Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

Creator/Principal investigator(s):

Östergötland Museum, Department of archaeology

Description:

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Show more..

Subject area:

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Map:

Responsible department/unit:

Uppsala University, Department of archaeology

Creator/Principal investigator(s):

Östergötland Museum, Department of archaeology

Identifiers:

SND-ID: SND 2444

Description:

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Show more..

Language:

Swedish

Time period(s) investigated:

Late bronze age

Vendel era

Modern age

Geographic spread:

Geographic location: Norrköping Municipality, Borg Parish

Geographic description: Borg 1:1

Lowest geographic unit:

Parish

Highest geographic unit:

Parish

Subject area:

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Type of archaeological investigation:

Archaeological field evaluation, Archaeological assessment

Version 1.0:

2014-12-16 doi:10.5878/002410

Download data:

Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

Suggested citation:

Östergötland Museum, Department of archaeology. Uppsala University, Department of archaeology (2014). Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund. Swedish National Data Service. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002410

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen:

490/09

ProjektID:

p510017

ProjektID:

510017

RAÄ-nr:

Borg 270:1

RAÄ-nr:

Norrköping 327

RAÄ-nr:

Borg 128:1

Creator/Principal investigator(s):

Östergötland Museum, Department of archaeology

Description:

The ZIP file contains six Shape files with data on trenches, features and finds, and other metadata from the archaeological excavation.

Data format / data structure:

Geospatial

Type of archaeological remains:

Data collection:

Mode of collection: Field observation

Time period(s) for data collection: 2010-08-17 — 2010-09-03

Data collector: Östergötland Museum, Department of archaeology

Mode of collection: Compilation/Synthesis

Time period(s) for data collection: 2014

Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History

Time period(s) investigated:

Late bronze age

Vendel era

Modern age

Published: 2014-12-16
Last updated: 2019-09-11