dsa_logo
Webbkarta

Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst (SND) är en svensk infrastruktur för forskning och forskningsdata. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt, och vi ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.

Synliggör forskningsdata

Genom att tillgängliggöra forskningsdata kan du underlätta för ny forskning, förhindra dubbelarbete och bidra med viktiga resurser för undervisningen. Använd SND:s webbformulär för att beskriva forskningsmaterialet och ladda sedan upp filer direkt. Det går också bra att bara skicka in beskrivningen. I båda fallen blir forskningsmaterialet, efter att vi gått igenom beskrivningen, synligt och sökbart i SND:s webbkatalog. Tillgängliggjort forskningsmaterial får en DOI (unik länk) som kan infogas i referens.

Nyheter

SND lanserar förbättrad söksida

SND:s söksida för forskningsdata har fått nytt utseende och en rad nya funktioner. Syftet är att...
[2017-03-24]

Ny studie med åsikter om jobb och arbetsliv tillgänglig hos SND

SND har lagt till en studie från International Social Survey Program (ISSP), ISSP 2015 – Åsikter om...
[2017-02-27]

SND anordnar nätverksträff och SND-forum

I början av juni anordnar SND två olika evenemang. 1/6 kl. 10-16 hålls en första närverksträff för...
[2017-02-24]

Kalender

RDA 9th Plenary Meeting

[2017-04-05 till 2017-04-07]

IASSIST 2017

[2017-05-23 till 2017-05-26]

The Data Documentation Initiative (DDI)
DataCite
 
Environment Climate Data Sweden

Svensk infrastruktur
för långtidsbevarande
av miljö- och
klimatforskning

NBIS

Infrastruktur som
förser svenska
forskare med
bioinformatik

registerforskning

Informationsportal för
forskare intresserade
av registerdata
om befolkning

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stöder forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

 
Finansierat av