National Research Workshop 2016 - Data Management Plan

 

Datahanteringsplaner diskuteras i allt vidare kretsar som nödvändiga verktyg för att effektivisera forskningsprojekt och främja tillgängliggörande av forskningsdata. Internationellt ställer allt fler finansiärer krav på datahanteringsplaner som del av en ansökan om forskningsmedel. Även i Sverige börjar forskningsfinansiärer och -institutioner att kräva datahanteringsplaner.

Bland forskningsstödjande funktioner med uppgift att främja tillgängliggörande av forskningsdata ses datahanteringsplanerna som en praktisk väg framåt. Planerna kombinerar möjligheter till effektiv forskning med att underlätta beskrivning och bevarande av data. Bland forskare är datahanterings­planer fortfarande ett tämligen okänt och outnyttjat fenomen: man hanterar sina data enligt praxis och sunt förnuft men inte nödvändigtvis på ett strukturerat vis.

2016 kommer SND:s årliga forskarworkshop att sikta in sig på datahanteringsplaner. Forskare inom olika discipliner är välkomna att diskutera hur dessa verktyg kan göras så användbara som möjligt för forskningen. Hittills har planerna utvecklats inom dataarkiven och av finansiärer: nu är det dags för forskarna att säga sitt! På workshoppen kommer inbjudna gäster att presentera olika perspektiv på datahanteringsplaner, men deltagarnas synpunkter på hur sådana planer bör se ut för att vara så användbara som möjligt kommer att stå i fokus.

Program


 

DATUM: 9 november 2016.

TID: Kl. 9:30 – 16:00. Registrering och kaffe från 9:00. Program under utveckling.

PLATS: Göteborgs universitet, Wallenbergcentrum

MÅLGRUPP: Aktiva forskare och doktorander från hela landet.

AVGIFT: Kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår.

ANMÄLAN: Senast onsdag den 31 oktober.

KONTAKT: Daniel Knezevic, daniel.knezevic@snd.gu.se, 031-786 1207