BAS Online

Välkommen till BAS Online, SND:s webbkurs om datahantering. Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar eller kommer att arbeta vid en stödenhet för forskningsdata (DAU, Data Access Unit) vid ett svenskt lärosäte.

Målet med kursen är att lägga en gemensam kunskapsgrund för alla DAU-medarbetare utifrån vilken du sedan på andra håll kan bygga på din kunskap om datahantering, dokumentation, juridiska frågor med mera. Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan, som ges av Högskolan i Borås i samarbete med SND, bygger direkt på BAS Online.

BAS Online är uppdelad i sex pass som består av korta videopresentationer, övningar och annat material som till exempel texter och länkade resurser. Det finns också en kursplan som förklarar syftet och upplägget närmare och en litteraturlista med rekommenderad läsning och några allmänna lästips.

Vi rekommenderar att du arbetar igenom passen i den ordning de ligger här eftersom de senare passen bygger på de tidigare.

 

Har du frågor om materialet?

Kontakta våra utbildningssamordnare David Rayner och Karin Westin Tikkanen på utbildning@snd.gu.se.