Map View

Shows studies in search result containing geopoints

  • Accessibility levels for data

  • Access to data through SND
    Access to data through SND
  • Access to data through an external actor
  • Data are freely accessible
  • Read more about our accessibility levels.
Active filters:
Fortress

2 hits

Uppsala University

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalu...

  • Östergötland Museum, Department of archaeology
Published: 2014-12-16
Access to data through SND

Uppsala University

  • Östergötland County Museum, Archaeology department
Published: 2014-12-09
Access to data through SND