Swedish political party programs

SND-ID: SND 0810

Description Data and documentation

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Description

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har se

... Show more..

Language

Swedish

Research principal, contributors, and funding

Research principal

University of Gothenburg

Funding

  • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation
Protection and ethical review

Data contains personal data

No

Method

Unit of analysis

Time period(s) investigated

1887–2010

Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Topic and keywords

Subject area

Elections, Political ideology, Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)
Social Sciences, Political Science (The Swedish standard of fields of research 2011)

Publications
Dataset 1
S1887P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 2
M1904P - 1904 års partiprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 3
S1905P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 4
S1911P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 5
C1912P - Bondeförbundets program

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 6
C1919P - Grundprogram och stadgar för Bondeförbundet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 7
M1919P - Partiprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 8
S1920P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 9
V1921P - Kommunistiska partiets program

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 10
C1933P - Bondeförbundets grundprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 11
M1934P - Partiprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 12
C1944P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 13
FP1944P - Folkpartiets program

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 14

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 15

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 16

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 17

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 18

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 19

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 20

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 21

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 22

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 23

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 24

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 25

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 26

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 27

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 28

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 29

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 30

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 31

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 32

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 33

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 34
C1990P - Partiprogram

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 35

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 36

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 37

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 38

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 39

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 40

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 41
C2001P - Där människor får växa

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 42

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 43

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Dataset 44

Data format / data structure

Text

Creator/Principal investigator(s)

University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Published: 2006-01-01
Last updated: 2020-01-17