Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

SND-ID: SND 2444

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland Museum, Department of archaeology

Description

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Show more..

Language

Swedish

Research principal, contributors, and funding

Research principal

Uppsala University

Responsible department/unit

Department of archaeology

Protection and ethical review

Data contains personal data

No

Method and time period

Time period(s) investigated

Late bronze age

Vendel era

Modern age

Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Norrköping Municipality, Borg Parish

Geographic description: Borg 1:1

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Topic and keywords

Research area

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Publications

Type of archaeological investigation

Archaeological field evaluation, Archaeological assessment

Dataset
Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

Description

The ZIP file contains six Shape files with data on trenches, features and finds, and other metadata from the archaeological excavation.

Version 1.0

Citation

Östergötland Museum, Department of archaeology. Uppsala University (2014). Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund. Swedish National Data Service. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002410

Download citation

Data format / data structure

Geospatial

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland Museum, Department of archaeology

Time period(s) investigated

Late bronze age

Vendel era

Modern age

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Time period(s) for data collection: 2010-08-17–2010-09-03
  • Data collector: Östergötland Museum, Department of archaeology

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History

Type of archaeological remains

Settlement , Fortress , Rock art , Redoubt

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen

490/09

ProjektID

p510017

510017

RAÄ-nr

Borg 270:1

Norrköping 327

Borg 128:1

Published: 2014-12-16
Last updated: 2019-09-11