Active filters:
cup mark

6 hits

Uppsala University

From 17/10/1990 to 08/11/1990 the Swedish National Heritage Board has performed investigations of five areas (named area 5-8 and 12/13) and one preliminary investigation of one area (named area 14) within the planned mot...

  • Swedish National Heritage Board, UV Öst
Published: 2020-01-21
Access to data through SND

Uppsala University

Rebuilding of the electricity grid between Skälv and Fågeludden

  • Östergötland Museum, Department of archaeology
Published: 2015-01-09
Access to data through SND

Uppsala University

Cup-mark rocks in Östra Malmskogen

  • Swedish National Heritage Board, UV Öst
Published: 2015-01-08
Access to data through SND

Uppsala University

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalu...

  • Östergötland Museum, Department of archaeology
Published: 2014-12-16
Access to data through SND

Uppsala University

  • Östergötland County Museum, Archaeology department
Published: 2014-11-24
Access to data through SND

Uppsala University

  • Östergötland County Museum, Archaeology department
Published: 2012-11-26
Access to data through SND