Search and find data

2 hits 330 hits in Swedish

Karolinska Institute

REBUS-93 meant that data collected on the work, leisure and family situation of the REBUS survey 1969/70, together with retroactively collected information on physical and psychosocial working conditions for the years 19...

  • Margareta Torgén, Arbets- och miljömedicin
  • Holger Theobald, Karolinska Institute, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
  • Bo Johansson
Published: 2007

Stockholm University

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en...

  • Sten-Åke Stenberg, Stockholm University, Swedish Institute for Social Research
Published: 2003