Möjligheternas årtionde

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1960
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
MÖJLIGHETERNAS ÅRTIONDE Sextiotalet är möjligheternas årtionde. Tekniken och stormarknaderna lovar stigande välstånd men gör det också nödvändigt att stärka näringslivet inför hårdnande konkurrens. Vårt lands alliansfria utrikespolitik skall fullföljas, stödd på ett fredsbevarande försvar. Genom ökade insatser för utvecklingsländerna och medverkan i internationellt samarbete skall vi aktivt bidra till att lösa konflikter mellan nationerna. Kommunismens förtryck och krigshot är det största hindret för avspänning i världen. Övergången till friare internationell handel kräver även här hemma liberal politik som stimulerar arbets- och sparvilja, lust att pröva nya och djärva idéer. Penningvärdet måste värnas, sparsamhet med allmänna medel iakttas, planhushållningstänkandet städas ut. För en både näringsvänlig och socialt framsynt politik i detta nya läge vädjar Folkpartiet om väljarnas stöd. Omsen måste bort - tryckande skatter skapar inga nya värden! Beskattningen måste utformas så att den inte bromsar nya initiativ av enskilda och företag. Rättvisa skall skapas för kvinnorna i arbetsliv och samhälle; rejäl reform av sambeskattningen; lika lön för arbete av samma värde. Det måste löna sig att arbeta. Företagsamheten i tätort och på landsbygd skall uppmuntras, ty drivkraften framåt heter ökad produktion. Den ger större inkomster åt oss alla och möjligheter till längre semester eller på annat sätt ökad fritid. Den skapar underlag för social trygghet åt de förbisedda och eftersatta, för bättre folkpension åt de gamla. Tilläggspensionen skall ej rivas upp men ordnas rättvisare och näringsidkarnas återlånerätt tryggas. Vidgad forskning och bättre utbildning lägger grund för snabbare framsteg. Ungdomen måste få rikare möjligheter än hittills att skola sig för olika yrken. Vi behöver goda hem med fasta värdenormer, där ungdomen fostras i samlevnadens och demokratins regler. Familjen står därför i centrum för Folkpartiets omtanke. Husmödrarnas arbete skall ges en rättvisare värdering. Bostadsköerna måste avvecklas. Vi vill stödja de kristna och ideella folkrörelsernas liksom enskilda människors strävan att främja redbarhet och nykter livsföring, att bekämpa moralupplösning och brottslighet. Djupt betydelsefulla samhällsfrågor väntar här alltjämt på sin lösning. Vi i Folkpartiet har täckning för vad vi lovar. Med förenade krafter och frisk framåtanda vill vi forma en bättre framtid. Rösta för växling vid makten! Rösta med FOLKPARTIET!