Anmäl dig till SND:s forskarworkshop och datahanteringsdagar 2015

News: 2015-09-24

"Nya villkor för forskning" är temat för SND:s forskarworkshop den 11 november. På programmet står den nationella policyn kring Open Access, EU:s nya dataskyddsförordning och VR:s kommande utlysning för forskningsinfrastrukturer, samt paneldiskussioner om nya forskningsverktyg.

12 och 13 november handlar det om utbildning i datahantering: en introduktionsdag för dem som vill få en översikt, och en dag med möjligheter till fördjupningar genom ett antal valbara sessioner och en genomgång av centrala juridiska frågor för dem som vill veta lite mer.