Swedish weeklies 1920-1975

Creator/Principal investigator(s):

Roger Bernow - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Torsten Österman - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Description:

In this survey the contents of 21 Swedish weeklies are scrutinized for the period 1920-1975. Four issues of each paper have been examined for each five years.

Subject area:

Responsible department/unit:

Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Creator/Principal investigator(s):

Roger Bernow - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Torsten Österman - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Identifiers:

SND-ID: SND 0160

Description:

In this survey the contents of 21 Swedish weeklies are scrutinized for the period 1920-1975. Four issues of each paper have been examined for each five years.

Language:

Swedish

Time period(s) investigated:

1920-01-01

Geographic spread:

Geographic location: Sweden

Unit of analysis:

Population:

Svensk veckopress 1920-1975. Exempel på kännetecken för vad som här definieras som populärpress är att respektive tidskrift skall (1) ha ett allmänt populärt innehåll som är tillgängligt för den breda allmänheten, (2) finnas att köpa fritt i handeln, (3)

Time Method:

Subject area:

Download metadata:

Publications

Sort by name | Sort by year

Bernow, R., & Österman, T. (1979) Svensk veckopress 1920-1975. Stockholm: Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier.
Google Books

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s).

Version 1.1:

2013-12-17 doi:10.5878/001628

Metadata added

Version 1.0:

2007-03-06 doi:10.5878/001049

Swedish weeklies 1920-1975

Suggested citation:

Roger Bernow, Torsten Österman. Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (2013). Swedish weeklies 1920-1975. Swedish National Data Service. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001628

Creator/Principal investigator(s):

Roger Bernow - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Torsten Österman - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Data format / data structure:

Numeric

Data collection:

Mode of collection: Compilation/Synthesis

Time period(s) for data collection: 1976-01-01

Data collector: Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Source of the data: Communications: Public

Variables:

381

Number of individuals/objects:

7956

Published: 1986-01-01