Swedish political party programs

Description:

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har se

... Show more..

Identifiers:

SND-ID: SND 0810

Description:

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Materialet finns att ta del av via specialsamlingen Vi vill…! i SND:s katalog: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har se

... Show more..

Language:

Swedish

Time period(s) investigated:

1887 — 2010

Geographic spread:

Geographic location: Sweden

Unit of analysis:

Funding:

Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Related research data in SND's catalogue:

Dataset SND 0810-001

S1887P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-002

M1904P - 1904 års partiprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-003

S1905P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-004

S1911P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-005

C1912P - Bondeförbundets program

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-006

C1919P - Grundprogram och stadgar för Bondeförbundet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-007

M1919P - Partiprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-008

S1920P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-009

V1921P - Kommunistiska partiets program

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-010

C1933P - Bondeförbundets grundprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-011

M1934P - Partiprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-012

C1944P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-013

FP1944P - Folkpartiets program

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-014

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-015

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-016

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-017

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-018

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-019

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-020

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-021

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-022

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-023

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-024

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-025

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-026

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-027

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-028

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-029

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-030

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-031

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-032

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-033

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-034

C1990P - Partiprogram

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-035

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-036

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-037

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-038

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-039

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-040

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-041

C2001P - Där människor får växa

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-042

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-043

Data format / data structure:

Text

Dataset SND 0810-044

Data format / data structure:

Text