Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: By the east city boundary in north Tannefors

SND-ID: SND 2442

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland County Museum, Archaeology department

Description

Inför arbetet med ny detaljplan för kvarteren Konsuln och Krigaren samt Östra Strandpromenaden i stadsdelen Tannefors, Linköpings stad, har en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 genomförts. Det historiska kartmaterialet visar att området till största delen utgjorts av åkermark som ingått i Södra Kungsladugårdsgärdet. Undantaget utgörs av strandremsan som var betes- och slåttermark, samt området närmast Stångebro där en tullstuga varit placerad sedan 1600-talet. Platsen för tullstugan var inte möjlig att utreda närmare med sökschakt under utredningens andra etapp p g a den mängd elkablar som korsade området. Det går därmed inte att utesluta att fast fornlämning i form av äldre brofästen, väglämningar och grunder till tullstugan finns bevarade inom detta område. I den resterande delen av utredningsområdet öppnades sex sökschakt på ytor som bedömdes ostörda nog att kunna innehålla bevarade äldre lämningar. Inget av sökschakten visade spår av fast fornlämning. Platsen för tullstugan bör bli föremål för en arkeologisk förundersökning i händelse av exploatering. Inom den resterande ytan bedöms att

... Show more..

Language

Swedish

Research principal, contributors, and funding

Research principal

Uppsala University

Responsible department/unit

Archaeology department

Protection and ethical review

Data contains personal data

No

Method and time period

Time period(s) investigated

Historic time

Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Linköping Municipality

Geographic description: City of Linköping

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Topic and keywords

Research area

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Publications

Type of archaeological investigation

Archaeological assessment

Dataset
By the east city boundary in north Tannefors

Description

The ZIP file contains three Shape files with information on trenches, monuments and finds, and other metadata from the archaeological survey, as well as a geo-referenced map (© Lantmäteriet i2014/00696) of the survey area in GeoTIFF format.

Version 1.0

Citation

Östergötland County Museum, Archaeology department. Uppsala University (2014). By the east city boundary in north Tannefors. Swedish National Data Service. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002325

Download citation

Data format / data structure

Still image

Geospatial

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland County Museum, Archaeology department

Time period(s) investigated

Historic time

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Time period(s) for data collection: 2009-12-05
  • Data collector: Östergötland County Museum, Archaeology department

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-34616-08

Organisationens dnr för undersökningen

118/09

ProjektID

p509028

509028

RAÄ-nr

Linköping 501

Published: 2014-12-12
Last updated: 2020-02-13