Local campaign leaders 2001

Order data

Creator/Principal investigator(s)

Nicklas Håkansson - University of Gothenburg, Center for Public Sector Research

Henrik Ekengren Oscarsson - University of Gothenburg, Department of Political Science

Description

I juni 2000 gav Författningsutredningen ett forskarlag vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra forskning med anknytning till frågorna om att införa skilda valdagar och vårval i Sverige. Som ett led i denna satsning genomfördes en enkätundersökning av ett urval av partiernas val- och kampanjansvariga på kommunal nivå. Syftet med enkäten var att undersöka de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska vaölsystemet.

Subject area

Creator/Principal investigator(s)

Nicklas Håkansson - University of Gothenburg, Center for Public Sector Research

Henrik Ekengren Oscarsson - University of Gothenburg, Department of Political Science

Identifiers

SND-ID: SND 0782

Description

I juni 2000 gav Författningsutredningen ett forskarlag vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra forskning med anknytning till frågorna om att införa skilda valdagar och vårval i Sverige. Som ett led i denna satsning genomfördes en enkätundersökning av ett urval av partiernas val- och kampanjansvariga på kommunal nivå. Syftet med enkäten var att undersöka de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska vaölsystemet.

Language

Swedish

Time period(s) investigated

2001-02-05 — 2001-04-04

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Unit of analysis

Time Method

Data contains personal data

No

Subject area

Associated documentation

Download metadata

Publications

Oscarsson, Henrik (ed.) Skilda valdagar och vårval? SOU 2001:65. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. ISBN 91-38-21500-4.
Libris
ISBN: 91-38-21500-4

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Local campaign leaders 2001

Creator/Principal investigator(s)

Nicklas Håkansson - University of Gothenburg, Center for Public Sector Research

Henrik Ekengren Oscarsson - University of Gothenburg, Department of Political Science

Data format / data structure

Numeric

Data collection

Mode of collection: Self-administered questionnaire: paper

Time period(s) for data collection: 2001-02-05 — 2001-04-04

Source of the data: Population group

Variables

135

Number of individuals/objects

217

Published: 2002-01-01
Last updated: 2019-02-06