Samarbeten ska ge individdata av hög kvalitet

Published: 2017-11-17

Är de data din forskargrupp producerar sökbara i någon portal, katalog eller på någon hemsida?
Har de data din forskargrupp producerar persistenta identifierare (PID)?
Hur bygger vi samarbeten för att göra forskningsdata tillgängliga och återanvändbara?
Dessa var några av de frågor som diskuterades på SND:s årliga workshop som samlade forskare och andra som är involverade i individdatabaser för forskning.

För att forskningsdata ska kunna användas i så hög grad som möjligt behöver de vara sökbara, åtkomliga och möjliga att tolka av både människor och datorer. Filip Fors från The Swedish survey program (SWEEP), Michael Gähler från Relations, work and health across the life course (REWHARD) och Michael Hansen från Utvärdering genom uppföljning (UGU) representerade tre forskningsinfrastrukturer för individdatabaser och redogjorde för hur de har arbetat och tänker arbeta framöver med dessa frågor.

Samarbete med SND och samarbete inom infrastrukturen kan hjälpa till att synliggöra data, göra dem tillgängliga och ge forskningsdata av hög kvalitet. För individdata gäller också att forskningspersonernas integritet säkras. Vilka typer av data som kan innehålla personuppgifter och hur dessa ska hanteras lagligt och säkert diskuterades av Cecilia Björkdahl från Karolinska institutet.

Läs mer om workshoppen och ta del av presentationerna här. En skriftlig rapport från workshoppen kommer också tas fram.