Opinions on Sweden and the European unification 1992

order data remove data Order data

Creator/Principal investigator(s):

Lennart Brantgärde - University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Description:

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Subject area:

political behaviour and attitudes, government, political systems and organisations, international politics and organisations (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Responsible department/unit:

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Creator/Principal investigator(s):

Lennart Brantgärde - University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Identifiers:

SND-ID: SND 0515

Description:

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Language:

Swedish

Time period(s) investigated:

1992-11-15 — 1992-11-25

Geographic spread:

Geographic location: Sweden

Lowest geographic unit:

County (NUTS3)

Unit of analysis:

Population:

Individuals aged 16-75 years

Time Method:

Sampling procedure:

Probability: Simple random

Subject area:

political behaviour and attitudes, government, political systems and organisations, international politics and organisations (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Available documentation:

Download metadata:

Version 1.0:

2007-07-05 doi:10.5878/002922

Opinions on Sweden and the European unification 1992

Suggested citation:

Lennart Brantgärde. University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service (2007). Opinions on Sweden and the European unification 1992. Swedish National Data Service. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002922

Creator/Principal investigator(s):

Lennart Brantgärde - University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure:

Numeric

Data collection:

Time period(s) for data collection: 1992-11-15 — 1992-11-25

Source of the data: Population group

Variables:

123

Number of individuals/objects:

1036

Published: 2007-01-01
Last updated: 2019-02-06