Flaggskeppsprojekt om flöde för maskinläsbara datahanteringsplaner

.
Webinar
13 March 2023, at 13:00–14:30

Webbinarium amskinläsbara DMP

Under detta webbinarium kommer vi att ge en generell översikt kring maskinläsbara datahanteringsplaner och vilka möjligheter det ger för att beskriva hanteringen av data inom forskningsprojekt under hela forskningsprocessen.

Vi kommer också att få insikt i flaggskeppsprojektet för maskinläsbara datahanteringsplaner som nyss har avslutats. Chalmers, KTH och SND har undersökt möjligheten att återanvända administrativa metadata vid publicering av dataset i DORIS. Inom projektet har bland annat möjligheterna för maskinläsbara datahanteringsplaner från DS Wizard och DMP Online diskuterats.

Länk till slutrapporten:
https://doi.org/10.17196/snd.flagship-open-data.2022

 


När: 13 Mars, 13.00-14.30

Var: Zoom-möte (passcode: 979620)

Kontaktperson: Olof Olsson