Swedish political party programs

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Description

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har se

... Show more..

Subject area

Elections, Political ideology, Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Identifiers

SND-ID: SND 0810

Description

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har se

... Show more..

Language

Swedish

Time period(s) investigated

1887 — 2010

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Unit of analysis

Data contains personal data

No

Funding

Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Subject area

Elections, Political ideology, Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Related research data in SND's catalogue

Download metadata

Dataset 1

S1887P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 2

M1904P - 1904 års partiprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 3

S1905P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 4

S1911P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 5

C1912P - Bondeförbundets program

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 6

C1919P - Grundprogram och stadgar för Bondeförbundet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 7

M1919P - Partiprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 8

S1920P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 9

V1921P - Kommunistiska partiets program

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 10

C1933P - Bondeförbundets grundprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 11

M1934P - Partiprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 12

C1944P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 13

FP1944P - Folkpartiets program

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 14

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 15

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 16

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 17

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 18

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 19

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 20

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 21

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 22

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 23

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 24

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 25

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 26

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 27

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 28

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 29

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 30

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 31

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 32

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 33

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 34

C1990P - Partiprogram

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 35

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 36

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 37

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 38

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 39

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 40

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 41

C2001P - Där människor får växa

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 42

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 43

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Dataset 44

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Data format / data structure

Text

Published: 2006-01-01
Last updated: 2020-01-17