Nyheter

IASSIST: Hur skapa incitament för att dela data?

2022-05-24

Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor koppla..

IASSIST: ARIADNE – att bygga en global infrastruktur

2022-05-19

Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor koppla..

SUHF:s nya rekommendationer ska skynda på övergången till öppen vetenskap

2022-05-13

I SUHF:s uppdrag ingår att underlätta lärosätenas övergång till öppen vetenskap. Nu kommer två nya rekommendationer framtagna av SUHF:s expe..

IASSIST: Viktigt att både stort och smått går att identifiera

2022-05-13

Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor koppla..

IASSIST: Hur bygga ett framgångsrikt konsortium för en datainfrastruktur?

2022-05-02

Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor koppla..

Umeå universitet tar ett helhetsgrepp på öppen vetenskap

2022-04-04

Ett helhetsgrepp med stort H. Det är vad Umeå universitet nu satsar på i sitt arbete med öppen vetenskap. Från första januari i år och fyra..

SND inför flaggskepp och riktade insatser – två pilotprojekt i år

2022-03-17

SND öppnar för en ny typ av utvecklingsprojekt i form av flaggskepp och riktade insatser. Det är projekt som ska drivas av medlemmar i SND:s..

Årsberättelsen sammanfattar de viktigaste framstegen under 2021

2022-03-01

SND:s verksamhet fortsätter att utvecklas och växa. I årsberättelsen för 2021 kan du läsa om det interna och nationella utvecklingsarbetet,..