Forskningsdata som rör urfolk – etik och stöd vid hantering

.
Webinar , Distans
23 May 2022, at 13:00–15:00
Vepa på uppsatt på tegelbyggnad. Vepan visar två samiska kvinnor i ett vårlandskap.
Årstidsvepa upphängd hos Umeå universitet. Foto: Sanna Isabel Ulfsparre

Per Axelsson, universitetslektor och docent i historia vid Umeå universitet, ger en föreläsning om varför forskningsdata som rör urfolk är ett särskilt komplicerat område ur etiska och politiska perspektiv och vi får inblick i varför det är viktigt att urfolksdata hanteras på ett genomtänkt sätt. Webbinariet är tänkt att ge ökad beredskap i det praktiska arbetet med stöd till forskare inom berörda områden, både när det gäller forskning som genererar nya forskningsdata och forskning som använder arkivmaterial som forskningsdata.

Arrangemanget riktar sig till forskarstödjande personal inom forskningsdataområdet. Syftet är att öka kunskapen och bidra till en högre beredskap för att hantera etiska frågor inom området.

Nätverksträffen inleds med en föreläsning och avslutas med frågestund och diskussioner.


När: 23 maj, kl. 13.00-15.00

Var: Mötet sker på distans via Zoom. Anmäl dig här. 

För frågor, kontakta Sanna Isabel Ulfsparre (sanna.ulfsparre@umu.se) eller Johanna Dalmalm (johanna.dalmalm@ub.uu.se).