Swedish election manifestos

SND-ID: SND 0809

Description Data and documentation

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Description

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sed

... Show more..

Language

Swedish

Research principal, contributors, and funding

Research principal

University of Gothenburg

Funding

  • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation
  • Funding agency's reference number: In2000-7029:1-E
Protection and ethical review

Data contains personal data

No

Method and time period

Unit of analysis

Time period(s) investigated

1887–2010

Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Topic and keywords

Research area

Elections, Political ideology, Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Publications
Dataset 1
Election manifesto 1902, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1902

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 2
Election manifesto 1902, Social Democrats - Val-Manifest. Till Sverges arbetare!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 3
Election manifesto 1905, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1905

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 4
Election manifesto 1905, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 5
Election manifesto 1905, Liberala samlingspartiet - Liberala samlingspartiet och 1905 års riksdagsmannaval

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 6
Election manifesto 1905, Allmänna valmansförbundet - Till Sveriges valmän

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 7
Election manifesto 1905, Social Democrats - Valupprop till Sverges arbetande folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 8
Election manifesto 1908, Frisinnade landsföreningen - Det frisinnade valprogrammet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 9
Election manifesto 1908, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 10
Election manifesto 1908, Allmänna valmansförbundet - Allmänna Valmansförbundets uttalande och valprogram 1908

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 11
Election manifesto 1908, Nationella framstegspartiet - Nationella Framstegspartiets program

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 12
Election manifesto 1908, Social Democrats - Valmanifest till Sverges arbetande folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 13
Valmanifest 1911 - Frisinnade landsföreningens valupprop

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 14
Valmanifest 1911 - De moderata partiernas valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 15
Election manifesto 1911, Social Democrats - Valmanifest! Till Sverges arbetande folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 16
Election manifesto 1914A, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop våren 1914

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 17
Election manifesto 1914B, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop till septembervalen 1914

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 18
Valmanifest 1914A - Till Sveriges folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 19
Valmanifest 1914A - Till Sveriges frisinnade medborgare

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 20
Valmanifest 1914B - Till Sveriges folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 21
Election manifesto 1914A, Social Democrats - Manifest till Sveriges folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 22
Election manifesto 1914B, Social Democrats - Till Sveriges valmän!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 23
Valmanifest 1917 - Bondeförbundets valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 24
Valmanifest 1917 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 25
Valmanifest 1917 - Till Sveriges jordbruksarbetare, torpare, småbrukare och bönder

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 26
Valmanifest 1917 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 27
Election manifesto 1917, Social Democrats - Till Sveriges arbetande folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 28
Valmanifest 1917 - Till Sverges valmän!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 29
Valmanifest 1920 - Till Sveriges jordbruksbefolkning

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 30
Valmanifest 1920 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 31
Valmanifest 1920 - Valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 32
Valmanifest 1920 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 33
Election manifesto 1920, Social Democrats - Socialdemokraternas valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 34
Valmanifest 1920 - Till Sverges proletariat

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 35
Valmanifest 1920 - Bondeförbundets valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 36
FP1921V - Frisinnade landsföreningens valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 37
M1921V - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 38
Election manifesto 1921, Social Democrats - Socialdemokraternas valupprop

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 39
SVP1921V - Till Sverges arbetande folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 40
Election manifesto 1921, Swedish Communist Party - Till Sverges arbetareklass i stad och på land!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 41
C1924V - Till landsbygdens folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 42
FP1924V - Frisinnade folkpartiets valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 43
K_H1924V - Till Sveriges arbetare- och bondeklass

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 44
LP1924V - Valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 45
M1924V - Uttalanden av Högerpartiet inför valet 1924

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 46
Election manifesto 1924, Social Democrats - Socialdemokratiska partiets valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 47
Election manifesto 1924, Swedish Communist Party - Till Sverges arbetar- och bondeklass

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 48
Valmanifest 1928, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 49
FP1928V - Det frisinnade folkpartiet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 50
LP1928V - Valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 51
M1928V - Till Sveriges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 52
Election manifesto 1928, Social Democrats - Valmanifest till Sverges arbetande folk i stad och på land!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 53
Election manifesto 1928, Swedish Communist Party - Till arbetets män och kvinnor i stad och på land!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 54
Valmanifest 1932, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 55
FP1932V - Till Sverges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 56
K_K1932V - Appell

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 57
Election manifesto 1932, Liberal Party - Valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 58
M1932V - Till Sveriges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 59
Election manifesto 1932, Social Democrats - Andrakammarvalen

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 60
Election manifesto 1932, Swedish Communist Party - För arbete, bröd och frihet!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 61
Valmanifest 1936, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 62
Election manifesto 1936, Liberal Party - Svenska Medborgare!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 63
M1936V - Till Sveriges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 64
Election manifesto 1936, Social Democrats - Andrakammarvalen

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 65
Election manifesto 1936, Swedish Communist Party - Mot reaktion och herremakt - för folkvälde - för ett fritt och lyckligt Sverge!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 66
Valmanifest 1940, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 67
Election manifesto 1940, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1940

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 68
M1940V - Maning till svenska män och kvinnor

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 69
Election manifesto 1940, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 70
Election manifesto 1940, Swedish Communist Party - Kommunistiska partiets valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 71
Valmanifest 1944, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 72
Election manifesto 1944, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1944

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 73
M1944V - Till Sveriges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 74
Election manifesto 1944, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 75
Valmanifest 1944, Sveriges kommunistiska parti - Rättning vänster i valet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 76
Valmanifest 1948, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Svenska män och kvinnor!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 77
Election manifesto 1948, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1948

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 78
M1948V - Högern säger ifrån

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 79
Election manifesto 1948, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 80
Valmanifest 1948, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 81
Valmanifest 1952, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 82
Election manifesto 1952, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1952

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 83
Valmanifest 1952, Högerpartiet - Tid för Högern

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 84
Election manifesto 1952, Social Democrats - Till Sveriges folk!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 85
Election manifesto 1952, Swedish Communist Party - Valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 86
Valmanifest 1956, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 87
Election manifesto 1956, Liberal Party - Folkpartiets handlingsprogram inför 1956 års val

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 88
Valmanifest 1956, Högerpartiet- Mer och mer åt fler och fler

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 89
Election manifesto 1956, Social Democrats - Andrakammarvalen

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 90
Election manifesto 1956, Swedish Communist Party - För en fredsbefrämjande och demokratisk politik

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 91
Valmanifest 1958, Centerpartiet - Valprogram vid nyvalet till riksdagens andra kammare

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 92
Election manifesto 1958, Liberal Party - Valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 93
Valmanifest 1958, Högerpartiet- Utan att sväva på målet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 94
Election manifesto 1958, Social Democrats - Rättvisa åt alla

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 95
Election manifesto 1958, Swedish Communist Party - Segern inom räckhåll

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 96
Election manifesto 1960, Center Party - Centerpartiets valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 97
Election manifesto 1960, Liberal Party - Möjligheternas årtionde

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 98
Valmanifest 1960, Högerpartiet- Högeralternativet - ett alternativ att tänka på

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 99
Election manifesto 1960, Social Democrats - Avgörandet inför 60-talet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 100
Election manifesto 1964, Swedish Communist Party - Valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 101
Election manifesto 1964, Center Party - Centerns valprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 102
Election manifesto 1964, Liberal Party - Maktfullkomligheten måste bekämpas

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 103
Valmanifest 1964, Högerpartiet- Konsten att fånga en miljon

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 104
Election manifesto 1964, Social Democrats - Vi vill gå vidare...

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 105
Election manifesto 1964, Swedish Communist Party - Med folket - mot storfinansen

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 106
Election manifesto 1968, Center Party - Valprogrammet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 107
Election manifesto 1968, Liberal Party - Din röst på folkpartiet ger resultat

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 108
Valmanifest 1968, Högerpartiet- För en handlingskraftig 3-partiregering. Högerpartiet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 109
Election manifesto 1968, Social Democrats - Erfarenhet och förnyelse

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 110
Election manifesto 1968, Left Party Communists - Huvudlinjer för vänsterpolitik

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 111
Election manifesto 1970, Center Party - Målet är jämlikhet och decentralisering

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 112
Election manifesto 1970, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1970

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 113
Election manifesto 1970, Moderate Party - Valmanifest 1970. Samverkan, rättvisa, ansvar

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 114
Election manifesto 1970, Social Democrats - Valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 115
Election manifesto 1970, Left Party Communists - Valappell

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 116
Election manifesto 1973, Center Party - Framtidspolitik i 40 punkter

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 117
Election manifesto 1973, Liberal Party - Folkpartiets valmanifest 1973

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 118
Election manifesto 1985, Moderate Party - Valmanifest 1973. Samverkan, rättvisa, ansvar

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 119
Election manifesto 1973, Social Democrats - Uttalande inför valet 1973

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 120
Election manifesto 1973, Left Party Communists - Vpk:s valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 121
Election manifesto 1976, Center Party - Centerns valprogram 1976

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 122
Election manifesto 1976, Liberal Party - Sociala reformer utan socialism

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 123
Election manifesto 1976, Moderate Party - Valmanifest 1976

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 124
Election manifesto 1976, Social Democrats - Uttalande

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 125
Election manifesto 1976, Left Party Communists - Vpk:s valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 126
Election manifesto 1979, Center Party - 70 punkter inför valet den 16 september 1979

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 127
Election manifesto 1979, Liberal Party - Ansvar och samförstånd

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 128
Election manifesto 1979, Moderate Party - Valmanifest 1979. Framtid i frihet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 129
Election manifesto 1979, Social Democrats - Valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 130
Election manifesto 1988, Left Party Communists - Program för 80-talet: Radikal arbetarpolitik - vägen till socialism

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 131
Election manifesto 1982, Center Party - Gemenskap där alla behövs

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 132
Election manifesto 1982, Liberal Party - För frihet och rättvisa

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 133
Election manifesto 1982, Moderate Party - Valmanifest 1982. Framtid i frihet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 134
Election manifesto 1982, Social Democrats - Valmanifest. Fred och arbete

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 135
Election manifesto 1982, Left Party Communists - Valupprop

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 136
Election manifesto 1988, Center Party - Med centern för framtiden

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 137
Election manifesto 1985, Liberal Party - Ny kurs för Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 138
Election manifesto 1985, Moderate Party - Valmanifest 1985. Framtid i frihet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 139
Election manifesto 1985, Social Democrats - Valmanifest. En inbjudan till alla väljare

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 140
Election manifesto 1985, Left Party Communists - Politik för socialism på svenska

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 141
Election manifesto 1988, Center Party - Centern. Valprogram 1989-1991

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 142
Election manifesto 1988, Liberal Party - Det behövs både hjärta och hjärna i politiken

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 143
Election manifesto 1988, Christian Democrats - Kristdemokraternas valmanifest 1988

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 144
Election manifesto 1988, Moderate Party - Valmanifest 1988. 20 punkter för ett bättre Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 145
Election manifesto 1988, Green Party - Valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 146
Election manifesto 1988, Social Democrats - Valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 147
Election manifesto 1988, Left Party Communists - Till Sverige 1988

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 148
Election manifesto 1991, Center Party - I hela folkets intresse

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 149
Election manifesto 1991, Liberal Party - Det nya Sverige. Ett liberalare Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 150
Election Manifesto 1991, Christian Democrats - Gemenskap och människovärde

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 151
Election manifesto 1991, Moderate Party - Valmanifest 1991. Det bästa för Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 152
Election manifesto 1991, Green Party - Valmanifest 91

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 153
Election manifesto 1991, New Democrcy - Partiprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 154
Election manifesto 1991, Social Democrats - Till väljarna i höstens val

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 155
Election manifesto 1991, Left Party - Arbete, rättvisa, demokrati och grön miljö

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 156
Election manifesto 1994, Center Party - På grön kvist

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 157
Election manifesto 1994, Liberal Party - Liberalt valprogram 1994

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 158
Election manifesto 1994, Christian Democrats - Valmanifest från kristdemokraterna

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 159
Election manifesto 1994, Moderate Party - Valmanifest 1994. Det bästa för Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 160
Election manifesto 1998, Green Party - Valmanifest augusti 1994

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 161
Election manifesto 1994, Social Democrats - Socialdemokraternas valmanifest

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 162
Election manifesto 1994, Left Party - Det är du som avgör

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 163
Election manifesto 1998, Center Party - Nya mitten - tillsammans lyfter vi Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 164
Election manifesto 1998, Liberal Party - Mänskligare Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 165
Election manifesto 1998, Christian Democrats - Valmanifest - för ett tryggare och friare Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 166
Election manifesto 1998, Moderate Party - Valmanifest 1998

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 167
Election manifesto 1998, Green Party - Valmanifest 98

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 168
Election manifesto 1998, Social Democrats - Med omtanke om framtiden

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 169
Election manifesto 1998, Left Party - Vänsterpartiets valplattform 1998

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 170
Election manifesto 2002, Center Party - På lika villkor!

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 171
Election manifesto 2002, Liberal Party - Ett parti som vågar utmana

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 172
Election manifesto 2002, Christian Democrats - Tid för förändring. Tid för handling

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 173
Election manifesto 2002, Moderate Party - Frihet för Sverige

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 174
Election manifesto 2002, Green Party - Grönt valmanifest 2002 - för en långsiktig hållbar utveckling

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 175
Election manifesto 2002, Social Democrats - Tillsammans för trygghet och utveckling

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 176
Election manifesto 2002, Left Party - Valplattform 2002

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 177
Election manifesto 2006, Alliance - Fler i arbete - mer att dela på

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 178
Election manifesto 2006, Center Party - Kontrakt för fler jobb, förnyad välfärd och god miljö

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 179
Election manifesto 2006, Liberal Party - En socialliberal modell i globaliseringens tid

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 180
Election manifesto 2006, Christian Democrats - GARANTIBEVIS till Dig som väljare inför valet 2006

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 181
Election manifesto 2006, Green Party - Grönare Sverige! för ökad livskvalitet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 182
Election manifesto 2006, Social Democrats - Alla ska med

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 183
Election manifesto 2006, Left Party - Arbete Demokrati Rättvisa

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Published: 2006-01-01
Last updated: 2020-01-17