Swedish election manifestos

Description:

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sed

... Show more..

Identifiers:

SND-ID: SND 0809

Description:

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sed

... Show more..

Language:

Swedish

Time period(s) investigated:

1887 — 2010

Geographic spread:

Geographic location: Sweden

Unit of analysis:

Funding:

Bank of Sweden Tercentenary Foundation — Ref. In2000-7029:1-E

Related research data in SND's catalogue:

Dataset SND 0809-001

Election manifesto 1902, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1902

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-002

Election manifesto 1902, Social Democrats - Val-Manifest. Till Sverges arbetare!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-003

Election manifesto 1905, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1905

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-004

Election manifesto 1905, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-005

Election manifesto 1905, Liberala samlingspartiet - Liberala samlingspartiet och 1905 års riksdagsmannaval

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-006

Election manifesto 1905, Allmänna valmansförbundet - Till Sveriges valmän

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-007

Election manifesto 1905, Social Democrats - Valupprop till Sverges arbetande folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-008

Election manifesto 1908, Frisinnade landsföreningen - Det frisinnade valprogrammet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-009

Election manifesto 1908, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-010

Election manifesto 1908, Allmänna valmansförbundet - Allmänna Valmansförbundets uttalande och valprogram 1908

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-011

Election manifesto 1908, Nationella framstegspartiet - Nationella Framstegspartiets program

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-012

Election manifesto 1908, Social Democrats - Valmanifest till Sverges arbetande folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-013

Valmanifest 1911 - Frisinnade landsföreningens valupprop

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-014

Valmanifest 1911 - De moderata partiernas valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-015

Election manifesto 1911, Social Democrats - Valmanifest! Till Sverges arbetande folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-016

Election manifesto 1914A, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop våren 1914

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-017

Election manifesto 1914B, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop till septembervalen 1914

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-018

Valmanifest 1914A - Till Sveriges folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-019

Valmanifest 1914A - Till Sveriges frisinnade medborgare

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-020

Valmanifest 1914B - Till Sveriges folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-021

Election manifesto 1914A, Social Democrats - Manifest till Sveriges folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-022

Election manifesto 1914B, Social Democrats - Till Sveriges valmän!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-023

Valmanifest 1917 - Bondeförbundets valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-024

Valmanifest 1917 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-025

Valmanifest 1917 - Till Sveriges jordbruksarbetare, torpare, småbrukare och bönder

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-026

Valmanifest 1917 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-027

Election manifesto 1917, Social Democrats - Till Sveriges arbetande folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-028

Valmanifest 1917 - Till Sverges valmän!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-029

Valmanifest 1920 - Till Sveriges jordbruksbefolkning

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-030

Valmanifest 1920 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-031

Valmanifest 1920 - Valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-032

Valmanifest 1920 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-033

Election manifesto 1920, Social Democrats - Socialdemokraternas valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-034

Valmanifest 1920 - Till Sverges proletariat

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-035

Valmanifest 1920 - Bondeförbundets valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-036

FP1921V - Frisinnade landsföreningens valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-037

M1921V - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-038

Election manifesto 1921, Social Democrats - Socialdemokraternas valupprop

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-039

SVP1921V - Till Sverges arbetande folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-040

Election manifesto 1921, Swedish Communist Party - Till Sverges arbetareklass i stad och på land!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-041

C1924V - Till landsbygdens folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-042

FP1924V - Frisinnade folkpartiets valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-043

K_H1924V - Till Sveriges arbetare- och bondeklass

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-044

LP1924V - Valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-045

M1924V - Uttalanden av Högerpartiet inför valet 1924

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-046

Election manifesto 1924, Social Democrats - Socialdemokratiska partiets valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-047

Election manifesto 1924, Swedish Communist Party - Till Sverges arbetar- och bondeklass

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-048

Valmanifest 1928, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-049

FP1928V - Det frisinnade folkpartiet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-050

LP1928V - Valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-051

M1928V - Till Sveriges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-052

Election manifesto 1928, Social Democrats - Valmanifest till Sverges arbetande folk i stad och på land!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-053

Election manifesto 1928, Swedish Communist Party - Till arbetets män och kvinnor i stad och på land!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-054

Valmanifest 1932, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-055

FP1932V - Till Sverges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-056

K_K1932V - Appell

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-057

Election manifesto 1932, Liberal Party - Valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-058

M1932V - Till Sveriges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-059

Election manifesto 1932, Social Democrats - Andrakammarvalen

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-060

Election manifesto 1932, Swedish Communist Party - För arbete, bröd och frihet!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-061

Valmanifest 1936, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-062

Election manifesto 1936, Liberal Party - Svenska Medborgare!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-063

M1936V - Till Sveriges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-064

Election manifesto 1936, Social Democrats - Andrakammarvalen

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-065

Election manifesto 1936, Swedish Communist Party - Mot reaktion och herremakt - för folkvälde - för ett fritt och lyckligt Sverge!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-066

Valmanifest 1940, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-067

Election manifesto 1940, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1940

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-068

M1940V - Maning till svenska män och kvinnor

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-069

Election manifesto 1940, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-070

Election manifesto 1940, Swedish Communist Party - Kommunistiska partiets valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-071

Valmanifest 1944, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-072

Election manifesto 1944, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1944

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-073

M1944V - Till Sveriges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-074

Election manifesto 1944, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-075

Valmanifest 1944, Sveriges kommunistiska parti - Rättning vänster i valet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-076

Valmanifest 1948, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Svenska män och kvinnor!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-077

Election manifesto 1948, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1948

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-078

M1948V - Högern säger ifrån

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-079

Election manifesto 1948, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-080

Valmanifest 1948, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-081

Valmanifest 1952, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-082

Election manifesto 1952, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1952

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-083

Valmanifest 1952, Högerpartiet - Tid för Högern

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-084

Election manifesto 1952, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-085

Election manifesto 1952, Swedish Communist Party - Valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-086

Valmanifest 1956, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-087

Election manifesto 1956, Liberal Party - Folkpartiets handlingsprogram inför 1956 års val

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-088

Valmanifest 1956, Högerpartiet- Mer och mer åt fler och fler

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-089

Election manifesto 1956, Social Democrats - Andrakammarvalen

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-090

Election manifesto 1956, Swedish Communist Party - För en fredsbefrämjande och demokratisk politik

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-091

Valmanifest 1958, Centerpartiet - Valprogram vid nyvalet till riksdagens andra kammare

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-092

Election manifesto 1958, Liberal Party - Valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-093

Valmanifest 1958, Högerpartiet- Utan att sväva på målet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-094

Election manifesto 1958, Social Democrats - Rättvisa åt alla

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-095

Election manifesto 1958, Swedish Communist Party - Segern inom räckhåll

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-096

Election manifesto 1960, Center Party - Centerpartiets valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-097

Election manifesto 1960, Liberal Party - Möjligheternas årtionde

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-098

Valmanifest 1960, Högerpartiet- Högeralternativet - ett alternativ att tänka på

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-099

Election manifesto 1960, Social Democrats - Avgörandet inför 60-talet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-100

Election manifesto 1964, Swedish Communist Party - Valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-101

Election manifesto 1964, Center Party - Centerns valprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-102

Election manifesto 1964, Liberal Party - Maktfullkomligheten måste bekämpas

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-103

Valmanifest 1964, Högerpartiet- Konsten att fånga en miljon

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-104

Election manifesto 1964, Social Democrats - Vi vill gå vidare...

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-105

Election manifesto 1964, Swedish Communist Party - Med folket - mot storfinansen

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-106

Election manifesto 1968, Center Party - Valprogrammet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-107

Election manifesto 1968, Liberal Party - Din röst på folkpartiet ger resultat

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-108

Valmanifest 1968, Högerpartiet- För en handlingskraftig 3-partiregering. Högerpartiet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-109

Election manifesto 1968, Social Democrats - Erfarenhet och förnyelse

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-110

Election manifesto 1968, Left Party Communists - Huvudlinjer för vänsterpolitik

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-111

Election manifesto 1970, Center Party - Målet är jämlikhet och decentralisering

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-112

Election manifesto 1970, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1970

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-113

Election manifesto 1970, Moderate Party - Valmanifest 1970. Samverkan, rättvisa, ansvar

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-114

Election manifesto 1970, Social Democrats - Valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-115

Election manifesto 1970, Left Party Communists - Valappell

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-116

Election manifesto 1973, Center Party - Framtidspolitik i 40 punkter

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-117

Election manifesto 1973, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1973

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-118

Election manifesto 1985, Moderate Party - Valmanifest 1973. Samverkan, rättvisa, ansvar

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-119

Election manifesto 1973, Social Democrats - Uttalande inför valet 1973

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-120

Election manifesto 1973, Left Party Communists - Vpk:s valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-121

Election manifesto 1976, Center Party - Centerns valprogram 1976

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-122

Election manifesto 1976, Liberal Party - Sociala reformer utan socialism

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-123

Election manifesto 1976, Moderate Party - Valmanifest 1976

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-124

Election manifesto 1976, Social Democrats - Uttalande

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-125

Election manifesto 1976, Left Party Communists - Vpk:s valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-126

Election manifesto 1979, Center Party - 70 punkter inför valet den 16 september 1979

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-127

Election manifesto 1979, Liberal Party - Ansvar och samförstånd

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-128

Election manifesto 1979, Moderate Party - Valmanifest 1979. Framtid i frihet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-129

Election manifesto 1979, Social Democrats - Valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-130

Election manifesto 1988, Left Party Communists - Program för 80-talet: Radikal arbetarpolitik - vägen till socialism

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-131

Election manifesto 1982, Center Party - Gemenskap där alla behövs

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-132

Election manifesto 1982, Liberal Party - För frihet och rättvisa

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-133

Election manifesto 1982, Moderate Party - Valmanifest 1982. Framtid i frihet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-134

Election manifesto 1982, Social Democrats - Valmanifest. Fred och arbete

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-135

Election manifesto 1982, Left Party Communists - Valupprop

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-136

Election manifesto 1988, Center Party - Med centern för framtiden

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-137

Election manifesto 1985, Liberal Party - Ny kurs för Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-138

Election manifesto 1985, Moderate Party - Valmanifest 1985. Framtid i frihet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-139

Election manifesto 1985, Social Democrats - Valmanifest. En inbjudan till alla väljare

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-140

Election manifesto 1985, Left Party Communists - Politik för socialism på svenska

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-141

Election manifesto 1988, Center Party - Centern. Valprogram 1989-1991

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-142

Election manifesto 1988, Liberal Party - Det behövs både hjärta och hjärna i politiken

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-143

Election manifesto 1988, Christian Democrats - Kristdemokraternas valmanifest 1988

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-144

Election manifesto 1988, Moderate Party - Valmanifest 1988. 20 punkter för ett bättre Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-145

Election manifesto 1988, Green Party - Valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-146

Election manifesto 1988, Social Democrats - Valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-147

Election manifesto 1988, Left Party Communists - Till Sverige 1988

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-148

Election manifesto 1991, Center Party - I hela folkets intresse

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-149

Election manifesto 1991, Liberal Party - Det nya Sverige. Ett liberalare Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-150

Election Manifesto 1991, Christian Democrats - Gemenskap och människovärde

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-151

Election manifesto 1991, Moderate Party - Valmanifest 1991. Det bästa för Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-152

Election manifesto 1991, Green Party - Valmanifest 91

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-153

Election manifesto 1991, New Democrcy - Partiprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-154

Election manifesto 1991, Social Democrats - Till väljarna i höstens val

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-155

Election manifesto 1991, Left Party - Arbete, rättvisa, demokrati och grön miljö

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-156

Election manifesto 1994, Center Party - På grön kvist

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-157

Election manifesto 1994, Liberal Party - Liberalt valprogram 1994

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-158

Election manifesto 1994, Christian Democrats - Valmanifest från kristdemokraterna

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-159

Election manifesto 1994, Moderate Party - Valmanifest 1994. Det bästa för Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-160

Election manifesto 1998, Green Party - Valmanifest augusti 1994

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-161

Election manifesto 1994, Social Democrats - Socialdemokraternas valmanifest

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-162

Election manifesto 1994, Left Party - Det är du som avgör

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-163

Election manifesto 1998, Center Party - Nya mitten - tillsammans lyfter vi Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-164

Election manifesto 1998, Liberal Party - Mänskligare Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-165

Election manifesto 1998, Christian Democrats - Valmanifest - för ett tryggare och friare Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-166

Election manifesto 1998, Moderate Party - Valmanifest 1998

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-167

Election manifesto 1998, Green Party - Valmanifest 98

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-168

Election manifesto 1998, Social Democrats - Med omtanke om framtiden

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-169

Election manifesto 1998, Left Party - Vänsterpartiets valplattform 1998

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-170

Election manifesto 2002, Center Party - På lika villkor!

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-171

Election manifesto 2002, Liberal Party - Ett parti som vågar utmana

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-172

Election manifesto 2002, Christian Democrats - Tid för förändring. Tid för handling

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-173

Election manifesto 2002, Moderate Party - Frihet för Sverige

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-174

Election manifesto 2002, Green Party - Grönt valmanifest 2002 - för en långsiktig hållbar utveckling

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-175

Election manifesto 2002, Social Democrats - Tillsammans för trygghet och utveckling

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-176

Election manifesto 2002, Left Party - Valplattform 2002

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-177

Election manifesto 2006, Alliance - Fler i arbete - mer att dela på

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-178

Election manifesto 2006, Center Party - Kontrakt för fler jobb, förnyad välfärd och god miljö

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-179

Election manifesto 2006, Liberal Party - En socialliberal modell i globaliseringens tid

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-180

Election manifesto 2006, Christian Democrats - GARANTIBEVIS till Dig som väljare inför valet 2006

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-181

Election manifesto 2006, Green Party - Grönare Sverige! för ökad livskvalitet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-182

Election manifesto 2006, Social Democrats - Alla ska med

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0809-183

Election manifesto 2006, Left Party - Arbete Demokrati Rättvisa

Data format / data structure:

Text