Longitudinal study of the unemployed

order data remove data Order data

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Description

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Show more..

Subject area

General health and well-being, Employment, Unemployment (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences (The Swedish standard of fields of research 2011)

Responsible department/unit

Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Identifiers

SND-ID: SND 0794

Alternative title

LSA

Description

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Show more..

Language

Swedish

Time period(s) investigated

1992-03-06 — 1992-09-01

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Unit of analysis

Population

Unavailable

Funding

Swedish Council for Social Research

Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences

Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Rådet för arbetslivsforskning

Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier

Arbetslöshetskassornas samorganisation

Subject area

General health and well-being, Employment, Unemployment (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences (The Swedish standard of fields of research 2011)

Download metadata

Version 2.0

Version 1.0

Dataset 1

Longitudinal survey of persons in search of work 1992

Suggested citation

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University, Swedish Institute for Social Research (2014). <em>Longitudinal survey of persons in search of work 1992</em>. Swedish National Data Service. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002228">https://doi.org/10.5878/002228</a>

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Data format / data structure

Numeric

Data collection

Mode of collection: Face-to-face interview

Time period(s) for data collection: 1992-03-06 — 1992-09-01

Data collector: Statistics Sweden

Source of the data: Population group

Variables

976

Number of individuals/objects

651

Version 2.0

Dataset 2

Longitudinal survey of persons in search of work 1993

Suggested citation

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University, Swedish Institute for Social Research (2014). <em>Longitudinal survey of persons in search of work 1993</em>. Swedish National Data Service. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002229">https://doi.org/10.5878/002229</a>

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Data format / data structure

Numeric

Variables

918

Number of individuals/objects

594

Version 2.0

Version 1.0

Dataset 3

Longitudinal survey of persons in search of work 2001

Suggested citation

Sten-Åke Stenberg. Stockholm University, Swedish Institute for Social Research (2014). <em>Longitudinal survey of persons in search of work 2001</em>. Swedish National Data Service. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002230">https://doi.org/10.5878/002230</a>

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Data format / data structure

Numeric

Variables

1236

Number of individuals/objects

500

Published: 2003-01-01
Last updated: 2020-01-23