Site map

Swedish National Election Studies

Title:

Swedish National Election Studies

Series abbreviation:

SNES

Abstract:

The Swedish National Election Studies Program was initiated by Jörgen Westerståhl and Bo Särlvik in the mid 1950s, and the first studies were carried out in conjunction with the local elections 1954 and the parliamentary election in 1956. In all parliamentary elections since 1956 - including the ATP-referendum in 1957, the Nuclear Power referendum in 1980, the EU-referendum in 1994 and the European Parliament Elections in 1995 and 1999 - a large representative sample of eligible voters has been interviewed. Since 1973 the basic design has been a rolling panel in which half of the sample has been interviewed in connection with the previous election, and the other half in connection with the succeeding election. The election studies have, with the exception of the 1976 study, come into being through a close collaboration between the Department of Political Science at Göteborg University and Statistics Sweden (SCB). The 1976 study was conducted by the Department of Political Science in ... more

Svenska folket och löntagarfonderna : en studie i politisk åsiktsbildning
LibrisGoogle BooksLibrary of Congress

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1990) Rött blått grönt : en bok om 1988 års riksdagsval. Stockholm: Bonnier. ISBN: 91-34-51124-5.
Libris

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1990) Rött, blått, grönt : en sammanfattning av några resultat från 1988 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Bångstyriga väljare. In Allmänna valen 1991. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Väljarna inför 90-talet : en sammanfattning av några resultat från 1991 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Väljarna inför 90-talet. Stockholm : Norstedts juridik : Fritze. ISBN: 91-38-50189-9.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1995) Så röstade väljarna. In Allmänna valen 1994. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1995) Väljarnas val. Stockholm : Fritze. ISBN: 91-38-50504-5.
Libris

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Ett knappt ja till EU : väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-00020-6.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Väljarna folkomröstade. Folkomröstningen om medlemskap i EU (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1998) Sveriges första Europaparlamentsval. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-20116-3.
Libris

Gilljam, M., Holmberg, S., & Bennulf, M. (1991) Valundersökning 1988 : teknisk rapport (Technical Report of an Interview Survey regarding the Riksdag (Parliament) Election in Sweden), 1988. Stockholm ; Göteborg : Statistiska centralbyrån : Statsvetenskapliga inst., Univ.. ISBN: 91-618-0279-4.
Libris

Holmberg Sören (1987) Väljarna valde. In Allmänna valen 1985. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-618-0161-5.

Holmberg, S. (1981) Valet 1979. In Allmänna valen 1979. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-38-06591-6.

Holmberg, S. (1982) Svenska väljare : några resultat från 1979 års valundersökning : en sammanfattning från boken Svenska väljare. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S. (1984) Väljare i förändring. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90610-4.
LibrisGoogle Books

Holmberg, S. (1985) Väljare i förändring : en sammanfattning av några resultat från 1982 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S. (2000) Partiröstning och personröstning 1998. In Allmänna valen 1998. Del 4. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English).

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
LibrisGoogle Books

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1985) Valundersökning 1982 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 9.

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1987) Väljare och val i Sverige : en sammanfattning av några resultat från 1985 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1987) Väljare och val i Sverige. Stockholm: Bonnier. ISBN: 91-34-50901-1.
Libris

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1990) Miljövalet 1988. In Allmänna valen 1988. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S., Gilljam, M., & Oskarson, M. (1987) Valundersökning 1985 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISBN: 91-618-0255-7.
Libris

Holmberg, S., Nordlöf, H., & Gilljam, M. (1985) Folkomröstningsundersökningen 1980 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 7.

Holmberg, Sören & Nordlöf, Hans (1981) Valundersökning 1979 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 5.

Holmberg, Sören (1981) Svenska väljare. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90027-0.
LibrisGoogle Books

Holmberg, Sören (1984) Väljarna och valet 1982. In Allmänna valen 1982. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-7142-025-8.

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, Sören (2000) Välja parti. Stockholm: Norstedts juridik.
Libris

Holmberg, Sören et al. (2001) EuropaOpinionen. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-02-0.
Libris

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (2004) Väljare : svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-10699-3.
SwepubLibrisTill lärosätets (gu) databas

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (eds.) (2004) Kampen om euron. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-15-2.
SwepubLibrisTill lärosätets (gu) databas

Petersson, O. (1975) Change in Swedish Political Behaviour. Göteborg Studies in Politics 5. Lund: CKW Glerups.

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Petersson, O. (1977) Väljarna och valet 1976. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03856-0.
Libris

Petersson, O. (1978) Valet 1976. Allmänna valen 1976. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Petersson, O. (1978) Valundersökning 1976 : teknisk rapport. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04071-9.
LibrisGoogle Books

Särlvik, B. (1965) 'Intervjuundersökningen'. In Riksdagsmannavalen 1961-1964. Del 2 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System, Göteborg: Department of Political Science.
LibrisGoogle Books

Särlvik, B. (1970) Intervjuundersökning rörande valet till andra kammaren 1968. In Riksdagsmannavalen 1965-1968. Del 2 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Särlvik, B. (1973) Valet 1970. In Allmänna valen 1970. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Särlvik, B., & Petersson, O. (1975) Rikspolitik och lokalpolitik i valet 1973. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03278-3.
Libris

Särlvik, B., & Petersson, O. (1975) Valet 1973. In Allmänna valen 1973 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Westerståhl, J., & Särlvik, B. (1957) Svensk valrörelse 1956 : arbetsrapport I : intervjuundersökningen. Göteborg: Department of Political Science.

Westerståhl, J., Särlvik, B., & Janson, E. (1958) Intervjuundersökning hösten 1957 : frågor rörande civilförsvar och psykologiskt försvar. Göteborg: Department of Political Science.

Widfeldt, A (1997) Linking parties with people? Party Membership in Sweden 1960-1994. Göteborg Studies in Politics 46. Gothenburg: Department of Political Science. ISBN: 91-628-2638-7
Libris

To the top
Funded by
 
 

© SND, University of Gothenburg, Box 330, 405 30 Gothenburg, Sweden
Tel +46 31 786 0000, Organisation number: 202100-3153, Contact

About the site