The Swedish Gallup Institute’s surveys from 1942-1956

33% Anser statliga formulär svårbegripliga eller besvärliga

The Swedish Gallup Institute conducted surveys between the years 1941 and 1954. The surveys provide a good insight into Swedish public opinion at the time, what people in general thought during the time period.

Answers to the survey questions are presented in tables and distributed in categories of gender, age groups, social groups and urban/countryside. Information about survey aims, selections and questions are also available. Search among topics or browse through the questions!

The questionnaires themselves are also a great research source, as they provide a picture of which questions were the most current during the time period, as well as how question techniques have developed over the years.

The project of making the materials available was funded by Riksbankens Jubileumsfond (The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences).

Id Title Time
G001 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tidningsläsningen i Stockholm
Dagens nyheter

Swedish National Data Service

1943-10 - 1943-11
G002 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: De inackorderades bostadsförhållanden
HSB

Swedish National Data Service

1943-12
G003 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av radiolyssnandet
AB Radiotjänst

Swedish National Data Service

1943-03 - 1943-04
G004 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Hushållens ättiksförbrukning
Skånska ättiksfabriken

Swedish National Data Service

1944-02
G005 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Fem veckotidningars läsekretsar
Hemmets Journal

Swedish National Data Service

1944-02
G006 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Det Bästa on the Swedish market
Det bästa

Swedish National Data Service

1944-02
G007 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning för kooperativa förbundet
Kooperativa förbundet

Swedish National Data Service

1944-03
G008 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konserverade livsmedel
Esseltes göteborgsindustrier

Swedish National Data Service

1944-04
G009 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konsumtionen av kakao
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1944-04 - 1944-06
G010 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning för Argus underkläder
a/b Argus

Swedish National Data Service

1944-05
G011 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Papper som ersättning för linne
Almedal-Dalsjöfors AB

Swedish National Data Service

1944-06
G012 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Buljongextrakt
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1944-06
G013 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Den svenska urmarknaden
A.B. J.P. Brandt

Swedish National Data Service

1944-06
G014 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En spridningsundersökning av Icakuriren
Icakuriren

Swedish National Data Service

1945-08
G015 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänhetens inställning till krushen
Tessab annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1944-09
G016 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Pudermarknaden
AB Törnbloms annonsbyrå

Swedish National Data Service

1953-03
G017 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning i Stockholm för Ovomaltine
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1944-09
G018 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radiolyssnarnas intresse för utsändningarna från U.S.A.
amerikanska legationen

Swedish National Data Service

1944-10
G019 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Några data om Veckorevyn och dess läskrets
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1944-11
G020 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Cap snabblunch
AB Cap chokladfabrik

Swedish National Data Service

1944-11
G021 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Den förvärvsarbetande ungdomens sparande
Sveriges Postsparbank

Swedish National Data Service

1944-11
G022 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Korrespondensinstituten gallupanalys av deras rekrytering och konkurrenskraft
NKI-skolan

Swedish National Data Service

1944-11
G023 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En analys av filmpublikens smak med speciell hänsyn till Max Hansen och Gröna hissen
AB Europafilm

Swedish National Data Service

1944-11
G024 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Noter - tillgång och efterfrågan
Albert Bonniers förlag AB

Swedish National Data Service

1945-01
G025 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Intresset för Sanforisering
Borås Wäfveribolag

Swedish National Data Service

1945-02
G026 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Högerns tillbakagång
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-02
G027 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänheten och trafikkioskerna
Svenska Pressbyrån

Swedish National Data Service

1945-03
G028 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Barnkläder
Aktiv hushållning

Swedish National Data Service

1945-03
G029 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Provinspressen
Svenska provinspressens förening

Swedish National Data Service

1945-04
G030 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Fjorton tidskrifters läskretsar
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1945-04
G031 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Hushåll utan telefon
Kungliga telegrafstyrelsen

Swedish National Data Service

1945-04
G032 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En spridningsundersökning av Icakuriren
Icakuriren

Swedish National Data Service

1945-05
G033 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Hur Amerikas röst avlyssnas i Sverige
American legation

Swedish National Data Service

1945-06
G034 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konsumtion av sötsaker i Stockholm
Svenska choklad och konfektyrfabrikantföreningen, Stockholm

Swedish National Data Service

1945-06
G035 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En annonsseries observationsvärde
Svenska bankföreningen

Swedish National Data Service

1945-07
G036 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Shoppingvanor i Stockholm
AB Nordiska Kompaniet

Swedish National Data Service

1945-09
G037 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Språkstudier och korrespondensundervisning
NKI-skolan

Swedish National Data Service

1945-09
G038 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Reasons for decline in readership
Det bästa

Swedish National Data Service

1945-09
G039 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Regelbundna läsare av Hemmets veckotidning och Allas veckotidning
Allhem förlags A/B

Swedish National Data Service

1945-10
G040 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänheten och kyrkan, Stockholm, Jönköping, Kramfors
Harriers bokförlag

Swedish National Data Service

1945-10 - 1945-11
G041 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för Genol och Biolax
AB oxygenol

Swedish National Data Service

1945-11
G042 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Spik
AB Ödeborgs bruk

Swedish National Data Service

1945-12
G043 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En inventering av källare och vindar i HSB-fastigheter
HSB:s riksförbund

Swedish National Data Service

1946-01
G044 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Apelsinmarmelad
Marabou

Swedish National Data Service

1946-01
G045 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av Göteborgs handels och sjöfartstidning
Göteborgs handelstidning AB

Swedish National Data Service

1946-02
G046 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tillgången på kvinnlig arbetskraft i Mönsterås
Norrköpings bommulswäfveri AB

Swedish National Data Service

1946-02
G047 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Sex stockholmstidningars läskretsar
Dagens nyheter

Swedish National Data Service

1946-02 - 1946-04
G048 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för shampoo
AB R. Barlach

Swedish National Data Service

1946-03
G049 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Skattetrycket sett mot bakgrunden av socialreformerna
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-03
G050 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Intresset för korrespondenskurser
NKI-skolan

Swedish National Data Service

1946-03
G051 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En detaljundersökning rörande lakansväv
Norrköpings bommulswäfveri AB

Swedish National Data Service

1946-03
G052 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Inköpsvanor för matfett
Herrsons annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1946-04
G053 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Önskemål och smak i fråga om möbler
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-04
G054 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Alkoholvanornas omfattning och karaktär
1944 års nykterhetskommitté

Swedish National Data Service

1946-05 - 1946-06
G055 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Näringsdrycker
Sigfrid Fjellander reklam

Swedish National Data Service

1946-06 - 1946-07
G056 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för tandkräm
AB Sunlight

Swedish National Data Service

1946-08
G057 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radions insats under valkampanjen 1946
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-09
G058 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Sydsvenska dagbladet, Snällposten
Sydsvenska dagbladet, Snällposten

Swedish National Data Service

1946-11
G059 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kylskåp och dammsugare
AB Elektrolux

Swedish National Data Service

1946-11
G060 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Paketerad jäst
Svenska jästfabriks AB

Swedish National Data Service

1946-11
G061 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tandkräm och Toalettvål
Kemisk-tekniska och livsmedelfabrikanters förening

Swedish National Data Service

1946-12
G062 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer
Atlas Diesel

Swedish National Data Service

1947-02
G063 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Corn Flakes
Tessab annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1947-02
G064 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Näringsdrycker
Malmö choklad och kofektfabriks AB

Swedish National Data Service

1947-02 - 1947-03
G065 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Bofors i folkmedvetandet
AB Bofors

Swedish National Data Service

1947-03
G066 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Barnfilmerna deras publik samt föräldraopinionen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-03 - 1947-04
G067 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Elkaminer
Kungliga vattenfalls styrelsen

Swedish National Data Service

1947-03 - 1947-04
G068 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Det Bästa - A readership survey of the March and April 1947 issues
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-03 - 1947-04
G069 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Opinioner rörande bensin och oljehandeln
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-04 - 1947-05
G070 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Köpt och hemlagad saft i svenska hushåll
AB chokladfabriken Marabou

Swedish National Data Service

1947-05
G071 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Den kvinnliga arbetskraftreserven
Statens arbetsmarknadskommission

Swedish National Data Service

1947-05
G072 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Åtta landsortstidningars läsvärde
Högerpressens förening

Swedish National Data Service

1947-06 - 1947-07
G073 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av faktorer som påverkar vissa varuinköp
1946 års kommitté för konsumentupplysning och kvalitetsforskning

Swedish National Data Service

1947-06
G074 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Inköpsvanor för skor
Malmö läderfabriks aktiebolag

Swedish National Data Service

1947-06
G080 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Studie av arbetskraftens rörlighet
Statens arbetsmarknadskommission

Swedish National Data Service

1947-08
G083 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Inköpsvanor för golvfernissa
Gumaelius annonsbyrå

Swedish National Data Service

1947-11
G084 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gasoline and motor oil a survey among Swedish motorists
Svenska Petroleum AB Standard

Swedish National Data Service

1947-12
G085 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Report on a survey among Swedish tractorowning farmers
Svenska Petroleum AB Standard

Swedish National Data Service

1947-12
G086 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Motalavalet
Högerns riksorganisation

Swedish National Data Service

1947-12
G087 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av se
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1947-12
G088 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kunder och anställda
Nordlöfs skoaffärer i Göteborg

Swedish National Data Service

1948-04
G089 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Husqvarna vapenfabrik och dess produkter
Gumaelius annonsbyrå

Swedish National Data Service

1948-08
G090 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Studier på fritid deras inriktning och motiv
NKI-skolan

Swedish National Data Service

1948-09
G091 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Några preliminära huvudsiffror från statiska undersökningar verkställda av 1944 års nykterhetskommitté
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-09
G092 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förbrukningen av lackfärger
Tessab annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1948-10
G093 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kvinnors användning av kosmetika
AB Hässle, Hässleholm

Swedish National Data Service

1948-10
G094 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allers läskrets och läsarintresse
Allers Familje-Journals tryckeri AB

Swedish National Data Service

1948-10
G095 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Arbetstrivsel bland Esso-anställda
Svenska Petroleum AB Standard

Swedish National Data Service

1948-10
G096 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Veckopressens spridning
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1948-10 - 1948-12
G097 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Dagspressen i Stockholm
Stockholms-tidningen

Swedish National Data Service

1948-11
G098 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Textilindustriens good-will
Textilindustriens informationstjänst

Swedish National Data Service

1948-10 - 1948-12
G099 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Politiska opinioner under valkampanjen 1948
Svenska institutet för socialundersökningar

Swedish National Data Service

1948-12
G100 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Damernas värld nr 48/1949 bedömd av den kvinnliga läskretsen och provläsare
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1949-12
G101 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förbrukningen av industrifärger
AB Hässle, Hässleholm

Swedish National Data Service

1949-01 - 1949-03
G102 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänheten och boken
Statens bokutredning

Swedish National Data Service

1949-01 - 1949-02
G103 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Året runt nr. 5 1949 intresset för tidskriftens olika element
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1949-03
G104 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Märkesmedvetande om ylletyg
AB svenska yllekoncernen

Swedish National Data Service

1949-04
G105 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Läskretsen och Expressen
Kvällstidningen Expressen

Swedish National Data Service

1949-05
G106 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Husmödrar om färsk frukt
Sveriges fruktimportförening

Swedish National Data Service

1949-06
G107 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Traktormarknaden
AB Nyköpings automobilfabrik

Swedish National Data Service

1949-06 - 1949-07
G108 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Äktenskap och skilsmässor
Svenska kyrkans diakonistyrelse

Swedish National Data Service

1949-07
G109 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Veckojournalen nr 40
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1949-10
G110 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förbrukningen av vitaminpreparat i Sverige
AB Ferrosan. Malmö

Swedish National Data Service

1950-03
G111 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: När, var, hur
Bokförlaget forum AB

Swedish National Data Service

1950-03
G112 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förbrukningen av halstabletter och pastiller
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB

Swedish National Data Service

1950-04
G113 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Fruit Salts in Sweden
Andrew fruit salts

Swedish National Data Service

1950-04
G114 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: De politiska partierna efter valen 1950
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-11
G115 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förbrukningen av kosmetika
AB Hässle, Hässleholm

Swedish National Data Service

1950-12
G117 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Eftervalsundersökning 1952
Bondeförbundets riksorganisation

Swedish National Data Service

1952-11
G118 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Laundry blindtests
The procter and gamble CO.

Swedish National Data Service

1953-05
G120 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: NK-kundernas allmänna inköpsvanor
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1953
G121 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Svenska folkets tobaksvanor
AB svenska tobaksmonopolet

Swedish National Data Service

1955-05
G122 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Hushållsarbete och köksmaskiner
Elektrolux AB

Swedish National Data Service

1956-09
G123 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av vissa gasförbrukningsvanor
Svenska gasverksföreningen

Swedish National Data Service

1942-10 - 1942-11
G124 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Brukar ni läsa veckotidningen Vi?
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1942-10
G125 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av tvålsituationen inom detaljhandeln
tekniska a/b Flora

Swedish National Data Service

1942-09 - 1942-10
G126 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: A market investigation on the hudnut face powder
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G127 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Vilka svenska porslinsfabriker känner ni till?
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1942-12
G128 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av bageribranchens inställning till vetemjöl i Göteborg
A/B Kvarnintressenter

Swedish National Data Service

1943-01
G129 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Hur länge sedan är det sedan ni åt fisk som huvudrätt?
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1943-02
G130 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänhetens inställning till boklån på bibliotek
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1943-05 - 1943-06
G131 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Märkesvara och köpvanor i herrkonfektion
AB Gunnar Collijn

Swedish National Data Service

1943-05
G132 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänhetens restaurangvanor
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1942-08
G133 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänhetens inställning till viss brandförsäkring
Svenska försäkringsföreningen

Swedish National Data Service

1943-06
G134 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tidningsläsningen i Stockholm
Dagens nyheter

Swedish National Data Service

1943-10 - 1943-11
G136 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänhetens inställning till vissa skolfrågor
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1943-10 - 1943-12
G137 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Olika spisbrödsmärkens gångbarhet i detaljhandeln
AB Gumaelius annonsbyrå

Swedish National Data Service

1943-12
G138 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Sociologiska studier i Johannes församling i Stockholm
Församlingens kyrkliga myndigheter

Swedish National Data Service

1943-12
G139 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kyrkliga intresset hos nyinflyttade Stockholmare
Församlingens kyrkliga myndigheter

Swedish National Data Service

1943-12
G140 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning enligt gallup-metoden av minnesvärdet hos Liv-Thules annonsering
Livförsäkrings AB Thule

Swedish National Data Service

1943-01
G141 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Om hövligheten på spårvagnar och bussar
AB Stockholms spårvägar

Swedish National Data Service

1944-02
G142 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Användningen av bakpulver
AB chokladfabriken Marabou

Swedish National Data Service

1944-02
G143 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av skokonsumtionen
Svenska skofabrikantföreningen, svenska garveriidkareföreningen, Sveriges Skolhandlareförbund

Swedish National Data Service

1944-02
G144 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En specialbearbetning av några frågor rörande arbetsmarknaden
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1944-02
G145 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av viss trafikfrekvens på Kungsgatan och Avenyn i Göteborg
Oskar Baeckman, Stockholm

Swedish National Data Service

1944-02
G146 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Hur korsord, Schackproblem, Serier och Följetång uppskattas av allmänheten
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1944-02
G152 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av hushållens köksutrustning, husmödrarnas hushållsvanor samt vissa förhållanden kring valet av köksspis i Stureby villasamhälle
Stockholms elektricitetsverk

Swedish National Data Service

1944-03
G153 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av tidningen Vi
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1947-03 - 1947-04
G155 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tidningsläsarnas intresse för bioannonser och recensioner samt tecknade serier en undersökning i Jönköping, Huskvarna, Byarum och Bankeryd
Jönköpings posten

Swedish National Data Service

1944-04
G156 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning av husmödrarnas val av skurpulver jämte vissa därmed sammanhängande marknadsproblem
AB Sunlight

Swedish National Data Service

1944-04
G159 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: 463 Ovomaltine-förbrukare i Stockholm
A.S. Dr. Wander, Köpenhamn

Swedish National Data Service

1944-05
G166 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Några data om veckopressens läskrets
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1944-12
G169 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Stockholmstidningen och Aftonbladet
Stockholmstidningen, Aftonbladet

Swedish National Data Service

1944-12
G170 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Icakuriren
Icakuriren

Swedish National Data Service

1945-11
G171 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Rapport över försök att mäta allmänhetens uppfattning om skäl som är avgörande för val av inköpsställen för livsmedel och skor
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-11
G172 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Idrottsintresse och tippning i Sverige
AB tipstjänst

Swedish National Data Service

1948-01
G173 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Voice of America
American institute of public opinion

Swedish National Data Service

1948-10
G174 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Barnuppfostran
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-02
G175 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Inställningen till kristendomen och kyrkan
Svenska kyrkans diakonistyrelses byrå

Swedish National Data Service

1948-07
G176 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Zebra-kampanjen och sparandet
Sparfrämjandet

Swedish National Data Service

1948-05 - 1948-06
G177 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radioapparaterna i Göteborg en undersökning angående märkesfördelning, årsmodeller, m.m.
Svenska AB Philips och Svenska radio AB

Swedish National Data Service

1948-03
G178 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: De vuxnas vardagsvanor
AB Radiotjänst

Swedish National Data Service

1947-10
G179 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknadsundersökningen av användning och tillgång av kaffeersättning
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1942-04
G180 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förvärvsarbetande kvinnors hemarbete
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-08
G181 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tvättmedlet Zex
Firma Jakob Versteeghs

Swedish National Data Service

G182 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Garderobsinventering och klädinköp + komplement
H. Schücks Enka & co. AB

Swedish National Data Service

1952-09
G183 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Political stapel scales questions
American institute of public opinion Princetown, N.J.

Swedish National Data Service

1953-09
G184 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Svenska folkets matvanor
AB Hässle-tika

Swedish National Data Service

1954-04
G186 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radiolistening in Sweden to American broadcasts
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-02
G188 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Avbetalningsköp
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1945-02
G189 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En läsvärdesundersökning för Icakuriren
Icakuriren

Swedish National Data Service

1945-02
G190 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Riks-Sara och motboken
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-02
G192 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Läsning av ortstidningar och storstadstidningar
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-03
G193 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förekomsten av kokböcker
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-05
G194 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förekomsten av symaskiner
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-05
G195 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förekomsten av radio
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-05
G196 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Partipolitiska utvecklingen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-09 - 1946-10
G197 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Partipolitiska utvecklingen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-11
G198 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Reklamfilmprövning i Rättvik
AB Europafilm

Swedish National Data Service

1946-05 - 1946-06
G199 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Försäljningen i Sverige av fabriksnya motorcyklar och lättviktare
British export trading research Org. (Betro)

Swedish National Data Service

1946-06
G200 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Möbler och leksaker
AB Alga

Swedish National Data Service

1946-06
G201 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning rörande namnet Heering
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-06
G202 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Stockholmsvalet
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-06 - 1946-08
G203 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Bör fabrikanten eller delajhandlaren bestämma priset? Kan ni avstå från ransoneringskuponger till Europahjälpen?
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-06
G204 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av Allers
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-06
G205 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Bakpulver
Annonsbyrån Svea AB

Swedish National Data Service

1946-07
G206 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Blondex
Sta-Blond Laboratories Ltd, London

Swedish National Data Service

1946-08
G207 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Rakblad
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-08
G208 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Emmaljunga
Emmaljunga barnvagnsfabrik, Emmaljunga

Swedish National Data Service

1946-08
G209 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Läskedrycker
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-08
G210 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Preliminär rapport över reklamfilmprövning i Katrineholm
AB Europafilm

Swedish National Data Service

1946-08 - 1946-12
G211 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning för AB Europafilm
AB Europafilm

Swedish National Data Service

1946-10
G212 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Specialartiklar för tidningen Vi
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1946-11
G213 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tillgången på kvinnlig arbetskraft i Aspudden och Hägersten
AB L.M Eriksson

Swedish National Data Service

1946-10
G214 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-11
G215 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Vem är bäst - kvinnan eller mannen?
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1946-11
G216 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Traktorer och lantbruksmaskiner bland lantbrukare i Värmland
AB Bolinder-Munktell

Swedish National Data Service

1947-05
G217 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Skördegarn
AB Wahlbecks fabriker i Linköping

Swedish National Data Service

1947-02
G218 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Biopubliken och reklamfilm
AB Europafilm

Swedish National Data Service

1947-01 - 1947-02
G219 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Svenska jästfabriken
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-03
G220 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Veckotidningen Vi, läsvärdesundersökning
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1947-03 - 1947-04
G221 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Vi och läskretsen
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1947-04
G222 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Jordbrukaropinionen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-04
G223 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En enkät bland 100 arbetare på Good-Year fabriken i Norrköping
Good year gummi fabriks AB

Swedish National Data Service

1947-04
G224 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Reklamfilmprövning i Rättvik
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-04
G225 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Dagens Nyheters småannonser
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-09
G226 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Intresset för elektriska rakmaskiner
AB Bofors, nobelkrut

Swedish National Data Service

1947-10
G227 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänheten och kioskhandeln
Sveriges kioskidkares riksförbund

Swedish National Data Service

1947-09
G228 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Trafikkioskerna
Svenska pressbyrån

Swedish National Data Service

1947-09 - 1947-12
G229 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Minneseffekten av en reklamfilm
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-11
G230 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Ovomaltine
Wahl Asmussen AB

Swedish National Data Service

1947-10
G231 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Frågeundersökning inom Holmens bruk textilavdelning
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947-10
G232 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: A report on the knowledge of sanforized in Sweden
young & rubicam ltd, London

Swedish National Data Service

1948-03
G233 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Expressens bioannonser
Tidningen Expressen

Swedish National Data Service

1948-01
G235 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Veckopress och omslagspapper
Vectu, veckopressens tidningsutgivarförening

Swedish National Data Service

1947-10
G236 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Året 1945
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-11
G237 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förmögenheter och sparande under kriget
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-09
G238 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Vardagskostym och vinterkappa
Svenska Reklamföreningen

Swedish National Data Service

1945-12
G239 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för mjölksyra
Stora kopparbergs bergslags AB

Swedish National Data Service

1945-12
G240 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Provinspressen
Svenska provinspressens förening

Swedish National Data Service

1945-07
G242 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Om köväntan på posten och systemet
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-06
G243 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Choklad och konfekt
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-06
G244 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En avverkningsprognos för sydöstra Sveriges Skogsägareförenings förbund
Sydöstra Sveriges skogsägareförenings förbund

Swedish National Data Service

1945-06
G246 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av 3 tidningar i Norrköping
Norrköpings tidning, Östergötlands dagblad och Östergötlands folkblad

Swedish National Data Service

1945-11
G247 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Rökning på spårvagnar i stadstrafik
AB Stockholms spårvägar

Swedish National Data Service

1945-09
G248 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallupundersökning om gallup
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1945-09
G249 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Namnet Philips i allmänhetens medvetande
Svenska AB Philips

Swedish National Data Service

1946-01
G250 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En läsundersökning för Se och Vårt hem
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1946-01
G251 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Enkätundersökning bland svenska kolimportörers förenings medlemmar
S.K.I.F.s medlemmar

Swedish National Data Service

1946-01
G252 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Dalregementet
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-01
G253 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Läsvärdesundersökning Vårt Hem
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1946-02
G254 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konsumtionsvanor för majsflingor 219 husmödrar i Stockholm
Tessab annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1946-02
G255 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Inköpsvanor för tandborstar
Törnbloms annonsbyrå

Swedish National Data Service

1946-03
G256 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Trafiken och kvinnan i politiken
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1946-03
G257 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning om tidskriften tegel
Tidskriften Tegel

Swedish National Data Service

1946-04
G258 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Guldsmedsaffärerna i Gävle
A.U. Wahlbergs guldsmedsaffär

Swedish National Data Service

G259 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konsumtionsvanor för matolja en undersökning bland 150 husmödrar
AB Törnbloms annonsbyrå

Swedish National Data Service

1946-02
G260 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: PM angående riskundersökning för svenska tobaksmonopolet
AB svenska tobaksmonopolet

Swedish National Data Service

1948-11
G261 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radions religiösa program
Radiotjänst AB

Swedish National Data Service

1948-11
G262 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radions morgonprogram och jordbruksprogram
Radiotjänst AB

Swedish National Data Service

1948-11
G263 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Stockholms Tidningen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-11
G264 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kvällstidningarnas läsare
Expressen, Aftonbladet

Swedish National Data Service

1948-11
G265 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radioundersökningen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-12
G266 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Esso tjänstemän
Esso

Swedish National Data Service

G267 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Textilundersökning preliminära siffror
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-05
G268 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Svensk saltsill i Norrland
Aktiebolaget Amega, Göteborg

Swedish National Data Service

1948-12
G269 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kännedomen om de största bomullsväverierna
Borås wäfveri AB

Swedish National Data Service

1948-08
G270 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Läskrets och läsarintressen Allers
Allers Familje-Journals tryckeri AB

Swedish National Data Service

1948-10
G271 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-05 - 1948-06
G272 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Amerikanska radion
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-10
G273 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Esso
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-10
G274 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allers
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-10
G275 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänheten och tidskriftsnamn
Malmö handelstryckeri

Swedish National Data Service

1948-05
G276 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förprövning av inledning till reklamfilm för Dagens Nyheter på biografen Rita
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-05
G277 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning bland båtvarv och rörledningentrerprenörer rörande tätningsmedel
Wahl Asmussen AB

Swedish National Data Service

1948-03
G278 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Bör radioprogrammet ändras efter en större trafikolycka?
AB Radiotjänst

Swedish National Data Service

1948-07
G279 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tandkräm på svenska marknaden
Firma Jod-kaliklora fabriken

Swedish National Data Service

1949-11
G280 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Guldsmedsundersökningen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-11
G281 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: 99 firmor om presseningsmarknanden i Sverige
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-11
G282 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En provundersökning omfattande 76 intervjuer beträffande allmänhetens inställning till guld- och silvervaror
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-10
G283 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Dieselmotorer
Dieselpower

Swedish National Data Service

1949-09 - 1949-10
G284 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Först en Pommac…
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-08
G285 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tandbergsboxningen i radio
AB Radiotjänst

Swedish National Data Service

1949-08
G286 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Pertinent statistics about the commercial districts of Borås
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg

Swedish National Data Service

1950
G287 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Grängensbergsbesparandet gillas av de flesta
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G288 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konst och idrott
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-08
G289 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Idrottspubliken i Malmö 1950
Sydsvenska Dagbladet

Swedish National Data Service

1950-05
G290 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Annonserna i Expressen
Kvällstidningen Expressen

Swedish National Data Service

1950-05
G291 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konstintresse och konstsmak
Sydsvenska Dagbladet

Swedish National Data Service

1950-05
G292 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Personalen och svenska lifförsäkringsbolaget
Svenska lifförsäkringsbolaget

Swedish National Data Service

1950-05
G293 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tidningen Vi och läskretsen, del II
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1950-03
G294 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Pommacannons
Fructus fabriker AB

Swedish National Data Service

1950-03
G295 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Brödförsäljning i Malmö
Aktiebolaget S. Gumaelius annonsbyrå

Swedish National Data Service

1950-03
G296 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Åhlén och Holm
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-03
G297 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Det bästas läsekrets
Readers Digest AB

Swedish National Data Service

1950-02
G298 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Husgerådsmarknaden
AB Svenska metallverken Skultunaverken

Swedish National Data Service

1950-02
G299 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Yllemärken
Svenska yllekoncernen AB

Swedish National Data Service

1950-02
G300 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Spritvanor och bilkörning
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

Swedish National Data Service

1949-09
G301 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konst och idrott
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-05
G302 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tidningen Vi och läskretsen, del I
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1950-02
G303 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Pommac provundersökningens resultat
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950
G304 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Vägmärken
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-06
G305 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Försäljningen av mors blomma
Röda korset

Swedish National Data Service

1949-06
G306 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allmänheten och tidskriftsnamn
Malmö handelstryckeri

Swedish National Data Service

1948-06
G307 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Allers och läskretsen
Allers Familje-Journals tryckeri AB

Swedish National Data Service

1949-04
G308 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-03
G309 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kännedomen om Esso-märket
Svenska Petroleum AB Standard

Swedish National Data Service

1949-04
G310 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-04
G311 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-02
G312 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En undersökning angående rostskyddsmedel i 230 hushåll
AB Tikanin

Swedish National Data Service

1949-02
G313 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Opinionsfrågor om tidningen Vi
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-02
G314 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Åsikter om bankernas annonser och kundtjänst
Skandinaviska banken AB

Swedish National Data Service

1949-02
G315 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Stockholmspälsmarknad
Aktiebolaget Oskar Wigen, Tranås

Swedish National Data Service

G316 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Försäljningen av flytande malpreparat
Klärre och Co AB

Swedish National Data Service

1949-01
G317 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Propagandan inför 1950 års val
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-11
G318 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Flygbuller och dess inverkan på trivseln i vissa stadsdelar i Norrköping
Hälsovårdsnämden i Norrköping

Swedish National Data Service

1950-11
G319 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Metod för valprognos
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-05
G320 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Damm i Skövde
AB Gullhögens bruk

Swedish National Data Service

1950-10
G321 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Malpreparat
Klärre och Co AB

Swedish National Data Service

1950-10
G322 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: 305 Ovomaltinekonsumenter i Göteborg och Hälsingborg
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-10
G323 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tandvårdsfrågor
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-09
G324 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Pommac och Orangia
Fructus fabriker AB

Swedish National Data Service

1950-08
G325 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: När var hur
Bokförlaget forum AB

Swedish National Data Service

1950-08
G326 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Flygbolag och resebyråer
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-07
G327 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Textilundersökning
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948
G328 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för insektsbekämpningsmedel i södra och mellersta Sverige
AB Ferrosan. Malmö

Swedish National Data Service

1950-07
G329 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Märkespreferensen för saft
AB Marabou

Swedish National Data Service

1950-06
G330 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Eftervalsundersökningar
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950
G331 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Icakurirens läsekrets spridningsundersökning
Ica Kuriren

Swedish National Data Service

1950-06
G332 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Reklamundersökning
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-06
G333 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Reklamens Good Will
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1950-06
G334 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En enquete bland läkare angående annonsering av receptfria läkemedel
AB Hässle-tika

Swedish National Data Service

1951-01 - 1951-02
G335 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förbrukningen av halstabletter och pastiller
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB

Swedish National Data Service

1951-02
G336 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Läkerol
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB

Swedish National Data Service

1951-02
G337 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förbrukningen av vitaminpreparat
AB Ferrosan. Malmö

Swedish National Data Service

1951-02
G338 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Folksam
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1951-03
G339 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Företaget-Förnöjsamheten-fritiden
Folksam Stockholm

Swedish National Data Service

1951-03
G340 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Spridningsundersökning för Vårt hem
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1951-03
G341 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Efterrätter
Cap Chokladfabriks AB

Swedish National Data Service

1951-03
G342 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Majonäskonsumtionen i Stockholm
AB Törnbloms annonsbyrå, AB Reymersholms livsmedel

Swedish National Data Service

1951-03
G343 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Butiksinventering av vissa kosmetika och hushållsartiklar
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1951-07
G344 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Spridningsundersökning för Hemmets Journal
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1951-04 - 1951-05
G345 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Vad brukar husmödrarna tvätta sina fönster med?
AB Frigus

Swedish National Data Service

1951-09
G346 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Linne i 757 svenska hushåll
Almedal-Dalsjöfors AB

Swedish National Data Service

1951-11
G347 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Identification of the trade mark Sanfor in Sweden
Herrsons annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1951-12
G348 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Cykelmarknaden i Sverige
AB cykelfabriken Monark

Swedish National Data Service

G349 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gångtrafikräkning i hörnet Drottninggatan-Klarabergsgatan
AB Knut A.K. Wennerström

Swedish National Data Service

1951-12
G350 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Julgransbelysningar + tabellbilaga
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1952-01
G351 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för herrhattar + tabellbilaga
Karlskrona Hattfabriks AB

Swedish National Data Service

1952-02
G352 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Reklam och försäljningsfrågor i konfektionsbranchen
Svenska yllekoncernen AB

Swedish National Data Service

1952-03
G353 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Hushållsstatistik om Vecko Journalens prenumeranter x3
Åhlén & Åkerlund förlag

Swedish National Data Service

1952-03 - 1952-04
G354 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Postverkets adressreform
Postverket

Swedish National Data Service

1952-03 - 1952-04
G355 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kaffekonsumtionen i Sverige
Annonsbyrån Svea AB

Swedish National Data Service

1952-03
G356 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Eau de Cologne
AB oxygenol

Swedish National Data Service

1952-04 - 1952-06
G357 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: TS undersökning
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1952-05
G358 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Konserver i hushållen 500 husmödrar svarar
Kvällstidningen Expressen

Swedish National Data Service

1952-09
G359 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Den svenska mannens garderob
AB Nyberg

Swedish National Data Service

1952-10
G360 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: NK Entréundersökning
AB Nordiska Kompaniet

Swedish National Data Service

1953-05
G361 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Hedlund bort ur regeringen?
Kvällstidningen Expressen

Swedish National Data Service

1953-07
G362 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En provundersökning bland icke NK-kunder
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G363 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Fruktsalt
Cederoths tekniska fabrik

Swedish National Data Service

G364 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Cap:s nya diskställ
Cap Chokladfabriks AB

Swedish National Data Service

G365 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Alkoholinköp under sommaren 1953
Kommittén för motverkande av missbruk vid övergång till friare spritförsäljning

Swedish National Data Service

1953-10
G366 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Pudermarknaden
A.-B. Sunlight

Swedish National Data Service

1944-09
G367 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Stockholms stads badhusundersökning
Stockholm stads idotts och friluftstyrelse

Swedish National Data Service

1953-06
G368 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Observationsvärdet av Stockholms spårvägars flaggor
Svenska BP olje AB

Swedish National Data Service

1952-05
G369 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Inventering i hälsokostaffärer av fria läkemedel
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg

Swedish National Data Service

1953-05 - 1953-06
G370 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Opinionen om boxning
Kvällstidningen Expressen

Swedish National Data Service

1952-05
G371 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Testundersökning om kosmetikapreparat
AB Hässle

Swedish National Data Service

1953-08
G372 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tryckkokare
AB moderna kök

Swedish National Data Service

1953-09
G373 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Det bästa och bilägarna
Det bästa

Swedish National Data Service

1953-09
G374 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för halstabletter, halspreparat och vitaminpreparat
AB Hässle

Swedish National Data Service

1953-09
G375 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Borås Pertinent statistics about the commercial district of Borås
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg

Swedish National Data Service

1953
G376 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: The knowledge of Wales in Sweden
British institute of public opinion

Swedish National Data Service

1953-10
G377 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Tvättmedelsmarknaden i Norrköping
AB annonsbyrån Hugo Krantz, Göteborg

Swedish National Data Service

1953-10
G378 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Swedish travel abroad
Air France

Swedish National Data Service

1953-10
G379 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Slogan-text-test
The procter and gamble CO.

Swedish National Data Service

G381 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Populärpressanalys angående TS
Tidningsstatistik AB

Swedish National Data Service

1953-11
G382 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: TS läskretsanalys rörande veckotidningar
Tidningsstatistik AB

Swedish National Data Service

1953-11 - 1954-10
G383 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Washing method study Sweden 1953
The procter and gamble company, Cincinnati Ohio, U.S.A.

Swedish National Data Service

1953
G384 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för vanliga kokkärl del 1
AB kungsörs bleckkärlsfabrik

Swedish National Data Service

1953-12
G385 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för vanliga kokkärl del 2
AB kungsörs bleckkärlsfabrik

Swedish National Data Service

1953-12
G386 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Arbete och fritid del 1
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund

Swedish National Data Service

1953-12
G387 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Arbete och fritid del 2
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund

Swedish National Data Service

1953-12
G388 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Stockholmarnas konsumtion och inköpsvanor av ägg
Gräsnäs äggexport

Swedish National Data Service

1954-02
G389 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1954-02
G390 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för Fenom
Annonsbyrån Hugo Krantz

Swedish National Data Service

G391 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för ett nytt trötthetsmedel
AB Hässle-Tika

Swedish National Data Service

1954-02
G392 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kännedomen om International Harvesters reklamfigur
AB international harvester company

Swedish National Data Service

1954-02
G393 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för trådspik i Sverige
Sveriges trådspikfabrikanters förening

Swedish National Data Service

1954-02 - 1954-04
G394 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Sötningsmedel
Distrubitions AB Kemiska produkter

Swedish National Data Service

1954-06
G395 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Schamponeringsmedel
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1954-06
G396 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: The use of cosmetics in Sweden
J. Walter Thompson company ltd, London

Swedish National Data Service

1954-06
G397 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förekomsten av tvättmaskiner
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1954-06
G398 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1954-06
G399 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förekomsten av läppstift och nagellack
Parfymeri ASEA A/B

Swedish National Data Service

1954-06
G400 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Inställningen i frågan om rättssäkerheten i Sverige samt till skolutbildningen
Tidningen Expressen

Swedish National Data Service

1954-05 - 1954-06
G401 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Inställningen till frågor om folkomröstningar samt till medlemskap i statskyrkan
Dagens nyheter

Swedish National Data Service

1954-05 - 1954-06
G402 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Cola drycker
The kitty kola company ltd, London

Swedish National Data Service

1954-03
G403 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Detektivromaner
AB Törnbloms annonsbyrå

Swedish National Data Service

1954-05 - 1954-06
G404 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Marknaden för tape
Distrubitions AB Kemiska produkter

Swedish National Data Service

1954-05
G405 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förekomsten av cyklar
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1954-10
G406 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Fruktsalt
AB Hässle-tika

Swedish National Data Service

1954-08
G407 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Vilka reformer vill allmänheten helst se genomförda?
Dagens nyheter

Swedish National Data Service

1954-08
G408 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Högerns riksorganisation

Swedish National Data Service

1954-08
G409 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kapitalvaruindex, kylskåpsdelen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1954-10
G410 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kapitalvaruindex, personbilsdelen
AB Volvo Göteborg

Swedish National Data Service

1954-10
G411 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kapitalvaruindex, dammsugardelen
Elektrolux svenska försäljnings AB

Swedish National Data Service

1954-10
G412 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Preliminär rapport över förekomsten av tvättmaskiner
AB Evalet

Swedish National Data Service

1954-08
G413 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Kapitalvaruindex, tvättmaskinsdelen
Elektrolux svenska försäljnings AB

Swedish National Data Service

1954-10
G414 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Populärpressanalys, andra etappen
Tidningsstatistik AB

Swedish National Data Service

1954-10
G415 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: TS läsvaneundersökning beträffande dagspress
Tidningsstatistik AB

Swedish National Data Service

1955
G416 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Planerade köp bland cyklar,mopeder, motorcyklar
AB cykelfabriken Monark

Swedish National Data Service

1955
G417 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Förbrukningssättet av Wafers
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1955-01
G418 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Isabella
AB annonsbyrån Hugo Krantz, Göteborg

Swedish National Data Service

1955-10
G419 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Corn flakes
Tessab annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1955-11
G420 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Blötläggning av stortvätt och veckotvätt
AB Fenom

Swedish National Data Service

1955-11
G421 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups populärpressanalys 1956
Sven Rygaards annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1956-04
G422 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Polish
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1956-01 - 1956-02
G492 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En detaljist-undersökning för China-lack
Tessab annonsbyrå AB

Swedish National Data Service

1948-07
G493 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radiolistening in France, Italy, Finland and Sweden
Columbia University, Communications division, Bureau of applied social research

Swedish National Data Service

G494 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En gallupundersökning om Sovjet och Västtyskland
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G495 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Trafikproblem
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

G496 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Husmoderssemestern
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

G497 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1954-08
G498 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Listening to foreign broadcasting in Sweden
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1949-10 - 1949-12
G499 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Läskretsundersökning för tidningen Vi
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

1947-03 - 1947-04
G500 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Operans publik
Kungliga teaterns kansli

Swedish National Data Service

1949-04 - 1949-05
G501 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Annonsprövning av Göteborgs-Tidningen
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1948-10
G502 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Möbelhandeln Landskrona
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1946-05
G503 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Vi och läskretsen
Veckotidningen Vi

Swedish National Data Service

G504 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av SE
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947
G505 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Observationsvärdena av vissa annonser i SE, nr 39
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1947
G506 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Läsvärdet för tidningarna Det Bästa, Allt, Vecko-journalen och Vecko-revyn
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

1944
G507 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Raktvål och rakkräm
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G508 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Annonsundersökningen juli 1945
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G509 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Goodwillannonsering för försäkringsmän
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G510 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Motionsgymnastiken och väderleksrapporten
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G511 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Husmödrar om Sirius champinjonsoppa
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G512 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Märkesvaruindex
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G513 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Diskskyltar
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G514 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radiotjänst 1948
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

G515 The Swedish Gallup Archive: Galluparkivet: Radioundersökning augusti 1952
Svenska Gallupinstitutet AB

Swedish National Data Service

  Loading