Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: By the east city boundary in north Tannefors

Creator/Principal investigator(s):

Östergötland County Museum, Archaeology department

Description:

Inför arbetet med ny detaljplan för kvarteren Konsuln och Krigaren samt Östra Strandpromenaden i stadsdelen Tannefors, Linköpings stad, har en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 genomförts. Det historiska kartmaterialet visar att området till största delen utgjorts av åkermark som ingått i Södra Kungsladugårdsgärdet. Undantaget utgörs av strandremsan som var betes- och slåttermark, samt området närmast Stångebro där en tullstuga varit placerad sedan 1600-talet. Platsen för tullstugan var inte möjlig att utreda närmare med sökschakt under utredningens andra etapp p g a den mängd elkablar som korsade området. Det går därmed inte att utesluta att fast fornlämning i form av äldre brofästen, väglämningar och grunder till tullstugan finns bevarade inom detta område. I den resterande delen av utredningsområdet öppnades sex sökschakt på ytor som bedömdes ostörda nog att kunna innehålla bevarade äldre lämningar. Inget av sökschakten visade spår av fast fornlämning. Platsen för tullstugan bör bli föremål för en arkeologisk förundersökning i händelse av exploatering. Inom den resterande ytan bedöms att

... Show more..

Subject area:

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Keywords:

Map:

Responsible department/unit:

Uppsala University, Archaeology department

Creator/Principal investigator(s):

Östergötland County Museum, Archaeology department

Identifiers:

SND-ID: SND 2442

Description:

Inför arbetet med ny detaljplan för kvarteren Konsuln och Krigaren samt Östra Strandpromenaden i stadsdelen Tannefors, Linköpings stad, har en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 genomförts. Det historiska kartmaterialet visar att området till största delen utgjorts av åkermark som ingått i Södra Kungsladugårdsgärdet. Undantaget utgörs av strandremsan som var betes- och slåttermark, samt området närmast Stångebro där en tullstuga varit placerad sedan 1600-talet. Platsen för tullstugan var inte möjlig att utreda närmare med sökschakt under utredningens andra etapp p g a den mängd elkablar som korsade området. Det går därmed inte att utesluta att fast fornlämning i form av äldre brofästen, väglämningar och grunder till tullstugan finns bevarade inom detta område. I den resterande delen av utredningsområdet öppnades sex sökschakt på ytor som bedömdes ostörda nog att kunna innehålla bevarade äldre lämningar. Inget av sökschakten visade spår av fast fornlämning. Platsen för tullstugan bör bli föremål för en arkeologisk förundersökning i händelse av exploatering. Inom den resterande ytan bedöms att

... Show more..

Language:

Swedish

Time period(s) investigated:

Historic time

Geographic spread:

Geographic location: Linköping Municipality

Geographic description: City of Linköping

Lowest geographic unit:

Parish

Highest geographic unit:

Parish

Subject area:

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Keywords:

Type of archaeological investigation:

Archaeological assessment

Version 1.0:

2014-12-12 doi:10.5878/002325

Download data:

By the east city boundary in north Tannefors

Suggested citation:

Östergötland County Museum, Archaeology department. Uppsala University, Archaeology department (2014). By the east city boundary in north Tannefors. Swedish National Data Service. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002325

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-34616-08

Organisationens dnr för undersökningen:

118/09

ProjektID:

p509028

ProjektID:

509028

RAÄ-nr:

Linköping 501

Creator/Principal investigator(s):

Östergötland County Museum, Archaeology department

Description:

The ZIP file contains three Shape files with information on trenches, monuments and finds, and other metadata from the archaeological survey, as well as a geo-referenced map (© Lantmäteriet i2014/00696) of the survey area in GeoTIFF format.

Keywords:

Data format / data structure:

Still image

Geospatial

Data collection:

Mode of collection: Field observation

Time period(s) for data collection: 2009-12-05

Data collector: Östergötland County Museum, Archaeology department

Mode of collection: Compilation/Synthesis

Time period(s) for data collection: 2014

Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History

Time period(s) investigated:

Historic time

Published: 2014-12-12
Last updated: 2020-02-13