Active filters:
Uppsala University, Department of archaeology

2 hits

Uppsala University

Rebuilding of the electricity grid between Skälv and Fågeludden

  • Östergötland Museum, Department of archaeology
Published: 2015-01-09
Access to data through SND

Uppsala University

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalu...

  • Östergötland Museum, Department of archaeology
Published: 2014-12-16
Access to data through SND