BAS Online Pass 6: Checklista för forskningsjuridik

Passet består av sju presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Checklista för forskningsjuridik

I det avslutande passet repeterar vi några viktiga punkter, som kan användas som en checklista i ditt arbete med att stödja forskare. Självklart varierar behovet från fall till fall men här tar vi upp några saker som är extra viktiga att tänka på.

 

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil 
  Presentationen som ljudfil

 

Questions? Contact us

Data Coordinator
Sofia Agnesten
sofia.agnesten@snd.gu.se
Phone: +46 (0)31 - 786 41 64

Domain Specialist
Stefan Ekman
stefan.ekman@snd.gu.se
Phone: +46 (0)31 - 786 45 42