BAS Online Pass 4: Exempel på metadatastandarder

Passet består av tre presentationer och en övning. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Exempel på metadatastandarder

Den här presentationen utgår från en lista med sju olika metadatastandarder och ger en kort överblick över var och en av dem. Syftet är att visa på variationen i omfattning och användningsområden. Särskilt fokus ligger på DDI, en standard som är central i SND:s arbete med forskningsdata.

När du tittar på presentationen, fundera på följande:

  • Det finns uppenbarligen ett flertal metadatastandarder. Varför är det så? Behövs alla?

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

 

Länkar

Questions? Contact us

Data Coordinator
Sofia Agnesten
sofia.agnesten@snd.gu.se
Phone: +46 (0)31 - 786 41 64

Domain Specialist
Stefan Ekman
stefan.ekman@snd.gu.se
Phone: +46 (0)31 - 786 45 42