Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Borg 17:6

SND-ID: SND 2446

Creator/Principal investigator(s)

Arkeologgruppen i Örebro AB

Description

I oktober år 2010 genomförde Arkeologgruppen i Örebro AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 17:6, Norrköpings stad och kommun. Den totala utredningsytan uppgick till 8000 m². Inom ytan drogs 19 stycken sökschakt med en sammanlagd längd av 152 meter med en skopbredd av 1,2 meter. Samtliga schakt uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,3 meter tjockt ploglager fanns ett bottenlager av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Language

Swedish

Research principal, contributors, and funding

Research principal

Uppsala University

Protection and ethical review

Data contains personal data

No

Method and time period
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Norrköping Municipality, Borg Parish

Geographic description: City of Norrköping

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Topic and keywords

Research area

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Keywords

finds

Publications

Type of archaeological investigation

Archaeological assessment

Dataset
Borg 17:6

Description

The ZIP file contains two Shape files with data on the archaeological survey, and a geo-referenced trench plan in GeoTIFF format.

Version 1.0

Citation

Arkeologgruppen i Örebro AB. Uppsala University (2014). Borg 17:6. Swedish National Data Service. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002412

Download citation

Data format / data structure

Still image

Geospatial

Creator/Principal investigator(s)

Arkeologgruppen i Örebro AB

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Time period(s) for data collection: 2010-10-18–2010-10-19
  • Data collector: Arkeologgruppen i Örebro AB

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-4607-10

Organisationens dnr för undersökningen

Ag2011_19

ProjektID

510019

p510019

Published: 2014-12-16
Last updated: 2020-02-13