Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

Overview Description Data and documentation

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland Museum, Department of archaeology

Description

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Show more..

Subject area

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Map

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland Museum, Department of archaeology

Identifiers

SND-ID: SND 2444

Description

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Show more..

Language

Swedish

Time period(s) investigated

Late bronze age

Vendel era

Modern age

Geographic spread

Geographic location: Norrköping Municipality, Borg Parish

Geographic description: Borg 1:1

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Data contains personal data

No

Subject area

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Type of archaeological investigation

Archaeological field evaluation, Archaeological assessment

Version 1.0

Download citation

Download data

Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

Citation

Östergötland Museum, Department of archaeology. Uppsala University, Department of archaeology (2014). <em>Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund</em>. Swedish National Data Service. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002410">https://doi.org/10.5878/002410</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen

490/09

ProjektID

p510017

510017

RAÄ-nr

Borg 270:1

Norrköping 327

Borg 128:1

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland Museum, Department of archaeology

Description

The ZIP file contains six Shape files with data on trenches, features and finds, and other metadata from the archaeological excavation.

Data format / data structure

Geospatial

Type of archaeological remains

Data collection

Mode of collection: Field observation

Time period(s) for data collection: 2010-08-17 — 2010-09-03

Data collector: Östergötland Museum, Department of archaeology

Mode of collection: Compilation/Synthesis

Time period(s) for data collection: 2014

Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History

Time period(s) investigated

Late bronze age

Vendel era

Modern age

Published: 2014-12-16
Last updated: 2019-09-11