Information: This page contains untranslated content.

Max Petzold ny föreståndare på SND

Published: 2015-10-21

Professor Max Petzold tillträder som föreståndare vid SND från den 1 november efter att ha varit tillförordnad sedan i maj. Max har en professur i biostatistik vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och behåller den tjänsten även som föreståndare vid SND.

– Under min tid som tillförordnad föreståndare förstod jag SND:s potential att utvecklas till en central aktör i de svenska universitetens arbete med att dokumentera och göra forskningsdata tillgängliga och sökbara. SND:s stora erfarenhet med metadatastandarder, sökbarhet och säker långtidsförvaring kommer att ha stor betydelse för att uppnå de Open Access-ambitioner som Sverige och omvärlden har för forskningsdata, säger Max. SND planerar till exempel de närmaste åren att aktivt stödja universitetens arkiv, bibliotek och IT med kurser och rådgivning.

– Forskarnas egna universitet måste vara aktiva i att stödja forskarna kring dokumentationen av deras data samt att göra dessa metadata sökbara nationellt och internationellt. SND kan bistå med erfarenhet och kunskap om tillgängliggörande, legala krav samt ett nationellt och internationellt söksystem, säger Max vidare. Max är förordnad på tre år som föreståndare.