Diskussionsforum om forskningsdata

News: 2015-02-25

SND kommer att hålla ett diskussionsforum den 8 april kl. 10:00–16:00 (registrering och fika från 09:30) i Göteborg. Ett 60-tal personer har anmält sig och Riksarkivet med flera medverkar.

Vid SND:s arrangemang Diskussionsforum forskningsdata den 12 november 2014 lyftes många intressanta och viktiga frågor som gäller hantering, långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata. Ett 30-tal deltagare kom från mer än 10 lärosäten och organisationer- från arkiv, bibliotek och andra forskningsstödjande funktioner. Det bestämdes att ett nytt diskussionsforum för gruppen vore en god idé och att början på april var en bra tid. Intresset är stort och det nya diskussionsforumet kommer att hållas den 8 april 2015.