SND anordnade ARIADNE Joint Technical Meeting

News: 2015-10-08

Det tredje ARIADNE Joint Technical Meeting hölls i SND:s lokaler i Göteborg den 10- 11 september 2015. Syftet var att diskutera framstegen i WP 3, 12, 13, 14, 15, och 16, med fokus på utformningen och genomförandet av ARIADNE:s integrerade söktjänst och dess implementation. Mötet koordinerades av Polo Universitario Città di Prato (PIN).

Under mötet analyserades resultat som har uppnåtts under de senaste sex månaderna. Diskussionen därefter handlade om framtida mål, som till exempel lanseringen av nya onlinetjänster, integration av databaser, ökad funktionalitet, m.m. Framtida aktiviteter planerades under dessa sessioner för varje operationsfas. ARIADNE:s portalsutformning och riktlinjer diskuterades också, och att integrera och implementera samtliga element via ARIADNE:s webbsida.

ARIADNE-projektet syftar till att lösa problem kring stora mängder av data som skapas inom arkeologi idag. Dessa mängder bildar en stor och fragmenterad samling av material som varken är lätt att komma åt och är svårt att söka igenom. Därför syftar ARIADNE till att sammanföra och integrera olika arkeologiska forskningsdatainfrastrukturer för att underlätta tillgång till arkeologiska dataset från olika institutioner och länder.  Projektet är uppdelat i olika Work Packages (WP), som täcker olika aspekter av arbetet.