Longitudinal study of the unemployed

order data remove data Order data

Creator/Principal investigator(s):

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Description:

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Show more..

Subject area:

general health and well-being, employment, unemployment (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences (The Swedish standard of fields of research 2011)

Responsible department/unit:

Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Creator/Principal investigator(s):

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Identifiers:

SND-ID: SND 0794

Alternative title:

LSA

Description:

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Show more..

Language:

Swedish

Time period(s) investigated:

1992-03-06 — 1992-09-01

Geographic spread:

Geographic location: Sweden

Unit of analysis:

Population:

Unavailable

Funding:

Swedish Council for Social Research

Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences

Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Rådet för arbetslivsforskning

Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier

Arbetslöshetskassornas samorganisation

Subject area:

general health and well-being, employment, unemployment (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences (The Swedish standard of fields of research 2011)

Download metadata:

Version 2.0:

2014-10-17 doi:10.5878/002228

Version 1.0:

2010-12-06 doi:10.5878/001099

Dataset 1

Longitudinal survey of persons in search of work 1992

Suggested citation:

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University, Swedish Institute for Social Research (2014). Longitudinal survey of persons in search of work 1992. Swedish National Data Service. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002228

Creator/Principal investigator(s):

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Data format / data structure:

Numeric

Data collection:

Mode of collection: Face-to-face interview

Time period(s) for data collection: 1992-03-06 — 1992-09-01

Data collector: Statistics Sweden

Source of the data: Population group

Variables:

976

Number of individuals/objects:

651

Version 2.0:

2014-10-20 doi:10.5878/002229

Dataset 2

Longitudinal survey of persons in search of work 1993

Suggested citation:

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University, Swedish Institute for Social Research (2014). Longitudinal survey of persons in search of work 1993. Swedish National Data Service. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002229

Creator/Principal investigator(s):

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Data format / data structure:

Numeric

Variables:

918

Number of individuals/objects:

594

Version 2.0:

2014-10-21 doi:10.5878/002230

Version 1.0:

2010-12-06 doi:10.5878/001100

Dataset 3

Longitudinal survey of persons in search of work 2001

Suggested citation:

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University, Swedish Institute for Social Research (2014). Longitudinal survey of persons in search of work 2001. Swedish National Data Service. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002230

Creator/Principal investigator(s):

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Data format / data structure:

Numeric

Variables:

1236

Number of individuals/objects:

500

Published: 2003-01-01
Last updated: 2020-01-23