• Extended filters
 • Geographic location
 • Unit of analysis
 • Date
 • Era
Map View

Shows studies in search result containing geopoints

 • Access to data through SND =
  Access to data through SND
 • Access to data through an external actor =
  Access to data through an external actor
 • Data are freely accessible =
  Data are freely accessible

Search and find data

2 hits 335 hits in Swedish

Karolinska Institutet

REBUS-93 meant that data collected on the work, leisure and family situation of the REBUS survey 1969/70, together with retroactively collected information on physical and psychosocial working conditions for the years 19...

 • Andreas Lundin, Karolinska Institutet
 • Holger Theobald, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
 • Margareta Torgén, Arbets- och miljömedicin
Published: 2007-01-01

Stockholm University

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en...

 • Sten-Åke Stenberg, Stockholm University, Swedish Institute for Social Research
Published: 2003-01-01