Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst, SND, är en infrastruktur för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.

Synliggör forskningsdata

Genom att tillgängliggöra forskningsdata kan du underlätta för ny forskning, förhindra dubbelarbete och bidra med viktiga resurser för undervisningen. Använd SND:s webbformulär för att beskriva forskningsmaterialet och ladda sedan upp filer direkt. Det går också bra att bara skicka in beskrivningen. I båda fallen blir forskningsmaterialet, efter att vi gått igenom beskrivningen, synligt och sökbart i SND:s webbkatalog. Tillgängliggjort forskningsmaterial får en DOI (unik länk) som kan infogas i referens.

dsa_logo

Nyheter

Helena Laaksonen ny föreståndare för FSD

Helena Laaksonen har utsetts till ny föreståndare för Finlands Samhällsvetenskapliga Dataarkiv (FSD...
[2017-01-19]

SND på PLOS lista över rekommenderade repositorier

PLOS har sammanställt en lista över etablerade repositorier som är erkända och åtnjuter förtroende...
[2016-12-21]

Goda exempel lyftes fram på SND:s diskussionsforum

Den ökande öppenheten gällande forskningsdata ställer stora krav på dokumentation och sökbarhet. På...
[2016-11-10]

Kalender

RDA 9th Plenary Meeting

[2017-04-05 till 2017-04-07]

IASSIST 2017

[2017-05-23 till 2017-05-26]

The Data Documentation Initiative (DDI)
DataCite
 
Environment Climate Data Sweden

Svensk infrastruktur
för långtidsbevarande
av miljö- och
klimatforskning

BILS

Infrastruktur som
förser svenska
forskare med
bioinformatik

registerforskning

Informationsportal för
forskare intresserade
av registerdata
om befolkning

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

 
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen