Local campaign leaders 2001

Creator/Principal investigator(s):

Nicklas Håkansson - University of Gothenburg, Center for Public Sector Research

Henrik Ekengren Oscarsson - University of Gothenburg, Department of Political Science

Description:

I juni 2000 gav Författningsutredningen ett forskarlag vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra forskning med anknytning till frågorna om att införa skilda valdagar och vårval i Sverige. Som ett led i denna satsning genomfördes en enkätundersökning av ett urval av partiernas val- och kampanjansvariga på kommunal nivå. Syftet med enkäten var att undersöka de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska vaölsystemet.

Topic classification:

Principal organisation:

order data remove data Order data

Creator/Principal investigator(s):

Nicklas Håkansson - University of Gothenburg, Center for Public Sector Research

Henrik Ekengren Oscarsson - University of Gothenburg, Department of Political Science

Identifiers:

SND-ID:

Description:

I juni 2000 gav Författningsutredningen ett forskarlag vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra forskning med anknytning till frågorna om att införa skilda valdagar och vårval i Sverige. Som ett led i denna satsning genomfördes en enkätundersökning av ett urval av partiernas val- och kampanjansvariga på kommunal nivå. Syftet med enkäten var att undersöka de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska vaölsystemet.

Language:

Swedish

Time period(s) investigated:

2001-02-05 — 2001-04-04

Geographic spread:

Geographic location: Sweden

Unit of analysis:

Time Method:

Topic classification:

Publications

Sort by name | Sort by year

Oscarsson, Henrik (ed.) Skilda valdagar och vårval? SOU 2001:65. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. ISBN 91-38-21500-4.
Libris

If you have published anything based on this study, please send a notification with a reference to your publication(s) to snd@snd.gu.se.

Local campaign leaders 2001

Data format / data structure:

Numeric

Data collection:

2001-02-05 — 2001-04-04

Mode of collection: Self-administered questionnaire: paper

Data source: Population group

Variables:

135

Number of individuals/objects:

217