal 5

34

6.

SVTB Barnkanalen

2

7.

SVT/UR Kunskapskanalen

100

8.

Annan kanal

291

9.

Ingen uppfattning

510

0.

Uppgift saknas på delfrågan

60

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

9

99.

Uppgift saknas på hela frågan

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1563 ;

Variable Format: numeric


F16a. Intryck av svenska tv-kanaler - SVT1


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - SVT1

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

365

2.

Ganska positivt

790

3.

Varken positivt eller negativt

319

4.

Ganska negativt

55

5.

Mycket negativt

19

6.

Ingen uppfattning

70

0.

Uppgift saknas på delfrågan

10

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1618 ;

Variable Format: numeric


F16b. Intryck av svenska tv-kanaler - SVT2


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - SVT2

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

289

2.

Ganska positivt

759

3.

Varken positivt eller negativt

371

4.

Ganska negativt

83

5.

Mycket negativt

24

6.

Ingen uppfattning

83

0.

Uppgift saknas på delfrågan

19

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1609 ;

Variable Format: numeric


F16c. Intryck av svenska tv-kanaler - TV3


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - TV3

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

145

2.

Ganska positivt

468

3.

Varken positivt eller negativt

468

4.

Ganska negativt

178

5.

Mycket negativt

62

6.

Ingen uppfattning

251

0.

Uppgift saknas på delfrågan

57

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1572 ;

Variable Format: numeric


F16d. Intryck av svenska tv-kanaler - TV4


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - TV4

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

287

2.

Ganska positivt

803

3.

Varken positivt eller negativt

336

4.

Ganska negativt

91

5.

Mycket negativt

26

6.

Ingen uppfattning

69

0.

Uppgift saknas på delfrågan

15

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1612 ;

Variable Format: numeric


F16e. Intryck av svenska tv-kanaler - Kanal 5


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - Kanal 5

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

176

2.

Ganska positivt

452

3.

Varken positivt eller negativt

445

4.

Ganska negativt

111

5.

Mycket negativt

37

6.

Ingen uppfattning

335

0.

Uppgift saknas på delfrågan

71

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1556 ;

Variable Format: numeric


F16f. Intryck av svenska tv-kanaler - TV4 Plus


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - TV4 Plus

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

84

2.

Ganska positivt

498

3.

Varken positivt eller negativt

457

4.

Ganska negativt

63

5.

Mycket negativt

23

6.

Ingen uppfattning

456

0.

Uppgift saknas på delfrågan

44

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

4

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1581 ;

Variable Format: numeric


F16g. Intryck av svenska tv-kanaler - TV6


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - TV6

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

94

2.

Ganska positivt

309

3.

Varken positivt eller negativt

567

4.

Ganska negativt

78

5.

Mycket negativt

24

6.

Ingen uppfattning

500

0.

Uppgift saknas på delfrågan

55

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1572 ;

Variable Format: numeric


F16h. Intryck av svenska tv-kanaler - Kanal 9


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - Kanal 9

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

30

2.

Ganska positivt

186

3.

Varken positivt eller negativt

463

4.

Ganska negativt

74

5.

Mycket negativt

26

6.

Ingen uppfattning

783

0.

Uppgift saknas på delfrågan

67

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1562 ;

Variable Format: numeric


F16i. Intryck av svenska tv-kanaler - SVT 24


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - SVT 24

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

85

2.

Ganska positivt

459

3.

Varken positivt eller negativt

504

4.

Ganska negativt

33

5.

Mycket negativt

17

6.

Ingen uppfattning

478

0.

Uppgift saknas på delfrågan

50

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1576 ;

Variable Format: numeric


F16j. Intryck av svenska tv-kanaler - SVT Barnkanalen


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - SVT Barnkanalen

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

111

2.

Ganska positivt

256

3.

Varken positivt eller negativt

294

4.

Ganska negativt

21

5.

Mycket negativt

14

6.

Ingen uppfattning

861

0.

Uppgift saknas på delfrågan

71

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1557 ;

Variable Format: numeric


F16k. Intryck av svenska tv-kanaler - SVT Kunskapskanalen


Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna? - SVT Kunskapskanalen

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positivt

150

2.

Ganska positivt

363

3.

Varken positivt eller negativt

393

4.

Ganska negativt

11

5.

Mycket negativt

17

6.

Ingen uppfattning

643

0.

Uppgift saknas på delfrågan

52

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

0

99.

Uppgift saknas på hela frågan

32

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1577 ;

Variable Format: numeric


F17a. Tv-tittande program - Nyhetsprogram


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Nyhetsprogram

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

1250

2.

Någon gång i veckan

237

3.

Mer sällan

109

4.

Aldrig

32

0.

Uppgift saknas på delfrågan

9

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1628 ;

Variable Format: numeric


F17b. Tv-tittande program - Samhällsprogram


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Samhällsprogram

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

337

2.

Någon gång i veckan

724

3.

Mer sällan

434

4.

Aldrig

103

0.

Uppgift saknas på delfrågan

39

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1598 ;

Variable Format: numeric


F17c. Tv-tittande program - Sportprogram


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Sportprogram

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

548

2.

Någon gång i veckan

353

3.

Mer sällan

409

4.

Aldrig

301

0.

Uppgift saknas på delfrågan

25

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1611 ;

Variable Format: numeric


F17d. Tv-tittande program - Kulturprogram


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Kulturprogram

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

149

2.

Någon gång i veckan

492

3.

Mer sällan

704

4.

Aldrig

248

0.

Uppgift saknas på delfrågan

44

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 0-99

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1593 ;

Variable Format: numeric


F17e. Tv-tittande program - Lättare underhållning


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Lättare underhållning

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

507

2.

Någon gång i veckan

778

3.

Mer sällan

251

4.

Aldrig

64

0.

Uppgift saknas på delfrågan

34

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1600 ;

Variable Format: numeric


F17f. Tv-tittande program - Långfilmer


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Långfilmer

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

320

2.

Någon gång i veckan

756

3.

Mer sällan

447

4.

Aldrig

84

0.

Uppgift saknas på delfrågan

30

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1607 ;

Variable Format: numeric


F17g. Tv-tittande program - Drama/serier


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Drama/serier

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

417

2.

Någon gång i veckan

617

3.

Mer sällan

423

4.

Aldrig

139

0.

Uppgift saknas på delfrågan

40

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1596 ;

Variable Format: numeric


F17h. Tv-tittande program - Dokusåpor/reality-tv


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Dokusåpor/reality-tv

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

174

2.

Någon gång i veckan

336

3.

Mer sällan

594

4.

Aldrig

493

0.

Uppgift saknas på delfrågan

40

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1597 ;

Variable Format: numeric


F17i. Tv-tittande program - Djur och naturprogram


Hur ofta brukar du titta på följande typer av program av tv-program? - Djur- och naturprogram

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

264

2.

Någon gång i veckan

613

3.

Mer sällan

603

4.

Aldrig

139

0.

Uppgift saknas på delfrågan

18

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1619 ;

Variable Format: numeric


F18a. Tv-program via tv-apparat


Hur ofta brukar du titta på tv-program i följande? - TV-apparat

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

2464

2.

5-6 dgr/vecka

363

3.

3-4 dgr/vecka

162

4.

1-2 dgr/vecka

94

5.

Mer sällan

64

6.

Aldrig

54

0.

Uppgift saknas på delfrågan

6

98.

Flera svar markerade

12

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3201 ;

Variable Format: numeric


F18b. Tv-program via persondator


Hur ofta brukar du titta på tv-program i följande? - Persondator

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

68

2.

5-6 dgr/vecka

37

3.

3-4 dgr/vecka

78

4.

1-2 dgr/vecka

174

5.

Mer sällan

607

6.

Aldrig

2130

0.

Uppgift saknas på delfrågan

123

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3094 ;

Variable Format: numeric


F18c. Tv-program via mobiltelefon


Hur ofta brukar du titta på tv-program i följande? - Mobiltelefon

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

21

2.

5-6 dgr/vecka

5

3.

3-4 dgr/vecka

8

4.

1-2 dgr/vecka

20

5.

Mer sällan

105

6.

Aldrig

2928

0.

Uppgift saknas på delfrågan

131

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3087 ;

Variable Format: numeric


F18d. Tv-program via tv på offentlig lokal/plats


Hur ofta brukar du titta på tv-program i följande? - Offentlig lokal/plats

Value

Label

Frequency

1.

Dagligen

19

2.

5-6 dgr/vecka

8

3.

3-4 dgr/vecka

25

4.

1-2 dgr/vecka

68

5.

Mer sällan

697

6.

Aldrig

2275

0.

Uppgift saknas på delfrågan

125

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3092 ;

Variable Format: numeric


F19. Positivt eller negativt inställd till reklam i tv


Är du positivt eller negativt inställd till reklam i tv?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket positiv

24

2.

Ganska positiv

156

3.

Varken positiv eller negativ

380

4.

Ganska negativ

635

5.

Mycket negativ

443

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1638 ;

Variable Format: numeric


F21a. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar barnprogram


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Barnprogram

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

871

2.

Ganska viktigt

492

3.

Inte särskilt viktigt

70

4.

Inte alls viktigt

26

5.

Ingen uppfattning

130

0.

Uppgift saknas på delfrågan

31

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1589 ;

Variable Format: numeric


F21b. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar nyheter


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Nyheter

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

1357

2.

Ganska viktigt

180

3.

Inte särskilt viktigt

15

4.

Inte alls viktigt

14

5.

Ingen uppfattning

43

0.

Uppgift saknas på delfrågan

10

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1609 ;

Variable Format: numeric


F21c. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar ungdomsprogram


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Ungdomsprogram

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

695

2.

Ganska viktigt

597

3.

Inte särskilt viktigt

132

4.

Inte alls viktigt

29

5.

Ingen uppfattning

123

0.

Uppgift saknas på delfrågan

45

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1576 ;

Variable Format: numeric


F21d. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar sport


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Sport

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

581

2.

Ganska viktigt

520

3.

Inte särskilt viktigt

276

4.

Inte alls viktigt

110

5.

Ingen uppfattning

105

0.

Uppgift saknas på delfrågan

29

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1592 ;

Variable Format: numeric


F21e. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar lättare underhållning


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Lättare underhållning

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

384

2.

Ganska viktigt

705

3.

Inte särskilt viktigt

360

4.

Inte alls viktigt

63

5.

Ingen uppfattning

71

0.

Uppgift saknas på delfrågan

38

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1583 ;

Variable Format: numeric


F21f. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar naturprogram


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Naturprogram

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

541

2.

Ganska viktigt

717

3.

Inte särskilt viktigt

204

4.

Inte alls viktigt

44

5.

Ingen uppfattning

75

0.

Uppgift saknas på delfrågan

40

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1581 ;

Variable Format: numeric


F21g. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar samhällsprogram/-magasin


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Samhällsprogram/-magasin

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

702

2.

Ganska viktigt

601

3.

Inte särskilt viktigt

168

4.

Inte alls viktigt

36

5.

Ingen uppfattning

71

0.

Uppgift saknas på delfrågan

42

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1578 ;

Variable Format: numeric


F21h. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar teater, opera, konsert


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Teater, opera, konsert

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

253

2.

Ganska viktigt

477

3.

Inte särskilt viktigt

481

4.

Inte alls viktigt

218

5.

Ingen uppfattning

152

0.

Uppgift saknas på delfrågan

40

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1581 ;

Variable Format: numeric


F21i. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar kulturprogram/-magasin


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Kulturprogram/-magasin

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

351

2.

Ganska viktigt

574

3.

Inte särskilt viktigt

385

4.

Inte alls viktigt

130

5.

Ingen uppfattning

129

0.

Uppgift saknas på delfrågan

51

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1569 ;

Variable Format: numeric


F21j. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar svenska tv-serier/drama/komedi


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Svenska tv-serier/drama/komedi

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

397

2.

Ganska viktigt

653

3.

Inte särskilt viktigt

355

4.

Inte alls viktigt

95

5.

Ingen uppfattning

91

0.

Uppgift saknas på delfrågan

30

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 0-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1591 ;

Variable Format: numeric


F21k. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar utländska tv-serier/drama/komedi


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Utländska tv-serier/drama/komedi

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

252

2.

Ganska viktigt

558

3.

Inte särskilt viktigt

509

4.

Inte alls viktigt

158

5.

Ingen uppfattning

99

0.

Uppgift saknas på delfrågan

45

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1576 ;

Variable Format: numeric


F21l. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar långfilmer


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Långfilmer

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

384

2.

Ganska viktigt

651

3.

Inte särskilt viktigt

380

4.

Inte alls viktigt

84

5.

Ingen uppfattning

91

0.

Uppgift saknas på delfrågan

30

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1590 ;

Variable Format: numeric


F21m. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar populärmusik


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Populärmusik

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

196

2.

Ganska viktigt

442

3.

Inte särskilt viktigt

558

4.

Inte alls viktigt

234

5.

Ingen uppfattning

147

0.

Uppgift saknas på delfrågan

44

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1577 ;

Variable Format: numeric


F21n. Hur viktigt för svenska samhället att SVT visar dokumentärer


Enligt din uppfattning, hur viktigt är det för det svenska samhället att Sveriges Television (SVT) visar följande typer av program? - Dokumentärerokumentärer

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

692

2.

Ganska viktigt

639

3.

Inte särskilt viktigt

149

4.

Inte alls viktigt

35

5.

Ingen uppfattning

77

0.

Uppgift saknas på delfrågan

29

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

40

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1592 ;

Variable Format: numeric


F22a. Medieteknik i hushållet - Telefon (fast anslutning)


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Telefon (fast anslutning)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1451

2.

Nej

153

3.

Vet inte

10

0.

Uppgift saknas på delfrågan

21

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1614 ;

Variable Format: numeric


F22b. Medieteknik i hushållet - Mobiltelefon


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Mobiltelefon

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1554

2.

Nej

49

3.

Vet inte

6

0.

Uppgift saknas på delfrågan

26

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1609 ;

Variable Format: numeric


F22c. Medieteknik i hushållet - Ip-telefoni


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - IP-telefoni

Value

Label

Frequency

1.

Ja

185

2.

Nej

1123

3.

Vet inte

140

0.

Uppgift saknas på delfrågan

187

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1448 ;

Variable Format: numeric


F22d. Medieteknik i hushållet - Persondator


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Persondator

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2583

2.

Nej

518

3.

Vet inte

33

0.

Uppgift saknas på delfrågan

81

99.

Uppgift saknas på hela frågan

44

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 3134 ;

Variable Format: numeric


F22e. Medieteknik i hushållet - Internet


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Internet

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2642

2.

Nej

483

3.

Vet inte

20

0.

Uppgift saknas på delfrågan

70

99.

Uppgift saknas på hela frågan

44

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 3145 ;

Variable Format: numeric


F22f. Medieteknik i hushållet - Bredband


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Bredband

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2427

2.

Nej

654

3.

Vet inte

42

0.

Uppgift saknas på delfrågan

92

99.

Uppgift saknas på hela frågan

44

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 3123 ;

Variable Format: numeric


F22g. Medieteknik i hushållet - GPS


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - GPS

Value

Label

Frequency

1.

Ja

404

2.

Nej

1031

3.

Vet inte

47

0.

Uppgift saknas på delfrågan

153

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1482 ;

Variable Format: numeric


F22h. Medieteknik i hushållet - Dvd-spelare


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Dvd-spelare

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1318

2.

Nej

194

3.

Vet inte

13

0.

Uppgift saknas på delfrågan

110

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1525 ;

Variable Format: numeric


F22i. Medieteknik i hushållet - Video


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Video

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1160

2.

Nej

356

3.

Vet inte

11

0.

Uppgift saknas på delfrågan

106

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1527 ;

Variable Format: numeric


F22j. Medieteknik i hushållet - Mp3 spelare


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - MP3-spelare

Value

Label

Frequency

1.

Ja

868

2.

Nej

603

3.

Vet inte

28

0.

Uppgift saknas på delfrågan

136

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1499 ;

Variable Format: numeric


F22k. Medieteknik i hushållet - Cd spelare


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Cd-spelare

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1381

2.

Nej

138

3.

Vet inte

16

0.

Uppgift saknas på delfrågan

100

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1535 ;

Variable Format: numeric


F22l. Medieteknik i hushållet - Blu-ray-spelare


Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? - Blu-ray-spelare

Value

Label

Frequency

1.

Ja

63

2.

Nej

1288

3.

Vet inte

131

0.

Uppgift saknas på delfrågan

153

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1482 ;

Variable Format: numeric


F23a. Använt internet de senaste 12 månaderna


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

525

2.

Någon gång de senaste 12 mån

24

3.

Någon gång i halvåret

29

4.

Någon gång i månaden

103

5.

Någon gång i veckan

176

6.

Flera gånger i veckan

566

7.

Dagligen

1689

0.

Uppgift saknas på delfrågan

90

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 3112 ;

Variable Format: numeric


F23b. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Skickat/tagit emot e-post


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Skickat/tagit emot e-post

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

230

2.

Någon gång de senaste 12 mån

74

3.

Någon gång i halvåret

53

4.

Någon gång i månaden

198

5.

Någon gång i veckan

348

6.

Flera gånger i veckan

669

7.

Dagligen

1118

0.

Uppgift saknas på delfrågan

513

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2690 ;

Variable Format: numeric


F23c. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Chattat (MSN etc)


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Chattat (MSN etc.)

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

1453

2.

Någon gång de senaste 12 mån

176

3.

Någon gång i halvåret

109

4.

Någon gång i månaden

169

5.

Någon gång i veckan

192

6.

Flera gånger i veckan

224

7.

Dagligen

306

0.

Uppgift saknas på delfrågan

573

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2629 ;

Variable Format: numeric


F23d. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Tagit del av nyheter/nyhetstjänst


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Tagit del av nyheter/nyhetstjänst

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

497

2.

Någon gång de senaste 12 mån

181

3.

Någon gång i halvåret

129

4.

Någon gång i månaden

227

5.

Någon gång i veckan

469

6.

Flera gånger i veckan

515

7.

Dagligen

636

0.

Uppgift saknas på delfrågan

549

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2654 ;

Variable Format: numeric


F23e. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Sökt information/fakta


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Sökt information/fakta

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

139

2.

Någon gång de senaste 12 mån

79

3.

Någon gång i halvåret

74

4.

Någon gång i månaden

339

5.

Någon gång i veckan

545

6.

Flera gånger i veckan

856

7.

Dagligen

634

0.

Uppgift saknas på delfrågan

533

98.

Flera svar markerade

6

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2666 ;

Variable Format: numeric


F23f. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Läst någon blogg


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Läst någon blogg

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

1238

2.

Någon gång de senaste 12 mån

297

3.

Någon gång i halvåret

202

4.

Någon gång i månaden

344

5.

Någon gång i veckan

256

6.

Flera gånger i veckan

143

7.

Dagligen

167

0.

Uppgift saknas på delfrågan

556

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2647 ;

Variable Format: numeric


F23g. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Skrivit egen blogg


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Skrivit egen blogg

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

1215

2.

Någon gång de senaste 12 mån

30

3.

Någon gång i halvåret

22

4.

Någon gång i månaden

25

5.

Någon gång i veckan

15

6.

Flera gånger i veckan

21

7.

Dagligen

27

0.

Uppgift saknas på delfrågan

266

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

38

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1355 ;

Variable Format: numeric


F23h. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Köpt/beställt varor eller tjänster


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Köpt/beställt varor eller tjänster

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

681

2.

Någon gång de senaste 12 mån

445

3.

Någon gång i halvåret

703

4.

Någon gång i månaden

710

5.

Någon gång i veckan

77

6.

Flera gånger i veckan

25

7.

Dagligen

20

0.

Uppgift saknas på delfrågan

540

98.

Flera svar markerade

4

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2661 ;

Variable Format: numeric


F23i. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Köpt/sålt varor via privatannons


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Köpt/sålt varor via privatannons

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

722

2.

Någon gång de senaste 12 mån

300

3.

Någon gång i halvåret

228

4.

Någon gång i månaden

79

5.

Någon gång i veckan

8

6.

Flera gånger i veckan

6

7.

Dagligen

10

0.

Uppgift saknas på delfrågan

267

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

38

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1353 ;

Variable Format: numeric


F23j. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Gjort bankärenden


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Bankärenden

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

323

2.

Någon gång de senaste 12 mån

31

3.

Någon gång i halvåret

30

4.

Någon gång i månaden

482

5.

Någon gång i veckan

284

6.

Flera gånger i veckan

159

7.

Dagligen

44

0.

Uppgift saknas på delfrågan

269

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

38

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1353 ;

Variable Format: numeric


F23k. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Gjort ärenden hos myndighet


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Gjort ärenden hos myndighet

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

544

2.

Någon gång de senaste 12 mån

273

3.

Någon gång i halvåret

286

4.

Någon gång i månaden

191

5.

Någon gång i veckan

36

6.

Flera gånger i veckan

15

7.

Dagligen

7

0.

Uppgift saknas på delfrågan

271

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

38

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1352 ;

Variable Format: numeric


F23l. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Använt tjänster hos kommun/myndighet


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Använt tjänster hos kommun/myndighet

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

456

2.

Någon gång de senaste 12 mån

213

3.

Någon gång i halvåret

251

4.

Någon gång i månaden

268

5.

Någon gång i veckan

57

6.

Flera gånger i veckan

32

7.

Dagligen

28

0.

Uppgift saknas på delfrågan

276

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM II

1661

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

16

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1305 ;

Variable Format: numeric


F23m. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Spelat onlinespel


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Spelat onlinespel

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

1992

2.

Någon gång de senaste 12 mån

146

3.

Någon gång i halvåret

80

4.

Någon gång i månaden

153

5.

Någon gång i veckan

119

6.

Flera gånger i veckan

66

7.

Dagligen

95

0.

Uppgift saknas på delfrågan

548

98.

Flera svar markerade

6

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 98-0

Summary Statistics: Valid 2651 ;

Variable Format: numeric


F23n. Gjort på internet senaste 12 månaderna - Tittat på videoklipp


Och hur ofta har du gjort följande på internet? - Tittat på videoklipp

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

876

2.

Någon gång de senaste 12 mån

264

3.

Någon gång i halvåret

246

4.

Någon gång i månaden

522

5.

Någon gång i veckan

378

6.

Flera gånger i veckan

250

7.

Dagligen

124

0.

Uppgift saknas på delfrågan

545

99.

Uppgift saknas på hela frågan

54

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 2660 ;

Variable Format: numeric


F24a. Laddat ner från internet senaste 12 månaderna - Inte laddat ner något


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet? - Jag har inte laddat ner något från internet de senaste 12 månaderna

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

732

1.

Markerat

691

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

238

Range of Valid Data Values: 0-99

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1423 ;

Variable Format: numeric


F24b. Laddat ner från internet senaste 12 månaderna - Radioprogram


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet? - Radioprogram

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

568

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

51

3.

Någon gång i halvåret

65

4.

Någon gång i månaden

50

5.

Någon gång i veckan

33

6.

Flera gånger i veckan

14

7.

Dagligen

5

0.

Uppgift saknas på delfrågan

637

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

238

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 786 ;

Variable Format: numeric


F24c. Laddat ner från internet senaste 12 månaderna - Tv-program


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet? - Tv-program

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

488

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

67

3.

Någon gång i halvåret

69

4.

Någon gång i månaden

70

5.

Någon gång i veckan

39

6.

Flera gånger i veckan

22

7.

Dagligen

8

0.

Uppgift saknas på delfrågan

660

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

238

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 763 ;

Variable Format: numeric


F24d. Laddat ner från internet senaste 12 månaderna - Långfilm


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet? - Långfilm

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

511

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

49

3.

Någon gång i halvåret

39

4.

Någon gång i månaden

82

5.

Någon gång i veckan

52

6.

Flera gånger i veckan

26

7.

Dagligen

7

0.

Uppgift saknas på delfrågan

657

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

238

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 766 ;

Variable Format: numeric


F24e. Laddat ner från internet senaste 12 månaderna - Musik


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet? - Musik

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

339

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

76

3.

Någon gång i halvåret

75

4.

Någon gång i månaden

135

5.

Någon gång i veckan

85

6.

Flera gånger i veckan

46

7.

Dagligen

10

0.

Uppgift saknas på delfrågan

656

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

238

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 766 ;

Variable Format: numeric


F24f. Laddat ner från internet senaste 12 månaderna - Böcker


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet? - Böcker

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

616

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

49

3.

Någon gång i halvåret

43

4.

Någon gång i månaden

32

5.

Någon gång i veckan

8

6.

Flera gånger i veckan

6

7.

Dagligen

2

0.

Uppgift saknas på delfrågan

667

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

238

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 756 ;

Variable Format: numeric


F24g. Laddat ner från internet senaste 12 månaderna - Tidningar


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet? - Tidningar

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

599

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

37

3.

Någon gång i halvåret

38

4.

Någon gång i månaden

35

5.

Någon gång i veckan

20

6.

Flera gånger i veckan

21

7.

Dagligen

13

0.

Uppgift saknas på delfrågan

660

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

238

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 763 ;

Variable Format: numeric


F24h. Laddat ner från internet senaste 12 månaderna - Datorspel


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet? - Datorspel

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

609

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

65

3.

Någon gång i halvåret

41

4.

Någon gång i månaden

27

5.

Någon gång i veckan

10

6.

Flera gånger i veckan

3

7.

Dagligen

5

0.

Uppgift saknas på delfrågan

663

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

238

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 760 ;

Variable Format: numeric


F25a. Nyheter på internet antal gånger en vanlig vardag - Tar inte del av nyheter på internet


Ungefär hur många gånger under en vanlig vardag brukar du ta del av nyheter på internet? - Jag tar inte del av nyheter på internet en vanlig vardag

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1411

1.

Markerat

14

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

236

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1425 ;

Variable Format: numeric


F25b. Nyheter på internet antal gånger en vanlig vardag - Före kl. 08


Ungefär hur många gånger under en vanlig vardag brukar du ta del av nyheter på internet? - Före kl 08

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

487

2.

Någon gång

204

3.

Cirka 2-5 gånger

34

4.

Cirka 6-10 gånger

3

5.

Fler än 10 gånger

2

0.

Uppgift saknas på delfrågan

694

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

236

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 730 ;

Variable Format: numeric


F25c. Nyheter på internet antal gånger en vanlig vardag - Kl 08-12


Ungefär hur många gånger under en vanlig vardag brukar du ta del av nyheter på internet? - Kl 08-12

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

249

2.

Någon gång

370

3.

Cirka 2-5 gånger

114

4.

Cirka 6-10 gånger

14

5.

Fler än 10 gånger

7

0.

Uppgift saknas på delfrågan

671

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

236

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 754 ;

Variable Format: numeric


F25d. Nyheter på internet antal gånger en vanlig vardag - Kl. 12-17


Ungefär hur många gånger under en vanlig vardag brukar du ta del av nyheter på internet? - Kl 12-17

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

218

2.

Någon gång

382

3.

Cirka 2-5 gånger

130

4.

Cirka 6-10 gånger

18

5.

Fler än 10 gånger

6

0.

Uppgift saknas på delfrågan

671

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

236

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 754 ;

Variable Format: numeric


F25e. Nyheter på internet antal gånger en vanlig vardag - Efter kl 17


Ungefär hur många gånger under en vanlig vardag brukar du ta del av nyheter på internet? - Efter kl 17

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

173

2.

Någon gång

461

3.

Cirka 2-5 gånger

162

4.

Cirka 6-10 gånger

27

5.

Fler än 10 gånger

14

0.

Uppgift saknas på delfrågan

588

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

236

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 837 ;

Variable Format: numeric


F25f. Ca antal minuter ägnade åt nyheter på internet en vanlig vardag


Och ungefär hur lång tid sammantaget skulle du uppskatta att du ägnar nyheter på internet en vanlig vardag?

Value

Label

Frequency

996.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1596

997.

Uppgift saknas på delfrågan

583

999.

Uppgift saknas på hela frågan

236

Range of Valid Data Values: 0-800

Range of Invalid Data Values: 996-0

Summary Statistics: Valid 804 ; Min. 1 ; Max. 800 ; Mean 26.19 ; StDev 45.749

Variable Format: numeric


F26a. Gjort på nyhetssajt de senaste 12 mån - Inte besökt någon nyhetssajt


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på någon nyhetssajt på internet? - Jag har inte besökt någon nyhetssajt de senaste 12 månaderna

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

832

1.

Markerat

592

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

237

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1424 ;

Variable Format: numeric


F26b. Gjort på nyhetssajt de senaste 12 mån - Kommenterat nyhetsartikel/krönika/journalistblogg


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på någon nyhetssajt på internet? - Kommenterat nyhetsartikel/krönika/journalistblogg

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

716

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

67

3.

Någon gång i halvåret

29

4.

Någon gång i månaden

18

5.

Någon gång i veckan

11

6.

Flera gånger i veckan

4

7.

Dagligen

3

0.

Uppgift saknas på delfrågan

576

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

237

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 848 ;

Variable Format: numeric


F26c. Gjort på nyhetssajt de senaste 12 mån - Läst andras kommentarer till artiklar


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på någon nyhetssajt på internet? - Läst andras kommentarer till artiklar

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

318

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

125

3.

Någon gång i halvåret

97

4.

Någon gång i månaden

133

5.

Någon gång i veckan

120

6.

Flera gånger i veckan

34

7.

Dagligen

21

0.

Uppgift saknas på delfrågan

576

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

237

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 848 ;

Variable Format: numeric


F26d. Gjort på nyhetssajt de senaste 12 mån - Skickat in bild/film


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på någon nyhetssajt på internet? - Skickat in bild/film

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

774

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

23

3.

Någon gång i halvåret

19

4.

Någon gång i månaden

12

5.

Någon gång i veckan

9

6.

Flera gånger i veckan

3

7.

Dagligen

3

0.

Uppgift saknas på delfrågan

581

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

237

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 843 ;

Variable Format: numeric


F26e. Gjort på nyhetssajt de senaste 12 mån - Skickat in text


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på någon nyhetssajt på internet? - Skickat in text

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

748

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

50

3.

Någon gång i halvåret

16

4.

Någon gång i månaden

14

5.

Någon gång i veckan

8

6.

Flera gånger i veckan

2

7.

Dagligen

4

0.

Uppgift saknas på delfrågan

582

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

237

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 842 ;

Variable Format: numeric


F26f. Gjort på nyhetssajt de senaste 12 mån - Svarat på webbfråga


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på någon nyhetssajt på internet? - Svarat på webbfråga

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

403

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

110

3.

Någon gång i halvåret

115

4.

Någon gång i månaden

135

5.

Någon gång i veckan

55

6.

Flera gånger i veckan

16

7.

Dagligen

8

0.

Uppgift saknas på delfrågan

580

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

237

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 842 ;

Variable Format: numeric


F26g. Gjort på nyhetssajt de senaste 12 mån - Deltagit i chat på sajten


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på någon nyhetssajt på internet? - Deltagit i chat på sajten

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

750

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

39

3.

Någon gång i halvåret

30

4.

Någon gång i månaden

4

5.

Någon gång i veckan

11

6.

Flera gånger i veckan

0

7.

Dagligen

5

0.

Uppgift saknas på delfrågan

584

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

237

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 839 ;

Variable Format: numeric


F26h. Gjort på nyhetssajt de senaste 12 mån - Betygsatt/recenserat nöjen/arrangemang etc


Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på någon nyhetssajt på internet? - Betygsatt/recenserat nöjen/arrangemang etc.

Value

Label

Frequency

1.

Ingen gång

650

2.

Någon gång under de senaste 12 mån

73

3.

Någon gång i halvåret

56

4.

Någon gång i månaden

43

5.

Någon gång i veckan

14

6.

Flera gånger i veckan

3

7.

Dagligen

3

0.

Uppgift saknas på delfrågan

582

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

237

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 842 ;

Variable Format: numeric


F27. Hur viktigt anser du personligen att det är att en nyhetssajt innehåller bilder, texter och omdömen som läsarna själv har skickat in?


Hur viktigt anser du personligen att det är att en nyhetssajt på internet innehåller bilder, texter och omdömen som läsarna själva har skickat in?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

83

2.

Ganska viktigt

338

3.

Inte särskilt viktigt

445

4.

Inte alls viktigt

199

5.

Ingen uppfattning

549

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas

46

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1614 ;

Variable Format: numeric


F28a. Har egen mobiltelefon - Privat med kontantkort


Har du egen mobiltelefon? - Ja, privat med kontantkort
(Du kan kryssa för flera alternativ.)  

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

990

1.

Markerat

638

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1628 ;

Variable Format: numeric


F28b. Har egen mobiltelefon - Privat med abonnemang


Har du egen mobiltelefon? - Ja, privat med abonnemang

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

894

1.

Markerat

734

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 0-99

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1628 ;

Variable Format: numeric


F28c. Har egen mobiltelefon - I tjänsten/arbetet


Har du egen mobiltelefon? - Ja, i tjänsten/arbetet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1292

1.

Markerat

336

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 0-99

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1628 ;

Variable Format: numeric


F28d. Har ej egen mobiltelefon


Har du egen mobiltelefon? - Nej

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1525

1.

Markerat

103

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 0-99

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1628 ;

Variable Format: numeric


F28e. Har 3G-mobil


Har du en 3G-mobil?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

433

2.

Nej

870

3.

Vet inte

134

0.

Frågan ej tillämplig

191

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

33

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1437 ;

Variable Format: numeric


F29a. Använder mobiltelefon för att ringa/ta emot samtal


Hur ofta brukar du använda mobiltelefonen till följande? - Ringa/ta emot samtal

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

20

2.

Högst några ggr/månad

132

3.

Någon/några ggr/vecka

383

4.

1-3 ggr/dag

469

5.

4-10 ggr/dag

352

6.

11-20 ggr/dag

102

7.

Mer än 20 ggr/dag

73

0.

Uppgift saknas på delfrågan

2

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

127

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1531 ;

Variable Format: numeric


F29b. Använder mobiltelefon för att skicka/ta emot sms


Hur ofta brukar du använda mobiltelefonen till följande? - Skicka/ta emot sms

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

209

2.

Högst några ggr/månad

238

3.

Någon/några ggr/vecka

401

4.

1-3 ggr/dag

357

5.

4-10 ggr/dag

190

6.

11-20 ggr/dag

62

7.

Mer än 20 ggr/dag

44

0.

Uppgift saknas på delfrågan

33

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

127

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1501 ;

Variable Format: numeric


F29c. Använder mobiltelefon för att skicka/ta emot mms/bilder


Hur ofta brukar du använda mobiltelefonen till följande? - Skicka/ta emot mms/bilder

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

700

2.

Högst några ggr/månad

537

3.

Någon/några ggr/vecka

210

4.

1-3 ggr/dag

39

5.

4-10 ggr/dag

9

6.

11-20 ggr/dag

7

7.

Mer än 20 ggr/dag

3

0.

Uppgift saknas på delfrågan

29

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

127

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1505 ;

Variable Format: numeric


F29d. Använder mobiltelefon för att använda internet


Hur ofta brukar du använda mobiltelefonen till följande? - Använda internet

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

1165

2.

Högst några ggr/månad

177

3.

Någon/några ggr/vecka

88

4.

1-3 ggr/dag

41

5.

4-10 ggr/dag

20

6.

11-20 ggr/dag

6

7.

Mer än 20 ggr/dag

6

0.

Uppgift saknas på delfrågan

31

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

127

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1503 ;

Variable Format: numeric


F29e. Använder mobiltelefon för att skicka/ta emot epost


Hur ofta brukar du använda mobiltelefonen till följande? - Skicka/ta emot epost

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

1306

2.

Högst några ggr/månad

64

3.

Någon/några ggr/vecka

57

4.

1-3 ggr/dag

29

5.

4-10 ggr/dag

23

6.

11-20 ggr/dag

9

7.

Mer än 20 ggr/dag

14

0.

Uppgift saknas på delfrågan

32

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

127

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1502 ;

Variable Format: numeric


F29f. Använder mobiltelefon för att chatta via MSN etc


Hur ofta brukar du använda mobiltelefonen till följande? - Chatta via MSN etc.

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

1439

2.

Högst några ggr/månad

31

3.

Någon/några ggr/vecka

14

4.

1-3 ggr/dag

8

5.

4-10 ggr/dag

4

6.

11-20 ggr/dag

3

7.

Mer än 20 ggr/dag

3

0.

Uppgift saknas på delfrågan

32

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

127

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1502 ;

Variable Format: numeric


F29g. Använder mobiltelefon för att använda nyhetstjänster


Hur ofta brukar du använda mobiltelefonen till följande? - Nyhetstjänster

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

1321

2.

Högst några ggr/månad

99

3.

Någon/några ggr/vecka

48

4.

1-3 ggr/dag

20

5.

4-10 ggr/dag

9

6.

11-20 ggr/dag

1

7.

Mer än 20 ggr/dag

2

0.

Uppgift saknas på delfrågan

34

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

127

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1500 ;

Variable Format: numeric


F30a. Läser eller tittar i vecko-/månadstidning


Hur ofta läser eller tittar du i följande? - Vecko-/månadstidning

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

229

2.

Någon gång i veckan

450

3.

Någon gång i månaden

393

4.

Någon gång i kvartalet

120

5.

Någon gång i halvåret

71

6.

Någon gång om året

122

7.

Aldrig

220

0.

Uppgift saknas på delfrågan

14

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

42

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1605 ;

Variable Format: numeric


F30b. Läser eller tittar i special-/facktidskrift


Hur ofta läser eller tittar du i följande? - Special-/facktidskrift

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

96

2.

Någon gång i veckan

220

3.

Någon gång i månaden

417

4.

Någon gång i kvartalet

163

5.

Någon gång i halvåret

82

6.

Någon gång om året

153

7.

Aldrig

449

0.

Uppgift saknas på delfrågan

38

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

42

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1580 ;

Variable Format: numeric


F30c. Läser eller tittar i facklig tidning/tidskrift


Hur ofta läser eller tittar du i följande? - Facklig tidning/tidskrift

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

30

2.

Någon gång i veckan

111

3.

Någon gång i månaden

456

4.

Någon gång i kvartalet

160

5.

Någon gång i halvåret

90

6.

Någon gång om året

154

7.

Aldrig

579

0.

Uppgift saknas på delfrågan

39

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

42

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1580 ;

Variable Format: numeric


F30d. Läser eller tittar i utländsk dagstidning/tidskrift


Hur ofta läser eller tittar du i följande? - Utländsk dagstidning/tidskrift

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

33

2.

Någon gång i veckan

38

3.

Någon gång i månaden

90

4.

Någon gång i kvartalet

86

5.

Någon gång i halvåret

72

6.

Någon gång om året

189

7.

Aldrig

1068

0.

Uppgift saknas på delfrågan

43

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

42

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1576 ;

Variable Format: numeric


F30e. Läser eller tittar i skönlitterär bok


Hur ofta läser eller tittar du i följande? - Skönlitterär bok

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

398

2.

Någon gång i veckan

176

3.

Någon gång i månaden

193

4.

Någon gång i kvartalet

138

5.

Någon gång i halvåret

106

6.

Någon gång om året

183

7.

Aldrig

393

0.

Uppgift saknas på delfrågan

31

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

42

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1587 ;

Variable Format: numeric


F30f. Läser eller tittar i fackbok


Hur ofta läser eller tittar du i följande? - Fackbok

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

142

2.

Någon gång i veckan

155

3.

Någon gång i månaden

225

4.

Någon gång i kvartalet

124

5.

Någon gång i halvåret

126

6.

Någon gång om året

252

7.

Aldrig

554

0.

Uppgift saknas på delfrågan

41

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

42

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1578 ;

Variable Format: numeric


F31a. Intresse för teater och annan scenkonst - Klassisk teater


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Klassisk teater

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

132

2.

Ganska intresserad

384

3.

Inte särskilt intresserad

474

4.

Inte alls intresserad

611

0.

Uppgift saknas på delfrågan

20

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1601 ;

Variable Format: numeric


F31b. Intresse för teater och annan scenkonst - Modern teater


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Modern teater

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

90

2.

Ganska intresserad

377

3.

Inte särskilt intresserad

555

4.

Inte alls intresserad

570

0.

Uppgift saknas på delfrågan

29

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1592 ;

Variable Format: numeric


F31c. Intresse för teater och annan scenkonst - Samhällsinriktad teater


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Samhällsinriktad teater

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

72

2.

Ganska intresserad

353

3.

Inte särskilt intresserad

561

4.

Inte alls intresserad

593

0.

Uppgift saknas på delfrågan

42

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1579 ;

Variable Format: numeric


F31d. Intresse för teater och annan scenkonst - Komedi


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Komedi

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

309

2.

Ganska intresserad

765

3.

Inte särskilt intresserad

308

4.

Inte alls intresserad

231

0.

Uppgift saknas på delfrågan

9

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1613 ;

Variable Format: numeric


F31e. Intresse för teater och annan scenkonst - Fars


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Fars

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

203

2.

Ganska intresserad

552

3.

Inte särskilt intresserad

476

4.

Inte alls intresserad

362

0.

Uppgift saknas på delfrågan

29

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 0-99

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1593 ;

Variable Format: numeric


F31f. Intresse för teater och annan scenkonst - Musikal


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Musikal

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

358

2.

Ganska intresserad

624

3.

Inte särskilt intresserad

335

4.

Inte alls intresserad

281

0.

Uppgift saknas på delfrågan

23

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1598 ;

Variable Format: numeric


F31g. Intresse för teater och annan scenkonst - Opera


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Opera

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

100

2.

Ganska intresserad

265

3.

Inte särskilt intresserad

494

4.

Inte alls intresserad

736

0.

Uppgift saknas på delfrågan

27

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1595 ;

Variable Format: numeric


F31h. Intresse för teater och annan scenkonst - Klassisk musik


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Klassisk musik

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

147

2.

Ganska intresserad

342

3.

Inte särskilt intresserad

466

4.

Inte alls intresserad

637

0.

Uppgift saknas på delfrågan

28

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1592 ;

Variable Format: numeric


F31i. Intresse för teater och annan scenkonst - Klassisk balett


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Klassisk balett

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

69

2.

Ganska intresserad

174

3.

Inte särskilt intresserad

478

4.

Inte alls intresserad

873

0.

Uppgift saknas på delfrågan

28

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1594 ;

Variable Format: numeric


F31j. Intresse för teater och annan scenkonst - Annan dans


Hur intresserad är du av att se teater och annan scenkonst? - Annan dans

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

145

2.

Ganska intresserad

433

3.

Inte särskilt intresserad

462

4.

Inte alls intresserad

556

0.

Uppgift saknas på delfrågan

26

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1596 ;

Variable Format: numeric


F32a. Har inte besökt något bibliotek under de senaste 12 mån


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Har inte besökt något bibliotek under de senaste 12 månaderna

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

883

1.

Markerat

723

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1606 ;

Variable Format: numeric


F32b. Viktigt för besöka biblioteket - Låna barnböcker


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Låna barnböcker

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

183

2.

Ganska viktigt

146

3.

Inte särskilt viktigt

97

4.

Inte alls viktigt

451

0.

Uppgift saknas på delfrågan

729

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 877 ;

Variable Format: numeric


F32c. Viktigt för besöka biblioteket - Låna fackböcker


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Låna fackböcker

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

232

2.

Ganska viktigt

284

3.

Inte särskilt viktigt

164

4.

Inte alls viktigt

200

0.

Uppgift saknas på delfrågan

726

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 880 ;

Variable Format: numeric


F32d. Viktigt för besöka biblioteket - Låna skönlitteratur


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Låna skönlitteratur

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

258

2.

Ganska viktigt

286

3.

Inte särskilt viktigt

197

4.

Inte alls viktigt

138

0.

Uppgift saknas på delfrågan

726

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 879 ;

Variable Format: numeric


F32e. Viktigt för besöka biblioteket - Låna ljudböcker (cd/kassett)


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Låna ljudböcker (cd/kassett)

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

104

2.

Ganska viktigt

176

3.

Inte särskilt viktigt

245

4.

Inte alls viktigt

340

0.

Uppgift saknas på delfrågan

741

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 865 ;

Variable Format: numeric


F32f. Viktigt för besöka biblioteket - Tillgång till internet


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Tillgång till internet

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

60

2.

Ganska viktigt

78

3.

Inte särskilt viktigt

192

4.

Inte alls viktigt

539

0.

Uppgift saknas på delfrågan

736

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 869 ;

Variable Format: numeric


F32g. Viktigt för besöka biblioteket - Låna musik eller filmer


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Låna musik eller filmer

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

48

2.

Ganska viktigt

150

3.

Inte särskilt viktigt

239

4.

Inte alls viktigt

426

0.

Uppgift saknas på delfrågan

740

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 863 ;

Variable Format: numeric


F32h. Viktigt för besöka biblioteket - Läsa tidningar/tidsskrifter


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Läsa tidningar/tidskrifter

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

97

2.

Ganska viktigt

215

3.

Inte särskilt viktigt

230

4.

Inte alls viktigt

327

0.

Uppgift saknas på delfrågan

734

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

3

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 869 ;

Variable Format: numeric


F32i. Viktigt för besöka biblioteket - Låna/läsa material på annat språk än svenska


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Låna/läsa material på annat språk än svenska

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

76

2.

Ganska viktigt

139

3.

Inte särskilt viktigt

162

4.

Inte alls viktigt

487

0.

Uppgift saknas på delfrågan

742

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 864 ;

Variable Format: numeric


F32j. Viktigt för besöka biblioteket - Använda arbetsplats/studieplats


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Använda arbets-/studieplats

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

68

2.

Ganska viktigt

117

3.

Inte särskilt viktigt

154

4.

Inte alls viktigt

529

0.

Uppgift saknas på delfrågan

738

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 868 ;

Variable Format: numeric


F32k. Viktigt för besöka biblioteket - Få sakkunnig hjälp


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Få sakkunnig hjälp

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

141

2.

Ganska viktigt

233

3.

Inte särskilt viktigt

178

4.

Inte alls viktigt

316

0.

Uppgift saknas på delfrågan

738

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 868 ;

Variable Format: numeric


F32l. Viktigt för besöka biblioteket - Miljön och möten med andra människor


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Miljön och möten med andra människor

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

62

2.

Ganska viktigt

182

3.

Inte särskilt viktigt

235

4.

Inte alls viktigt

398

0.

Uppgift saknas på delfrågan

729

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 877 ;

Variable Format: numeric


F32m. Viktigt för besöka biblioteket - Ta del av kulturevenemang


I vilken utsträckning är följande skäl att besöka biblioteket viktiga för dig? - Ta del av kulturevenemang

Value

Label

Frequency

1.

Mycket viktigt

76

2.

Ganska viktigt

220

3.

Inte särskilt viktigt

237

4.

Inte alls viktigt

343

0.

Uppgift saknas på delfrågan

730

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 876 ;

Variable Format: numeric


F33. Biblioteken viktiga för att ett modernt samhälle ska fungera


Hur viktiga anser Du att biblioteken är för att ett modernt samhälle skall fungera?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

155

2.

Mycket viktiga

746

3.

Ganska viktiga

544

4.

Inte särskilt viktiga

137

5.

Inte alls viktiga

29

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas

50

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1611 ;

Variable Format: numeric


F34aa. Förknippar med landsbygd i Sverige - Rikt social umgänge


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Rikt socialt umgänge - Landsbygden

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med landsbygden (1)

85

2.

(2)

150

3.

(3)

384

4.

(4)

371

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med landsbygden (5)

258

6.

Ingen uppfattning

314

0.

Uppgift saknas på delfrågan

28

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1562 ;

Variable Format: numeric


F34ab. Förknippar med storstäderna i Sverige - Rikt social umgänge


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Rikt socialt umgänge - Storstäderna

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med storstäderna (1)

66

2.

(2)

200

3.

(3)

403

4.

(4)

304

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med storstäderna (5)

228

6.

Ingen uppfattning

316

0.

Uppgift saknas på delfrågan

73

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1517 ;

Variable Format: numeric


F34ba. Förknippar med landsbygd i Sverige - Lokalt engagemang


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Lokalt engagemang - Landsbygden

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med landsbygden (1)

28

2.

(2)

47

3.

(3)

190

4.

(4)

519

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med landsbygden (5)

514

6.

Ingen uppfattning

256

0.

Uppgift saknas på delfrågan

33

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

4

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1554 ;

Variable Format: numeric


F34bb. Förknippar med storstäderna i Sverige - Lokalt engagemang


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Lokalt engagemang - Storstäderna

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med storstäderna (1)

145

2.

(2)

442

3.

(3)

407

4.

(4)

130

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med storstäderna (5)

67

6.

Ingen uppfattning

306

0.

Uppgift saknas på delfrågan

94

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1497 ;

Variable Format: numeric


F34ca. Förknippar med landsbygd i Sverige - Öppenhet för nya idéer


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Öppenhet för nya idéer - Landsbygden

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med landsbygden (1)

102

2.

(2)

350

3.

(3)

461

4.

(4)

194

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med landsbygden (5)

110

6.

Ingen uppfattning

310

0.

Uppgift saknas på delfrågan

63

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1527 ;

Variable Format: numeric


F34cb. Förknippar med storstäderna i Sverige - Öppenhet för nya idéer


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Öppenhet för nya idéer - Storstäderna

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med storstäderna (1)

27

2.

(2)

73

3.

(3)

298

4.

(4)

539

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med storstäderna (5)

250

6.

Ingen uppfattning

337

0.

Uppgift saknas på delfrågan

67

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1524 ;

Variable Format: numeric


F34da. Förknippar med landsbygd i Sverige - Medmänsklighet


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Medmänsklighet - Landsbygden

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med landsbygden (1)

28

2.

(2)

36

3.

(3)

225

4.

(4)

542

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med landsbygden (5)

463

6.

Ingen uppfattning

266

0.

Uppgift saknas på delfrågan

31

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1560 ;

Variable Format: numeric


F34db. Förknippar med storstäderna i Sverige - Medmänsklighet


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Medmänsklighet - Storstäderna

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med storstäderna (1)

134

2.

(2)

402

3.

(3)

461

4.

(4)

149

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med storstäderna (5)

57

6.

Ingen uppfattning

298

0.

Uppgift saknas på delfrågan

89

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1501 ;

Variable Format: numeric


F34ea. Förknippar med landsbygd i Sverige - Företagaranda


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Företagaranda - Landsbygden

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med landsbygden (1)

39

2.

(2)

86

3.

(3)

357

4.

(4)

475

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med landsbygden (5)

229

6.

Ingen uppfattning

356

0.

Uppgift saknas på delfrågan

49

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1542 ;

Variable Format: numeric


F34eb. Förknipparmed storstäderna i Sverige - Företagaranda


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Företagaranda - Storstäderna

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med storstäderna (1)

27

2.

(2)

90

3.

(3)

399

4.

(4)

426

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med storstäderna (5)

196

6.

Ingen uppfattning

379

0.

Uppgift saknas på delfrågan

74

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1517 ;

Variable Format: numeric


F34fa. Förknippar med landsbygd i Sverige - Globalt engagemang


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Globalt engagemang - Landsbygden

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med landsbygden (1)

83

2.

(2)

227

3.

(3)

467

4.

(4)

255

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med landsbygden (5)

88

6.

Ingen uppfattning

414

0.

Uppgift saknas på delfrågan

57

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1534 ;

Variable Format: numeric


F34fb. Förknippar med storstäderna i Sverige - Globalt engagemang


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Globalt engagemang - Storstäderna

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med storstäderna (1)

29

2.

(2)

72

3.

(3)

362

4.

(4)

467

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med storstäderna (5)

174

6.

Ingen uppfattning

419

0.

Uppgift saknas på delfrågan

67

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1523 ;

Variable Format: numeric


F34ga. Förknippar med landsbygd i Sverige - Arbetsmoral


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Arbetsmoral - Landsbygden

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med landsbygden (1)

25

2.

(2)

44

3.

(3)

258

4.

(4)

499

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med landsbygden (5)

403

6.

Ingen uppfattning

324

0.

Uppgift saknas på delfrågan

38

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1553 ;

Variable Format: numeric


F34gb. Förknippar med storstäderna i Sverige - Arbetsmoral


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Arbetsmoral - Storstäderna

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med storstäderna (1)

48

2.

(2)

176

3.

(3)

499

4.

(4)

318

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med storstäderna (5)

112

6.

Ingen uppfattning

353

0.

Uppgift saknas på delfrågan

85

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1506 ;

Variable Format: numeric


F34ha. Förknippar med landsbygd i Sverige - Hög livskvalitet


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Hög livskvalitet - Landsbygden

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med landsbygden (1)

25

2.

(2)

32

3.

(3)

202

4.

(4)

441

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med landsbygden (5)

610

6.

Ingen uppfattning

252

0.

Uppgift saknas på delfrågan

29

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1562 ;

Variable Format: numeric


F34hb. Förknippar med storstäderna i Sverige - Hög livskvalitet


I vilken utsträckning förknippar du följande företeelser med livet på landsbygden respektive med livet i storstäderna i Sverige? Hög livskvalitet - Storstäderna

Value

Label

Frequency

1.

Förknippar inte alls med storstäderna (1)

106

2.

(2)

225

3.

(3)

474

4.

(4)

281

5.

Förknippar i mycket stor utsträckning med storstäderna (5)

128

6.

Ingen uppfattning

288

0.

Uppgift saknas på delfrågan

87

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

70

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1502 ;

Variable Format: numeric


F35a. Svenska mediers rapportering om svensk landsbygd


Allmänt sett, vad anser du om svenska mediers rapportering om följande? - Svensk landsbygd

Value

Label

Frequency

-5.

Rapporteringen är aldeles för negativ (-5)

47

-4.

(-4)

47

-3.

(-3)

103

-2.

(-2)

143

-1.

(-1)

115

0.

(0)

375

1.

(+1)

69

2.

(+2)

79

3.

(+3)

66

4.

(+4)

12

5.

Rapporteringen är alldeles för positiv (+5)

8

9.

Ingen uppfattning

509

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

97.

Uppgift saknas på delfrågan

8

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: -5-9

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1573 ;

Variable Format: numeric


F35b. Svenska mediers rapportering om svenska storstäder


Allmänt sett, vad anser du om svenska mediers rapportering om följande? - Svenska storstäder

Value

Label

Frequency

-5.

Rapporteringen är aldeles för negativ (-5)

12

-4.

(-4)

20

-3.

(-3)

42

-2.

(-2)

72

-1.

(-1)

52

0.

(0)

304

1.

(+1)

103

2.

(+2)

168

3.

(+3)

174

4.

(+4)

77

5.

Rapporteringen är alldeles för positiv (+5)

56

9.

Ingen uppfattning

477

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

97.

Uppgift saknas på delfrågan

25

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: -5-9

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1557 ;

Variable Format: numeric


F35c. Svenska mediers rapportering om den ort där du bor


Allmänt sett, vad anser du om svenska mediers rapportering om följande? - Den ort där du bor

Value

Label

Frequency

-5.

Rapporteringen är aldeles för negativ (-5)

46

-4.

(-4)

35

-3.

(-3)

65

-2.

(-2)

104

-1.

(-1)

94

0.

(0)

467

1.

(+1)

95

2.

(+2)

105

3.

(+3)

85

4.

(+4)

34

5.

Rapporteringen är alldeles för positiv (+5)

16

9.

Ingen uppfattning

418

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

97.

Uppgift saknas på delfrågan

18

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: -5-9

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1564 ;

Variable Format: numeric


F35d. Svenska mediers rapportering om EU


Allmänt sett, vad anser du om svenska mediers rapportering om följande? - EU

Value

Label

Frequency

-5.

Rapporteringen är aldeles för negativ (-5)

20

-4.

(-4)

15

-3.

(-3)

32

-2.

(-2)

77

-1.

(-1)

67

0.

(0)

380

1.

(+1)

99

2.

(+2)

145

3.

(+3)

135

4.

(+4)

70

5.

Rapporteringen är alldeles för positiv (+5)

48

9.

Ingen uppfattning

469

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

97.

Uppgift saknas på delfrågan

24

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: -5-9

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1557 ;

Variable Format: numeric


F35e. Svenska mediers rapportering om USA


Allmänt sett, vad anser du om svenska mediers rapportering om följande? - USA

Value

Label

Frequency

-5.

Rapporteringen är aldeles för negativ (-5)

31

-4.

(-4)

23

-3.

(-3)

49

-2.

(-2)

58

-1.

(-1)

57

0.

(0)

320

1.

(+1)

109

2.

(+2)

147

3.

(+3)

146

4.

(+4)

83

5.

Rapporteringen är alldeles för positiv (+5)

85

9.

Ingen uppfattning

459

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

97.

Uppgift saknas på delfrågan

14

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: -5-9

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1567 ;

Variable Format: numeric


F35f. Svenska mediers rapportering om Kina


Allmänt sett, vad anser du om svenska mediers rapportering om följande? - Kina

Value

Label

Frequency

-5.

Rapporteringen är aldeles för negativ (-5)

32

-4.

(-4)

26

-3.

(-3)

69

-2.

(-2)

83

-1.

(-1)

98

0.

(0)

372

1.

(+1)

104

2.

(+2)

110

3.

(+3)

75

4.

(+4)

43

5.

Rapporteringen är alldeles för positiv (+5)

51

9.

Ingen uppfattning

500

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

97.

Uppgift saknas på delfrågan

18

98.

Flera svar markerade

1

99.

Uppgift saknas på hela frågan

79

Range of Valid Data Values: -5-9

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1563 ;

Variable Format: numeric


F36a. Förtroende för innehållet i massmedier - Sveriges Television


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Sveriges Television

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

48

2.

Mycket stort förtroende

336

3.

Ganska stort förtroende

801

4.

Varken stort eller litet förtroende

357

5.

Ganska litet förtroende

29

6.

Mycket litet förtroende

16

0.

Uppgift saknas på delfrågan

18

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1587 ;

Variable Format: numeric


F36b. Förtroende för innehållet i massmedier - TV4


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - TV4

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

32

2.

Mycket stort förtroende

168

3.

Ganska stort förtroende

762

4.

Varken stort eller litet förtroende

515

5.

Ganska litet förtroende

84

6.

Mycket litet förtroende

25

0.

Uppgift saknas på delfrågan

19

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1586 ;

Variable Format: numeric


F36c. Förtroende för innehållet i massmedier - Andra privata tv-kanaler


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Andra privata TV-kanaler

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

292

2.

Mycket stort förtroende

25

3.

Ganska stort förtroende

230

4.

Varken stort eller litet förtroende

715

5.

Ganska litet förtroende

206

6.

Mycket litet förtroende

90

0.

Uppgift saknas på delfrågan

47

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1558 ;

Variable Format: numeric


F36d. Förtroende för innehållet i massmedier - Sveriges Radios nationella kanaler


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Sveriges Radios nationella kanaler (P1, P2, P3)

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

226

2.

Mycket stort förtroende

389

3.

Ganska stort förtroende

558

4.

Varken stort eller litet förtroende

345

5.

Ganska litet förtroende

26

6.

Mycket litet förtroende

28

0.

Uppgift saknas på delfrågan

33

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1572 ;

Variable Format: numeric


F36e. Förtroende för innehållet i massmedier - Sveriges Radios lokala kanaler


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Sveriges Radios lokala kanaler (P4)

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

192

2.

Mycket stort förtroende

297

3.

Ganska stort förtroende

644

4.

Varken stort eller litet förtroende

397

5.

Ganska litet förtroende

26

6.

Mycket litet förtroende

21

0.

Uppgift saknas på delfrågan

28

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1577 ;

Variable Format: numeric


F36f. Förtroende för innehållet i massmedier - Privat lokalradio


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Privat lokalradio

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

513

2.

Mycket stort förtroende

63

3.

Ganska stort förtroende

220

4.

Varken stort eller litet förtroende

534

5.

Ganska litet förtroende

140

6.

Mycket litet förtroende

93

0.

Uppgift saknas på delfrågan

42

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1563 ;

Variable Format: numeric


F36g. Förtroende för innehållet i massmedier - Den lokala morgontidningen på din ort


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Den lokala morgontidningen på din ort

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

169

2.

Mycket stort förtroende

274

3.

Ganska stort förtroende

711

4.

Varken stort eller litet förtroende

348

5.

Ganska litet förtroende

57

6.

Mycket litet förtroende

23

0.

Uppgift saknas på delfrågan

21

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1582 ;

Variable Format: numeric


F36h. Förtroende för innehållet i massmedier - Stockholms morgontidningar


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Stockholms morgontidningar (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet)

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

636

2.

Mycket stort förtroende

180

3.

Ganska stort förtroende

376

4.

Varken stort eller litet förtroende

290

5.

Ganska litet förtroende

36

6.

Mycket litet förtroende

51

0.

Uppgift saknas på delfrågan

36

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1569 ;

Variable Format: numeric


F36i. Förtroende för innehållet i massmedier - Dagliga gratistidningar


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Dagliga gratistidningar (Metro, City)

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

400

2.

Mycket stort förtroende

64

3.

Ganska stort förtroende

301

4.

Varken stort eller litet förtroende

563

5.

Ganska litet förtroende

161

6.

Mycket litet förtroende

74

0.

Uppgift saknas på delfrågan

40

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1563 ;

Variable Format: numeric


F36j. Förtroende för innehållet i massmedier - Kvällstidningar


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Kvällstidningarna (Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten)

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

157

2.

Mycket stort förtroende

52

3.

Ganska stort förtroende

264

4.

Varken stort eller litet förtroende

471

5.

Ganska litet förtroende

400

6.

Mycket litet förtroende

235

0.

Uppgift saknas på delfrågan

26

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1579 ;

Variable Format: numeric


F36k. Förtroende för innehållet i massmedier - Nyhetstjänster på internet


Vilket förtroende har du för innehållet i följande massmedier? - Nyhetstjänster på internet

Value

Label

Frequency

1.

Tar aldrig del av mediet

444

2.

Mycket stort förtroende

78

3.

Ganska stort förtroende

325

4.

Varken stort eller litet förtroende

547

5.

Ganska litet förtroende

110

6.

Mycket litet förtroende

56

0.

Uppgift saknas på delfrågan

45

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 96-0

Summary Statistics: Valid 1560 ;

Variable Format: numeric


F37aa. Söka efter annonser om bostäder - Dagstidningar


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bostäder - Dagstidningar

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

864

1.

Markerat

751

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ab. Söka efter annonser om bostäder - Andra tidningar/magasin


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bostäder - Andra tidningar/magasin

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1510

1.

Markerat

105

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ac. Söka efter annonser om bostäder - Direktreklam


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bostäder - Direktreklam

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1538

1.

Markerat

77

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ad. Söka efter annonser om bostäder - Internet


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bostäder - Internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

765

1.

Markerat

850

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ae. Söka efter annonser om bostäder - Annan plats


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bostäder - Annan plats

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1563

1.

Markerat

52

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37af. Söka efter annonser om bostäder - Ej intresserad av såna annonser


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bostäder - Ej intresserad av sådana annonser

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1256

1.

Markerat

359

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ba. Söka efter annonser om bilar, mc, båt - Dagstidningar


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bilar, mc, båt - Dagstidningar

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1166

1.

Markerat

449

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37bb. Söka efter annonser om bilar, mc, båt - Andra tidningar/magasin


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bilar, mc, båt - Andra tidningar/magasin

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1469

1.

Markerat

146

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37bc. Söka efter annonser om bilar, mc, båt - Direktreklam


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bilar, mc, båt - Direktreklam

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1574

1.

Markerat

41

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37bd. Söka efter annonser om bilar, mc, båt - Internet


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bilar, mc, båt - Internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

899

1.

Markerat

716

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37be. Söka efter annonser om bilar, mc, båt - Annan plats


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bilar, mc, båt - På annan plats

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1575

1.

Markerat

40

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37bf. Söka efter annonser om bilar, mc, båt - Ej intresserad av såna annonser


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Bilar, mc, båt - Ej intresserad av sådana annonser

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1047

1.

Markerat

568

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ca. Söka efter annonser om hemelektronik - Dagstidningar


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Hemelektronik - Dagstidningar

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1331

1.

Markerat

284

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37cb. Söka efter annonser om hemelektronik - Andra tidningar/magasin


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Hemelektronik - Andra tidningar/magasin

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1492

1.

Markerat

123

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37cc. Söka efter annonser om hemelektronik - Direktreklam


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Hemelektronik - Direktreklam

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1091

1.

Markerat

524

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37cd. Söka efter annonser om hemelektronik - Internet


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Hemelektronik - På internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

982

1.

Markerat

633

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ce. Söka efter annonser om hemelektronik - Annan plats


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Hemelektronik - På annan plats

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1567

1.

Markerat

48

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37cf. Söka efter annonser om hemelektronik - Ej intresserad av såna annonser


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Hemelektronik - Ej intresserad av sådana annonser

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1166

1.

Markerat

449

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37da. Söka efter annonser om lediga platser - Dagstidningar


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lediga platser - Dagstidningar

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1131

1.

Markerat

484

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37db. Söka efter annonser om lediga platser - Andra tidningar/magasin


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lediga platser - Andra tidningar/magasin

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1519

1.

Markerat

96

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37dc. Söka efter annonser om lediga platser - Direktreklam


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lediga platser - Direktreklam

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1598

1.

Markerat

17

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37dd. Söka efter annonser om lediga platser - Internet


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lediga platser - På internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

961

1.

Markerat

654

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37de. Söka efter annonser om lediga platser - Annan plats


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lediga platser - På annan plats

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1547

1.

Markerat

68

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37df. Söka efter annonser om lediga platser - Ej intresserad av såna annonser


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lediga platser - Ej intresserad av sådana annonser

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

972

1.

Markerat

643

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ea. Söka efter annonser om nöje och evenemang - Dagstidningar


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Nöje och evenemang - Dagstidningar

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

580

1.

Markerat

1035

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37eb. Söka efter annonser om nöje och evenemang - Andra tidningar/magasin


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Nöje och evenemang - Andra tidningar/magasin

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1477

1.

Markerat

138

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ec. Söka efter annonser om nöje och evenemang - Direktreklam


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Nöje och evenemang - Direktreklam

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1503

1.

Markerat

112

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ed. Söka efter annonser om nöje och evenemang - Internet


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Nöje och evenemang - På internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

920

1.

Markerat

695

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ee. Söka efter annonser om nöje och evenemang - Annan plats


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Nöje och evenemang - På annan plats

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1560

1.

Markerat

55

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ef. Söka efter annonser om nöje och evenemang - Ej intresserad av såna annonser


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Nöje och evenemang - Ej intresserad av sådana annonser

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1440

1.

Markerat

175

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37fa. Söka efter annonser om resor - Dagstidningar


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Resor - Dagstidningar

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1025

1.

Markerat

590

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37fb. Söka efter annonser om resor - Andra tidningar/magasin


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Resor - Andra tidningar/magasin

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1376

1.

Markerat

239

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37fc. Söka efter annonser om resor - Direktreklam


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Resor - Direktreklam

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1505

1.

Markerat

110

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37fd. Söka efter annonser om resor - Internet


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Resor - På internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

679

1.

Markerat

936

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37fe. Söka efter annonser om resor - Annan plats


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Resor - På annan plats

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1500

1.

Markerat

115

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ff. Söka efter annonser om resor - Ej intresserad av såna annonser


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Resor - Ej intresserad av sådana annonser

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1389

1.

Markerat

226

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ga. Söka efter annonser om lokala affärer/butiker - Dagstidningar


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lokala affärer/butiker - Dagstidningar

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

885

1.

Markerat

730

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37gb. Söka efter annonser om lokala affärer/butiker - Andra tidningar/magasin


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lokala affärer/butiker - Andra tidningar/magasin

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1494

1.

Markerat

121

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37gc. Söka efter annonser om lokala affärer/butiker - Direktreklam


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lokala affärer/butiker - Direktreklam

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1047

1.

Markerat

568

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37gd. Söka efter annonser om lokala affärer/butiker - Internet


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lokala affärer/butiker - På internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1324

1.

Markerat

291

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ge. Söka efter annonser om lokala affärer/butiker - Annan plats


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lokala affärer/butiker - På annan plats

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1559

1.

Markerat

56

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37gf. Söka efter annonser om lokala affärer/butiker - Ej intresserad av såna annonser


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Lokala affärer/butiker - Ej intresserad av sådana annonser

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1362

1.

Markerat

253

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37ha. Söka efter privatannonser - Dagstidningar


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Privatannonser - Dagstidningar

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

963

1.

Markerat

652

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37hb. Söka efter privatannonser - Andra tidningar/magasin


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Privatannonser - Andra tidningar/magasin

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1529

1.

Markerat

86

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37hc. Söka efter privatannonser - Direktreklam


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Privatannonser - Direktreklam

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1561

1.

Markerat

54

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37hd. Söka efter privatannonser - Internet


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Privatannonser - På internet

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

978

1.

Markerat

637

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37he. Söka efter privatannonser - Annan plats


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Privatannonser - På annan plats

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1572

1.

Markerat

43

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F37hf. Söka efter privatannonser - Ej intresserad av såna annonser


Om du är intresserad av annonser inom följande områden, var någonstans brukar du i så fall söka efter dem? Privatannons - Ej intresserad av sådana annonser

Value

Label

Frequency

0.

Ej markerat

1144

1.

Markerat

471

96.

Frågan ej ställd i Riks-SOM I

1598

99.

Uppgift saknas på hela frågan

46

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 1615 ;

Variable Format: numeric


F38. Intresse för politik


Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket intresserad

368

2.

Ganska intresserad

1340

3.

Inte särskilt intresserad

1182

4.

Inte alls intresserad

307

98.

Flera svar markerade

2

99.

Uppgift saknas

60

Range of Valid Data Values: 1-99

Range of Invalid Data Values: 96-

Summary Statistics: Valid 3197 ;

Variable Format: numeric


F39_1 Samhällsproblem 1


Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. - Viktigaste samhällsproblem, 1

Value

Label

Frequency

1.

Skatter/arbetsgivaravgifter

51

2.

Lägre skatter

3

7.

Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet

1

9.

Indirekta skatter/punktskatter (ej moms på livsmedel)

1

10.

Kommunalskattefrågor

1

15.

Fastighetsskatt

1

20.

Sveriges ekonomi - allmänt

227

21.

Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån

10

22.

Lönenivå, lönepolitik

2

25.

Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt)

1

26.

Privatekonomi, den egna ekonomin

1

27.

Finanskrisen

30

28.

Lågkonjunkturen

6

29.

Budgetunderskottet, statsskulden

1

30.

Offentlig sektor, offentlig/ kommunal service

2

31.

Nedskärningar i offentlig service

6

35.

Privatiseringar

6

40.

Socialpolitik, trygghetsfrågor segregation

21

42.

Socialbidrag

2

43.

Omsorg, ospec.

4

44.

Välfärdssamhället, tryggheten

17

47.

Fördelningsfrågor

23

48.

Hemlöshet

4

49.

Segregation, utanförskap – utan invandrarperspektiv

9

50.

Pensioner, pensionärsfrågor

44

60.

Äldrevård/äldreomsorg

120

63.

Eget rum för långtidssjuka

2

70.

Hälso- och sjukvård/ sjukvårdsförsäkring

280

71.

Handikappfrågor

2

73.

Sjukersättningen/karensdagar

10

75.

Vårdcentralerna

1

76.

Köer inom sjukvården

4

79.

Psykvård

12

80.

Alkohol/narkotika

3

82.

Alkohol

2

83.

Narkotika

6

85.

Familjepolitik/barnomsorg

39

86.

Vårdnadsbidrag

1

92.

Barndaghem

1

100.

Utbildningspolitik, forskning

45

101.

Mer disciplin och ordning i skolan

3

102.

Betygen i skolan

1

103.

Grundskolan, skolan allmänt

193

108.

Studentekonomi

3

110.

Fritid/idrott

2

111.

Ungdomars och barns framtid och problem

24

115.

Kulturfrågor

2

120.

Bostadspolitik, allmänt

10

122.

Bostadsrätt

3

123.

Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag

1

124.

Bostadsbrist

3

130.

Decentraliseringar, lokaliseringspolitik, regionalpolitik

10

131.

Småskalighet, lokalsamhälle

2

140.

Jordbrukspolitik

2

141.

Djurhållning

3

160.

Miljö, miljövård, naturvård

318

167.

Luftföroreningar

3

168.

Växthuseffekten

4

168.1.

Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet

34

170.

Kommunikationer, trafik

14

176.

" Bensinpriset"

8

180.

Kriminalvård, polisväsende, brottslighet

87

181.

Ungdomsbrottslighet, ungdomsvåld

31

182.

Våld på gator och torg, våld allmänt

76

183.

Lag och ordning

7

184.

Kravaller

1

185.

Organiserad brottslighet, ligor- och gängproblematik

8

186.

Våld mot kvinnor/kvinnofrid

3

190.

Religion, moral och etik, respekt

4

194.

Hederlighet

1

200.

Massmedia

5

202.

Videovåld/TV-våld

1

210.

Fredsfrågan, internationell nedrustning

5

220.

Svensk utrikes - och säkerhetspolitik

2

222.

Försvarspolitik/försvarsutgifter

15

230.

Internationella frågor allmänt

5

240.

Sysselsättningen/arbetslösheten

338

241.

Ungdomsarbetslösheten

15

244.

Arbetsmiljö, stress

1

247.

A-kassa

7

248.

Sjukskrivning, förtidspension, företagshälsovård, långtidsju

6

249.

Övriga arbetsmarknadsfrågor

3

250.

Näringspolitik

6

251.

Företagens villkor

9

260.

Energipolitik

24

262.

Kärnkraftens avvecklingsstart

1

265.

Energipriser

3

295.

Jämställdhet mellan män och kvinnor

18

296.

Jämställdhet män/kvinnor: i arbetslivet

4

299.

"Homofrågor", adoptionsfrågan

3

300.

Rättssamhället, rättssäkerhet

9

301.

Affärer

1

303.

FRA

10

310.

Invandrarpolitik, invandrare

134

311.

Flyktingfrågor

3

312.

Rasism, främlingsfientlighet

3

315.

Segregation/integration invandrare/svenskar

47

320.

Övriga sakfrågor

3

325.

Framtidsfrågor

3

330.

Ideologibegrepp

2

335.

Jämlikhet, utjämning, solidaritet

16

337.

Nyliberalism

1

338.

Demokrati

8

343.

Gröna idéer, grön ideologi

1

344.

Rättvisa

5

346.

Valfrihet, frihet

1

347.

Demokratiska fri- och rättigheter

6

350.

Partipolitik (allmänna omdömen om partier)

4

360.

Förtroende för partier och politiker

2

380.

Klassamhället (gruppreferenser)

8

390.

Regeringsfrågan, regeringen

5

392.

"Blocköverskridande regeringsalternativ"

1

500.

Lokala och kommunala frågor

3

800.

EU - allmänt

4

839.

EU - utträde ur EU/behålla medlemskapet

1

889.

Ej tillämpligt/okodbart

3

991.

Alla frågor

2

992.

Övrigt

8

995.

Det finns inte något viktigt samhällsproblem

1

998.

Vet inte, vill ej svara

29

999.

Uppgift saknas på hela frågan

601

Range of Valid Data Values: 1-998

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 2658 ;

Variable Format: numeric


F39_2 Samhällsproblem 2


Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. - Viktigaste samhällsproblem, 2

Value

Label

Frequency

1.

Skatter/arbetsgivaravgifter

48

2.

Lägre skatter

3

3.

Högre skatter för de rika

1

7.

Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet

2

9.

Indirekta skatter/punktskatter (ej moms på livsmedel)

1

10.

Kommunalskattefrågor

1

12.

Värnskatt

1

13.

Skatteväxling

1

20.

Sveriges ekonomi - allmänt

128

21.

Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån

11

22.

Lönenivå, lönepolitik

7

25.

Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt)

7

27.

Finanskrisen

11

28.

Lågkonjunkturen

7

30.

Offentlig sektor, offentlig/ kommunal service

1

31.

Nedskärningar i offentlig service

6

35.

Privatiseringar

7

40.

Socialpolitik, trygghetsfrågor segregation

17

41.

Sociala reformer

2

42.

Socialbidrag

1

43.

Omsorg, ospec.

27

44.

Välfärdssamhället, tryggheten

23

47.

Fördelningsfrågor

16

48.

Hemlöshet

7

49.

Segregation, utanförskap – utan invandrarperspektiv

8

50.

Pensioner, pensionärsfrågor

38

60.

Äldrevård/äldreomsorg

164

70.

Hälso- och sjukvård/ sjukvårdsförsäkring

305

70.1.

Tandvård/tandvårdsreformen

4

71.

Handikappfrågor

1

73.

Sjukersättningen/karensdagar

7

74.

Privat sjukvård/privatisera sjukvården

1

75.

Vårdcentralerna

1

76.

Köer inom sjukvården

2

79.

Psykvård

7

80.

Alkohol/narkotika

4

82.

Alkohol

8

83.

Narkotika

11

85.

Familjepolitik/barnomsorg

48

86.

Vårdnadsbidrag

2

92.

Barndaghem

1

95.

Barnfamiljernas ekonomi

1

100.

Utbildningspolitik, forskning

40

101.

Mer disciplin och ordning i skolan

1

103.

Grundskolan, skolan allmänt

227

104.

Gymnasieskolan

1

107.

Högskola/forskning

4

110.

Fritid/idrott

2

111.

Ungdomars och barns framtid och problem

21

115.

Kulturfrågor

6

120.

Bostadspolitik, allmänt

20

122.

Bostadsrätt

1

123.

Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag

2

124.

Bostadsbrist

2

130.

Decentraliseringar, lokaliseringspolitik, regionalpolitik

7

131.

Småskalighet, lokalsamhälle

4

140.

Jordbrukspolitik

1

141.

Djurhållning

5

144.

Matpriser

1

150.

Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporati

1

153.

Personlig integritet, personnummer

1

160.

Miljö, miljövård, naturvård

159

162.

Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin

3

168.

Växthuseffekten

1

168.1.

Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet

16

170.

Kommunikationer, trafik

29

176.

" Bensinpriset"

5

180.

Kriminalvård, polisväsende, brottslighet

77

181.

Ungdomsbrottslighet, ungdomsvåld

19

182.

Våld på gator och torg, våld allmänt

38

183.

Lag och ordning

4

185.

Organiserad brottslighet, ligor- och gängproblematik

8

186.

Våld mot kvinnor/kvinnofrid

7

190.

Religion, moral och etik, respekt

7

191.

Porr och prostitution

1

192.

Abort

1

194.

Hederlighet

1

200.

Massmedia

3

204.

Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc.

1

206.

Fildelning/upphovsmannaskydd

3

210.

Fredsfrågan, internationell nedrustning

3

220.

Svensk utrikes - och säkerhetspolitik

7

222.

Försvarspolitik/försvarsutgifter

13

224.

U-hjälp

1

227.

Nato

1

230.

Internationella frågor allmänt

5

236.

USA

2

239.

Terrorism

1

240.

Sysselsättningen/arbetslösheten

197

241.

Ungdomsarbetslösheten

10

244.

Arbetsmiljö, stress

1

247.

A-kassa

8

248.

Sjukskrivning, förtidspension, företagshälsovård, långtidsju

6

249.

Övriga arbetsmarknadsfrågor

1

250.

Näringspolitik

5

251.

Företagens villkor

8

260.

Energipolitik

25

261.

Kärnkraft

1

265.

Energipriser

4

270.

Statligt inflytande över privata företag

1

295.

Jämställdhet mellan män och kvinnor

16

296.

Jämställdhet män/kvinnor: i arbetslivet

3

297.

Jämställdhet män/kvinnor:politiken

1

300.

Rättssamhället, rättssäkerhet

14

302.

Fallskärmsavtal

2

303.

FRA

5

310.

Invandrarpolitik, invandrare

79

311.

Flyktingfrågor

3

312.

Rasism, främlingsfientlighet

2

315.

Segregation/integration invandrare/svenskar

37

320.

Övriga sakfrågor

7

330.

Ideologibegrepp

2

335.

Jämlikhet, utjämning, solidaritet

11

337.

Nyliberalism

1

338.

Demokrati

4

340.

Högerpolitik

2

343.

Gröna idéer, grön ideologi

1

344.

Rättvisa

3

345.

Icke-grönt, materialism

1

346.

Valfrihet, frihet

1

347.

Demokratiska fri- och rättigheter

5

350.

Partipolitik (allmänna omdömen om partier)

4

360.

Förtroende för partier och politiker

5

380.

Klassamhället (gruppreferenser)

10

390.

Regeringsfrågan, regeringen

2

500.

Lokala och kommunala frågor

3

800.

EU - allmänt

3

839.

EU - utträde ur EU/behålla medlemskapet

1

889.

Ej tillämpligt/okodbart

4

991.

"Alla frågor"

3

992.

Övrigt

8

998.

Vet inte, vill ej svara

4

0.

Ej ytterligare svar

432

999.

Uppgift saknas på hela frågan

601

Range of Valid Data Values: 1-998

Range of Invalid Data Values: 0, 999

Summary Statistics: Valid 2226 ;

Variable Format: numeric


F39_3 Samhällsproblem 3


Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. - Viktigaste samhällsproblem, 3

Value

Label

Frequency

1.

Skatter/arbetsgivaravgifter

27

7.

Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet

1

9.

Indirekta skatter/punktskatter (ej moms på livsmedel)

1

11.

Skatteavdragsfrågor

2

15.

Fastighetsskatt

1

20.

Sveriges ekonomi - allmänt

68

21.

Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån

9

22.

Lönenivå, lönepolitik

5

26.

Privatekonomi, den egna ekonomin

2

27.

Finanskrisen

9

28.

Lågkonjunkturen

2

30.

Offentlig sektor, offentlig/ kommunal service

2

35.

Privatiseringar

3

40.

Socialpolitik, trygghetsfrågor segregation

11

41.

Sociala reformer

1

42.

Socialbidrag

1

43.

Omsorg, ospec.

23

44.

Välfärdssamhället, tryggheten

18

47.

Fördelningsfrågor

12

48.

Hemlöshet

1

49.

Segregation, utanförskap – utan invandrarperspektiv

3

50.

Pensioner, pensionärsfrågor

34

53.

Det nya pensionssystemet

1

54.

Pensionsfonder

1

60.

Äldrevård/äldreomsorg

110

63.

Eget rum för långtidssjuka

1

70.

Hälso- och sjukvård/ sjukvårdsförsäkring

165

70.1.

Tandvård/tandvårdsreformen

4

73.

Sjukersättningen/karensdagar

5

76.

Köer inom sjukvården

2

79.

Psykvård

7

80.

Alkohol/narkotika

3

82.

Alkohol

1

83.

Narkotika

7

85.

Familjepolitik/barnomsorg

36

95.

Barnfamiljernas ekonomi

1

100.

Utbildningspolitik, forskning

30

101.

Mer disciplin och ordning i skolan

2

102.

Betygen i skolan

1

103.

Grundskolan, skolan allmänt

152

104.

Gymnasieskolan

1

105.

Privata/fristående skolor

1

107.

Högskola/forskning

1

108.

Studentekonomi

1

110.

Fritid/idrott

1

111.

Ungdomars och barns framtid och problem

24

115.

Kulturfrågor

6

120.

Bostadspolitik, allmänt

16

123.

Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag

1

124.

Bostadsbrist

5

130.

Decentraliseringar, lokaliseringspolitik, regionalpolitik

7

140.

Jordbrukspolitik

2

141.

Djurhållning

4

144.

Matpriser

2

145.

"Fiskerinäring"

1

150.

Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporati

1

154.

Förbudspolitik

1

160.

Miljö, miljövård, naturvård

145

161.

Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk

1

162.

Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin

2

167.

Luftföroreningar

1

168.

Växthuseffekten

1

168.1.

Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet

5

170.

Kommunikationer, trafik

30

174.

Vägtullar

1

176.

" Bensinpriset"

6

177.

Trängselavgifter

1

180.

Kriminalvård, polisväsende, brottslighet

80

181.

Ungdomsbrottslighet, ungdomsvåld

3

182.

Våld på gator och torg, våld allmänt

30

183.

Lag och ordning

4

184.

Kravaller

1

185.

Organiserad brottslighet, ligor- och gängproblematik

4

186.

Våld mot kvinnor/kvinnofrid

1

190.

Religion, moral och etik, respekt

4

191.

Porr och prostitution

1

194.

Hederlighet

1

195.

Kyrka-stat

1

200.

Massmedia

1

206.

Fildelning/upphovsmannaskydd

1

210.

Fredsfrågan, internationell nedrustning

3

220.

Svensk utrikes - och säkerhetspolitik

8

222.

Försvarspolitik/försvarsutgifter

12

227.

Nato

2

230.

Internationella frågor allmänt

3

237.

Asien

1

239.

Terrorism

1

240.

Sysselsättningen/arbetslösheten

129

241.

Ungdomsarbetslösheten

9

244.

Arbetsmiljö, stress

4

247.

A-kassa

4

248.

Sjukskrivning, förtidspension, företagshälsovård, långtidsju

3

249.

Övriga arbetsmarknadsfrågor

3

250.

Näringspolitik

5

251.

Företagens villkor

3

260.

Energipolitik

11

265.

Energipriser

4

281.

Arbetsrätten

1

295.

Jämställdhet mellan män och kvinnor

13

296.

Jämställdhet män/kvinnor: i arbetslivet

3

300.

Rättssamhället, rättssäkerhet

12

302.

Fallskärmsavtal

4

303.

FRA

6

310.

Invandrarpolitik, invandrare

63

311.

Flyktingfrågor

4

312.

Rasism, främlingsfientlighet

6

314.

Arbetskraftsinvandring

2

315.

Segregation/integration invandrare/svenskar

29

320.

Övriga sakfrågor

2

330.

Ideologibegrepp

5

335.

Jämlikhet, utjämning, solidaritet

8

336.

Individualism vs kollektivism

1

338.

Demokrati

3

339.

Vänsterpolitik

1

344.

Rättvisa

2

345.

Icke-grönt, materialism

2

346.

Valfrihet, frihet

1

347.

Demokratiska fri- och rättigheter

2

350.

Partipolitik (allmänna omdömen om partier)

5

351.

Partipolitiskt samarbete

1

360.

Förtroende för partier och politiker

2

380.

Klassamhället (gruppreferenser)

6

390.

Regeringsfrågan, regeringen

3

500.

Lokala och kommunala frågor

2

800.

EU - allmänt

5

839.

EU - utträde ur EU/behålla medlemskapet

1

849.

EU - andra sakfrågor

1

889.

Ej tillämpligt/okodbart

3

992.

Övrigt

13

998.

Vet inte, vill ej svara

4

0.

Ej ytterligare svar

1072

999.

Uppgift saknas på hela frågan

601

Range of Valid Data Values: 1-998

Range of Invalid Data Values: 0, 999

Summary Statistics: Valid 1586 ;

Variable Format: numeric


F40a. Förtroende för regeringen


Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? - Regeringen

Value

Label

Frequency

1.

Mycket stort förtroende

142

2.

Ganska stort förtroende

824

3.

Varken stort eller litet förtroende

1108

4.

Ganska litet förtroende

687

5.

Mycket litet förtroende

411

0.

Uppgift saknas på delfrågan

32

99.

Uppgift saknas på hela frågan

55

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 0, 99

Summary Statistics: Valid 3172 ;

Variable Format: numeric


F40b. Förtroende för polisen


Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? - Polisen

Value

Label

Frequency

1.

Mycket stort förtroende

230

2.

Ganska stort förtroende

1455

3.

Varken stort eller litet förtroende

964

4.

Ganska li