Active filters:
Rock art

5 hits

Uppsala University

Cup-mark rocks in Östra Malmskogen

  • Swedish National Heritage Board, UV Öst
Published: 2015-01-08
Access to data through SND

Uppsala University

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalu...

  • Östergötland Museum, Department of archaeology
Published: 2014-12-16
Access to data through SND

Uppsala University

  • Östergötland County Museum, Archaeology department
Published: 2014-12-09
Access to data through SND

Uppsala University

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Hearths and newly discovered rock carvings at Himmelstalund

  • Swedish National Heritage Board, UV Öst
Published: 2014-11-27
Access to data through SND

Uppsala University

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement indications and an ancient road at Himmelstalund rock art site

  • Swedish National Heritage Board, UV Öst
Published: 2014-11-07
Access to data through SND