Discussion Forum: Research Data 8 November

På årets andra diskussionsforum vill vi diskutera olika strategier för hantering/publicering av forskningsdata. Vi vänder oss till er som arbetar med hantering av forskningsdata eller er som i ert arbete stöder forskare med att tillgängliggöra forskningsdata. Det kan vara inom forskningsprojekt eller forskningsinstitut med egna datakällor eller inom andra organisationer.  Det vore önskvärt att få förslag från er på ämnen för diskussionsforumet.  

  • Vilka problem ser ni i ert arbete kring hantering/publicering av forskningsdata?
  • Hur hanteras dessa problem?
  • Vad och hur kan vi lära av varandra?

Aktuella områden kan vara: juridiska frågor, personuppgifter, licenser, lagring och säkerhet. Förslag kan läggas upp på SND Diskussionsforum forskningsdata eller skickas per mail (se kontakt) senast 14 oktober.

Vi kommer även att informera er om vad som pågår i våra nationella och internationella nätverk samt rapportera om SND:s pilotprojekt. SND har under året drivit pilotprojektet Bibliotek – Arkiv – SND 2016 (BAS 16). På forumet kommer resultat från BAS 16 att presenteras och ni som deltagare bereds möjlighet att bidra till fortsättningen genom diskussion och synpunkter.

 


 

DATUM: 8 november 2016.

TID: Kl. 9:30 – 16:00. Registrering och kaffe från 9:00. Program under utveckling.

PLATS: Göteborgs universitet

MÅLGRUPP:

AVGIFT: Kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår.

ANMÄLAN: Senast onsdag den 31 oktober.

KONTAKT: Daniel Knezevic, daniel.knezevic@snd.gu.se, 031-786 1207