Greater-Stockholm survey 1966

SND-ID: SND 0263

Creator/Principal investigator(s)

Jörgen Westerståhl - University of Gothenburg, Department of Political Science

Description

This survey forms part of the project 'Local government autonomy - local government boundaries' and the general purpose of the survey was to supplement Local elections 1966 (SSD 0111) with information from an area with extensive population movements where more than half of the population moved to Stockholm the previous ten years. The respondents were asked about their 'moving history', satisfaction with present residence and opinion on moving to another area. Other question dealt with knowledge about and opinion on the plans of a Greater Stockholm Council. Furthermore there are information about the respondent's gender, age, marital status, occupation and income as well as voting behaviour in the 1964 and 1966 elections.

Language

Swedish

Research principal, contributors, and funding

Research principal

University of Gothenburg

Responsible department/unit

Department of Political Science

Protection and ethical review

Data contains personal data

No

Method and time period

Unit of analysis

Population

Individuals residing in the greater Stockholm area and entitled to vote in the local election 1966

Time Method

Sampling procedure

I Storstockholmsområdet ansågs följande kommuner ingå: Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö, Västerhaninge, österhaninge, österåker samt Stockholms stad. Från dessa kommuner, utom Stockholms stad som ansågs given, gjordes ett urval. De ovan nämnda 28 kommunerna indelades i 8 grupper efter kommunstorlek, expansionstakt samt ´svaga´ respektive ´starka´ socialdemokratiska kommuner. I den mån det var möjligt togs också hänsyn till kommunens geografiska läge i förhållande till Stockholms stad. Härvid definierades varje kommun såsom belägen i en inre, en yttre eller en mellancirkel i förhållande till Stockholms stad. Vid den slutliga urvalsdragningen kom på så sätt en del kommuner att vara ´givna´ medan man lottade mellan de övriga. Likaså har givetvis båda kommunerna varit givna i de fall då endast två kommuner ingår i gruppen. Endast i ett fall har ett helt obundet urval skett.
Individurvalet utfördes liksom kommunurvalet av statistiska centralbyrån. Individurvalet skedde inom var och en av de 17 kommunerna och är representativt för den kommunen. Antalet urvalspersoner är 60 , utom i Stockholms stad där 240 personer drogs. En viss kontroll för stora skevheter i köns- och ålderssammansättning av urvalet skedde på så sätt att ålder klassades i grupperna 20-24 år, 25-49 år och 50-79 år och befolkningssammansättningen i dessa grupper, med hänsyn till kön, beräknades för var och en av de ingående kommunerna. Man använde alltså inget riksgenomsnitt. Som underlag utnyttjades befolkningsstatistik för 1965. De personer som drogs skulle dessutom vara bosatta och mantalsskrivna i den aktuella urvalskommunen 1966, de skulle vara röstberättigade och fick inte vara födda tidigare än 1886.

Time period(s) investigated

1966-09-01 – 1966-11-01

Topic and keywords

Research area

Political behaviour and attitudes, Elections (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Publications

Sort by name | Sort by year

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Larsson-Petersson, E. (1976) Storstockholmsundersökningen. Kodbok och variabellista. Göteborg: Department of Political Science.

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Dataset
Greater-Stockholm survey 1966

Associated documentation

Version 1.0

Citation

Jörgen Westerståhl. University of Gothenburg (1991). Greater-Stockholm survey 1966. Swedish National Data Service. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002646

Download citation

Data format / data structure

Numeric

Creator/Principal investigator(s)

Jörgen Westerståhl - University of Gothenburg, Department of Political Science

Data collection

  • Mode of collection: Telephone interview
  • Time period(s) for data collection: 1966-09-01–1966-11-01
  • Data collector: Statistics Sweden
  • Source of the data: Population group

Variables

70

Number of individuals/objects

1034

Published: 1991-01-01
Last updated: 2019-02-06