SND events 2016

Årets första diskussionsforum arrangerades i maj och hade som tema ”Tillgång till forskningsdata – Finansiärernas krav och lärosätenas beredskap”.

I november anordnar SND traditionsenligt en vecka fylld med arrangemang som har fokus på forskningsdata.

Den 8 november anordnas årets andra Diskussionsforum: Forskningsdata. Temat för diskussionsforumet är olika strategier för hantering och publicering av forskningsdata. Vi vänder oss till er som arbetar med hantering av forskningsdata eller som i ert arbete stöder forskare med att tillgängliggöra forskningsdata.

2016 års nationella workshop för forskare anordnas den 9 november. Workshopen siktar in sig på datahanteringsplaner, något som i allt vidare kretsar diskuteras som nödvändiga verktyg för att effektivisera forskningsprojekt och främja tillgängliggörande av forskningsdata. En datahanteringsplan krävs numera ofta som del av en ansökan om forskningsmedel, eller som en obligatorisk projektrapport, av såväl nationella som internationella finansiärer.

Datahanteringsutbildningen löper över två dagar, 10-11 november. Första dagen innehåller presentationer om grundläggande datahantering följda av en genomgång av grundläggande forskningsjuridik. Andra dagen erbjuder ett antal sessioner med möjlighet att fördjupa sig i olika sorters datahantering.