Longitudinal study of the unemployed

SND-ID: SND 0794

Alternative title

LSA

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Description

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Show more..

Language

Swedish

Research principal, contributors, and funding

Research principal

Stockholm University

Responsible department/unit

Swedish Institute for Social Research

Funding 1

  • Funding agency: Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier

Funding 2

  • Funding agency: Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences

Funding 3

  • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Funding 4

  • Funding agency: Arbetslöshetskassornas samorganisation

Funding 5

  • Funding agency: Swedish Council for Social Research
... Show more..
Protection and ethical review

Data contains personal data

No

Method and time period

Unit of analysis

Population

Unavailable

Time period(s) investigated

1992-03-06 – 1992-09-01

Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Topic and keywords

Research area

General health and well-being, Employment, Unemployment (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences (The Swedish standard of fields of research 2011)

Publications
Dataset 1
Longitudinal survey of persons in search of work 1992

Version 2.0

... Show more..

Citation

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University (2014). Longitudinal survey of persons in search of work 1992. Swedish National Data Service. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002228

Download citation

Data format / data structure

Numeric

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Data collection

  • Mode of collection: Face-to-face interview
  • Time period(s) for data collection: 1992-03-06–1992-09-01
  • Data collector: Statistics Sweden
  • Source of the data: Population group

Variables

976

Number of individuals/objects

651

Dataset 2
Longitudinal survey of persons in search of work 1993

Version 2.0

... Show more..

Citation

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University (2014). Longitudinal survey of persons in search of work 1993. Swedish National Data Service. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002229

Download citation

Data format / data structure

Numeric

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Variables

918

Number of individuals/objects

594

Dataset 3
Longitudinal survey of persons in search of work 2001

Version 2.0

... Show more..

Citation

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University (2014). Longitudinal survey of persons in search of work 2001. Swedish National Data Service. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002230

Download citation

Data format / data structure

Numeric

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Variables

1236

Number of individuals/objects

500

Published: 2003-01-01
Last updated: 2020-01-23