Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Borg 17:6

Creator/Principal investigator(s):

Arkeologgruppen i Örebro AB

Description:

I oktober år 2010 genomförde Arkeologgruppen i Örebro AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 17:6, Norrköpings stad och kommun. Den totala utredningsytan uppgick till 8000 m². Inom ytan drogs 19 stycken sökschakt med en sammanlagd längd av 152 meter med en skopbredd av 1,2 meter. Samtliga schakt uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,3 meter tjockt ploglager fanns ett bottenlager av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Subject area:

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Keywords:

Map:

Responsible department/unit:

Uppsala University

Creator/Principal investigator(s):

Arkeologgruppen i Örebro AB

Identifiers:

SND-ID: SND 2446

Description:

I oktober år 2010 genomförde Arkeologgruppen i Örebro AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 17:6, Norrköpings stad och kommun. Den totala utredningsytan uppgick till 8000 m². Inom ytan drogs 19 stycken sökschakt med en sammanlagd längd av 152 meter med en skopbredd av 1,2 meter. Samtliga schakt uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,3 meter tjockt ploglager fanns ett bottenlager av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Language:

Swedish

Geographic spread:

Geographic location: Norrköping Municipality, Borg Parish

Geographic description: City of Norrköping

Lowest geographic unit:

Parish

Highest geographic unit:

Parish

Subject area:

HISTORY (CESSDA Topic Classification)
Archaeology (The Swedish standard of fields of research 2011)

Keywords:

Type of archaeological investigation:

Archaeological assessment

Version 1.0:

2014-12-16 doi:10.5878/002412

Download data:

Borg 17:6

Suggested citation:

Arkeologgruppen i Örebro AB. Uppsala University (2014). Borg 17:6. Swedish National Data Service. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002412

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4607-10

Organisationens dnr för undersökningen:

Ag2011_19

ProjektID:

510019

ProjektID:

p510019

Creator/Principal investigator(s):

Arkeologgruppen i Örebro AB

Description:

The ZIP file contains two Shape files with data on the archaeological survey, and a geo-referenced trench plan in GeoTIFF format.

Data format / data structure:

Still image

Geospatial

Data collection:

Mode of collection: Field observation

Time period(s) for data collection: 2010-10-18 — 2010-10-19

Data collector: Arkeologgruppen i Örebro AB

Mode of collection: Compilation/Synthesis

Time period(s) for data collection: 2014

Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History

Published: 2014-12-16
Last updated: 2020-02-13