Swedish election manifestos

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Description

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sed

... Show more..

Subject area

Elections, Political ideology, Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Identifiers

SND-ID: SND 0809

Description

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sed

... Show more..

Language

Swedish

Time period(s) investigated

1887 — 2010

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Unit of analysis

Data contains personal data

No

Funding

Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Funding agency’s reference number: In2000-7029:1-E

Subject area

Elections, Political ideology, Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Related research data in SND's catalogue

Download metadata

Dataset 1

Election manifesto 1902, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1902

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 2

Election manifesto 1902, Social Democrats - Val-Manifest. Till Sverges arbetare!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 3

Election manifesto 1905, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1905

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 4

Election manifesto 1905, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 5

Election manifesto 1905, Liberala samlingspartiet - Liberala samlingspartiet och 1905 års riksdagsmannaval

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 6

Election manifesto 1905, Allmänna valmansförbundet - Till Sveriges valmän

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 7

Election manifesto 1905, Social Democrats - Valupprop till Sverges arbetande folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 8

Election manifesto 1908, Frisinnade landsföreningen - Det frisinnade valprogrammet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 9

Election manifesto 1908, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 10

Election manifesto 1908, Allmänna valmansförbundet - Allmänna Valmansförbundets uttalande och valprogram 1908

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 11

Election manifesto 1908, Nationella framstegspartiet - Nationella Framstegspartiets program

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 12

Election manifesto 1908, Social Democrats - Valmanifest till Sverges arbetande folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 13

Valmanifest 1911 - Frisinnade landsföreningens valupprop

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 14

Valmanifest 1911 - De moderata partiernas valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 15

Election manifesto 1911, Social Democrats - Valmanifest! Till Sverges arbetande folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 16

Election manifesto 1914A, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop våren 1914

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 17

Election manifesto 1914B, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop till septembervalen 1914

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 18

Valmanifest 1914A - Till Sveriges folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 19

Valmanifest 1914A - Till Sveriges frisinnade medborgare

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 20

Valmanifest 1914B - Till Sveriges folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 21

Election manifesto 1914A, Social Democrats - Manifest till Sveriges folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 22

Election manifesto 1914B, Social Democrats - Till Sveriges valmän!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 23

Valmanifest 1917 - Bondeförbundets valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 24

Valmanifest 1917 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 25

Valmanifest 1917 - Till Sveriges jordbruksarbetare, torpare, småbrukare och bönder

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 26

Valmanifest 1917 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 27

Election manifesto 1917, Social Democrats - Till Sveriges arbetande folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 28

Valmanifest 1917 - Till Sverges valmän!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 29

Valmanifest 1920 - Till Sveriges jordbruksbefolkning

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 30

Valmanifest 1920 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 31

Valmanifest 1920 - Valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 32

Valmanifest 1920 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 33

Election manifesto 1920, Social Democrats - Socialdemokraternas valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 34

Valmanifest 1920 - Till Sverges proletariat

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 35

Valmanifest 1920 - Bondeförbundets valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 36

FP1921V - Frisinnade landsföreningens valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 37

M1921V - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 38

Election manifesto 1921, Social Democrats - Socialdemokraternas valupprop

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 39

SVP1921V - Till Sverges arbetande folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 40

Election manifesto 1921, Swedish Communist Party - Till Sverges arbetareklass i stad och på land!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 41

C1924V - Till landsbygdens folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 42

FP1924V - Frisinnade folkpartiets valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 43

K_H1924V - Till Sveriges arbetare- och bondeklass

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 44

LP1924V - Valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 45

M1924V - Uttalanden av Högerpartiet inför valet 1924

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 46

Election manifesto 1924, Social Democrats - Socialdemokratiska partiets valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 47

Election manifesto 1924, Swedish Communist Party - Till Sverges arbetar- och bondeklass

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 48

Valmanifest 1928, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 49

FP1928V - Det frisinnade folkpartiet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 50

LP1928V - Valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 51

M1928V - Till Sveriges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 52

Election manifesto 1928, Social Democrats - Valmanifest till Sverges arbetande folk i stad och på land!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 53

Election manifesto 1928, Swedish Communist Party - Till arbetets män och kvinnor i stad och på land!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 54

Valmanifest 1932, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 55

FP1932V - Till Sverges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 56

K_K1932V - Appell

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 57

Election manifesto 1932, Liberal Party - Valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 58

M1932V - Till Sveriges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 59

Election manifesto 1932, Social Democrats - Andrakammarvalen

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 60

Election manifesto 1932, Swedish Communist Party - För arbete, bröd och frihet!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 61

Valmanifest 1936, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 62

Election manifesto 1936, Liberal Party - Svenska Medborgare!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 63

M1936V - Till Sveriges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 64

Election manifesto 1936, Social Democrats - Andrakammarvalen

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 65

Election manifesto 1936, Swedish Communist Party - Mot reaktion och herremakt - för folkvälde - för ett fritt och lyckligt Sverge!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 66

Valmanifest 1940, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 67

Election manifesto 1940, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1940

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 68

M1940V - Maning till svenska män och kvinnor

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 69

Election manifesto 1940, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 70

Election manifesto 1940, Swedish Communist Party - Kommunistiska partiets valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 71

Valmanifest 1944, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 72

Election manifesto 1944, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1944

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 73

M1944V - Till Sveriges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 74

Election manifesto 1944, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 75

Valmanifest 1944, Sveriges kommunistiska parti - Rättning vänster i valet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 76

Valmanifest 1948, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Svenska män och kvinnor!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 77

Election manifesto 1948, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1948

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 78

M1948V - Högern säger ifrån

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 79

Election manifesto 1948, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 80

Valmanifest 1948, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 81

Valmanifest 1952, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 82

Election manifesto 1952, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1952

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 83

Valmanifest 1952, Högerpartiet - Tid för Högern

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 84

Election manifesto 1952, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 85

Election manifesto 1952, Swedish Communist Party - Valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 86

Valmanifest 1956, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 87

Election manifesto 1956, Liberal Party - Folkpartiets handlingsprogram inför 1956 års val

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 88

Valmanifest 1956, Högerpartiet- Mer och mer åt fler och fler

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 89

Election manifesto 1956, Social Democrats - Andrakammarvalen

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 90

Election manifesto 1956, Swedish Communist Party - För en fredsbefrämjande och demokratisk politik

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 91

Valmanifest 1958, Centerpartiet - Valprogram vid nyvalet till riksdagens andra kammare

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 92

Election manifesto 1958, Liberal Party - Valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 93

Valmanifest 1958, Högerpartiet- Utan att sväva på målet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 94

Election manifesto 1958, Social Democrats - Rättvisa åt alla

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 95

Election manifesto 1958, Swedish Communist Party - Segern inom räckhåll

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 96

Election manifesto 1960, Center Party - Centerpartiets valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 97

Election manifesto 1960, Liberal Party - Möjligheternas årtionde

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 98

Valmanifest 1960, Högerpartiet- Högeralternativet - ett alternativ att tänka på

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 99

Election manifesto 1960, Social Democrats - Avgörandet inför 60-talet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 100

Election manifesto 1964, Swedish Communist Party - Valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 101

Election manifesto 1964, Center Party - Centerns valprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 102

Election manifesto 1964, Liberal Party - Maktfullkomligheten måste bekämpas

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 103

Valmanifest 1964, Högerpartiet- Konsten att fånga en miljon

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 104

Election manifesto 1964, Social Democrats - Vi vill gå vidare...

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 105

Election manifesto 1964, Swedish Communist Party - Med folket - mot storfinansen

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 106

Election manifesto 1968, Center Party - Valprogrammet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 107

Election manifesto 1968, Liberal Party - Din röst på folkpartiet ger resultat

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 108

Valmanifest 1968, Högerpartiet- För en handlingskraftig 3-partiregering. Högerpartiet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 109

Election manifesto 1968, Social Democrats - Erfarenhet och förnyelse

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 110

Election manifesto 1968, Left Party Communists - Huvudlinjer för vänsterpolitik

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 111

Election manifesto 1970, Center Party - Målet är jämlikhet och decentralisering

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 112

Election manifesto 1970, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1970

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 113

Election manifesto 1970, Moderate Party - Valmanifest 1970. Samverkan, rättvisa, ansvar

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 114

Election manifesto 1970, Social Democrats - Valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 115

Election manifesto 1970, Left Party Communists - Valappell

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 116

Election manifesto 1973, Center Party - Framtidspolitik i 40 punkter

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 117

Election manifesto 1973, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1973

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 118

Election manifesto 1985, Moderate Party - Valmanifest 1973. Samverkan, rättvisa, ansvar

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 119

Election manifesto 1973, Social Democrats - Uttalande inför valet 1973

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 120

Election manifesto 1973, Left Party Communists - Vpk:s valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 121

Election manifesto 1976, Center Party - Centerns valprogram 1976

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 122

Election manifesto 1976, Liberal Party - Sociala reformer utan socialism

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 123

Election manifesto 1976, Moderate Party - Valmanifest 1976

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 124

Election manifesto 1976, Social Democrats - Uttalande

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 125

Election manifesto 1976, Left Party Communists - Vpk:s valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 126

Election manifesto 1979, Center Party - 70 punkter inför valet den 16 september 1979

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 127

Election manifesto 1979, Liberal Party - Ansvar och samförstånd

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 128

Election manifesto 1979, Moderate Party - Valmanifest 1979. Framtid i frihet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 129

Election manifesto 1979, Social Democrats - Valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 130

Election manifesto 1988, Left Party Communists - Program för 80-talet: Radikal arbetarpolitik - vägen till socialism

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 131

Election manifesto 1982, Center Party - Gemenskap där alla behövs

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 132

Election manifesto 1982, Liberal Party - För frihet och rättvisa

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 133

Election manifesto 1982, Moderate Party - Valmanifest 1982. Framtid i frihet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 134

Election manifesto 1982, Social Democrats - Valmanifest. Fred och arbete

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 135

Election manifesto 1982, Left Party Communists - Valupprop

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 136

Election manifesto 1988, Center Party - Med centern för framtiden

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 137

Election manifesto 1985, Liberal Party - Ny kurs för Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 138

Election manifesto 1985, Moderate Party - Valmanifest 1985. Framtid i frihet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 139

Election manifesto 1985, Social Democrats - Valmanifest. En inbjudan till alla väljare

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 140

Election manifesto 1985, Left Party Communists - Politik för socialism på svenska

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 141

Election manifesto 1988, Center Party - Centern. Valprogram 1989-1991

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 142

Election manifesto 1988, Liberal Party - Det behövs både hjärta och hjärna i politiken

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 143

Election manifesto 1988, Christian Democrats - Kristdemokraternas valmanifest 1988

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 144

Election manifesto 1988, Moderate Party - Valmanifest 1988. 20 punkter för ett bättre Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 145

Election manifesto 1988, Green Party - Valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 146

Election manifesto 1988, Social Democrats - Valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 147

Election manifesto 1988, Left Party Communists - Till Sverige 1988

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 148

Election manifesto 1991, Center Party - I hela folkets intresse

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 149

Election manifesto 1991, Liberal Party - Det nya Sverige. Ett liberalare Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 150

Election Manifesto 1991, Christian Democrats - Gemenskap och människovärde

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 151

Election manifesto 1991, Moderate Party - Valmanifest 1991. Det bästa för Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 152

Election manifesto 1991, Green Party - Valmanifest 91

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 153

Election manifesto 1991, New Democrcy - Partiprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 154

Election manifesto 1991, Social Democrats - Till väljarna i höstens val

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 155

Election manifesto 1991, Left Party - Arbete, rättvisa, demokrati och grön miljö

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 156

Election manifesto 1994, Center Party - På grön kvist

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 157

Election manifesto 1994, Liberal Party - Liberalt valprogram 1994

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 158

Election manifesto 1994, Christian Democrats - Valmanifest från kristdemokraterna

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 159

Election manifesto 1994, Moderate Party - Valmanifest 1994. Det bästa för Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 160

Election manifesto 1998, Green Party - Valmanifest augusti 1994

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 161

Election manifesto 1994, Social Democrats - Socialdemokraternas valmanifest

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 162

Election manifesto 1994, Left Party - Det är du som avgör

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 163

Election manifesto 1998, Center Party - Nya mitten - tillsammans lyfter vi Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 164

Election manifesto 1998, Liberal Party - Mänskligare Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 165

Election manifesto 1998, Christian Democrats - Valmanifest - för ett tryggare och friare Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 166

Election manifesto 1998, Moderate Party - Valmanifest 1998

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 167

Election manifesto 1998, Green Party - Valmanifest 98

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 168

Election manifesto 1998, Social Democrats - Med omtanke om framtiden

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 169

Election manifesto 1998, Left Party - Vänsterpartiets valplattform 1998

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 170

Election manifesto 2002, Center Party - På lika villkor!

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 171

Election manifesto 2002, Liberal Party - Ett parti som vågar utmana

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 172

Election manifesto 2002, Christian Democrats - Tid för förändring. Tid för handling

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 173

Election manifesto 2002, Moderate Party - Frihet för Sverige

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 174

Election manifesto 2002, Green Party - Grönt valmanifest 2002 - för en långsiktig hållbar utveckling

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 175

Election manifesto 2002, Social Democrats - Tillsammans för trygghet och utveckling

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 176

Election manifesto 2002, Left Party - Valplattform 2002

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 177

Election manifesto 2006, Alliance - Fler i arbete - mer att dela på

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 178

Election manifesto 2006, Center Party - Kontrakt för fler jobb, förnyad välfärd och god miljö

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 179

Election manifesto 2006, Liberal Party - En socialliberal modell i globaliseringens tid

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 180

Election manifesto 2006, Christian Democrats - GARANTIBEVIS till Dig som väljare inför valet 2006

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 181

Election manifesto 2006, Green Party - Grönare Sverige! för ökad livskvalitet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 182

Election manifesto 2006, Social Democrats - Alla ska med

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 183

Election manifesto 2006, Left Party - Arbete Demokrati Rättvisa

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Published: 2006-01-01
Last updated: 2020-01-17